Old Project Avalon Forum (ARCHIVE)

Old Project Avalon Forum (ARCHIVE) (http://projectavalon.net/forum/index.php)
-   SWEDEN (http://projectavalon.net/forum/forumdisplay.php?f=45)
-   -   Nytt svenskt forum. (http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=3584)

CompuTerror 09-27-2008 06:21 PM

Nytt svenskt forum.
 
Som tidigare nämnts finns det ett nystartat svenskt forum jag skapat för sanningssökare som klarar att hålla en trevlig ton gentemot varandra.

I skrivande stund finns det 12 medlemmar, men jag hoppas att detta kan växa till att bli en inspirerande plats att vara på.

Nivån på medlemmarna är lite olika, men alla håller en trevlig ton mot varandra även om åsikterna går isär.

Detta är ett forum jag skapat för er användare och jag skapar mer än gärna specialdesignade underforum för er som ni själva får administrera och som kan vara synlig, eller osynlig för övriga besökare då ni själva kan ge de användare ni väljer tillgång till ert forum.

De enkla regler som gäller för detta är att inte detta underforum får vara av den karaktär att man generaliserar folkslag och grupper och det får inte heller vara nedvärderande för någon individ eller grupp. Dessa regler gäller för övrigt för hela forumet.

Adressen dit är http://computerror.mine.nu/forum/

Förlåt om ni anser att detta inlägg inte alls hör hit. Men jag skulle verkligen vilja dra igång någonting som kan bli någonting, även om vissa redan försöker grusa detta projekt.

CompuTerror 10-05-2008 05:39 PM

Re: Nytt svenskt forum.
 
Forumet är nedlagt pga brist på intresse.


All times are GMT. The time now is 09:01 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Project Avalon