Search

__________________________________________________________

Mer fröer för Domedagens valv 

Denna sida är ej gjord av Project Avalon / CamelotVi har tidigare skrivit om frövalven som byggs uppe i Svalbard och här kommer det senaste om dessa fantastiska underjordiska valv som Norges regering låter bygga tillsammans med amerikaner för den ”domedag” de väntar sig skall inträffa om några få år.

 
Nästan 90 000 prover på fröer av gröda har anlänt till ”domedagsvalven” i den arktiska cirkeln som en del av dess första ”födelsedagsfest.”

Det fjärran, frusna landskapet är en idealisk bakgrund för valven

 

Den 4 ton tunga lasten beräknas innehålla mer än 20 miljoner fröer för lagring i frysmagasin.  Svalbards Globala Frövalv, byggt 130 m inne i ett berg, avser att skydda världens olika arter av grödor mot naturliga och mänskliga katastrofer. Kostnaden för anläggningen uppgår till

9 miljoner dollar och tog 12 månader at bygga och var klar i februari 2008.

”Valvet öppnades förra året för att försäkra att, en dag, alla mänsklighetens existerande variationer av grödor skulle vara säkert skyddade”, förklarade Cary Fowler, förvaltningschef för Global Crop Diversity Trust (GCDT).  ”Det är fantastiskt hur långt vi har kommit för att nå det målet”, sa han.  

Ankomsten av den senaste lasten med grödor betyder att valvet, djupt inne i berget i Norges Svalbardarkipelag, nu lagrar en tredjedel av planetens mest viktiga variationer av gröda. Bland de grödor som anlände vid årsdagens firande var t ex 32 sorters potatis från Irlands nationella genbank.Valvet som drivs genom ett samarbete mellan GCDT och den norska regeringen, lagrar dubbletter av fröer som finns i nationella kollektioner. Det fungerar som en bombsäker backup om originalkollektionerna förloras eller blir förstörda.


Kylan hjälper till med att hålla valvets sub-zero temperaturer

”Vi är speciellt stolta över att se att ett så stort antal länder arbetat så snabbt för att förse oss med prover från deras kollektioner för säker lagring i valvet”, säger Norges jordbruksminister Lars Peder Brekk.  ”Det visar att där finns situationer i världen idag som ger möjlighet till överskridande av politik och som inspirerar till en stark enighet av ändamål och syfte bland olika nationer.”

Såväl som för lagringen av grödor, har experter även på klimatförändring och produktion av föda, samlats i Longyearbyen för en tredagars konferens för firandet av årsdagen i februari 2009.  De kommer att undersöka hur klimatförändringen påverkar global matproduktion och hur de olika grödorna ökar säkerställandet av tillgång till mat för människor i regioner som kommer att bli värst utsatta.

 

Map showing location of Svalbard (Image: BBC)Seeds destined for the 'doomsday' vault (Image: IITA)
Här en bild när den första säden anlänt till Norge från Nigeria

”Domedagens” gröda anländer till Norge

Den första lasten av grödor avsedda för ”Domedagens valv” på Svalbard har anländ till Norge

21 lådor innehållande 7 000 olika fröer från 36 afrikanska nationer hade sänts från den Nigeriabaserade International Institute of Tropical Agriculture.  Den sista biten av resan skall ta grödorna till den fjärran arktiska ön.

Valvet är avsett att fungera som en försäkring, så att matproduktion kan startas om igen överallt på jorden efter en regional eller global katastrof.  Byggd djupt inne i berget skall valvet vara säkert för möjliga framtida katastrofer inklusive atomkrig och farliga klimatförändringar.

Temperaturen på insidan av Svalbard Global Seed Vault sänks till -18° C för att säkra grödan. Den norska regeringen har betalat 9 milj $ i byggnadskostnader för valvet som kommer att ha tillräckligt med utrymme för att lagra 4,5 milj fröprover. Fröerna väger 330 kg och kommer från varierande sorter av odlade och vilda vignabönor, majs, sojabönor och olika nötsorter.

”International Institute of Tropical Agricultures genbank innehåller världens största kollektion av vignabönor med över 15 000 unika variationer från 88 länder runt om i världen” sa Dr Dominique Dumet, institutets chef för genbanker. Under januari 2008 började andra nationella fröbanker, med stöd av Consultative Group inom CGIAR, packa och skeppa dubbletter av kollektioner som skall lagras på Svalbard.  Dessa inkluderar kollektioner från Colombia, Etiopien, Indien, Kenya, Mexico, Peru, Filipinerna och Syrien.

CGIARs center bevarar 600 000 plantvariationer i genbanker i en global insats för att behålla agrikulturell mångfald. ” Frövalven i Svalbard är den perfekta platsen för att hålla fröerna säkrade för århundraden” sa Cary Fowler. ”Vid den här temperaturen kan fröer för viktiga grödor, såsom vete, korn och ärtor, bevaras under upptill 1 000 år”, sa han. Platsen ligger omkring 1 000 km norr om Norges fastland och valdes för att det ligger så avsides och att det också har den stabilitet som fordras för ett sådant långsiktigt projekt.  Valvet är planerat att formellt öppnas den 26 februari 2009.

 
Klicka här för att läsa orginal texten från BBC NewsSupport Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits