Search

__________________________________________________________

The Anglo-Saxon Mission

The Anglo-Saxon Mission:
the Third World War and
the Inheritance of the New World

February 2010

Click here for the witness audio transcript
Click here for Bill Ryan's presentation transcript


به گفته مورخان تاریخ ماموریت آنگلوساکسون (ََAnglo-Saxon Mission) به دوران گسترش مسیحیت در قرن هشتم بر می گردد. اما امروز بعد از بیش از هزار سال شعله های آن از زیر خاکستر خود برخواسته است.  ما اخیراً اطلاعاتی 11 صفحه ای از یک منبع آگاه که شخصاً در یک جلسه سران ماسون ها در شهر لندن در سال 2005 شرکت کرده بود، بدست آوردیم. مباحثی که مو بر تن انسان سیخ می کند.

 من (بیل رایان) با فردی انگلیسی که صحت هویت وی  با جزئیات مورد تائید قرار گرفته شده است، مصاحبه کردم. این فرد نمی توانست عذاب وجدانی را که از افشا نکردن این اطلاعات داشت تحمل کند. نظر من این بود که رونوشتی از متن این مصاحبه تهیه شود که ما اینکار را قبلاً انجام داده ایم.  اما متن این گفتگو حاوی نکاتی بسیار حساس بود و برای من بگونه ای بود که احساس کردم برخی جاهای آن می تواند گنگ باشد بنابراین مناسب دیدم اطلاعات را در قالب یک ویدئو ارائه دهم. متن کامل رونوشت مصاحبه به همراه اطلاعات منابع ما که در ویدئو موجود نمی باشد، از اینجا قابل دسترسی است.

آنچه منابع ما گزارش دادند بشرح زیر است:

طرح راه اندازی جنگ سوم جهانی، با سلاح های هسته ای و بیولوژیکی. منابع ما اعتقاد دارند این طرح با روند فعلی بین 18 الی 24 ماه آینده آغاز خواهد شد.

آغاز یک کشمکش بین ایران و اسرائیل. تحریک ایران یا چین برای برای استفاده از سلاح های هسته ای که بعد از یک معاوضه هسته ای صلح برقرار خواهد شد و هدف آن ایجاد یک ترس جهانی بین مردم زمین است. این نقشه با ظرافت تمام طرح ریزی شده است.

تنش و وحشت حاکم بر جهان می تواند بهانه ای برای حکومت نظامی و کنترل مستبدانه بر روی مردم جهان غرب به عنوان اولین ملت باشد. این نقشه هم اکنون تا حدودی پیش رفته است.

در طول آتش بس هسته ای سلاح های بیولوژیکی وارد عرصه خواهند شد و کشور چین اولین هدف این جنگ خواهد بود. منابع به ما گفتند که "چین سرما می خورد".  دامنه جنگهای بیولوژیکی گسترش یافته و به غرب نیز می رسد. زیرساخت ها به شدت دچار ضعف خواهد شد.

اما این فقط یک سر آغاز است. بعد از این اتفاقات، جنگ هسته ای واقعی برپا خواهد شد: جنگی واقعی، که تخریب و کشتاری جهانی را سبب خواهد شد. منابع می گویند طبق نقشه کشیده شده برای کاهش جمعیت زمین، 50% انسانها نابود خواهد شد. وی این بحث را با گوش خود در آن جلسه در لندن شنیده است. 

این سناریوی مخوف برای نسل انسان در حالی مطرح است که اولین جنگ از دو جنگ  فوق، در قسمت پایانی مکاشفات یوحنا پیش بینی شده است. طبق اطلاعات داده شده توسط  منابع ما، این اتفاق با وقوع بحران اقتصادی اکتبر سال 2008  که باعث فروریختن بنیان مالی غرب شد سرعت بیشتری پیدا کرده است.
چنانچه اگر اینها کافی نیست، اضافه میکنم منابع ما از افشای جریانات پشت پرده برای وقوع یک "حادثه زمین شناختی" مشابه حادثه ای که اجداد ما در 11500 سال پیش تجربه کرده اند سخن به میان آورده است.  اگر این حادثه اتفاق بیافتد، لزوماً زمان رخدادن آن سال 2012 نخواهد بود، اما در زمانی میان دهه بعدی می تواند هر تمدنی را که می شناسیم را نابود سازد.

من از منابع مان پرسیدم اگر قرار است فاجعه ای رخ دهد پس چه نیازی به شروع جنگ جهانی سوم دارند؟ پاسخ او، برای من بسیار وحشتناک بود.

به گفته او، هدف واقعی از این اقدام، تاسیس یک دنیای متفاوت بعد از فاجعه است. جهان جدیدی که بتوانند آنرا کنترل کنند و یکی دستگاه کنترل توتالیتری را مشابه آنچه یک جهان فاجعه زده بدان نیاز دارد ایجاد کنند. قوانینی حقوقی تشکیل شده است که  کشور هایی را انتخاب کرده است تا  قبل از وقوع فاجعه مردم "راستین" که مناسبند را از فاجعه برهانند و حق حیات و کامیابی در دنیای بعد از فاجعه و شروع یک دوره 11500 ساله بعدی را به آنها بدهند. احتمالا آنهایی که در پناهگاه های جهانی، برای چندین نسل نهایی ایمن خواهند شد، کسانی نیستند جز انسانهایی که نهایتاً زمین را به ارث خواهند برد.

مردم "راستین" چه کسانی هستند؟ سفیدهای قفقازی. این نشان می دهد که چرا اسم این پروژه را "ماموریت آنگلو-ساکسون" گذاشته اند. از اینرو هدف این نسل کشی برنامه ریزی شده مردم چین هستند و کسانی که جهان جدید را به ارث خواهند برد "ما" هستیم نه "آنها".

منابع من در باره اینکه چه سرنوشتی در انتظار کشورهای جهان سومی آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا است اطلاعاتی نداده است.  اما به این نکته تاکید کرد که این کشورها در مقابل این طرح دفاع خواهند کرد و احتمالا مردم آنها از این فاجعه جان سالم بدر نخواهند برد چونکه فقط مردم سفید پوست دولت های زورگوی غربی قرار است وارثان زمین باشند.

این نقشه ای بسیار پلیدانه، شیطانی و نژادپرستانه است که حداقل امروز بصورت مبارزه طلبی عقیدتی وارد عرصه شده است. اما تمام این ها هم ردیف با چیزهایی است که بسیاری از مفسران، محققان و افراد آگاه به مسائل، برای چندین سال شناخته بودند. شخصاً برای خود من، این آشکارترین تابلویی است که می گوید چرا روش جهان بدین گونه است و چرا رازها به شدت کتمان می شوند:  شاید همه اینها به خاطر برتری نژادی باشد. رایش چهارم زنده است.

البته منابع ما زیاد هم بدبین نیست.  همچنانکه ما و بسیاری از محققان و مفسران که هوشیاری و آگاهی را به سرعت به سراسر سیاره القا می کنیم و اینکه در نتیجه "رخداد این حوادث اجتناب ناپذیر نیست".  اگر جایی دلیلی برای کار کردنمان در کنار هم وجود داشته باشد، می تواند دلیلی برای بالابردن هوشیاریمان از تهدید واقعی که همه ما را تهدید می کند نیز به شمار رود.

این ویدئو را تماشا کنید، به پیام های امید بخش آن با دقت گوش فرا دهید و آنرا به دیگران منتقل کنید. ما قصد داریم این ویدئو را به تمام زبانها از جمله چینی زیر نویس کنیم. ما به خاطر شکوه یک انسانیت واحد بدون خط و مرز و فاصله ای می ایستیم. چه آن فاجعه اتفاق بافتد یا نیافتد ما بایستی آینده خودمان را به درستی انتخاب کنیم و آنرا بسازیم، قدرت خود را باور کنیم و هر آنچه که برای هوشیاری انسانها نسبت خطرات اطرافمان لازم است انجام دهیم. چرا که ما می توانیم با هم  قوی تر شویم، برای نواده گانمان و برای میراث هر چیز زنده بر روی کره زمین.Click here for the witness audio transcript
Click here for Bill Ryan's presentation transcript

Click here to download the video (MP4)
Click here to download the audio (MP3)
Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits