Zoek

Avalon logo De Angelsaksische Missie
Bill Ryans PresentatieDe Angelsaksische Missie - Presentatie door Bill Ryan
16 february 2010

Klik hier voor de videopresentatie

[Openingsmuziek: Mark Knopfler en Chet Atkins spelen IMAGINE van John Lennon op gitaar]


Begin van de presentatie

Hier is Bill Ryan van Project Camelot en Project Avalon. Het is vandaag 16 februari 2010.

Dit is een enigszins ongebruikelijke videopresentatie, want ik ben ertoe overgegaan een video te maken, die dient als interpretatie en commentaar op een audiointerview, dat we hebben gedaan met een belangrijke getuige, die dit verhaal enkele weken geleden aan Project Camelot heeft gerapporteerd.

Evenals veel andere getuigen wilde deze persoon anoniem blijven, maar hij heeft erin toegestemd, dat we de audio transcriberen. Dus de audio is beschikbaar als een transcriptie [De Angelsaksische Missie - Audiointerview van een getuige] en zal tegelijk met de video worden vrijgegeven, zodat je datgene kunt meelezen wat ik hier zeg.

Naarmate het verhaal vordert, zal je gaan begrijpen waarom het belangrijk is deze informatie te krijgen, namelijk om het allemaal in evenwicht te houden.

Welnu, de getuige is een persoon uit Groot-Britannië. Hij heeft een aantal jaar in het leger gewerkt en nadat hij met pensioen ging, heeft hij als gepensioneerde in de Stad Londen gewerkt, op een respectabele positie in de Stad Londen.

Voor de kijkers van de video, die niet weten wat de Stad Londen inhoudt, het volgende. De Stad London is een soort eiland, een financieel eiland in het hart van Londen. Sommigen beschouwen het zo ongeveer als het Vaticaan. Het is heel oud en zeer antiek. Dit is het hart van het financiële systeem, niet alleen van Britannië maar waarschijnlijk van de hele wereld.

Veel onderzoekers zeggen, dat de Stad Londen zeer waarschijnlijkde de dienst uitmaakt in de financiële systemen van Amerika. Het heeft de macht over de Federal Reserve, de Bank voor Internationale Betrekkingen -- over een hele massa zaken die gaande zijn. Dit lijkt op het zenuwstelsel van de financiële wereld. Het is zeer masonisch; het is zeer oud; en het is zeer traditioneel.

Onze bron woonde een aantal bijeenkomsten bij met gepensioneerde Vrij Metselaars en hoewel veel van die bijeenkomsten interessant waren, zijn ze volgens de standaard van de Stad Londen een routine -- ze spraken over financiële zaken, enzovoort.

Tot juni 2005. Toen woonde hij een andere bijeenkomst bij, waarvan hij dacht, dat dit weer een routinematige bijeenkomst was. Maar eigenlijk bleek deze bijeenkomst iets heel ongebruikelijks te zijn. Hij realiseerde zich dit op het moment dat hij binnenkwam.

In zijn interview met ons, waarvan we de transcriptie hebben [De Angelsaksische Missie - audiointerview met een getuige], kun je horen, dat hij zegt, dat hij het idee had, dat hij daar per ongeluk was beland. Hij had daar helemaal niet mogen zijn, hij wist niet wat er gaande was en als zodanig heeft hij niet echt in de bijeenkomst geparticipeerd. Hij was daar eigenlijk als een luis in de pels. Hij luisterde naar hetgeen daar werd besproken, terwijl hij aanvankelijk niet eens begreep waarover het ging.

Welnu, de mensen die daar waren, waren Vrij Metselaars. Ze waren gepensioneerde Metselaars. Er waren ongeveer 25 tot 30 mensen, inclusief oudere politici, die de meesten in het Verenigd Koninkrijk aan hun naam zouden herkennen. Ik weet niet wie dit waren. Hij heeft ze niet bij naam genoemd en ik heb er niet naar gevraagd. Maar hij zei, Dit zijn bekende namen.

Er waren het hoofd van politie, vertegenwoordigers van de kerk, vertegenwoordigers van het leger - 25 tot 30 mensen.

En toen hij luisterde naar hetgeen werd besproken... Het was een informele bijeenkomst. Ze zaten niet aan een grote vergadertafel met kladblokken en glazen water met een agenda en een voorzitter. Er waren gewoon mensen in een kamer, die zaten te praten over al dit soort zaken.

Ze spraken over een plan dat blijkbaar lang geleden was voorbereid. Ze bespraken de uitvoering van dat plan. Ze hadden het over de manier waarop de zaken zouden gaan, of ze binnen het schema bleven of niet.

Om je hiervan een idee te geven het volgende. Ze bespraken onder elkaar een paar problemen bij de implementatie van hun plan. Naarmate deze korte presentatie vordert, zal je merken wat dat plan is. Ik ga dit op dezelfde manier onthullen, zoals het bij onze getuige overkwam en zoals het aan mij werd geopenbaard, stukje bij beetje.

Het eerste dat hij hoorde was dat Israël niet de indruk gaf, dat het bezig was zich voor te bereiden op een aanval op Iran binnenkort. Dit was een probleem.

Zelfs al in juni 2005 maakten ze zich kennelijk zorgen, dat datgene, wat in een soort tijdlijn in de planning stond, niet volgens schema werd afgewikkeld en dit was een probleem voor hen.

Dit trok dus heel snel zijn aandacht, omdat hij nooit eerder in een bijeenkomst was geweest, waar deze soort zaken werden besproken.

Daarna hadden ze het over China en hoe machtig China werd, zowel militair als financieel en wel zo snel; en dat de Japanners niet deden wat van hen werd verwacht, namelijk zich op de een of andere manier met het Chineze financiële systeem bemoeien. Ze deden dit niet en dit was ook een probleem, want China werd in een te korte tijd te sterk.

Andere zaken, die daar werden besproken, waren bijvoorbeeld de komende financiële ineenstorting, de centralisatie van vermogens -- dat wat we zagen gebeuren vanaf oktober 2008. Ze waren dit aan het voorbereiden en in hun bijeenkomst in juni 2005 aan het bespreken. Er had hier dus duidelijk de uitvoering van een of ander plan plaats.

Hij was nogal geschokt naarmate hij meer hoorde en toen hij zich realiseerde wat zich daar werkelijke afspeelde, was hij helemaal geschokt.

Een van de redenen, waarom ik deze videopresentatie nu geef, is om de klap te verzachten en om deze informatie enigszins te interpreteren, want het is schokkend. Ik wil tevens een differentiatie aanbrengen in hetgeen hij rapporteerde, want hij had het met zijn eigen oren gehoord, maar ik wil zijn eigen speculaties en die van mij hiervan uitselecteren met betrekking tot de manier waarop dit allemaal in elkaar past.

Deze informatie is zeer belangrijk. We moeten dit weten, zelfs al ziet het er niet naar uit dat dit allemaal op schema ligt -- IK DENK NIET DAT DIT GAAT GEBEUREN. Volgens mij zitten daar een stel idioten, die uitermate vastbesloten zijn om iets te doen. Ze haastten zich -- en dit is belangrijk om te weten -- ze waren overhaast bezig deze reeks gebeurtenissen op gang te brengen.

Welnu, hij beschreef de volgorde van gebeurtenissen.

Het begint met de aanval van Israël op Iran. Dit is nog niet gebeurd. Er zijn een aantal indicaties, die erop wijzen, dat er krachten aan het werk zijn, die proberen dit te laten gebeuren. Je hoefde het nieuws sinds de laatste twee jaar maar te volgen om erachter te komen, dat het publiek wordt voorbereid op een rechtvaardiging hiervoor. Iran wordt als zondebok bestempeld; dat land verdient het, dat het iets overkomt, enzovoort.

Dit evenement wordt het begin van iets dat lijkt op de openingszet van een groot schaaktoernooi. Het plan is om Iran of China te provoceren wraak te nemen. Onze man, onze bron, die militair is geweest, is persoonlijk zo overtuigd als maar kan -- hoewel dit nooit openbaar is gemaakt en nog steeds niet -- dat Iran beschikt over kernwapens. Hij gelooft, dat ze door China achter de schermen zijn geleverd.

Dit is allemaal voorbereid, want de machthebbers vinden het allang best, dat Iran kernwapens heeft, want ze willen juist dat ze worden gebruikt. De bedoeling is dat Iran of China wraak nemen, nadat Iran met een kernwapen wordt aangevallen.

Vanaf dat punt zal er een beperkte, nucleaire uitwisseling in het Midden-Oosten plaats hebben gevolgd door een staakt-het-vuren.

Hij heeft in die bijeenkomst gehoord, dat dit werd voorbereid. Dit wordt geregisseerd. Het lijkt wel op een draaiboek van een film. Dit is precies wat moet gebeuren.

En in de tussentijd worden andere zaken hiervoor in orde gebracht... en veel mensen, die nu zitten te kijken, zijn zich bewust dat dit op de achtergrond wordt opgezet. Er is veel informatie geweest, die afkomstig is van goede onderzoekers uit diverse landen, die rapporteren op het internet, dat in veel westerse landen zware controles over de bevolking worden uitgevoerd, zoals de krijgswet, verhoogde bevoegdheden voor beveiligingspersoneel, die niet alleen het leger of de politie betreffen.

Onze bron zei bijvoorbeeld, dat hij absoluut wist dat het een feit is, dat een zeer groot aantal werknemers van particuliere beveiligingsdiensten in Britannië verhoogde bevoegdheden hebben gekregen, zodat ze in staat worden gesteld mensen te arresteren, zodat ze in staat worden gesteld mensen in de gevangenis te zetten, en dat ze in staat worden gesteld om straatrellen de kop in te drukken. We spreken hier van gewone mensen, die werkzaam zijn in particuliere bewakings- en beveiligingsdiensten. Zelfs van stadswachters, die op straat parkeerbonnen uitschrijven, worden de bevoegdheden op dezelfde wijze uitgebreid.

Vorig jaar hebben we gehoord dat President Obama sprak over de manier, waarop hij een soort Nationale Bewakingsdienst in Amerika wilde hebben, die klaar staat om deze zaken te regelen. Er zijn diverse indicaties, dat dit wordt voorbereid.

En bij de uitvoering van dit idiote scenario, waarin het de bedoeling is, dat er een beperkte nucleaire uitwisseling in het Midden-Oosten plaats vindt en dat de wereld dit met afschuw aanziet, hebben ze het idee, dat iedere burger van zijn regering eist dat er zware bewaking komt bij het reizen, voor communicatie, voor mensen die elkaar ontmoeten, en voor mensen die op straat protesteren.

De bevolking wil er zeker van zijn, dat ze geen gestoorde kapers met bommen in vliegtuigen of in winkelcentra tegenkomt -- men wil de zekerheid hebben, dat dit niet gebeurt. En omdat mensen hierdoor de angst op het lijf wordt gejaagd, gaan ze verzoeken, eisen en erop aandringen, dat hun regering overgaat tot zware bewaking, en dat wordt gerechtvaardigd. En op die manier krijg je in alle westerse landen een krijgswet, ofwel een militaire wet voor een noodsituatie.

Dit is nog maar het begin van het verhaal, want het wordt steeds omvangrijker en het is nogal gruwelijk.

Als je dit nu zit te bekijken, voel je je een beetje geschokt. Zo voelde ik me ook, toen ik deze informatie kreeg en zo voelde onze bron zich ook, toen hij deze informatie in de bijeenkomst hoorde bespreken -- want dit is nog maar het begin.

Welnu, gedurende de periode van het staakt-het-vuren is iedereen geschokt, iedereen is bang, iedereen is echt helemaal doodsbang en vraagt zich af, waar dit naartoe gaat. Overal zijn zware controles over de bevolking ingesteld.

De volgende zet in dit schaakspel is de verspreiding van biologische wapens in China. Hij heeft in de bijeenkomst gehoord dat dit werd besproken.

Ze gaan een virus verspreiden dat op verkoudheid lijkt en dat zijn genetische doelwit in China zoekt. Dit is radikaal gericht tegen de Chineze bevolking. Het virus is ontworpen om zich als een lopend vuurtje te verspreiden en een groot deel van de Chineze bevolking knock-out te slaan. En die figuren in de bijeenkomst stonden hierom te LACHEN.

Ze zeiden, China wordt verkouden. Dit waren hun woorden, China wordt verkouden. En ze stonden te lachen over het feit, dat deze biologische wapens onder de Chineze bevolking een ravage zouden aanrichten.

Hetgeen op effectieve wijze een plaag gaat worden, zal zich over de wereld ook naar het Westen gaan verspreiden. Onze bron heeft zich duidelijk uitgelaten over het feit, of dit een Chineze wraakneming was, of dat het virus zich gewoon ongecontroleerd zou verspreiden op een manier die heel begrijpelijk is, als dat zou gebeuren, ongeacht of het een genetisch doelwit zoekt of niet. Deze virussen muteren immers.

Dus nu heb je een situatie, waarin er een beperkte kernoorlog in het Midden-Oosten is geweest; er heerst een pandemie, die werkelijk door de wereld raast en mensen op een hele zichtbare wijze doodt; en je hebt die totalitaire, militaire afsluiting van alle regeringen in de westerse wereld, want iedereen is in paniek over al deze zaken.

Maar dan, zei hij, dan begint pas de echte oorlog -- iets dat op gerechtvaardigde wijze de Derde Wereldoorlog genoemd zou kunnen worden -- met een veel omvangrijker nucleaire uitwisseling.

Op dit punt vroeg ik hem, Gaat dit alleen over een reductie van de wereldbevolking? Waar gaat het over? Waarom doen ze dit? Waarom hebben ze zo'n gestoord "Dr. Strangelove" plan om al die ellende over de wereld uit te storten? Waarom zouden ze dit doen?

Naarmate ons gesprek vorderde, begon ik antwoorden op die vragen te vinden. Welnu, dit is in zekere mate speculatie en die wil ik aan jullie mededelen, want het is belangrijk dat we hierin samenwerken om uit te vinden wat er gaande is. Er zijn een paar aanwijzingen; er zijn een paar belangrijke aanwijzingen, die ik jullie in deze video ga voorleggen.

Hij zei, Absoluut, het gaat over bevolkingsreductie.

Daarop zei ik, Hebben ze in die bijeenkomst cijfers genoemd?

Toen zei hij, Ja, vijftig procent.

De helft van de wereldbevolking. Dit is voorbereid volgens de Georgia Guidestones. Degenen, die niet weten wat de Georgia Guidestones zijn: dit is een stenen monument in Georgia in Amerika [red.: Elberton, Georgia], dat een aantal jaar geleden anoniem werd opgericht. Het bevat acht talen en lijkt op een manifest van Illuminati voor een "nieuwe wereld", als het ware. Houd de gedachte vast, dat dit een manifest voor een nieuwe wereld is. Dit is een belangrijk concept voor hetgeen ik hier presenteer.

Een van de sleutelonderdelen van dit manifest voor die nieuwe wereld is, dat er een bevolking zou moeten zijn van 500 miljoen mensen. Welnu, 500 miljoen mensen betekent een enorme reductie van bijna 7 miljard, die we op het ogenblik hebben. Dat is bijna 95% van de mensen die niet langer op de planeet zouden zijn. En 50% is een stap in de richting, maar er is een reden, waarom ze dit allemaal doen. Er is een reden voor hun haast. Er is een reden voor die waanzin.

Toen hij dit uitlegde, zei hij, dat ze een naam hebben voor dit plan. Dit project heeft notabene een naam. En ik zei, Nou, wat is die naam dan?

Hij zei, Het wordt de "Angelsaksische Missie" genoemd.

De Angelsaksische Missie. Nu, dat had ik eerder gehoord. Het was iets historisch, geloof ik, en het had te maken met de Kruistochten van lang geleden. Maar ik had het niet in een context van tegenwoordig gehoord, en hij ook niet. Maar naarmate het verhaal vorderde, begon ik te ontwaren wat dit allemaal te betekenen heeft -- vandaar de titel van deze video en de reden, waarom ik deze informatie aan jullie wil mededelen, want we moeten samenwerken om te achterhalen wat hier aan de hand is. Het is uitermate belangrijk om dit te begrijpen.

Er is een plan, waarvan ik denk, dat Hitler er trots op was geweest. Het is zo duivels, het is zo machiavellistisch, dat het moeilijk is te confronteren. Het is zo ongelofelijk, dat ik het hier voor jullie op tafel moet voorleggen, zodat jullie kunnen bekijken of dit al of geen mogelijkheid kan zijn.

De plannen, die ik heb beschreven, zijn absoluut een mogelijkheid, want hij heeft ze met eigen oren op de bijeenkomst aangehoord -- alles dat ik tot nu toe heb beschreven, inclusief de grote uitbraak, een grote uitbraak van vijandelijkheden na de "beperkte oorlog".

Dus de volgorde is alsvolgt... de geplande volgorde is alsvolgt: Israël valt Iran aan, dan volgt er een wapenstilstand, tijdens welke periode er in alle westerse landen een zware bewaking over de bevolking van kracht wordt en die van militaire aard is. Daarna wordt China met een biologisch wapen aangevallen. Dit is een griepachtige aandoening, die zich razendsnel door de hele wereld verspreidt, waarna ze een massale Derde Wereldoorlog ontketenen.

Tegen die tijd is 50% van de wereldbevolking verdelgd -- niet alleen vanwege de oorlog en de plaag, maar zoals veel van degenen, die hiernaar kijken, zullen begrijpen -- omdat de infrastructuur in dergelijke situaties uitvalt. Dat betekent, dat er geen voedsel in de supermarkt meer is, dat er geen benzine meer aan de pomp is, dat de telecommunicatie uitvalt en dat er misschien zelfs geen water meer uit de kraan komt.

Mensen worden als het ware teruggeworpen naar het Victoriaanse tijdperk zonder de faciliteiten te hebben om hiermee te leven, want de meeste mensen hebben geen groententuin. Ze hebben geen paard en wagen. Ze zijn niet in staat te overleven op de manier waarop ze dat vroeger deden.

We zijn uitermate kwetsbaar door onze technologische vooruitgang. We zijn uitermate kwetsbaar. En natuurlijk weten de Machthebbers dat.

In dit stadium vroeg onze bron zich af, Waarom hebben ze zo'n haast? Waarom willen ze dit allemaal doen?

En hier speelt een wrange ironie mee, en dat is... zoals ik zei, Welnu, als je toch een Derde Wereldoorlog aan het voorbereiden bent, waarom neem je er dan niet de tijd voor om het helemaal goed in orde te brengen? Kijk, dit zou je in 20 of 30 jaar tijd kunnen doen, het maakt niet uit. Waarom hebben ze zo'n haast?

Onze bron zei, dat hij het gevoel had, hetgeen hij ontleende aan vertrouwelijke informatie die hij voortdurend ontvangt, dat dit nog steeds op de planning staat en over 18 maanden vanaf nu gaat beginnen. Dit plaatst die datum precies in het midden van het jaar 2011.

Hij weet dit niet zeker, want deze gebeurtenissen worden niet bepaald door een kalender; ze worden eigenlijk bepaald door de volgorde van gebeurtenissen. Met andere woorden, dit moet gebeuren voordat dat gebeurt en daarna komt het volgende en het volgende. Dus er moeten een groot aantal factoren op hun plaats staan, voordat alle dominostenen achter elkaar omvallen, om zo te zeggen. Het lijkt erop dat ze met sommige dingen op het schema achterlopen.

Er zijn namelijk een paar geplande gebeurtenissen die volstrekt niet hebben plaats gehad. Een van de dingen, die ik me herinnerde, toen ik dit verhaal hoorde, was dat onze bron "Henry Deacon"... Velen van jullie, die de video's van Project Camelot hebben gezien en de rapporten over de laatste drie jaar hebben gelezen, zullen nog weten, dat Henry Deacon zei, toen we Henry Deacon in 2006 hebben ontmoet, dat hij uit zijn eigen inside informatie wist, dat er in 2008 een oorlog tegen China zou uitbreken. Dit is echter niet gebeurd.

En al die tijd... al die tijd kon je er geen touw aan vastknopen en zelfs nu lijkt het nergens op te slaan. Het is zo van, Nou, goed, maar waarom zou je dit doen? Waarom? Waarom?

Welnu, dit was zijn [onze bron] antwoord... En onze bron is een hele slimme vent. Hij heeft in het leger gezeten. Het is een totaal ander verhaal, dat hij niet heeft onthuld in onze audiotranscriptie -- die je kunt lezen -- maar hij heeft zijn eigen ervaringen met buitenaardsen gehad in het leger; hij heeft zijn eigen informatiebronnen om enige kennis te vergaren over de achtergrond hiervan.

Hij zegt, dat hij zo zeker is als hij maar kan zijn, dat de mensen die de baas spelen in de wereld -- je kunt ze de Illuminati noemen, de Machthebbers, de Cabal, hoe je zo ook wilt noemen -- ze geloven dat er, zoals hij dat noemde, "een geofysische gebeurtenis" gaat komen, een gigantisch geofysisch gebeuren. De beste informatie die hij zegt te hebben is, dat de ingewijden geloven dat dit gaat gebeuren, of dat ze er belang bij hebben, dat dit gaat gebeuren.

En velen van jullie, die hiernaar kijken, zullen weten, dat dit geen compleet idioot idee is. Er zijn triljoenen dollars besteed aan ondergrondse bases, waarvan we niet weten waarvoor ze dienen.

Je zal ongetwijfeld de Seed Bank in Svalbard kennen -- dit is te vinden in het publieke domein -- waar alle zaden van alle planten en gewassen van de wereld diep in een granieten kluis in het Noorden van Noorwegen zijn begraven. Er worden diverse voorzorgsmaatregelen getroffen alsof er iets zou kunnen gebeuren, dat een aantal van deze waardevolle hulpbronnen zou kunnen bedreigen.

Welnu, als er een geofysisch gebeuren gaat plaats vinden, zoals zij geloven, dan is dat, omdat het vertrouwelijke kennis lijkt te zijn die is voorbehouden aan de Illuminati, of het waar is of niet, dat er iedere 11.500 jaar herhaaldelijke, of cyclische, geofysische gebeurtenissen plaatsvinden.

Informatie over hetgeen werkelijk is gebeurd met Atlantis is hoogst waarschijnlijk aanwezig geweest in de Grote Bibliotheek van Alexandrië, die een paar duizend jaar geleden door brandstichting is verwoest. Er bestaan aanhoudende geruchten, dat veel van die informatie is teruggevonden en dat deze zich in de Bibliotheek van het Vaticaan bevindt.

Dit is informatie die niet in het publieke domein te vinden is, maar waartoe ingewijden wel toegang hebben. Of het nu juist is of niet, het belangrijkste is dat we ons realiseren, dat zij waarschijnlijk geloven dat dit gaat gebeuren en daarop hun plannen afstemmen. Bovendien kan dit de rechtvaardiging aandragen voor hun waanzinnige maatregelen, waarover we zojuist in dit plan hebben gehoord.

Neem het volgende in overweging.

Hij zei, Indien er een grote geofysische ramp gebeurt, zoiets als een poolwisseling, misschien is het Planeet X, misschien is het een soort energetisch fenomeen, waar het zonnestelsel zich naartoe beweegt en dat op de een of andere manier de Aarde of de aardkorst destabiliseert... we weten het niet.

Maar indien er een dergelijke, grote noodtoestand aankomt, iets waarbij een oorlog eigenlijk in het niet valt, is datgene wat het menselijk ras zal helpen te overleven, of delen van de mensheid helpt te overleven, de voorbereiding op een noodtoestand, die reeds is geïnstalleerd, voordat het gebeurt.

Met andere woorden, als je wist, dat er een noodtoestand zou uitbreken, als je bijvoorbeeld zou weten, dat er een orkaan op de stad afkomt, zorg je dat alle voorzorgsmaatregelen bij voorbaat zijn gemaakt. Je hebt de troepen klaar staan, je hebt de infrastructuur gereed, je hebt het leger in paraatheid gebracht; je het alles wat je nodig hebt klaar staan om de situatie het hoofd te bieden, dus je kunt er op de best mogelijke wijze op reageren en je kunt je herstellen.

Onze bron suggereert, dat de reden voor dit hele Derde Wereldoorlogscenario is, dat dan de regeringen van de westerse landen, terwijl de Chinezen niet langer in de weg staan, onder een dermate staat van totalitaire bewaking van hun eigen bevolking staan, dat ze het beste zijn toegerust om zich na een cataclysme te herstellen en de "nieuwe wereld" op te bouwen. Hij denkt, dat dit gaande is.

En ik moet je vertellen, dat deze vreselijke logica wat mij betreft hout snijdt, dat ze inderdaad op die manier denken. Ik ben het er echter geen moment mee eens, dat dit gaat gebeuren. Volgens mij is dit helemaal van de gekken, maar als ze geloven dat dit gaat gebeuren, kon dit wel eens hun rechtvaardiging zijn voor het type plan, waarover we hebben gehoord, dat ze het echt aan het bespreken zijn.

Dit echter is mijn eigen speculatie hier, die wat mij betreft eveneens hout snijdt, en ik nodig jullie uit mee te denken en te rapporteren. We moeten samenwerken om uit te zoeken wat hier aan de hand is.

Het wordt de Angelsaksische Missie genoemd. Daaruit blijkt wat mij betreft, dat de reden voor de naam wijst op een blanke, racistische agenda met betrekking tot het erven van de nieuwe Aarde. Dit is een plan waar Hitler jaloers op zou zijn.

Als ze denken, dat er een nieuwe Aarde moet worden opgebouwd, een "nieuwe wereld" -- denk eens na over die uitdrukking hier -- als er een "nieuwe wereld" moet worden opgebouwd na een cataclysme, willen zij dat de Angelsaksen het gaan doen. Ze willen niet dat de Chinezen het doen.

Eerst gaan ze de Chinezen de tent uitwerken en daarna gaan de Angelsaksen de "nieuwe wereld" erven inclusief de andere landen -- Aziatische landen, Afrikaanse landen, Latijnsamerikaanse landen -- vermoedelijk. Men neemt namelijk aan, dat zij op geen enkele manier beschikken over hulpbronnen om de situatie aan te kunnen, die hen de kracht geeft te herstellen na hetgeen ze kunnen denken dat er gaat gebeuren.

Dus er zijn hiervan diverse andere onderdelen die er ook inpassen. Een van de redenen dat dit een belangrijke presentatie is, die ik persoonlijk wilde maken, is, dat het mijn eigen gedachten betreffen, want tot nu toe heb ik veel van de goed gefundeerde onderzoeken over deze soort agenda's gevolgd; we hebben sinds de laatste drie jaar onze eigen informatiebronnen gehad.

Maar ik heb er in mijn achterhoofd altijd vragen over gehad. Waarom zouden ze dit doen? Weet je wel... oorlog tegen China? Waarom? Derde Wereldoorlog? Waarom? En plotseling begint een reeks van die vragen duidelijker te worden.

Eind vorig jaar, 2009, hebben we een interview gedaan met Jordan Maxwell. In het interview met hem legde hij uit, hoe hij een aantal repeterende symbolen en afbeeldingen had bestudeerd, die sinds de tijd van Hitler in gebruik zijn geweest en zelfs lang daarvoor werden gebruikt, namelijk "De Nieuwe Dageraad".

Er is een belangrijk aspect in het denken van Metselaars en Illuminati over De Nieuwe Dageraad en hier hebben we mogelijk de reden voor hun geloof... wanneer je denkt over de mogelijkheid van een cataclysme -- dat zij denken dat dit echt gaat gebeuren...

De film, 2012, die jullie waarschijnlijk wel hebben gezien... na al die overstromingen en al die aardbevingen en tsunami's, komen die grote schepen, die over een kalme zee varen met een zon die door de wolken schijnt en dan heb je De Nieuwe Dageraad. De implicatie van die film is, dat deze mensen nu in staat zijn de nieuwe Aarde weer op te bouwen, want zij zijn de overlevenden, dit is de moderne uitvoering van de Ark van Noach. Het is mogelijk dat De Nieuwe Dageraard hiernaar verwijst.

Het kwam zelfs bij me op -- en ik zou geïnteresseerd zijn naar de opvattingen van andere onderzoekers -- dat juist de naam, De Nieuwe Wereldorde, die we ongeveer 20 jaar geleden voor het eerst hebben gehoord, in feite veel ouder is. De Nieuwe Wereld zou de post-cataclysmische wereld kunnen zijn -- de Nieuwe Wereld. Het zou de Orde van de Nieuwe Wereld na het cataclysme kunnen zijn.

Ze kunnen een plan maken voor degenen die de nieuwe wereld gaan erven. Het zou niets minder dan dit kunnen zijn. Misschien is dit het thema waarover de Nieuwe Wereldorde  gaat. Het is zowaar de orde, het plan voor De Nieuwe Wereld, die ze zien komen. Ze denken dat dit gaat gebeuren.

Welnu, ik zeg nogmaals, dat het zeer, zeer belangrijk is om deze informatie te differentiëren. Ik geloof helemaal niet dat dit gaat gebeuren, maar zij kunnen iets geks gaan doen om te proberen datgene veilig te stellen, waarvan zij denken dat het in hun eigenbelang is. Hiervan moeten we ons bewust zijn.

Ik wil heel duidelijk stellen, waarom er goede redenen zijn om niet te denken, dat iets als dit zal gaan gebeuren. Er zijn een aantal zaken die niet zijn gebeurd en die wel in de planning stonden om te gebeuren.

Veel van jullie zullen zich herinneren, ik denk dat het 30 augustus 2007 was, dat er een B-52 bommenwerper over de helft van Amerika vloog van Minot Air Force Base naar Barksdale Air Force Base in Louisiana met zes kruisraketten met kernkoppen op de punt van de vleugels. Dat is iets dat nooit per ongeluk kan gebeuren.

Het was illegaal en het had nooit mogen gebeuren. Je kunt niet eens een kogel naar buiten smokkelen uit het wapenmagazijn van een militaire luchthaven zonder dat er een stel handtekeningen moeten worden gezet, zodat iedereen ervan afweet, laat staan dat de "fout" kan worden gemaakt door kruisraketten op een B-52 bommenwerper te laden zonder dat iemand het ziet.

Er was een reden waarom dat gebeurde, maar men zorgde wel dat dit niet verder kwam. Hij stopte in Barksdale in Louisiana. Een paar hele dappere mensen van de luchtmacht zijn aan de bel gaan hangen en hebben hun werk gedaan door het door de lijn naar boven te rapporteren. Het is heel, heel kort in de reguliere media geweest en daarna werd het helemaal in de doofpot gestopt en iedereen zei dat het een vergissing was. Het was geen vergissing.

Er was een reden waarom ze dat deden. En hetgeen veel van jullie niet weten, is dat in dezelfde tijd, eind augustus, een groep anonieme aandeelhouders voor $2 miljard dollar hadden gewed, dat de beurs vóór 21 september 2007 met 50% zou dalen. Ze zouden $4,5 miljard dollar verdienen, als ze zouden winnen. Dit worden Inzetopties genoemd. Ingewijden van de beurs noemen ze "Bin Ladentransacties". Het is een schertsende omschrijving vanwege de weddenschap die rond 9/11 plaatshad.

Goed, die mensen verloren hun weddenschap; het werkte niet. Het plan kwam niet uit. De beurs is niet gevallen. De bommenwerper is nooit verder gekomen, maar alles wat we weten is, dat deze was bedoeld als aanvang van de Derde Wereldoorlog. Het is nooit gebeurd. Snap je?

We hoorden een paar minuten geleden -- ik vertelde dat Henry Deacon zei, dat de oorlog tegen China in 2008 zou beginnen. Dat is niet gebeurd. Veel mensen dachten dat het idioot was. Veel mensen dachten dat hij gek was... misschien was hij dat niet. Misschien heeft hij iets over het ware plan gehoord, maar ze liggen twee jaar achter op het schema en misschien gebeurt het helemaal niet.

Er zijn een aantal andere dingen, die in de planning kunnen staan en die nooit zijn uitgekomen.

Het is interessant om eens na te denken over de zogenaamde Mexicaanse griepuitbraak, de uitbraak van de varkensgriep. De laatste zes tot negen maanden hebben we een scenario zien afspelen, waarin het ernaar uitzag, dat ze een heleboel vaccinaties willen doen, ze wilden dat er veel mensen ziek zouden worden, ze wilden een pandemie aankondigen. Er zijn nu zelfs nog voorstellen om de verklaring van een pandemie twee jaar te rekken -- en er is niets gebeurd.

In Engeland noemen we dat een "storm in een glas water" -- er gebeurt niets, maar waarschijnlijk zijn ze iets van plan geweest.

Welnu, als het niet de bedoeling is geweest, kan het zijn, dat het als een soort proefballon bedoeld is geweest om te zien hoe mensen erop zouden reageren, om te zien hoe snel het zich zou verspreiden, om te zien wat de opname van vaccinaties zou zijn.

En nu zitten er natuurlijk -- zoals wijzelf van Project Camelot en een aantal anderen, die actief zijn geweest op dit gebied door er aandacht op te richten -- er zitten nu een aantal mensen in een gegevensbestand; ze weten nu wie tegen al deze zaken in opstand komen en wie erover spreken.

Dus het kan een experiment zijn geweest, of het is een mislukte poging van iets anders geweest.

Er is meer dan genoeg reden om aan te nemen dat de zaken gaan veranderen. Dit is waar het om gaat. Degenen van jullie die het werk van David Icke hebben gevolgd -- dit is een belangrijk perspectief -- want we steunen zijn werk volkomen voor zover hij een prachtige presentatie maakt en opent met de zin, We zijn oneindig bewustzijn. Dit kun je op veel manieren zeggen, maar het is erg moeilijk om het hiermee oneens te zijn.

We zijn onsterfelijke, god-achtige wezens, die lang geleden zijn vergeten wat in onze macht ligt. Het potentieel van bewustzijn is enorm. Het is heel belangrijk om te weten hoe sterk we zijn en dat dit het enige en belangrijkste component van het hele verhaal kan zijn, dat ons in staat stelt de dag te redden. Het kan zijn dat het hier werkelijk om gaat.

Admiraal George Hoover, die in 1998 stierf, werkte op het kantoor van de Inlichtingendienst van de Marine in de Verenigde Staten. Hij sprak met onderzoeker Bill Birnes, de uitgever is van het UFO Magazine, en Bill Birnes beschreef dit gesprek met George Hoover aan George Noory van Coast to Coast AM.

Admiraal George Hoover vertelde Bill Birnes wat "het grootste geheim" was op basis van hetgeen de Amerikaanse Marine had aangetroffen... een heel, heel interessant verhaal.

Ze spraken over de bezoekers van Roswell en Admiraal George Hoover zei, dat deze bezoekers wijzelf uit de toekomst waren. Ze waren tijdreizigers; ze waren geen buitenaardsen. Andere onderzoekers en klokkenluiders hebben hetzelfde gezegd, dus dit is op zichzelf al fascinerend.

Maar Admiraal George Hoover zei, dat echt "het grootste geheim" was... het had te maken met de vermogens en de kracht van het bewustzijn van deze reizigers. Omdat ze onszelf waren uit de toekomst, konden de militaire gezaghebbers erachter komen waartoe mensen werkelijk in staat zijn.

Hij vertelde, dat dit heel goed wordt afgeschermd, want als we wisten hoe sterk we werkelijk zijn, hoe machtig we werkelijk konden zijn, dan zouden we -- in zijn eigen woorden -- chaos om ons heen veroorzaken en dit zou nooit worden toegestaan. We zouden de realiteit om ons heen kunnen herschikken zoals we zouden willen op een manier, waarop -- en dit is echt waar -- de toekomstige mensen hadden geleerd te doen, hetgeen hen toegang geeft tot deze vormen van onvoorstelbare vermogens, zoals tijdreizen.

Kolonel Philip Corso beschrijft in zijn boek The Day After Roswell enigszins in detail hoe hij dacht dat het voertuig werkte. Het voertuig leek op een versterker van het bewustzijn van de piloot. Het was zijn bewustzijn. Ze hadden het vermogen te reizen en op twee plaatsen tegelijk aanwezig te zijn en die vermogens werden versterkt door het voertuig. Hij zei ook, dat al deze vermogens in principe te maken hebben met het bewustzijn van de wezens zelf.

En als zij ons zijn... is dit de boodschap voor ons allemaal.

We worden bewust dom gemaakt. Ons voedsel wordt vergiftigd, onze kinderen worden leugens op school verteld, we worden overvoerd met propaganda in de media, we worden gedwongen in een luciferdoos te leven. We worden beziggehouden met quizzen en balspelen en we worden ontmoedigd om uit te zoeken wat onze erfenis op deze planeet is.

Eric Von Däniken heeft onlangs een boek gepubliceerd, getiteld History is Wrong. Er is zoveel dat ons wordt ontzegd.

George Green schrijft dat wij bekend staan als "zinloze vreters". Deze "surplus bevolking" van miljaren mensen heeft een heel klein groepje mensen aan de top van de berg zitten, dat afhankelijk van ons is door elkaar in de gaten te houden en naar elkaar te lachen en om te zorgen dat niemand over de streep gaat, omdat we worden aangemoedigd ons te conformeren aan datgene, waarvoor we bedoeld zijn.

Dus er is een dwangbuis, opdat we de gelegenheid hebben eruit te breken. Die dwangbuis is met opzet over ons heengezet door dezelfde mensen die dit plan hebben opgesteld.

Het is interessant te speculeren over de oorsprong van dit plan. Onze bron vertelde ons, dat het al heel lang bestaat. Hij had voor het eerst over de Angelsaksische Missie gehoord sinds 1996. Het symbolisme van de Illuminatie over De Nieuwe Dageraad is al heel lang in omloop.

Veel mensen denken dat voor dit plan zo'n bovenmenselijk intelligentienivau en een strategisch begrip nodig zijn, maar het is zo medogenloos en zo koelbloedig, dat de logica ervan de indruk wekt -- en dit zeggen David Icke en Jordan Maxwell en wijzelf zijn het er volkomen mee eens -- dat dit niet afkomstig is uit een menselijke bron. Mensen zijn niet in staat om andere mensen dit aan te doen. Er zit iets anders achter.

We moeten groot denken. We moeten denken vanuit het hoogste spirituele gezichtspunt dat tot onze beschikking staat, namelijk dat deze mensen niet moeten worden bevochten.

Datgene wat moet gebeuren is, dat we eenvoudig onze instemming terugtrekken uit deze zaken, die ons worden aangedaan, van het plan waarvan we deel uitmaken. En zoals ik eerder zei, als je in het leger zit of bij de inlichtingendienst werkt, trek je instemming terug want deze plannen kunnen geen doorgang vinden zonder je instemming.

De Illuminati en de manier waarop ze te werk gaan is zeer beperkt. Ze gebruiken dwangmaatregelen; ze zitten in een hokje; ze proberen datgene tegen te werken, dat iedereen herkent als een geweldige wereldwijde bewustzijnsverruiming, een verruiming van de gewaarwording.

We krijgen iedere dag emails van mensen, dikwijls van jonge mensen, die zeggen, Ik kan echt zien wat er in de wereld gebeurt. Vertel me wat ik eraan kan doen. Ik ben er klaar voor om iets te doen, ik ben klaar om datgene te doen waarvoor ik hier ben gekomen. Ik weet nog niet wat het is, maar ik weet wel dat we diep in de problemen zitten.

Twintig jaar geleden zeiden mensen die dingen nog niet. Er vindt een geweldige bewustzijnsverruiming plaats; het is een morfisch veld dat enorm groeit en er is iets dat verandert.

Mijn persoonlijke mening is, dat dit zeker wordt gesteund -- het wordt zeker gesteund -- door goedaardige, niet-menselijke bemiddelaars. Laat ik het zo zeggen, die op de hoogte zijn met dit plan. Ze weten niet of het wel of niet gaat gebeuren, maar ze weten wel dat het in de planning staat.

Een heleboel mensen die contact hebben met buitenaardse wezens... en gechannelde informatie, waarmee we overigens uitermate voorzichtig moeten zijn, spreken over deze soort scenario's en dat we op onze hoede moeten zijn, dat we voorzichtig moeten zijn, dat we ons ervoor moeten behoeden, dat we ons ertegen moeten verzekeren en dat we ons moeten voorbereiden op zoiets als dit.

Het is heel goed mogelijk, dat deze bewustzijnstoename een rechtstreekse reactie is op de escalatie van gewelddadige dwangmaatregelen en de plannen ervoor.

Zoals ik dikwijls in het verleden in mijn eigen presentaties heb gezegd, lijkt het een beetje op een draaiboek van een film, waarin alles naar een climax wordt toegeleid en waarbij de krachten van het kwaad en de krachten van het bewustzijn worden voorbereid om met elkaar een definitieve confrontatie aan te gaan.

Welnu, ik probeer niet bijbels te zijn en ik weet dat deze situatie enigszins lijkt op de oorlog van Armageddon, maar ik beloof niet dat deze soort dingen werkelijkheid worden, zoals ik diverse keren eerder heb gezegd.

Ik heb een interview met Freedom Central gedaan, dat je ook op de site van Camelot kunt zien, waarin ik zeg, De enige en allerbeste reden die ik heb om niet te geloven dat er iets vastligt, dat we allemaal verdoemd zijn, dat er iets heel ergs gaat gebeuren -- hoewel ik wel weet dat we heel veel problemen moeten oplossen -- is, dat ik hier niet zou zijn en dat jullie hier ook niet zouden zitten kijken. Ik zou op een andere planeet zijn geïncarneerd. Ik zou ergens anders naartoe zijn gegaan. Ik ga hier niet naartoe om midden in de vuurlinie te gaan zitten zonder een ontsnappingsroute.

Er valt hier een taak te verrichten. En veel van jullie die zitten te kijken zullen zich bewust zijn van het feit, dat we hier zijn om taken te verrichten. Dolores Cannon noemt het vrijwilligers.

We kunnen hier om een reden zijn. We kunnen hier zijn om dit toenemende bewustzijn te catalyseren, dat zal voorkomen dat het gebeurt. Want als we er niet mee instemmen dat we deze toekomst krijgen, zullen we hem niet meemaken. We creëren gezamenlijk onze realiteit. We zijn er allemaal een onderdeel van. En ik ben er heilig van overtuigd, dat we die plannen tegenhouden door hiervan bewust te worden.

Er is een verschil tussen voorspellen en profetie. Deze twee woorden worden in de Engelse taal gemakkelijk door elkaar gehaald. Voorspellen en vooruitzien is zeggen, Goed, dit gaat in drie maanden tijd gebeuren want de gegevens leiden tot een logische conclusie. Dit is vooruitzien en voorspellen.

Een profeet doet iets anders. Het is een woord dat we zorgvuldig moeten gebruiken, want het wordt dikwijl misbruikt, het wordt dikwijls verkeerd begrepen en het lijkt op een bijbels woord waardoor bepaalde mensen ertegen ageren.

Echter datgene, wat een profeet meestal zei, was, Luister, als we niet wakker worden en we ondernemen geen actie, gaat dit gebeuren.

Als een profeet een profetische waarschuwing geeft, zegt hij niet dat het gaat gebeuren, maar hij zegt, Luister, jullie moeten hier iets veranderen. Jullie moeten de manier waarop je de dingen aanpakt veranderen. Jullie moeten je zijn veranderen. Jullie moeten anders met elkaar omgaan. Jullie moeten je hele houding veranderen.

Wat je ook verandert, het doel van de verandering is dusdanig dat deze geprofeteerde gebeurtenis niet gebeurt.

Dus hier hebben we een soort profetie. Het is geen voorspelling... en ik gebruik dit woord heel, heel voorzichtig, want de reden waarom ik deze uitspraak doe, de reden waarom we deze informatie vrijgeven, is om te verzekeren dat dit niet gaat gebeuren.

Wat gaan we met deze informatie doen? Ze wordt in iedere taal vertaald, voor zover we daartoe in staat zijn. De video zal worden ondertiteld in het Chinees, Arabisch, Russisch, Spaans, alle wereldtalen.

Ik wil dat deze video wordt opgepikt door de Chinezen. Ik wil dat dit helemaal door de lijn naar boven escaleert. De Chinezen zijn erg gevoelig voor video's die naar henzelf verwijzen, vooral die met Chineze ondertitels. Dit gaat helemaal door de lijn naar boven, naar de Chineze Inlichtingendienst, de Chineze militaire bevelhebbers.

De reden hiervoor is in de eerste plaats, als het onzin is, maakt het verder niets uit. Snap je? Maar als het een ernstige bedreiging betreft, zijn zij de jongens die het moeten weten, want hun eerste nucleaire antwoord -- dat als een regie wordt geprovoceerd -- is in wezen datgene wat de hele zaak in vuur en vlam moet zetten.

Dus voor iedere Chineze militaire bevelhebber die hiernaar luistert het volgende, Doe het niet! Snap je? Niemand van ons moet hier iets doen, dat in overeenstemming is met hun plannen.

In de film Avatar is een mooie scène, die ik heel goed vind. Het gaat over een vrouwelijke helicopterpiloot, die de opdracht krijgt de wapens af te vuren op de grote boom [red.: De Boom der Zielen]... Op het moment dat ze wil vuren zegt ze, Hiervoor heb ik niet getekend en ze keert om en gaat terug naar huis. Ze wil daarvan geen deel uitmaken.

Er zitten veel mensen in het leger die nooit hebben getekend voor deze soort zaken. Er zitten veel mensen in inlichtingendiensten die nooit voor dergelijk zaken hebben getekend. Ze hebben getekend toen ze jong waren en dachten, dat ze het beste voor hun land gingen doen en dachten, dat ze het beste voor de mensheid deden. Deze mensen zijn helemaal niet kwaadaardig.

Dus als rechtstreekse boodschap aan ieder van jullie in het leger en de inlichtingendiensten, die hiernaar kijken of erop attend zijn gemaakt, Jullie hoeven dit niet te doen, louter omdat je wordt verteld het te doen. Jullie moeten steunen wat het beste is voor de mensheid.

Jullie hoeven die bevelen niet op te volgen, als het tot enorme destructie leidt, die in niemands belang is behalve voor de machthebbers, die hun eigen agenda hebben.

En die agenda is niet gemaakt voor jou en mij... dat is wel duidelijk.

Goed. Tot zover mijn presentatie. Ik wil dat jullie deze informatie in ogenschouw nemen. Ik wil er niet op aandringen het te geloven. Ik wil dat jullie het onderzoeken. Jullie moeten het controleren. Ik wil dat jullie de transcriptie zorgvuldig lezen en ik wil dat jullie zien of dit overeenkomt met andere dingen die je zijn opgevallen.

We werken hier allemaal samen; we gaan je niet dwingen iets te geloven. We moeten met deze informatie voorzichtig zijn, maar als er een kans bestaat, dat het waar is, als er een kans is, dat dit reëel is, moeten we het weten. Snap je?

Als je niet zeker weet wat je moet doen, zeg ik hetzelfde dat ik altijd zeg, Doe datgene waarvoor je hier bent gekomen, want de meesten van jullie, die naar deze video kijken, zijn hier met een reden. Ik kan begrijpen, dat je nog niet weet welke reden dat is, maar jullie zijn hier waarschijnlijk met een reden. Jullie kijken naar deze video waarschijnlijk met een reden. Doe datgene, waarvoor je hier bent gekomen.

Dit is Bill Ryan, Project Avalon en Project Camelot. Het is 16 februari 2010.

Dank je wel.[opname van Bill Birnes in gesprek met George Noory in Coast to Coast AM]:

GEORGE NOORY: Wat we over de situatie in Roswell niet weten is, of ze buitenaards waren, of ze uit de holle Aarde kwamen, ofwel dat ze uit een andere dimensie zijn gekomen. We weten het niet, snap je?

BILL BIRNES: We weten het niet. De enige aanwijzing, die ik had, kwam van de marineofficier -- hij werkte bij de Office of Naval Intelligence, ONI, genaamd George Hoover; we hebben eerder over hem gesproken -- die zei, dat hij "de Corso van de Marine" was en dat het leger dacht -- en hij zei dat hij het wist -- dat deze wezens niet zozeer interplanetair waren, maar letterlijk tijdreizigers waren.

Het grote geheim is, dat zij ons zijn uit de toekomst en dat wij en zij dezelfde vermogens hebben -- en de regering was echt doodsbenauwd voor het feit, dat we het vermogen hebben om de realiteit om ons heen te manipuleren.

Dat vermogen hebben we altijd gehad. We hebben alleen niet geweten hoe we het moesten gebruiken. Maar als we ooit zouden leren hoe we het moesten gebruiken, terwijl we er niet klaar voor zijn, zouden we chaos veroorzaken. Dat was het grote geheim waar de Marine uiteindelijk achter kwam.

[muziek op het eind van de video: John Lennon met IMAGINE]Klik hier voor het videointerview


unieke bezoekers
Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits