Zoek

__________________________________________________________

Henry Deacon

Deze pagina is de geformatteerde en herziene versie van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


Deel 2

We zijn blijven corresponderen met ‘Henry Deacon’ (zie verder). Voor meer informatie met betrekking tot Henry en een transcriptie van ons eerste interview, klik hier. We kunnen van harte aanraden om Deel 1 eerst te lezen, voordat u met het onderstaande verdergaat.

De informatie die we hieronder geven is geen transcriptie van een interview. Het is onze eigen samenvatting van hetgeen we belangrijk vonden in een aantal gesprekken en in de schriftelijke correspondentie die we sinds onze eerste ontmoeting hebben gehad.

Ondertussen hebben we Henry vrij goed leren kennen. Hij is een uiterst intelligent en gepassioneerd man, die gedreven door waarden maar al te goed beseft wat het belang is van de informatie die hij verspreidt en de risico’s die hij daarmee neemt. Hij is vriendelijk, zachtmoedig en heeft een schitterend gevoel voor humor. Hij hoeft de aandacht niet op zichzelf te richten. Hij is uiterst bezorgd over de gang van zaken in de wereld en de richting die het allemaal lijkt uit te gaan.

Door zijn werkervaring is hij in een bevoorrechte positie en kan zich een totaalbeeld vormen van hetgeen er gaande is. Hij beschrijft het als een verbijsterende warboel, waarvan slechts weinigen op de hoogte zijn en die slechts weinigen kunnen begrijpen. Het beeld dat hij schetst is complex, uitdagend en van groot belang.
_____________________________

De getuigenis van Dan Burisch

In ons eerste interview had Henry ons verteld dat hij nog nooit van Dan Burisch had gehoord. Omdat onderdelen van hetgeen Henry ons vertelde overlapten met hetgeen Dan had verteld, drongen we erop aan, dat hij ons driedelig interview met Dan Burisch zou bekijken.

Op 27 september, drie weken later, ontvingen we de volgende e-mail. De mail wordt hier verbatim en integraal geciteerd:

Dan Burisch vertelt de waarheid.

Ik bevestig dat.

Tijdlijnen en alles.

Beste wensen

Dit was uitermate belangrijk en we hebben dit met Henry persoonlijk geverifieerd,  zodra de gelegenheid zich voordeed. Het lijkt erop dat de beweringen van Dan waar zijn, hoe buitengewoon en ongelooflijk ze ook lijken te zijn.

Henry sprak zich niet uit over J-Rod, de verdragen en Lotus, omdat hij daarvan geen ervaring en kennis had. Maar hij bevestigde dat, het grootste geheim is, waarvan zelfs de meeste ingewijden niet op de hoogte zijn, dat er een complex probleem bestaat met betrekking tot uiteenlopende tijdlijnen; dat enkele bezoekers inderdaad mensen uit de verre toekomst zijn; en dat er belangrijke problemen ontstaan rond een mogelijke gebeurtenis in de toekomst met ernstige gevolgen voor de Aarde en de wereldbevolking.

Het laatste is de reden, waarom alles zo strikt geheim wordt gehouden en dat “onthulling” (disclosure) zo problematisch is.

Roswell

De bezoekers van Roswell waren mensen uit de toekomst, zoals Dan Burisch had beweerd. Ze zijn niet afkomstig van een andere planeet, maar van een Aarde uit de toekomst. Ze zijn in de tijd teruggestapt (wat een beter woord is dan “teruggereisd”) naar 1947 in een poging om problemen te verhelpen, die in hun eigen geschiedenis waren opgedoken. Blijkbaar had Dan het ook juist, toen hij zei, dat de bezoekers van Roswell uit een vroegere periode uit de toekomst kwamen dan een aantal latere bezoekers. Maar Henry gaf niet meer details en verwees evenmin naar bepaalde periodes in de toekomst.

De bezoekers van Roswell waren op een zuiver altruïstische missie. Ze hoefden niet te komen, maar hadden uit medeleven gekozen te komen. Maar de opdracht liep vreselijk in het honderd. Niet louter omdat ze zijn neergestort, maar omdat ze een instrument bij zich hadden, waarmee ze zich in tijd en ruimte konden oriënteren. Dit instrument was het enige middel om hen te laten terugkeren naar hun eigen tijd. Het ongeval werd veroorzaakt door een krachtige radar. Het leger heeft de oorzaak pas later ontdekt en heeft de radar aangepast om als wapen te kunnen inzetten.

Het instrument bestond uit een klein kistje, dat veel kleiner was dan “Looking Glass”, waarover Dan Burisch en Bill Hamilton spraken en dat wetenschappers in dienst van het leger bij verscheidene experimenten zouden hebben gebruikt. Toen het leger het kistje in handen kreeg en ging onder­zoeken, resulteerde het in een regelrechte catastrofe. Ze maakten het probleem met de tijdlijnen veel erger, omdat het de mensheid enerzijds op een verkeerd moment in aanraking brengt met de technologie van tijdportalen en anderzijds, omdat het leger op die manier te weten kwam, wat de toekomst in petto heeft.

Henry kon niet genoeg benadrukken, hoe groot de ramp is, die Roswell voor ons allen betekent. De missie van mensen uit de toekomst, die ons wilden helpen bij het zoeken naar een oplossing, heeft meteen vanaf het begin een enorme rampspoed betekend.

Mensen uit de toekomst hebben sindsdien meerdere pogingen onder­nomen om deze uit de hand gelopen situatie te verhelpen. Het heeft echter geleid tot overlappende tijdlijnen en dat heeft op zijn beurt een complexe kluwen veroorzaakt, die de meest briljante geesten van onze tijd nog amper kunnen bevatten.

We vroegen Henry waarom de vliegende schotels jaar na jaar bleven neerstorten. Hij zei dat het vreemd was, dat de bezoekers van Roswell het risico van de radar niet correct hadden ingeschat, voordat ze in de tijd terugkeerden. Hij voegde er echter aan toe, dat het voor hen om verschillende redenen ondanks hun geavanceerde technologie erg gevaarlijk was om hier op dit moment aanwezig te zijn. De ongelukken zijn te wijten aan meerdere factoren, onder meer offensieve acties. Het is van belang, dat Henry er de nadruk op heeft gelegd, dat de bezoekers van Roswell geen Grijzen waren. (Hij heeft nagelaten te verduidelijken wie de Grijzen zijn.)

De NOAA; de Donkere Ster; en klimaatverandering

Henry heeft ooit voor de NOAA (de National Oceanic and Atmospheric Administration) gewerkt en daar is hij op de hoogte gekomen met het bestaan van hegeen hij een “tweede zon” noemt. Het gaat om een enorm groot astronomisch object, dat in een lange, elliptische baan rond onze zon draait in een hellend vlak ten opzicht van andere planeten. Dit object is in aankomst en veroorzaakt op verschillende manieren resonantie-effecten die de zon beïnvloeden. Een kleine groep binnen de NOAA is ervan op de hoogte, dat dit de oorzaak vormt van de opwarming van alle planeten en niet alleen van de Aarde. Deze informatie is weliswaar geheim, maar is reeds jaren bekend.

We vertelden hem over de uitzonderlijke website van Andy Lloyd over de 'Donkere Ster', die hij nog niet kende. We stelden ook voor om hem een kopie te bezorgen van Lloyds boek The Dark Star, maar hij wees dit van de hand met het argument, dat het zijn inzichten zou kunnen beïnvloeden, voordat hij de kans zou hebben gehad zich alles te kunnen herinneren.

Het probleem heeft te maken met de catastrofe van Roswell die eerder beschreven werd. Er waren meerdere problemen, die de mensen uit de toekomst onder handen wilden nemen. Het belangrijkste echter – zoals Dan Burisch vele malen heeft herhaald – heeft te maken met een mogelijke gebeurtenis in de nabije toekomst, die het gevolg zou zijn van een massale uitbarsting van zonneactiviteit. Evenals Dan legt Henry er stellig de nadruk op, dat het slechts gaat om een mogelijke toekomst (een van meerdere, die met Looking Glasszijn vastgesteld) en dat een dergelijke gebeurtenis in de huidige omstandigheden onwaarschijnlijk is.

Volgens Henry is de toename van zonneactiviteit slechts ten dele aan de “Donkere Ster” te wijten. Ook andere factoren dragen eraan bij en die zijn ingewikkeld. Sommige factoren spelen zich af op een galactische schaal en hebben betrekking op gebeurtenissen, die regelmatig en van nature voorkomen en waaraan de Aarde in het verleden ook al enige malen onderworpen is geweest. Het is deze keer echter uniek, dat het gebeurt in combinatie met andere belangrijke elementen, zoals de uitstoot van kooldioxide, de overbevolking en onze neiging om problemen via oorlogen op te lossen. Deze factoren vallen samen met belangrijke gebeurtenissen in de zonnecycli en vormen gezamenlijk een bedreiging voor ons welzijn en dat van de biosfeer.

Mars

Henry bevestigde dat er een aanzienlijke, bemande basis was op Mars, die wordt bevoorraad door een clandestine ruimtevloot en door middel van sterrenpoorten.

Quantum non-localiteit

Henry vertelde ons, dat hij persoonlijk te maken heeft gehad met een team, dat in 1981 het experiment van Alain Aspect heeft uitgevoerd om het definitieve bewijs te leveren voor de geldigheid van het theorema [wiskundige stelling] van Bell. Dit experiment was een keerpunt en is onder auspiciën van Livermore als geheim project aan het eind van de jaren '70 uitgevoerd. De resultaten van het experiment zijn nooit gepubliceerd. Dit is steevast het geval met onderzoek, dat met zwarte budgetten wordt betaald.

De mathematische aspecten van deze soort fysica zijn complex, maar de technologie, die erop is gebaseerd, wordt nu regelmatig gebruikt om over enorme afstanden te communiceren.

De neergehaalde schotel van Hunter Liggett

We vroegen Henry, of hij ons meer kon vertellen over dit voorval. Hij gaf ons de locatie van het incident, namelijk op ongeveer anderhalve kilometer uit het midden van deze kaart. Het gebeurde aan het eind van 1972, of begin 1973. Zijn team was experimentele laserwapens aan het testen en mikte hier en daar op voorwerpen in de omgeving. Plotseling verscheen uit het niets een schotelvormig voertuig van ongeveer 30 meter doorsnee en 8 meter hoog. Het was 50 tot 70 meter verwijderd. Iemand heeft erop geschoten met een experimentele laser, die voor de Luchtmacht werd getest. De voornaamste laser was gemonteerd op, en werd bediend vanaf, het achterste gedeelte van een aangepaste M-35 vrachtwagen van 2,5 ton, die "Deuce and a Half" werd genoemd. Henry kon geen zichtbare, externe schade vaststellen, maar de schotel was wel buiten werking gesteld. Er werden drie buitenaardsen gevangen genomen. Ze leken op kinderen, maar waren geen klassieke Grijzen. Ze waren in leven en bevonden zich in goede gezondheid. Ze werden overgebracht naar een Nike-basis gelegen in de bergen bij Tilden Park ten oosten van Kensington, Californië. Het ging allemaal heel snel en alle betrokken hebben het als een schok ervaren.

_____________________________


We verwachten dat er in de toekomst nog meer updates komen.

17 februari 2007


unieke bezoekers
Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits