Search

__________________________________________________________

  David Icke
  MENSENRAS, STA OP!19 mei, 2010


Bill Ryan (BR): Dit is Bill Ryan van Project Avalon en het is vandaag... ik zal het nog eens zeggen, laat ik nog eens overnieuw beginnen. Ik zal je zeggen, wat je eigenlijk zou moeten doen. Kun je in je handen klappen?

David Icke (DI): Ja zeker. Nou ja, ik kan anderhalve keer in mijn handen klappen. [lacht]

BR: Dit is het geluid van anderhalve keer handenklappen. [lacht]

DI: Ja, ja... [klapt twee keer in zijn handen]

BR: Heel goed, ja... Heel mooi. Goed.

DI: Ik heb de zachtste klapper ooit. Ik moet het zo ongeveer doen. [klapt met de muizen tegen elkaar]

BR: [lacht] Je moet me helpen onthouden. Een dezer dagen krijgen die idioten op YouTube er lucht van, dat je artritis hebt en daardoor niet goed een hand kunt geven, weet je wel. [lacht] We zouden op deze video een demonstratie moeten geven...

DI: Ja, dit is...

BR: ...van Kijk, we doen ons best om...

DI: Dit is een vrijmetselaarshanddruk, dames en heren... [lacht]

BR: ...We doen hier ons best om handen te schudden...

DI: ...het is een vrijmetselaarshanddruk tussen, eh... Vrijmetselaars met reumatische artritis in hun handen, weet u wel, dit is een oude traditie...

BR: ...Aaah...

DI: ...die teruggaat tot de tijd van Babylon. [beiden lachen]

BR: Dus dit is Bill Ryan van Project Avalon en het is vandaag 19 mei, 2010. Zelfs nu kan ik nog niet helemaal geloven, dat het 2010 is. Weet je, David, soms moet je terugkijken en dan denk je, "Mijn god, de laatste keer, dat ik naar de datum keek, was begin jaren '90. De tijd versnelt zich." Heb jij dat ook wel eens?

DI: Dat heb ik constant, Bill. Toen ik voor het eerst in 1990 bewust ontwaakte en de ene helderziende na de andere ging bezoeken, die allemaal dezelfde informatie bleven bevestigen, was één van de eerste dingen, die ik tegenkwam, iets dat ik de Truth Vibrations [Waarheidsvibraties] noemde. Het eerste boek, dat ik ooit over deze onderwerpen schreef, heette Truth Vibrations vanwege deze gewaarwording.

En, grote goedheid, er was op dat moment nog geen aanwijzing voor, om het zachtjes uit te drukken. Er was wel een veranderende vibratie in het manifestatieproces. En dat zou a) de verdichting openbreken, die de mensen in dienstbaarheid vasthield, in het collectieve coma, als het ware, waarna de mensen ontwaken en zichzelf en de wereld anders waarnemen; en b) het zou alles naar de oppervlakte brengen, dat verborgen was gebleven.

En nogmaals, zoals we weten: 1990, ben je gek? Er was geen teken aan de lucht. Maar kijk nu eens, het aantal mensen, dat in de hele wereld wakker wordt voor een nieuwe versie van zichzelf en de wereld is ongelofelijk. En, grote goedheid, hoeveel informatie is aan de oppervlakte gekomen, die er twintig jaar geleden niet was? Hoeveel? Niet tien jaar geleden, niet vijf jaar geleden -- het is een exponentiële toename.

En één van de interessante aspecten hiervan, die ik, nogmaals, in die vroege dagen oppikte, was een... Eén lijn die via een helderziende naar me toekwam was: uiteindelijk gaat de tijd in snelheid zodanig toenemen, dat je er bang van wordt. Want tijd en ruimte -- voor mij althans -- zijn niet echt, nou ja, we weten dat ze een constructie zijn.

Als je een computerschijf neemt, waarop informatie staat, een schijf geprogrammeerd met bepaalde gegevens, en je stopt hem in de computer, gaat de computer de gegevens op een digitaal niveau aflezen, als het ware, op het informatieniveau, en zet dat op het scherm in de vorm van schijnbare tijd en ruimte. Maar wij doen dat. De linker hersenhelft neemt informatie op en zet het op een rijtje.

En hoe sneller de hersenen dat rijtje opstellen, hoe méér tijd en hoe sneller de tijd schijnt te passeren en omgekeerd. Dus als mensen... Einstein zei, als je in de wachtkamer van de tandarts zit, verloopt de opeenvolging niet bepaald snel -- [mompelt] "Oh, grote goedheid... man... weg... hmmm". Maar als je -- waarschijnlijk volgens zijn vergelijking -- in het gezelschap bent van een prachtige vrouw, dan "ssshhh" [beweegt zich naar voren] gaat de opeenvolging heel snel.

De situatie lijkt te zijn, dat deze energetische verandering, wanneer we van een tijdperk van onderdrukking overgaan in een tijdperk van expansie, verlichting en bewustzijn, effect heeft op de manier, waarop we de realiteit decoderen, de manier waarop we opeenvolging decoderen. Dit schijnt er op fundamentele wijze door te veranderen.

Ik zei laatst in een artikel, "Is het al april geweest? Hebben we maart al gehad? Zo ja, waarom heb ik het dan gemist?" Omdat het mij zo voorkomt, dat het buitengewoon is, de manier waarop Kerstmis... Wanneer was het Kerstmis? Twee jaar geleden? Ik bedoel, het is gewoon verbazingwekkend, wat er gebeurt.

BR: Deze ontwaking, waarnaar je verwijst, heb je een paar dagen geleden op de Brixton Academy voor je eigen ogen gezien, toen je je nieuwe grote voordracht gaf na de publicatie van je nieuwe boek. En daarom vindt dit interview natuurlijk op dit moment plaats, omdat... Laat ik het volgende even tegen het publiek zeggen: David heeft een aanzienlijke hoeveelheid belangrijke, nieuwe informatie en in Brixton deed je voor de eerste keer je acht uren durende... of waren het negen uren? We hebben het over...

DI: Het kwam neer op acht uur daadwerkelijk spreken, ja.

BR: Dat was nogal een lange voordracht en je vertelde me eerder, dat je werd overdonderd door de reacties, die je van de mensen kreeg, terwijl je vijftien jaar geleden voor lege stoelen stond te spreken. De tijd is veranderd, nietwaar?

DI: Oh, het is buitengewoon. Toen ik er twintig jaar geleden mee begon, ondanks, weet je wel, niet alleen de spot, de spot van de massa, maar toen ik ging rondtrekken om over die zaken te vertellen, wist ik natuurlijk veel minder dan nu, zoals wij allemaal. Maar toen was het, alsof je met je kop tegen de muur liep. Ik zette de stoelen eruit, er kwam in feite niemand opdagen en dan stond ik tegen lege stoelen te praten met een paar mensen en daarna zette ik de stoelen weer terug en ging naar huis. En dat was het dan, dat was de avond.

En ik dacht, geen schijn van kans, dit leidt tot niets. Maar we weten allemaal, dat iets ons drijft. Iets diep van binnen drijft je, "Doorgaan, doorgaan". En dan denk je, waar slaat dit op? - "Doorgaan."

En sinds de laatste tien jaar in het bijzonder, ik bedoel, misschien begon ik het echt ongeveer 15 jaar geleden en toen tien jaar en toen vijf jaar geleden op te pakken, want de kromme gaat zo [wijst omhoog]. Het is echt buitengewoon, vriend, ik bedoel in de hele wereld, het maakt niet uit naar welke cultuur je gaat -- natuurlijk zijn er culturen bij, die meer onderdrukt zijn en daardoor meer gesloten zijn dan andere, maar het is in de hele wereld buitengewoon, weet je.

Wat ik in 1990 oppikte over de Truth Vibrations, de ontwaking, de energetische verandering, die de verdichting openbrak, die ons in slavernij en onwetendheid hield: die heeft nu plaats.

En je gaat door de jaren heen en dan denk je, "het is allemaal hel en verdoemenis" en de hele rest. En als je kijkt naar de manier, waarop de maatschappij zich ontwikkelt, als je naar het nieuws op de televisie kijkt en de kranten leest, zou je denken, dat die Orwelliaanse, wereldwijde, fascistisch communistische -- hetzelfde ding met een andere naam -- dictatuur, deze Orwelliaanse wereldstaat al voor elkaar is, want het gaat echt, echt snel, maar...

Maar als je dit alleen zintuiglijk bekijkt en alleen ziet, wat het bewuste verstand kan zien en waarnemen, kan ik volkomen begrijpen, waarom mensen dat denken. Ik kan volkomen begrijpen, dat er veel onderzoekers op het zintuigelijke niveau zijn, die zich met de samenzwering bezighouden en zeggen [maakt bewegingen, alsof hij zijn haar uittrekt], "We kunnen er niets tegen doen!"

Deze wereld is niet, wat we denken, dat hij is. Er zijn andere krachten aan het werk. Deze zogenaamde fysieke, concrete realiteit is helemaal niet fysiek en vast, maar vloeibaar. Dat lijkt niet zo te zijn, maar dat is het wel. En omdat het die vloeibaarheid heeft achter de schijnbare onbuigzaamheid en soliditeit en onbeweeglijkheid, betekent het, dat dit niveau van de realiteit heel, heel snel kan veranderen.

Kijk, als mensen zien, dat -- ik begrijp dat volkomen, omdat het bewuste verstand ons dit doorgeeft... dat zicht op de realiteit -- als wij denken, dat de fysieke wereld moet veranderen door fysieke dingen te veranderen, kijk je naar tijdramen voor verandering, die gewoon gigantisch zijn, zoals we de tijd waarnemen, want zo werkt het in de zogenaamd stoffelijke wereld.

Maar, wanneer je je realiseert, dat deze zogenaamd stoffelijk wereld eigenlijk gewoon een holografische projectie is en dat de werkelijke basis van dit universum bestaat uit een informatiefrequentie in de vorm van golflengten, krijgt de snelheid, waarmee deze wereld kan veranderen, plotseling dramatisch andere proporties. Bijvoorbeeld, als je een computerscherm zou hebben en je moest dat computerscherm veranderen, of datgene wat erop stond, fysiek, ik bedoel: waar zou je nou beginnen? Maar dat computerscherm is een projectie van de informatie op een schijf. "Goed, dus ik wil dat wijzigen, goed: schijf eruit, opnieuw programmeren, druk op enter, schijf erin" -- Wooouw! Andere wereld.

En datgene, dat nu gebeurt als onderdeel van deze hele transformatie door Truth Vibrations, is dat de informatiestructuur van dit universum aan het veranderen is -- als dat gebeurt, is het een cyclus en dan hebben de Antieken gesproken over de cyclische aard van de tijd. En dit is voor mij, Bill -- ik kan alleen praten, weet je, wanneer ik praat zoals nu, vanuit het punt, waar ik vandaan kom en wat ik heb onderzocht; mensen moeten hun eigen conclusies natuurlijk trekken, die zijn alleen juist -- maar, de Antieken hebben gesproken over de cyclische aard van de tijd, en dat klopt. Het is zoals een kosmisch spel.

En we gaan door verschillende tijdperken heen, die de Indiase cultuur Yuga's noemt en die andere volkeren in de wereld andere namen geven, waarbij die cyclus tijden van grote expansie kent, die de Antieken het Gouden Tijdperk noemden. En die cyclus gaat door perioden van onderdrukking heen, wanneer dingen zo helemaal niet zijn en er grote gevaren zijn, waardoor er machtsystemen ontstaan en alles wat erbij hoort, maar dan zijn er anderen, die dat terugbrengen naar het punt, waarop we begonnen, zodat de hele opeenvolging weer opnieuw begint.

Het is een interactief computerspel -- zo eenvoudig mogelijk gezegd -- waarbij we informatie uit het spel oppikken, zoals de computer informatie oppakt uit de schrijf en het op het scherm zet. Maar we posten ook, evenals op internet, onze unieke bijdrage naar dit spel. Dus het is een interactief spel; we geven en nemen.

En het komt mij heel sterk voor -- als we rechtstreeks teruggaan naar de Truth Vibrations, die twintig jaar geleden mijn leven binnenkwamen, althans de gewaarwording ervan -- dat wij op dit moment van een periode van onderdrukking, angst en onzekerheid -- ik geloof niet, dat iemand daarvan overtuigd hoeft te worden -- overgaan in een periode van een veel grotere expansie van bewustzijn, een expansie van gewaarwording.

En onzekerheid is de sleutel om te begrijpen, waarom mensen macht willen hebben. Als mensen macht willen hebben -- of een andere entiteit wil macht hebben, welke naam we hen ook geven -- als ze macht over anderen willen hebben -- niet de macht om uitdrukking aan je eigen leven en ervaringen te geven, maar macht over de ervaringen van anderen, want daarover hebben we het, als we denken aan het machtssysteem -- is dat altijd, altijd, altijd de manifestatie van een diepe onzekerheid.

Dus het machtssysteem wordt bestuurd door onzekere mensen. En we gaan nu van deze periode en we zitten precies op het punt, waardoor het allemaal echt hobbelt, want we zitten nu op het punt, waar een strijd is, symbolisch en letterlijk op vele manieren, tussen de energetische structuur van deze overheersing -- onderdrukt tijdperk, als het ware -- en het punt, dat overgaat op dat andere.

En op die manier hebben we een situatie, waarin het machtssysteem wanhopig probeert zijn macht vast te houden, die het in deze periode heeft gehad, en de Truth Vibrations, de energetische versnelling, die ons een totaal nieuw niveau van informatie geeft, dat wij moeten decoderen en dat daardoor een andere wereld gaat manifesteren -- staan op dit strijdpunt, dit overgangspunt. En iedere minuut en ieder jaar, zoals we de tijd, die verstrijkt, meten, gaat dit bewustzijnsniveau van de Truth Vibrations zichzelf als de norm opleggen.

Dus ik zeg, dat het beheerssysteem gedoemd is te verdwijnen. Ik ben ongelofelijk optimistisch. Het is geen kwestie van [maakt een klein stemmetje:] Het is verdoemd, het is verdoemd, dus ik ga hier zitten en doe niets meer, want het is verdoemd. Zo werkt het niet. We zijn een uitdrukking van deze energie en daarom moeten we ons erop afstemmen, haar leiding volgen, haar inspiratie volgen, wat dan ook, en een uitdrukking worden van die zintuigelijke realiteit.

Het is geen kwestie van blijven zitten en het laten gebeuren. We maken hier keuzen: gaan we mee met deze nieuwe vloedgolf van enorme expansie en vrijheid en potentieel van onvoorstelbare proporties vergeleken met onze realiteit hier, of gaan we proberen vast te houden aan de wereld, zoals we die tot nu toe hebben geleefd, de controle en de onderdrukking en de winnaars en de verliezers en "een paar moeten het hebben en daarom moeten er velen verliezen" en al die soort dingen. Want dat is de keuze die we maken, dat is de splitsing op het pad.

En degenen, die vasthouden aan deze energie, deze realiteit, gaan het heel moeilijk krijgen. Iedereen trouwens, want we bevinden ons in dit tijdperk van verandering, maar die anderen gaan het echt heel moeilijk krijgen, want ze hechten hun bewustzijn en hun realiteitsgevoel aan een energetische constructie, die ten dode is opgeschreven.

En als je het terugbrengt, Bill, naar het machtssysteem, dat we aan de kaak stellen en dat zich steeds sterker manifesteert, of probeert te manifesteren, dan is dat een honderd procent holografische manifestatie van de energetische constructie uit het oude tijdperk. Daarom moet het vallen, zodra de energetische constructie valt. Als ik de schijf uit de computer haal, moet de afbeelding op het scherm, dat de computer manifesteert op basis van de informatie, op zwart gaan. Hij moet eruit vallen. Want de informatiestructuur, die hem had gecreëerd, is er niet meer, en daar gaan we naartoe.

En zoals ik zei, we gaan zware tijden tegemoet, want we zitten midden in deze hobbelige overgangsperiode, de transformatie. Maar grote goedheid, weet je, onze kinderen en kleinkinderen zullen niet het grootste deel van hun leven in een machtssysteem zitten, zoals het er nu lijkt uit te zien, en zoals het er nog een paar jaar zal uitzien. Want de hele zaak valt uit elkaar.

Het is geweldig om nu te leven. Het is een wonderbaarlijke tijd om hier te zijn, om te zien hoe onderdrukking en beperking worden vervangen door expansie en onbeperkt potentieel. Een geweldige, geweldige tijd, zo uitdagend als het is.

BR: Datgene, wat ik zo mooi vind aan de manier, waarop jij dit uitlegt, is dat het perfect overeenkomt -- sommige kijkers zullen dit herkennen -- met het theoretische werk van een Brits fysicus, genaamd David Bohm, B-O-H-M. Hij beschreef precies datgene, waarnaar jij verwijst, als de impliciete realiteit en de expliciete realiteit.

DI: Ja, klopt, ja.

BR: Heb je daarvan eerder gehoord?

DI: Ja, ja.

BR: En de manier om de expliciete realiteit te veranderen, zoals datgene, dat in onze schijnbare stoffelijkheid wordt uitgedrukt, is de impliciete realiteit te veranderen, die hier overal achter zit. En hoogtechnologische buitenaardsen, gevorderde spirituele wezens, of slechte spirituele wezens en kwaadaardige spirituele wezens, die niet willen weten, dat ze aanwezig zijn, maken een puinhoop van de impliciete realiteit, waarvan de resultaten lijken op metaforische projecties op een muur, op de expliciete realiteit. Dat is ongeveer wat jij zegt. Dus ik wilde de lus even dichtknopen, want je spreekt geen onzin uit; dit wordt overal door quantumfysici herkend.

DI: Nou, dat is een interessant punt, Bill. Ik bdoel, misschien zou ik iets kunnen uitleggen over hetgeen ik in dit nieuwe boek heb geschreven, Human Race Get off Your Knees [Mensenras, sta op], dat ernaar verwijst in termen van de manier, waarop dit machtssysteem tot stand is gekomen, zeker het controlesysteem uit de tijd, waarin wij het nog hebben gekend.

Ik zeg dus, dat er een tijd was, dat deze planeet, deze realiteit, een periode kende, die de Antieken het Gouden Tijdperk noemden. Er is in feite volgens mij een Gouden Tijdperk-yuga in het Indiase Hindoeïsme [Opmerking: dit tijdperk wordt Satya Yuga genoemd; satya betekent zuiverheid]. Dat is een tijd van grote expansie en verbinding. En daarom konden we, gezien vanuit het perspectief van dit leven hier in een zogenaamd fysiek lichaam, de ware, dramatisch andere natuur van hetgeen, dat dat tijdperk uitdrukt, niet waarnemen, waar je bent in deze wereld, maar je hoort er niet bij wat betreft je punt van waarneming.

Je ervaart deze wereld en je weet dat je deze wereld ervaart. Je zit niet in deze wereld en denkt, dat deze wereld alles is wat je bent, je bent daar [houdt zijn handen rond zijn gezicht]. Je bent op het punt, waarop je de wereld, waar je "in" zit, onmiddellijk ziet en ervaart, maar je hebt observatiepunten, referentiepunten, op de hogere niveau's van je bewustzijn, die je een totaal andere visie op deze realiteit kunnen geven.

Bijvoorbeeld, je zit in een huis en alle ramen zijn gesloten, dat in principe symbolisch is voor hetgeen mensen hebben doorgemaakt in de periode, die we achter de rug hebben. Dan kun je denken, dat de wereld en alles zich in dat huis bevindt. Maar dan open je een venster, waarbij je je observatiepunt verlegt, niet alleen binnen dat huis, maar naar veel hogere waarnemingsniveau's vanwege de verbinding tussen het ervaringsniveau en hogere bewustzijnsniveau's. Plotseling realiseer je je, dat het huis in een straat staat! Dan loop je de straat in en je realiseert je, dat de straat in een wijk ligt, dat de wijk in een stad ligt, dat de stad in een provincie ligt, dat de provincie in een land ligt. Hé! Ik ben... op een planeet! En dan kijk je uit naar de sterren...

Maar dat is er altijd geweest, terwijl je in de kamer met gesloten ramen zat en dacht, dat dit alles was, dat er was [met de handen rond zijn gezicht]. Dus die periode van het Gouden Tijdperk, waarin mensen wisten, dat we allemaal één bewustzijn zijn, ik bedoel, dat betekende, dat het conflict, de verdeling, de competitie, het idee van, Ik moet winnen, ik moet naar de top van die vette paal, het gevoel dat we verdeeld zijn, dat er apartheid tussen ons bestaat -- het betekende, dat al die dingen zich in deze perioden van expansie en begrip niet manifesteerden. We realiseren ons, dat we één verbonden bewustzijn zijn met verschillende observatiepunten, waaraan we verschillende namen geven.

BR: Om even naar een zijspoor te springen: datgene, wat jij schreef, werd schitterend voorgesteld in de film Avatar...

DI: Ja, volstrekt juist. Kijk, ik denk... Ik zeg niet, wat James Cameron bedoelde of met die film symboliseerde, ik weet het niet. Ik kan je alleen vertellen, wat het voor mij symboliseerde. En dat is eigenlijk een goed punt, want het verwijst naar hetgeen ik nu ga zeggen.

Die manifestatie van een door het Gouden Tijdperk geëxpandeerde realiteit bevindt zich binnen deze Tijdlus -- die niet echt een lus is; daarover we komen straks te spreken -- informatie, een uitgestrekt niveau van informatie binnen de constructie van deze realiteit, die we decoderen in holografische ervaring. En dat is een hele andere holografische ervaring dan degene, die we hebben gehad en degene, die we nu hebben, want de constructie van de informatie is heel anders dan degene, die we nu decoderen.

In het boek zeg ik, dat er iets in deze realiteit is gebeurd om -- wat ik noem -- een schisma [scheuring] te creëren. Dit schisma was een ontwrichting binnen de informatieconstructie. Maar die ontwrichting heeft alles veranderd. Eén van de dingen, die het heeft veroorzaakt... Want ik blijf hierop terugkomen, volgens mij is het zo belangrijk: zolang we in fysieke termen blijven denken -- want het schijnt fysiek te zijn, fysisch -- komen we nooit de toedracht van het verhaal te weten, want dat is het niet.

Dit is een holografische begoocheling, een schijnbaar driedimensionele realiteit, maar die is niet vast; we decoderen haar als vast, maar ze is in feite niet vast. Het is de informatieconstructie, welke in die realiteit wordt gecodeerd. En als je dus -- niet eens de analogie, maar het principe van hologrammen neemt, die je in een holografische afdruk krijgt... is het informatie in de vorm van een golflengte.

Als je naar een holografische afdruk kijkt, ziet het er bijna uit als een vingerafdruk. Dat is ook geen toeval. En dan vuren ze de laser af op de holografische golflengte, informatie, en manifesteren daaruit dit schijnbaar driedimensionele, holografische beeld, of wat men ook heeft gefotografeerd, welke informatie men ook op de afdruk heeft staan. Daardoor heb je op hetzelfde moment de informatieconstructie, de golflengte, en je hebt de manifestatie, de holografische manifestatie van de golflengte, en dat is de afbeelding, persoon, doos, appel, wat je ook maar hebt gefotografeerd.

Dus als wetenschappers zeggen, "Eh, hoe kan iets tegelijkertijd als golflengte en als deeltje bestaan?", komt dat, omdat ze dat ook DOEN! Als je naar een holografische afbeelding kijkt, een holografisch illusoire, driedimensionele afbeelding, verdwijnt de informatieconstructie, waaruit het wordt gemanifesteerd, niet, waarbij de holografische afbeelding er alleen nog is -- nee, ze zijn er alletwee! Het zijn twee uitvoeringen van hetzelfde ding. De ene is de informatie en de andere is de gedecodeerde informatie.

Dus ik wil hiermee met betrekking tot de volgorde van mijn verhaal het volgende zeggen. Toen deze informatieconstructie in -- laten we het noemen -- het Gouden Tijdperk werd ontwricht, moest die ontwrichting zich manifesteren in de gedecodeerde, holografische wereld. En de manier, waarop dat gebeurde, was door middel van gigantische, geologische rampen. En deze zijn allemaal vastgelegd in legenden uit de Oudheid over de hele wereld. Ze spreken van rampen door vulkanen en aardverschuivingen, ze spreken over een omkering van de Aarde en wat al niet meer. En ze zijn over de hele wereld consistent in de manier, waarop ze deze verhalen vertellen.

En dan heb je nog mensen, die het in de moderne tijd vanuit een wetenschappelijk gezichtspunt op een geologisch en biologisch niveau hebben onderzocht. Ze zagen, dat deze oude verhalen worden weerspiegeld in biologische en geologische onderzoeksresultaten.

Dus wat is er gebeurd, toen deze ontwrichting in de fundering van de energetische informatiegolf plaats vond? Deze werd in de holografische realiteit gemanifesteerd als... Nou ja, ik bedoel de bijbelse versie ervan is de Zondvloed, maar ik denk, dat er meerdere zijn geweest, niet slechts één, hoewel ze allemaal zeker rampzalig zijn geweest. Verder zeg ik, dat het schisma's, of ontwrichtingen, in de menselijke persoonlijkheid heeft veroorzaakt.

Want die harmonie, die verbinding, waarbij alles in harmonie is en in verbinding staat met al het andere -- hetgeen schitterend wordt gesymboliseerd, zoals je zegt, door de Blauwe mensen in de film Avatar -- die ontwrichting heeft daaraan een eind gemaakt. Het heeft een eind gemaakt aan de harmonie van de planeet zelf door geologische [onduidelijk] rampen en het heeft de persoonlijkheid van de mens verbrijzeld; die harmonie werd versplinterd.

Toen gingen we door al die verschillende emoties en... ontwrichtingen heen, al die emotionele ontwrichtingen, waarvan angst een ontwrichting is en andere emoties met een lage frequentie, zoals zorgen, angst, frustratie, woede, haat, ruzie. Deze begonnen zich allemaal te manifesteren.

En naar mijn mening zitten we nu in de periode, waarin die ontwrichting wordt geheeld door de Truth Vibrations, door de energetische verandering. Welnu, dit is van fundamenteel belang voor het machtssysteem, want het machtssysteem is in al zijn hoedanigheden een holografische manifestatie van de ontwrichting!

Als de ontwrichting er niet is, kan het machtssysteem zich niet manifesteren, want in een hamonieuze, evenwichtige informatieconstructie kunnen machtswellust, honger, hongersnood, oorlog, haat, marteling, satanische rituelen, pedofilie -- kunnen al die dingen zich niet meer manifesteren, want ze zijn allemaal manifestaties van de ontwrichting.

En als deze ontwrichting wordt geheeld... en wat gebeurt er, Bill, ik zou willen zeggen -- ik blijf zeggen, dat het mijn mening is, omdat ik mensen niet wil vertellen, wat ze moeten geloven; ik zeg alleen wat ik voel -- mensen, die wakker worden en denken, "Waarom heb ik dit niet eerder gezien?" zijn degenen, die hun verstand openen en daardoor op een hogere frequentie komen, want de onderdrukking van de trilling, de gesloten geest, de verdichting, breekt open, zodra je je geest voor andere mogelijkheden opent. Zij zijn degenen, die zich afstemmen op de informatieconstructie, die binnenkomt, de Truth Vibrations, zoals ik ze noem.

Maar degenen, die nog steeds in het machtssysteem zitten en het nog steeds steunen, zijn degenen met een kokervisie, omdat ze op dit moment nog steeds gehecht zijn aan de ervaringen uit dat oude, verdichte tijdperk met een lage frequentie. Dus, zoals ik eerder zei, zodra deze ontwrichting is geheeld, moet de manifestatie ervan onderuit gaan, want deze informatieconstructie wordt van het systeem afgehaald!

Maar wat we zien is niet... Het kan vreemd klinken, maar als je me volgt, hoeft dat niet zo te zijn. We zien nu, dat het machtssysteem zijn toppunt van overheersing heeft bereikt. Het lijkt zich steeds sneller te ontwikkelen, meer Orwelliaanse wetten en al die dingen meer. Steeds meer controle, ze willen de microchip in mensen zetten, ze bewegen zich langs die lijn, die agenda. Onze kinderen -- volwassenen ook, maar vooral onze kinderen -- zijn het doelwit voor electrochemische ontwrichtingen wat betreft chemische toevoegingen aan het voedsel en dranken, de mobiele telefoon, de microgolf, de electromagnetische soep uit al die electromagnetische technologie.

Dit wordt op dit moment allemaal over ons uitgestort en volgens mij is dat -- het klinkt misschien controversieel -- niet om het machtssysteem meer macht te laten krijgen, maar om de macht, die het al had, te verdedigen tegen de Truth Vibrations.

De oude manier, waarop mensen worden beheerst, terwijl ze gewoon liggen te slapen [snurkt], kan niet langer... Ze hoeven niet zoveel te doen! Ze hoeven wat dat betreft niet zoveel te doen, want ze hebben de macht, ze hebben de beschikking over de hulpbronnen, ze hebben de macht over dit en dat, en ze kunnen zich energetisch stilletjes blijven voeden aan de mensheid, wat betreft hulpbronnen en alles, ze laten de mensheid gewoon haar gang gaan, terwijl ze hun slaaf is, zonder dat ze zich dat realiseert en dat is de grootste vorm van slavernij natuurlijk -- slaaf zijn zonder het in de gaten te hebben.

Maar vanwege deze Truth Vibrations en omdat ze in het verloop van -- wat wij noemen -- de tijdlijn, de Tijdlijn, zoals we die kunnen waarnemen, kunnen kijken, kunnen ze zien wat eraan komt. Ze hebben zich dus op deze periode gericht om alles over ons uit te storten in een poging ons fundamenteel buiten de invloedssfeer van de transformatie van de Truth Vibrations te houden, want als dat eenmaal gebeurt [maakt gebaar, waarbij hij buiten een beperkt gezichtsveld kijkt], is het spel voorbij.

Dus wat mij betreft lopen deze frequentieverandering en het ontwaken van mensen plus het bombardement van ongekend gedetailleerde controlemechanismen op meervoudige niveau's en meerdere dimensies -- mentaal, fysiek, emotioneel -- dat op het mensenras wordt afgevuurd om ons te onderdrukken en te blijven overheersen, hier op verbazingwekkende wijze synchroon, want dit gaat ons vrij maken en dat probeert te voorkomen, dat het gebeurt. Geen schijn van kans.

Maar dat maakt de transformatie veel schokkender en gevaarlijker, dan het anders zou zijn, zonder dat dit het probeert te stoppen. Het kan niet stoppen. Dit denkt, dat het de onweerstaanbare kracht vormt, het onbeweegelijke object. Dat is het niet. Dit is de onweerstaanbare kracht en dit brengt een paar zware schokken teweeg, wanneer we ons door de volgende korte periode tot 2016, 2017 bewegen, misschien nog iets langer -- maar zeker nog in mijn leven -- waarin we dit schijnbaar ondoordringbare, onvermurwbare controlesysteem zien verschijnen, voordat we het zien vallen, want het is een kaartenhuis.

Waarom? Omdat de energetische informatieconstructie, die het kaartenhuis overeind hield en die zich  manifesteert als massale apathie en onwetendheid van de mensen -- hetgeen van fundamenteel belang is om de zaak bij elkaar te houden -- ophoudt te bestaan. En daarom moet het kaartenhuis in elkaar vallen. Sorry, makkers, zo is het nu eenmaal.

BR: Wat was de nieuwe informatie, die je een paar dagen geleden op de Brixton Academy gaf?

DI: Nou, dat was heel veel. Ik had echt wel maanden lang aan die voordracht gewerkt, want het was een nieuwe periode in mijn leven. Ik ga er dit jaar in Europa en Amerika en zo mee rondreizen.

Misschien kan ik uitleggen hoe ik deze informatie -- wat mensen er ook van maken -- door de jaren heen bij elkaar heb gebracht. Het was heel eenvoudig en het is een onafgebroken thema geweest. Het heeft zich voortdurend herhaald, terwijl ik door nieuwe begripsniveau's heen ging.

Toen ik -- we hadden het erover, toen we laatst met elkaar spraken, Bill -- toen ik sprak over hetgeen me was overkomen, toen ik in 1990 naar een helderziende ging, nadat ik gedurende ongeveer een jaar het gevoel had gehad, dat er een aanwezigheid om me heen was, wanneer ik op een kamer zat en niet alleen was. Het kreeg steeds meer en uiteindelijk... Om een lang verhaal kort te maken, ik ging voor het eerst in mijn leven naar een helderziende en zij kreeg bij mijn derde bezoek die dingen door, dat figuur in haar hoofd, en ze zei, "Mij wordt gezegd, dat ik je het een en ander moet vertellen" namelijk, dat ik het wereldpodium zou opgaan en grote geheimen ging onthullen.

En ik... je kent me: ik presenteerde toen de snooker [biljartspel] en de sport bij de BBC. En ik was de landelijke woordvoerder voor de Groene Partij en al die dingen, maar ik ga het wereldpodium op en ga grote geheimen onthullen... Ik bedoel, weet je wel, "Wàt?" Maar er was iets in me, onder het bewuste niveau, dat zei, "Jij bent het. Jij bent het. Ga erin mee! Ga erin mee!"

In ieder geval, wat ik hiermee wil zeggen is het volgende. Tussen de boodschappen, die me in 1990 werden gegeven, zat onder andere, "Hij zal dingen zeggen en zich afvragen waar ze vandaan komen. Dat zijn onze woorden. We zullen af en toe kennis naar zijn hoofd overladen. Soms wordt hij naar kennis toegeleid." En een andere, iets later, was, "Naarstig zoeken is niet nodig. Het werd lang geleden allemaal gearrangeerd". Met die strekking. "Hij hoeft alleen de aanwijzingen te volgen."

Welnu, zoals je weet, er is een bekende advertie in Groot Britannië, die nu alweer een paar jaar rondzingt, waarvan de climax is, "Het doet precies wat op het blikje staat". Nou, alles, wat ik van hen kan zeggen, wie ze ook mogen zijn op een of ander niveau van ontlichaamd bewustzijn, is, dat ze precies hebben gedaan, wat ze op het blikje hadden staan.

En datgene, dat door de jaren heen is gebeurd, is dat -- meteen vanaf het begin, echt waar -- ik uit het niets een inzicht kreeg, dat iets is zoals het is. En daarna komt de informatie van de vijf zintuigen. Bijvoorbeeld, ik ga iemand ontmoeten, die dit onderwerp aansnijdt en ik pik daarover informatie op. Ik vind opeens een boek over deze nformatie. Ik ga een ervaring hebben over deze informatie. Ik kom documenten tegen. Ik kan hierover iets op het internet tegenkomen.

Maar het speelt zich niet af over een week, een maand, twee maanden, drie maanden. Dit is een geconcentreerde opeenvolging. En ik heb gedurende de jaren geleerd... om dat te volgen en te herkennen, hetgeen niet moeilijk is, want het wordt steeds sterker en de opeenvolging wordt korter.

En zo kwam de reptiliaanse zaak naar buiten. Ik begon inzichten te krijgen in het feit, dat -- niet noodzakelijkerwijs reptiliaans -- maar, dat er een niet-menselijk element bij betrokken was. Op dat punt ben ik naar Amerika gegaan om gedurende vijftien dagen van plaats tot plaats lezingen te geven, waar ik afzonderlijk twaalf mensen tegenkwam, die me iets vertelden over reptiliaanse entiteiten en de ervaringen, die ze ermee hadden gehad. Zo werkt het en zo gaat het verder. Dus toen ik tegen deze nieuwe informatie aanliep, had het dezelfde opeenvolging.

Ik begon dit boek begin... misschien ergens in maart 2009 te schrijven, hoewel een groot deel werd onderbroken, toen ik aan het reizen was. Toen ik er een maand, twee maanden in zat en die dag ging zitten om te gaan schrijven, veranderde de energie in de kamer. En ik dacht, "Dit ken ik. Ik herken dit." De energie in de kamer veranderde. Er was een frequentieverandering. Je kon het voelen. De atmosfeer veranderde -- om het simpel te zeggen -- ik herken dit.

En toen dat gebeurde, kreeg ik het eerste basisthema, "De maan is niet echt." Er valt natuurlijk meer over te weten, toen dat kwam, maar "de Maan is niet echt, de Maan is niet, wat je denkt, dat hij is." En ik zit te denken... de maan is niet, wat je denkt, dat hij is. Nou, ik had hierover één of twee keer door de jaren heen een vluchtige gedachte gehad. Een kleine gedachte, weet je wel, in een moment. Maar dan is het weer weg. Ik ben er nooit verder mee gekomen.

Dus ik dacht, "De maan is niet echt". En ik bracht een paar sleutelwoorden in op NetFind zonder iets te verwachten. Maar binnen een minuut, twee minuten, ik weet het niet, misschien zelfs minder denk ik, en met de snelheid van Google en zo kwam er een boek uit, genaamd Wie hebben de maan gebouwd?, door twee onderzoekers, die ook andere boeken hebben geschreven. Wie hebben de maan gebouwd?" Ik bedoel, weet je, wat een schitterende titel voor de gedachte die ik had, "De maan is niet echt".

Ik las het. Ik bestelde het en las het onmiddellijk. Ik zeg niet, dat alles in het boek, of dat alles in ieder boek honderd procent is. Ik bedoel, mijn god, we proberen grote mysteriën te ontdekken en niet in de laatste plaats mysteriën, die niet ontdekt willen worden, of althans mensen, die ons dat niet willen laten ontdekken. Dus ik zeg niet, dat alles in ieder boek honderd procent is; dat is het natuurlijk niet. Zo zitten de dingen niet in elkaar. Maar ik was echt, echt onder de indruk van de manier, waarop ze de anomalieën aantoonden, die hele vreemde, onverklaarbare verschijnselen over de manier waarop... nou, in de eerste plaats over de manier, waarop de maan werd gecreëerd.

Toen ik over wetenschappelijke verklaringen ging lezen... En dat is iets anders, weet je wel. Door ze te herhalen worden wetenschappelijke theorieën, "Zo was het, wetenschappelijk feit." En dan denk je, "Wacht eens even. Wetenschappelijk feit? Laten we even teruggaan... Hé, het is een theorie!"

Ik kwam de Grote Inslagtheorie tegen over de manier, waarop de maan is ontstaan, waarbij een planeet zo groot als Mars de Aarde raakte, waardoor er een stuk van de Aarde afbrak, dat de maan heeft gevormd. En vervolgens las ik, omdat de fysica en die dingen -- de wetenschap ervan -- niet goed uitviel, ze het een beetje hebben gewijzigd, zodat de planeet de Aarde raakte en daarna terugkwam en nog eens insloeg.

En ik dacht, Nou, dat ziet er verdomd wanhopig uit.

- Ik zal je er nog een geven. Wil je er nog één?

- Jaaa.

- Goed, daar ga ie. Hier is de maan nu. Zie [je] wat je hebt veroorzaakt?

En het feit, dat de maan veel groter is, dan hij zou moeten zijn als satelliet van de Aarde; dat zijn positie en geometrie, de geometrische en wiskundige relatie tussen de Aarde en de zon in het bijzonder zeer, zeer indrukwekkend zijn en "wat?". Het feit dat er bewijs bestaat, dat de maan voor een groot deel hol is. Ik denk, dat hij bestaat uit compartimenten.

En toen kwam ik dit tegen -- dat ook veel anderen in het verleden zijn tegengekomen en dat allemaal in elkaar is gestort -- van twee Russische wetenschappers van de Soviet Academy of Sciences, die een artikel schreven in ik geloof het Sputnik Magazine in de jaren '70 en die postuleerden, dat de maan een constructie was, niet helemaal persé een constructie, maar een uitgeholde planetoïde. Nogmaals, uitgehold. En dat een zeer gevorderde, buitenaardse, niet-menselijke, hoe je het ook mag noemen, technologisch gevorderde levensvorm deze constructie had gebouwd.

En zij gaan in detail in op de manier, waarop ze denken, dat hij is gebouwd. En als je de manier volgt, waarop zij zeggen, dat hij is gebouwd, worden anomalieën beantwoord, waarvan de wetenschap zegt, "Wat?" Zoals één wetenschapper zei, dat het enige, dat je werkelijk over de maan kunt zeggen, zijn observatiefout is; hij zou daar niet moeten staan op de manier, waarop hij nu doet.

Een van de dingen, die de wetenschappers bijvoorbeeld zeiden, is, dat er aan de buitenkant van de maan een vijf kilometer dikke, eerste bufferzone ligt, als het ware, om hem te beschermen tegen inslag van ruimtegruis en -objecten.

En dan zeggen ze -- ik zeg niet, dat dit absoluut honderd [procent]  waar is, maar ik denk, dat de thema's waarschijnlijk volstrekt juist zijn -- dan is er een, zoals ze zeiden, 35 kilometer dikke, ondoordringbare barrière. En dan heb je nog de kraters op de maan, die ondanks hun verschillende grootte en hun blijkbaar verschillende inslagkracht een aardig overeenkomstige diepte hebben, waarvan mensen zeiden, "Hoe kan dat nou, als je verschillende...?" Dus het gaat tot zo ver en daarna niet verder.

In ieder geval, dit kwam allemaal bij elkaar en ik heb massa's andere... er staan veel details in het boek. En toen heb ik het orakel gebeld, nietwaar? Dus ik belde Credo Mutwa op, de Zulu sjamaan, de officiële historicus van de Zulu Natal. En... ik zag, dat de symboliek van de Zululegenden door de jaren heen buitengewoon accuraat waren.

En een van de dingen, waarvan ik moet lachen is, dat deze doorsnee antropologen en historici -- en wat heb je nog meer -- de symbolische verhalen, die de ouden vertellen, zo dikwijls letterlijk interpreteren, want het zijn mensen van de linker hersenhelft. Dat is het enige, dat ze kunnen. Ze kunnen de zaak niet verwerken in een symbolisch proces. Want we zitten in een tijd, waarin we... het is zo veel gemakkelijker om over te brengen, wat we proberen te zeggen, omdat steeds meer technologie de realiteit spiegelt, die we ervaren.

Dit universum van de virtuele realiteit, bijvoorbeeld, is een vibrerende informatieconstructie en wij decoderen die informatie electrisch in het hologram om deze realiteit te vormen. Ik heb zojuist het internet beschreven, zie je. Als je draadloos internet in deze kamer hebt staan, kan je computer daar die wereldwijde, collectieve realiteit uit de onzichtbare ether trekken. Nou, dat doen wij ook op een veel verfijnder manier. Daarom is de informatieconstructie zo fundamenteel voor de holografische realiteit, die we ervaren.

Maar de mensen uit de Oudheid beschikten niet over die dingen! Deze zieners en dragers van kennis moesten om te kunnen overdragen, wat ze over de realiteit en het leven probeerden te zeggen, de symboliek gebruiken, die hen ter beschikking stond en de symboliek, die hun gehoor, de mensen van die tijd, kon begrijpen.

Dit is allemaal een inleiding hierop. Ik belde Credo. Ik vertelde hem niets over mijn ideeën over de maan en hoe... welke informatie ik tot dat punt aan elkaar had gekoppeld.

Ik sprak één simpele zin:

- Credo, kun je me een of andere Zululegende over de maan vertellen?

- Oh ja, meneer David, zei hij, we noemen de maan een ei. Wij zeggen, dat de maan een ei is.

Een antropoloog, die zich van deze dingen niet bewust is, zou zeggen, "De maan een ei?" [fluisterend] "Primitievelingen. Primitievelingen. Primitievelingen. Ze kunnen nooit een examen halen, weet je wel." [Het woord "primitief" wordt door antropologen over de hele wereld al minstens zestig jaar niet meer gebezigd, -vert.]

Waarom hebben ze een ei gesymboliseerd? Omdat ze zeggen, dat de maan werd uitgehold door twee broers, reptiliaanse broers, genaamd Umpanku en Rwani. En ze stonden in de Zululegenden bekend als de Waterbroeders. En ze zeggen, dat ze de maan vele generaties geleden hebben uitgehold en langs de hemel hebben gerold. En toen ze hem naar de Aarde hadden gebracht, heeft dat grote, geologische rampen veroorzaakt.

En toen de maan erbij kwam, heeft dat natuurlijk de Aarde in beweging gezet. En dan heb je dat antieke thema van de Aarde, die op zijn kop gaat staan. Wat dat in principe zou doen is alles vernietigen, dat er eerst was, zodat zij, nadat alles weer rustig was geworden... degenen binnenin de maan konden vervolgens hun eigen nieuwe samenleving opzetten. Ik ben er absoluut zeker van, dat dit is gebeurd.

En het is natuurlijk heel interessant, Bill, zoals je goed weet, dat Umpanku en Rwani in de Zululegenden de geschubde huid van een vis hadden en dat ze twee broers waren, die de Waterbroeders werden genoemd. Dit is de legende van Zulu Zuid-Afrika. Als je dat nu overbrengt naar Sumerië, Babylon en de Sumerische kleitabletten, dan kom je uit bij de Anunnaki, die werden geleid door Enki en Enlil. En Enki werd zeker gesymboliseerd als - en geassocieerd met water. Ze waren... nogmaals, ze waren broers.

En nogmaals, het spiegelt dat hele verhaal en zoveel andere verhalen over broers. Neem bijvoorbeeld Kaïn en Abel en al die andere verhalen over broers. Ik denk, als je ze terugvoert, hebben ze een oorspronkelijk thema, dat terugleidt naar, zoals ik zou willen zeggen, reptiliaanse entiteiten. De Zululegenden zeggen, dat Rwani en Umpanku reptilianen waren. Ze worden daar de Chitauri genoemd, de kinderen van de slang, kinderen van de python. Ze stalen de maan van iets, dat zij de Grote Vuurdraak noemen, en brachten hem naar de Aarde.

En... de maan heeft rampen gebracht, heeft alles veranderd. Hij heeft natuurlijk de hoek en de rotatie van de Aarde beïnvloed -- die hele verdomde toestand. Hij heeft invloed op het water. Hij heeft een enorme invloed op het hormonale systeem van mensen, dat is opgesloten in het endocrine systeem, dat zit opgesloten in de hypofyse en de pijnappelklier van het derde oog, waarmee we voorbij de vijf zintuigen kunnen zien en gewaar zijn van niveau's achter de vijf zintuigen. Dit heeft een fundamentele invloed, om niet te spreken van andere dingen, die uit die maan afkomstig zijn. Daar zijn met die afmeting -- die plek heeft fundamentele effecten op de maan.

Om terug te komen op hetgeen ik eerder besprak, ik zeg, wanneer die maan erbij kwam samen met andere dingen, die op hetzelfde moment gebeurden -- want er is een heel verhaal over Mars en wat daarmee gebeurde  in dit verhaal -- dat dat... Kijk, we kijken naar de maan, zoals naar al het andere, dus we zien een vaste maan. Dit is het holografisch gedecodeerde niveau ervan. Zijn primaire staat is een informatieconstructie. Zoals alles in de golflengte-informatieconstructie van deze realiteit!

Dus toen de maan er "fysiek" bijkwam... kwam hij alleen fysiek binnen in de holografische realiteit, die wij de zintuiglijke realiteit noemen -- zo noem ik het in ieder geval om het simpel te houden. Het was eigenlijk informatie, die binnenkwam door de informatieve golflengteconstructie heen en die de ontwrichting teweeg bracht, die op deze planeet manifest is in alle dingen, waarover we hier hebben gesproken. En die ontwrichting heeft zich gemanifesteerd in het machtssysteem.

Het heeft zich gemanifesteerd in versplinterde persoonlijkheden van mensen, in disharmonie, en in een wanhopig beperkt gevoel van zelf en de wereld. Want als je in harmonie en in balans bent, kun je toegang krijgen tot hogere bewustzijnsniveau's. Maar als je energieveld dit doet: [gebaren van opwinding en onzin uitslaan] al dat gedoe met al die dingen, zoals zorgen, angst, [onzin praten] -- dan ben je niet in die staat.

En vandaar, datgene, waarop je je kunt afstemmen en wat je kunt toespitsen tot begrijpen, gewaarwording, inzicht, zelfs manifestatie, is fundamenteel beperkt tot de harmonische staat van het bewustzijn, waarin we ons voorheen bevonden, waarin de mensen zich bevonden, vóór de ontwrichting.

En zoals ik zei, deze Truth Vibrations helen de ontwrichting. Maar de manifestatie van de ontwrichting stort nu alles over ons uit om vast te houden aan iets, dat energetisch van de schijf wordt gewist. En daarom gaat de wereld op dramatische wijze veranderen. En nadat dit strijdtoneel is afgewikkeld, wordt het op dramatische wijze beter, op dramatische wijze beter.

BR: Hoe leidt dit terug naar de betekenis van de maan, die niet is, wat hij lijkt te zijn?

DI: Nou, kijk... ik denk, wanneer de maan erbij kwam, zoals ik eerder zei, gebeurde dat samen met veel andere dngen. Toen de Antieken spraken over een oorlog van de goden in de hemel, denk ik helemaal niet, dat ze dat symbolisch bedoelden. We kunnen debatteren over de symboliek, die mensen eruit oppikken. Maar ik denk, dat er een grote kans bestaat, dat het in feite letterlijk werd bedoeld. Het was een strijd tussen datgene, wat wij zien als... wat zij zagen als goden.

En ik denk, dat de verwoesting van Mars, die volgens mij veel recenter, dan iedereen denkt, een bewoonde planeet was plus het feit, dat dit thema bestaat -- niet van mensen, zoals Immanuel Velikovsky, die erdoor beroemd is geworden, maar ook wederom in de Zululegenden, die exact hetzelfde zijn, namelijk, dat er een planeet tussen Mars en Jupiter heeft gestaan en dat deze is verwoest. En hij is vernietigd met een soort hoogtechnologisch wapen.

Als je naar Star Wars kijkt, weet je wel... George Lucas, Bill, is zo een groot ingewijde. Hij kletst niet zomaar uit zijn verbeelding. En dat over: In een melkweg heel ver weg... Excuseer me, deze. Dank je wel, George. En hij heeft dat thema over een planeet, die wordt verwoest, en hij heeft het thema over de Dodenster. Wat is de Dodenster? Dat lijkt wel de maan! En het is een constructie. En het is een constructie, die wordt gebruikt om planeten te trachten over te nemen.

Ik denk, dat er veel van die dingen zijn en ik denk, dat de taal van het leven en al die dingen, waarover ik eerder sprak, en de manier, waarop deze informatie in mijn schoot wordt geworpen, mij zegt -- ik zou dat tenminste menen -- dat er een werkwijze is, waarmee ze deze manen installeren.

Wanneer ze die manen toevoegen, hebben ze een fundamenteel effect op de planeet, zoals die is, en daardoor hebben ze in principe, zoals ze hier ook deden, een blanco kaart. Zij is voorbij, die civilisatie -- voorbij. En zodra de zaken tot rust komen, beginnen ze met genetische manipulatie en andere manipulaties. Dan nemen ze de samenleving over, dan nemen ze de planeet over.

Maar we moeten hierbij vermelden, dat deze manen afhankelijk zijn van de doelplaneet voor hulpbronnen, voor slavenarbeid om de hulpbronnen te produceren en de rest. Dus hoewel er een dynamiek schijnt te zijn, dat de maan de planeet overheerst, is de maan voor al zijn behoeften in feite volkomen afhankelijk van de planeet.

En één van de algemene thema's in al die antieke verhalen, in de Zululegenden en via mensen, die ik door de jaren heen in de moderne wereld heb ontmoet, is, dat deze reptiliaanse entiteiten -- van wie ik zeg, dat ze in de maan zaten en niet alleen daar, maar let op, ook in de Aarde en in andere gebieden van dit zonnestelsel -- dat ze doodsbang zijn om te worden blootgesteld.

Want vergeleken met de menselijke bevolking zijn er niet zoveel van hen. Dat is de reden... een van de redenen, waarom ze de bevolking willen terugdringen -- hetgeen een terugkerend thema is in het onderzoek naar samenzweringen -- omdat ze niet met dat aantal kunnen omgaan.

Maar ze zijn tevens volkomen afhandelijk van deze planeet voor de hulpbronnen en...

BR: Je beschrijft een parasitaire relatie.

DI: Oh, dat heb ik in het boek gezegd. En dit is interessant, Bill, want ik spreek in het boek over iets, dat ik de  Maanmatrix noem. Deze Maanmatrix is een collectieve geest, die vanaf de maan wordt uitgezonden. In principe is dit de collectieve geest van deze reptiliaanse entiteiten. Dus wat hebben ze in wezen gedaan? Ik vertel wat ik bedoel in groter detail meteen hierna. Maar aangezien je dat punt over parasieten te berde brengt, zeg ik hier, dat dit thema op zoveel manieren aanwezig is, dat de mensheid een gezamenlijke uitdrukking van die mentaliteit is geworden.

Dus als je naar de samenleving kijkt... Ik heb over dit hele onderwerp in het boek geschreven en gek genoeg heb je een parasitaire groep, die letterlijk rondzwerft om andere planeten, andere groepen mensen, volkeren, planetaire bevolkingen af te tappen. En dat hebben ze op de menselijke samenleving overgebracht.

Kijk ernaar, Bill! De samenleving zit vol met mensen, die parasiteren op andere mensen. Ze gebruiken hun ondernemingen en hun talenten om betaald te krijgen, zonder dat ze iets hebben bijgedragen. Kijk naar het banksysteem! Dat is het grootste parasitaire netwerk, dat je ooit kunt tegenkomen! Kijk naar regeringen, die parasiteren op de bevolking. Kijk naar multinationale bedrijven, die op de bevolking parasiteren. En als je dit terugvoert naar de gewone bevolking, heb je ook parasieten.

Ik bedoel, ik heb ook parasieten in mijn leven gehad. Eén vent heeft geprobeerd al mijn boeken onder zijn beheer te brengen, waardoor ik een vermogen moest besteden om hem in de rechtbank te kunnen tegenhouden. Hij had geen woord en geen feit bijgedragen! Iemand, zoals Jordan Maxwell, heeft ook parasieten in zijn leven gekend. Eén in het bijzonder heeft geprobeerd zijn levenswerk over te nemen en er geld voor te maken. Zoveel mensen! Overal kom je parasieten tegen. Waarom? Dan kom je in het lichaam van een parasiet en dat is gelaagd.

En ik zou willen zeggen, dat de reptielenmentaliteit naar het collectieve bewustzijn van de mensheid is overgebracht op een manier, die ik straks zal uitleggen, door hetgeen ik de Maanmatrix noem. Het hangt ervan af, hoe sterk je bent afgestemd op deze Maanmatrix, deze collectieve geest, om te weten hoe sterk je erdoor wordt beïnvloed. Hoe meer je erop bent afgestemd, hoe meer je gedrag en je waarnemingen spiegels worden van deze bijenkorfmentaliteit.

En hoe meer je je bewustzijn expandeert en daarmee je golflengte uit de golflengte van de Maanmatrix trekt -- die vanaf de maan wordt uitgezonden, zoals ik zou willen zeggen -- hoe minder je erdoor wordt aangetast.

Nu even heel snel, we komen nog terug op de periode, waarin we nu zitten. Ze zijn wanhopig om het ontwaken  te stoppen van de mensen, die onder de invloed van de Maanmatrix uitkomen en daardoor uit de kuddementaliteit stappen, de massale bijenkorfgeest. En zodra je jezelf eruit terugtrekt, neemt de invloed, die het op je heeft, af en verdwijnt uiteindelijk. En plotseling kun je dan dingen zien, die je eerder niet kon zien.

En een van de... zoals ik eerder zei, de primaire staat van deze reptielenwezens is wanhopige onzekerheid, omdat ze hunkeren naar macht. Ze zijn bang om hun vermogen tot overleven te verliezen, want de doelgroep ziet, wat er aan de hand is. Daarom is dit de mentaliteit, waarop ze zijn gebaseerd. Deze collectieve geest, die is verbonden aan het collectieve [onder]bewustzijn van de mensen, deze bijenkorfgeest, manifesteert, projecteert en communiceert het in de bevolking.

Dus wat zie je? Je ziet een menselijke bevolking, die zonder uitzondering angstig is, die bang is om niet te overleven. En niet alleen fysiek, maar ook financieel door te denken, "Gaat mijn partner me verlaten? Raak ik mijn baan kwijt? Overleeft mijn geloofssysteem deze nieuwe informatie?" Het gaat allemaal over overleven, overleven.

En waar komt dat vandaan? Als je met hersenonderzoekers spreekt, hersenanatomen, enzovoort, enzovoort, dan zeggen ze tegen je, "Dat komt uit het reptielenbrein." Het komt uit het reptielenbrein, dat sommigen het R-complex noemen. Ik heb jaren lang over het reptielenbrein geschreven om verdomd duidelijke redenen.

En wat ik in het boek zeg -- en nogmaals, mensen moeten dat aanvoelen -- is, dat deze genetische manipulatie, waarover mensen uit de Oudheid spraken en die je keer op keer tegenkomt -- zoals in de Bijbel: de zonen van God verkeerden met de dochters van de mens en al die dingen en dit is nog maar één uitdrukking ervan; je komt het overal tegen -- ik zeg dus, dat de volgorde alsvolgt was, de volgorde van het basisthema: maan wordt geïmporteerd; alles verandert; eind van de samenleving, zoals die was; gigantische geologische, biologische en al die verdomde rampen; de persoonlijkheid van de mensen, die zelfs konden overleven, wordt versplinterd.

En dan komt alles tot rust. Dan begint de genetische manipulatie. En plotseling ontstaan er culturen in Sumerië, Egypte, de Indusvallei, Zuid-Amerika, China. Degenen, die vóór waren op de rest. Ik zeg, dat dit de invloed van die wezens betrof. En dan heb je natuurlijk de verhalen van de Anunnaki in Sumerië. Je hebt de verhalen van Chitauri in Zuid-Afrika in de Zululegenden.

Ik zeg, dat er een genetische manipulatie van het menselijk ras plaats vond. Ik zeg niet, dat we voordien geen reptielenbrein hebben gehad. Ik zeg alleen, dat het totaal anders was, dan wat het nu is. En ik zeg, dat het reptielenbrein reageert... Neem de analogie van het lichaam als biologische computer. Deze analogie heb ik jaren lang gebruikt. In dat model neemt de biologische computer deze informatie op en zet haar over naar deze realiteit. Maar, omdat de computer biologisch is, heeft hij het vermogen om tot zekere hoogte voor zichzelf te denken. Als je die vergelijking in je hoofd hebt, is het reptielenbrein een microchip, die in contact staat met de Maanmatrix.

En als we ons leven leiden door middel van de karaktertrekken van het reptielenbrein, voornamelijk angst om te overleven in al zijn uitdrukkingen, maar ook reactie. Een reptielenbrein denkt niet; het reageert! Dat is in sommige gevallen prima. Als je op de snelweg zit en iemand steekt vlak voor je auto de weg over [plotselinge klap] -- "Dank je wel, reptielenbrein." Op zo een moment ga je niet door je neocortex van, "Oh, die vrouw steekt de weg over. Wat zal ik doen? Zal ik stoppen? Zal ik om haar heen rijden?" Nee. Beng!

Maar als je dat reactiemechanisme eenmaal laat manifesteren en beïnvloeden en dicteren... Dat doet het bij zoveel mensen, grote goedheid, we hebben dat allemaal van tijd tot tijd, of soms vaker dan dat, in het dagelijkse leven bij het maken van beslissingen en tijdens interacties. Dan heb je een samenleving, die in wezen een manifestaie is van het reptielenbrein.

In het boek ga ik gedetailleerd in op de trekken van het reptielenbrein en vergelijk ze dan met de trekken van mensen in de samenlevng. Ze zijn op zoveel manieren ongelofelijke spiegelbeelden van elkaar.

En wat je uiteindelijk kreeg was, dat de samenleving, die er voorheen was, toen de maan werd geïmporteerd, was beëindigd. De rust keert terug; de genetische manipulatie begint de menselijke soort op de Maanmatrix af te stemmen, op de maantransmissies, die blijkbaar met een hele kleine populatie is begonnen. Ik zou zeggen, dat die uit Afrika kwam. Daarover zijn antropologen het ook eens. Deze soort heeft zich uiteindelijk gemanifesteerd als de mensheid, die we tegenwoodig kennen.

En toen ik die film zag... ik denk, dat hij in de jaren '80 werd gemaakt, ik zag hem in de jaren '90... getiteld They Live -- maar hij was niet alleen geproduceerd, volgens mij heeft hij alles gedaan, hij schreef de muziek, de hele santenkraam -- door John Carpenter, die met Georges Lucas heeft samengewerkt aan Stars Wars, de speciale effecten en die soort dingen.

Toen ik die film, They Live, voor het eerst zag -- tussen haakjes, als je op YouTube zoekt naar "They Live John Carpenter", kun je hem nog in onderdelen bekijken en dat kan ik aanbevelen -- ik kon op dat moment zien, Bill, dat het een duidelijke bevestiging was van de manier, waarop ik de wereld bekeek naarmate de jaren waren verstreken.

Maar grote goedheid, gezien vanuit het perspectief, waarin we hier zitten, is het absoluut spots aan lichten uit. Als die vent... John Carpenter beweert natuurlijk, dat het dat helemaal niet is, dat het maar een verhaaltje was. Nou, kom op zeg, John, alsjeblieft..., alsjeblieft zeg, kom op... beledig ons intellect niet!

Voor degenen, die hem niet hebben gezien, kan ik hem even samenvatten. De film begint met een grote economische depressie in de toekomst van Amerika gezien vanuit de jaren '80 en die toekomst heeft nu plaats. Er was een grote economische depressie en mensen leefden -- pardon? -- in tentsteden en in hutten van bij elkaar geraapte golfplaten op braakliggend terrein. Dit gebeurt nu in Amerika. De hoofdfiguur loopt de film bij de aanvang binnen. Hij zoekt naar een baan in de bouw, maar er zijn geen banen. Toch krijgt hij het voor elkaar een baan te vinden.

Aan het eind van de dag zegt een grote zwarte man op de bouwplaats tegen hem, "Heb jij een plek om te slapen?" Hij zegt, "Nee, heb ik niet". Dan gaan ze (om een lang verhaal kort te maken) naar dat nooddorp op een braakliggend terrein met tenten en golfplaten barakken, een soort bij elkaar geraapte gebouwtjes. Ze weten op de een of andere manier een televisie aan de praat te krijgen. Het is geen goed apparaat in dat kleine dorp. En ze gaan zitten kijken, kort nadat hij is aangekomen.

Dan wordt het programma plotseling onderbroken [klapt een keer in zijn handen] en komt die man op het scherm, die zegt, "Ze zijn hier" (woorden in die strekking, ik kan niet ieder woord herinneren). "Ze zijn hier! We realiseren het ons niet, maar ze zijn hier! Ze zijn hier! Ze overheersen ons, ze overheersen ons!"

In ieder geval werd die jongen -- ik noem hem de bouwvakker, de jongen, die was aangekomen en die aan dit dorp werd voorgesteld -- erg nieuwsgierig naar een kerkje aan de overkant van de straat vanwege de activiteiten daar. Bepaalde mensen van hier gingen daar naar binnen en het was... vreemd. In ieder geval gaat hij er naar binnen en kijkt rond. Wanneer hij rondsluipt merkt hij, dat de kerkmuziek, die tijdens de diensten uit de kerk galmt, uit een verdomd cassettebandje komt. Goed. Het is een geheime operatie van deze mensen, die het controlesysteem willen weerstaan.

Want er heerste niet alleen een economische depressie, er heerste een politiestaat -- aha! Dat gebeurt nu, daar was het geplaatst. In ieder geval, die avond komt er een inval door de politiestaat met helicopters, politie, wapens, en bulldozers rollen het dorp binnen en ruimen het dorp op. De volgende dag, nadat er een paar van hen zijn gearresteerd, waarbij hij kans ziet om te ontsnappen, gaat hij terug naar het kerkje, de volgende ochtend. En ik geloof, als ik me goed herinner, dat hij een paar kartonnen dozen had gezien, toen hij er voor het eerst was geweest. Nu ging hij terug en nam er een mee.

En hij rent ermee weg -- er is op dat moment niemand -- hij rent weg richting stegen tussen en achter die grote gebouwen, laad- en losstraten, en hij maakt de doos open. En... het zijn verdomde zonnebrillen! Hij is natuurlijk verbaasd en teleurgesteld, dat het alleen maar zonnebrillen zijn. Maar hij pakt er een, stopt hem in zijn zak, gooit de doos weg en loopt door. Hij loopt de hoofdstraat in en zet de zonnebril op. Dan is de wereld totaal anders.

Hij ziet niet de reclame voor Coca-Cola, maar er staat BLIJF SLAPEN op dat reclamebord; geen advertentie voor een vakantiebestemming, maar GEEN VERZET TEGEN GEZAG, GEHOORZAAM. Hij kan ze door zijn bril heen zien. Dan gaat hij naar een krantenkiosk en kijkt de tijdschriften door, zoals Newsweek, Times, die soort dingen, met zijn blote oog. Hij ziet tekst en hij ziet plaatjes, zoals gebruikelijk! Hij zet zijn bril op en alles blijkt subliminaal te zijn, BLIJF SLAPEN, GEHOORZAAM HET GEZAG, al die dingen.

Dan komt er een vent een krant kopen en hij kijkt naar hem: hij ziet eruit als mens. Dan zet hij zijn bril op: die vent is niet langer een mens. Dan begint hij rond te lopen en begint zich te realiseren, dat niet iedereen en niet de meerderheid, maar wel een aanzienlijk aantal individuen, wanneer hij zijn bril op heeft -- die de realiteit op een andere manier decodeert -- in feite geen mensen zijn! Maar via het blote oog -- hij blijft zijn bril op- en afzetten -- zijn het mensen!

Hij realiseert zich wat er gaande is. Hij kijkt naar de televisie, waar de president een toespraak houdt: hij is geen mens; leden van de politie: zijn geen mensen; hij gaat een bankgebouw binnen, waar een aantal individuen geen mensen zijn. En zo gaat dat door.

Welnu, om tot de conclusie van de film te komen, ze realiseren zich, dat de reden, waarom de mensheid niet kan zien, wat hij met zijn bril wel kan zien, is, dat er bovenop de zendmast van de televisie een gigantische schotel staat, die een transmissie uitzendt, die -- ik zou het woord "fire-wall" willen gebruiken, zoals de Chinese machthebbers het computersysteem en de toegang tot het internet met een fire-wall afschermen, zodat de bevolking in China grote delen van het internet niet kan ontvangen, die de rest van ons wel kan ontvangen -- dat signaal van de schotel op de televisiezendmast blokkeerde het vermogen van de bevolking om te kunnen zien, wat hij met zijn bril wel kon zien.

Ik zeg in het boek, dat je heel aardig het thema benadert, waarover ik in het boek schrijf, wanneer je die schotel op de televisiezendmast in de film als symbool ziet en die naar de maan verplaatst. En er zijn natuurlijk veel meer details met betrekking tot het thema. En omdat de informatie op dit moment zo snel naar me toekomt, zoals ik eerder beschreef, ben ik ervan overtuigd, dat deze Maanmatrix binnen een grotere machtsmatrix functioneert. Ik denk dat de planeet Saturnus er voor een zeer groot deel bij is betrokken.

Er valt volgens mij zoveel meer te weten over de manen van Saturnus en waarom hij er zoveel heeft. En ook waarom Georges Lucas -- heel demonstratief, wanneer je die twee samen ziet -- de Dodenster op Mimas baseert, een van de manen van Saturnus. En zoals je goed weet, Bill, ingewijden hebben over gigantische schepen gespoken, die voor ons onbevattelijke afmetingen hadden en die Saturnus invlogen en uitvlogen.

BR: Norman Bergrun, The Ring Makers of Saturn.

DI: Ja. En volgens mij hebben mensen er recent op een Conferentie in Barcelona ook over gesproken en...

BR: Bob Dean.

DI: Ja. En het punt is, dat we een grote omslag moeten begrijpen. Dat betekent, dat wij op deze planeet Aarde op de... nou ja, tenminste in de begoocheling van een holografische realiteit... [lacht]. Waar leven we eigenlijk in datgene, dat wij tijd en ruimte noemen? Maar goed, volgens onze waarneming leven we aan de buitenkant van de planeet. Zijn alle planeten zo ingericht? Ik heb het idee, dat op zijn minst grote aantallen planeten functioneren, doordat de bevolking in de planeet leeft en in feite niet aan de buitenkant.

En om terug te komen op... Dat is de reden, waarom ik denk, dat we een heleboel hebben gemist, omdat je naar de buitenkant kijkt en denkt, "Dit is onbewoonbaar!" Misschien is het aan de buitenkant onbewoonbaar, maar hoe ziet het er aan de binnenkant uit? Maar om terug te komen op Avatar, die je noemde. Ik denk... zoals ik zei, ik weet niet wat Cameron wilde symboliseren, maar het komt overduidelijk bij mij op deze manier over. Als je de Blauwe mensen met de leeuwenneuzen neemt -- en ik denk, dat de symboliek van de leeuw zeer sterk is, omdat ik denk dat... ik gebruik dat als symbool voor de ware mens in tegenstelling tot de onderdrukte mens, die wij zijn geworden -- dan neemt je de Blauwe mens met de leeuwenneus en je brengt hem over naar de Mensheid van vóór het Schisma, voordat de rovers binnenkwamen, toen ze nog in harmonie waren en met alles in volkomen verbinding stonden.

Vervolgens neem je het Amerikaanse leger met hun geavanceerde technologie, dat naar de maan komt en dat door het leger Pandora werd genoemd. En ze nemen hem over, ze nemen de hulpbronnen in beslag, zonder dat ze enig bevattingsvermogen kunnen opbrengen voor de onderlinge verbinding van alles door het gewoon te vernietigen. Als je dat Amerikaanse leger in Avatar als de roofzuchtige Reptilianen ziet, zit je thematisch verdomd dicht bij hetgeen in werkelijkheid is gebeurd.

BR: Dit zou een heel interessant thema kunnen zijn, dacht ik opeens, voor een vervolgfilm, waarin de mensen, die jij metaforisch hebt beschreven als de Reptilianen...

DI: Precies.

BR: ...terugkomen om de Na'vi, het Blauwe volk, te infiltreren met avatars, die niet goedaardig zijn, zoals degenen, die we in de film hebben gezien met Sigourney Weaver en anderen, maar die in feite infiltranten zijn. Want dan hebben we hier de Reptilianen, die binnenlopen en strategisch en militair deze posities onder controle krijgen op een politiek en economisch slagveld. Zo ongeveer, denk ik.

DI: Ja, nou, dat is heel interessant van de film Avatar, want er zat een dimensie in, waarover ik zo ongeveer een verdomde tien jaar of langer heb geschreven. Namelijk over het feit, dat datgene, dat we de bloedlijnen van de Illuminati noemen, hybriden zijn. Ze zijn een kruising tussen mens en reptiel, die specifiek door deze Reptilianen werden voortgebracht.

En ze zitten niet alleen maar in de maan, maar die vormt wel een groot onderdeel van hun machtssysteem. Daarvan ben ik volkomen overtuigd. Ze hebben bepaalde bloedlijnen voortgebracht, die een veel sterkere genetische verbinding met hen had. Nogmaals, ik spreek van genetische verbinding, maar wij noemen dat genetica. Dat wordt holografisch weergegeven. Dat is in onze waarneming genetica, erfelijkheid.

Wat wij zien is genetica. Genetica is in werkelijkheid een computerprogramma. Het is een informatieconstructie binnen het metafysische golflengteniveau. Dagene, dat ik in het boek het metafysische universum noem, is hetgeen ik beschrijf als de golflengteconstructie, de informatieconstructie als metafysisch universum in tegenstelling tot de uitvoering van het holografische universum. Dus omdat we deze genetische -- hier -- verbinding hebben [bakent een ruimte af], in werkelijkheid is het hier [bakent een ruimte achter zich af] een vibrerende informatieverbinding.

Dit betekent, dat deze bepaalde bloedlijnen, die we de Illuminati-bloedlijnen noemen, de incestueuze bloedlijnen aan de top van het bankwezen, het politieke stelsel en het leger en de rest plus het eigendom van de media... deze overeenkomende golflengte betekent, dat deze Reptiliaanse entiteiten -- die net even buiten het menselijke gezichtsveld opereren, of zich op zijn minst kunnen projecteren op een manier, waarop wij hen niet meer kunnen waarnemen -- over de mentale en emotionele faculteiten en daardoor over het gedrag en de activiteiten van deze hybride bloedlijnen kunnen beschikken op een manier, die veel minder sterk in de gewone bevolking aanwezig zijn.

Dus als we kijken naar de Rothschilds, als we kijken naar de Kissingers, de Rockefellers en al die andere grote wereldwijde zaken-bankiers-politieke families, kijken we wat betreft hun golflengte in feite naar de tussenpersonen tussen de Reptilianen buiten het menselijke gezichtsveld en de samenleving van de mensen.

Neem deze analogie. Als wetenschappers gevaarlijk werk willen doen, nemen ze een grote tank. Het gevaarlijke materiaal zit in de tank en de wetenschapper staat buiten de tank. Denk hierbij aan het veld van de golflengten: deze realiteit, hun realiteit, overweldigend. Ze kunnen naar binnen en naar buiten gaan, maar ze kunnen hier niet lang blijven, dat schijnt een probleem te zijn. En wat doet een wetenschapper in een laboratorium? Hij trekt van die grote handschoenen aan, zodat hij van buitenaf in die andere realiteit kan werken. De Illuminati-bloedlijnen functioneren als zulke handschoenen. Ze vormen het voertuig, dat hen de gelegenheid geeft in de menselijke samenleving binnen de frequentie van ons gezichtsveld vanuit hun frequentie en gezichtsveld te infiltreren. En zoals ik zei, ze kunnen deze realiteit binnenkomen. Ik weet zeker, dat er een aantal in onze realiteit zitten, die hier zeer waarschijnlijk kunnen blijven, maar de grote jongens, de grote heersende kracht, kan weliswaar binnenkomen, maar kan niet zolang blijven.

Hierin zit volgens mij veel symboliek met de verhalen over vampiers en Dracula. Ze kunnen niet naar buiten treden. Zodra de zon opkomt, moeten ze verdwijnen en uit het zonlicht blijven. Er bevindt zich daarvan heel veel symboliek hierin.

Aangezien het hele thema van vampiers, de verhalen over vampiers, afkomstig is van deze Reptiliaanse entiteiten, zou ik willen zeggen, dat ze onze realiteit kunnen binnenkomen, die niet helemaal overeenkomt met hun eigen frequentie, waardoor ze hier niet te lang kunnen blijven, voordat ze worden ontmanteld en hun vibratie zwaar wordt beïnvloed, maar dat er één manier is, waarop ze wel langer kunnen blijven, en dat is het drinken van mensenbloed.

Want mensenbloed is, nogmaals, informatie. Wanneer je het holografisch bekijkt, zien wij het als rood spul, dat door aderen stroomt. Maar als je het op het niveau van dit metafysische universum brengt, is het informatie. Het heeft een trillingsgetal. En door mensenbloed te consumeren, dat de menselijke genetische code draagt -- vandaar metafysisch universum en gecodeerde golflengte -- worden ze in staat gesteld langer in deze realiteit te blijven.

Dus dit is één reden, hoewel er ook andere zijn, maar dit is één reden, waarom je bij het volgen van deze bloedlijnen, enzovoort, je uiteindelijk op zaken stoot als pedofilie en satanisme, mensenoffers. Mensenoffers aan wie? De goden! De Reptiliaanse goden, die de energie van doodsangst, enzovoort, aftappen, die in een satanisch mensenoffer systematisch wordt opgebouwd op de manier, waarop ze dat doen.

Iets anders is, dat binnen het spectrum van het zichtbare licht, binnen onze golflengte, of hoe je het ook wilt noemen -- electromagnetisch spectrum -- deze entiteiten mensen eten, zoals wij runderen, schapen en andere dieren eten. Dit is ook weer een thema, dat rechtstreekts teruggaat naar de antieke wereld van Reptilianen, die mensen eten, offers aan de goden brengen, en de hele rest ervan. Maar zodra ze buiten deze realiteit zijn in hun eigen frequentie en realiteit, tappen ze onze energie af, dan zijn ze "vampiers" van onze energetische hoedanigheid.

Als ik nu een energiebron ga aftappen, moet die energiebron binnen het frequentiebereik vallen, waarmee ik me kan verbinden. Als het radiozender 1 is en ik zit op radiozender 2, kan ik hem niet aftappen, want ik moet een verbinding zien te maken. Dus ze hebben de maatschappij zodanig ingericht, dat ze de mensheid -- dit is niet de eneige reden, waarom ze het hebben gedaan; ze hebben het gedaan om ons binnen het frequentiebereik van de Maanmatrix te houden, die om dezelfde reden binnen hetzelfde frequentiebereik opereert, waarover ik spreek -- ze hebben de maatschappij zodanig gestructureerd, dat er maximale angst, maximale stress, maximale frustratie, maximale woede en maximale strijd wordt gegenereerd.

Door middel van die laagfrequente energie en oorlogen, zoals Wereldoorlogen en dat soort dingen, 9/11, wekken ze gigantische hoeveelheden laagfrequente, menselijke energie op. Ze voeden zich hiermee. En die kracht, die voeding, wordt daarna teruggeleid naar het machtssysteem.

Ik heb bijna alle, niet alle, maar bijna alle grote namen onder de Illuminati onderzocht en ze leiden uiteindelijk allemaal naar satanisme en zonder uitzondering naar pedofilie... Waarom?

Vanwege, nogmaals, het energetisch vampieren. Deze pedofielen uit de elite, zoals vader George Bush... Hem heb ik jaren lang genoemd en Ted Heath, de vroegere Minister President van Groot-Britannië, en een eindeloze reeks verdomde anderen. Ze verschijnen iedere dag op CNN en op het Nieuws van de BBC. Tussen haakjes, we krijgen een paar hele grote schokken te verwerken, wanneer deze namen naar buiten komen en ze worden... De reden [voor die pedofilie] is, dat het bezeten entiteiten zijn. En onder de gewone bevolking, waar pedofielen rondlopen zonder bekende naam, is hetzelfde principe van toepassing.

Je hebt het menselijke niveau, de hybride, en die heeft sex met een kind -- het is zonder uitzondering anale sex, zelfs als het een meisje is. Weer een algemeen thema. Maar wat doet dat? Ze verbinden zich met het kind in het gebied van de basischakra, de onderste vortex van het menselijke energieveld. Terwijl ze met het kind sex hebben, trekt de entiteit, door wie de man wordt bezeten -- even buiten het menselijke gezichtsveld -- die energie uit het kind weg. En voor die Reptilianen zit er iets in de prepuberale energie van een kind.

Zoals we allemaal weten, heeft er een dramatische, chemische verandering plaats, wanneer je de puberteit bereikt. Vanuit hun standpunt gezien heeft dit een effect op het energieveld van het kind, dat ze liever niet hebben, want dat is volgens hen niet zo zuiver. En als je naar dat antieke thema kijkt, Bill, van offers aan de goden, van jonge maagden... Jonge maagden is gewoon een code voor kinderen! Ze offerden kinderen! Vanwege deze prepuberale energie.

Dus wanneer je dit plaatje kent, is er een hele duidelijke verklaring voor het feit, dat zoveel mensen uit de elite in het bankwezen, de politiek en al die andere elitaire instituten, zowel satanisten als pedofielen zijn, of één van de twee, maar meestal beiden, als je diep genoeg graaft.

Ze voeden zich met menselijke energie, ze voeden zich vooral met de energie van het kind. Nadat ik dit allemaal had begrepen, las ik een passage in een van de boeken van Carlos Castaneda, waarin hij zijn sjamanistische bron citeert. Carlos Castaneda's boeken kwamen uit in de jaren '60 en in die soort tijden, toen hij schreef over de lessen van iemand, genaamd Don Juan Matus, die sjamaan uit Midden-Amerika.

Sommigen zeggen, dat Don Juan niet heeft bestaan. Zal ik je iets vertellen? Als hij niet heeft bestaan, nou, weet je wel, dan was Castaneda een verdomd genie, want datgene, wat hij in zijn mond heeft gelegd, is onvoorstelbaar accuraat. En... Don Juan Matus had het over de roofdieren. De roofdieren, die uit de verre kosmos kwamen om de mensheid over te nemen. Hij vertelt over de manier, waarop ze de geest van de mensheid overnamen... Rechtstreeks citaat, "Ze gaven ons hun verstand".

Ik zeg, dat is de manier, waarop ze het hebben gedaan [wijst met zijn vinger naar de maan]. Zo hebben ze het gedaan, zo doen ze dat. En hij had het ook over het feit, dat deze roofdieren het zuivere energieveld van kinderen als doelwit hadden. En ze tapten dat af, zodat -- wanneer je het kind in zijn volle, energieke grootheid zag, het een helder stralend vibrerend bewustzijnsveld was... Hij zei, als je het kind zag, wanneer het volwassen werd, was het een miserig, miserig energieveldje, dat praktisch geen uitstraling meer had. En zoals hij het zelf zei, "Precies genoeg om te leven... maar niets meer".

Dus dit doen ze allemaal en al die verschillende facetten, waarover we vandaag hebben gesproken, passen allemaal in elkaar. Het is een beeld. Valt er meer te weten? Ben je gek?! Mijn god, er is nog veel meer te weten! Ik zeg niet, dat ik alles beschrijf, dat er te weten valt, volstrekt niet. Het konijnenhol gaat zo diep...

Maar we krijgen wel een structuur, waarbinnen het opereert. Als je een legpuzzel maakt -- dat vind ik tenminste, niet dat ik dat sinds eeuwen heb gedaan, maar -- zodra je het raamwerk van de afbeelding op zijn plaats hebt liggen met al die stukjes met rechte kantjes, kun je veel gemakkelijker zien, waar die andere stukken moeten liggen. En hoe meer stukken erin gaan, des te beter je weet, waar dat stuk naartoe moet, want je hebt nu een beter idee van de afbeelding. Dat is de richting, waarin we ons nu bewegen.

Maar grote goedheid, we gaan een paar schokken en verrassingen krijgen. Nog vele malen erger, dan waarover ik vandaag heb gesproken.

BR: Wat gaat er in de volgende paar jaar gebeuren?

DI: Nou, ik zeg, dat we midden in de strijd zitten tussen de energie van het oude en het nieuwe tijdperk. Misschien kan ik uitleggen, wat ik bedoel met de manier, waarop dat werkt.

Ik zeg in het boek, dat de zwarte gaten -- waarvan wij er kennelijk één van in het centrum van deze melkweg hebben staan -- ik zie steeds meer wetenschappelijke veronderstellingen, waaruit blijkt, dat dit voor ieder melkwegstelsel geldt, maar we zullen zien... in ieder geval past het in het plaatje -- dat uit de zwarte gaten de basisfrequentie voor deze realiteit resoneert. Maar die is niet statisch, deze gaat door een cyclus. Daarop kom ik nog terug.

Deze basisfrequentie ontlokt informatie in de vorm van fotonen aan zonnen en genereert in principe, zoals ik het noem, het Kosmisch Draadloos Internet. Als dit gebouw draadloos internet zou hebben, zou ik het in deze kamer op een computer kunnen ontvangen zonder kabels door de muur en snoeren naar het stopcontact. De computer zou in zijn eentje in staat zijn een draadloos internet te ontvangen en een collectieve realiteit identiek op het scherm te zetten, zoals iedereen dat in de wereld kan, behalve, nou ja, delen van China en andere plekken.

Ik zeg, dat draadloos internet in onze realiteit informatie is, die is gecodeerd in fotonen, die afkomstig zijn van de zon. Andere dingen ook, ik zeg niet, dat dit alles is, maar dit is zeker de basis, zou ik zeggen. En wij decoderen die informatie naar deze realiteit. Bijvoorbeeld, de energie, die de Chinezen "Chi" noemen [en de Indiërs "Prana", -vert.] loopt door de meridianen, het meridianennetwerk van het lichaam, dat je gebruikt bij acupunctuur -- en dat is energie, die uit fotonen bestaat. Fotonenenergie loopt door leylijnen, het meridianenstelsel van de Aarde. En dat is informatie, dit universum is informatie.

Het is informatie, die informatie decodeert, zoals gecodeerde informatie in een computer informatie decodeert, die in de software is gecodeerd! Informatie kan informatie decoderen! Het hangt ervan af, hoe het is geprogrammeerd om te doen, wat het moet doen! Ben je een zender of een ontvanger; codeer je of decodeer je? Goed, dat ben je dus -- druk op Enter.

Dus de vibratie, die uit de zwarte gaten komt, die ruimtetrilling -- en er valt meer te weten, maar ik ben... ik kan hier niet alle thema's op een rij zetten -- verandert de informatie, die uit de zonnen voortkomt in de vorm van fotonen, naarmate deze zich door de cyclus der verandering beweegt, voordat deze terugkeert naar de  oorspronkelijke trilling. De vibratie [uit het centrum van de melkweg] wijzigt de informatieconstructie. Vandaar, dat we -- naarmate we door de cyclus heen bewegen -- andere informatie decoderen. Dus dit is hetgeen, dat de tijdperken vormt, die de Indiase cultuur in de cyclische aard van de tijd "Yuga's" noemt.

Het is eigenlijk niet cyclisch in de zin van zijn basisconstructie, die bestaat uit de informatievibratie, waarover ik spreek. Die vibratie heeft in het nu plaats, het enige moment dat bestaat: het nu. Het beweegt zich niet buiten het nu, het vibreert gewoon, de vibratie verandert in het nu.

Maar als wij het decoderen en we zetten die informatie in een volgorde, enzovoort, lijkt het, alsof we ons van het verleden door het heden naar de toekomst bewegen. Maar eigenlijk is het informatie, die in het nu vibreert. Het enige is, dat deze verandert. En wanneer wij het decoderen, is onze waarneming de beweging van hetgeen we tijd noemen.

En omdat de vibratie door een cyclus loopt en daarna terugkomt naar haar oorspronkelijke vibratie, manifesteren we, wat ik in het verleden heb genoemd, de Tijdlus. Een schijnbare Tijdlus, waarin we ons bewegen door een periode van ervaring en daarna rondkomen en opnieuw beginnen. En deze perioden worden verbroken -- vanwege de veranderende vibratie, vandaar de informatie doorgegeven in de vorm van fotonen, het draadloze internet verandert -- tot tijdperken.

Sommige [tijdperken] zijn zeer onderdrukkend en beperkend. Dat is een ervaring, die het bewustzijn wil hebben. Soms zijn ze zeer expansief. Dit zijn de Gouden Tijdperken. En als ontlichaamd bewustzijn kiezen we, waar we ervaringen willen opdoen en welke tijdperken we willen meemaken. En omdat we binnenkomen en een bepaalde periode ervaren, zoals we de tijd ervaren, waarna we weer vertrekken, nemen we tijdens die periode de tijd waar, alsof deze zich van het verleden door het heden naar de toekomst beweegt. Maar, indien we daar zouden blijven, zouden we weer bij het begin uitkomen.

Maar het wordt natuurlijk ook beïnvloed door de manier, waarop degenen, die met dit Tijdlus-computerspel interacteren, hun bewustzijn, ervaringen en informatie op het internet plaatsen. Want het internet verandert, wanneer mensen bloggen, bijvoorbeeld. Daarom is het dus een interactief ding en ik zou willen zeggen, dat dit het basisprincipe is. Het is eenvoudig een kosmisch spel. Dus vat het niet te ernstig op. Het is een kosmisch spel.

Wij, de mensheid, bevinden ons in een zeer kritische periode van het kosmische spel. Maar zoals ik diverse keren heb gezegd, er staat niemand in een andere dimensie met een AK47 klaar, die zegt, "Bewustzijn, spring erin, daar, nu, of ik schiet". We kiezen ervoor om dit mee te maken.

Welnu, gezien door de lens van het stoffelijke lichaam, waarin de expansie van ons bewustzijn zijn brandpunt vindt, wordt de aandacht gericht op één realiteit, zoals we deze realiteit nu ervaren, denken we, dat we stoffelijk zijn. In die toestand proberen we te begrijpen, waarom we deze beslissing zouden hebben gemaakt, of zelfs dat iemand gek genoeg was om te denken, dat wij die beslissing hadden gemaakt om nu hier te zijn en dit mee te maken, terwijl het niveau van ons bewustzijn, dat de beslissing daadwerkelijk maakte, zich buiten deze wereld en buiten deze beperking bevond.

Dus het ervaringsniveau probeert erachter te komen, wat er aan de hand is, terwijl de keuze door een veel hoger bewustzijnsniveau werd gemaakt. Naarmate we ons bewustzijn uitbreiden door onze geest te openen en ons sterk met dit niveau in verbinding te stellen, des te beter we kunnen inzien, waarom we die keuze hebben gemaakt. Want we hebben een keuze gemaakt.

Zoals in de film de Matrix, waarin het Orakel tegen Neo zegt, "Je bent hier niet gekomen om een keuze te maken. Je hebt de keuze al gemaakt. Je bent hier naartoe gekomen om te begrijpen waarom je de keuze hebt gemaakt." Dat is de uitdaging, die het ervaringsniveau voor zijn kiezen krijgt. Ik zou willen zeggen, dat we de keus voornamelijk hebben gemaakt om deze buitengewone transformatieperiode van beperking, onderdrukking, macht, geweld en de hele rest -- conflict -- mee te maken en een totaal nieuw, expansief, vredig, liefdevol, meervoudig gelaagde realiteit in verbondenheid te zien, die hierop gaat volgen.

Ik denk, dat we een goede keuze hebben gemaakt. Volgens mij is dit een fascinerende tijd. Laten we het niet te ernstig opvatten, hoewel er veel gevaren op de loer liggen, zoals je weet, maar hoe zwaarmoediger we het tijdens de volgende paar jaar opvatten -- om terug te komen op je vraag, wat er gaat gebeuren -- hoe moeiljker het zal worden. Als we gedurende deze periode ons gevoel voor realiteit louter richten op de vijf zintuigen, zoals de grote meerderheid doet, zoals de overgrote meerderheid tot dit moment heeft gedaan, wordt het een hele, hele moeilijke tijd.

Maar als we zeggen, "Wacht eens even. Ik ben Jones niet -- ik ben Ethel Jones en Charlie Smith niet, ik ben niet eens David Icke!" Ik ben David Icke niet. Dat is mijn naam niet in het grotere verband der dingen. Het is de naam van mijn ervaringsniveau in deze... tijd.

Dus als we ons punt van observatie verheffen naar het standpunt, "Ik ben oneindig bewustzijn en David Icke -- Ethel Smith en Charlie Jones -- is mijn ervaring", zal de moeilijke periode, waar we doorheen gaan, veel gemakkelijker zijn, omdat we een totaal ander perspectief hebben op hetgeen er gaande is.

We zitten geen computerspelletje te spelen, waarbij we denken, dat we het spelletje zijn. We realiseren ons, dat we het spel spelen en dat het daarom in de grote eeuwigheid, die we zijn, slechts een ervaring is. Hierdoor verandert het gezichtspunt volkomen; het gezichtspunt, waarmee we uitdagingen observeren en waarmee we consternaties observeren en waarmee we dingen zien gebeuren, die we liever niet zagen gebeuren, als je het niet erg vindt.

Maar wat ik voel, Bill, is, dat we nu zien, dat de Truth Vibrations steeds meer invloed op zichzelf krijgen, op deze realiteit. Nog niet in regeringen en die soort dingen, want die zijn... Het feit, dat zij doen wat ze doen, komt, omdat ze veel dieper in een verdichte, mentaal gedomineerde situatie zitten. Daarom zijn zij nog verbonden aan de energie van het oude tijdperk.

Dus de Truth Vibrations bereiken hen niet. Dat bewustzijnsniveau, het machtssysteem, zoals we het waarnemen -- het bankwezen en de politiek en de hele mikmak, het leger, mediabezit -- gaat proberen om parallel hieraan steeds meer macht te ontwikkelen en wanhopig vast te houden aan de macht, die ze hebben gehad.

Op hetzelfde moment -- we zien het gebeuren, grote goedheid, we zien het in de hele wereld; mijn hemel, de snelheid waarmee het gebeurt! -- zijn er steeds meer mensen, die hun geest openzetten na een verdichting van een leven lang en verbinden zich met de Truth Vibrations, deze nieuwe energetische constructie, en daar zien ze de wereld en zichzelf in een compleet ander daglicht.

En nu zijn we op het punt, waarop de twee, als het ware, niet vechten... ik haat het woord "vechten". Ik haat het woord "haat"... Kun je het woord "haat" haten? Dat is een beetje... maar je weet wel, wat ik bedoel. Er is een worsteling gaande tussen datgene, dat ontwaakt en dagene, dat probeert stil te staan. Symbolisch is het alsof iemand in een rivier staat, die steeds sneller stroomt. Ik beweeg me niet! -- het machtssysteem. En uiteindelijk moet je zoveel energie besteden om stil te blijven staan, terwijl je er nooit aan had gedacht, wat er zou kunnen gebeuren. Als de rivier steeds sneller blijft stromen, word je uiteindelijk meegesleurd -- dat doet het machtssysteem.

Maar als we op een luchtbed of in een kano een ritje over de witte koppen van het water maken -- dat een paar jaar zal duren -- het kan een waar avontuur zijn, want het is louter een ervaring. We zijn alles, dat is, ooit is geweest en ooit zal zijn, en we hebben een ervaring. Het kan mij niets schelen, of je de straat veegt, of je hier met me zit te praten, of dat je een bus of... weet ik veel, een bank bestuurt! Het is gewoon ervaring!

We zijn allemaal oneindig bewustzijn, oneindig potentieel. En als we vanuit dit perspectief observeren, wat er nu gebeurt en wat er gaat komen, zal het verdomd veel gemakkelijker zijn, een heel stuk zachter. Maar naarmate we door de tijd heenschuiven... ik denk dat 2012 een... het is niet helemaal, eh... een afleidingsmanoeuvre, maar ik denk wel, dat het een afleidingsmanoeuvre is. Het is een afleiding, waarbij mensen zich richten op dat jaar, en wanneer je je op zoiets gaat richten, kan het machtssysteem manipuleren om je binnen te halen.

Misschien hebben ze een paar evenementen gepland om de aandacht van de mensen te trekken: "Oh, het is 2012! Oh..." -- die soort dingen. Maar het is belangwekkend, 2012, in die zin, dat het niet 2011 is. Want deze frequentieverandering krijgt steeds meer kracht en krijgt steeds meer invloed op de menselijke waarneming. De invloed zal in 2011 groter zijn, in 2012 nog groter, en nog groter in 2013, weer groter in 2014 en uiteindelijk komt er een omslagpunt.

Er is een omslagpunt, waarop onstuitbare kracht -- het machtssysteem denkt, dat het dat is, maar is het niet... Zeg het anders [lacht]: onbeweeglijk object, machtssysteem [lacht] -- denkt, dat het dat is, maar is het niet. Onstuitbare kracht [wijst een hoger niveau aan], Truth Vibrations -- die zijn het wel. En we zien dit gebeuren [laat de twee krachten omslaan]. We zien het nu gebeuren, we zien het steeds vaker gebeuren.

En ze komen op een punt, niet morgen, maar ook niet over al te lange tijd, waarop dit gebeurt [toont definitieve omwenteling]. En vanaf dat punt wordt de dominante, energetische, informatie, bewustzijnsconstructie van deze realiteit de Truth Vibrations. En dat gaat gebeuren in het leven van onze kinderen en kleinkinderen.

En tegen het eind van hun leven, dat veel langer zal zijn vanwege de energetische verandering, die ze ondergaan, in vergelijking met dit Schisma -- hetgeen een van de redenen is, waarom de duur van het mensenleven een dieptepunt bereikte... ik bedoel, wanneer ze in de antieke wereld spreken over mensen, die enorm veel langer leefden, dan deden ze dat ook! Dat is geen grap -- want de energetische hoedanigheid, waarin ze leefden, was anders.

Wanneer onze kinderen en kleinkinderen tegen het eind van hun leven lopen, kijken jij en ik zonder lichaam vanuit een ander realiteitsniveau naar binnen en zeggen we [klapt drie keer in zijn handen], "Klus klaar". En dat is de reden, waarom we hier zitten. Dus... [zegt vrolijk tegen de camera], "Laten we ermee doorgaan, niet dan?!"

BR: Dat is een prachtige, prachtige samenvatting [beiden lachen]. Ongeveer in dezelfde tijd, waarin we deze film posten, publiceren we een schitterende ad hoc conversatie, die jij had met Jordan Maxwell...

DI: Jordan, ja.

BR: …en Jordan bracht een gezichtspunt te berde, dat geldig is. Ik denk dat jij en ik het ermee eens zijn, dat  hier in feite een militaire operatie gaande is tussen zogenaamde goede krachten en zogenaamde kwade krachten, waarbij veel mensen zich in het spervuur bevinden of pionnen zijn op het schaakbord, of welke metafoor je er ook aan wilt geven, en in welke rol wij onszelf zien, zal ergens in die combinatie zijn.

Jordan, hij is gezegend, was op die concrete realiteit van dat strijdtoneel gericht en zei, "Weet je wat het is? We worden allemaal door kogels doorzeefd, als we niet oppassen, en dan zitten we goed in de problemen." Ik vroeg me af, of je daarover iets zou willen zeggen, want er zijn mensen, veel mensen, die deze video bekijken en die nog steeds denken, "Weet je wat het is? We zitten in de problemen, omdat ze dit allemaal echt doen." Maar ik weet, dat jij... "en daarom moeten we worden gered door krachten, die even sterk zijn als de zogenaamde duistere kant, die ons volgens hun eigen goeddunken probeert te manipuleren en te overheersen."

Je hebt hierover in zekere mate gesproken, in hoge mate zelfs, in dit gesprek, dat we nu hebben gehad. Zou je iets meer kunnen zeggen over het cruciale punt, waarom dit omslagplunt zou kunnen plaatsvinden zonder dat de hele wereld van zeven miljard mensen de wapens opneemt en op straat in opstand komt -- want dat is niet de oplossing, toch?

DI: Nou, als je denkt aan de energetische constructie, die we in deze periode hebben gehad, dat is het antwoord op gevaar, het antwoord op een aanval geweest, "Geef hen terug, wat ze jou gaven". We noemen dat oorlog, we noemen het opstand en al die soort dingen. Waartoe heeft het geleid? Tot niets, want datgene, wat je bestrijdt, dat word je. Als je denkt, dat het beantwoorden van agressie met agressie ons verder brengt... wat krijg je dan? Twee maal agressie! "Oh, we zijn opgeschoten, nietwaar? De wereld is erop vooruit gegaan!"

Daarom vind ik dingen, zoals opstanden vanwege economische kwesties en dergelijke, zoals we die in Griekenland en op andere plaatsen hebben gezien -- en we zullen er nog meer gaan zien -- het is zo een bevestiging van de onwetendheid over de manier, waarop de zaken in elkaar zitten, weet je wel. We worden naar laagfrequente gemoedstoestanden getrokken door het gevoel, dat we moeten vechten! "We moeten vechten voor de vrede!" Die vind ik prachtig...

- "Laten we Bagdad doorzeven met bommen en vrede stichten, doe je mee?!"

- "Idioot! Ik dacht dat je een politicus was. Ja, dat dacht ik, ja..." Het leidt ons naar laagfrequente gemoedstoestanden en het leidt ons juist naar het stadium, waarin het machtssysteem ons wil hebben. En als je erover nadenkt, zelfs op het fysieke niveau kan een opstand hen niets schelen. Het is in feite een goed teken gezien vanuit hun standpunt, want dan kunnen ze -- probleem, reactie, oplossing -- grotere controlemechanismen rechtvaardigen met betrekking tot geweld, knokploegen en gewapende politie. Dan kunnen ze het leger door de straat laten lopen, weet je wel, "Dank je wel! Jullie hebben precies gedaan wat ons rechtvaardigt om dit te doen."

Maar ze zijn ook niet bang voor protestmarsen. Wist je, dat we in de aanloop naar de oorlog in Irak naar schatting een miljoen mensen in Londen op straat hadden lopen? Wat gebeurde er? Ze vielen Irak binnen! "Oh, ik heb mijn protest laten horen." Je kunt gaan protesteren en jezelf daarover lekker voelen, "Ik heb het ze verdomd gezegd! Ik heb tenminste geprotesteerd. Laten we naar de kroeg gaan en erover praten hoe goed het was! En wat gaan we daarna doen? Daarna zetten we de televisie aan en gaan we zitten kijken hoe ze het land binnenvallen, een aanval waartegen wij hebben geprotesteerd" -- weet je wel.

Datgene, waarvoor ze doodsbang zijn, is niet het geweld, niet de opstanden, niet de protesten op straat -- ik zeg niet, dat je er niet aan mee moet doen, maar ze zijn er niet bang voor. Waarvoor ze wel bang zijn, is lijdelijk verzet. We komen telkens terug op de factor aantallen. Het aantal mensen, dat volkomen op de hoogte is -- in de fysieke realiteit, zoals we dat noemen, en in het machtssysteem van de niet-menselijke gebieden -- het aantal, dat bij vol bewustzijn van hetgeen ze doen betrokken is vergeleken met de wereldbevoking van zeven miljard, is minimaal.

Mijn schatting door de jaren heen... Ik heb hier en daar een flauw vermoeden gehad, dat deze hybride bloedlijnen -- die niet allemaal weten wie ze zijn; ze kunnen worden gemanipuleerd om op een bepaalde manier te denken en te handelen, maar ze hoeven zich niet bewust te zijn, dat dat gebeurt; ze denken, dat ze hun eigen beslissingen nemen, hoe onplezierig die ook mogen zijn -- het gaat om ongeveer vier of vijf procent van de bevolking.

Als je hiernaar kijkt, dan denk ik, dat ik een uitweg zie, weet je. Kijk naar China, dat is een prachtig voorbeeld. China is op veel manieren, Bill, een blauwdruk voor de wereldmaatschappij. Daar heb je lijfeigenen en slaven en het machtssysteem. Er is geen vrijheid, informatie wordt bewerkt en op het internet gecensureerd. Al die soort dingen, we weten hoe China in elkaar zit. Dan moet je eens naar de aantallen kijken.

Ik weet niet of er iets tussen 1.5 of misschien meer dan 2 miljard mensen in China wonen. Het zijn gigantische aantallen, het zijn ongelofelijk grote aantallen. Het aantal mensen, dat die massa bestuurt, is minimaal!! We hebben een man gezien -- prachtig wat hij deed -- die pal voor een tank ging staan. "Tankman", een beroemde foto. Dat werd natuurlijk een grote foto, "Oh, wat is die man dapper, is dat niet prachtig?" En daarna is hij verdwenen en waarschijnlijk nooit meer teruggezien. Als er nu eens een miljoen mensen voor die tanks hadden gestaan?

Wat gebeurt er als wij... Wanneer grote aantallen mensen hun huis worden uitgezet, omdat de banken een economische situatie hebben gecreëerd, waardoor mensen hun baan verliezen, omdat bedrijven failliet gaan. En de banken, die het probleem hebben veroorzaakt, komen langs en zeggen, "Je moet je huis uit, want we leggen er beslag op". Ik bedoel, neem me niet kwalijk! Waarmee zijn we bezig, wanneer degenen, die ons uit huis zetten, degenen zijn, die een situatie hebben veroorzaakt, waardoor wij de hypotheek niet kunnen betalen en wij er daarom worden uitgezet?! Kijk eens naar die kringloop!

En wij, als mensenras met onze grote aantallen, lopen weg?!

Een onderdeel van die kuddegeest van de Maanmatrix is... en dit is een ander aspect... Ik bedoel, hersenwetenschappers zullen je vertellen, dat dit een ander aspect is van het gedrag van het reptielenbrein, namelijk, het kent zijn plaats. Het reptielenbrein is zeer, zeer hiërarchisch ingesteld. Je hebt de top van de hiërarchie -- reptielenbrein -- maar ook de basis van de hiërarchie -- "Ik ken mijn plaats". Dat is ook het reptielenbrein, alleen een andere uitdrukking ervan.

De hiërarchische piramidestructuur van macht, die van bovenaf komt, waarbij een paar aan de top staan en rest op de bodem zit en de zaak daarboven in stand houdt, is helemaal het reptielenbrein met zijn angst voor authoriteit. Ik las een artikel, waarin iemand het reptielenbrein besprak en zei, dat mensen instinctief -- althans veel mensen -- intimidatie aanvoelen, wanneer een gezagdrager de kamer binnenkomt, zoals de baas, of zo. Ze zeiden, dat dit uit het reptielenbrein afkomstig is. Grappig genoeg las ik toen ook een artikel over een beroemde Britse actrice, die zeer gekant is tegen de koninklijke familie en totaal niet in het instituut gelooft. In dat artikel zei ze, dat ze op een receptie was, "Ik ben anti-koningshuis en de rest", zei ze. "Toen kwam de Koningin naar onze groep om dag te zeggen", zei ze, "en ik werd een verdomd idioot wrak". Zoals bij intimidatie, "Oh, het is de Koningin!" Dit is de vrouw, die in een andere situatie zou zeggen, "Oh, die rotkoningin! We moeten dat circus afschaffen". Bij die receptie kwam het reptielenbrein er tussenin. Dat bedoel ik.

Het reptielenbrein zorgt ervoor, dat grote groepen mensen zich bij het gezag neerleggen. En als de bevolking zich er over het algemeen bij neerlegt, of bang is om het gezag te tarten, zegt het gezag per definitie, "Oh... goed. Richt het machtssysteem maar in."

En een van de grote manifestaties hiervan is, "Je mag de wet niet overtreden". Goed, laten we dit eens doornemen, zullen we? Deze jongens in zwarte pakken, enzovoort, maken wetten, waarover jij geen controle hebt. Ja, goed. Dus ze hebben wetten gemaakt, waarover jij niets hebt te zeggen, maar je zegt, dat het de wet is, dus je moet gehoorzamen. Ja, nou... waar gaan we dan naartoe? Ik zeg je wat we gaan doen. Je steekt je handen uit en ik doe jou handboeien om en dan gaan we naar de kroeg -- want dat is wat je zegt.

Dus als een wet geen menselijke vrijheid respecteert, als hij geen menselijke rechtvaardigheid respecteert, als hij geen fundamentele eerlijkheid respecteert, als het niet gaat om heilzame veranderingen in de samenleving, maar om het opleggen van regels, zodat een paar figuren de massa onder controle kunnen houden; als de wet geen respect heeft voor vrijheid en rechtvaardigheid, mag hij niet worden gerespecteerd! Maar wat doen we?

Als je tegen mensen zegt, "Je kunt de wet niet breken"... Goed, gaan we dan... We komen er eigenlijk dicht in de buurt, als je kijkt naar de situatie, die zich nu ontvouwt. Ik heb een heel hoofdstuk in het boek geschreven, getiteld Het stelen van kinderen. Als ze nu een wet maken, die de overheid in staat stelt je kinderen weg te halen, hetgeen ze in feite willen, ze zijn bezig het zover te krijgen -- zou je je daarbij neerleggen? "Nou, nee." Oh, dus we... Aha, we hebben hier een streep aangetroffen.

Dan is er dus een Rubicon, die je oversteekt, zodra de wet een dermate inbreuk op je maakt, dat hij je kinderen weghaalt. Dus het enige, waarnaar we moeten kijken is, gaan we die streep van verzet hanteren, waar we niet overheen gaan? NIET MEER! Op het moment, dat er op de deur wordt geklopt, "We komen uw kinderen ophalen. Het busje staat voor..."

Of gaan we hier in actie komen, wanneer we zeggen, "Alles dat van invloed is op mijn basisvrijheden en de basisvrijheden van anderen; alles dat mijn leven en het leven van anderen op een onrechtvaardige wijze beïnvloedt"... want, als we denken, dat de problemen van andere mensen onze problemen niet zijn, betekent dat verdelen en heersen en weg zijn we -- dan gaan we voor de bijl.

Als we dat hier naartoe brengen en zeggen, "Genoeg is genoeg!" begint de hele dynamiek op gang te komen.

Want wat ze in de hele wereld doen, niet het minste in Groot-Britannië, is het demonstratief introduceren van steeds meer buitensporige wetjes door de samenleving heen tot in de details van je leven. Of het nu gaat om de plek waar en wanneer je je afvalbak neerzet en meer van die soort dingen. Maar als ze geen weerstand krijgen, zeggen ze, "Geen verzet? Goed. Gaan we nog meer idiote regeltjes opleggen, nog meer inbreuk op je leven." Geen weerstand? "Krijgen jullie nog meer!"

Dus, dames en heren, we moeten heel snel beginnen -- wat denken jullie van gisteren -- met het trekken van een streep, met het samenkomen, waar we al die valse hokjes, die gefabriceerde hokjes van verdeel- en heerspolitiek door religie en ras en inkomensgroep en land en afkomst en meer van die rotzooi, en we komen bij elkaar en verenigen ons onder datgene, waardoor we allemaal fundamenteel worden geraakt, namelijk, de destructie van menselijke vrijheid.

Want dit is geen samenzwering om Joden of Islamieten of middenklasse Amerikanen, of Zuidafrikanen of wat dan ook als slaaf te gebruiken. Het is een plan om ons allemaal tot slaaf te maken. En als we niet samenkomen, als we ons laten verdelen en overheersen, zal -- hoewel het tijdperk toch wel zal veranderen, maar dan is de aard van die verandering veel zwaarder en heftiger en veel onplezieriger, dan het hoeft te zijn, indien we nu samenkomen en zeggen, "Tot hier en niet verder".

Want als we dat doen, als we die weerstand bieden, moet de voortgang van dit machtssysteem, dat steeds dieper in ons leven ingrijpt, stoppen! Maar we geven geen weerstand! We jammeren er over! Er zijn een paar mensen, die zich verzetten, maar we jammeren er over, "Oh, grote broer, oh, goeie hemel, waar gaat het met het land naartoe...? Wat is er op de tv, lieverd?" En dan heb je het gehad!

Maar het punt is, dat het "Big Brother" niet is, die het machtssysteem naar binnen haalt. Het is "kleine ik", die het laat gebeuren! Grote Broer is machteloos zonder de massale perceptie van de kleine ik... En ik ben daarin anoniem! [lacht]


Klik hier voor de videopresentatie


unieke bezoekers

Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits