Zoek

__________________________________________________________

  Marcel Messing
Wij worden wakker13 maart 2010


MARCEL MESSING (MM): ...en ik keek, ik had uitzicht op de Twin Towers; ik spreek over meer dan 20 jaar geleden, dat ik daar was. Ik keek naar de Twin Towers en ik zag hen ineenstorten, vernietigd - in vlammen.

Ik was zo bang. Ik voelde het in iedere vezel van mijn lichaam. Ik maakte zo een beweging [wrijft met zijn handen in zijn ogen] - ik kon het niet geloven. Het raakte me enorm.

's Avonds belde ik mijn zielsmaat en ik zei haar, hetgeen ik heb gezien is afschuwelijk. Ik kan het niet met mijn verstand verklaren. Ik voel heel sterk dat het gaat gebeuren. Ik weet niet wanneer, ik weet niet waarom, maar het zal gebeuren.

Er gebeurde iets vreemds, terwijl Marijke achter het stuur zat, zij rijdt altijd. Het was ongeveer drie uur Franse tijd, ongeveer kwart voor negen in New York... als ik het me goed herinner. We waren aan het rijden en plotseling zei ik, "Marijke, kun je een beetje aan de knop van de radio draaien? Want ik voel erg sterk dat er iets aan het gebeuren is dat een grote draagwijdte zal hebben."
We luisterden naar de radio en op hetzelfde moment hoorden we van de grote aanslag op de Twin Towers.

Ik heb veel geleerd. Ik heb een yogi ontmoet, die me onderricht heeft gegeven over de geheimen van de Bhagavad Gita en hij heeft me een manuscript geschonken. Hij had me vooraf in een droom gezien; hij had gezien, dat ik naar India moest komen.

Ik heb ook Tibetaanse kloosters bezocht, want ik voel een zeer sterke band met de Tibetaanse bevolking. Ik mag hen zo, zo graag - prachtige mensen. Ze zijn eerlijk, open, vredelievend terwijl weet je, de hele wereld vol geweld is. De leraar zei me, "Je moet jouw boodschap naar de mensen brengen. Ga."

Voor mij was dat de reden om de eerste stappen te nemen om te handelen, te handelen vanuit de basis van elke dag proberen in ahimsa te zijn, geweldloosheid, zoals Gandhi dat noemde.

Door hetgeen ik wist door mijn ontdekking van de geheime loges zoals Skull and Bones... ik las in die tijd hun Protocollen; ik las heel veel over verborgen krachten en over de achtergronden van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Ik begreep plotseling de hele samenzwering. Ik begreep alles. Ik begreep dat op een dieper niveau de krachten achter de schermen verder reiken dan de mensen beseffen. Het is een strijd tussen echte kwaadaardige krachten tegen het Licht.


Begin van het interview

BILL RYAN (BR): Dit is Bill Ryan van Project Avalon en ik heb het grote voorrecht om bij mijn vriend Marcel Messing te zijn. De datum van vandaag is 13 maart 2010. Voor velen van jullie, die nu naar deze video kijken, zal de naam Marcel onbekend zijn.

En zonder verdere omhaal, want deze video gaat helemaal over jou Marcel... het gaat over je werk, je wijsheid, je ervaringen, je gezichtspunten en je boodschap. Ik nodig je uit om hallo te zeggen tegen de duizenden mensen hier. Vertel ons, hetgeen je bij deze gelegenheid tegen de mensen zou willen zeggen, die nu in de hele wereld wakker worden.

MM: Ik leerde op zeer jonge leeftijd, toen ik een kleine jongen was, dat de wereld niet was, zoals ik het voelde in mijn hart. Ik voelde heel sterk, dat er een band was tussen de mensen, de dieren, de bomen, de planten en de planeet.

Toen ik een kleine jongen was keek ik naar de sterren. Ik dacht wel eens, wat zijn dat, de sterren? Misschien zijn we van de sterren afkomstig.

Ik voelde al vroeg in mijn ziel dat de planeet niet alles is. Er is meer tussen hemel en aarde, zoals Shakespeare zei, dan wij kunnen zien.

Ik deed veel ontdekkingen en ik had het gevoel, dat iedere persoon op de wereld dezelfde gevoelens had als ik, op dezelfde manier keek als ik, op dezelfde manier hoorde als ik. En toen kreeg ik door, dat dat niet zo was.

Toen ik een kleine jongen was voelde ik me een beetje geïsoleerd, een beetje eenzaam. Ik wil van mezelf geen slachtoffer maken, maar ik had deze gevoeligheid.

Op een dag besloot ik stellig, de mensen rondom me zijn gek, of ik ben gek. Ik nam het besluit dat ik niet gek was. Ik wil hiermee niet zeggen dat de mensen rondom me gek waren. Dat is respectloos.

Maar ik had sterk het gevoel, wees jezelf. Ga de weg die je moet gaan. Doe niet de dingen, die andere mensen van je verwachten. Wees eerlijk naar jezelf. Wees eerlijk naar alle levende wezens om je heen.

Mijn zoektocht begon toen ik zeer jong was. Ik verloor nooit het sterke gevoel in mezelf, dat ik een spiritueel wezen was. Ik ben opgegroeid in een gezin, waarin veel werd gestudeerd. Er zijn zoveel interessante onderwerpen, die je kunt bestuderen. Tegelijkertijd besefte ik, dat dat de belangrijkste kennis niet de kennis voor het hoofd was, maar kennis voor het hart.  

Als kind wandelde ik door de natuur en keek naar de vogels, of luisterde naar het fluisteren van de bomen en keek naar de hemel en de sterren. Ik werd dan door een gevoel van Eenheid overvallen: alles is Een. We zijn Een.

Ik groeide op en ging eerst naar school en later naar de universiteit. Ik mocht antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschappen gaan studeren. Ik besefte dat ik deze studies had uitgekozen om meer te begrijpen vanuit mijn hart, om beter te begrijpen wie ik was en wat ik was.

Ik hoorde natuurlijk over de evolutietheorie. Door mijn beroep als antropoloog ben ik ook in de theorie van Charles Darwin geschoold. Maar ik had zoveel twijfels.

Ik had andere boeken gelezen. Ik bestudeerde op jonge leeftijd Ouspensky en Gurdjieff, Krishnamurti, Ramakrishna, Ramana Maharshi; later Balsekar. Ik verdiepte me in de Veda, de oude wijsheid uit India, de Advaita Vedanta, de non-dualiteit. Ik bezocht leraren uit de zentraditie en het boeddhisme. Ik maakte reizen naar India en heb vele goede mensen ontmoet. 

Toen ik studeerde aan de universiteit realiseerde ik me, je leert hier dingen, die heel interessant zijn, maar deze dingen raken mijn hart niet.

Ik sta stil bij het woord "universiteit". Weet je, op een universiteit heb je vele faculteiten en specialisten. Ik heb ontdekt dat een specialist iemand is, die meer weet over minder dingen. Hij is gespecialiseerd. Hij heeft zijn Eenheid verloren.

Ik kwam tot de conclusie dat je in de wetenschap de waarheid niet kunt vinden. In de wetenschap wordt de geest gemanipuleerd. Er is veel controle over hetgeen je moet leren. Ik had bijvoorbeeld ontdekt, dat in de evolutieleer van Darwin veel leugens zaten. Het is niet toegestaan om er op de universiteit iets over te zeggen, want je kunt je diploma niet halen als je dat doet. Ik besloot om, alle dingen die tijdens mijn studie bij me waren opgekomen, later opnieuw te bestuderen.

Ik heb geleerd dat een menselijk wezen geen materieel lichaam is, of een brein. We zijn helemaal bewustzijn, echt bewustzijn.

Het was een lange zoektocht die tot deze ontdekking heeft geleid. Plotseling, na een ervaring in je eigen leven, waarover het soms moeilijk praten is. Nu de tijdgeest meer open is kun je erover praten... Ik realiseerde me dat hetgeen ik als kleine jongen had ervaren, die Eenheid, onze basis is. Het is de basis van alles: we zijn Een en we zijn Eenheid.

Dan kijk je om je heen en dan zie je een wereld vol onenigheid - strijd, oorlog, honger, aardbevingen, zeebevingen - en veel macht; mensen die van alles stelen en mensen die zo rijk zijn, dat de vraag in je opkomt, "Hoe is het mogelijk? Hebben jullie al die dingen echt nodig?"

Ik raakte in tweestrijd. Mijn zoektocht begon. Wat is Kwaad? Waar komt het vandaan? Met deze vragen heb ik lang geworsteld, ik kon het niet begrijpen.

Ik dacht: Ik wil de wortel van het Kwaad weten. Waarom bestaat het? Waarom is het er?

Ik begon de achtergronden van het nazisme, fascisme en communisme te bestuderen. Ik heb veel dingen ontdekt, zaken die je niet in de bekende geschiedenisboeken kunt vinden. Het is verboden om erover te praten.

Ik heb erover geschreven. Ik schreef over de waarheid en hetgeen de waarheid voor je kan betekenen. Gandhi zei, Waarheid is God.

En dan zie je dat we in een web van leugens verstrikt zijn geraakt.

Na mijn studie aan de universiteit werkte ik een tijd als leraar op een hogeschool. Ik kreeg de kans om aan veel leerlingen les te geven en ik hield van mijn beroep. Ik gaf les in antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschappen. We hadden geweldige dialogen en inspirerende bijeenkomsten. We gingen samen op zoektocht naar de Waarheid.

Ik zei tegen mijn studenten, ik ben niet geïnteresseerd in jullie eindresultaat na je examen. Ik ben alleen geïnteresseerd in de vraag, of jullie een goed mens zullen worden. Dat is het allerbelangrijkste.

Nadat ik 13 jaar lang een leraar was geweest voor duizenden studenten, werd me gevraagd wetenschappelijk medewerker te worden in een grote bibliotheek in Amsterdam. De naam van de bibliotheek is Bibliotheca Philosophica Hermetica. Daar kun je alle oude kennis terugvinden uit de alchemistische traditie, die voortkomt uit de Arabische wereld. Je kunt er informatie vinden over de grote mystici uit het soefisme, mystici uit het Oosten en het Westen, zoals Meester Eckhart, Jacob Boehme, Halai, Tabriz en Rumi.

Ik herkende de oude wijsheid direct. Ik had als jongeman studie verricht naar al deze religies, spiritualiteit, omdat het zeer sterk in mijn hart leefde. Ik zou weten hetgeen de Waarheid was.

Dus toen ik kwam te werken in de bibliotheek in Amsterdam had ik de mogelijkheid mijn studies naar de oude wijsheid te hervatten, zoals ik jaren daarvoor ook had gedaan. Ik was aan het zoeken; ik sprak met geleerde mensen en ik maakte reizen naar verschillende landen.

We hebben in de bossen van India verschillende wijze leraren ontmoet, die niet erg bekend waren. Vaak als je onbekend bent, kun je juist een hele goede leraar zijn, het is eenvoudig... We hebben een leraar ontmoet in de bossen; het leek op een liefdesenergie, een lichtenergie. Hij leerde me dingen en ik heb me vele zaken kunnen eigenmaken.

Ik heb een yogi ontmoet, die me onderricht heeft gegeven over de geheimen van de Bhagavad Gita en hij heeft me een manuscript geschonken. Hij had me vooraf in een droom gezien. Hij had gezien dat ik naar India moest komen, dat we een diepe ontmoeting zouden hebben. Tijdens mijn reis door dat land leerde ik veel van over de schatten van India.

Ik heb ook Tibetaanse kloosters bezocht, omdat ik een zeer sterke band voel met de Tibetaanse bevolking. Ik mag de Tibetanen zo graag, het zijn prachtige mensen. Ze zijn eerlijk, open, vredelievend, terwijl weet je, de wereld vol geweld is.

Dat was soms moeilijk voor me, de theorie in praktijk te brengen: nooit geweld gebruiken, terwijl je veel geweld om je heen ziet.

Toen ontmoette ik de Rimpoches. Prachtige leraren, dierbare leraren. Dat is hun naam, Rimpoche en ze onderwezen ons. Ze leerden ons veel dingen die je in je eigen bewustzijn kunt realiseren.

Ik sprak met mensen die gemarteld waren en hetgeen ze me vertelden raakte mijn hart enorm: dat ze in staat waren de marteling boven hun persoonlijkheid uit te tillen. Ze deden dit uit mededogen met de hele wereld.

We hebben verschillende projecten in India kunnen verwezenlijken. We hebben huizen gebouwd om de mensen in India te helpen. Tijdens die reizen heb ik veel geleerd.

Ik heb geleerd wat mantra's zijn, wat Om Mani Padme Hum is, dat het niet alleen een woord is, maar een trilling en een kracht. Ik heb geleerd wat Om is, dat het ook een kracht is en dat je in harmonie met het universum moet zijn om Om, het Woord te zeggen... Je kunt dit ook terugvinden in het Evangelie van Johannes, "In den beginne was het Woord", dat betekent een trillingskracht die harmonie brengt, die harmonie is, de basis van het universum.

Mijn zoektocht heeft dus niet alleen bestaan uit theorie, maar ook uit de praktijk. Toen ik jaren later kwam te werken in de bibliotheek van Amsterdam, kon ik mijn zoektocht voortzetten.

Het leven heeft me vele kansen geboden. Ik had het sterke gevoel, hetgeen ik ook in de bossen van India had gehoord van de leraar die had gezegd, je moet je boodschap naar de mensen brengen. Ga.

Hij stierf toen we in het vliegtuig zaten, toen we India verlieten. Ik besefte heel sterk hetgeen hij mijn hart had laten zien, vertel de mensen de waarheid en gebruik verhalen/parabels om het hen duidelijk te maken, om het begrijpelijk te maken.

Nadat ik vier jaar in de biliotheek in Amsterdam had gewerkt, gebeurde er iets opmerkelijks. Ik had met veel mensen uit Europa en de Verenigde Staten contact. Een collega en ik werden gevraagd om naar New York te komen om een Graalmanuscript van de Boron in te zien.

De Graal is een belangrijk symbool uit de westerse cultuur, zoals je kunt zien in Chrétien de Troyes, de werken van Wolfram von Eschenbach en het derde manuscript van de Boron. Mijn collega en ik gingen naar New York en bestudeerden het Manuscript over de Graal van de Boron.

Na de bespreking van dit manuscript ging ik naar het Empire State Building.

Ik houd niet van de steden. Ik voel me in steden vol technologie heel erg een vreemde. Het is niet mijn wereld. Ik houd van de bossen, de bergen en de bomen. Ik ben in staat om een beetje de taal van de vogels spreken. Ik praat met dieren en ik voel dat ik een sterke verbinding met ze heb. Als ik in een grote stad ben met hoge torens, voel ik onmiddelijk dat de verhoudingen de menselijke maat overtreffen. Ik houd meer van de bomen en de vogels. Ik hoor liever de kreet van de adelaar en de taal van de herten.

Ik stond hoog in de toren van het Empire State Building en ik keek, ik had uitzicht op de Twin Towers; ik spreek over meer dan 20 jaar geleden, dat ik daar was. Ik keek naar de Twin Towers en ik zag hen ineenstorten, vernietigd - in vlammen. 

Ik was zo bang. Ik voelde het in iedere vezel van mijn lichaam. Ik maakte zo een beweging [wrijft met zijn handen in zijn ogen] - ik kon het niet geloven. Het raakte me enorm. 

's Avonds belde ik mijn zielsmaat en ik zei haar, hetgeen ik heb gezien is afschuwelijk. Ik kan het niet met mijn verstand verklaren. Ik voel heel sterk dat het gaat gebeuren. Ik weet niet wanneer, ik weet niet waarom, maar het zal gebeuren.

Hierna verdween het uit mijn bewuste herinnering. Ik werkte in de bibliotheek, waar ik onder andere het prachtige manuscript van de Divina Comedia van Dante kon doorgronden, het originele manuscript met de illustraties van Botticelli. De bibliotheek, waar men de originele Graal manuscripten kan bestuderen. De beroemde schrijver Eco kwam naar de bibliotheek om zijn boek De Roos te schrijven.

Na vier, viereneenhalf jaar in de bibliotheek in de gnostische traditie gewerkt te hebben, kreeg ik ineens het sterke gevoel... Het is echt bizar... uit eenzaamheid ook, terwijl je al die kennis om je heen hebt, is dit hetgeen je moet doen?

In die periode gaf ik lezingen voor duizenden mensen. Ik maakte verschillende reizen naar Polen, waar een paar van mijn boeken zijn uitgebracht. Ik gaf les in Warschau, Gdansk en andere plaatsen en we genoten van luisterrijke bijeenkomsten.

Ik ging naar andere landen, om over de essentie van het leven te spreken. We zijn op deze planeet om ons dharma te doen, onze innerlijke plicht, zoals de Oosterlingen zeggen. Iedere persoon op deze Aarde heeft een dharma, een taak en als je deze taak vergeet, heb je een verloren leven. Dat is verschrikkelijk jammer.

Ik had het een sterk gevoel, dat het goed was hetgeen ik onderwees. Het was goed. Het stroomde, het stroomde ieder moment. Maar ook die kennis heeft een grens.

Na ongeveer 15 jaar les gegeven te hebben, kreeg ik de sterke aandrang om de stilte binnen te gaan. Niet teveel praten, maar mediteren, beschouwen, wandelen en in de bossen zijn; de bergen met Namaste begroeten; met de slangen en de adelaar communiceren, want ook zij hebben een taal. Het was een heerlijke periode.

Mijn zielsmaat Marijke en ik leefden ongeveer 11 jaar in de bergen.

Maar op de achtergrond was er altijd het probleem van het kwaad. Het kwam steeds terug.

In de bergen bestudeerden we de Bhagavad Gita. Ik had van een echte yogi een prachtig manuscript gekregen. We begonnen de dag met een meditatie. We lazen over de geschiedenis van de spiritualiteit. De ene keer bestudeerden we de Avesta, de wijsheid van Perzië ; de andere keer lazen we de Veda, de wijsheid uit India, of we bestudeerden Meester Eckart, de mysticus en Rumi, Halai of andere beroemde soefimeesters.

Ik realiseerde me, dat alles hetgeen je bestudeert letterlijk in het bewustzijn terecht komt. Het was alsof alles hetgeen onbewust in me was, op een bepaald niveau een begrijpen met het hart werd. We hebben vaak het idee, dat boeken ons niet echt verder kunnen helpen, maar een boek kan je helpen... een goed, spiritueel boek.

Tot op zekere hoogte. Er komt een moment, dat je de boeken moet neerleggen en loslaten. Het was in die periode, dat ik alles meer en meer losgelaten had.

Er overkwam me een ervaring in de bergen, die me deed denken aan een andere ervaring, die ik had gehad, toen ik nog in Nederland woonde... dat ik op een dag uitkeek over een klein meer met een bloem erin... en plotseling was ik verdwenen.

Het was een erg vreemde ervaring. Terwijl je praat over deze ervaring, weet je dat hetgeen je zegt verkeerd is. Want jij kunt niet praten over de ervaring. Dus hetgeen ik nu aan het vertellen ben, is in beginsel onjuist, maar ik kan geen andere manier vinden, om duidelijk te maken, waaruit de ervaring bestond: Alles is liefde. Alles is licht. Alles is perfect Het duurde tien dagen eer deze ervaring in in mijn fysieke lichaam was geaard. Gelukkig hoefde ik in die tien dagen geen lezingen te geven.

Ik voelde het heel sterk in mijn lichaam. Ik had het sterke gevoel, dat, als je zou willen; - en tegelijkertijd ben je het niet zelf die dit voelt - dat,als je zou willen je je lichaam kunt verlaten en je weg kunt zijn.

Maar iets hield me in mijn lichaam. Mijn hart bonsde enorm, enorm. Ik wist dat ik voor deze lichamelijke toestand geen medicijn nodig had. Het was geen kwestie van gezondheid, er was iets anders gaande in mijn lichaam.

In die tijd schreef ik in tien dagen het boek Woud der Inwijding. Het is geschreven tegen de achtergrond van India en de persoon, die er een rol in speelt, Djaiana, maakt iets mee uit mijn eigen leven.

De leraar uit de bossen van India had tegen me gezegd, je moet meer spreken vanuit je eigen ervaring, zodat mensen het kunnen begrijpen.
Omdat ik dit nooit had gedurfd, had ik dit nooit gedaan. Naar mijn opvatting is dat iets, dat je voor jezelf houdt of met een klein groepje vrienden deelt. Pas na enige tijd durfde ik erover te spreken.

Toen we in de bergen waren, maakte ik plotseling een diepere ervaring mee, maar die was niet positief. Het was zo angstig! We werden gegooid in, hetgeen je later, de afgrond kan noemen. Het is alsof je geen grond meer onder je voeten hebt. Het houdt niet op! En weer mijn hart, dat enorm bonsde.

Het gebeurde 's nachts, vooral 's nachts. Dan stond ik op en ging naar buiten om te bewegen en in het bos te lopen. Dan kwam mijn lichaam tot rust en voelde ik weer een hernieuwd contact met alles dat is.

Gedurende 11 jaar waarin we in de bergen woonden, hebben we excursies geleid voor kleine groepen mensen. Meestal was de limiet 25 man. We bezochten de grotten in de bergen van het Zuid-Frankrijk. We gingen met een klein groepje naar de top van een berg. Dan zei ik tegen de mensen, wees alsjeblieft stil. Wanneer je naar boven gaat probeer dan niets te zeggen. Praten kost veel energie. Luister liever naar hetgeen de natuur je te vertellen heeft.

Ik probeerde boven op de bergen vaak les te geven. Niet in de zin, dat ik vooraf een les plande, maar ik liet het gebeuren. We beleefden zulke prachtige momenten, wanneer we boven op de bergen in een cirkel zaten. We luisterden naar de stemmen van de Natuur. De Natuur spreekt iedere dag. We maken zoveel lawaai, dat we het contact met de stemmen van de Natuur verliezen. Als je werkelijk luistert naar een boom, hoor je zijn stem. Als je werkelijk luistert naar het fluisteren van de bladeren van een boom, kun je een boodschap horen.

Het is niet zo vreemd dat mensen in het verleden orakels hadden, die waren gebaseerd op de bladeren van de bomen. De Indianen noemen dat de taal van de wind, die je kunt begrijpen.

De Indianen zeggen vaak, jullie Westerse mensen, jullie hebben alles verloren, omdat jullie steden zo rumoerig zijn. Jullie kunnen de stemmen van de beken niet meer horen. Je kunt niet leven in een stad waarin nooit stilte heerst.
11 jaar lang hebben we excursies begeleid en grotten bezocht. In die periode heb ik veel informatie verzameld, over de geschiedenis van de Katharen. De Katharen waren een wonderbaarlijke groep mensen, die leefden in de Ariège in het Zuiden van Frankrijk. Ze hadden de oude wijsheid van de Essenen, waarvan Meester Jezus afstamde. De Rooms Katholieke Kerk wil niet dat je dit weet.

Want je moet weten wie Jezus werkelijk was. Hij was ook een dichter en als je het Evangelie van de Essenen leest,ontmoet je een dichter van het niveau van Rumi, Tabriz en anderen. We hebben Jezus twee maal gekruisigd: eenmaal door kerken en organisaties en eenmaal toen we de poëtische taal van Jezus kwijtraakten. Dat heb ik in deze periode opnieuw ontdekt. Ik heb ook de bronnen van de Essenen bestudeerd, die op mijn pad kwamen. Ik zag de scherpte en diepzinnigheid in van hun relatie met de Katharen.

We hebben zeer diepe grotten gevonden, waar in het verleden inwijdingen hadden plaatsgevonden. Ik sprak met mensen die het levende woord uit de geschiedenis nog hadden... van mondtotoor ontvangen, zoals men dat noemt en we verzamelden veel informatie.

En toen, na een periode van 11 jaar in de bergen van Frankrijk te hebben gewoond, kreeg ik ineens het sterke gevoel, je moet teruggaan naar Nederland en België om in het openbaar les te gaan geven.

Naar de bergen gaan was ook een beetje een vlucht geweest, maar een prachtige vlucht. Ik werd stil. Ik ging mediteren. Dat was nodig na zoveel zware jaren. Ik kreeg het sterke gevoel, kom, je moet teruggaan. Oké. We namen het besluit. We kregen in België een huis aangeboden. We kochten het huis en maakten een afspraak met het ... hebben nodig een... wat is hiervoor het Engelse woord?

BR: We noemen dat "het verhuisbedrijf".

MM: Het verhuisbedrijf. Oké. Dus we hadden een afspraak gemaakt met het verhuisbedrijf. Ik herinner me zeer goed, dat hij zijn agenda pakte en dat we vroegen of het mogelijk was om op 9, 10 september of 13, 14 of 15 september te verhuizen?... Nee, zei hij, in het Frans,"que le onze septembre" – alleen op 11 september. Ik dacht er verder niet meer over na. De dag van tevoren had ik naar de sterren gekeken en precies op 9/11, gingen we verhuizen.

Er gebeurde iets vreemds, terwijl Marijke achter het stuur zat, zij rijdt altijd. Het was ongeveer drie uur Franse tijd, kwart voor negen in New York, ongeveer...als ik het me goed herinner. We waren aan het rijden en plotseling zei ik, Marijke, kun je een beetje aan de knop van de radio draaien? Want ik voel erg sterk, dat er iets aan het gebeuren is, dat een grote draagwijdte zal hebben.

We beluisterden de radio, op hetzelfde moment hoorden we van de grote aanslag op de Twin Towers. Ik raakte volledig in de war. Marijke zei, je bent zo bleek en ik wist weer... daar was de herinnering aan New York, aan de Twin Towers.

We leven in een tijd waarin een grote revolutie plaatsvindt, op de Aarde en in ons hele zonnestelsel. Ik had de bronnen niet en ik had de informatie nog niet, maar ik had wel de afspraak om mijn eerste lezingen te gaan geven, met de titel De Grote Revolutie op Onze Planeet.

BR: En terwijl ik het risico neem om deze schitterende introductie, die je aan het geven bent over je leven en je werk en je filosofie, te onderbreken... Die revolutie was ook een persoonlijke revolutie, was 't niet? Want het maakte als het ware een connectie tussen jezelf als ziel - als een student in spirituele zaken - en het feit dat het jouw dharma was, om actie te ondernemen op de planeet Aarde, met je voeten op de grond. Is dat juist? Zou dat de...

MM: Absoluut juist. Ik was vroeger meer een mens die reflecteerde, mediteerde en lessen gaf over bewustzijn. Bewustzijn, dat je ook jezelf elke dag moest aanleren. Je moet jezelf niet groter maken dan je bent. Je bent student en je geeft les. Maar na mijn zoektocht en na mijn onderzoek naar het Kwaad, had ik het sterke gevoel, dat dit kwaadaardig was. Ik had het absolute... bewustzijn... , dat dit was gemanipuleerd. Dit was gemanipuleerd.

De televisiebeelden waren gemanipuleerd en ze herhaalden deze steeds weer. Waarom herhaalden ze het? Om het in ons bewustzijn te prenten en om ons bang te maken.

Het was het begin van de oorlog tegen terreur. In een van mijn boeken heb ik geschreven over de oorlog tegen terreur, Wij Worden Wakker.

Ik had nooit een boek als dit geschreven, als ik me niet had gerealiseerd, dat het geen politieke oorlog was. Het leek op een politieke oorlog. Er waren natuurlijk voortekenen: de eerste terreuraanslag en de eerste economische crisis.

We beseffen niet, dat alles wat we buiten ons zien de projectie is van het innerlijke bewustzijn, dat niet compleet wakker is. Ik begreep plotseling, welke de krachten achter de schermen waren.

Het was heel vreemd. Mijn eerste reactie was geen woede, maar mededogen. Ik kan niet zeggen dat dit iedere dag zo was. Soms voelde ik me niet in balans en dan dacht ik, hoe kunnen mensen dit doen? Het is zo wreed, zo afschuwelijk.

Ik wist meer dan de meeste mensen. De meeste mensen kijken naar de televisie en lezen wat de pers schrijft en ze nemen wat ze zien en horen voor waar aan. Het tweede wat ik had ontdekt was, dat de media zo enorm was gemanipuleerd. En ze weten het. Ze weten dat ze niet de waarheid vertellen. Dat was voor mij de reden, waarom ik de eerste stappen nam om te handelen, elke dag proberen te handelen vanuit de basis van het zijn in ahimsa, geweldloosheid, zoals Gandhi dat noemde.

Door hetgeen ik wist door mijn ontdekking van de geheime loges, zoals 'Skull and Bones'... ik las in die tijd hun 'Protocollen'; ik las heel veel over verborgen krachten en over de achtergronden van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Ik begreep plotseling de hele samenzwering. Ik begreep alles. Ik begreep dat op een dieper niveau de krachten achter de schermen verder reiken, dan de mensen beseffen. Het is een strijd tussen echte Kwaadaardige krachten tegen het Licht.

Je kunt het vinden in elke traditie. Als je de Koran leest, vind je meer over de duivel. De duivel [devil] is niet meer dan d-evil [het kwaadaardige]; devil is d-evil.

Er is meer informatie in de spirituele bronnen uit Perzië te vinden. Zoroaster heeft over de Kracht van het Kwaad Ahriman geschreven, die strijd voert met de Kracht van het Licht Ohrmazd.

Je kunt het in de soetra's van de Boeddha lezen. Boeddha predikt over de kwaadaardige geest Mara, die een grote kracht in het universum is.

Ik had natuurlijk de gevallen engelen en Lucifer bestudeerd. De meeste mensen denken dat het slechts verhalen zijn.

Ik bestudeerde in die periode de kleitabletten uit het Boek van Enoch in de Engelse vertaling. Enoch betekent in de Hebreeuwse taal de ingewijde, want Enoch stierf niet op een normale manier. Hij werd weggehaald van de Aarde op een manier, dat je zou kunnen denken, dat hij door een ruimtevaartuig is weggehaald.

Je kunt uit deze boeken veel verborgen kennis halen. In de Jubileeën, het boek van Noach en het Boek van Enoch is te lezen, dat er in het verleden, ook in deze tijd, veel contact was tussen buitenaardsen en mensen op de Aarde.

Ik heb het gevoel dat hierover misschien dit jaar of het volgend jaar volledige openheid zal worden gegeven. Iedereen zal dan weten wat de verborgen geschiedenis van de buitenaardsen is. Want Hollywood en de wetenschap hebben dit gemanipuleerd. Je wordt door anderen bespot, wanneer je over deze zaken nadenkt.

Voor mij is het duidelijk, dat ook onze geschiedenis werd gemanipuleerd en een hoop onwaarheden bevat. Het gaat terug tot de geschiedenis van de gevallen engelen, zoals ze genoemd worden.

Je kunt in het Boek van Enoch terugvinden, dat de gevangen engelen in groepen van 50 personen op de berg Harmon landden. De gevallen engelen worden ook in de Dode Zee Rollen genoemd. Ze worden daar omschreven als grote, grijze mensen, of als reuzen. In de Hebreeuwse taal worden ze aangeduid als Nephilim of B’nai HaElohim, de zonen van de goden. Ze zijn hier op Aarde geweest.

Zelfs in Genesis wordt erover geschreven. De tekst van Genesis werd door de Kerk gemanipuleerd, er werden zaken uitgehaald. Je kunt zinnen vinden als, "De reuzen waren op de aarde in die dagen en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en ze hun kinderen baarden."

Ik vond in mijn zoektocht naar het Kwaad - wat is de achtergrond; waarom weten we dat niet - duidelijk terug dat de Aarde duizenden jaren werd gemanipuleerd. De Aarde werd gemanipuleerd door mensen van een andere planeet. Dit is in de mythologie van iedere cultuur en in de geschiedenis van de Luciferianen terug te vinden. Lucifer probeert zijn troon hoger te zetten dan de troon van de Ene. In de originele tekst wordt over diens Mer-ka-ba, het lichtlichaam en diens uitstraling gesproken.br>
Dat betekent dat er in het universum de vrije keuze is - geen wet, maar vrije wil - dat levende wezens, op welk niveau ze ook leven, de mogelijkheid hebben om tegen de Eenheid in te handelen. Dat is het begin van de afscheiding. Deze Kwaadaardige krachten zijn in essentie onwetend - want als je niet leeft in onwetendheid, maar in weten, in gnosis, dan doe je dat niet. Zelfs de mensen die hier op Aarde kwamen moeten dus nog veel dingen leren.

Ze hadden een groot verlangen om onze planeet en ons zonnestelsel te bezitten. Dat zijn de Sterren Oorlogen uit de mythologie. Je kunt het overal vinden, er zijn veel sporen van. Het is verborgen kennis, want als je de oorzaken van het Kwaad gaat begrijpen, dan kan dat voor veel mensen gevaarlijk zijn.

BR: Dus Marcel, wat is jouw idee over de manier, waarop het ging? Hoe kun je dit verbinden met het plaatje van het grote geheel? Want zojuist was je aan het praten over de schok en het wakker worden. Natuurlijk maakten duizenden andere mensen dit ook mee op de morgen van 11 september, direct na het besef dat er iets vreselijk mis was... Het was geen Oorlog tegen het terrorisme, het was een oorlog tegen de bewoners van deze planeet.

MM: Juist.

BR: En nu ben je aan het praten over achtergronden van heel lang geleden...

MM: Mm-hm.

BR: ...die in veel verschillende culturen zijn opgeschreven. De bezoeken van buitenaardsen; veel mensen verwijzen naar hen als zijnde reuzen.

MM: Mm-hm.

BR: Nou, ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar hoe past allemaal in elkaar? Wat is het verband tussen die oude tijden en de moderne tijd? Wat is de verborgen kennis? Wat is de kern van de leugen die ons wordt verteld?

MM: De verborgen kennis bestaat hieruit, dat de meeste mensen op deze prachtige planeet niet weten, dat ze in elke laag van de samenleving op een verschrikkelijke manier worden gemanipuleerd.

Wanneer ik spreek over de reuzen of Nephilim... Je kunt ook formidabele woorden vinden in de teksten van de Nag Hammadi. Dit zijn prachtige manuscripten, die ze hebben gevonden in de buurt van Caïro. Naga Hammadi betekent de plaats van de wijze slangen. Nagas betekent slangen. Je hebt twee soorten. Je hebt de slangen, Reptilians, die erg slecht zijn; en je hebt de Nagas, de ontwikkelde en hoger geschoolde mensen van andere planeten, die liefhebben en wijsheid brengen, die mededogen en echte beschaving leren.

In de Nag Hammadi is bijvoorbeeld het Evangelie volgens Filippus te lezen. Hierin wordt over de Archonten geschreven.

Het woord archont komt af van het Griekse archontoi, dat heersers betekent. De heersers. Je kunt terugvinden dat de heersers al heel lang op onze planeet zijn en dat ze proberen om de planeet tot slavernij te dwingen.

Je kunt in de teksten van oude Christelijke bronnen - verborgen kennis - een heleboel informatie vinden.

Hoe hebben ze dit gedaan? Het was ook een schok voor mij, want ik begreep in die tijd alles. Je moet begrijpen, dat hetgeen we de Nephilim of Archontoi of reuzen, of in de Soemerische taal Annunaki noemen betekent, Zij die van boven naar onze Aarde kwamen. Je kunt het op kleitablet nummer zeven - Enuma Elish - terugvinden.

Hoe hebben ze dit gedaan? Ze hebben eerst kinderen bij het menselijk ras verwekt. Ze hebben de DNA code beschadigd. Het gevolg was dat we niet meer in staat waren ons prachtige lichaam te verbinden met het absolute bewustzijn. De mens kon zich niet meer verbinden met het universele bewustzijn en de liefde die we God noemen. Op deze manier zijn we langzaam tot slaven gemaakt en we dachten dat het normaal was.

Wanneer je deze geschiedenis bestudeerd en we maken een grote sprong naar de huidige tijd, na 9/11, kun je duidelijk het controlesysteem zien: de Patriot Act. Biometrische paspoorten. Scanners. Meer satellieten. Homeland Security. Databanken. DNA-banken. Samenwerking tussen de geheime diensten.

Niet iedereen kan begrijpen wat de kracht hierachter is. In bronnen als de Nag Hammadi staat beschreven, dat deze Archontoi, Anunnaki, slangen van het Kwaad, proberen alle mensen op deze planeet tot slaaf te maken.

Ze hebben zo hun methoden. De eerste van allemaal is: angst verspreiden. Waarom? Als je bang bent verandert er van alles in het endocrien systeem van je lichaam.

We hebben onze chakra's, onze wielen van licht, nodig. We hebben onze hormoonhuishouding nodig.

Een gezonde geest heeft een gezond lichaam nodig. Angst is het sterkste wapen dat ze kunnen gebruiken. Waarom?

De meeste mensen weten niet, dat deze krachten niet alleen op een stoffelijk niveau bestaan. Ze creëren door afstamming [Eng.: kinship], hetgeen later "kingship" [Ned.: koningschap] werd, de koninklijke bloedlijn en de koningen zijn de heersers in naam van de goden. Ze zijn de tussenpersonen tussen de goden en hetgeen ze de horigen of onderdanen noemen. Je moet weten dat ze een andere bloedlijn hebben.

Kijk naar een werkelijk goede koning, zoals keizer Ashoka in India, een beroemde keizer, die veel mensen had gedood. Na het lezen van bronnen uit het boeddhisme, realiseerde hij zich hetgeen hij had gedaan. Hierna wierp hij alles dat niet humaan was van zich af. Hij beschermde de dieren en de bomen en wilde vrede in zijn rijk.

Er zijn veel koningen... alsjeblieft, oordeel niet. Ik ben niet tegen hen. We vellen snel een oordeel over anderen, zeggen dat ze dingen goed of fout doen, maar allemaal zijn ze onze broeders en zusters.

We kennen onze eigen daden uit vorige levens niet. We hebben onszelf ook niet altijd als heilige personen gedragen, hoewel we dat graag zouden willen. Je kunt de ontwikkeling van de stof en het bewustzijn alleen begrijpen, wanneer je eerlijk bent tegenover jezelf.

Ze gebruiken angst, omdat ze ook op een onzichtbaar niveau leven, in hetgeen we de astrale wereld noemen. Wanneer een van hen sterft gebruiken ze magische, rituele methoden, die ervoor zorgen dat ze naar een speciale Bardo gaan, zoals men dat in Tibet noemt.

Ze kunnen hier op onze planeet hun macht handhaven... wat ik nu aan het vertellen ben is zeer belangrijk, want je kunt dit niet in veel boeken lezen. Ik heb het nergens kunnen lezen. Om hun macht te kunnen behouden hebben ze speciaal sap nodig. Welk sap? Bloed.

Als je het boek Faust van Goethe leest, dan is daarin een passage, waarin Faust het contract met de duivel [d-evil] wil ondertekenen. Faust wil dan zijn veer pakken. De duivel zegt vervolgens, "nee." "Ik wil niet dat je met een veer ondertekent. Je moet met bloed ondertekenen."

Waarom? Goethe was een ingewijde. Als Goethe in het Duits zegt: "Blut ist ein ganz besonderes Saft", is daarvan de Nederlandse vertaling: bloed is een heel speciaal sap.

Deze goden hebben een soort kracht nodig, die niet in liefde is. Ze hebben deze kracht nodig om hun subtiele lichamen in leven te kunnen houden, om in de onzichtbare sferen te kunnen heersen. Ze staan vanuit de onzichtbare wereld in contact met de geheime loges.

Als mensen vragen, hoe is het mogelijk dat er zoveel oorlog is?... Dat was de vraag die ik mezelf stelde, toen ik nog jong was. Het was het begin van mijn zoektocht en ik vertel je maar een klein deel van die zoektocht. Ik kon er vaak niet door slapen! Waarom is er kwaad? Waarom? Waarom is er geen liefde? Waarom kennen we geen mededogen?

Ik ontdekte dat deze kwaadaardige krachten de negatieve energie van angst eten, drinken.

Je kunt in het boek De Odyssee van Homerus lezen, dat mensen hun bloed aan de goden offeren.

Bloedlijnen betekent het hebben van een speciaal DNA, een speciaal soort bloed. We zijn op het niveau van de ziel echter allemaal gelijk.

Waarom zijn de Annunaki, de Archontoi, de Nephilim, de B’nai HaElohim dus hier gekomen?

We zouden kunnen zeggen: om onze planeet over te nemen.

Je vergeet dan een zeer belangrijke tekst uit de Nag Hammadi. Ik zal je vertellen welke. Ik las deze toevallig vanmorgen. Ik was aan mijn nieuwe boek aan het schrijven. Ik pakte de Nag Hammadi en las de volgende zin, "In de tijd dat de Archontoi, de heersers, dachten dat ze het kwade uit vrije wil deden, was het de Grote Geest die het toeliet, om de mensen te laten leren."

Dat is heel belangrijk! Een spel spelen kan heel plezierig zijn. Maar we lopen het gevaar, dat we niet beseffen, dat het een spel is. Wij moeten leren en de krachten van het kwaad moeten leren, zonder ons te identificeren met de rollen van het spel.

We spelen een spel. We zitten in een matrix. De machten gebruiken bomaanslagen, economische depressies en Climategate om ons angst aan te jagen. Het gebeurt. Het klimaat is zeer snel aan het veranderen. Ik heb het gevoel, dat de meeste mensen niet zijn voorbereid, op de grootste verandering van de evolutie van de mensheid. We geven onze broeders, de dieren en de bomen niet genoeg aandacht en we denken alleen "ik, ik, ik".

Ik heb het gevoel, dat we moeten leven naar het voorbeeld van De parabel van de verloren zoon en de verloren dochter. Dat is een prachtig verhaal. Ik heb het opgeschreven in een van mijn boeken, Een zaaier ging uit.

Deze parabel gaat niet over 2000 jaar geleden. Het is onze geschiedenis. Het verhaal gaat simpelweg over "ons paleis van licht en liefde dat we hebben verlaten". Dat betekent dat we afdaalden naar deze planeet. We kwamen hier op aarde met een doel om te leren en ons in mededogen te bekwamen.

Mensen kunnen denken, oké, je bent bewustzijn. We zijn alles. Dat is zo, ik kan dat enigszins beamen na de ervaring, waarover ik je net iets heb verteld... en ik besef dat hetgeen ik je heb verteld niet compleet of correct is. Het zijn alleen woorden en het is niet in woorden uit te drukken... er is meer.

We kunnen de kennis, die we op deze schitterende planeet hebben, tot wijsheid transformeren. We kunnen God ontdekken. We zijn de handen, de ogen en de stem van deze Eenheid. We kunnen eigen wijsheid ontwikkelen.

Voor sommige mensen is dit moeilijk te begrijpen. Het lijkt op ketterij; we hebben zeer dogmatische ideeën over wat is.

Neem de prachtige Logion uit het Thomas Evangelie, waarin de leerlingen aan hun meester de vraag stellen, Alstublieft, leg ons uit wat de Vader is. Je moet weten, wanneer Christus over de Vader spreekt, dat hij dan tegelijkertijd over de Moeder spreekt.

Hij zegt, de Vader/Moeder is rust en beweging, stilte en woorden. Het universum heeft de stoffelijke vorm aangenomen, die in beweging is. De essentie van deze stoffelijke vorm, de essentie van materie, overal - zonder uitzondering - is altijd bewustzijn. Hetgeen we zien is het lichaam; hetgeen we zijn is bewustzijn.

We kunnen in deze prachtige schepping ervaren wat afgescheiden-zijn is. Wat betekent dit?

Als in de Parabel van de verloren zoon en de verloren dochter wordt verwezen naar het hebben verlaten van het lichtpaleis en Christus zegt, dat we licht ZIJN, we zijn licht binnen Licht - je komt dit tegen in iedere traditie, bij elke spirituele groepering, overal - dan wil dit zeggen, dat, als we zijn afgedaald naar deze planeet en we zijn een spiritueel wezen, we dus niet van de apen afstammen. Mensen die dit graag willen geloven, oké, je mag je eigen conclusie trekken, maar ik geloof hier niet in.

We zijn een spiritueel wezen en we hebben een kleed gekregen, een materieel kleed. In de parabel komt dit overeen met het verliezen van je lichtlichaam. Het Tibetaanse volk noemt het lichtlichaam het regenboog- of diamantenlichaam. In de Egyptische traditie wordt het Mer-ka-ba genoemd.

Je komt op deze Aarde en je neemt ander, zwaar voedsel tot je. In de parabel wordt over varkensvoer gesproken. Dat betekent voedsel zonder vitaminen, dood voedsel... en alles in je lichaam en je bewustzijn wordt erdoor veranderd.

Deze parabel laat zien, dat je de mogelijkheid tot het hebben van een lichtlichaam niet hebt verloren. Je bent alleen steeds dieper in de stof afgedaald.

De Annunaki krachten weten dit ook, ze willen ons tot slavernij dwingen. Ze ontwikkelen met hun geld systemen om ons in de stof te houden - zoals nihilisme en nietzscheaisme. De filosofie van Nietzsche is puur atheïsme, materialisme, communisme en absurdisme. Ze spelen het spel, om ons niet wakker te laten worden.

Ze weten precies hoe ze filosofieën en theorieën moeten creëren, zoals in hun Protocollen staat, "Laat hen in darwinisme, Nietzsche en communisme geloven."

Als je bewust bent, weet je dat het een grote leugen is.

Wanneer in de parabel staat,"Je hebt je Schat verloren", dan betekent dat in de Oosterse traditie, dat je je geestelijke vermogens en je spirituele krachten bent verloren. We hebben internet. We hebben onze mobiele telefoons en satellieten. We hebben de spirituele kracht verloren om met ons derde oog door de materie heen te zien.

We vertrouwen op de technologische vooruitgang en ze houden daarvan. Ze geven je alles. Ze geven je internet, ze geven je GSM, ze geven je satellieten, ze geven je technologie en nanotechnologie. Dit is op zich niet verkeerd. Het is niet goed of slecht en tegenwoordig moeten we het misschien ook wel gebruiken. Maar als je het gebruikt, doe het dan op een bewuste manier. Je kunt tegenwoordig door internet op een goede manier te gebruiken veel mensen bereiken. Gebruik het in absoluut bewustzijn. Het is een tijdelijk instrument.

In het verhaal staat dat het moment komt dat de verloren zoon en dochter wakker zullen worden. Je kunt hetzelfde verhaal vinden in de Oosterse traditie. Ik vertelde je dat ik vanmorgen op het prachtige verhaal uit de traditie van de mandeeërs stuitte. De mandeeërs zijn een groepering zoals de essenen en ze spreken over Manda d’haij. Manda d’haij betekent kennis Gods, innerlijke kennis, gnosis.

De mandeërs hebben over de jonge prins geschreven, de prins die het Paleis van Licht verlaat en in de materie afdaalt. Hij bezoekt Egypte en andere landen en verandert zijn voeding. Dan vergeet hij zijn lotsbestemming en kan hij zich niet herinneren wat jouw eerste vraag was, Wat ben je? Wie ben je?

Hij was zo diep in de wereld van de stof afgedaald, dat hij de opdracht van zijn Vader/Moeder was vergeten; we nemen je tijdelijk je lichtlichaam af. Je kunt dit lezen in dit prachtige verhaal. Je zal doorgaan met een stoffelijk lichaam en andere meer subtiele lichamen. Voor een korte tijd zul je je lichtlichaam kwijt zijn. Je zult diep in de materie zijn afgedaald en in een staat van afgescheidenheid zijn.

Hij is bijna alles vergeten. Wat doen de Vader/Moeder, de koning en de koningin van het paleis dan? Ze sturen een adelaar en op de rug van de adelaar ligt een brief. De adelaar is de Grote Geest. De brief zijn de boodschappers. Er zijn veel boodschappers van het levende woord geweest, er is veel liefde, die iedere keer weer naar onze planeet werden gezonden: Boeddha, Krishna, Christus, Mohammed en andere leraren. Ze kwamen hier om ons lessen te leren, die in de tijd dat ze werden gebracht pasten in het syteem van die tijd. Uiteindelijk moeten we boven elk kennissysteem uitstijgen.

Herinner... her-inner je, dat je een spiritueel wezen bent. Je bent geen aanhanger van een groepering, geen katholiek, geen hindoe, geen boeddhist en geen islamiet. Je bent een vrij spiritueel wezen. De brief op de rug van de adelaar betekent kom alsjeblieft naar huis - het is genoeg geweest.

Het verhaal vertelt hoe de prins ontwaakt. Hij krijgt zijn lichtlichaam terug en komt thuis. Zijn broer, evenals in de parabel van de verloren zoon - zijn ware geestelijke oerbeeld, zijn ware bewustzijn - is in absolute vrede. Wat is er bewust geworden?

De beweging van God - we hebben rust en beweging, stilte en woorden - de beweging van God, waarin totaalbewustzijn is. Men kan voor korte tijd afgescheiden zijn. Men kan dan zijn vergeten wie men is en wat men is, maar altijd zijn er signalen in dit schitterende universum, die je aanmanen om wakker te worden. Wordt alsjeblieft wakker.

Ik heb je vanmiddag ook het verhaal uit de traditie van de Maya's verteld, dat me zeer lief is. 2012 Is nu erg populair. Ik denk dat veel van de dingen die ze hierover zeggen juist zijn. Maar de mensen begrijpen niet precies hetgeen ze zeggen. Als ze zeggen, 2012 is het einde van alles, is dat onjuist.

De grote veranderingen, zo... groot... en er komen er veel van. Word niet bang. Je moet begrijpen, dat de kwaadaardige krachten je bang willen maken. We moeten beseffen, dat er sprake is van een normale kringloop.

De Maya's leren ons dat er nu een krachtige energie van de Pleïaden naar de Aarde komt. We weten uit wetenschappelijke bronnen, dat het een fotonengordel is. Dit is een energie, die zo enorm krachtig is, dat je deze zelfs 's nachts kunt voelen, als je in complete rust in bed ligt. Deze energie is bezig om ons DNA te veranderen. DNA, dat werd gemanipuleerd door de krachten, die we de Annunaki, Nephilim en Archontoi hebben genoemd. Het licht van de fotonengordel komt aan het einde van een periode. We zitten nu in de overgang van de periode van Vissen naar Waterman. Een periode duurt ongeveer 26.000 jaar. Veel poorten gaan nu open op Aarde en in ons zonnestelsel.

De krachten van het kwaad weten dit ook. Ze weten,. dat er nu veel poorten opengaan en ze weten dat 2012 het beslissende moment van de ommekeer is. Ons zonnestelsel komt dan op één lijn te staan met hetgeen de Maya's Hunab K'u noemen, het hart van de Melkweg.

Een gigantische verandering is gaande. Ik voel het heel sterk in mijn lichaam. De Aarde ondergaat iedere dag meer veranderingen. Er vinden steeds meer aardbevingen plaats en er zijn extreme weerpatronen. Deze worden soms door de kwade krachten gemanipuleerd.

Het allerbelangrijkste in deze periode is, dat we niet bang zijn en leren samenwerken. De krachten van het kwaad leren ons iets: wanneer we zijn afgescheiden, worden we slaven. Wanneer we samenwerken en in onze kracht gaan staan, in onze spirituele kracht, kunnen we mededogen voelen. Ze zijn namelijk ook onze broeders en zusters. We kunnen hen vergeving schenken. We kunnen zelfs proberen van hen te houden.

Dat is soms moeilijk wanneer er gruwelijke dingen gebeuren. Ze offeren iedere dag zoveel bloed van kinderen en dieren. Ze voeren oorlogen. In sommige religies worden dieren aan de goden geofferd. Ze weten niet, dat er in het hele universum geen God bestaat, die het fijn vindt, dat je doodt, dat je een dier slacht om een God bloed te geven. Annunaki houden wel van het bloed van dieren. Daarom leerden alle grote meesters, Dood geen dieren. Ze hadden twee redenen hiervoor. De eerste reden is dat dieren recht hebben op hun leven. De tweede reden is, dat het bij die kwaadaardige krachten een kwestie is van voedsel drinken. Ze vertelden dit alleen in de geheime loges, waar het kon worden begrepen...

De jongeman die een zoektocht maakte naar de oorzaak van het Kwaad ontdekte dus dat er in het krachtenspel van het universum potenties zijn. Dat het kwaad alleen kan bestaan, wanneer de mensen onbewust en onwetend zijn. Wanneer de mensen niet beseffen, dat onzichtbare sferen in onze stoffelijke wereld doorwerken.

Als we dat begrijpen, begrijpen we de Maya's, die zeggen, "2012 is het jaar van de terugkeer van Quetzalcoatl", hun gevederde slangengod. Sommige mensen denken, Dat is een Annunakigod, een Reptiliaan. Misschien... Ik denk dat er iets anders wordt bedoeld.

Uit de alchemie kent men het symbool 'ouroboros', de slang die in zijn eigen staart bijt. Het symboliseert de cyclische aard van de natuur, e eeuwige kringloop en de eenheid van alles. Dit betekent dat tijd van verleden, heden en toekomst niet lineair is. De moderne wetenschap heeft ons dat geleerd. Dat we in een soort van matrix zitten, in een kringloopsysteem, in een afgesloten systeem.

In de Babylonische wetenschap van Berosus wordt over de grote tijdperken in het universum gesproken. Aan een van de vier grote tijdperken komt nu een einde - wat de hindoes Yuga's noemen - en aan een grotere cyclus die Kalpa wordt genoemd. Een lange periode van ongeveer 26.000 jaar is afgerond.

We zitten in de overgang van de ijzeren tijd, de duistere tijd, de tijd van onwetendheid over wie en wat we zijn. De tijd van slachten, de tijd van moorden, de tijd van eenzaamheid en de tijd, dat er geen goede verhoudingen zijn tussen man en vrouw. De tijd dat jonge mensen tot bendes toetreden en niet weten wat ze op deze planeet komen doen. Er zijn nu zulke prachtige mensen op Aarde. Ik heb het niet over de indigo kinderen, die een speciale opdracht hebben, maar juist ook andere jongeren, die iets willen doen, maar niet weten wat. Dan kunnen ze bendes gaan vormen. Het staat beschreven in de oude geschriften uit India, ze noemen dit Purana, de boeken der oude wijzen.

Begrijp wat er met ouroboros wordt bedoeld: dingen gebeuren cyclisch... dingen herhalen zich, maar niet op precies dezelfde manier; er is steeds een kleine verandering... De Amerikaanse president gebruikte het woorde verandering in zijn leus, maar een dergelijke verandering bedoel ik niet.

Je blijft in de matrix, of je wordt wedergeboren, of niet. Ik heb van het boeddhisme geleerd, dat we zelf geest-energie creëren, zolang we in onze geest verlangen kennen. De Boeddha zegt, er zal een tijd komen, waarop je de cyclus van dood en wedergeboorte kunt stoppen. Hij noemt dit nirvana. Dat betekent dat je een staat hebt bereikt, waarin de cyclus van dood en wedergeboorte tot een einde is gekomen.

De katharen noemden dit endura. Dit is een oosters woord en het betekent ophouden. Want zie je, het systeem van opnieuw geboren worden, hetgeen we reïncarnatie noemen, is waar. Het bestaat, maar het maakt je niet vrij.

Ik heb veel nagedacht over de boeddhistische thangka. Je kunt in het centrum van de thangka mensen zien, die worden wedergeboren. De mensen hebben niet door, dat de mensen die je in het midden van de thangka ziet, ook de Boeddha zijn. Het is de Boeddha die op diverse bewustzijnsniveaus opnieuw wordt geboren. Dus in het centrum is de Boeddha, die in beweging is en in meerdere personen is afgescheiden.

De echte boeddhanatuur staat niet op de thangka, want de boeddhanatuur staat buiten de kringloop. De boeddhanatuur, ons kosmisch bewustzijn, is meester van tijd en ruimte. Zolang we verlangens hebben moeten we op deze planeet blijven terugkomen... welke schitterend is... Het is een gift van het universum. Houd je ervan? Onwetende mensen blijven nieuwe energie voor wedergeboorten creëren, terwijl ze lijden. Daarom leerden grote meesters, dat je een tweede proeve moest afleggen. Ze bedoelden daarmee niet een volgende wedergeboorte.

Christus heeft gezegd, tenzij iemand wordt geboren uit water en vuur, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Iedereen wist dat met water, de stroom, innerlijke wijsheid werd bedoeld. Met vuur werd de geest van het universum bedoeld.

Wanneer we ons gedrag gaan veranderen, wanneer we gaan inzien, dat alle wezens onze broeders en zusters zijn, dat zelfs de gedachte, ze zijn slecht en ik ben goed, een vorm van afscheiding is, dan kunnen we de sprong maken - en het is niet jij die dat doet - maar de sprong vindt plaats. We kunnen dan inzien, dat alles goed is. Alles. Betekent dit dat we niet hoeven te handelen? Nee.

Je kunt tegelijkertijd op twee niveau's leven, het niveau waarop je weet en het niveau van lijden. Er is veel lijden. Wat wil je het liefst? Je wilt graag dat het lijden en de pijn ophouden. Je moet daarom handelen op zo'n manier, dat je niet bent gebonden aan de vruchten van je daden. Je probeert de vega te zijn, de grote geest, geest van het vuur, die door je heenwerkt. Je bent in beginsel a persona - Latijns voor per, door, sonare, het... stroomt door je heen.

We leven nu in een moeilijke tijd, maar we moeten de hoop nooit opgeven. Tegelijkertijd kan ik het begrijpen, dat sommige mensen de hoop soms willen opgeven. De pioniers, die nu op Aarde zijn, hebben een moeilijk karwei te klaren. Sommigen worden moe. Dat kan ik begrijpen. De meeste mensen weten niet, wat deze mensen allemaal voor hen doen. Het zijn echte helden en niet op een persoonlijk.... 

Je mag de moed niet opgeven. Op de bodem van de doos van Pandora, is immers de hoop achtergebleven. De terugkeer van de gevederde slang wil zeggen, dat er een nieuwe cyclus in het bewustzijn aankomt. Het is de tijd, waarin je bewust kunt worden van degene, wie je bent en wat je bent. Je kunt de volgende stap nemen. Dat is de echte terugkeer in ons bewustzijn.

We kunnen uit de kringloop raken. We kunnen de matrix zien. We kunnen de krachten aanschouwen. We kunnen begrijpen wat Annunaki en Archonten zijn. We kunnen de prachtige tekst van de Nag Hammadi begrijpen. De Annunaki/Archonten denken, dat ze de doeners zijn. Nee. De geest van liefde, loslaten, om een zeer diepzinnige les te leren.

Bill: Nou...

MM: Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Ik weet het niet.

Bill: Dit is geweldig. Mag ik je iets vragen over hoop, want, zoals we beiden weten, is het woord hoop in de tijd van de voorverkiezingen van Obama in de propaganda veelvuldig gebruikt en misbruikt als middel om de mensen onder controle te houden. Er was iedere keer iets, dat morgen zou gebeuren. Het was nooit welomschreven. Het werd nooit gedefinieerd. Het was altijd, nou, weet je, het spijt ons dat we geen geld hebben. Het spijt ons dat julle je huis zijn kwijtgeraakt, maar er is nog hoop. En zo werden de mensen aan het lijntje gehouden. Het werd als een controlemechanisme gebruikt.

Dat is niet hetgeen je bedoelt, is het niet?

MM: Nee.

Bill: Je bedoelt iets fundamenteel anders.

MM: Fundamenteel. Ja.

Bill: Ik zou graag willen, dat je zou bespreken, als conclusie aan het einde van deze video-opname, is de revolutie die je hebt beschreven, die je persoonlijk hebt ervaren en volgden op de gebeurtenissen van 9/11. De redenen om optimistisch te zijn en het wakker worden waarvan je getuige bent geweest. De factoren die zorgen voor veranderingen op deze planeet. De factoren, die deze dramatische periode beïnvloeden, waar we middenin zitten, die ook de oorzaak zijn van het wakker worden van de mensen. Ze komen aan als een klap in hun gezicht en het is een roep om actie, voor al die mensen, die met een doel hier zijn. En veel van deze mensen zullen kijken naar deze video en ook naar veel andere video's. Ze willen meer weten. Ze willen de richting horen. Ze willen weten wat ze kunnen doen, ze willen weten hoe ze moeten zijn.

MM: Ja.

Bill: Is er een manier, om dit alles op zo'n manier te verbinden, dat het de mensen aanleiding geeft te geloven, dat het spel nog niet is gespeeld?

MM: Ja. Dat zal ik proberen. Ten eerste ben ik blij, dat je me onderbroken hebt, tijdens het thema hoop. Ik ben eens erg aangegrepen door Krishnamurti. Ik heb hem eenmaal ontmoet. En ik herinner me, dat hij in één van zijn boeken heeft geschreven, je moet alle hoop verliezen, want hoop hebben is toekomst. Waarom schreef hij dit? Om dezelfde reden die je net gaf. Dat is een valse reden. Dat is hetgeen religies doen. Dat is hetgeen presidenten beloven. Ze zeggen, we zullen alles veranderen, je moet de hoop niet verliezen.

Dat is niet hetgeen ik bedoel. Ik bedoel, dat de basis van alles in het universum de echte Waarheid is - liefde, licht, onsterfelijkheid, geen begin, geen einde. Dat is mijn persoonlijke ervaring.

Wanneer ik het woord hoop gebruik bedoel ik, dat je de basis van het universum niet kunt veranderen. De Annunaki, die denken dat ze het kunnen veranderen, kunnen dit ook niet veranderen. Ze kunnen de situatie een klein beetje veranderen, maar ook zij lijden. 

Er zijn veel mensen die denken dat miljardairs... er is nu een nieuwe miljardair in Mexico, de heer Slim. Je had Buffet en Bill Gates. Dat is allemaal kinderspel. Om een miljardair te worden is het nodig, dat je je niet realiseert, dat je in spirituele zin een innerlijke miljardair bent. Ze hebben hun ziel verloren.

Wat kunnen we doen, nu de wereld in zo'n dramatische toestand is geraakt? Ik meen dit met mijn hele hart, ik probeer dit goed uit te leggen: we hebben nu te maken met een gevaarlijke situatie, omdat de krachten achter de schermen een strakke agenda hebben. Wanneer we agressief of respectloos op deze agenda reageren, omdat we steeds beter weten hoe deze functioneert, doen we hetzelfde.

We moeten krachten en mogelijkheden gebruiken, die we nooit eerder op deze planeet hebben gebruikt, omdat het was verboden en de planeet is gemanipuleerd. De planeet is in liederen en literatuur gebruikt en misbruikt en mensen gebruiken hem als... als... ik weet niet. Maar het woord liefde is geen woord, het is een kracht. Het is het basisbeginsel van het universum.

Wat we nu kunnen doen is naar binnen gaan. We moeten stil worden, mediteren én tegelijkertijd actief worden. Onszelf organiseren. Tegen de jonge mensen in België, Nederland en andere landen zeg ik, Alsjeblieft, kom bijeen. Praat met elkaar over jullie gevoelens, jullie angsten en de oorzaken hiervan. Zeg het tegen elkaar, studeer en mediteer. Kom samen en begin jullie bijeenkomsten met een prachtig stukje muziek, dat jullie mooi vinden - begin vredig en harmonieus.

Jullie moeten samenkomen, want de grootste kracht op onze planeet, het diepste gevoel, dat een menselijk wezen kan hebben, is liefde.

De meest kritische periode van onze evolutie, nu, vraagt dat we energie, gas en olie niet aan de buitenkant verspillen. Nee. We moeten de olie voor de innerlijke lamp van ons lichaam gebruiken. We zijn de maagden, de wijze maagden, de wijze zielen. En de bruidegom, dat betekent dat enorme energieën onze Aarde en ons zonnestelsel doordingen en ieder levend wezen raken. Ook de personen, die denken dat ze kunnen heersen, worden er ook door geraakt.

Ik kan je vanuit het diepst van mijn hart vertellen, dat, als we het in de komende twee, tweeeneenhalf jaar willen, dat de grootste, allergrootste revolutie is beëindigd en een nieuwe werkelijkheid daar is. Als je deze wilt ervaren met meer rijkdom, ben je een armoedig mens.

Dus ik kijk in deze camera en mijn boodschap is ook speciaal voor hen. Ik beschuldig hen niet, ik veroordeel hen niet. Alsjeblieft, als je dit hoort, kijk naar jezelf: Is dit je noodlot? De planeet plunderen, alles wegnemen, honger creëren? Is dit jullie ultieme doel op de Aarde?

Ik ben er absoluut van overtuigd dat er krachten zijn, veel liefdeskrachten, die deze taferelen kunnen helpen veranderen... niet als een Deus ex machina die hier komt, we komen het voor jullie opruimen. We moeten de planeet uit onze vrije wil in orde brengen. Vergeet dat nooit. Zeg nooit: dat doet God wel voor ons.

In het diepst van ons hart hebben we een goddelijke vonk, dus we zullen het karwei zelf moeten klaren. We kunnen de grootste problemen, die we op Aarde hebben, nooit met geweld of agressie oplossen.

We moeten aan verwarring voorbijgaan. We moeten aan religie voorbijgaan. We moeten aan politieke stelsels voorbijgaan. We moeten aan sociale systemen voorbijgaan. En voor jongemensen is het allerbelangrijkste: we moeten aan angst voorbijgaan.

Kom samen. Mediteer. Bid op je eigen manier. Deel je ervaringen. Kom samen, internationaal en nationaal. Word wakker, niet om te vechten, maar om bewust te worden. Bewustzijn is zo'n sterke energie. Het is de sterkste energie van alles dat bestaat. Van alles.

We komen weer terug op de hoop, want dat ligt ten grondslag aan het leven. Niet in de zin van "morgen zal ik gelukkig worden". Nee, wanneer we wakker worden, is geluk juist nu mogelijk. We zijn geen afgescheiden lichamen. We zijn geen afstammelingen van de aap. We zijn geen personen die in de stof vastzitten. Idiote ideeën! Als je een beetje intelligentie bezit dan smijt je deze weg. Je BENT Dat. "Dat" betekent in het Sanskriet "je bent het ene, het ondeelbare, nooit geborene, nooit gestorvene, altijd in het ene". Je bent bewustzijn, totaal, in liefde, in licht.

Dus aan het einde van onze zoektocht... en we komen nu in de situatie, dat we bij een soort einde komen. In ons individuele leven, in onze families en in onze landen zullen alle aspecten van karmische patronen bijeenkomen. Je kunt het zien, op het niveau van politieke leiders. Hoeveel leiders zijn waarachtige dienaren van het volk? Wanneer je mensen leidt, moet je dienstbaar zijn. Het woord 'minister' betekent dienstbare.

Ik heb het sterke gevoel, dat alles in de komende twee, tweeënhalf jaar zal veranderen. Dat zal voor vele mensen als muziek in de oren klinken. Grijp deze mogelijkheid aan om te veranderen. Zelfs de mensen die denken, ik kan de planeet grijpen... je kunt je eigen lichaam nog niet eens grijpen. Je bent je lichaam niet. Je kunt je leven niet behouden. Je bent een deeltje, een prachtige deeltje in het lichaam van heelheid, dat we universum noemen. Het universum waar doorheen ieder moment, dag en nacht, in elke kringloop, de kracht van het bewustzijn stroomt.

Dus wat kunnen we doen? Teruggaan naar hetgeen we zijn. Dat was je eerste vraag. In mijn leven was het een zoektocht en is het een zoektocht. Ik heb veel dingen ontdekt en ik heb besloten ernaar te handelen. En tegelijkertijd te mediteren, boeken te schrijven en de boeken uit te geven met maar een doel: je bent altijd een voertuig, een boodschapper. Dus...

Bill: Dat is hetgeen je naam betekent, is het niet? Heb ik gelijk?

MM: Een beetje wel, ja. “Messing” betekent in de alchemie “hij of zij die verbanden legt tussen alles.” Dat is de eerste betekenis.

Bill: Dat is zeer toepasselijk.

MM: Ik probeer tussen alles verbanden te leggen. Mensen beseffen vaak niet hetgeen er in een naam besloten kan liggen. Een naam is niet niets. In de scheppingsverhalen wordt steeds gezegd dat een naam of een nummer zeer belangrijk kan zijn. Probeer een moment stil te zijn: wat is de betekenis van jouw naam? Ik zal niet zeggen dat dit altijd waardevol is voor iedereen. Je kunt, voordat je op Aarde kwam, een afspraak hebben gemaakt.

Ik had het gevoel, dat ik mijn lot moest vervullen. Voor mij was er geen andere weg. Het was zoals de leraar uit de bossen in India me had gezegd, je moet je dharma vervullen. Je voelt dan iedere dag, dat je bent beschermd. Ook als er moeilijke momenten zijn en die zijn er natuurlijk ook. Je voelt dan, dat liefde je op je weg meeneemt. Je voelt, als ik naar jou of naar andere mensen kijk, dat ik naar mezelf kijk, naar HET Zelf. Je weet dan, dat als ik jou een slag toebreng of een steen gooi naar iemand anders, ...dat ik dat mezelf aandoe.

Dus stop met het bouwen van al die muren in Israël. Maak een einde aan de muur in China, de oude muren die we hadden in Berlijn, de nieuwe muren die in Egypte worden gebouwd. Muren betekenen dat we afgescheiden zijn. Alle mensen zijn zo prachtig. Er zijn vele varianten in kleur en religie, maar we zijn allemaal van een ras onder dezelfde zon.

Bill: Ja... de onzichtbare muren die we allemaal tussen ons hebben in staan, die op veel manieren - ondanks de elektronische eeuw waarin we leven, hoger zijn dan vele jaren hiervoor.
 
In de tijd van de Grote Depressie, toen de mensen echt in de problemen zaten, hielp men elkaar. Ik ben er niet zo zeker van dat mensen elkaar nu een hand zullen toesteken en helpen. We leven in grote geestelijke afzondering en eenzaamheid ondanks het feit, dat we elektronisch zijn verbonden. Dit is een paradox.

Een van de dingen waarover ik heb gepraat en ik weet zeker dat je het hiermee eens bent, is dat we opnieuw het idee van een gemeenschap moeten bewerkstelligen... gemeenschap in de ware zin van het woord: samenzijn; gemeenschap van het menselijk ras. We leven allemaal op het Ruimtevaartuig Aarde. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor alle mensen, alle dieren, het hele ecosysteem, dat bezig is te worden vernietigd. Het zal over twee jaar niet plotseling voorbij zijn. 

MM: Nee, zeker niet.

BR: Maar hetgeen je zegt, als ik dit goed heb begrepen, is, dat we nu het goede moment meemaken, om het keerpunt te bereiken, waarna we de situatie voor onszelf kunnen opeisen. En daarna, zou ik voorstellen om een lange periode te gebruiken voor opruimen, want we hebben van deze plek een rotzooi gemaakt. En alles heeft te maken met ons allemaal en... dat klinkt als een bewering, maar eigenlijk was het een vraag. Ik ben erg benieuwd, wat je hiervan vindt.

MM: Ik denk, dat ik het met veel van de dingen die je zegt, eens kan zijn. In de eerste plaats, de elektronische wereld is slechts een substituut; het is een virtuele wereld en daarom, zoals ik al eerder zei, kun je het gebruiken. Maar als je het gebruikt, doe het dan op een bewuste manier. Want erg belangrijk is, hetgeen je zei: de gemeenschap en het principe dat we onszelf in de ogen moeten kunnen kijken. Ik zeg niet: ik kijk in jouw ogen; we kijken in onze ogen.

De kooi van de elektronische evolutie heeft een nadelig effect op ons lichaam, op onze meer subtiele lichamen. Ze weten dat, natuurlijk weten ze dat. Ze proberen ons in een kooi op te sluiten. Je kunt dit alleen voorkomen door bewust te zijn.

Ik heb niet het idee, dat iedereen in de komende maanden of jaren zal veranderen. Dat is onmogelijk. Ik heb het gevoel, dat de natuur aan mensen, die niet op dit moment wakker kunnen worden, meerdere kansen zal geven. De slang bijt namelijk in zijn eigen staart.

De mensen die zichzelf kunnen bevrijden en absoluut vrij kunnen worden, komen misschien terug in een andere tijd, zoals dat in de boeddhistische traditie wordt beschreven. Zoals de kleine boddhivatsa, om net als Padmasambhava met vele handen te helpen.

2012 Is niet het einde. Het is een toegroeien naar een keerpunt. We hebben nu zoveel kansen. Soms kan het gevaarlijk of zeer intensief zijn. Probeer kalm te blijven. Ga met de stroom mee en handel zonder te handelen.

Ik weet zeker dat de wereld na 2012 enorm veranderd zal zijn, enorm. In die zin ben ik het met de Maya's eens. Al die mensen, die in de politiek werkzaam zijn, die flinke sommen aan het verdienen zijn met grote bedrijven, die gewichtige plannen maken... [lacht] Excuseer! Ik moet daarom lachen, als ze denken, dat ze de bouwmeesters zijn. Dat is onjuist.

Ik heb dit allemaal niet geleerd in een kerk, een synagoge of een moskee. Ik ben me van de ware bouwmeester bewust geworden. De ware architect, die niet in een loge van de vrijmetselarij of in een andere esoterische traditie wordt gevonden. De ware architect... archè tecta... betekent dat we niet de bouwers van het universum zijn. We zijn de bron, de druppel en de oceaan van bewustzijn. En als dit samensmelt [klapt zijn handen], is dat het namasté uit de Oosterse traditie, hetgeen betekent, dat de tweeheid één wordt. Dan ben je de oceaan. Je kunt niet vanuit het ego zeggen: Ik ben de oceaan. De oceaan is.

We gaan een hele belangrijke tijd tegemoet, een periode vol verrassingen. Ik denk, dat er veel dingen staan te gebeuren. Veel mensen hebben nu de mogelijkheid om wakker te worden; wakker te worden voor de waarheid; wakker te worden voor de vraag wie en wat we zijn. Wakker te worden in de wetenschap, dat we allemaal broeders en zusters zijn wetend, dat we de schepping niet kunnen doorvorsen zonder respekt voor de dieren, de planten, de stenen. Alles op onze planeet heeft een functie. Wanneer je olie of goud wegneemt, dan besef je niet, dat deze in het lichaam van Moeder Aarde een bedoeling hebben.

Je kunt niet zeggen, hij of zij is de dief, want we gebruiken het allemaal. Trek alsjeblieft geen muren op: zij zijn de slechten, wij zijn de goeden. We moeten beseffen, dat alles met elkaar is verbonden. Dat is hetgeen de boeddhistische leraren me hebben geleerd: Pattika Samu Pada. Dat betekent dat alles een noodzakelijk gevolg heeft.

Ik houd ervan het voorbeeld te gebruiken van het kleine kalfje, dat uit duizenden koeien iedere keer zijn moeder weet terug te vinden. Zo vinden de daden altijd de weg terug naar de dader. Wat je zaait, zal je oogsten. Zelfs de krachten die denken, dat ze over de planeet kunnen heersen, moeten nooit vergeten, dat deze wetmatigheid - en ik heb het niet over de Nieuwe Wereld Orde - ten grondslag ligt aan de harmonie van het hele universum. Dus hetgeen je zaait, ga je op zekere dag oogsten. En misschien denk je, dat kan nog lang duren. De tijd zal komen.

Laten we diepzinnige zaken zoals compassie en vergevingsgezindheid beoefenen. We kunnen elkaar helpen en in die zin ook onszelf helpen, wanneer we in de kracht van vergeving kunnen staan, want als we geen vergeving tonen, zal het zaad van karma de oorzaak voor veel nieuw lijden zijn. Alleen als we tot de bodem zijn gegaan om te ontdekken, waarom ons al deze dingen overkomen... groeien we in mededogen, vergevingsgezindheid en inzicht.
 
Dat is niet mijn boodschap, maar de boodschap over hetgeen ik voel, dat de belangrijkste periode van de menselijke evolutie is. Stop met het maken van je eigen grote plan. Luister naar de stem van Moeder Aarde. Luister naar de stem van ons zonnestelsel. Kijk naar hetgeen er aan het gebeuren is. Kijk naar de zon; hij is enorm aan het veranderen. Kijk naar de planeten; ze zijn enorm aan het veranderen. Er is een grote omwenteling gaande in ons zonnestelsel.

Wat doen de meeste mensen? Ze maken nieuwe plannen. Oh, dat is volkomen idioot! Stop ermee. Luister. Het is niet te laat. Het is nooit te laat.

Het is te laat, als je niet begrijpt, wat ik bedoel met nooit. Dan is de poort gesloten, zoals je in het Evangelie van Maria Magdalena kunt lezen. Ze was een van de meest wijze vrouwen. Ze is door de Kerk tot een gevallen vrouw gemaakt, maar ze was een hooggeleerde en ingewijde vrouw. In een van haar geschriften, Pistis Sophia, kun je de prachtige tekst vinden, "Alsjeblieft, ga door de Poort van het Licht in de eindtijd, de periode, waarin alle draden van karma tot een einde zullen komen, want je kunt nooit weten, wanneer de poort zal worden gesloten." Pak de kans. Het is een avontuur, de grote kans om het lijden te beëindigen.

Bill: Marcel Messing, ik dank je zeer. Dit zijn prachtige woorden. We zullen zorgen, dat dit wordt opgeschreven en vertaald. Veel meer Engelstalige en anderstalige mensen moeten horen, wat je in je leven hebt geleerd. Ik weet, dat je de informatie doorgeeft; deze kennis komt door je heen. Je bent een woordvoerder van de waarheid en in die gedaante word je gezien door duizenden andere mensen, die zoveel mogelijk praten over de waarheid, zoals ze deze begrijpen. Iedere dag wordt het ons duidelijker, ik dank je zo hartelijk voor je rol hierin. Je speelt een hele, hele belangrijke rol.

MM: Ik kan alleen maar zeggen, "dank je, mijn broeder."


Klik hier voor de videopresentatie


unieke bezoekers
Steun Project Avalon - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits

Google+