Zoek

__________________________________________________________

Miriam Delicado

Deze pagina is een geformatteerde en herziene versie van de oorspronkelijke publicatie van Project CamelotMiriam Delicado: Een bericht

Los Angeles, Californië, augustus 2009


-- Het is echt nodig om dingen te intensiveren. We moeten de dingen als een gemeenschap intensiveren. We moeten de dingen in eenheid intensiveren en onze stemmen veel harder laten horen dan ooit.

Het is voor mij heel duidelijk hoe dit netwerk van mensen in dit licht werkt om te leren, te informeren en verandering teweeg te brengen, want de mensheid en de Aarde zijn echt met elkaar verbonden.

Deze bijzondere tijd waarin we ons bevinden is zeer kwetsbaar en het is echt het moment van keuze. Maar we gaan een tijdperk binnen, waarin problemen beginnen te ontstaan voor individuen, gemeenschappen, gezinnen. En we moeten meer aandacht besteden aan hetgeen wij als individuen aan het doen zijn...

Miriam Delicado


Miriam Blue Star

Sedona, Arizona, September 2008 

Miriam Delicado werd op jonge leeftijd benaderd door welwillende, buitenaardse wezens met lang blond haar. Ze was blijkbaar specifiek uitgekozen voor een zeer bijzondere rol. Ze werd jaren lang door hen geadviseerd een laag profiel te houden. Vorig jaar tenslotte in 2007 werd haar door hen verteld dat het tijd was om haar boek te gaan schrijven, Alien Blue Star.

Daarmee werd Miriam een kleine sensatie, nadat duizenden mensen het gevoel hadden, dat haar boek voor elk van hen persoonlijk leek te zijn geschreven. En nu is Miriam een vrouw met een missie, gedreven, gearticuleerd, gepassioneerd en sterk. Ze vertelt een meeslepend verhaal over haar zeer reëel fysieke contact met een zeer geavanceerd "begeleidend" ras en over de informatie die haar werd gevraagd om door te geven.

Miriam is zich ervan bewust, dat er anderen van haar soort zijn. De boodschap is gericht aan alle mensen en heeft een speciale betekenis voor 'het grondpersoneel'*, zoals George Green hen heeft genoemd. De boodschap houdt in, dat we bijna aan Het Einde der Tijden zijn, zoals de Hopi het noemen, met wie Miriam een speciale affiniteit en loyaliteit heeft; dat onze planeet en beschaving in groot gevaar zijn; en dat (tot dusver, op het moment dat we dit schrijven) de tijdlijnen niet lijken te zijn veranderd, hoewel het altijd binnen ons vermogen ligt om de toekomst, die we wensen, collectief te creëren.

We voelen ons evenzo gedreven en het is ons grote voorrecht om haar met haar doel te helpen door deze video te presenteren. Dit kan wel eens een van de meest indrukwekkende en belangrijke interviews zijn, die we ooit hebben gedaan.


* 'Ground Crew' is een uitdrukking van George Green, niet van Miriam. George en Miriam hebben elkaar nooit ontmoet. Maar het is ons duidelijk, dat het dezelfde groep mensen is, die zich tot ons richten met dezelfde urgentie en nagenoeg dezelfde boodschap.

Klik hier Miriam Delicado - transcriptie van interview - binnenkort
Klik hier voor de website van Miriam Delicado

__________________________

 unieke bezoekers
Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits