Sök 

Domedagens sädesvalv i Arktis

Bill Gates, Rockefeller och GMO-jättarna vet något som vi inte vet


Denna sida är ej gjord av Project Avalon / Camelot


F.William EngdalNågot man inte kan beskylla Microsofts skapare för är slöhet.  Han höll redan vid 14 års ålder på med programmering och när han var 20 år, fortfarande student vid Harvard, startade han Microsoft.  1995 listades han som världens rikaste man från att ha varit den största aktieägaren i Microsoft, ett bolag som hans obevekliga kraft byggt till ett monopol för mjukvarusystem för personliga datorer.

2006, då de flesta i hans situation kanske skulle tänka på att dra sig tillbaka till en stilla ö i Karibien, bestämde sig Bill Gates för att ägna sin energi åt en stiftelse han döpte till Bill och Melindas Stiftelse.  Världen största ”transparanta” privata stiftelse sägs det, med en jättedonation på 34,6 miljarder dollar och med ett krav på att spendera 1,5 miljarder dollar varje år på välgörenhetsprojekt runt om i världen för att bibehålla dess skattefria välgörenhetsstatus.  Och gåvor från vänner och affärskontakter, såsom megainvestor Warren Buffet som 2006 skänkte 30 miljarder dollar i aktier i Buffets Berkshir Hathaway till Gates Stiftelse, placerade stiftelsen i en liga där de använder nästan den summa som FNs organisation WHO har i sin budget.  Så när Bill Gates bestämmer att genom stiftelsen investera 30 miljoner i ett projekt så är det värt att ta en titt på det.

Inget projekt är mer intressant för ögonblicket än det som nu pågår på en av världens mest avlägsna platser – Svalbard.  Bill Gates investerar miljoner i en sädesbank eller fröbank i Barents hav nära Arktiska oceanen, 1 100 km från Nordpolen.  Svalbard är en ofruktbar bit  sten som tillhör Norge sedan 1925 genom ett internationellt traktat (se karta).


I detta gudsförgätna land investerar Bill Gates tiotalet miljoner dollar tillsammans med Rockefellerstiftelsen, Monsanto Corp., Syngentastiftelsen och regeringen i Norge bland många andra, i vad som kallas ”The doomsday seed bank” (fröbank för domedagen). Officiellt kallas projektet The Svalbard Global Seed Vault på den norska ön Spetsbergen som är en del av gruppen öar i Svalbard.  Här nedan en bild som vi visat tidigare i denna tidning:

Doomsday seed vault

Denna sädesbank har byggts inne i ett berg på Spetsbergen nära det lilla samhället Longyearbyen.  Det sägs att den är nästan färdig att börja användas. Banken kommer att ha dubbla, sprängsäkra dörrar med rörelsesensorer, två luftreglerade lås och väggar av stålförstärkt cement, en meter tjocka.  Sädesbanken kommer att innehålla upp till tre miljoner olika varianter av frö från hela världen så att mångfalden av grödan kan konserveras för framtiden, säger den norska regeringen.  Säden kommer att förvaras genom en speciell packning för att utesluta fukt. Det blir ingen heltidspersonal där men valvets relativa otillgänglighet kommer att förenkla övervakningen av alla möjliga mänskliga aktiviteter. 

Missade vi någonting här?  Deras pressmeddelande sade: ”så att mångfalden av grödan kan konserveras för framtiden”. Vilken framtid kan sponsorerna av sädesbanken förutse som skulle hota den globala tillgängligheten av nuvarande sädesslag, nästan alla som redan är väl skyddade i sädesbanker runt om i världen?

Varje gång Bill Gates, Rockefellerstiftelsen, Monsanto och Syngenta kommer tillsammans i ett projekt så är det värt att gräva lite djupare bakom stenarna på Spetsbergen. När vi gör det så hittar vi några fascinerande saker.

Det första att notera är: Vem sponsrar domedagens sädesvalv?  De som anslutit sig till den norska regeringen är: Bill & Melinda Gates stiftelse, USAs jätte inom jordbruk DuPont/Pioneer Hi-Bred, en av världens största ägare av patenterade genmodifierade plantor (GMO) , säd och relaterade jordbrukskemikalier, Syngenta, det Schweizbaserade stora GMO säd- och jordbrukskemikalieföretaget genom Syngentastiftelsen, Rockefellerstiftelsen, den privata grupp som skapade genrevolutionen med över 100 miljoner dollar i fröpengar sedan 70-talet, CGIAR, det globala nätverket som skapats av Rockefellerstiftelsen för att gynna deras ideal av genetisk renhet genom förändringar i jordbruket.

 

CGIAR och ”Projektet”

CGIAR formades på en serie av privata konferenser som hölls på Rockefellerstiftelsens konferenscenter i Bellagio i Italien.  Nyckeldeltagare som talade där var George Harrar vid Rockefellerstiftelsen, Fordstiftelsens Forrest Hill, Robert McNamara från Världsbanken och Maurice Strong, familjen Rockefellers internationelle miljöorganisatör. Han organiserade UN Earth Summit i Stockholm 1972.  Det var en del av Rockefellerstiftelsens årslånga fokus på att vända forskningen till användning av rashygien, en dold version av rasrenhet som har kallats The Project.

För att försäkra sig om största möjliga effekt drog CGIAR in FNs Food and Agriculture Organization, FNs Utvecklingsprogram och Världsbanken. Således, genom en omsorgsfullt planerad användning av sina ursprungliga tillgångar, var Rockefellerstiftelsen i början på 70- talet i den positionen att man kunde forma en global jordbrukspolitik. Och formade den gjorde man. Man skapade ett ovärderligt nätverk av inflytande för USAs jordbruks marknadsföring i den tredje världen, speciellt då gynnande GMOs ”Genrevolution” i de utvecklade länderna.  Allt i namn av forskning och effektivitet och en fri jordbruksmarknad!

 

Genetisk ingenjörskonst av en mästarras

Nu börjar Svalbards sädesbank bli intressant. Och det blir bättre.  The Project jag refererade till är Rockefellerstiftelsens projekt, och kraftfullt finansiellt intresse sedan så tidigt som 1920-talet för att använda rashygienforskning, senare benämnd genetisk forskning, för att rättfärdiga skapandet av en genetisk mästarras.  Hitler och nazisterna kallade det den ariska mästarrasen.

Hitlers rashygien finansierades till mycket stor del av samma Rockefellerstiftelse som idag bygger ett domedagens sädesvalv för att bevara prover av varje frö på vår planet. Nu börjar det bli verkligt fängslande och intressant.  Samma Rockefellerstiftelse skapade pseudovetenskapens gren för molekylär biologi i deras obevekliga strävan efter att reducera mänskligt liv ner till definitionen gensekvens, vilket de hoppades sedan kunde modifieras för att ändra mänsklighetens inre egenskaper enligt önskemål!  Många av Hitlers rasforskare blev i tysthet hämtade över till USA efter kriget för att fortsätta sin biologiska forskning.  De la mycket av grundarbetet inom genetisk ingenjörskost på varierande livsformer, mycket av det arbetet sponsrades öppet och generöst av Rockefellerstiftelsen.

Samma Rockefellerstiftelse skapade den så kallade Gröna revolutionen, genom en tripp till Mexico redan 1946, av Nelson Rockefeller och dåvarande jordbruksministern Henry Wallace. Den Gröna revolutionen avsåg att lösa problemet med världshunger, till stor del i Mexico, Indien och andra utvalda länder där Rockefeller arbetade.  Agronom Norman Borlaug, som arbetade inom Rockefellerstiftelsen, vann Nobelpriset för sitt arbete, knappast något att skryta med då hans like Henry Kissinger delade priset med honom.

I realiteten, som det senare visade sig, så var den Gröna revolutionen en briljant plan från Rockefellerfamiljen för utveckling av en globaliserad jordbruksekonomi som de sedan kunde monopolisera, precis som de hade gjort inom världens oljeindustri med början i mitten av 50-talet.  Som Henry Kissinger deklarerade under 70-talet: ”Om du kontrollerar oljan så kontrollerar du landet, om du kontrollerar födan så kontrollerar du befolkningen.”

Jordbruksekonomin och Rockefellers Gröna revolution gick hand-i-hand.  De var en del av en storstilad strategi som inkluderade Rockefellerstiftelsens finansiering av forskningen för utveckling av genetisk ingenjörskonst av plantor och djur några år tidigare.

 

Gates, Rockefeller och en Grön Revolution i Afrika

Med den sanna bakgrunden när det gäller 50-talets Rockefellerstiftelses Gröna revolution klart i minnet, så blir det speciellt egendomligt att samma Rockefellerstiftelse tillsammans med Bill Gates stiftelse nu investerar miljoner dollar för att bevara varje frö på planeten för ett möjligt domedagsscenario när de också investerar miljoner dollar i ett projekt som kallas The Alliance for a Green Revolution i Afrika!  AGRA, som de kallar sig, är en allians med samma Rockefellerstiftelse som skapade Grön revolution.  En titt på AGRAs styrelse bekräftar detta. Den inkluderar ingen mindre än förre generalsekreteraren i FN Kofi Annan som ordförande. I hans tal i World Economic Forum i Cape Town South Africa i juni 2007 fastställde Kofi Annan: ”Jag accepterar denna utmaning med tacksamhet till Rockefellerstiftelsen, Bill & Melinda Gates stiftelse och alla andra som stödjer vår afrikanska kampanj.”

 

Flytta till Svalbard

Vad är det som får Gates- och Rockefellerstiftelserna att på en och samma gång snabbt öka den patenterade grödan tvärsöver hela Afrika och investera 10-tals miljoner dollar för att bevara varje känt fröslag i ett bombsäkert domedagsvalv nära den avlägsna arktiska cirkeln, så att mångfalden hos grödan kan bli bevarad för framtiden?

Det är ingen tillfällighet att Rockefellers och Gates stiftelser går tillsammans för att driva på en GMO-stilad Grön revolution i Afrika samtidigt som de i tysthet finansierar Domedagens sädesvalv i Svalbard.  GMOs jordbruksekonomis jättar är upp över öronen involverade i Svalbardprojektet.

Sannerligen, hela Svalbardföretaget och de människor som är involverade, tecknar den värsta bilden av Michael Crichtons bestseller Andromeda Strain, en sci-fi thriller där en dödlig sjukdom av utomjordiskt ursprung orsakar en snabb, dödlig hopklibbning av blodet hos hela den mänskliga rasen.  I Svalbard, framtidens mest säkrade sädesförråd, vaktas det av polismän från GMO Grön revolution, Rockefeller- och Gates stiftelser, Syngenta, DuPont och CGIAR.

Svalbardprojektet kommer att drivas av en organisation som kallas The Global Crop Diversity Trust (GCDT).  Vem är det som ansvarar för ett så enormt förtroendeuppdrag över planetens hela variation av fröer?  GCDT skapades av FNs Food and Agriculture Organisation FAO och Bioversity Internationel (tidigare International Plant Genetic Research institute) en förgrening av CGIAR. Det ser verkligen ut som att vi har GMO och folkreduceringsrävar som vaktar mänsklighetens hönshus – den globala mångfaldens fröförråd i Svalbard.

 

Varför nu Svalbard?

Vi kan nu helt legitimt fråga oss varför Bill Gates och Rockefellerstiftelsen tillsammans med de största jättarna inom jordbruksekonomi och genetisk ingenjörskost såsom DuPont och Syngenta och CGIAR håller på att bygga Domedagens sädesvalv i Arktis?

Först och främst: varför använda en sådan fröbank överhuvudtaget?  Växtförädlare och djuruppfödare samt forskare är de huvudsakliga användarna av genbanker. Dagens största växtförädlare är Monsanto, DuPont, Syngenta och Dow Chemical, de globala växtpatentens GMO-jättar.  Sedan början av 2007 har Monsanto världspatentsrättigheter tillsammans med USAs regering för växter, s k ”Terminator” eller Genetisk användningsrestriktionsteknologi (GURT).  Terminator är en olycksbådande teknologi genom vilken ett patenterat kommersiellt frö begår ”självmord” efter en skörd.  Kontrollen av privata fröföretag är total i USA.  Sådan kontroll och makt över matkedjan har aldrig förr existerat i mänsklighetens historia.  

Mångfalden som lagras i frögenbanker är råmaterialet för växternas förökning och för en stor del av basen i biologisk forskning. Hundratusentals prover distribueras årligen för detta ändamål.  FNs FAO listar ca 1 400 fröbanker runt om i världen.  De största innehas av USAs regering.  Andra stora banker finns i Kina, Ryssland, Japan, Indien, Sydkorea, Tyskland och Kanada i nedstigande ordning när det gäller storleken.  CGIAR innehar en kedja av fröbanker i utvalda länder runt om i världen. I alla dessa fröbanker finns mer än 6½ miljoner variationer av frön, nästan två miljoner av dem är ”utpräglade”.  Svalbards Domedagsvalv kommer at ha en kapacitet för 4½ miljoner olika fröer.

 

GMO som ett vapen inom biologisk krigföring

Nu kommer vi till hjärtat av faran och den inneboende potentialen för missbruk i Svalbardprojektet genom Bill Gates och Rockefellerstiftelsen.  Kan utvecklingen av patenterade fröer för de flesta av världens viktigaste näringsgrödor såsom ris, majs, vete samt sojabönor slutligen användas i en horribel form av biologiskt krig? 

Det klart uttalade målet för rashygienisk lobbying, startat av rika elitfamiljer såsom Rockefeller, Carnegie, Harriman och andra sedan 20-talet, har förkroppsligat vad de benämnde som ”negativ rashygien”, det systematiska dödandet av oönskade blodlinjer. Margaret Sanger, en stark rashygienist, grundare av Planned Parenthood International och en intim vän till familjen Rockefeller, skapade något som kallas The Negro Project år 1939, baserat i Harlem, som hon anförtrodde en vän i ett brev handlade helt om det faktum att, som hon beskrev det, ”vi vill utrota negerbefolkningen”.

Är det en tillfällighet att dessa samma organisationer, från Norge till Rockefellerstiftelsen till Världsbanken, också är involverade i Svalbards fröbanksprojekt?  Enligt professor Francis Boyle, som drog upp linjerna för Biological Weapons Anti-Terrorism Act 1989, statuerat av USAs Kongress, är Pentagon nu beredda att ”kämpa och vinna ett biologiskt krig” som en del av Bushs nationella strategidirektiv, noterar han att detta skedde ”utan allmänhetens vetskap och insyn” 2002.

Boyle tillade att under 2001-2004 spenderade USAs Federala Regering 14,5 miljarder dollar för civilt arbete som är relaterat till biologiskt krig – en skrämmande summa.

Tiden får utvisa om, Gud förbjude, Bill Gates och Rockefellerstiftelsens fröbank i Svalbard är en del av en annan Slutlig lösning, involverande utrotandet av den Förra Fantastiska Planeten Jorden.
Stöd Project Avalon - Gör en donation:

Donate

Tack för din hjälp.
Din generositet gör det möjligt
för oss att fortsätta vårt arbete.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits