Search

__________________________________________________________

Jim Humble

MMS in Afrika - behandeling van
HIV, AIDS en kanker

january 2010

Ik heb Jim Humble voor het eerst ontmoet in november 2008 en mijn interview met hem is hier  beschikbaar.

Voor degenen, die niet van het werk van Jim op de hoogte zijn -- hij is de uitvinder van MMS (Micracle Mineral Solution), dat volgens hem wereldwijd twee miljoen mensen hebben gebruikt om op succesvolle en snelle wijze een reeks ernstige ziekten en andere virale condities te behandelen tegen zeer lage kosten en met relatief weinig moeite. Ik heb persoonlijk veel getuigenverslagen ontvangen over de heilzame werking van MMS en ik heb uit eerste hand verscheidene wonderen zien gebeuren.

Ik had het genoegen hem wederom te interviewen in het huis van Thomas Kirschner in Zuid-Duitsland in januari [2010], nadat Jim vanuit Afrika voor een week naar Europa was gevlogen. Thomas is de uitgever van het Duitse NEXUS Magazine en heeft enorm veel gedaan om Jim te steunen en te assisteren. Thomas is tevens een oude vriend van Camelot en Avalon.

Zoals u in de video zal zien, heeft Jim een aantal zeer opmerkelijke resultaten geboekt. Hij heeft honderden patiënten met AIDS en kanker op succesvolle wijze behandeld en heeft rapporten van patiënten met AIDS verzameld, die binnen drie weken volkomen waren genezen door een bepaald protocol te volgen, dat hijzelf heeft ontwikkeld. Hij beschrijft 'MMS 2', zoals hij het noemt, waarvan hij zegt, dat het vooral zeer effectief is in combinatie met MMS 1 om kanker te genezen.

Voor sommigen van u kan het volgende project interessant zijn, dat zo buitensporig is, dat het amper te geloven is. Ik had het zelf niet kunnen geloven, als Jim mij zijn woord niet had gegeven, dat hij zijn ervaringen op accurate wijze mededeelde. Het heeft niets te maken met MMS en Jim heeft er de laatste tijd geen tijd meer aan besteed, maar ik heb het toegevoegd als een uitstapje.

Dat project is een toevallige ontdekking van een chemische -- wederom chemische -- manier om radioactief materiaal te transmuteren, waardoor (a) alle sporen van radioactiviteit binnen drie dagen zijn geëlimineerd en waardoor (b) als bijprodukt een residu van kostbare metalen wordt gevormd, dat een winst oplevert van ongeveer $1000 per ton boven de onkosten voor het verwerken van radioactief afval.

Het proces bestaat uit een trage ontbranding op zeer hoge temperaturen, waarbij bepaalde chemische stoffen worden gebruikt. Ik zeg dit erbij om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Iedereen, die enigszins op de hoogte is met de reguliere natuurkunde en chemie, weet natuurlijk, dat dit onmogelijk is [wordt verondersteld te zijn]. U kunt deze anecdote aan het eind van de video beluisteren.

Een prachtig fragment, dat ik ook als een uitstapje heb toegevoegd, betreft mijn vraag aan Jim, wat er met zijn hoed was gebeurd. Hij vertelde, dat hij hem niet langer droeg, omdat hij "te gemakkelijk te herkennen was" en dat hij zonder hoed een paar extra seconden zou kunnen hebben om aan degene te ontsnappen, die hem wil neerschieten. Daarna hadden we een grappige conversatie over de vraag, of ik al of niet zijn voorbeeld zou moeten volgen.

Afgezien van de informatie, die van buitengewoon grote waarde kan zijn voor iedereen die ernstig ziek is, bevat deze video ook een dosis humor voor degenen, die van Jim houden en zijn opmerkelijke werk respecteren. Veel plezier :)

Klik hier om de video te downloaden (MP4)
Klik hier om de audio te downloaden (MP3)
[PC-gebruikers: klik rechts en kies Opslaan als...; Mac-gebruikers: klik Optie]

Klik hier voor de persoonlijke website van Jim Humble.
Klik hier voor het eerste [Project Camelot] interview door Bill Ryan met Jim Humble in november 2008.unieke bezoekers

Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits