Search

Welkom bij het Nieuwe Project Avalon

De start van het Nieuwe Project Avalon


Project Avalon, dat oorspronkelijk is voortgekomen uit Project Camelot in augustus 2008 en dat werd opgericht door Bill Ryan en Kerry Cassidy, wordt nu opnieuw gelanceerd in de vorm van een portaal met informatie van hoge kwaliteit en inspiratie. Project Avalon staat voor dezelfde missie als die van het oorspronkelijke Project Camelot, toen het in 2006 werd gelanceerd. Dit oorspronkelijke Project Camelot heet voortaan Project Camelot Bibliotheek.

Ik (Bill Ryan) ga hier onafhankelijk te werk met assistentie van een grote groep vrijwilligers uit de hele wereld, die ik hier allemaal wil dankzeggen. Jullie weten zelf wie dat zijn.

De website van Project Avalon wordt in een aantal talen overgezet. Ik heb het voorrecht te werken met een vertaalgroep van de hoogste kwaliteit en met een grote overgave. Degenen, die de Nederlandse vertaalgroep willen bijstaan, kunnen op dit adres contact opnemen, maar voordat u dit doet, verzoeken we u eerst uw licht op te steken over de werkwijze en de voorwaarden voor deelname op deze pagina onder de kop "Een bericht voor nieuwe vertalers". Degenen, die in andere talen en vaardigheden willen bijstaan, zoals het transcriberen van Engelse videotekst en het ondertitelen van video's, kunnen contact opnemen via dit adres. De hele mensheid staat als één geheel bij elkaar om het hoofd te bieden aan de problemen en kansen, waarmee we de eerstvolgende paar jaar te maken gaan krijgen.

Ik zal de allerbeste informatie en inspiratie beschikbaar maken, die ik kan vinden en kan doorgeven. Ik zal in de traditie van Camelot mijn werk voortzetten met het maken van video- en audio-interviews, alsmede het leveren van overzichtsartikelen en commentaren. De Engelstalige interviews worden getranscribeerd door een goed functionerend team, dat samenwerkt met Project Camelot en Divine Cosmos, de website van David Wilcock. Ook deze mensen zijn onvolprezen helden vanwege hun diensten aan de wereld.

Dan hebben we een beloftenlijst van De Ronde Tafel met een nieuwe verklaring... U kunt hier klikken om een kijkje te nemen en, als u wilt, uw naam toe te voegen.

Een belangrijk onderdeel van deze website is het Avalon Forum. Dit forum wordt eveneens binnenkort opnieuw opgestart. Ook hier heb ik het voorrecht te werken met een zeer hoog gekwalificeerd team van moderators, dat ervoor zorgt dat dit het beste forum wordt op het internet. We nodigen u uit een kijkje te nemen en, als u wilt, aan de discussie deel te nemen.

Deze website belooft om niet-commercieel te blijven. Ik ontvang geen donaties meer van Project Camelot. Onderaan de pagina is gelegenheid om aan de nieuwe onderneming van Project Avalon een donatie te schenken, als u wilt. Iedereen, die in het verleden donaties heeft gegeven, wil ik heel hartelijk dankzeggen. Zij hebben een kritieke rol gespeeld in de voortzetting van ons werk.

Deze website zal spoedig van vormgeving en uitstraling veranderen. De lay-out, die u hier ziet, is voornamelijk een eerste opzet. De website zal gedurende de eerstkomende paar maanden in aanzienlijke mate tot ontwikkeling komen en ik zie ernaar uit hiervan deel uit te maken. Ik wil mijn dank betuigen aan iedereen, die in welke vorm dan ook steun heeft aangeboden -- en dat waren er velen.

U kunt me persoonlijk bereiken op bill@projectavalon.net. Het kan zijn, dat ik niet in staat ben alle berichten te beantwoorden, maar ik lees ze allemaal wel.

-- Bill Ryan
5 maart 2010


Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bedachtzame, toegewijde burgers de wereld kan veranderen.
Het is zowaar het enige dat ooit op die manier heeft plaats gehad.
Margaret Mead, Cultureel Antropoloog (1901-1978)


unieke bezoekers

Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits