Michio Kaku & Joe Rogan - Shift in the UFO Phenomenon 2022

YebZyAzLZuc

full show:


open.spotify.com/episode/3Xmj1kd7XgMVLf8WxZqfBQ
Live Congressional UFO-UAP Hearing May 17th 2022
UAP...