James - Het WingMakers Interview

Deze pagina is een opnieuw geformatteerde en herziene versie van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


Inleiding door Kerry Lynn Cassidy


Klik hier voor het geschreven interview met James

Een aantal jaar geleden, voordat ik Bill Ryan ontmoette en Project Camelot ging co-ceëren, werkte ik als onafhankelijk producent en probeerde filmprojecten te bundelen en bij filmmaatschappijen, producenten, regisseurs en agenten met een hoog productieniveau in Hollywood aan te bieden.

In die tijd deed ik ook veel onderzoek en schreef spektakelstukken, inclusief een stuk over de Anunnaki. Op mijn zoektocht naar meer informatie over de Anunnaki kwam ik de WingMakers' website tegen.

Nadat ik alles op die website had gelezen, raakte ik ervan overtuigd dat het verhaal een fenomenale film zou opleveren. Dus ik nam contact op met Mark Hempel (de webmaster) en James (de maker van het materiaal).

Na een aantal telefoongesprekken had ik hen ervan overtuigd, dat ik de juiste persoon was om hun film naar Hollywood te brengen, waarna ik een optie op de rechten kreeg om de film te produceren afhankelijk van mijn vermogen het project te bundelen, hetgeen in dit geval betekende een topproducent, een regisseur en een productiebedrijf en zelfs een grote studio te vinden.

Na maanden praten met agenten van agentschappen zoals William Morris, CAA en Endeavor, kreeg ik het voor elkaar dit project voor te leggen aan Steven Spielberg, James Cameron, Ridley Scott en Alejandro González In arritu via hun agenten en ontwikkelaars. In het geval van Spielberg was dat vooral Kathleen Kennedy.

Zonder uitzondering heeft iedereen het project afgewezen. Op dat moment had ik geen draaiboek, maar in plaats daarvan was er de WingMakers' website, een e-boek en een verhaal in de vorm van een synopsis en een 'verhaallijn'. Voor degenen die zijn geïnteresseerd, klik hier.

De redenen om het project af te wijzen liepen uiteen, maar als insider van Hollywood kon ik wel aannemen, dat er op dat moment twee problemen waren: ikzelf en het gebrek aan een draaiboek.

Ik was een 'blok aan het been', want in het jargon van Hollywood had ik geen referenties en was ik in feite 'niemand'; en zonder draaiboek was het erg moeilijk om agenten en hun lezers het materiaal te laten evalueren via de uitgebreide website en het betreffende e-boek.

Op dat moment had ik een paar science-fictionprojecten gebundeld en aan de man geprobeerd te brengen, maar zonder succes, inclusief Het Montauk Project gebaseerd op de boeken met dezelfde titel door Peter Moon en Preston Nichols.

Daarna ging ik me richten op het maken van een documentaire over UFOs. In dat circuit kwam ik Bill Ryan tegen en de rest is, zoals met zegt, geschiedenis. Toen Project Camelot volwassener werd, bleef ik in contact met Mark en via Mark met James, want ik bleef geïnteresseerd in het maken van een grote film over de WingMakers. In de tussentijd had ik aan Mark gevraagd of we voor Project Camelot een interview met James mochten hebben.

Er verstreken vele maanden en van tijd tot tijd deed ik een nieuw verzoek. Eindelijk kwam opeens de volgende email van Mark die zei dat James bereid was een geschreven interview te geven. Ik ben dan ook helemaal verheugd om het volgende interview met James te presenteren.

Nadat we de antwoorden op onze complexe vragen hadden ontvangen, kan ik zeggen, dat we nog veel meer vragen wilden voorleggen. Ik hoop van harte dat dit een doorgaande dialoog kan worden met hetgeen ik beschouw als een van de helderste geesten die op dit moment in de wereld opereren.

Kerry Lynn Cassidy
Project Camelot
27 november 2008BRIEF VAN MARK HEMPEL, webmaster, WingMakers.com

Hallo Kerry,

James heeft me gevraagd contact met je op te nemen om te horen of je geïnteresseerd bent hem alle vragen te sturen die je hebt en die hij in geschreven formaat zal beantwoorden. Hij voelt dat er veel disinformatie wordt verspreid en dat dit ongemak en stress bij de mensen veroorzaakt. Hij wil graag een gelegenheid hebben een nieuw perspectief te delen over 2012, de geldsituatie, Planeet X, Illuminati, enzovoort, en hij denkt dat jullie publiek het handig zou vinden om hun eigen onderscheidingsvermogen in deze tijden te kunnen toepassen.

Hij zei dat je hem in principe de vragen kunt sturen en je eigen onderwerpen kunt kiezen. Hij zal ze zo goed als hij kan beantwoorden. Hij vroeg of je ze in volgorde van prioriteit kunt plaatsen. Zijn email is james@eventtemples.com

Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je plezier hebt in je werk.

Met dank voor alles wat je doet!

Beste groeten,

Mark
Mark Hempel
Web Manager

EventTempels.org | Lyricus.org | WingMakers.comFrom: Kerry Cassidy
Date: November 17, 2008
To: James
Cc: Mark Hempel
Subject: Re: James

James,

Dank je zeer voor je antwoord en voor je bereidheid mijn vragen te willen beantwoorden... voor ons publiek van Project Camelot en Project Avalon. Naarmate we 2012 naderen en dichter bij het galactische veld komen, escaleren allerlei veranderingen in ons leven en in de wereld om ons heen, alsmede in ons bewustzijn. We zouden het op prijs stellen als je de volgende vragen beantwoordt (niet noodzakelijkerwijs gerangschikt op prioriteit :-)

Bij voorbaat dank. Ik ben me bewust, dat de vragen substantieel zijn en meer tijd en uitgebreide uitleg kunnen vragen dan je in staat bent te geven. Ik weet ook, dat een paar van de bovenstaande vragen kunnen verwijzen naar diverse artikelen op de WingMakers en Lyricus sites. Maar veel van ons publiek is niet op de hoogte met dat materiaal. Beantwoord alsjeblieft de vragen die je het gemakkelijkste kunt beantwoorden. Aarzel niet om koppelingen in te voegen naar plaatsen in je websites waar de antwoorden op onze vragen te vinden zijn.

Ik wil je bij voorbaat danken voor je prachtige kunstwerken, je muziek en lessen en voor je bewonderenswaardige service aan de mensheid. 

Mijn collega, Bill Ryan, heeft één of twee vragen toegevoegd en sluit zich bij me aan door zijn eigen waardering en warme groeten aan je over te brengen.

Met jouw toestemming zal al het bovenstaande met jouw antwoorden op een pagina in onze website worden geplaatst.

In waarachtigheid en met zegeningen,

Kerry

Kerry Lynn Cassidy and Bill Ryan

Project Camelot/Project Avalon

'durf te spreken'
projectcamelot.org
projectavalon.net
_________________________________________________________
..."hij vroeg of het staatsgeheim was en hem werd gezegd van niet,
want je kunt iets dat niet bestaat niet tot staatsgeheim verklaren."
– Hawk Tales


Synopsis en pitch : WingMakers: the Movie
Klik hier voor het geschreven interview met James