Search

__________________________________________________________

Dan Burisch

Interviewtranscriptie – Deel 2

Deze pagina is een vertaalde versie van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


Weg bij Majestic -- Dan Burisch ongecensureerd
Een videointerview met Dan Burisch - Deel 2

Las Vegas, july 2006

Opgenomen, bewerkt en uitgegeven door Kerry Lynn Cassidy

(vervolg van Deel 1 - klik hier)

“...er zit een echt mens achter, zo chaotisch als ze zijn, waarschijnlijk meer...
Yeah. Dat zouden ze moeten weten.”


De relatie met Chi’el’ah, de J-Rod

Kerry Cassidy: Ik zal het je eerlijk zeggen. Toen ik dat stukje zag van het interview van Bill Hamilton met jou, waar je spreekt over je relatie met J-Rod en hoe je met hem telepatisch communiceerde ...Dan Burisch

Dan Burisch: Hm, hm.

K: Dat sloeg bij mij in als een bom. En vanaf dat moment was ik zeer geïnteresseerd in hetgeen je had te zeggen.

D: Eh...

K: Want ik zei, deze man heeft dit echt meegemaakt. Dit is geen flauwekul. Dit is echt gebeurd.

D: Yeah.

K: Dus als je nog eens zou willen vertellen hoe je met J-Rod begon te werken...

D: Nou, hij werkte al met me, voordat ik hem ooit had ontmoet. Natuurlijk was hij aan boord, voor zover ik weet. Ik kan me hem niet direct herinneren, maar ik bedoel, zoals ik het zie, in '73... hij was naar '73 afgereisd en toen... dit zei ik zelfs tegen Jeff Rense aan de telefoon. Weet je wel, ik zei, "Mijn God, als je hiervan niet uit je bol gaat." Ik bedoel, ik ging uit mijn bol. En denk dan eens aan het paradoxale ervan. Dat hij naar '73 reisde, waar ik werd opgepikt en waarna hij vervolgens terugreisde naar het tijdstip van '53, waar een ongeluk gebeurde. Dat betekent, dat hij in 1973 in S-4 werd vastgehouden op het moment, dat ik honkbal speelde met mijn opa en dat hij ook aan boord van het ruimteschip was, waar hij onze tijd binnenging en me optilde. Prozaïsch gezien, man, klinkt dat waanzinnig, maar ja, het is een paradox, denk ik, ik bedoel... maar eigenlijk kwam ik eind 1993, begin '94 rechtstreeks met hem in contact.

Yeah, er is iets mis met hem. Gedurende al die tijd, dat ik met hem omging, kan ik hem het beste omschrijven als 'uit het veld geslagen'. Bijna zoals... ik bedoel, hij was fysiek. Ik kon hem door de handschoen voelen. Ik voelde materie, maar bijna alsof hij een geest met een lichaam was. Hij hoorde hier niet thuis. Hij hoorde niet thuis waar hij was. En toch, als hij ging communiceren, wanneer hij begon met de entrainment [synchroniseren van hersengolven]... eh... ze "stompen" je. Bijna... het is bijna acoustisch. Ze stompen je en... totdat ze eindelijk in contact komen met het niveau hersengolven, waarmee ze met hun overdracht kunnen beginnen. En dat komt in golven. Het lijkt op de staartvin van een dolfijn. Het komt in golven. En dan voel je, dat je naar binnen wordt getrokken. Wanneer de synchronisatie plaats heeft, wordt de waarneming door zijn ogen naar binnen getrokken. Dat is een heel vervelend [grinnikt] gevoel. Maar dan synchroniseren ze je, ze brengen je... omlaag, weet je, naar een ontspannen staat in theta, zoals een 8 Hertz thetastaat, waar je heel, bijna in slaap valt en dan vertellen ze je, weet je wel, dat ze je geen kwaad doen. Hij deed dat. Hij zei in feite dat hij me geen kwaad zou doen.

Als hij naar me toeliep, wanneer we de bekend 'bruidsdans' deden, zoals we het schertsend noemden, waarbij ik... ik moest eigenlijk een stap naar hem toe zetten, bijna zoals de bruid een stap doet naar het middenpad, en dan deed hij hetzelfde naar mij toe bijna alsof het een grapje was... maar het was zo onbeholpen, want hij verbrak het protocol. Het was alsof alles, dat uit vertrouwen was opgebouwd, op dat moment... naar de hel ging. En ik werd zo bang. Op dat moment kreeg ik een dierlijke reflex, een hele, hele menselijk animalistische reflex... "Haal me hier in godsnaam weg".

Yeah, ik deed een stap terug en viel achterover op mijn rug. Mijn waarneming was, dat ik dat deed. Zoals ik tegen Jeff [Rense] zei, ik viel om als een kakkerlak, weet je wel, ik lag daar op mijn rug. En hij liep naar me toe. Ik hoorde hem schreeuwen, "Zet de druk aan". Ze wilden hem laten opzwellen. Ze wilden hem beschadigen, zodat hij mij niet kon beschadigen, terwijl ik "Nee!" probeerde te gillen. Tot vandaag de dag weet ik niet zeker of ik werkelijk "Nee" riep, of dat ik het alleen in mijn hoofd hoorde. Zo groot was de stress op dat moment. En hij liep, letterlijk, hij liep naar me toe en ging op mijn borst zitten. Hij sloeg me niet neer of iets dergelijks. Ron, geloof ik, of een paar andere mensen zeiden, "Oh, we weten dat hij je in het anticeptische pak neersloeg." Hij kon me niet eens neerslaan. Hij was te zwak om me neer te slaan. Zelfs al was hij dat niet, dan had hij gezien zijn afmeting me niet kunnen neerslaan.

K: En hoe groot was hij dan?

D: Ongeveer een meter hoog, gebogen.

K: Hm, hm.

D: Bijna 1,20 meter, als je hem in de lengte zou uitrekken, als hij op zijn rug zou liggen en je zou hem uitrekken. Maar die ziekte, die pathologische aandoeningen, waaraan hij leed, veroorzaakten, dat hij... zwak was, anders liep, anders stond, waarbij hij meestal helemaal krom stond en niet rechtop kon staan. Als hij liep, slingerde hij en schuifelde hij vooruit. Hij was heel, heel ziek.

K: Dus hij zat op je borst. Hij liep naar je toe en ging op je borst zitten.

D: Hij zat eigenlijk op mijn onderlichaam en leunde op zijn handen op mijn borst naar voren om mij naar beneden te drukken.

K: Dus hij liet je op dat moment weten, dat hij je geen kwaad zou doe?

D: Ja, hij zei, "Ik zal je niets doen, Be-anie." Hij noemde me Be-anie. En dat wordt Beanie... Hij brak het Engels op een hele vreemde manier.

K: En je hoorde dit in je hoofd, ik denk...

D: Ik hoorde het in mijn hoofd.

K: ...het kwam niet hardop naar buiten?

D: Nee, ik hoorde het in mijn hoofd, in mijn eigen innerlijke stem, maar het kwam duidelijk niet uit mezelf.

K: Hm, hm.

D: Je kent het geluid van jezelf, wanneer je tegen jezelf praat. Praten in jezelf. Het is hetzelfde geluid behalve... het is een verkeerd taalgebruik, het verkeerde woordgebruik. Je weet, dat jij dat niet zelf bent. En aanvankelijk, wanneer dat gebeurt, is er ook... Toen het gebeurde, kwam er gezien vanuit mijn perspectief een heel panisch gevoel over me heen. Maar dat gebeurde natuurlijk in het begin, toen ik onderdeel uitmaakte van het team B-unit, toen Steven [Dr. Steven Mostow] nog de anticeptische ruimte binnenging. Hij keek me aan door die anticeptische ruimte heen en sprak tegen me en zei, "Ik kan het me herinneren" en "Hallo".

K: Dat betekent dat hij... de persoon die... je noemde... hoe heette hij ook al weer? De J-Rod keek naar je...

D: Chi’el’ah.

K: Chi’el’ah keek naar je... toen Steve met hem in de anticeptische kamer was...

D: Ja.

K: ...hij draaide zich om en keek naar je...

D: Yeah. Hij draaide zich om en keek me aan. Ik maakte om te beginnen onderdeel uit van een B-unit-team. Dat was in feite mijn eigenlijke baan daar. Ik was assistent van de hoofd-wetenschapper en ging de anticeptische kamer in, totdat hij me als iemand herkende, ik denk, iemand in het bijzonder voor hem... Chi'el'ah... en hij wilde dat ik degene was die daar naar binnen ging. Daarom werd ik uiteindelijk gepromoveerd tot de werkgroep daar. Want ik had de achtergrond niet, ik was niet oud genoeg. Ik... het was mijn plek niet. Vandaar die promotie.

K: Goed. Dus...

D: De manier waarop een groot aantal promoties in de wereld plaats vindt, denk ik. Maar...

K: [lacht] Om even terug te gaan...

D: Het Peter Principe [en zijn percussieve sublimatie, ofwel 'omhoogvallen' -vert].

D & K: [lachen]

K: Dus hij ging op je borst zitten en vertelde je, dat hij je geen kwaad zou doen. Hebben ze hem toen eigenlijk een schok gegeven of hebben ze...

D: Ik geloof het niet, want dat zou ik hebben gevoeld. Hij begon me onmiddellijk sterk te kalmeren. Hij ontspande me. De encefalinen en de endorfinen gingen flink tekeer. Ze kalmeren je op verscheidene niveau's en ze kunnen je ontspannen door je in feite onder te dompelen in natuurlijke opiaten.

K: Hm, hm.

Marci: Waarvan renners 'high' worden.

D: Klopt.

K: Dus. Wat gebeurde daarna? Je... ik neem aan...

D: Of de 'high' die je krijgt, wanneer je door het natuurlijke overlijdensproces gaat.

K: Hm, hm.

M: Hm, hm. Ja, waarbij je op natuurlijke wijze de opiaten produceert...

D: Yeah.

K: Maar... Goed. Dus, wat gebeurde daarna?

D: Eh... daarna zakte ik weg en hoorde niet meer wat er in de schone atmosfeer gaande was en wat de paniek was op de radio... want ik hoorde ze. We hadden twee afzonderlijke eenheden op de radio, een E-unit en een B-unit. Dat waren twee afzonderlijke radiofrequenties. Ik kon dan de knop aan zetten en onafhankelijk praten. Maar ze liepen over elkaar heen te schreeuwen, "Maak een tweede unit klaar"... om mij daar weg te halen. Ze waren van plan naar binnen te gaan en mij daar weg te halen. Maar je kunt daar niet zo snel naar binnen gaan. Ik bedoel, ze moeten iemand helemaal aankleden om hem naar binnen te brengen. Je wist, voordat je daar naar binnen ging, dat de J-Rod... eh... We waren erop getraind dat ze een bedreiging vormden.

K: Echt waar?

D: Om te voorkomen, dat we met hen privé spraken, of iets dergelijks, hadden we een bepaalde taak te doen. Dat was de wetenschappelijke taak om monsters te nemen en ze te bestuderen om ze daarna terug te ontwikkelen en de lichaamschemicaliën om te keren.

K: De bedoeling was om zijn... ziekte om te keren... een ziekte die hij en zijn volk hebben...

D: Yeah.

K: De 52ers?

D: De 52ers. Wat we aanvankelijk deden was... om even een sprongetje te maken naar de biologie... we probeerden eigenlijk het buitenste cytoplasma van de cellen weg te halen en... eh, cellen te produceren die onafhankelijk van elkaar konden functioneren en om op die manier die cellen biochemisch, genetisch te begrijpen, zodat die cellen weer als geënt aan de J-Rod konden worden toegevoegd met het doel de zenuwziekte te herstellen. Dat was één van de gestelde doelen. Gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Maar...

K: Dus, goed...

D: Ons werd echter wel verteld, dat indien daar iets mis zou gaan, er geen kant-en-klare oplossing was. Je, je was geen miljoen kilometer weg, maar je was wel enkele duizenden uit de buurt, wanneer je daarbinnen zat. Je was daar dus heel eenzaam, zelfs al had je radiocontact. Je zat in wezen geïsoleerd in het ruimteveer, als het ware. En het was niet zo eenvoudig... weet je wel, om je weer naar huis te krijgen. Want ze moesten de hele lanceerbrug opnieuw onder druk zetten, iemand naar binnen laten gaan, dan jou eruit halen, dan moest je worden ontsmet... de grote schoonmaak... de ontsmetting, en dan moest je daar worden uitgehaald, daarna moesten ze je uit je pak hijsen, en daarna gaven ze je een medische behandeling. Dus we spreken hier over een paar uur tijd. Dus als daar binnen iets mis gaat... en ze zijn in principe in staat om je schade te berokkenen vanwege de, de inductie... dan ben je er geweest. En dat is... dat had je geaccepteerd, voordat je er ooit binnen was geweest. En... Maar het was voor het grootste deel, weet je wel, we hadden geen bravoure en we zeiden niet, "Dat stelt niets voor", maar je moest het wel aanvaarden om in die afdeling te kunnen werken. Je wist, dat in geval van een... een besmetting en het alarm afging, dat de mop was, "Zet een rechte stoel klaar en leun voorover en zeg je ___ goeiedag". Dan was het gebeurd. Vanwege de alarmbellen, die afgingen, werd je afgegrendeld van de afdeling en gingen ze gas naar binnen pompen en ontstaken de brandbare lucht. Bham! Daarvoor zijn... daarvoor zijn die explosieventielen. En die zogenaamde ontsnappingstunnel, waarin je in geval van nood kon vluchten? Dat waren  ventilatiekanalen...

K: Hm.

D: ... dus ze konden de afdeling opblazen, alles buiten de Papoose Range opblazen en de rest van de afdeling intact laten.

K: Dus... maar je ervaringen met de J-Rod en die anderen, die je hebt ontmoet, hebben in principe... Ben je ooit bang geweest het leven te laten? Met andere woorden, heb je eigenlijk...

D: Ik vreesde voor mijn leven toen hij naar me toekwam. Absoluut bang.

K: Op dat moment...

D: Op dat moment, maar het was een heel voorbijgaand... weet je wel, het was een kortstondig moment...

K: Hoe heb je...

D: ...dat, dat heel snel voorbij ging, want de biochemie hielp me kalmeren, toen hij me hypnotiseerde.

K: Hoe vond je de interacties met hem? Met andere woorden, heb je het gevoel dat... Je zei, dat je hem niet herinnerde uit je eerste ontmoeting...

D: Nee.

K: ...in het ruimteschip. Klopt dat?

D: Klopt.

K: Maar hij kon het zich kennelijk wel herinneren.

D: Hij kon het zich wel herinneren.

K: Heb je dan het gevoel, dat je in feite een vriendschap met dit wezen ontwikkelde...

D: Oh, dat heb ik zeker gedaan. Zeker...

K: ...en dat die door de tijd heen groeide... of heb je het gevoel dat die er opeens was?

D: Dat is een goede vraag. Ik zal je zeggen, dat ik een verwantschap met hem voelde vanaf het moment, dat hij voor het eerst naar me keek. En dat heeft misschien tot gevolg gehad, dat ik in het park werd opgepikt. Dat kan zijn. Mijn vertrouwen in hetgeen hij tegen me zei groeide in de loop der tijd.

Marci: Want ik herinner me, dat ik je dat heb gevraagd. Ik heb er specifiek naar gevraagd.

D: Yeah. Mijn vertrouwen groeide door de tijd heen.

K: Maar dat lag misschien op een dieper niveau...

D: Er was een bestaande verwantschap met hem.

K: Hm, hm.

D: En ik denk, dat het is begonnen vanwege het feit, dat ze me in '73 oppikten. Dat vermoed ik. Na verloop van tijd ontstond er begrip over de joviale aard van onze vriendschap. Zeker... want ik heb nogal een vreemd gevoel voor humor en hij kon meegaan in dezelfde soort vreemd gevoel voor humor op het moment dat hij naar me keek en tegen me zei... wat zijn gedrag was... want ik kon vanwege zijn fysieke eigenschappen niet gemakkelijk zien, of hij blij was of verdrietig. Weet je wel, bij mensen kun je heel snel zien of ze blij zijn, want dan glimlachen ze naar je. Maar ik wist niet of het pijn was op zijn gezicht, totdat hij me specifiek vertelde, dat het zijn glimlach of zijn lach was. Toen dat begrip groeide, groeide ook mijn relatie met hem. Ik begreep zijn fysieke reacties beter en dat droeg bij aan onze vriendschap, want ik kan beter opschieten met mensen, die fysieke reacties tonen, weet je wel, in een gesprek. Maar die had hij maar weinig. Dus dat was moeilijk. Dat was ontzettend moeilijk. Totdat ik eraan gewend raakte en me beter ontspande bij zijn fysieke reacties. Als ik wist dat hij lachte, daarna, kreeg ik problemen met de heren op de afdeling, omdat ik van nature reageerde op zijn fysieke reacties. Dus ik glimlachte of zoiets tegen hem en dan zeiden ze, "Wat is er aan de hand tussen jullie tweeën?" Dat kon ik over de radio horen.

K: Hm, hm.

D: Soms loog ik, dat het gedrukt stond en dan zei ik, "Niets". Want ik was bang. Ik had... ik was... ik was ook bang om zijn vriendschap te verliezen, want ik wilde meer over hem te weten komen. En daarom was ik bereid... maar dit zijn dezelfde figuren, weet je wel, die zonder veel schuldgevoel een pistool op je richten. Ik was ook bereid vriendelijk te zijn, want hij zat daar als een gevangene en zo voelde ik, dat ik binnen Majestic ook gevangen zat, want ik was in een programma neergezet, waarvan ik geen idee had, waartoe het zou leiden. Dus ik had ook het gevoel dat er tegen mij overtredingen werden begaan.

K: Hm, hm. Dus in die zin had je een kameraadschap.

D: Yeah. We waren alletwee gevangen op onze eigen manier.

K: Heb je het idee dat hij het vermogen had je te beschermen?

D: Nee. Ik... in feite, was het... niet anders, dan omgekeerd.

K: Hm, hm.

D: Ik dekte hem en veel van zijn woede. Hij had woede in zichzelf, en pijn. En hij had woede als gevolg van de pijn van de monsters die we bij hem weghaalden. Ik dekte hem door hen niets te vertellen over zijn woede, want dan zouden ze een operationeel conditioneringsprotocol tegen hem hebben ingevoerd om hem te straffen. Dus ik beschermde hem eigenlijk.

K: Dus, maar deed hij...

D: Hij is een mens, in Christus' naam. Ik bedoel, als je vaak genoeg met een naald wordt bewerkt, dan raak je verstoord. En als je dan ook nog als afval wordt behandeld... een gevangene is tenslotte een gevangene.

K: Op welke manier werd hij als afval behandeld, zoals je zegt?

D: Als hij niet deed wat ze van hem verwachtten, zetten ze een luchtdrukventiel open en veranderden ze de luchtdruk in de schone, anticeptische atmosfeer, hetgeen een milde tot gemiddelde zwelling veroorzaakte, een drukverandering in zijn huid, want hij had een lagere dichtheid, fysieke dichtheid, zoals gewicht per volume, dichtheid. De reden waarom ik dit uitleg is omdat ik veel van die newagecommentaren over de 4de dichtheid heb gelezen. Daar weet ik allemaal niets van. Wat betreft het type dichtheid van gewicht per volume, was hij fysiek minder verdicht dan wij. Zijn botstructuur was minder dicht dan die van ons. Dus wanneer ze het luchtdrukventiel open zetten, of wanneer ze hem opbliezen, had hij grote pijn. En ik schreeuwde "Nee!" en ik denk, weet je wel, die keer dat hij naar me toekwam, ik denk dat ze toen beter nadachten, want hij was me op dat moment duidelijk aan het kalmeren. Dus als ze de luchtdruk op dat moment hadden veranderd, had ik de pijn gevoeld die hij voelde. En dat had mijn dood kunnen worden, ik weet het niet.

K: Goed, omdat je een... zoals ik het begrijp, je ontwikkelde... zoals in de film ET, ontwikkelde jij het vermogen om in feite zijn pijn te voelen.

D: Nou, het was niet eens... het was niet eens ontwikkeld. Het was ogenblikkelijk.

K: Oh, het was ogenblikkelijk.

D: Datgene wat werd ontwikkeld... maar ik weet het niet zeker. Het kan eigenlijk ook een soort neurologische gewoonte zijn geweest. Ik weet het niet zeker. Maar datgene, wat wel werd ontwikkeld, was het onvermogen uit de kalmering te komen, om van hem los te komen.

K: Zelfs wanneer je de schone atmosfeer verliet? Met andere woorden, ongeacht waar je was?

D: [knikt ja] Binnen, eh... een bepaalde cirkel. Binnen, weet je wel, een cirkel van 15 meter om hem heen.

K: Nu bijvoorbeeld?

D: Ik was... ik kon...

K: Zou je nu...

D: Nee, nee nee nee.

K... zijn pijn kunnen voelen?

D: Nee.

K: Als hij wilde dat je het voelde, zou je het dan kunnen voelen?

D: Nee, dat denk ik niet. Ik geloof niet dat ze, eh... daartoe in staat zijn. Ik bedoel, weet je wel, we hebben het hier over... nu praten we over tijdverschil...

K: Hm, hm.

D: ... zijn gebrek aan fysiek bestaan in onze realiteit. En zelfs al nemen we niet het tijdverschil, dan hebben we het hier over een lineaire afstand van hier tot Reticulum. Goeie God. Nee.

K: Is hij nu terug naar Reticulum?

D: Yeah. Voor zover ik weet wel.

K: Goh...

D: Voor zover ik weet.

K: Goed.

D: Voor zover ik weet, waarnaar hij is teruggekeerd. Dat is de beste informatie die ik heb. En, eerlijk gezegd, vanaf de tijd dat... toen het gebeurde in 2003, zijn ze niet meer bereid de zaak met mij te bespreken, want het is echt een pijnlijk punt. Ik deed iets, wat ik niet had mogen doen.

K: Oh... je drukte hem door een tijdgat...

D: Ik drukte hem door...

K: ... een sterrengat.

D: ... een van de sterrenpoorteenheden, ja, naar het grijze gedeelte tussen de posten. Ja.

K: En dat was het eind ... op het eind van je relatie met hem?

D: Dat was het eind. Dat was de laatste keer dat ik hem zag.

K: Ik bedoel, wat dat...

D: Het was tevens het einde van hun relatie en dat is de reden, dat ze over de zijk zijn.

K: Wat was je motivatie om hem naar...

D: Dat vroeg hij me. Hij vertelde me dat hij naar huis wilde. Hij wilde zijn zoon zien. En toen heb ik het gedaan.

K: Dus hij was een gevangene, maar op zeker moment was jij in de positie... Ik denk dat dit in Egypte was.

D: Dat klopt.

K: Op de een of andere manier werden jullie naar Egypte gebracht?

D: Yeah, ik werd er naartoe gevlogen.

K: En hij ook.

D: Yeah, maar hij ging met ander transport. Hij had... hij was er al, toen ik arriveerde. Er was een communicatieprotocol gaande. Hij deelde iets mee. Mij werd daarover niets verteld. Wat ze mij vertelden was, dat er een probleem was met zijn communicatie en dat ze me daar wilden hebben om hem te kalmeren, of zoiets, zodat de discussie kon plaatsvinden. Ze wilden me in principe daar hebben als een idola theatri, een theaterpop. Ze wilden dat ik aanwezig was. Ze wilden dat ik erbij was als kunstgreep voor het verwantschap met hem.

K: En had je...

D: Die verwantschap was geen kunstgreep. Ze hebben volgens mij in al die jaren verkeerd geïnterpreteerd, dat ik een grotere verwantschap heb met een huidig mens ten opzichte van hem. Hoewel hij misplaatst was en hoewel hij anders leek en hier niet thuis hoorde, was hij voor mij nog steeds een menselijk wezen en een mens is een mens is een mens, wat mij betreft. Ik had dus... een echte vriendschap met hem. Er bestond een echte genegenheid tussen ons tweeën, want hij liet me dingen uit zijn jeugd zien en ik liet hem dingen uit mijn jeugd zien en we genoten van elkaars ervaringen zoals in een... vriendschap. Het was een ware vriendschap, maar ik geloof niet echt, dat Majestic dat ooit zo heeft gezien. Ze voelen zich zo verdomd superieur, of dat wij superieur aan hen zijn. Misschien is het een reactie. Ik weet het niet. Misschien rationaliseer ik, dat het een reactie is op het gevoel van de P-45ers, dat wij inferieur zijn... het gevoel, dat wij zogenaamd schoften zijn. Misschien willen ze zich daartegen afzetten of zich daartegen afreageren en dat ze daarom die houding hebben ontwikkeld. Ik weet het niet, maar ik weet wel, dat ik niet superieur was aan hem en dat hij niet superieur was aan mij... omdat hij veel slimmer was, maar we zijn nog steeds gewoon menselijke wezens. En als iemand slimmer is dan iemand anders, betekent dat niet, dat hij superieur is.

K: Dus in... ik probeer te achterhalen waarom hij... in Egypte was en blijkbaar een of andere klus met hen deed.

D: Hij was daar als onderdeel van een communicatieprogramma, dat ze na ons programma hadden lopen... nou, lang na ons programmma, bijna tien jaar later...

K: Bijna tien jaar later?

D: Nou, ik bedoel, weet je wel, het was in '96 afgelopen en we kregen nog een paar instructies in '97, maar dat was het wel.

K: Dus je zegt dat je... dat dit recent is gebeurd, dat je hem de sterrenpoort induwde?

D: Dat was eind 2003 en... weet je wel, ik wist door de relatie met hem, dat hij eerlijk tegen me was. En nogmaals, er waren van die figuren, die daarop kritiek hadden en zeiden, "Nou, kijk, die vent is 52.000 jaar verder in een evolutionaire lijn", hetgeen hem niet noodzakelijkerwijs slimmer maakt en zeker niet beter, als je kijkt naar de... pathologie [ziektebeeld], maar of hij het vermogen had te liegen, omdat hij een menselijk wezen was? Hm. Tja. We spraken met elkaar over liegen, maar Majestic is dat nooit te weten gekomen.

Hij vertelde me over dingen, die in de toekomst zouden gebeuren, onbelangrijke dingen, over het algemeen onbelangrijke dingen. Maar toen kwamen er een paar hele belangrijke dingen. Een aantal onbelangrijke zaken, die achtereenvolgens gebeurden en die hij me had verteld. Hij was niet alleen uit de toekomst, maar hij had toegang tot toekomstig materiaal, want niemand had gesprekken kunnen voorspellen. Maar dat hij ook eerlijk tegen me was. Ik kon zijn hart voelen. En dat is alles, wat we kunnen doen. Weet je wel, ze... ze maken er op Coast to Coast een grap van, "De Coast to Coast AM Challenge met Bill Burns en George Noory. Ga je eraan beginnen en ga je de proef met de leugendetector aan?" Nou ja... omdat een leugendetector niet werkt. Als die zou werken, hadden we geen jury meer nodig. We beoordelen andere mensen op hun eerlijkheid door middel van empirische gegevens en bewijsvoering, maar we beoordelen hen ook op hun geestelijke gesteldheid. En... de geest, die ik van hem beoordeelde, voelde ik in zijn hart en in zijn verstand. Ik beoordeelde hem op de relatie met zijn kind en de manier waarop hij tegen zijn moeder aankeek. Ik beoordeelde hem op al die dingen, waarmee we in de mensenfamilie de zaken bekijken, de manier waarop we beslissingen maken over anderen. Dezelfde dingen... ik bedoel, die gewone dingen waren nog aanwezig.

K: Dus...

D: Er waren zeer, weet je wel, veel ongebruikelijke aspecten in hun samenleving, zoals het negeren van emotie en het negeren van persoonsnamen. Dat werd nog wel binnen families gedaan. Er was een gemeenschappelijk thema van de mensenfamilie, die in zijn tijd nog bestond. En... ik gebruikte dat als onderdeel van mijn afgewogen onderscheidingsvermogen over hem -- of God, ik hoop dat het dat was -- dat hij een goed menselijk wezen was.

K: Dus je hielp hem om door de sterrenpoort te komen.

D: Ik duwde dat Segway-achtige transportmiddel op het wandelwagentje. Ze leken op Bell-vaten, zo ongeveer, boven de Segway-achtige wagentjes, waar je... weet je wel, het was ongeveer... zo hoog als je taille, waar de stang zat. Je kon het in alle richtingen duwen en het kostte weinig moeite om het te bewegen. Eh... en hij vroeg me of hij naar huis kon gaan.

K: Dus je duwde hem en...

D: Ja, dat deed ik.

K: ...en wat gebeurde er met jou, toen je hem had geduwd?

D: Ik duwde hem naar voren en het gevoel, dat ik toen kreeg, was, alsof ik was verdoofd. [grinnikt] Ik... even dacht ik, dat ik de zaak had verziekt en dat ik mezelf had omgebracht of zo, want ik voelde me letterlijk overal verdoofd. Ik herinner me, dat ik daarna een grijze flits zag. En daarna zat ik hoestend op een versperring ongeveer 20-30 meter verderop. Er kwamen mensen naar me toerennen, die op theatrale wijze een automatisch geweer op me gericht hielden en tegen me schreeuwden. Ik werd vastgegrepen en van de versperring gehaald en meegenomen, weet je wel, "Je staat onder arrest". En, ik bedoel, ik had een overtreding tegen de protocollen begaan. Ik werd bedreigd met wapens tegen mijn hoofd en die soort dingen.

K: Maar hoe...

D: "Wat heeft hij tegen je gezegd?" En, weet je wel. Of, "Ben je een spion?" En, weet je wel... Ze waren gewoon helemaal paranoïde. Nee. Ik was geen spion. Ik schoof hem gewoon in de sterrenpoort en weg was hij. Dat is in essentie wat gebeurde.

K: Hoe heb je... hoe reageerde Majestic daarna op je?

D: Heel kwaad, heel kwaad, inclusief de mensen die het dichtst bij stonden... behalve aanwezige. Heel kwaad jegens mij.

K: En wat deden ze... Hoe is Majestic wanneer ze kwaad zijn? Ik bedoel, ik denk dat dit teruggaat naar... waren ze niet... ben je gemarteld? Ik bedoel, is dit niet terecht?

D: Ik zou het niet... ik noem het geen marteling behalve het feit, dat ik op valse gronden ben vastgezet. Dat is marteling. Ik werd gedurende een paar perioden in S-4 gezet, niveau 3, en mij werd in principe verteld, "Hier zit je voorlopig".

K: Niveau drie betekent...

D: In S-4.

K: Was dat een cel?

D: Eh, nee. Het was een van de kamers van de... de kleine suites als het ware, die daar oorspronkelijk waren ingericht. Er zijn er 12 in deze drietant. Er zijn drie groepen van vier. En ik werd in eenheid één gezet aan de linker zijde. Het was in wezen... ik bedoel, het... weet je wel, het was van alle gemakken voorzien. Ik kon voedsel vragen. Ik kreeg alles, dat ik wilde. Ik kon alleen niet vertrekken. Er was geen vrijheid. Dat beschouw ik als een marteling. De... de andere zaken zijn onvriendelijkheid. Onvriendelijkheid van Majestic betreft alles, van psychologische onvriendelijkheid door grof tegen je te zijn, tot bedreigingen, tot fysiek geweld. En ik ben geslagen. Ze hebben me in mijn gezicht geslagen. Ik werd fysiek beperkt, hetgeen betekent handboeien dragen, worden geslagen en in elkaar worden geslagen. Ze hebben me onder de lampen gezet.

K: Wie was...

D: Vrienden deden me dat notabene aan. Maar ik werd, weet je wel, onder zware lampen gezet en werd met handboeien ondervraagd. Ze zeiden, dat ik mijn mond moest houden over het feit, dat twee mensen me vastgrepen, één me op de grond van een garage gooide, waarbij de andere me stompte en mijn hand brak.

K: Dus... dit waren 'de leden' van Majestic, die deze...

D: Ja.

K: ...aanvallen uitvoerden? Met andere woorden, ze hebben niet iemand ingehuurd?

D: Ja... niet de J-nummers. Niet de J-nummers. Dat waren operateurs.

K: Operateurs.

D: Zoals bewakingspersoneel. Ja.

K: Ik snap het. Dus niet de 1 tot en met 12, maar mensen die voor hen werken.

D: Oh nee, geen van hen hebben me ooit met een vinger aangeraakt. Grote genegenheid van hen...

K: Maar ze kregen orders...

D: ...zoals je een grote genegenheid tegen een huisdier toont.

K: Deze... Goed [grinnikt] Dus je werd door sommigen van hen als een huisdier gezien...

D: Nou, dat zeg ik niet...

K: ...maar je werd ook op hun commando mishandeld?

D: Ik zeg niet, dat ze me als huisdier beschouwden. Ik zeg, dat ik niet weet wat... wat ze werkelijk in hun hart en hun hoofd hadden zitten. En daarom bestaat de mogelijkheid, dat genegenheid op zowel eerlijke als oneerlijke wijze kan worden gegeven. Je kunt het... eh... van persoon tot persoon op hetzelfde niveau geven, of uitdrukken als teken van minachting.

K: Laten we een beetje samenvatten.

D: Nou, ja.

K: Majestic...

D: [Wijst buiten de camera naar Marci] Ze bracht de naam Tenet naar voren. George Tenet... Oh, ik moet beter op mijn woorden letten...

Marci: Hm, hmm! Daarom noemde ik die naam.

D: ...voordat ik hier teveel ga vertellen.

M: Ik weet het.

D: George Tenet was vroeger de Directeur van de CIA van de VS. Nu gaan we verder. [lacht]

K: Goed... dus wat je over Majestic zei heeft me nieuwsgierig gemaakt. [lacht]

D: [lacht nog steeds] Sorry...

K: Geeft niet. Je zegt dus eigenlijk, dat Majestic opereert als... onafhankelijk is van de regering. Klopt dat?

D: Ja en nee.

K: Of werken zij onder hen?

D: Ja en nee. Ze zijn onafhankelijk gemaakt van rechtstreeks presidentieel gezag sinds eind '40er jaren. Er zijn echter meer dan één individu, die zitten... die hebben gezeten... als lid van de twaalf, die nauw zijn betrokken bij de regering van de VS om de hoogste niveau's in te sluiten.

K: Goed. Dus die mensen waren eigenlijk...

D: Goed. Het is tijd om je dansschoenen aan te trekken.

K: [lacht] Goed. Deze mensen gaven in feite opdracht dat je, ten gevolge van, laat ik zeggen, van deze over... weet je wel, deze vorm van de-lijn-overtreden door J-Rod door de sterrenpoort te duwen, ze gaven opdracht dat jij werd afgezonderd, dat je in elkaar werd geslagen, of...

D: Nou, door...

K: ...dat jou op een of andere manier schade werd gedaan?

D: Tegen de tijd, dat dat gebeurde... Al dat geweld gebeurde daarvoor. Tegen de tijd dat dat gebeurde, was er... Eigenlijk wisten ze niet, wat ze met me moesten doen. Iedereen was erdoor verrast... ik ook trouwens [lacht] ... door wat ik had gedaan... Ze wisten niet, wat ze moesten doen en daarom deden ze het niet. Ik bedoel, weet je wel, ik werd daar op die plek [Egypte] een tijdje rondgesleept en werd weer teruggesleept naar de VS, maar daarna werd mij in principe gezegd "Naar huis". Ze wisten niet, wat ze moesten doen.

K: Dus dat is de reden, waarom je van Majestic bent afgekomen, vanwege dit incident?

D: Nee. Nee... Ik liep tegen het eind van mijn tijd, mijn onbruikbaarheid in feite, nou ja, behalve eh... bijna een groot staatsman samen met hen, want ik was er al 20 jaar geweest. Mijn fysieke conditie was verslechterd. Mijn gezondheid is niet goed. Dus ik was niet langer bruikbaar in het laboratorium.

K: Goed, maar waarom is er... ik begrijp dat er een soort schorsing is geweest, volgens...

D: Dat is juist.

Majestic -- Het Nieuwe Lichaam

K: En nu is er een nieuw lichaam en dat bestaat niet langer uit dezelfde mensen van het oude lichaam?

D: Dat klopt.

K: Maar waarom? Waarom hebben ze de leden vervangen? Wat is de motivatie?

D: Er is een overgang tussen twee geheime genootschappen gaande. De ene geeft te teugels over aan de andere en dat heeft al langer in de planning gestaan. Het is echter niet lang bekend aan mij. Maar het werd al lang, lang geleden gepland, waarschijnlijk al tientallen jaren geleden. Ik weet zeker, dat het tientallen jaren zijn. De manier waarop ze praten.

K: Majestic wordt dus bestuurd door een geheime organisatie? Zeg je dat?

D: Nou, Majestic is op zichzelf de bekendste gemeenschap geweest -- samen met waarschijnlijk de Vrijmetselaars. En er zitten veel Vrijmetselaars bij Majestic vanwege hun onderlinge relaties. Die twee dingen gebeuren tegelijkertijd. Hun filosofie, de filosofieën van die geassocieerde, geheime genootschappen, zoals de Scottish Rite en de York Rite, worden onderdeel gemaakt van de geheime organisatie, die we kennen als Majestic.

K: Wat is dan de heibel tussen...

D: Je brengt jezelf mee, waar je ook gaat.

Majestic versus Illuminati

K: Zeker. Maar wat is de ruzie tussen de Majestic en de Illuminati?

D: Dat is een goeie vraag en dat is de beste vraag, die je kunt stellen en die zelfs belangrijker is dan de verschillen tussen de J-Rods, omdat dit invloed heeft op ons, nu, volgens mij.

Veel leden uit de hoogste rangen... en ik bedoel niet de hardwerkende mensen, die bezig zijn met bouwprojecten, God bewaar me... Veel mensen die in het hoogste echelon van de beweging van Vrijmetselaars zitten, zowel York als de Scottish rite, hebben een filosofie aanvaard, die wat betreft context en historie Luciferisch is. Veel mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de Majestic, maar die wel geassocieerd zijn met die Luciferische filosofie, hebben tientallen jaren met elkaar opgetrokken, misschien zelfs langer. Ergens in de geschiedenis is een schisma ontstaan tussen degenen, die de Luciferische geschiedenis hebben aanvaard, de Luciferische filosofie, en die zich hebben vermengd met mensen uit andere geheime genootschappen, die de filosofie niet hebben aanvaard en terecht kwamen bij de Majestic... en mensen, die de Luciferische... bijna als een andere, eh... noemer hebben aanvaard als het ware... hebben een Luciferische filosofie geaccepteerd, maar zijn niet geassocieerd met de Majestic. Met andere woorden, we zitten hier met medailles, die aan beide zijden vuil zijn.

K: Goed. Maar als je spreekt over een Luciferische filosofie...

D: Welnu... het betekent een materialistische -- en bij gebrek aan een beter woord, wanneer het gaat over de eigenlijke, Europese Illuminati -- satanische filosofie, waarbij ze hun leven, hun gezin, hun heilige eer aan deze satanische gedachte hebben gegeven om een wereldorde te creëren onder de persoon, die zij als de ware God beschouwen en die een Luciferisch figuur zou zijn. Nou, deze mensen hebben ook (ik separeer hen van de vuile medailles aan de kant van Majestic)... deze mensen hebben tevens de invloed van de P-45-schurken aanvaard, die hun eigen geschiedenis willen rechtvaardigen door middel van onze ondergang door ons te laten overgaan van Tijdlijn 1 naar Tijdlijn 2, een catastrofe. En dus zijn de verschillen in de groep van Majestic, waar een paar van die Luciferianen zijn vermengd met de ware Illuminati... Ze zijn niet eens echte Illuminati. Ik bedoel, dat woord betekent "De Verlichten", maar deze figuren zijn niet verlicht. Ze staan gewoon onder invloed van vals licht. De verschillen tussen die twee hebben geleid tot wederzijdse rancunes, zelfs al hebben ze veel overeenkomsten met elkaar. Aan de zijde van Majestic zitten ook een aantal Godvrezende mensen. Heel veel. En dan heb ik het niet in het bijzonder over de twaalf. Ik heb het hier over de mensen in de lijn, de mensen met wie we hebben gewerkt. Goede mensen. In hart en nieren goede mensen, die niets dan goeds voor de wereld wensen.

K: Dus wat je eigenlijk zegt, is, dat er een bondgenootschap bestaat tussen de zogenaamde groep Illuminati -- bij gebrek aan een beter woord -- met satatische volgelingen...

D: Hm, hm.

K: ...en de P-45ers, die jij P-45ers noemt...

D: Hm, hm.

K: ...en de groep van Majestic, die zelfs -- al heeft deze een paar leden van de Illuminati -- zich in principe schaart achter de P-52ers...

D: Ja. Ik zou niet willen spreken van "een paar". Ik zou willen zeggen, dat ze Vrijmetselaars zijn, die de Luciferische invloed hebben aanvaard. Met andere woorden, ze hoeven het er persoonlijk niet mee eens te zijn, met de Luciferische invloed, maar ze gedragen zich toch als goede mensen.

K: Ten gunste van de mensheid.

D: Ten gunste van de mensheid. Precies. En dan zijn er een paar met wie ik ben omgegaan, die betrokken zijn bij de zogenaamde ware Illuminati in Europa, dat zijn ook Godvrezende mensen. Aan beide zijden zitten vuile medailles en glimmende medailles. Echter,... de vuile medailles maken de grote meerderheid uit in de groep van Europese Illuminati.

2012 -- Twee Tijdlijnen

K: Goed. Maar wat is... Laten we nu naar de tijdlijnen gaan en leg kort uit -- aangezien dit overgaat in de toekomst en 2012 -- wat de P-45ers... dat betekent, ze zijn uit de toekomst van 45.000 jaar gerekend vanaf nu...

D: Ze zijn 45.000 jaar vooruit op een andere tijdlijn dan de onze, maar dat is een tijdlijn, die wij kunnen ingaan vanaf het punt, waar we nu zitten. Dus, als we die overgang accepteren, God beware, van Tijdlijn 1 naar Tijdlijn 2, worden zij beschouwd als zijnde respectievelijk 45.000 en 52.000 jaar op ons vooruit.

Roswell

De individuen, die vlakbij Roswell in New Mexico eind jaren '40 zijn neergestort, waren ons ongeveer 24.000 jaar vooruit in Tijdlijn 2. En dat was een terugkeer van Aarde naar Aarde, een tijdreismissie.

K: We zitten nu op Tijdlijn 1, neem ik aan?

D: Ja.

K: En we gaan naar 2012 en naar een catastrofe, die theoretisch wel of niet kan plaatsvinden.

D: Rond deze tijd.

K: Rond deze tijd?

D: [lacht] Ja.

Planeet X en 2012

K: Heeft deze ramp te maken met Planeet X?

D: [lange pauze] Ik weet het niet. Dat is het eerlijkste antwoord, dat ik je kan geven. Ik ken een heleboel folklore over een schurkenplaneet, die hier naartoe komt. Maar het materiaal, dat ik heb gezien... op basis van een herhaaldelijke, eh... kruisende baan als het ware langs de Aarde met rampzalige gevolgen, gebeurt niet alleen vanwege de fysica -- eh, 'schurk' en ik bedoel dit niet te zeggen jegens iets als een J-Rod-schurk -- maar een schurk, die de Aarde kruist... asteroïden of kometen.

Wat ik heb gehoord is, dat om de ramp neer te slaan er een -- wanneer we op het vlak van de Melkweg komen -- een soort energetische uitbarsting door het vlak van de Melkweg komt vanwege de wormgaten die rondreizen... die door het vlak van de Melkweg reizen vanuit het centrum van de Melkweg, die in oude folklore werd afgebeeld... genaamd het Slangenkoord... zelfs de Ouden... en dat het Slangenkoord zou terugkeren tegen het eind van de Mayakalender en zou onthullen... en er zijn diverse perspectieven over hetgeen het zal onthullen. Maar dat in diezelfde tijd... de geschiedenis van de J-Rods vertelt, dat deze uitbarsting een verstoring in de zon teweeg brengt en dat samen met de energetische uitbarstingen van de zon en door de wormgaten, die door onze planeet heengaan, dat er een ramp wordt ontketend vanwege dit tijdreisinstrumentarium (de Sterrenpoortinstallaties) en de instrumenten om in de toekomst te kijken (het instrumentarium van Looking Glass), die spontaan in werking treden en een onbehoorlijke hoeveelheid energie de aardkost insturen om een geofysische ramp neer te slaan. Deze geofysische ramp zou volgens de geschiedenis van de J-Rods en Orionen meer dan 4 miljard, 157 miljoen sterven in een aantal jaar door de geofysische omwenteling in de aardkorst.

K: Dus dit is...

D: Ik kan niet...

K: ... om te proberen...

D: Ik wordt koud als ik aan de aantallen denk.

K: ...dit te voorkomen?

D: Ja.

K: Klopt dat?

D: Ja. Heel waar.

K: En hoe wordt dat voorkomen?

D: Door dergelijke technologie onklaar te maken en te vernietigen. Dat zullen we natuurlijk doen en daarna passeren we de Slangenkoorden. De uitbarsting zal komen, wat dat ook betekent. Ik heb het niet fysiek gezien. Maar de uitbarsting zal komen en er wordt energie naar onze planeet gezonden, die geleidelijk en op natuurlijke manier veranderingen in de menselijke soort en het leven op de planeet teweeg brengt. Deze veranderingen zullen positief zijn voor onze mensen. En ik... ik denk eerlijk gezegd, dat het al bezig is. Er is wereldwijd een toename van... En ik denk niet, dat het een toename van de bevolking is. Maar er komt een toename van zeer spirituele, getalenteerde mensen. Er is een toename van wijzen, de indigokinderen. Ze zijn een... zeker, van hetgeen ik ervan heb gelezen... een waar fenomeen. Deze kinderen zijn een nieuwe soort en ik denk dat zij van Tijdlijn 1 zijn. In die kinderen zien we de expressie van hetgeen wij in onze toekomst worden, onze volgende stap vooruit. We kijken geen miljoenen jaren vooruit of zoiets, maar onze volgende stap vooruit. Het is een prachtige toename van het bewustzijn en ik denk, dat die voorafgaat aan de volgende hergeboorte van onze mensen. Ik zie het gebeuren.

Looking Glass

De getallen, die we kregen, voordat Looking Glass werd afgesloten, ontmanteld, waren 19% waarschijnlijkheid, waarvan 85% zekerheid, dat de ramp zou toeslaan, dat er een overgang zou komen van Tijdlijn 1 naar Tijdlijn 2. Maar dat betekent, dat er een kans bestaat van 81%, dat het niet zal gebeuren. Dus de individuen, die de negatieve lijn een hart toedragen en ervan overtuigd zijn, dat het gaat gebeuren, geven de feiten niet weer. De feiten zijn: dit is het materiaal, waarvan we weten, dat we het tot onze beschikking hebben.

K: Dus wat je zegt van de Illuminati... om daarop terug te komen...

D: Ja.

K: ...dat is in principe de partij, die gelooft dat de overgang van de ene naar de andere tijdlijn gaat plaatsvinden.

D: Ze geloven niet alleen, dat het gaat gebeuren, ze willen het uitlokken.

K: Maar wat... welk voordeel levert het op om het uit te lokken? Waarom willen ze P-45ers zijn?

D: Dat voordeel hebben ze niet. De levenden niet. Ze zien de P-45ers als een middel tot een doel voor zichzelf. Ze leven niet zo lang meer. Ze leven een normaal menselijke leven en gaan dood, dus ze willen de macht voor zichzelf. Het feit dat de P-45ers... zo immoreel zijn die mensen. Het feit, dat de P/45ers willen, dat ons een ramp overkomt, die hun eigen geschiedenis rechtvaardigt, wordt door de Illuminati als middel gebruikt, omdat ze graag zien, dat de bevolking wordt teruggedrongen, zodat zij meer macht krijgen. Het kan ze niets schelen.

K: Dus, goed. Dus wat...

D: Ze willen het gewoon voor zichzelf. Er zijn echt mensen, die het niets kan schelen, of die het weinig kan schelen.

K: Dus je zegt, dat de Illuminati willen, dat er een ramp gebeurt...

D: Ja.

K: ...zodat een bepaald aantal... driekwart van de mensheid sterft. Ze hebben dan de Aarde voor zichzelf...

D: Nou, volgens de geschiedenis is het iets meer dan tweederde.

K: Goed. Tweederde.

D: Dat wordt in feite door de geschiedenis van de J-Rods beschreven.

K: Goed. Tweederde. En wat dan? Ik bedoel, ze moeten toch al die veranderingen op Aarde en de rampen meemaken, of niet?

D: Klopt. Maar die mensen hebben ook hun plek in de veiligheidszones gegarandeerd... in ondergrondse faciliteiten, enzovoort. Ze worden verondersteld... dat weten we niet zeker, maar zij worden verondersteld de... voorvaders, als het ware, van de mensen te zijn, die J-Rods worden.

K: Dat snap ik. Maar in zekere zin... er is een idee, dat de P-45ers in zekere zin, die kant van de mensheid... waarschijnlijk bijna zielloos wordt.

D: Ze worden onderdrukt. Ze hebben nog steeds dezelfde ziel, want zelfs na 7.000 jaar ontwikkeling of meer kon ik de ziel zien, zoals je het hart van een ander mens kunt zien... ik kon de ziel in Chi'el'ah zien. Dus die is niet vertrokken en later teruggekomen...

K: Maar Chi’el’ah was geen P-45er.

D: Nee. Hij was een P-52er, maar dat betekent gewoon, dat hij 7.000 jaar op Tijdlijn 2 zat vanaf het moment waarop de P-45ers...

K: Dus hij was ...

D: ...bestonden.

K: ...of zijn mensen waren doorgaans een P-45er?

D: Ja.

K: En een P-46, 47, 48.

D: Ja. Ja... ja.

K: Goed.

D: Dus de ziel ging niet weg en kwam later terug. Hij zit erin. Maar dan... weet je wat? Kijk. Je kunt zeggen, dat bepaalde mensen zielloos zijn.

K: Hm, hm.

D: De Nazi's. Hoeveel ziel hebben zij gehad, toen ze mijn grootvader op een wagen gooiden? Hoeveel ziel hebben die gehad? We weten, dat ze een menselijke ziel hadden, zo zwart als hij was, of zo afgedekt in hun dementerende brein, maar ik bid nog steeds voor hen, dat zij... zelfs zij... dat zij het met God hebben goed gemaakt. Maar zij hadden nog steeds hun ziel, al was hij nog zo onderdrukt.

K: Dus...

D: Op dezelfde manier hebben de P-45ers een ziel.

K: Goed. Wat... Goed. Je hebt het gehad over de P-52 Orionen en de P-52 J-Rods. Klopt dat?

D: Hm, hm.

De Nordics van Orion

K: Goed. Wat veroorzaakt die splitsing? Want de Orionen, denk ik, zijn de blonde Nordics.

D: Dat zijn degenen, die liever buiten de veiligheidszones blijven wanneer het gebeurt. Ze zijn de overlevenden, die niet ondergronds gaan.

K: Is dit een goede verdeling van de mensheid? Ik bedoel, de P-52 Orion Nordic?

D: Ik beschouw geen enkele verdeling van de mensheid als goed. Ik beschouw hen als de meer positieven van de twee, want ik beschouw de positieve aspecten van de mensheid als de spirituele aspecten.

K: Dus je zegt, dat de Nordic lijn spiritueel is.

D: Ja.

K: Spiritueel was.

D: Zeer. Ja.

K: Goed. Dus hoe gaat de Nordic lijn... ik bedoel je zegt, dat ze buiten...

D: Eigenlijk gaan ze eerst van de Aarde af. De J-Rods, of de voorgangers van de J-Rods, blijven een behoorlijk lange tijd op Aarde, 24.000 jaar na de overgang, 24.000 vanaf nu. Want ze waren 24-of-zo-duizend jaar vóór op ons, toen ze in 1947 in Roswell verongelukten. Dat waren 24ers. Zij blijven. De Orionen gaan van de planeet af naar... na het opnieuw vestigen van een samenleving op de oppervlakte van de Aarde... de technologie is weer opgebouwd, enzovoort... zij vertrekken naar de plek waar de Ark ligt.

De Ark op de Maan

K: En waar is dat?

D: Op ons meest nabijgelegen hemellichaam, de Maan.

K: De Maan.

D: Waar op de Maan, ga ik niet zeggen.

K: Goed. Dit wordt...

D: Vanwege het feit, dat ik me moet verdedigen tegen de mogelijkheid dat Tijdlijn 1 overgaat op Tijdlijn 2 op een andere manier, dan ik heb verteld. En ik zal niet de persoon zijn, die de verkeerde informatie geeft.

K: Dus... Goed, maar je zegt dus, dat de Nordics de Aarde verlaten als de ramp plaatsvindt. Of zonder meer.

D: Ze vertrekken erna.

K: Nadat de ramp heeft plaatsgehad.

D: Waarschijnlijk vertrekken ze een aantal duizenden jaren, nadat het heeft plaats gehad.

K: Een aantal duizenden jaren.

D: Ja, ze vertrekken naar de Maan.

K: Oh. Ik had de indruk dat je zei, dat ze naar ruimteschepen of zoiets vertrokken.

D [schudt zijn hoofd] Niet echt, nee. Ze vertrekken een aantal duizenden jaren met ruimteschepen naar de Maan. Ze gaan naar de plek waar de Ark ligt en daar stichten ze een nieuwe gemeenschap. Van daaruit gaan ze naar Mars en verder naar Orion.

K: Dus ze...

D: We spreken hier over lange perioden.

Het gezicht op Mars

K: Het 'gezicht' op Mars... dit is... Kijken we naar iets, dat door de Nordics is achtergelaten?

D: Hm, hm.

K: Dus we kijken...

D: Voor zover ik weet.

K: ...we kijken in de toekomst als...

D: We kijken naar een paradox.

K: ...we naar die ruïnes kijken.

D: Ja. We kijken naar een paradox van hun ruïnes, die ze op een andere planeet hebben achtergelaten.

K: In de... in onze toekomst.

D: In onze toekomst.

K: In onze mogelijke toekomst.

D: Ja.

K: Goed, nou, om terug te komen...

D: [wijst naar Kerry] Zij heeft eigenlijk het beste inzicht in deze informatie van al het publiek met wie ik heb gesproken.

Marci: Weet ik.

K: [lacht] Dank je. Dat is lief om te zeggen.

D: Ik meen het.

K: Dank je wel. We hebben een... ik krijg hier een andere vraag uit ons kleine publiekje en ik moet zeggen dat Bill Ryan...

D: Bill Ryan van de Orionon? [lacht]

K: Bill Ryan zit hier ook bij me en luistert naar deze verbazingwekkende informatie en stelt een paar goede vragen.

Bill: Als we naar Mars kijken, kijken we dan in de toekomst?

D: De vraag is...

B: Ik begrijp dat niet.

D: De vraag van... van de dag is, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren, wanneer de... wanneer de overgang plaatsvindt en we doorgaan op 1 of, God behoede, op nummer 2? Als nummer 2 losgaat, hoeven we ons geen zorgen te maken over Mars. Dan hebben we veel belangrijker zaken aan ons hoofd.

Laten we zeggen, als God het wil, en ik denk wel, dat het zo is, dat we op Tijdlijn 1 blijven zitten... wat gaat er dan gebeuren met onze afbeelding van Mars? We zullen ons dan waarschijnlijk herinneren, dat we foto's van deze abnormale structuren hebben genomen. En er zijn ook een paar abnormale structuren op de maan afgebeeld. Ik denk, dat we ons dat zullen herinneren. Tenminste, dat denk ik. Als dat niet het geval is, maakt het verder niet uit, nietwaar?

K: Dus je zegt, dat we teruggaan naar het idee, dat we nooit... dat er geen... dat er geen gezicht op Mars staat.

De Schorpioen

D: Of er is een gezicht op Mars en het wordt ons op dat moment als iets anders voorgeschoteld. Misschien veranderen de bakstenen in rotsen en gaan we daar naartoe en ontdekken al die prachtige ruïnes, inclusief de Schorpioen. Denk je niet, dat het een schorpioen is? Zeg me wat het is, goed? Ik laat je de foto's van Star City zien. Bovenop deze piramide. Als dat geen schorpioen is, zeg dan maar wat het wel is. Maar misschien komen we daar terecht om erachter te komen, dat al deze vermeende architectuur, die we zien dankzij de geometrie, die we op die afbeeldingen proberen toe te passen, niets anders is dan rotsen en dat we daar nooit eerder zijn geweest. Want op dat moment, omdat we niet naar Tijdlijn 2 waren overgegaan, dat we daar nooit zijn geweest, totdat we uiteindelijk de 'mens op Mars' neerzetten.

B: Maar dit is een grote paradox...

K: Goed.

B: ...want...

D: Dat is het ook.

B: ...want ik hoor je zeggen, dat we door telescopen kijken, terwijl we licht ontvangen in het heden met een paar minuten verschil...

D: Een paar minuten.

B: ...dat wordt weerkaatst door objecten op het oppervlak van Mars en dat we eigenlijk naar een mogelijke toekomst kijken.

D: Dat klopt.

B: Dat begrijp ik niet.

Newtoniaans superponeren...

D: Er zijn nu in onze tijdlijn invloeden, die hebben plaats gehad. Deze informatie heb ik niet alleen van Chi'el'ah, maar ook uit het materiaal bij Majestic. Er bestaan invloeden in onze realiteit van nu, in onze huidige tijdlijn, vanwege de hoeveelheid tijdreizen, die zijn gemaakt. Iedere keer, dat ze zijn teruggegaan in de tijd, hebben ze kleine paradoxen veroorzaakt, die zich hebben opgebouwd als  realiteit, die we nu waarnemen. Met andere woorden, er wordt dus eigenlijk een newtoniaanse realiteit overheen gelegd. En dat vindt ik doodeng.

K: Het is dus zoiets als geld op de bank zetten iedere keer, dat ze komen van P-45. Hun tijdlijn...

D: Ik zie het meer als het creëren van een grotere hoop mest. [lacht]

K: Nou, goed. [lacht] Nadruk gewaardeerd. Maar niettemin is het een soort deposito naar de eigenlijke gebeurtenis, die plaats heeft. Het... ik bedoel...

D: Ik weet het niet.

K: ...het zijn middelen tot veranderingen in zekere zin.

D: Het zijn middelen tot verandering zoals alle mensen middelen tot verandering zijn. Maar ik weet niet of er een oorzakelijk gevolg is, of er een nexus bestaat tussen oorzaak en gevolg, dat te maken heeft met de hoeveelheid tijdreizen en de opdruk, die in onze realiteit gaande is, en met de ramp zelf. Uit alles, dat ik erover heb gehoord en gelezen, denk ik, dat de ramp zelf een rechtstreeks, eh... gevolg is van het technologische aspect van het toevoeren van teveel energie naar ons op een onnatuurlijke manier.

K: Goed. Nou in principe zeg je, dat er twee tijdlijnen zijn. Ik bedoel, ik weet zeker, dat je op de hoogte bent met het werk van fysici van tegenwoordig, die zeggen, "Kijk, als je twee tijdlijnen hebt, kunnen het er ook twee miljoen zijn".

D: Nou, hebben we er in werkelijkheid geen drie. Of vier? Ik heb het over 24.000ers. Ik heb het over 45.000ers, 52.000ers en die van tegenwoordig. Hoeveel tijdlijnen zijn dat? Omdat die mensen lineair in hun tijdlijn bewogen. Omdat we het Tijdlijn 2 noemen betekent dat niet, dat er andere effecten of opdrukken zijn, die hun gevolg hebben op andere realiteiten zelfs tijdens hun eigen tijdlijn. We weten het niet.

K: Precies. Ik bedoel, dat er iets is in hetgeen je zegt, dat niet zozeer bijvoorbeeld Tijdlijn 1 van de P-45ers bestaat, omdat die zich afscheidt van onze realiteit en meer een parallelle realiteit wordt dan een kruisende realiteit.

D: Datgene wat ik ervan begrijp is, dat er tussen de mensen, die even vóór waren, die volgens hun geschiedenis ons zijn, en de mensen, die er even na waren, een rechte tijdvector bestaat. Dus met andere woorden, God verhoede de ramp, het ziet eruit als morgen en dat er een ramp plaatsvindt, enzovoort, enzovoort, en wij bewegen ons naar voren en veranderingen beginnen in de Aarde plaats te vinden, er is een ramp, er is verlies van gigantisch veel levens, enzovoort. Je zal waarschijnlijk niet veel verandering waarnemen behalve het feit, dat we allemaal rennen voor ons leven. Ik heb er geen andere uitleg voor.

K: Goed. Je zegt dat voor het geval de ramp gebeurt.

D: Ja.

K: Maar als hij niet gebeurt, bestaat nog steeds het element van het bezoek aan ons door een tijdlijn, die echt bestaat in zekere zin...

D: Ik... ik...

K: ...en hoe maak je iets ongedaan, dat reeds is gedaan? [Dan schudt zijn hoofd] Dat is een soort... ik bedoel, het is meer een filosofische kwestie...

D: Ik weet het niet en ik kan je daarvoor alleen naar de schepper verwijzen...

K: OK.

D: ...want wij verstoren de boel alleen maar...

K: Wat heeft je verteld dat dit waar is?

D: Alles hierboven.

K: OK.

D: Alles hierboven plus de informatie rechtstreeks van Majestic.

De technologie van Looking Glass

K: Hoe komt het, dat Majestic zich in een positie bevindt, dat ze weten dat dit gebeurt of niet gebeurt? Met andere woorden, je hebt de technologie van Looking Glass, die zij gebruikten en die jij gebruikte. En je was een instrument...

D: Nee, ik heb het niet persoonlijk gebruikt.

K: ...bij de ontdekking? Was je in... Nee?

D: Nee. Oh, nee nee nee nee. Dit is een oorspronkelijke technologie, die werd ontleend aan antieke cylinderstempels door mensen uit onze toekomst, die het ons gaven, de schurken, de P-45ers.

K: OK. De mensen die...

D: We hadden deze....

K: ...negatief zijn.

D: Dat klopt. We hadden deze geweldige technologie niet gehad, indien deze niet in ons verleden was geplant om nu te gebruiken. Het totaal van de technologie moet ofwel onklaar worden gemaakt of worden vernietigd.

K: Met andere woorden, de technologie ongedaan maken.

D: Totdat op zijn minst...

K: Zodat...

D: ...nadat we door deze tijd heen zijn. Het kan niet anders. Van het bedrog, de hoogmoed, de gierigheid en de hebzucht, die ik de laatste twintig jaar heb meegemaakt... dus dat is de goede zijde van deze twee smerige medailles. Ze hebben geen mogelijkheid om deze uitrusting opnieuw op te starten, als het nog bruikbaar is hierna. Natuurlijk gaan ze dan doen. Kom nou. Ik bedoel, ze hebben dit... het is net een toverdoos... om de toekomst te zien. Wat ze ermee in de toekomst gaan doen, daarover heb ik geen aanwijzingen. Ik heb er geen controle over en ik heb geen aanwijzingen.

K: Goed. Dus deze technologie van Looking Glass is afkomstig uit cylinderstempels.

D: Oorspronkelijk wel.

K: Hoe?

D: Het bestond oorspronkelijk uit een reeks instructies om toegang te krijgen tot wormgaten, die van nature door de overruimte [hyperspace] bewegen, waarin wij ons bevinden. Daaruit hebben ze de technologie ontwikkeld, ze hebben het instrumentarium gebouwd op basis van die instructies. Nadat ze de installatie volgens de instructies hadden gebouwd, gingen ze hem afstellen en ontdekten ze diverse dingen. Een van de dingen, die ze ontdekten, was, dat ze het konden gebruiken als een sleutelgat, een kristallen bol als het ware om verschillende aspecten te zien over niet alleen de toekomst, maar ook uit het verleden.

K: Zijn dit Sumerische... eh, Sumerische...

D: Ik zou zeggen, dat ze een korte tijd vooraf gaan aan het Sumerische tijdperk, maar dat bepaalde informatie, die uit de cylinderstempels naar voren kwam, opnieuw was gekopieerd in de Sumerische stempels en...

K: En Egyptische?

D: ...die cylinderstempels... Oh ja. En die cylinderstempels zijn naar mijn weten allemaal verkregen.

K: Van Irak.

D: Sommige uit Irak, ja.

K: Sommige uit Egypte?

D: Sommige uit andere... Sommige uit Egypte. Sommige uit andere landen, waar ze lagen opgeborgen.

K: En...

D: En ik wil echt mijn land hier niet in de problemen brengen. [lacht]

K: En, en je hebt...

Marci: Als we even kunnen stoppen...

K: Ga je gang.

M: Ik wil herhalen, dat de P-45-schurken zijn teruggesprongen, de technologie hebben geplant, omdat...

D: [knikt ja] Hm, hm.

M: ...wat ze wilden doen was het land bezaaien om de ramp te helpen faciliteren. Want door de technologie beschikbaar te stellen wisten ze dat... het zou worden gebruikt. En zo lang wij als volk... Oh mijn God. [camera richt zich op Marci] Maar ze wilden teruggaan...

D: Oh neem dat op, alsjeblieft!

M: ...en de technologie zaaien, omdat ze wel voelden, dat wij als volk niet in staat zijn los te komen van het gebruik van die technologie.

K: Hoe wordt die technologie nu gebruikt? En is het niet... als je het hebt over een wormgat, is dat niet hetzelfde als een sterrenpoort?

D: In essentie wel, ja. De technologie wordt op dit moment niet gebruikt. Waar we het ook aantreffen, halen we het weg.

K: Wie is "wij"?

D: Eh...

K: Want je hebt strijdende pressiegroepen.

D: We...

K: Je hebt de Illuminati aan de ene kant en de Majestic aan de andere kant.

D: Tja. "Wij" zijn de... wij zijn de Verenigde Staten als onderdeel van de Verenigde Naties. Weet je... ik wil niet echt teveel commentaar geven op de NAVO en wie de NAVO alliantie [Noord-Atlantische Verdragsorganisatie] onder controle heeft wat dit betreft. Maar...

K: Is het niet zo, dat de Illuminati....

D: Wij doen het grootste leeuwendeel.

K: ...dit Looking Glass terugstelen...? Ik bedoel als ze willen dat het gebeurt... Hun doel zou kunnen zijn om de cylinders te pakken te krijgen...

D: [knikt ja] Ja.

K: ...zodat ze de technologie van Looking Glass kunnen gebruiken.

D: Ja. Maar ze kunnen zich niet als agressor opwerpen om iets terug te stelen, dus wat ze doen is tegen ons stemmen.

K: Hoe kan dat...

D: Nou het wordt uitgespeeld...

K: ...de technologie stoppen?

D: Het wordt uitgespeeld in de VN. Nou, we hadden de technologie van Looking Glass, en een portaal, eigenlijk een sterrenpoorttechnologie in Irak tot begin 2003. Een heleboel landen wilden niet dat wij... Irak binnenvielen. We hebben het gedaan, nietwaar?

K: Klopt. Maar hoe kan... Met andere woorden, als...

D: Moammar heeft ze alletwee aan ons gegeven. We vertelden hem, dat we hem buitensporig rijk gingen maken. En hij was een beetje slimmer dan Saddam, dat is alles. Dus hij overhandigde ze aan ons en zegt, "Oh, komen jullie alsjeblief mijn land binnen". Hij zegt, "Kijk maar naar mijn uitrusting om er zeker van te zijn, dat ik geen massavernietigingswapers maak." In die tussentijd gingen die twee, die Saddam hem had gegeven, de achterdeur uit.

K: Cylinders?

D: Nou, installatie, sterrenpoort...

K: Sterrenpoort.

D: ...activerende...

K: Portalen.

D: ...technologie. Ja. Waarmee ze konden experimenteren. Ze waren aan het experimenteren.

K: Maar als de Looking Glasstechnologie hetzelfde is als... het geeft toegang tot een wormgat... De technologie...

D: Eigenlijk...

K: ...geeft het toegang tot een wormgat.

D: ...doet het dat. Ja.

K: Het geeft ook toegang tot sterrenpoorten.

D: Nou, dat is in principe hetzelfde. Ik heb de term sterrenpoorttechnologie gebruikt...

K: Sterrenpoorten...

D: ...waarmee ik een machine bedoel, die toegang krijgt tot een wormgat door de energie uit te spreiden, die vreemde materie, of wat het ook is... ik ben geen fysicus... die zich op een vergelijkbare manier uitspreidt om er ofwel door te communicren... of informatie doorheen te sturen. Daartoe behoren ook...

K: Maar, het gebeurt...

D: ...fysieke lichamen.

K: ...het gebeurt van nature. Er zijn ook natuurlijke sterrenpoorten.

D: Dat is waar.

K: Hoe moet je die sluiten?

D: Dat doen we niet. En dat willen we ook niet. Dat willen we niet. Uit de geschiedenis blijkt, dat de natuurlijke doorgang van ons door deze energetische ruimte goed is. Maar het gebruik van technologie ontlokt de catastrofe.

K: Dus het is...

D: Het is de versterking van dit natuurlijke systeem, de onbevoegde versterking, die de catastrofe ontketent. En dus, nee, we willen dat niet laten gebeuren. Ik denk, dat de energie, waar we doorheen gaan, een onderdeel is van hetgeen ons van nature overkomt, dat het ons in positieve zin verandert. Die is onderdeel van de liefdevolle kosmos, waarvan we deel uitmaken. Ik denk, dat dit wel een van de factoren is, niet allemaal, maar een van de factoren voor de toename van deze prachtige kinderen, de indigokinderen. En daar ga ik voor. Daar ga ik voor.

K: Dus we willen de sterrenpoorten zo laten, de natuurlijke sterrenpoorten. Die laten ze met rust.

D: Juist. We willen onze handen van de natuur afhouden. Afblijven. Houd het uit de buurt van de vruchten van de levensboom, om zo te zeggen... houdt het uit de buurt en laat de natuur haar gang gang in deze tijd. Dat is prima. Maar er zijn ook mensen, die daartegen zijn, want die willen, wat ze willen, wanneer ze het willen.


(vervolg in Deel 3 - binnenkort in het Nederlands. Voor Engels klik hier)unieke bezoekers

Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits