Search

Welkom bij Project Avalon in het Nederlands

De Website voor Klokkenluiders uit regering, leger en wetenschap


Zie volledige lijst van vertalingen onderaan deze pagina!De Nederlandse vertaalgroep van Project Avalon is blij om de Nederlandstalige lezers op deze website welkom te heten. Voorheen bestond alleen Project Camelot. Dit project is in maart 2010 opgesplitst in Project Camelot Bibliotheek en Project Avalon, die beide worden beheerd door Bill Ryan. Er zijn twee nieuwe websites van Kerry Cassidy bijgekomen, die u kunt vinden op het Project Camelot Portal, waar alle links naar de vier genoemde websites staan vermeld.

In het menu tussen de logo's van de sneeuwluipaard hierboven kunt u de 'huishoudelijke' pagina's van Project Avalon vinden en in het uitvalmenu "Interviews en rapportages" treft u de Nederlandse vertalingen van Engelse interviews aan; ze staan ook onderaan deze pagina (aangezien het uitvalmenu te lang is geworden). Kom regelmatig terug op deze pagina om te zien, welke interviews sinds uw laatste bezoek zijn toegevoegd. Het project is nog in volle gang en we willen zoveel mogelijk interviews van klokkenluiders vertalen.

Het vertaalproject van Avalon geeft aan een zo groot mogelijk deel van de wereldbevolking toegang tot zijn werkzaamheden op een moment, dat iedereen -- en niet alleen degenen die Engels spreken -- moet kunnen beschikken over informatie en vooruitzichten over het wereldgebeuren, die nog niet in de reguliere media worden aangetroffen.

We respecteren, dat de mensheid bestaat uit een prachtig gevarieerde groep culturen met uiteenlopende talen en tradities met verschillende geschiedenissen. De mensheid gaat op dit moment door een beslissende transformatie heen en die transformatie is van levensbelang. We zouden daarom willen, dat niemand van informatie hierover wordt uitgesloten, zodat men zich kan voorbereiden op hetgeen binnenkort gaat komen.

Er zijn een paar toegewijde vrijwilligers, die een bijdrage leveren aan het Avalon Translation Project. Hieronder volgen een paar aanwijzingen voor potentiële vertalers en voor degenen, die hun diensten aan andere taken binnen ons Vertaalproject beschikbaar willen stellen.


EEN MEDEDELING AAN NIEUWE VERTALERS

Hieronder volgen een paar aandachtspunten voor degenen, die zich voor vertaalwerk willen aanmelden. We kunnen natuurlijk veel hulp gebruiken, maar de inhoud van de interviews is niet eenvoudig, evenals het taalgebruik, waarin regelmatig technisch jargon en Engels idioom voorkomen. De interviews zijn bovendien lang. Ze bestaan uit één of twee uur gesproken woord. Om deze lappen tekst te vertalen is veel tijd, energie, doorzettingsvermogen en deskundigheid nodig.

Degenen, die zich als vertaler willen aanmelden, zouden daarom over een zeer goede kennis van het Engels/Amerikaans moeten beschikken, maar ook -- en vooral -- van hun eigen moedertaal, het Nederlands. Dat wil zeggen, dat ervaring met vertalen en met het schrijven van de Nederlandse taal zeer zeker noodzakelijk zijn. Aangezien de inhoud van de getuigenverslagen van klokkenluiders uit regering, leger en wetenschap op een behoorlijk hoog niveau ligt, is het van belang, dat ook de vertaling van hun uitspraken een hoge kwaliteit heeft en nauwkeurig is.

Vanwege onze kwaliteitseisen worden nieuwe kandidaten met behulp van een vertaling vooraf getoetst, zodat we een indruk kunnen krijgen van het taalvermogen. Helaas kan de Vlaamse taal op deze Nederlandse website niet worden verwerkt.

Afgezien van voldoende talenkennis is ook enig technisch inzicht nodig voor het werken met speciale software in het sjabloon van de Avalon-website. De techniek is niet moeilijk, maar de bewerking vraagt een hoge mate van precisie en concentratie.

Verder heeft de communicatie tussen vertalers onderling en met de internationale vertaalteams van het Avalon Translation Project plaats op een sociaal netwerk, dat in het begin gecompliceerd kan lijken. Voor het gebruik van het netwerk is een Beginnersgids beschikbaar en er kan individuele hulp worden geboden, maar over het algemeen vormt dit geen groot probleem, want de meesten internetgebruikers zitten wel ergens op hun eigen netwerk.

Aspirant vertalers worden verzocht de volgende handleidingen te bestuderen. Een richtlijn voor de Engelse en Nederlands grammatica gebaseerd op veel voorkomende fouten in vertalingen; enkele websites met woordenboeken en het Groene Boekje voor een correcte spellingwijze; een video-instructie over het gebruik van de genoemde tekstverwerker.

Soms sturen mensen ons een vertaling in MS Word toe met het verzoek deze te publiceren. We erkennen, dat hun bedoelingen goed zijn -- en daarmee zijn we erg blij -- maar deze documenten kunnen we niet zomaar verwerken. Indien u graag wilt vertalen, vragen we dit structureel en in teamverband te doen en eerst contact op te nemen met de coördinator van het Nederlandse vertaalteam (dit adres).

We lichten u liever bij voorbaat in over de diverse aspecten van het werk, zodat in de toekomst mogelijke teleurstellingen door onwetendheid of voorbarig enthousiasme kunnen worden voorkomen.

Indien blijkt, dat vertaalwerk voor u niet is weggelegd en u toch graag een bijdrage aan Project Avalon wilt leveren, kunt u overwegen om te helpen met het transcriberen en/of ondertitelen van Engelse videointerviews en/of het meelezen en corrigeren van Nederlandse vertalingen, want ook meelezen is een onontbeerlijk onderdeel van het vertaalproces.

Er is in dit project voor iedereen iets interessants te doen! Voor Engelse Transcripties en het Ondertitelen van Video's kunt u schrijven naar Avalon Main Contact op dit adres; voor Vertalen en Meelezen kunt u naar het Nederlandse vertaalteam schrijven op dit adres. Hartelijk dank. U bent van harte welkom!Vertaalde interviewtranscripties op alfabetische volgorde:

2009 - Een verhaal van Twee Tijdlijnen
Bill Ryans interpretatie van de Angelsaksische Missie
Dan Burisch - Sterrenpoortgeheimen
Dan Burisch 1/3 - Weg bij Majestic - Dan Burisch ongecensureerd
Dan Burisch 2/3 - De relatie met een toekomstig mens - een J-rod
David Icke - Mensenras, sta op!
De Angelsaksische Missie - Inleiding en video door Bill Ryan
De Angelsaksische Missie - De Derde Wereldoorlog en de erfenis van de Nieuwe Wereld
Henry Deacon - Een fysicus van Livermore
Henry Deacon 1/4
Henry Deacon 2/4
Henry Deacon 3/4
Henry Deacon 4/4
Jake Simpson - Het grootste geheim
James Wingmakers - Introductie door Kerry Cassidy
James Wingmakers - De Soevereine Integraal
Jim Humble 2008 - Inleiding
Jim Humble 2008 - Het verhaal achter Miracle Mineral Supplement
Jim Humble 2010 - Inleiding
Jim Humble 2010 - MMS in Afrika, de genezing van HIV, AIDS en kanker
Jim Marrs - De opkomst van het Vierde Rijk in Amerika
Marcel Messing - Wij worden wakker
Miriam Delicado
Project Camelot Presentatie in Vilcabamba, Peru
Project Looking Glass - De glazen bol en experimenten met tijdreizenunieke bezoekers
Steun Project Avalon - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt me in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits