Zoek

__________________________________________________________

Henry Deacon

Deze pagina is de geformatteerde en herziene versie van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


Deel 3


1) Voor de achtergrond van Henry en een transcriptie van ons interview met hem klik hier.

2) Een paar maanden later brachten wij deze update uit, die een samenvatting is van de doorgaande berichten die we hebben gekregen.

Beide updates dienen met aandacht te worden gelezen, voordat men kan verdergaan met een volgende samenvvatting.
_____________________________

Ons laatste contact met Henry had plaats op 30 maart 2007. Ondanks al onze pogingen om het contact met hem vast te houden, heeft hij niets meer van zich laten horen. Vóór het laatste contact met hem heeft hij ons verteld, dat hij werd gedwongen zich op een bepaalde manier te gedragen en zich gedwongen voelt om het contact met ons stop te zetten.

Henry was erg voorzichtig met zijn berichten (soms zelfs op lugubere wijze), die ons op zeer uiteenlopende en creatieve manieren bereikten, want hij onderschatte de capaciteiten van  overheden niet, die nauwlettend hun informatie in de gaten houden. Zie details hieronder.

We blijven Henry zien als een goede vriend, die we hebben leren waarderen en respecteren. We missen zijn vreemde berichten, zijn steengoede humor en zijn sterke waarden en principes. We nemen aan, dat hij deze pagina leest, als hij nog leeft. Henry, we missen de lassi (een Indiaas yochurtdrankje)! Zonder jou is het niet hetzelfde.

Hieronder volgt een verdere samenvatting van interessante informatie. Hoewel bepaalde onderdelen volstrekt ongelofelijk zijn, zijn wij ervan overtuigt dat hij de waarheid sprak.

_____________________________

Bewaking

Henry waarschuwde ons dat er zeer geavanceerde technologie bestaat, die zelfs  gesprekken kan afluisteren, die in de openlucht plaatshebben. Hij vertelde ons, dat satellietlasers nu het vermogen hebben om de vibraties van iemands kleren waar te nemen. Het opvangen van stemfrequenties via een glas tegen de muur is wezenlijk een oude techniek.

Het is voor ons belangrijk om het volgende te begrijpen. Er hoeven in iemands huis geen fysieke zendertjes meer te worden geplaatst. Mobiele telefoons kunnen worden geactiveerd om gesprekken af te luisteren, zelfs als ze 'uit' staan. Om afluisteren uit te sluiten, dient de batterij van de telefoon te worden verwijderd. Als de overheid het wil, kunnen onze gesprekken praktisch overal en op ieder tijdstipworden afgeluisterd.

9/11

Afgezien van het feit, dat Henry lang van tevoren heeft geweten, dat dit werd gepland (zie zijn eerste interview), vertelde hij ons, dat hij een paar uur van tevoren in detail werd ingelicht over de plaats van de gebeurtenis, de tijd en de manier waarop. Deze inlichtingen kreeg hij samen met een groep andere werknemers. Hij vertelde, dat hij was geschokt door de ontspannen wijze, waarop het werd aagekondigd. Hij werd het meest getroffen door de koelbloedige reacties van zijn collega's.

We weten natuurlijk goed hoe belangrijk dit is. Vijf jaar na de gebeurtenis is Henry misschien de eerste, die met de vertrouwelijke informatie komt, dat 9/11 een plan met voorbedachte rade is geweest.

Verdere details:

• De toestellen, die de torens zijn binnengevlogen, werden op duizenden kilometers afstand met gemodificeerde software bestuurd. Met piloten aan het stuur kunnen namelijk geen scherpe bochten op de automatische piloot worden gemaakt.

• Het vliegtuig, dat het Pentagon binnenvloog, was een klein militair vliegtuig, dat op afstand werd bestuurd. Een Boeing 757 namelijk kon in zijn volledige omvang niet worden gebruikt, omdat de aerodynamische effecten op de grond zouden hebben voorkomen, dat het vliegtuig op een dergelijk geringe hoogte op volle snelheid zou kunnen vliegen, alsof het zou landen.

• De zeer gepubliceerde mobiele telefoongesprekken waren gemaakt.

• Hij dacht ook, dat de controle over Vlucht 93, die in Pennsylvania hetzij is neergestort of is neergeschoten, was kwijtgeraakt en dat dit onderdeel van het plan uit de hand was gelopen. Er was nog een gebouw, dat als doelwit diende, maar hij wist niet welk dat was.

• Toen we hem vroegen wat er met de passagiers van vlucht 77 was gebeurd (het vliegtuig dat zogenaamd het Pentagon is ingevlogen), antwoordde hij het niet te weten.

• Osama bin Laden heeft met het plan niets te maken gehad, behalve dat hij een deelnemer van USG was. (De USGS doet onderzoek naar de topografie van de Verenigde Staten.)

Hij vertelde ons dat dit alles was wat hij wist.

Meerdere tijdsdimensies

We kregen deze e-mail van Henry in februari 2007. We drukken hem in zijn geheel af.

Bestaan wij in meerdere tijdsdimensies? Jou realiteit neem je op de ene manier, aan de ene kant waar met “jouw” percepties, bewustzijn, keuzes... uit een uitgestrekte oceaan van “mogelijkheden”… maar dit is slechts een uiterst beperkt model om mee te werken in een poging tot een antwoord te komen. De Engelse taal alleen is niet genoeg om het antwoord te kunnen verklaren. De meeste mensen in de “aardse” wereld van vandaag de dag hebben niet het vermogen een antwoord volgens deze andere vorm van “realiteit” te ontwikkelen. De vraag zelf is niet compleet, omdat nogmaals de meeste wereldtalen niet toereikend zijn. Talen zijn in het beste geval gerelateerd aan vier dimensies. Aan de ene kant wordt de “tijd” gezien als onderdeel van de talen en aan de andere kant is er onwetendheid over andere dimensies van de persoon, die probeert te begrijpen wat de definitie is van zogenoemde dimensies, etc. Het concept van dimensies is slechts een model om proberen duidelijk te maken wat niet in “woorden” duidelijk gemaakt kan worden hier. Er ZIJN andere communicatiemogelijkheden voor ons hier beschikbaar, die kunnen helpen met het begrijpen van bepaalde concepten. Het uitleggen van kleuren aan een persoon die nog nooit gezien heeft. Leg deze wereld, hoe jij hem kent, uit aan een ongeboren kind, dat actieve zintuigen heeft, maar ze nog niet in onze “wereld” gebruikt. Herinner het verhaal van de Vlaklanders – of zelfs Sphereland? Op dit moment zouden we ons moeten richten op het wakkerschudden van de mensen …. hen voorbereiden op een schokgolf van de "realiteit"... zodat we het lijden erdoor kunnen verminderen. Met vriendelijke groet.

Sterrenportalen

Als we het hebben over Montauk, zei Henry, is het meeste van Al Bielek’s informatie juist. Er zijn blijkbaar verschillende soorten sterrenpoorten; (a) de soort waarbij je door een klein portaal stapt en het instrument achterlaat, en (b) de soort waarbij je het instrument met je meeneemt.

Datgene, wat hij daarna zei, klonk als, "Denk aan de plek waar je naartoe wilt gaan en je bent er." Mentale communicatie is kennelijk noodzakelijk. Hij gaf toe voor zover hij wist, dat de informatie van Dan Burisch over sterrenportalen voor 95% juist is, en dat hij van de overige 5% overLooking Glass helemaal geen weet heeft. (We lieten hem de diagrammen van Dan zien en de brontekst van Bill Hamilton.) Henry legde uit dat dit niet betekende, dat het niet bestond, maar dat hij er eenvoudig niets over wist of met deze instrumenten nog geen ervaring had.

We lieten hem de diagrammen van Dan persoonlijk zien. We keken toe, terwijl hij ze zeer aandachtig bestudeerde. Toen zei hij oppeens, “Heeft hij jullie over die in Iraq verteld?” We vroegen hem, of hij nog niets had gehoord over dat onderdeel van het interview van Dan Burisch. Henry zei, dat hij nog niet klaar was met het bekijken van de video’s. We vroegen hem wat hij wist. Hij zei, dat de Irakese oorlog eigenlijk gaat over sterrenpoort; dat de locatie ervan een van de grootste geheimen was en dat de oorlog ging over de controle van het portaal. We vroegen hem hoe hij dit allemaal wist, of hij het in een inlichtingendocument had gelezen? Nee, zei hij, niet een inlichtingendocument. Het enige wat hij wilde zeggen was, dat het informatie is uit eerste hand.

De verre toekomst

Henry vertelde, dat over ongeveer 6.000 jaar de Aarde vrijwel ontvolkt is en dat er wordt getracht om de planeet opnieuw te bevolken. Hij zei, dat grote aantallen kinderen uit het heden zijn ontvoerd en zijn overgebracht naar de toekomstige Aarde, omdat hun genen onbeschadigd zijn. (In de toekomst zal een onoverkomelijke ramp de menselijke genen beschadigen.)

Hij vertelde ook, dat de data van Looking Glass voorbij 52.000 jaar niet beschikbaar zijn. (Dit verklaarde Dan Burisch ook. Deze informatie werd bij een ontmoeting verstrekt. Henry maakte onze zinnen af, terwijl hem vragen stelden.)

(Let op -- Henry stelde vast, dat er 'Looking-Glassinstrumenten' zijn die in de toekomst, of optionele toekomstmogelijkheden, konden 'kijken'.De technologie legde hij uit op dezelfde manier als Dan Burisch (zie deze pagina), welke Henry niet persoonlijk kon verifiëren.

Henry vertelde ons, dat hij het idee had, dat er een barrière was, waardoor toekomstige mensen ons alleen met bepaalde intervallen van ongeveer 6.000 jaar kunnen bezoeken. Hij irriteerde zich, dat hij er niet meer over wist. Dan Bursch vertelde iets heel interessants, dat met twee principiële data heeft te maken, namelijk 45.000 = 7 x 6.500 en 53.000= 8 x 6.500. Dit sloeg bij ons in als potentieel belangrijk. We vroegen ons af, waarom er geen toekomstige mensen in de tussenliggende perioden konden komen, namelijk iedere 46.000 47.000 en 48.000 jaar bijvoorbeeld. Henry had hiervoor maar één oplossing.

Het blijkt, dat de Maya's, die beroemd zijn vanwege hun exacte kalender die in het jaar 2012 afloopt, waarschijnlijk toegang hebben gehad tot informatie die werd achtergelaten door tijdreizigers.

Een milieudreiging

Henry wilde heel graag Egypte bezoeken. Hij was er erg enthousiast over en vertelde ons dat het een probleem was. Toen we vroegen waarom dit een probleem was, zei hij dat er weinig tijd was om daarheen te gaan. We drongen aan om de reden te horen, waarna hij zei, dat het niet met oorlog of politiek heeft te maken. We drongen nog verder aan, waarna hij uiteindelijk toegaf, dat het om een milieudreiging ging. Hij wilde er verder niets over kwijt en ook niet hoe hij het te weten was gekomen.

Ondergrondse en onderzeese bases

Henry bevestigde dat er veel onderzeese bases bestaan.

Chaotisch harmonieuze chips

Henry sprak verder over de chaotisch harmonieuze chips, die hij ons in zijn eerste interview bekend had gemaakt. Hij bevestigde, dat ze nogal gemakkelijk en voor weinig geld zijn te maken en dat de informatie in gesegmenteerde delen redenlijk gemakkelijk was te verkrijgen in een zekere, academische groep in de jaren '70. Hij had geen documenten van de schema's, maar hij verteld, dat hij er 80% zeker van was, dat hij ze zou kunnen vinden, als hij tijd zou besteden aan het zoeken in de openbare archieven van een zekere Universiteitsbibliotheek. Wij kennen de locatie, maar om begrijpelijke redenen zullen we deze op dit moment niet vermelden.

Belangrijke contacten

Henry refereerde op bepaalde momenten sterk aan het werk van Bernard Pietsch, Stan Tenen en Richard Hoagland. Hij hield vol, dat Pietsch alles weet, wat er maar te weten valt over de Grote Piramide; dat Tenen een geïnspireerd genie is; en dat Hoagland over heel veel accurate informatie over het zonnestelsel beschikt.

Mars

Het verhaal blijkt uiterst complex te zijn en dat is waarschijnlijk onderschat. Hij liet ons delen van een kleine basis zien. Deze zagen er soms nogal luguber uit. Het volgende wisten we bij elkaar te rapen.

• Henry vertelde ons dat Mars tot een aantal jaar geleden een grote populatie van 670.000 leden had. Dit leek ons nogal een groot aantal. We vroegen of ze allemaal mensen waren. “Dat hangt ervan af, wat jij onder een mens verstaat”, gaf hij als antwoord.

De basis bestaat al een hele lange tijd (“tientallen duizenden jaren”). De populatie werd door de tijdperken heen groter en kleiner. Hij ligt op de bodem van een oeroude zee. Het is “niet ver” van de plek van deze NASA foto, die werd genomen door de Viking 2 in 1976 op de uitgerekte Utopia Planitia van Mars (“De Nergens Vlakte”; ergens de “Utopia Vlakte” genoemd).

• Henry vertelde dat de meest recente NASA afbeeldingen, die het “Gezicht op Mars” in diskrediet brengen, zijn geretoucheerd, terwijl de kleuren van de Martiaanse hemel in de meest officiële afbeeldingen veel blauwer zijn dan we mogen geloven.

• De Annunaki maken onderdeel uit van het mengsel. Henry refereerde aan de Anunnaki, omdat ze in deze tijd een aantal keer operationeel zijn geweest. Hij zij dat ze uit een ander zonnestelsel komen en dat hij zich niet kon herrineren welk zonnestelsel. De naam die wij hen geven is 'Annunaki' en ze zijn hetzelfde ras, dat ook wordt beschreven in het werk van Zecharia Sitchin.

De Annunaki zelf zijn verdeeld in twee groepen, waarvan sommigen vriendelijk zijn en anderen niet. Het meest sinistere, dat hij vermeldde, was, dat één groep op menselijk vlees jaagt, omdat ze hiervan letterlijk de smaak te pakken hebben. Andere groepen Anunnaki wilden dit voorkomen. De extreme aard van deze informatie maakte, dat Henry er tijdens het gesprek dikwijls aan moest refereren, voordat wij eindelijk begrepen, wat hij ons probeerde te vertellen.

Klik op de afbeelding aan de rechterkant om een afbeelding te openen van een klein deel van de e-mail die we hebben ontvangen. Let op het woord “appears” (het lijkt erop), dat hij weer op zijn typisch voorzichtige en exacte manier schuin schrijft, en op de typefout in “Sumerian”. We laten de e-mail exact zien zoals wij hem hebben ontvangen.

• Transport heeft op twee manieren plaats: met sterrenportalen voor personeel en kleine objecten; met ruimteschepen voor grotere objecten en vracht. De alternatieve vloot heeft de code-naam SOLAR WARDEN (zonwering).

Dit hebben we voor het eerst gehoord van een andere bron en we vroegen Henry naar de codenaam. We stuurden hem twee aparte e-mails, ieder eenvoudig met één woord: SOLAR, en de volgende: WARDEN. We vermeldden geen context of reden voor onze communicatie.

Het antwoord kwam meteen daarna in drie aparte e-mails, die alledrie op een ander adres waren verzonden. In de eerste stond MARS; in de tweede stond ALTERNATIEF en de derde had als onderwerp “Niet hier beschikbaar” en gaf deze url als enige inhoud. We waren onder de indruk.

• Het meest controversiel was, dat Henry bij vershcillende gelegenheden een aantal hints gaf, waaruit bleek, dat hijzelf op Mars was geweest. De eerste gelegenheid was tijdens een gesprek, toen we het hadden over de basis. We vroegen hem spontaan of hij er was geweest.

Er volgde een hele lange pauze. Uiteindelijk glimlachte hij en zei: “Ik speelde veel ping-pong en keek veel tv”. Hij zei dit later nog twee keer op andere momenten in ons gesprek. Het werd in ieder geval duidelijk, dat hij de basis persoonlijk heeft bezocht.

Later, in afzonderlijke gesprekken zei hij, dat een reis door een sterrenportaal "rechtstreeks" was, waarbij hij de indruk gaf, dat de ervaring van de overgang in de sterrenpoort in eerste instantie desoriënterend en heel buitengewoon was. Hij beschreef een door mensen gemaakte sterrenpoort als een optieloze, grijze oppervlakte. Natuurlijke sterrenpoorten, zei hij, zien er anders uit en zijn moeilijker te vinden.

Hij liet blijken dat hij het ermee eens was, dat de essentie ervan op ons als ongelofelijk overkwam.

We hebben tot nu toe dit deel van Henry’s verhaal achtergehouden om het grote risico hem bij bepaalde figuren in discrediet te brengen te vermijden. Intellectueel gezien voelen we ons gestimuleerd om dit te rapporteren, aangezien Henry niets meer van zich laat horen.

2 mei 2007
Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits