Search

__________________________________________________________

Bill's kommentarer
om Världens Härskare

Klicka här för videon

 9 Januari , 2011

Bill Ryan (BR): Så, detta är Bill Ryan från Project Avalon och det är söndagen den nionde januari 2011.  Jag gör den här lilla videon med hjälp av min vän Ruth, som är känd som ”Sepia” inne på Project Avalon Forum.  Och hon hjälper mig här med en ”fråga & svar”-session för att förstärka och komplettera videointervjun med en Insider med pseudonymen ”Charles”, som släpptes den 1 januari i år. Just nu, när jag talar med er, är det nio dagar sedan.

Och den intervjun har haft en intressant respons.  Det var lite grann som att släppa en stor sten i dammen.  Och ringar har spridits och båtarna har gungat.  Och en massa människor blev ganska upprörda, och folk sa alla möjliga saker – inget av det är sant!

Men det behövs en bakgrundshistoria.  Det behövs en viss utvidgning och det behövs en kommentar.  Och detta är vad Ruth kommer att hjälpa mig med idag. Ruth, vill du säga hej till folket här som tittar på mig?

Ruth: Jaa, folk kanske känner mig från Avalon Forum under mitt namn ”Sepia”. Och här befinner jag mig nu i den här skojiga situationen, sittande bakom kameran och försöker ställa frågor till dig.  Skulle du vilja berätta igen hur du mötte Charles?

BR: Okej.  Historien berättas i själva intervjun.  Sammanfattningen är att han skickade ett email till mig, kortfattat och artigt. Och föreslog att det skulle vara värdefullt för mig att tala med honom.  Jag fattade betydelsen av meddelandet och den 1 augusti talade vi med varandra via Skype under fyra timmar.

Det var en av de mer extraordinära konversationerna i mitt liv.  Och han introducerade sig själv genom att säga att han hade fått order om att ta itu med mig för jag hade blivit ett problem.  Och sedan sa han att han inte skulle göra det han fått order om, och istället skulle han stödja det jag gjorde, för han hade kommit på lite mer om vem jag var.

Och återigen, den historien berättas om i intervjun.  Vi träffades slutligen den 18 december och till min förvåning, för jag trodde aldrig att det skulle hända, samtyckte han till en videointervju som spelades in med hans riktiga röst, men med ansiktet dolt.  Det är det som den här kommentaren handlar om.

Ruth: Innan du träffade honom personligen så hade du talat ganska mycket med honom.

BR: Oh ja.  Jag… vi loggade, under flera månader - över 30 timmar av Skype-samtal.

Ruth: Vad för slags person är han?

BR: Han… är någon som användes av ”the Insiders” som en resurs för dem.  Hans jobb var att se till att problemen försvann. Han skulle förmodligen le när jag sährt att han är den sortens person som man skulle vara glad att ha på sin sida när man står inför ett problem av något slag.  Han är intelligent.  Han har ingen formell utbildning.  Han är inte en akademiker.  Han är inte en historiker. Han är ingen forskare.  Han var en resurs.  Han var en tillgång för den kontrollerande gruppen och tillbringade många år med att delta i möten.

Han var i det rum där besluten togs av de globala kontrollanterna angående de händelser och beslut som de gjorde, om globala affärer.  Så han var betrodd.  Han är smart.  Han är försiktig med vad han säger.  Han är ärlig.  Han har visat för mig att han håller sitt ord. Jag skulle säga att han är oerhört modig och jag skulle också säga att han är en av dessa människor som man kan beskriva som antagligen ganska okontrollerbar.

Ruth: Har Charles några speciella förmågor, såsom psykiska förmågor?

BR: Han har några anmärkningsvärda psykiska förmågor, mycket starka psykiska förmågor, som jag har erfarit själv, och andra som han har kommunicerat med har upplevt detta också.

Det verkar som… som många av Insiders, som ni kan kalla Insiders,  en del av dem är inom underrättelseväsendet – vi har stött på detta tidigare – och en del av dem i blodlinjefamiljerna har dessa förmågor, de har psykiska krafter – jag menar att det låter mycket esoteriskt – och Charles säger att detta inte är något speciellt.  Det är bara en naturlig process.  Det är en naturlig sak som alla har, men allmänheten har utbildats att tro att dessa saker är overkliga, de är fantasier, de är på något sätt en new-age-rappakalja och det är något man skrattar åt.  Och det är de inte.  De används som verktyg i handeln av Insiders och av folk i Charles roll, vilket är en sorts kvasimilitär roll.  De använder dessa förmågor!

Ruth: Så, i så fall skulle han vara en perfekt person för någon form av underrättelsetjänst, eller någon organisation som behöver en person med speciella förmågor?

BR: Ja, absolut.  Och vi vet, till exempel, att ryssarna och amerikanerna har spenderat miljarder dollar på forskningsprogram för att förbättra människors förmågor till fjärrsyn och fjärrpåverkan.  De… där finns allt det arbete som gjordes av Hal Puthoff och kompani på Stanford Research Institute under 70-talet med Uri Geller och Ingo Swann.  Allt detta är mycket väldokumenterat i offentliga papper.

Jim Marrs skrev en underbar bok om detta, kallad PSI Spies.  Men när man fått någon som redan är en blodlinjemedlem, såsom Charles är, och som har dessa förmågor – han föddes med dessa förmågor – han hade inte… han hade lite grann av en förbättring i betydelsen att var tränad och han fick en del av dessa saker väckta – men i grunden var han född med dessa förmågor.  Och så använde de dessa resurser som de hade tillgång till.  Det är en av orsakerna till varför han blev invald i deras värld, inte bara för att han var en krigare och för att han var smart och kapabel, och han kunde göra så att deras problem försvann, utan också för att han hade förmågan att, som han beskrev det, ofta hindrade problemen från att uppstå i första hand.  Och det är bättre än att ha en strid om saker.

Ruth: Så, vi kunde faktiskt säga att han inte hade en chans att välja en annorlunda väg i sitt liv. Han växte upp i denna tradition, så att säga.

BR: Han valdes ut från en mycket tidig ålder, när han var ett barn.  Han hade iakttagits hela tiden.  Han insåg inte vad det var som hände förrän han var i sena tonåren och tjugoårsåldern. Det var först då han insåg att det fanns mer inom honom än han visste, men andra människor hade iakttagit honom hela tiden.  Under tiden, när han var ung, var han en huligan.  Och hans kapacitet i den världen uppmärksammades och utnyttjades.

Till exempel, han beskriver… jag tror inte att detta är med i videon, men han talade om för mig hur, när han var tonåring, han utnyttjades genom att gå in i Greenpeace demonstrationer och orsaka trubbel så att demonstranterna skulle bli motarbetade av polisen och så vidare.  Vi vet att den här typen av saker inträffar.  Vi får inte ofta chansen att tala med någon som säger: ”Yeah, jag gjorde sådana saker.  Jag var ombedd att göra det, så jag gjorde det.”

Ruth: Varför bestämde han sig plötsligt för att arbeta tillsammans med dig?

BR: Detta är en kritisk fråga.

Som han beskriver i sin intervju hade han en viss erfarenhet, som effektivt avprogrammerade honom.  Och – detta är en bit av en karikatyr och jag kapslade in det på sätt och vis, men han vaknade upp och han tänkte: ”Vänta en minut, jag måste inte göra allt det här tanklöst som de ber mig att göra.  Jag är min egen man och jag kan ta mina egna beslut.”  Och det är det han började göra.

Han talade inte om det för dem med en gång.  Det blev klart när han var ombedd att ta kontakt med mig, att ta itu med mig, därför att jag var ett problem.  Och sedan gjorde han inte som han blev ombedd.  Det var då allting förändrades.

Ruth: Okej, så, bakom Charles är det något av en grupp.  Kan du göra det lättare att förstå för folk vem dessa människor är?

BR: Jaa, för bara en liten stund sedan hänvisade jag till det faktum att han hade tillbringat mycket tid i rummet där besluten fattades av vad som huvudsakligen är hörnstenen i pyramiden.  Detta är inte Illuminati, det är inte Frimurarna.  Det är inte Rosenkorsarna.  Det är inte Skull and Bones.  Det är en grupp som är senior till att det där och de har inget namn. Och den består av de äldre blodlinjerepresentanterna, de äldre representanterna som valts ut på grund av speciella kriterier – och jag vet inte vad de kriterierna är – av de 33 stora blodlinjerna som är på Insidan.  Och detta är en liten bit av en lös analogi, men ni kan betrakta dem som familjer, ni kan betrakta dem som familjer som vet vad som pågår – Charles sa att de har haft kontrollen på planeten i stort sett under 17 000 år!  Jag vet inte om det är en korrekt siffra, men det är en storleksordning av en magnitud som jag finner mycket trovärdig. Och den här gruppen är en internationell grupp, med säte i Storbritannien, som är gruppen som fattar besluten.

De har oerhörd makt och enorma rikedomar.  De har haft den här makten och detta välstånd under en mycket lång tid och de är seniorer över alla andra grupper.  De är den kontrollgruppen, så vitt jag förstår det. Och detta är de människor som Charles har rapporterat till och som han har arbetat med personligen.  Det är så mycket senior som det kan bli medan du stannar på den här planeten.

Ruth: Jag skulle vilja vet lite mer om den här gruppen.  Är dessa de samma varelser som alltid inkarnerar i samma blodlinje?  Eller hur kan jag förstå detta?

BR: Charles har aldrig gått in på detta.  Jag tror att detta är bra frågor.  Jag skulle vilja ställa dessa frågor till honom.  Men i alla de konversationer vi har haft så talade vi om en massa saker.  Vad folk skulle kalla den andliga aspekten av detta, eller aspekten av vem vi är och vem de är, som odödliga varelser, tillfälligt ockuperande en kropp, det diskuterades aldrig.

Vad folk kan kalla den andliga aspekten av detta, eller aspekten av vem vi är och vem de är som odödliga varelser som tillfälligt ockuperar kroppar, det diskuterades aldrig.  Tyngdpunkten från Charles synvinkel, och som det verkar, från den kontrollerande gruppens synvinkel, är att det helt handlar om DNA, det handlar om kroppar, det handlar om blodlinjer och, slutligen, det handlar helt om rashygien.

Ruth: Så det har aldrig uttryckts något om huruvida de ser sig själva som andliga varelser?

BR: Det har aldrig diskuterats och det är allt jag kan säga.

Min personliga uppfattning är att jag är säker på att de gör det.  Jag vet från mina samtal med Charles, från personliga konversationer med honom, att han är väl medveten om att han är en odödlig, andlig varelse som tillfälligt ockuperar en kropp.  Han är totalt… detta är helt uppenbart för honom.  Han vet detta, precis som många människor som tittar på den här videon vet detta.  Men han har aldrig talat om hur detta passar in i scenariot och planerna och filosofin och det operativa arbetssättet – principerna och hur de fungerar – hos Insiders.

Ruth: Personligen skulle jag vilja tro att dessa varelser inte förlorar sina minnen från den ena inkarnationen till den andra.  De är i denna kontrollerande funktion under många, många tusentals år.

BR: Det är en intelligent spekulation och jag vill gärna ställa den frågan – och jag har inte svaret – och vi kan bara gissa.  Det låter vettigt, men jag har ingen aning.  Jag vet faktiskt inte.

Ruth: Dessa människor som tillhör den här kontrollgruppen, är de alla kända för allmänheten?

BR: Nej.  Charles talade inte om deras namn.  Jag frågade inte om deras namn.  Och det är en viktig anledning till det.  Vid ett tillfälle var Charles faktiskt frestad att berätta för mig ett eller två namn, även om de inte skulle haft någon egentlig mening för mig.

Detta är inte människor som vistas i det offentliga rummet.  Detta är människor som är mycket, mycket dolda.  Och vi var mycket väl medvetna om att allting som vi talade om övervakades och avlyssnades.  Naturligtvis var det så. 

Jag sa ”Säg inte några namn till mig, jag behöver inte veta.  Det skulle inte betyda något.  Det är viktigare att veta varför de gör vad de gör för att förstå deras tänkesätt, för att förstå deras filosofi, för att förstå deras principer och logiska tänkande, för att förstå naturen av det spel som spelas.”

Jag ville inte bli personlig och jag ville visa att jag inte ville bli personlig som en indikation på det faktum att jag ville vara – låt mig säga det – jag ville vara en engelsk gentleman.

Detta är principer som är viktiga för dem.  Det är viktigt att spela spelet på det sättet.  Det finns urgamla protokoll.  Det finns principer och regler av engagemang här som, enligt min uppfattning, är mycket klokt att inse.  Och så, jag har inte önskat att trampa på deras tår.  Jag har inte velat förolämpa dem.  Jag har inte velat blanda mig i deras personliga angelägenheter.

Men som en grupp, som en operativ grupp som styrelsen av direktörer i bolaget Planeten Jorden, ville jag etablera en dialog och jag ville visa dem att jag var, möjligen (suckar) vad Charles kallade i en intervju med mig ”en värdig tävlingsdeltagare”.  Med andra ord, någon som de känner att de kan göra affärer med, som man kan lita på, som inte kommer att tala illa om dem, som inte bryter sitt ord.  Och vem kan agera som – oh, vad skall jag använda för ord? – som en förhandlingspartner, representant för det alternativa samhället, som är det enda samhälle som verkligen är medvetna om vad det är som händer. De är medvetna om en del av vad som händer och är berättigat oroade över vad som händer.

Så möjligheten att öppna upp en dialog var vad som verkligen var viktigt för mig.  Nu, jag vet vad den ursprungliga frågan var ”Sa han något om dessa personers personligheter?”   Jag behövde inte veta de detaljerna.

Ruth: Så låt oss gå tillbaka dessa, låt oss säga 17 000 år.  Vad startade i det ögonblicket?

BR: Åh, jaa, 17 000 år är nutidshistoria.

En av de första saker som Charles förklarade för mig var att, med hans egna ord, den mänskliga rasen är ett experiment.  Man kan betrakta det som ett projekt.  Men i grund och botten är det en kreativ situation som sattes upp på planeten Jorden som den idealiska miljön där flera humanoida arter etablerades på den här planeten och Charles anser att detta är för omkring en miljon år sedan.  Han är inte en historiker eller en antropolog, men det är så han förstod saken.

Och sedan, initiativtagarna till projektet klev tillbaka för att tillåta dessa… humanoider, dessa tidiga humanoider, att avla med varandra, att handskas med saker, att lura ut saker, att utvecklas och att utveckla… utan inblandning.  De tog ett steg tillbaka och lät bollen rulla.  Och det verkar att bara ett genetiskt experiment eller ett genetiskt projekt.  Och resultatet verkar att vara någonting som har att göra med optimeringen av DNA eller optimeringen av genomet som har utvecklats på ett naturligt sätt.

Och det finns en sorts princip eller ett protokoll här som snarare än skapar något för design i ett avancerat laboratorium - förutsatt att detta är möjligt – så tillåter de detta DNA, vårt DNA, det mänskliga genomet, att utvecklas och optimera sig själv under naturliga förhållanden över en lång tidsperiod, användande sig av planeten Jorden som petriskålen, som det visat sig.

En petriskål är bara en sorts liten kontrollerad miljö i ett laboratorium där de har små kryp i. Jag säger inte att människorna är små kryp.  Jag säger bara att det är en kontrollerad miljö i vilken förändringar inträffar och sedan observeras de och övervakas.  Och det är alltsammans med ett resultat i åtanke.  Nu, Charles vet inte vilka upphovsmännen, ETs, till den här situationen var, men de gör detta av en anledning.  De gör detta på grund av något syfte som de hade, något mål som de hade, eller något problem som de försökte lösa.  Och den nuvarande kontrollgruppen – eftersom du frågade om de 17 000 åren…

Ruth: Jaa.

BR: Det är mycket, mycket nyligen.  Detta är precis som de sista fem minuterna på en dag. Den kontrollgruppen har kommit till toppen av högen på planeten Jorden på ett naturligt sätt. Precis som i näringslivet!

Om allt är rättvist i kärlek, krig och affärer, då har de stigit upp till toppen.  Mycket av detta handlar om att kontrollera makten och det handlar om att kontrollera rikedomen.  Och då de har stigit upp till toppen – då anser de att de har förtjänat det.  Det rättfärdigar det för dem. För de äger också historien och den existerar i artefakter och dokument i Vatikanen bibliotek och på andra platser.  Det finns inte i det offentliga rummet.  Men de har det och de känner till detta stoff.  De vet historien om den mänskliga rasen och de ser sig själva som väktare som gör ett ansvarsfullt arbete.

De ser sig själva som chefer i ett bolag som är ansvariga för överlevnad av bolaget, för optimeringen av produkten som det bolaget skapar, förvaltandet av strukturen av planeten Jorden till fördel för experimentets upphovsmän.  Det är så de ser sin roll.

Och, som jag förklarade i intervjun som jag gjorde med Charles som släpptes den 1 januari, det finns en mycket känslig fråga här.  Jag försöker inte att rättfärdiga någonting, jag bara rapporterar det.  Men precis som i… det sätt som (suckar) ett stort företag med direktörer tänker om ett stort företag när de är för många arbetare och företaget inte längre är effektivt. De låter folk gå.  De låter en del av arbetsstyrkan gå för att få det hela smidigare och enklare och mer effektivt. 

Så de bryr sig om företaget men de bryr sig inte om arbetarna.  Och jag tror att det är en grov analogi – och de skulle säga ”Vi bryr oss om det mänskliga genomet men vi bryr oss inte om individerna, det är inte vårt jobb.”

Ruth: Hur stämmer detta i jämförelse med allting som David Icke säger?  Var finns de andra grupperna, såsom reptilerna, Anunnaki – kalla dem var du vill – var är de?  De har också sina avsikter.  De har också sina maktspel.  Finns där något sagt om detta?

BR: Det enda intelligent jag kan saga om detta är att där finns många grupper, där finns många fraktioner och många agendor.  Det finns mängder av uppdelning i sektorer och enligt min personliga syn på det så är det sannolikt influenser från utomjordingar, och de kanske är astrala, icke fysiska influenser, vilket är långt bortom intentionerna av den gruppen av ETs som faktiskt startade det här experimentet eller startade det här projektet.

Det finns massor av andra saker som pågår.  Jag tror att det finns massor av bevis som tyder på det.  Jag tror att det är en massiv komplexitet.  Jag har inte detaljerna.  Charles har inte detaljerna.  Det finns en hel massa frågor som jag har fått som inte är besvarade.  Och de få frågor som du lagt fram finna bland dem.

Ruth: Men vi kan anta att det finns många, många grupper.  Och mycket snart kommer vi till den punkt där vi försöker differentiera, eller det är i människans natur att skilja mellan gott och ont.  Vem är den gode?  Vem är den onde?   

BR: Det är en svår fråga.  Detta är den typ av konversation som det är verkligt svårt att ha, därför att alla blir upprörda av den.

Låt oss bara vara Gud för ett ögonblick och jag menar inte det vanhelgande.  Låt oss bara ta den högsta utsiktspunkten vi möjligtvis kan.  Vi tittar över hela skapelsen, okej?  Och det är möjligt för människor att ta det perspektivet för en liten stund.  En del människor gör det i meditation.

När man är ute ur spelet och tittar in på det, när du är utanför fiskskålen och tittar in i den, när du är utanför filmen och ser tillbaka på den.  God och dålig är en sorts temporär, artificiell konstruktion.  Okej?  Och slutligen, vad du har fått är att du fått andligheten att göra sitt jobb. Du har fått varelser att spela spel.  Du har fått folk att lösa problem.  Du har fått alla typer av drama och teater och du har fått hela filmen, om du vill.

Och så ibland kan det vara till hjälp att tänka i termer av gott och ont.  Och ibland är det inte till någon hjälp att tänka i termer av gott och ont.  Och låt mig utvidga detta lite grann, för jag tror att detta är viktigt, om jag kan finna ett sätt att förklara det.

Sedan den första videon släpptes så har mycket ilska utlösts och jag förstår det.  Det är som att nu när människor fått ett mål för sin ilska är en del av den riktad mot Charles.  En del av den är riktad mot mig.  Det är som ”Hur kan du tala med den här mannen?”  Han arbetar för den mörka sidan.  Detta är typen av analogi för Star Wars.  Hur kan du ha en dialog med dessa människor?  Hur kan du ens representera dem?  Hur kan du försöka att förklara vad det är som de gör och varför?  Hur kan du ens tala som du gör nu framför kameran?  Hur vågar du?  Du förråder oss!  All den här sortens stoff.

Och det är inte produktivt.  Jag kan förstå den sortens reaktion men det är inte produktivt därför att strider inte fungerar.  Det fungerar verkligen inte.  Allt det gör är att det störtar oss in till nästa situation och vi måste slåss om det och så vidare och så vidare.  Vid någon punkt måste vi gå utanför denna fiskskål och du måste säga ”Titta här, vi är i detta tillsammans.”

En av de viktigaste sakerna som hände i Sydafrika, till exempel, efter apartheid – det var ett slags mikrokosmos motsvarande en hel del av de större mer otäcka sakerna som har inträffat på planeten Jorden.  Det var en sannings- och försoningskommission som sa ”Okej, vi försöker inte att straffa någon här men vi har fått en slags amnesti.  Men sanningen måste sägas och sanningen måste fram för att släppa den.”

Och detta är det sätt som jag betraktar denna fråga om gott och ont.  Det är som ”Titta, vi kan sitta till doms allt vi vill, men det kanske inte hjälper till att förändra situationen. Och för att förändra situationen på olika sätt måste vi gå ovanför det dualistiska tänkandet.  Vi måste gå ovanför att skapa en fiende och bekämpa den, för det fungerar inte.  Det kommer verkligen inte att fungera.

Vi måste sätta upp, etablera eller skapa eller föreställa oss den typ av global motsvarighet av den Sydafrikanska sannings- och försoningskommission där vi kan säga ”All right, se här.  Vi ser tillbaka och det har blivit en stor röra.  Mängder av människor har gjort en hel del okloka saker och många människor har gjort bedömningar som kanske inte är de bästa för alla.  Och en del människor har försökt att lösa problem på ett sätt som bara skapade fler problem.  Och vi ser oss omkring och planeten Jorden är en enda röra.  Så vad kan vi alla göra tillsammans?  Låt oss glömma det goda och dåliga.  Vad har vi fått?  Var är vi?  Vilka resurser har vi? Vad vet vi?  Låt oss berätta hela sanningen och låt oss fixa den här situationen för planeten Jorden är för vacker för att skrota.  Den mänskliga rasen är för vacker för att förstöras.  Människor är mycket, mycket enastående.  Den mänskliga rasen är enastående.”

Jag misstänker att utomjordingarna förstår att det är något mycket enastående som har skapats i det mänskliga genomet.  Och jag har ofta undrat, jag har ställt frågor som jag inte har sett frågats någon annanstans, såsom… utomjordingarna där ute, med deras extraordinära, avancerade teknologi och deras mentala förmågor och deras andliga kapacitet – men dansar de, klättrar de i berg, gör de akrobatik, har de skateboardtävlingar, har de komedier, har de sin egen version av Mozart och DaVinci och Rembrandt?

Vi vet inte svaren på dessa frågor och den mänskliga rasen kan vara mycket, mycket hemsk. Men den mänskliga rasen kan vara enastående underbar på extraordinära sätt.  Och jag personligen spekulerar i om det finns någonting här i det mänskliga genomet som betraktas som extraordinärt och kanske även unikt.

Just de karaktärsdragen som gör oss så extraordinära bidrar också till att göra oss farliga och oförutsägbara på vissa sätt, därför att vi uttrycker oss själva… vi uttrycker oss själva på så märkliga sätt.  Och ibland uttrycker vi oss själva våldsamt och tanklöst.

Vad jag pratar om här är hur anmärkningsvärd den mänskliga rasen är, hur vi alla måste arbeta tillsammans, hur detta är gemensamheten vi fått och jag tror att glida in i en god/dålig, fördömande paradigm hjälper oss inte här.

Vi måste bli den förändring som vi vill se i världen, vilket är vad Gandhi sa.  Och det betyder att om vi vill se en bättre värld så måste vi börja med att uppföra oss på ett sätt som är representativt för den världen.  Så, jag vill inte ha fördömande.  Jag vill inte ha straff, inga fler strider.  Men jag vill ha förståelse.  Och det är för att gå mot den förståelsen som jag publicerade den videon den 1 januari och jag skall också publicera denna.

Ruth: Jag skulle vilja gå tillbaka nu till kontrollgruppen och till deras avsikter.  Det har sagts att de bara är intresserade av DNA. I vissa situationer lärde varelserna sig att ta ansvar.  Varelserna blev kreativa.  Varelserna blev våldsamma.  Varelserna blev kärleksfulla och omtänksamma. Dessa förmågor växte och de blev också en del av DNA.

BR: Yeah.

Ruth: Kunde dessa vara en faktor för varför detta experiment pågår hela tiden?  Det…

BR: Jag förstår varför du frågar.  Detta experiment har utförts i en naturlig miljö med allt överflöd av kultur och samhälle under hundra tusentals år och bidragit till produkten DNA, till evolutionen av DNA, vilket inte kan vara skapat i ett laboratorium någonstans, enligt min uppfattning, för Darwins naturliga urval är inte alls hela historien.

Du talar om en Lamarchisk uppfattning som handlar om arv av förvärvade egenskaper.  Detta var… Han var en fransk biolog och hans namn var Jean-Baptiste Lamarch.  Du kan slå upp det.  Han var ett slags… en genetisk kättare, eftersom han hävdade att det är möjligt för erfarenheter och inlärning som har absorberats och förvärvats under en individs livstid också kan gå vidare till våra barn och att det är en av de främsta, evolutionära mekanismerna.  Och han blev stämplad som galen under ganska lång tid.  Det finns nu några evolutionsbiologer som inte tror att det är så galet som det.

Och då Charles inte är en forskare, har han förklarat med sina egna ord, att det är förstått av de på Insidan att dessa mekanismer fungerar.  Det handlar inte bara om huruvida ett djur överlever länge nog för att få avkomma och sedan bara på något sätt så skickas paketet vidare nerför den linjen.  Där är tillväxt och där är inlärning och där är utveckling.  Och när du har fått människor involverade då har du fått medvetande som befinner sig i dessa kroppar och inlärningen av medvetenhet är också på något sätt absorberat och överfört i DNA.  Och så är hela saken mycket multidimensionell, sättet som detta DNA utvecklas.

Det är min starka misstanke, mycket… jag menar nästan en säkerhet faktiskt, att de ET som inledde det här projektet förstod detta mycket väl.  Men de kan inte tillverka detta som en komplett produkt efter deras specifikationer.  De måste tillåta detta att manifesteras på ett naturligt sätt.   De kunde inte skapa ett äpple i ett laboratorium.  De måste odla det organiskt i trädgården och sitta och vänta på att det skulle växa.  Och varför de gör detta kan vi bara spekulera om.  Men det är ganska underbart det de gör och vi vet ingenting om etiken hos ETs förutom att, enligt Charles – han har nämnt detta många gånger för mig – de inte vill blanda sig i deras experiment. 

De har ett strikt protokoll som de inte vill störa alls.  De låter bara bollen rulla.  Vad som händer på Insidan är någonting totalt annorlunda.  Detta är inte avsikten hos de ETs som gör experimenten.  Det var inte meningen, till exempel, att för första gången under alla cyklerna i den mänskliga historien, vi skulle få tag i utomjordisk teknologi nu, i vår generation.  Detta har aldrig inträffat förut och var inte avsett att vara en del av experimentet.  Och nu har man fått denna farliga situation, att vi inte bara har fått denna extraordinära, underbara, kreativa, expansionistiska, uttrycksfulla och ofta mycket våldsamma och aggressiva mänskliga natur som vi alla har – och för alla som tvivlar på våldet hos mänskliga varelser, titta tillbaka i historien, det finns överallt.  Okej?

Titta på konkvistadorerna, titta på vad som hände indianerna i Amerika, titta på vad som hände med maorierna och aboriginerna och San Bushmen (Afrika).  Om vi tar detta, beväpnade med utomjordisk teknologi som vi har förvärvat genom nedskjutning av farkoster – vilket är vad han bekräftade hade hänt, ända sedan 40-talet – och sedan går vi ut i galaxen, rättfärdigat av vad han också bekräftade skulle hända, vilket är en falsk flagg utomjordisk invasion, ett falskt flagg-hot, vilket påstår att ET är ett hot mot oss, fientliga på något sätt, i stort sett på samma sätt som vi skapade kriget mot terror genom 9/11.  Det bara… vad som hände 2001 rättfärdigade i grund och botten en aggressiv, militär, expansionistisk kolonialism i Irak och Afghanistan för alla typer av andra skäl som aldrig har klargjorts.

Och exakt samma sak här.  Man tar det militära, expansionistiska tänkesättet och lägger in det i en galaktisk teater och man får exakt vad som riskerar att hända rättfärdigat genom denna idé om att ET är ett hot, och, med George Bushs ord 2001 ”Vi måste gå in och röka ut dem”.  Jag menar, det låter löjligt, men det är väldigt rimligt.

Och många av er som ser detta kommer att veta att Wernher von Braun faktiskt varnade sin kollega Carol Rosin för detta, för ganska länge sedan.  Han sa att nästa sak som kommer att ske är att låta dessa ETs framstå som våldsamma, farliga och hotfulla och de kommer att vara den nästa skapade fienden som skall rättfärdiga rymdbaserade vapen, och inte bara rymdbaserade vapen i omloppsbana runt planeten, utan rymdbaserade vapen som går ut i solsystemet och bortom det.  Vi har den teknologin redan.  Allt vi behöver är ett rättfärdigande.  Och Charles varnade mig för att detta är absolut i deras kort och det är en av de planer som kommer att genomföras ganska snart.
 
 Ruth: Mm-hm, så vad förändras nu, kommer dessa människor från den här kontrollgruppen att ta kontakt med dig, tror du? 

BR: Allt jag vet är att jag har kastat en boll och bollen kastades på mig på ett mycket underligt sätt.  Det är en sorts böjd boll, men jag fångade den ändå.  Och kanske bollen var avsedd för mig att fånga den, på något underligt sätt.

Historien om kontakten med Charles, och återigen, att kapsla in detta och verkligen komprimera det är, att Charles vägrade lyda order.  Han började stödja mig.  Sedan måste han fly.  Han var attackerad från Insidan.  Det slutade med att han flydde från landet. Han berövades alla rättigheter i sitt eget liv och hans företag gick i konkurs.  Han förlorade miljoner pund och blev fysiskt skadad.  Och sedan, när han slutligen återkom till Storbritannien i november, blev han ombedd att rapportera in till kontrollgruppen, som var… Och han var väldigt smart när han gjorde det.

Han gjorde det.  Han var tvungen att tala om för dem exakt vad han hade gjort, vad han hade… vem han pratade med och vad hans avsikter var – och han var smart nog att berätta sanningen för dem.  Och sedan insåg de att de hade en möjlighet.

Detta är vad jag tror har hänt.  Detta var aldrig planerat, men opportunistiskt, de hade haft en indirekt relation med någon som, under tiden, hade på något sätt klarat testerna av någon som de kände att de kanske skulle kunna göra affärer med, och kanske var en fördel för dem att etablera en dialog med på något sätt.  Detta är vad jag menar med att kasta bollen.

Så Charles spelar på båda sidor.  Han kommer glatt att erkänna det.  Han går på en mycket fin lina.  Där finns en möjlighet för ett resultat här där alla kan vinna.  Jag kan vinna, vi kan vinna, som det alternativa samhället, för vi får veta och blir anförtrodda med vad planerna egentligen är och vad problemen verkligen är.  Och det är ett lackmustest som pågår här.

Föreställ dig detta.  Jag vet att en del av er som tittar på detta tänker att det är alltihop en massa nonsens, men anta att det inte är det, anta att det vi ställs inför är bara… vi blir bara presenterade en layout på ett bord av liksom ”Du ville veta vad som pågår?  Här är det.” Okej. Sedan är vi smarta nog att se det för vad det är?  Vissa människor har kritiserat släppandet av information och säger ”Tja, vi visste det i alla fall”. Ja, det är inte en, om jag får säga så, det är inte en särskilt intelligent kritik för utlämnande av information.  Om det är en bekräftelse på vad vi redan visste så skulle många människor tycka att det är värdefullt.

Många människor litar inte på motivet och jag kan förstå det också.  Men det är möjligt att motivationen är en av de saker som tar detta spel till en annan nivå.  Och som jag sa, det är experimentellt.  Om varje enskild person inom det alternativa samhället avvisar denna information, bestämmer att de inte vill göra affärer, göra god/dålig bedömning, och bestämmer att de bara skall gå ut på gatorna och slåss, eller demonstrera, eller jag vet inte vad de tror att de kommer att göra, faktiskt, det kanske inte är ett särskilt konstruktivt resultat för detta. 

Men om där finns möjligheten till en dialog, om det finns en möjlighet till en ökning av förståelsen, om det finns en möjlighet av någonting som flyttar detta till en annan nivå och bryter cykeln, och börjar hjälpa oss att tänka i termer av sanning och försoning, som jag pratade om förut med den Sydafrikanska analogin – då verkar det för mig att det är värt att göra det.

Och så, detta är vad jag gör, och jag tar det dag för dag.  Ingen har kontaktat mig.  Kanske hela saken är en fantasiskapelse.  Kanske Charles bedrar mig.  Jag tror inte att det händer.

Så det är en möjlighet som är värd att ta.  Det är en chans som är värd att ta.  Och under tiden har vi presenterats en mycket intressant information och den är inte lättsmält.  Den är inte tilltalande.  Den är inte den sorten som vi vill höra.  Men den kanske är sann och om den är sann så måste vi kolla upp den i alla dess aspekter.  Nu, där är en annan aspekt av detta – vilket är en fråga som du inte ställt ännu, och kanske du just höll på att göra – om filosofierna på Insidan.

Ruth: Jag har hört uttrycket ”purist” (språkvårdare).  Jag tror att den här gruppen kallar sig själva ”The Purists”.  Kan du utveckla det uttrycket?

BR: Detta är ett viktigt… mycket viktigt klargörande.  Det är riktigt, riktigt viktigt.  Det är inte deras egen term.  Detta är Charles term, tror jag.  Och låt mig ta ett steg tillbaka och förklara detta lite mer, om jag kan. 

Vad som var förklarat för mig var att kontrollgruppen har fått ett spektrum av metoder, för dessa är alla individuella personer med individuella personligheter.  Och de tolkar inte sitt ansvar på exakt samma sätt.

Några av dem, Charles beskrivs som att vara mycket puristisk, vilket betyder att i den medeltida bemärkelsen – och detta är en analogi – om någons… om jag är en ”purist” och någon stjäl min fru, och jag lever på 1800-talet i England eller Europa, okej, då hugger jag inte den mannen i ryggen med en kniv i en mörk gränd, även om jag är arg på honom för att han stal min fru.  Okej? 

Jag utmanar honom på duell för detta är en fråga om heder, om någon har stulit min fru.  Han har vanärat mig så jag utmanar honom på duell och sedan i gryningen klockan sex på morgonen nästa dag har han sin musköt och jag har min och sedan skjuter vi på varandra på en signal.

Och detta är det hedervärda sättet att ta hand om det här, och jag kanske inte överlever. Men… och det finns andra vägar att lösa dueller på.  Där finns svärdfighter och de hade medeltida tornerspel, alla sorters typer av sådant.

Detta är en del av… av en forntida tradition som är konceptet för ”rättvis tävling” och detta är någonting som Charles åsyftade i hans intervju med mig, vilken var publicerad den 1 januari.  Idén om en rättvis tävling.

Medlemmarna i gruppen som är purister kommer att tillåta att saker inträffar till graden att om de tävlande presenterar sig själva, då är de förpliktigade att engagera sig i duellen.  De är skyldiga att delta i tornerspel eller svärdfight, därför att denna person har utmanat dem på något ritualistiskt meningsfullt sätt.

Och så, de accepterar utmaningen.  Det måste de.  Och då, vad som än händer, händer, eftersom de tillåter det att hända. Det är en sorts naturlig utveckling, en sorts naturligt urval. Så puristerna kommer att tillåta saker att inträffa utan att man ingriper, och min uppfattning är att det är den puristiska komponenten hos kontrollgruppen som har makten här och sanktionerar detta släppande av information.

Därför… därför att det är där, därför att det har gjorts, därför att dessa händelser har inträffat, därför att Charles har tagit på sig själv att ta risken att kontakta mig, därför att jag har tagit på mig själv att ta risken av publiceringen av den här videon, och därför att den är precis här på din dataskärm just nu när du tittar på detta.  Detta betyder att det tillåts att hända och det har tillåtits av puristerna som inte ingriper i processen, i den naturliga processen. 

Nu, i den andra ändan av detta spektrum finns individer, eller där har varit individer inom den här gruppen, som inte har sett på detta på exakt samma sätt.

Och det är en genuin filosofisk diskussion inom gruppen och den är inte uppenbar.  Det är ganska intressant, därför att – vad som följer är en karikatyr, men jag vill förklara det på det här sättet för att göra ett påpekande – någon som har en mindre puristisk attityd skulle säga:

”Det är okej att skjuta den där killen Bill Ryan i huvudet nere i en mörk gränd en natt, eller att sätta en bomb under hans bil, eller att… eller att göra vad det nu är för sorts ingripande i den naturliga processen… därför att om han inte var smart nog att lura ut att det var möjligt och tog de nödvändiga defensiva åtgärderna, då får han skylla sig själv.”

Det är som om allt är rätt i alla slags fighter.  Och det har sitt eget berättigande som en naturlig utrullning av händelser.  Med andra ord, om jag inte var smart nog att bära en skottsäker väst så förtjänar jag att bli skjuten.  Ungefär så…

Ruth: Så…

BR: … medan puristerna, de andra riktiga puristerna, inte ens skulle försöka skjuta mig.  De skulle bara säga:

”Ja, faktiskt, vi låter killen tala.  Och sedan får vi reda på om allmänheten är smart nog att uppmärksamma honom och om inte, då kanske mycket väl domen för det alternativa samhället blir att ingen kommer att lyssna till detta i alla fall, och då är det inte är något att bekymra sig om.  Men då ingen kan säga – detta är mycket viktigt – då kan ingen säga att vi aldrig har berättat för folk. Eftersom protokollen för hela den här gruppen, under en lång tid, har varit att ha all information ute i det fria för att människor som är vakna och medvetna skall kunna plocka upp den.

Detta är vad Georgia Guidestones handlar om helt och hållet.  Detta är vad väggmålningarna i Denver Airport handlar om.  Allt finns där!  Men vem är det som faktiskt verkligen uppmärksammar det här stoffet?

Bara en pytteliten del av världens befolkning!  Och så, från deras sätt att se det, beroende på i vilken ända av detta puristspektrum de är på, säger de något sådant som ”Ja, vet du vad, allmänheten är helt enkelt för dum att förstå vad det är som händer, så vi kommer att fortsätta att göra det ändå, men ingen kan säga att vi inte varnade dem”.

Det är en typ av deras respons till hela idén om karma, det är som om de säger ”Tja, om folk är så dumma att de inte inser vad som pågår så förtjänar de det”.

Ruth: (skrattar): Ja, det var ett hårt piller, eller hur?  Eller ett bittert piller.

BR: Ja, det är det.

Ruth: Eftersom många människor har vuxit upp med bilden av en god Gud som skyddar oss och nu lär vi oss att de varelser som kontrollerar den här planeten utmanar oss.  Om vi är smarta och lär oss, om vi försöker förstå, om vi gör vårt bästa, då är vi inte som rebeller som slåss, kämpar, då sätter vi oss själva på en nivå som de tar på allvar.

BR: Korrekt, det är exakt rätt enligt min uppfattning.  Det är sättet som jag förstår det.

Om vi är smarta, om vi är hederliga, om vi tar upp den här bollen snabbt och förstår vad som händer, om vi svarar an på ett sätt som anses vara lämpligt, då kommer vi att bli respekterade och då kommer vi att tjäna mer.

Om vi inte gör detta, om vi rackar ner på det, om vi förolämpar dem, om vi säger att alltihop är galet, om vi föredrar att sticka, enligt min åsikt, sticka huvudet i sanden och lyssna till en massa annat stoff som inte är sant alls, då kommer de att säga ”Jaa, vi talade om det för dem men de lyssnade inte”.  Och sedan kommer de att fortsätta med vad det nu är de kommer att göra.

Ruth: Ja, utmaning kan vara ganska smärtsam, men där finns mycket av god kvalitet i den. Men den växande processen är…

BR: (suckar) det är en katalysator.

Ruth: … en katalysator, precis.  Så det är inte om gott eller dåligt utan snarare om det goda i det dåliga och det dåliga i det goda.

BR: Det är sanden i ostronet som skapar pärlan.

Ruth: Ja, underbar bild.  Det är en vacker bild.  Vi måste ha någonting att tugga på för att kunna växa.

BR: Jag håller helt med.

Ruth: Och i detta ser du din roll att publicera tillräckligt för att människor hör om detta och kan ta sina egna beslut i livet?

BR: Jag är en budbärare.  Och vad som händer är det som händer.  Jag har blivit något av en purist själv i allt det här. Det är som, jag vet inte, jag menar, jag vet egentligen inte om vi förtjänar att få mer information.  Det är inte jag som tar det beslutet.  Om jag får mer information så kommer jag att släppa den. Jag vet inte vad som kommer att hända och jag tror att vad som helst kan hända.  Jag tror av vad som händer är, i betydande grad, upp till oss.


Klicka här för videon

Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits