Mae'n newyddion trist iawn, yn cydymdeimlo gyda'i deulu. Diolch yn fawr iawn Ross, am eich holl waith caled.
Heddwch.
R.I.P.