Search

__________________________________________________________

  David Icke
HUMAN RACE, GET OFF YOUR KNEES19 Maj, 2010

Bill Ryan (BR): Detta är Bill Ryan från Project Avalon och det är datum… och jag vill säga det igen, låt mig börja om en gång till.  Jag vill säga vad du faktiskt kan göra, kan du göra en av de där handklappningssakerna…

David Icke (DI): Visst, det är klart.  Ja, en och en halv hand klappar, det kan jag göra (skrattar).

BR: Detta är ljudet av en enhands- och en halvhands-klappning (skrattar).

DI: Yeah, yeah. ... (klappar sina händer två gånger).

BR: Mycket bra, okej… mycket fint. Så.

DI: Jag har den tystaste kläppen någonsin, mig, jag måste göra den ibland som det här (klappar sina händer tillsammans).

BR: (skrattar). Du måste påminna mig.  En av dessa dagar kommer dessa idioter på YouTube att ta in det faktum att du har fått reumatism och därför kan du inte göra en normal handskakning, du vet. (skrattar).  Vi borde göra en demonstration på den här videon…

DI: Yeah, detta är en…

BR: … av Titta, du vet, vi försöker göra vårt bästa för att

DI: Det är en frimurarhandskakning, mina damer och herrar… (skrattar).

BR: … Vi försöker göra vårt bästa med att skaka hand här

DI: … det är en frimurarhandskakning mellan, ah, frimurare som har fått reumatoid artrit i sina händer, du vet, det är en, det är en gammal tradition…

BR: … Aaah…

DI: … går tillbaka till Babylon (båda skrattar).

BR: Så, detta är Bill Ryan från Project Avalon och dagens datum är den 19 maj 2010.  Och även nu kan jag nästan inte tro att det är 2010.  Du vet, David, ibland måste du titta tillbaka och du tänker ”Gode Gud, det var under tidigt 90-tal sista gången jag tittade.”  Tiden accelererar.  Tycker du så ibland?

DI: Hela tiden, Bill.  När jag först hade min medvetandeuppvakning 1990 och jag började träffa medium efter medium som bara gav mig i grunden samma bekräftande, upprepande information, en av de tidigaste sakerna som jag träffade på var någonting som jag kallade ”Sanningsvibrationerna”.  Faktum är att den första bok jag någonsin skrivit i detta ämne kallade jag Truth Vibrations på grund av detta.

Och det var – och, du milde tid, där fanns inga tecken på det vid den tiden, minst sagt – där var en vibrationell förändring i processen av manifesteringen av det, och detta skulle a) bryta upp tätheten som höll människor i träldom, i kollektivt koma om du tycker det, och folk kommer att vakna upp och se sig själva och världen på ett annorlunda sätt.  Och b) det andra som skulle få upp det till ytan var allt det som hade varit dolt.

Och återigen, du vet, när vi nu… 1990, skämtar du? Inget tecken på det.  Men se på det nu, det är otroligt, det antal människor som vaknar upp över hela världen till en ny version av sig själva och världen.  Och, du milde, hur mycket information har träffat ytan som inte fanns där för 20 år sedan?  Hur många?  Inte för tio år sedan, fem år sedan, det är en exponentiell kurva.

En av de intressanta aspekterna av detta som jag, återigen, plockade upp under dessa tidiga dagar, var en… En sak jag fick genom ett medium var: slutligen, tiden kommer att gå så fort att det kommer att vara skrämmande.  Därför att tid och rymd – för mig i alla fall – är inte verkliga, ja vi vet ju att de är en konstruktion.

Om du tar en datordisk och den har fått in information.  Och den är programmerad med vissa data och du lägger i dem i datorn, den datorn läser dessa data och den kommer att ta det, om du förstår, till en digital nivå, informationsnivå, och den visar det på skärmen som tydlig tid och rymd.  Och vi gör detta och den vänstra hjärnan tar in information och den arrangerar den i sekvenser.

Och ju kvickare den sekvensen inträffar, ju mer tid verkar passera kvickare och omvänt på det andra sättet.  Och så som Einstein sa: om du sitter i tandläkarens väntrum då är den sekvensen inte särskilt snabb – (mumlar) Oh, min Gud… mmm… gått… mmm.  Och sedan har du, jag tror i hans analogi är du i sällskap med en vacker kvinna, och ”ssshhhh” (vinkar framåt) då är sekvensen verkligen kvick.

Och vad som verkar vara förhållandet här är att denna energiförändring, när vi ändrar från en epok av förtryck till en epok av expansion och upplysning och medvetenhet, är att den har effekt på sättet vi avkodar verkligheten, sättet vi avkodar sekvensen förefaller vara fundamentalt påverkat.

Som jag sa i en artikel häromdagen: inträffade april?  Hade vi mars?  Om det var så, varför missade jag det?  Därför att det är vad det verkar för mig, så är det bara det enastående sättet som julen… Vad, vad… När var julen?  Jag menar, för två år sedan?  Jag menar att det är bara så otroligt det som händer.   

BR: Detta uppvaknande som du hänvisar till, du såg det framför ögonen vid Brixton Academy för bara några dagar sedan när du gjorde din stora, nya presentation efter publikationen av din nya bok.  Och naturligtvis är det därför som den här intervjun är gjord på det sätt den är, för – låt mig tala till publiken här: David har fått en avsevärd mängd av viktig ny information, och i Brixton, det var första gången som du gjorde dina åtta, eller var det nio, timmar?  Vi talar om…

DI: Åtta timmars verkligt pratande, yeah.

BR: Det var en ganska stor utläggning och du sa till mig häromdagen att du blev överraskad över den respons du fick från dessa människor, medan du för 15 år sedan talade till tomma stolar.  Saker och ting har förändrats, eller hur?

DI: Åh, det är enastående.  Jag… du vet, när jag gick ut för 20 år sedan, trots, du vet, inte bara hånet, masslöjet, utan när jag började gå runt och tala om stoff – naturligtvis visste jag mycket mindre än nu, som vi alla gjorde – men det var liksom att banka huvudet mot en vägg, du vet. Jag satte ut stolarna och ingen kom och sedan talade jag till tomma stolar och några få kom. Och sedan satte jag tillbaka stolarna och gick hem.  Och det var det, det var den kvällen, det.

Och man tänkte: Ingen chans, det här kommer ingenstans.  Men, du vet, som vi alla vet, någonting driver dig vidare.  Någonting djupt inne driver dig vidare: ”Fortsätt gå, fortsätt gå”.  Och du tänker: Åh, vad är det för mening? - ”Fortsätt gå”.

Och, under särskilt de senaste tio åren, jag menar, kanske jag verkligen började plocka upp för omkring 15 år sedan, men sedan tio och sedan fem, för kurvan går på det viset, det är bara extraordinär matte, jag menar att över hela världen, det spelar ingen roll vilken kultur du går in till – naturligtvis, en del är mer förtryckta och därför mer stängda än andra, men – över hela världen, det är enastående, du vet.

Vad jag plockade upp 1990 om dessa Sanningsvibrationer, detta uppvaknande, detta… sättet som energiförändringen skulle bryta upp tätheten som höll oss i träldom och okunnighet, det händer nu.

Och du vet, du går genom åren och du tänker: Det är allt öde och dystert och allt sådant, och när du ser på hur samhället är på väg, om du ser på TV-nyheterna och läser tidningarna tänker du att den här Orwellskt globala, fascistiska, kommunistiska – samma sak med olika namn – diktaturen, denna Orwellskt globala stat, var i grunden en gjord uppgörelse för den rör sig verkligen snabbt, men…

Om du bara kommer från de fem sinnenas nivå när det gäller detta och du bara ser, du vet, vad det medvetna sinnet kan se och ta emot, då kan jag helt och hållet förstå varför människor tar in det. Jag förstår helt varför det är många, du vet, forskare på den här femsinnesnivån av konspirationen som just går (rörelse med att dra ut sitt hår). ”Det finns ingenting vi kan göra”.

Men det finns det, därför att denna värld är inte som vi tror att den är.  Där finns andra krafter som arbetar.  Denna så kallade fysiska, solida verkligheten är inte fysisk och solid alls, den är flytande.  Det verkar inte så, men det är den.  Och för att den fått det här flytandet bakom den uppenbara stelheten och soliditeten och orörligheten, betyder det att den här nivån av verklighet kan förändras mycket, mycket snabbt. 

 När människor inser det – jag förstår det fullkomligt för det medvetna sinnet ger oss fullständigt detta… fokus på verkligheten – när vi tror att den fysiska världen måste förändras genom att förändra fysiska saker, då ser du på tidsskalor av förändring som är helt enorma, som vi förstår saker i varje fall, därför att det är så det är i den så kallade solida världen.

Men när du inser att denna så kallade solida värld bara är en holografisk projektion, och den verkliga grundverkligheten av detta universum är vågformig, vibrerande information, då tar plötsligt hastigheten som den här världen kan förändras på dramatiskt annorlunda proportioner.  Om du till exempel hade datorskärm och du måste ändra den skärmen eller vad som finns på den, fysiskt, jag menar: var skulle du börja?  Men den datorskärmen är en projektion från informationen på en diskett.  ”Okej, så jag vill ändra den, okej: diskett ut, omprogrammera den, tryck Enter” – Wooooouw!  En annan värld!

Och det som händer nu, som en del av hela den här Sanningsvibrationsförändringen är, att informationsstrukturen i detta universum förändras – när den gör det är det en cykel, och sedan talade forntidens folk om den cirkulära naturen hos tiden.  Och detta, detta är för mig Bill – jag kan bara tala, du vet när jag talar så här, där jag kommer ifrån och vad jag har undersökt, folk måste komma fram till sina egna slutsatser naturligtvis, det är bara rätt - men, de gamle talade om den cirkulära naturen hos tiden, och det är den.  Det är som ett kosmiskt spel.

Och vi går igenom olika epoker – det som i Indiens kultur kallas Yogas och andra folk runt om i världen har olika namn för dem – där den här cykeln går genom tider av stor expansion, det som de gamle kallade den Gyllene Tidsåldern.  Och den går genom perioder av förtryck när saker och ting inte liknar den alls, och det är stora förändringar och det är där kontrollsystemen kommer in och hela resten av det.  Och sedan finns det andra som tar det tillbaka till där det började och hela sekvensen startar om igen.

Det är ett interaktivt datorspel – på enklast möjliga sätt – i det att vi plockar upp information från spelet, precis som datorn plockar upp information från disketten och visar det på skärmen, men vi lämnar också, som med Internet, vårt unika bidrag till spelet.  Så det är ett interaktivt spel, vi ger och vi tar emot, i det.

Och det verkar vara mycket starkt rätt för mig när jag går tillbaka till Sanningsvibrationerna som kom in i mitt liv för 20 år sedan, medvetenheten om det i varje fall, är att vi rör oss just nu från en period av förtryck – jag tror inte att någon behöver någon överbevisning om det – och vi rör oss in i en period av mycket större expansion av medvetandet, expansion av medvetenheten, från ångest och otrygghet.

Och otrygghet är nyckeln till att förstå varför människor vill ha kontroll.  Om människor vill ha kontroll, eller någon annan varelse, vad vi nu vill kalla dem, vill ha kontroll över andra, vill ha kontroll över – inte makten att uttrycka ditt eget liv, uttrycka din egen åsikt, utan makt över andras åsikter, vilket är vad vi talar om när det gäller kontrollsystemet – då är det alltid, alltid, alltid manifestation av djup otrygghet eller osäkerhet.

Så kontrollsystemet styrs av otrygga människor.  Och vi rör oss från den här perioden nu, och vi är på den här spetsen som är orsaken till att allt är så skumpigt, för vi är nu i den här perioden där det är en kamp, symboliskt och bokstavligt på många sätt, mellan den energetiska konstruktionen av denna kontroll – förtryckt epok, om du vill – och spetsen som går in i den andra epoken. 

Så har vi nu fått en situation där kontrollsystemet desperat försöker hålla fast vid sin makt, som de har haft genom denna period, och Sanningsvibrationerna, detta energetiska påskyndande som levererar en helt ny nivå av information för oss att avkoda och därför manifestera en annorlunda värld – de är vid den här stridspunkten, den här spetspunkten.  Och varenda minut, och vartenda år som vi mäter tiden som passerar, kommer denna nivå av Sanningsvibrationen för medvetenhet att representera sig själv som normen.

Så jag säger att kontrollsystemet är dömt.  Jag är otroligt optimistisk.  Det är inte ett fall av (gör sin röst liten): Det är dömt, det är dömt, så jag kommer att sitta här och göra ingenting för det är dömt.  Det är inte alls på det viset.  Vi är ett uttryck av dessa energier och därför måste vi tona in till dem, följa deras vägledning, följa deras inspiration, vad vi nu kallar det, och bli en femsinnesverklighets uttryck för dem. 

Det handlar inte bara om att sitta ner och låta det hända.  Vi gör våra val här: skall vi gå med detta nya flöde av massiv utveckling och frihet och potential till ofattbara porportioner jämfört med vår verklighet här, eller skall vi försöka hålla fast vid världen som vi levat i upptill den här punkten, kontrollen och förtrycket och vinnare och förlorare och ”någon måste ha vunnit och därför har många måst förlora” och allt det där pratet.  För detta är valet vi gör, det är det viktiga beslutet vi måste ta.

Och människor som håller fast vid den här energin, den här verkligheten, kommer att få verkligt utmanande tider – alla naturligtvis, för vi är i den här epoken av förändring – men verkligen utmanande tider, därför at den attackerar deras medvetande, den attackerar deras känsla för verkligheten av en energikonstruktion som är i sin dödsryckning. 

Om vi går tillbaka, Bill, till kontrollsystemet vi utsätts för och som manifesteras eller som försöker att manifestera sig själv mer och mer, då är detta en absolut, ett hundra procent en holografisk manifestation av den här gamla epokens energikonstruktion. Därför måste den falla när energikonstruktionen faller.  Om jag tar ut den där disketten från datorn, den där bilden på skärmen som datorn manifesterar från den informationen måste då bli svart.  Skärmen måste bli blank.  Därför att informationskonstruktionen som har skapat den inte längre finns där – och det är dit vi är på väg.

Och, som jag sa, vi står inför utmanande tider för vi är inne i denna skumpiga mittspets’ förändringsperiod, transformationen, men gode Gud, du vet, våra barn och barnbarn kommer inte att leva det mesta av sina liv i ett kontrollsystem såsom det ser ut just nu, och kommer att se ut som några få år till.  Men hela det här systemet kommer att gå ner.

Det är en fantastisk tid att leva i. Mycket underbar tid att vara här i, att se förtryck och begränsning utbytt mot expansion och oändlig potential.  Underbar, underbar tid, utmanande som den är.

BR: Vad jag gillar om det sätt du förklarar allt detta på är, att det förmäler sig perfekt, en del tittare kanske känner igen detta, med det teoretiska arbetet av en brittisk fysiker, kallad David Bohm.  Han beskrev precis det som du refererar till som den inbegripna verkligheten och den utvecklade verkligheten.

DI: Ja, riktigt, yeah. 

BR: Har du hört om detta förut?

DI: Yeah, yeah. 

BR: Och sättet att förändra den utvecklade verkligheten, som liknar vad som uttrycks i vårt synbara fysiska, är att där är denna inbegripna verklighet bakom alltihop.  Och naturligtvis, högteknologiska ETs, avancerade andliga varelser, eller skadliga andliga varelser eller onda andliga varelser som inte vill veta vad de är där, de rör till i den inbegripna verkligheten och sedan är resultatet som metaforiska projektioner på väggen, på den utvecklade verkligheten, och detta är på ett sätt vad du beskriver.  Så jag ville bara stänga den där öglan där, för du pratar inte dumheter här, detta är känt av kvantfysiker överallt.

DI: Ja det var en intressant punkt, Bill.  Jag menar, kanske jag kunde förklara någonting som jag skrivit i min nya bok Human Race Get off Your Knees, som relaterar till detta i termer av hur jag säger att detta kontrollsystem startade, säkerligen det kontrollsystem i den tid som vi kan gå tillbaka till och känna igen.  

Jag säger att där fanns en tid när den här planeten, den här verkligheten, var i en period av vad de gamle kallade den Gyllene Tidsåldern – faktum är att jag tror att det finns en Gyllene Tids yoga i den indiska, hinduiska tron. (Notering: denna yoga kallas Satya yoga). Och det är en tid av stor expansion och förening.  Så vi kan inte, från perspektivet av livet här nu, i s k fysiska kroppar, verkligen ta in den sanna, dramatiskt annorlunda naturen av vad den epoken uttrycker, när du är i den här världen, men du är inte av den i termer av din punkt av observation.

Du upplever den här världen, men du vet att du upplever den här världen.  Du är inte i den här världen och tror att den här världen är allt du är. Du är där (kupar sina händer rund sitt ansikte).  Du är vid punkten där du tittar på och upplever världen omedelbart att du är ”i” den men du har fått punkter av observation, punkter av förståelse, i de högre rikena av medvetande, vilket kan ge dig en totalt annorlunda syn på den här verkligheten.

Om du till exempel sitter i ett hus och alla fönster är stängda – vilket i grunden är symbol för hur människor har varit under den här perioden som vi genomlevt – sedan kan du tänka dig att världen och allting är i det där huset.  Men du öppnar ett fönster och drar din punkt av observation tillbaka, inte bara från insidan av huset utan från en mycket högre nivå av uppfattning – på grund av den här kopplingen mellan erfarenhetsnivå och högre nivåer av medvetande – så inser du helt plötsligt att huset är på en gata!  Och du går ut på gatan och inser att gatan är i en fastighet, fastigheten är i en stad, staden är i ett land, landet är i ett land – hej! … jag är på en planet!  Och sedan tittar du ut på stjärnorna… 

Och… men allt det där har alltid varit där, medan du har suttit i rummet med fönstren stängda, tänkande att detta är vad som finns (kupar sina händer runt sitt ansikte).  Så denna, den där Gyllene Tidsperioden, där folk visste att vi alla var ett medvetande, jag menar, menade att konflikten, delningen, tävlandet, det där Jag måste vinna, Jag måste komma till toppen på den här smutsiga stången, känslan att där är en separation mellan oss, där är delning mellan oss, det manifesteras inte i dessa perioder av expansion och förståelse.  Vi inser att vi är ett förenat medvetande, vilket har olika punkter för observation, vilket vi ger olika namn på.

BR: För att hoppa lite åt sidan: detta blev underbart presenterat i filmen Avatar, som du skrev…

DI: Ja, absolut riktigt.  Jag tror… jag säger inte vad James Cameron menade eller symboliserade med den filmen, det vet jag inte, jag kan säga vad det symboliserade för mig.  Och det är faktiskt en bra punkt, för den relaterar till vart jag är på väg med detta.

Vad den manifestationen av den Gyllene Tidsålderns expanderande verklighet är, är i den här Tidsöglan – vilket egentligen inte är en ögla, vi kanske kommer till det allteftersom vi går vidare – information, en expanderad nivå av information inom konstruktionen av den här verkligheten som vi avkodar genom in till en holografisk upplevelse, och det är en mycket annorlunda holografisk upplevelse jämfört med den som vi har haft och den vi har nu, därför att informationskonstruktionen är mycket annorlunda mot den vi avkodar nu.

Vad jag säger i boken är: någonting hände i den här verkligheten för att skapa vad jag kallar en Schism.  Denna Schism var en förvrängning inom informationskonstruktionen.  Och den förvrängningen förändrade allting.  En av de saker den gjorde… därför att, jag fortsätter att komma tillbaka till detta, jag tror att det är så viktigt: om vi fortsätter att tänka fysiskt – och fysiskt är vad det verkar vara, fysiskt – då kommer vi att förlora intrigen för den är inte sådan.

Detta är en holografisk, illusorisk, tydligen tredimensionell verklighet, men den är inte solid. Vi avkodar den som om den är det, men den är faktiskt inte solid.  Det är informationskonstruktionen, som den är avkodad genom in till detta, så om du tar det igen, inte ens analogiskt, principen av hologrammen, då har du kommit på ett holografiskt avtryck … information i vågform. 

Om du tittar på ett holografiskt avtryck så liknar det ganska mycket ett fingeravtryck – och det är inte heller en tillfällighet – och sedan fyrar de av en laser på den holografiska vågformen, information, och manifesterat från det är detta tydligen en tredimensionell, holografisk figur, vad det nu är som varit fotograferat, vilken information som är på avtrycket. Och så på samma gång har du fått informationskonstruktionen, vågformen, och du har fått manifestationen, den holografiska manifestationen från vågformen, vilket är bilden, person, box, äpple, vad det nu är du fotograferade. 

Så när forskarna säger: Hur kan någonting existera som vågform och partikelform på samma gång?  Därför att det GÖR det!  När du ser på en holografisk figur, en holografisk, illusorisk, tredimensionell figur, så försvinner inte informationskonstruktionen från vilken den är manifesterad och (den holografiska figuren) bara står där ensam: de står där tillsammans! De är olika former av samma sak.  En är informationen och en är den avkodade informationen.

Så vad jag vill säga med detta, i termer av sekvensen jag talar om, är att när den här informationen konstrueras i denna, vad jag ville… låt oss kalla det den Gyllene Tidsåldern, då måste den förvrängningen bli manifesterad in till den avkodade, holografiska världen. Och ett av de sätt som den gjorde det på var massiva, enorma, katastrofiska, geologiska händelser.  Och dessa finns nedtecknade i forntida redogörelser och legender över hela världen.  De talar om stora vulkaniska jordbävningskatastrofer, de talar om att Jorden vänder sig och sådant och de är konsekventa över hela världen på det sätt de gör detta och berättar dessa historier. 

Och sedan har du människor som har forskat från vetenskaplig synpunkt – geologisk, biologisk nivå – under mer moderna tider och de fann att dessa forntida historier speglats i de biologiska och geologiska anteckningarna. 

Så vad som hände när den här förvrängningen i den energetiska informationens vågformiga grundkonstruktion inträffade, var att den var manifesterad in till den holografiska verkligheten som, ja, jag menar den bibliska versionen av den är den stora översvämningen, men jag tror att det har varit många sådana saker, inte bara en, men säkerligen katastrofala sådana.  Det andra jag vill säga att den gjorde var att den skapade schismer, förvrängningar i den mänskliga personligheten.

På grund av den harmonin, den förbindelsen, det där allting i harmoni och förening med allting annat – briljant symboliserat som du säger av det Blå folket i filmen Avatar – den förvrängningen orsakade ett slut på det.  Det gjorde slut på harmonin hos planeten som sådan, de geologiska katastroferna, men det bröt sönder mänskliga personligheter, den harmonin blev förstörd.

Och sedan gick vi in i alla dessa olika känslomässiga tillstånd och… förvrängningar (igen: förvrängning här – förvrängning här) som vi ser, alla känslomässiga förvrängningar, rädslan som är en förvrängning, och andra lågvibrerande känslotillstånd, oro, ångest och frustration, ilska, hat och konflikter.  Allt detta började manifesteras. 

Och vi är nu i perioden, vill jag föreslå, där den förvrängningen blir helad av dessa Sanningsvibrationer, av den här energiförändringen. Nu, detta är fundamentalt viktigt för kontrollsystemet, för kontrollsystemet i alla dess former är en holografisk manifestation av förvrängningen!

Om förvrängningen inte är där så kan kontrollsystemet inte manifesteras, för inom en harmonisk och balanserad informationskonstruktion, saker man har kontroll över, hunger, svält, krig, hat, tortyr, satanistritualer, pedofili, allt sådant kan inte manifesteras.  Detta är allt manifestationer av förvrängningen.

Och när denna förvrängning är helad… och vad som då händer, Bill, vill jag föreslå – jag fortsätter med att säga att jag föreslår, jag talar inte om för folk vad de skall tro, jag säger bara vad jag känner – människor som håller på att vakna upp och säger: Varför har jag inte tänkt på det förut?  De är de som öppnar sina sinnen och genom det vibrerar snabbare – därför att detta undertryckande av vibrationstillstånd, detta stängda sinne, densiteten, bryts upp när du öppnar ditt sinne för andra möjligheter – de är de som tonar in sig på informationskonstruktionen som kommer in, Sanningsvibrationerna som jag kallar dem.

Och de som fortfarande befinner sig i konstrollsystemet och fortfarande stöder det, det är de som ännu har stängda sinnen och fortfarande, i detta ögonblick, är fästa vid denna gamla täthet, den lågvibrationella epoken av upplevelser.  Och så, som jag har sagt tidigare, när den här förvrängningen är helad, måste dess manifestation falla!  Därför att denna informationskonstruktion har raderats från systemet. 

Så vad vi ser är inte… och det kanske låter underligt, men om du följer det vidare så tror jag inte att det är det.  Vi ser nu kontrollsystemet vid sin spets av belastning.  Det verkar röra sig snabbare, mer Orwellska lagar och allt det andra.  Mer och mer kontroll, de vill ha mikrochips i människor, den flyttar sig längs med vägen, den agendan.  Vi har våra barn – vuxna också, men särskilt våra barn – måltavlor för elektrokemiska förvrängningar i termer av de kemiska tillsatserna i mat och dryck och mobiltelefonen, mikrougnen, elektromagnetisk soppa från all den här elektromagnetiska teknologin. 

Och allt detta har kastats på oss vid den här tiden – jag skulle vilja föreslå, kontroversiellt kanske – inte för att ge kontrollsystemet mer makt utan för att försvara makten det redan hade från dessa Sanningsvibrationer. 

De kan inte längre göra som på det gamla sättet att kontrollera människor, där människor bara fortsätter att sova… (gör snarkande ljud)… de behöver inte göra så särskilt mycket!  De behöver inte göra för mycket vid den här tidpunkten: de har fått kontroll, de har fått kontroll över resurserna, de har fått kontroll av det här, kontroll av det där och i tysthet kan de bara suga ur mänskligheten energimässigt, resursmässigt och allting, låta mänskligheten gå vidare, bli deras slavar utan att ens inse det – vilket är den bästa formen av slaveri naturligtvis, att vara en slav utan att inse det!

Men på grund av dessa Sanningsvibrationer och på grund av att de kan se ner på vad vi kallar tidlinjen, ner för Tidsöglan som vi kanske uppfattar den, så kan de se att en del av detta kommer att ske.  Så de har fokuserat på den här perioden för att kasta allting på oss, att försöka stoppa att vi blir påverkade fundamentalt, djupt, av dessa Sanningsvibrationers transformation, därför att så snart vi blir det så är spelet över. 

Och så, för mig är det en otrolig synkronicitet mellan denna vibrationsförändring och att människor vaknar upp och det här bombardemanget på multinivå, denna multidimensionella, kolossalt detaljerade belastning – mentalt, fysiskt, känslomässigt – på den mänskliga rasen för att förtrycka oss och kontrollera oss, dessa två har synkroniserats här på grund av att det här kommer att göra oss fria och det där försöker att stoppa att det händer.  Inte en chans! 

Men vad den där kommer att göra är att den gör transformationen mer skumpig och mer utmanande än den skulle ha varit utan de här försöken att stoppa den.  De kan inte stoppa den!  Den här tror att den är den är den oemotståndliga kraften, den orubbliga avsikten.  Det är den inte!  Detta är den oemotståndliga kraften och den här kommer att få några verklig chockar allteftersom vi rör oss genom den nästa lilla stunden upp till år 2016, 2017, kanske lite längre – helt säkert inom min livstid – då vi ser detta uppenbarligen ointagliga, ostoppbara kontrollsystems struktur smälta ner, när vi ser dess fall – därför att det är ett korthus.

Varför?  Därför att den energetiska informationskonstruktionen som håller korthuset tillsammans, vilket manifesterar sig själv massivt som mänsklig apati och mänsklig okunnighet – vilket är fundamentalt för att hålla ihop det – det försvinner.  Så korthuset måste falla.  Jag är ledsen, grabbar, det är bara så det är.

BR: Så vad var nu den nya informationen som du presenterade vid Brixton Academy den andra dagen?

DI: Ja, det var ganska mycket.  Jag arbetade med den informationen för, jaa, månader faktiskt, för det var verkligen en ny period i mitt liv och jag reser runt i världen med den under det här året i Europa och Amerika. 

Kanske jag bara kan förklara hur jag satt ihop den här informationen – hur människor än tar den – genom åren.  Det har varit mycket enkelt och det har varit ett ständigt återkommande tema.  Det bara upprepar sig själv allteftersom vi rör oss genom nivåer av förståelse.

Och när jag – som vi pratade om sista gången vi samtalade, Bill – jag talade om vad som hände mig när jag lades in på psyket 1990, när jag kände under ungefär ett år att det var den här närvaron runt om mig, och när jagvar i ett rum ensam, så var jag inte ensam.  Och det blev mer och mer av det och slutligen … lång historia kort, jag gick till ett medium för första gången i mitt liv och hon började, efter två besök, under det tredje besöket började hon att få det här meddelandet i sitt huvud och hon sa: Jag blir tillsagd att berätta saker för dig, att jag skulle gå ut på en världsscen och jag skulle avslöja stora hemligheter. 

Och jag… du känner mig, jag presenterar snookerspel och sport på BBC vid den tidpunkten. Och jag var den nationella talesmannen för det Gröna Partiet och allt sådant där, men jag skulle gå ut i världen och avslöja hemligheter… jag menar, du vet, vad?  Men någonting inom mig bortom den medvetna nivån sa mig: Du är, Du är, gör det, gör det!

Men i alla fall, vart jag vill komma med detta är: bland dessa budskap som gavs till mig 1990 var: Han kommer att säga saker och under varifrån de kom.  De kommer att vara våra ord.  Ibland kommer vi att sätta  kunskap in i hans sinne.  Ibland blir han ledd till kunskap.  Och en annan var, lite senare: Mödosamt sökande är inte nödvändigt.  Det var allt organiserat för länge sedan – ord med den effekten.  Allt han behöver göra är att följa ledtrådarna.

Som du vet finns en berömd annons i England som började gå runt för några få år sedan nu och poängen är: Det gör precis vad som sägs på burken.  Jaa, allt jag kan säga om dem, vem de nu är på någon nivå av okroppsligt medvetande, är att de har gjort precis vad de sa på burken.

Och vad som hänt under åren är att – helt från början, faktiskt – jag har haft en insikt som kommit från ingenstans om något liknande detta.  Och då började de fem sinnenas information komma.  Såsom, jag kommer att möta någon som tar upp det här ämnet och jag plockar upp information om det.  Jag ser en bok helt plötsligt angående den här informationen.  Jag har en upplevelse vilken handlar om den här informationen.  Jag kommer över dokument, jag kanske ser något på Internet om den här informationen. 

Men det är inte som att det är en vecka, en månad, två månader, tre månader. Detta är en koncentrerad sekvens.  Och jag har lärt mig över åren att… för att följa detta och känna igen det, vilket inte är så svårt för det blir kraftfullare och sekvensen blir mindre.

Och det här med reptiler började komma ut som det.  Jag började få inblick i det faktum att, inte nödvändigtvis reptilartade, utan att där var ett icke-mänskligt element till detta.  Och vid den tidpunkten reste jag i Amerika från plats till plats under ca femton dagar för att tala till folk och jag mötte tolv separata personer som berättade för mig om reptilvarelser och deras erfarenheter med dem.  Och det är så det fungerar och så fortsätter det.  Så för att komma fram till den här nya informationen så var det samma sekvens. 

Jag började skriva den här boken från den tidiga delen… kanske i mars 2009, fastän ett stort stycke fick stoppas när jag reste omkring.  Och, jag vet inte, efter en månad, två månader så satt jag ner och började skriva den där dagen och energin i rummet förändrades.  Och jag tänkte: jag känner till den här, jag känner igen den här.  Energin i rummet ändrades.  Där var en vibrationsförändring, du kunde känna den.  Atmosfären förändrades – ett enkelt sätt att förklara det på – jag känner igen det här

Och vad jag då fick, när detta hände var, det första temat var: Månen är inte verklig. Naturligtvis är det mer att veta om det än vad som kom, men Månen är inte verklig, månen är inte vad du tror att den är.  Och jag tänker… Månen är inte vad du tror att den är.  Så jag har haft en eller två antydningar om det under åren.  En liten tanke, du vet, i ögonblicket.  Men sedan har den försvunnit.  Jag kommer aldrig någonstans.

Och så tänkte jag: Månen är inte verklig.  Så jag skrev in en del nyckelord på NetFind utan att vänta mig att finna någonting.  Och inom en minut, två minuter, jag vet inte, kanske mindre, med den fart som finns på Google, ut kom en bok vid namn Vem byggde Månen? Skriven av två forskare som även har skrivit andra böcker.  Vem byggde Månen?  Jag menar, du vet, vilken underbar titel på vad jag just hade fått här: Månen är inte verklig

Och jag läste den.  Jag skickade efter den och jag läste den omedelbart.  Och jag säger inte att varenda sak i boken, eller varenda sak i någon bok, är 100 procent.  Jag menar, jösses, vi försöker att avslöja stora mysterier och inte minst mysterier som inte vill bli avslöjade eller åtminstone om folk som inte vill att de skall avslöjas för oss.  Så du vet, jag säger inte att alla ord i varenda bok är 100 procent, naturligtvis är de inte det.  Det är inte så det är.  Men jag var verkligen, verkligen imponerad av det sätt de hade visat på avvikelser, mycket underliga, oförklarliga avvikelser om hur… ja först av allt, om hur Månen skapades.

När jag började läsa om de vetenskapliga förklaringarna… och, det är en annan sak, du vet. Så många vetenskapliga teorier som genom upprepning blir: Detta är hur det var, vetenskapliga fakta.  Och sedan: Vänta en sekund, vetenskapliga fakta? Låt oss gå bakåt här… Hej, det är en teori! 

Och jag råkade på Big Whack Theory om hur Månen var skapad.  Och det är som om en planet liknande Mars krockade med Jorden, en stor glob kom ur Jorden och blev Månen.  Och sedan läste jag, då jag följde detta rakt igenom, att på grund av det fysiska och stoff – vetenskapen om det – inte gick hem så ändrade de det lite så att planeten krockade Jorden och sedan kom de tillbaka och hade en annan teori.

Och jag tänkte: Jaa, det var förbaske mig desperat, det där.

- Jag skall ge dig en.  Vill du ha en annan?

- Yeah.

- Okej, här får du, här är Månen nu.  Ser du vad du orsakade?

Och det faktum att Månen är mycket större än den faktiskt borde vara som en satellit från Jorden, att dess position och geometri, geometriska och matematiska förhållanden mellan Jorden och Solen särskilt, är mycket, mycket imponerande och ”vad?”  Och det faktum att det är bevis för att Månen är ihålig – till stor del ihålig.  Jag tror att den är i gropar. 

Och sedan råkade jag hitta – vilket många människor kanske har råkat på i det förflutna, detta är allt mycket orkestrerat – de två forskarna från Ryssland, Sovjet Academy of Sciences, som skrev en artikel i Sputnik Magazine under 70-talet och påstod att Månen var en konstruktion, en ihålig… inte en total konstruktion nödvändigtvis, men en ihålig planetoid.  Återigen: urgröpt.  Och att en mycket avancerad utomjordisk icke-mänsklig, vad du nu vill kalla det, livsform, tekniskt avancerad, hade skapat denna konstruktion.

Och de går in i detalj om hur de tror att den är konstruerad.  Och när du följer den vägen som de säger att den är konstruerad på, då börjar det svara avvikelser, som vetenskapen säger: Vad? Som en forskare sa: Det enda du faktiskt kan säga om Månen är att den är ett iakttagelsefel: den borde inte vara där på det sättet som den är.

En av de saker som forskarna sa, till exempel, är att på utsidan av Månen för omkring tre miles eller så, är en begynnande buffertzon, om du vill, för att skydda den från att bli krockad av rymdfragment och andra objekt.

Och sedan säger de – jag säger inte att det är 100 procent sant, men jag tror att temat troligen är absolut rätt – sedan är där likt en tjugo miles, säger de, ointaglig barriär.  Och sedan har du kratrarna på Månen som, trots deras olika storlekar och uppenbarliga nedslag, så har de fått ett ganska universellt djup, vilket folk har sagt: Hur kan det vara så när du har olika…?  Så något går så pass långt och sedan inte längre.

Hursomhelst, allt detta kom tillsammans och jag skrev in massor av andra… där är mängder av detaljer i boken och sedan ringde jag upp oraklet, eller hur?  Så jag ringde Credo Mutwa, Zulushamanen, den officiella historikern för Zulufolkets nation.  Och… jag fann att om du tar symbolismen från Zululegender så är de utomordentligt noggranna genom åren. 

Och en av de saker som får mig att le är: dessa kända antropologer och historiker och vad du nu har, de tar så ofta symboliska berättelser som antikens folk berättar och de avkodar dem bokstavligt, därför att de är vänsterhjärnsmänniskor – de kan inte göra något annat, de kan inte bara dra saker genom processen och se dem symboliskt.  För vi är i en tid när vi… det är så mycket lättare att kommunicera vad vi försöker säga därför att mer och mer och mer teknologi speglar den verklighet som vi upplever just nu.

För att ta ett exempel: denna virtuella verklighets universum är en vibrerande informationskonstruktion och vi avkodar den informationen genom det elektriska in till det holografiska för att skapa den här verkligheten.  Jag har bara beskrivit Internet, förstår du. Om det trådlösa Internet är i det här rummet, då kan din dator där borta dra ut denna världsvida, kollektiva verklighet ur den osynliga etern.  Jaa, det är vad vi gör på ett mycket mer sofistikerat sätt.  Detta är orsaken till varför informationskonstruktionen är så fundamental till den holografiska verkligheten som vi upplever.

Och vad forntidens människor hade var ju ingenting av det här materialet!  Dessa profeter och bärare av kunskapen, för att försöka komma åt vad de försökte säga om verklighet och liv, måste de använda symbolismen som fanns tillgänglig för dem, och symbolismen som deras publik, människorna på den här tiden, kunde förstå.

Allt som är en grundförutsättning till detta.  Jag ringde upp Credo.  Jag talade inte om för honom någonting av vad jag tänkte om Månen och hur… vad för material jag hade länkat tillsammans upp till den tidpunkten.

Jag sa en enkel mening:

Credo, kan du berätta om några Zululegender om Månen för mig?

– Oh, ja, mr David – sa han – vi kallar Månen för ett ägg.  Vi säger att Månen är ett ägg. 

Naturligtvis skulle en antropolog som inte kände till det här materialet säga: Månen är ett ägg? (viskar) primitiva människor, primitiva, primitiva.  De skulle aldrig kunna ta någon examen, du vet.

Varför symboliserade de ett ägg?  Därför att de säger att Månen var urgröpt, gröptes ur av två bröder, reptilbröder kallade Umpanku och Rwani.  Och de var kända som Water Brothers i Zululegenderna.  Och de säger att de gröpte ur Månen och rullade den tvärsöver himlen för hundratals generationer sedan.  Och när de drog den till Jorden uppstod en stor geologisk katastrof.

Naturligtvis när Månen kom in så var en av de saker den gjorde var att Jorden flyttade sig.  Och sedan har du detta forntida tema om att Jorden vände över.  Det skulle… i grunden vad det skulle göra var att förstöra vadhelst som fanns där innan och sedan kan de bygga, när allt har lugnat ner sig, de inne i Månen kan bygga sitt eget, nya samhälle.  Jag är absolut säker på att detta är vad som hände. 

Intressant nog, naturligtvis, Bill, som du väl vet, Umpanku och Rwani, som i Zululegenderna hade fjälligt skinn som en fisk, var två bröder som kallades Water Brothers.  Detta är legender hos Zulufolket i Sydafrika. Ta det till Sumer, Babylon och de sumeriska stentavlorna och du kommer in på Anunnaki som leddes av Enki och Enlil.  Och helt säkert var Enki mycket väl symboliserad och associerad med vatten.  De var… igen: de var bröder.

Och återigen så speglar det hela berättelsen, och så många historier om bröder.  Sådant som Kain och Abel och alla dessa broderhistorier.  Jag tror att vi hämtar tillbaka dem, de har ett ursprungligt tema som kommer tillbaka från dessa, vad jag skulle säga, reptilentiteter.  Och Zululegenderna säger att Rwani och Umpanku var reptiler, var…  de kallades där Chitarui, barnen från ödlorna, barnen från pytonormarna. De stal Månen från vad de kallade den Stora Elddraken och tog den till Jorden. 

Och… Månen orsakade katastrof, förändrade allting.  Naturligtvis påverkade den vinkeln och rotationen av Jorden – hela jäkla alltihop.  Den påverkar vatten. Den har en ofantlig påverkan på det mänskliga hormonsystemet som slussas in till det endokrina systemet, vilket slussas in till tallkott- och hypofyskörteln för det tredje ögat – som ser bortom de fem sinnenas syn och gör att vi blir medvetna om nivåer bortom de fem sinnena.  Den har en fundamental påverkan. Bry er inte om andra saker som jag säger kommer ut från den Månen.  Men att vara där och av den storleken, på den platsen, har fundamentala effekter på Månen.

Om vi går tillbaka till vad jag talade om tidigare så säger jag att när Månen anlände, i association med andra saker som hände vid samma tid – för där finns en hel historia att berätta om Mars och vad som hände med den i den här berättelsen – att det där… du förstår, vi tittar på Månen som på allt annat och vi ser en solid Måne.  Det där är den holografiska, avkodade nivån av den.  Dess primära tillstånd är en informationskonstruktion.  Som allting i den vågformbaserade informativa konstruktionen av den här verkligheten. 

Så när Månen kom in ”fysiskt”… den kom bara in fysiskt i den holografiska verkligheten som spelas ut, vad vi kallar femsinnesverkligheten – jag kallar den så i alla fall, håll det enkelt. Det var faktiskt information som rör sig in genom den informativa vägformskonstruktion och det orsakade förvrängningen som är manifesterad på den här planeten av alla de saker vi har talat om tidigare.  Och den förvrängningen har manifesterat sig själv i kontrollsystemet.

Den har manifesterat sig själv i trasiga, mänskliga personligheter, i disharmoni och i en desperat begränsad känsla för självet och världen.  Därför att när du är i harmoni och balans kan du ta in högre nivåer av medvetande.  Men när ditt energifält gör så här: (rör sig ilsket och babblande) allt sådant där, med allt det andra - oro, rädsla (babblar) – då är du inte i det tillståndet.

Och därför, vad du kan tona in dig till, och vad du kan dra ner i termer av förståelse, medvetenhet, insikt, även manifestation, är fundamentalt begränsat till det harmoniska tillstånd av medvetande som vi talade om tidigare – människor var i förut – förvrängningen.

Och som jag sa, dessa Sanningsvibrationer är helande för förvrängningen.  Och manifestationen av förvrängningen kastar nu allt på oss för att försöka hålla fast vid något som energimässigt har raderats från disketten, vilket är orsaken till att världen håller på att förändras dramatiskt.  Och efter att den här spetsen har gått igenom, dramatiskt för det bättre, dramatiskt för att allt skall bli bättre. 

BR: Hur leder detta tillbaka till innebörden om att Månen inte är vad den verkar vara?

DI: Jaa, jag tror att när Månen kom in, som jag nämnde tidigare, var detta i samband med massor av andra saker. Du vet, när forntidens folk talade om ett krig bland gudarna i himlen så tror jag inte att de talade symboliskt alls.  Vad symbolismen är, vi kan debattera om detta, men… det människor plockar upp från det. Men jag tror att det finns en mycket god chans att det faktiskt var bokstavligt.  Det var en strid mellan vad vi anser… vad de ansåg vara gudar. 

Och jag tror att förstörelsen av Mars, som jag tror var en ockuperad planet långt mer nyligen än vad folk tror, och det faktum att där är detta tema – inte bara med människor som Immanuel Velikovsky, som är berömd för det, utan också återigen Zululegenderna som är precis detsamma – att där var en planet mellan Mars och Jupiter och den blev förstörd.  Och den var förstörd genom en sorts högteknologiskt vapen.

Om du tar Star Wars, du vet… Star… du vet, George Lucas, Bill, är en sådan massiv insider. Han talar inte utifrån någon jäkla fantasi.  Och det här stoffet om: I en galax lång, långt borta… Ursäkta mig, den här.  Tack så mycket George.  Och du vet, han har temat där om en planet som blir förstörd och han har temat om Dödsstjärnan.  Vad är Dödsstjärnan? Den ser ut som Månen!  Och den är en tankekonstruktion.  Den är ett begrepp som används till att försöka ta över planeter. 

Jag tror att där finns många av dessa saker och jag tror att vad livets språk och allt det där stoffet jag talade om förut, sättet som den här informationen sätts framför mig, vad den säger till mig – vill jag föreslå i alla fall – är att där är ett arbetssätt genom vilket de drar in Månen.

När de drar in månar så har de en fundamental påverkan på planeten som sådan och därför har de i grund och botten, som de gjorde här, ett blankt papper.  Det är över, den civilisationen: över.  Och sedan när saker och ting kommer på plats så startar de genetisk manipulation och andra manipulationer och de tar över samhället, tar över planeten.  

Men en av de saker som bör nämnas är att dessa månar är beroende av målplaneten för resurser, för slavarbete för att skapa resurserna och allt annat.  Så medan det verkar vara denna dynamik att Månen är i kontroll av planeten, är faktiskt Månen totalt beroende av planeten för allt vad den behöver.

Ett av de vanliga temana genom de forntida skrifterna, genom Zululegender och genom folk jag har mött i den moderna världen genom åren, är att dessa reptilentiteter – som jag säger var inne i Månen, inte bara där, inom Jorden och också i andra områden av det här solsystemet, men – de är vettskrämda för att bli exponerade. 

Därför att jämför med den mänskliga befolkningen så finns där inte så många av dem. Det är därför… en av orsakerna till att de vill gallra i den mänskliga befolkningen – vilket är ett återkommande tema i konspirationsundersökningar – beror på att de inte kan handskas med antalet.  Men också att de är komplett beroende på den här planeten för resurser och…

BR: Det är ett parasitförhållande som du beskriver.

DI: Oh, det är vad jag har sagt i boken.  Och detta är intressant Bill, för jag talar om något i boken som jag kallar Moon Matrix.  Och denna Moon Matrix är ett kollektivt sinne vilket sänds från Månen.  Och i grunden är det det kollektiva sinnet av dessa reptilentiteter.  Så vad de faktiskt har gjort – jag skall förklara vad jag menar om en sekund, lite mer detaljerat – men i temat som du tar upp punkten om parasiter, är att på så många sätt har mänskligheten blivit ett kollektivt uttryck för den mentaliteten.

Så om du ser på samhället… och jag har talat om hela det här ämnet i boken, skojigt nog, så har du en parasitisk grupp som bokstavligen går runt och parasiterar på andra planeter, andra grupper av folk, befolkningar, planetbefolkningar.  Och de har överfört detta till det mänskliga samhället.

Titta på det, Bill!  Det mänskliga samhället är översköljt av människor som parasiterar på andra människor.  De använder sina bemödanden och sina talanger för att få belöningar för sin egen del som de inte har bidragit till ett dugg. Titta på banksystemet!  Det är det största, parasitiska nätverket du någonsin kan komma i kontakt med. Du ser på myndigheternas parasiterande på befolkningen.  Titta på transnationella företags parasiterande på befolkningen och sedan drar du ner det in i den vanliga befolkningen och du får parasiter.

Jag menar, jag har haft parasiter i mitt liv.  En man försökte ta kontroll över alla mina böcker och jag måste lägga ner en förmögenhet för att gå till domstol och stoppa honom.  Han hade inte bidragit med ett enda ord, eller några fakta!  Människor som Jordan Maxwell hade parasiter i sitt liv.  Särskilt en, som försökte ta över hans arbete, hans livsverk, och tjäna pengar på det.  Så många människor!  Du ser parasiter överallt.  Varför?  Och sedan kommer du ner in till parasitens kropp, och kroppen är på multinivå! 

Och jag skulle vilja påstå att reptilmentaliteten har överförts till det mänskliga kollektivets sinne på ett sätt som jag kommer till, genom vad jag kallar Moon Matrix.  Det beror på hur kraftigt intonad du är till denna Moon Matrix, detta kollektiva sinne, hur mycket du blir påverkad av den.  Ju mer kraftfullt intonad du är till den ju mer blir ditt beteende och dina uppfattningar speglar av denna mentalitet av bikupesinne.

 Och ju mer du vidgar din medvetenhet och därför ditt vibrationella tillstånd ur denna Moon Matrix-frekvens – vilken har sänts från Månen vill jag påstå – ju mindre påverkas du av den.

Nu, mycket snabbt, kommer vi tillbaka till den period vi nu är i. De är desperata för att kunna stoppa människors uppvaknande ut ur influensen från Moon Matrixen, därför ut ur fårmentaliteten, bikupesinnet.  Och har du väl börjat dra dig ifrån det så minskar influensen över dig och slutligen försvinner den, och plötsligt kan du se saker du inte sett förut.

Och en av… som jag nämnde tidigare, det primära grundtillståndet hos dessa reptilentiteter, för de önskar kontroll över oss, är en desperat osäkerhet.  Rädsla för att tappa sin… deras förmåga till att överleva, därför att målbefolkningen ser vad som håller på att hända.  Och därför är det den mentalitet som de baseras på.  Detta kollektiva sinne som är kopplat in till det kollektiva, mänskliga sinnet, detta bikupesinne, manifesteras, projekteras, kommuniceras in till befolkningen.

Så vad tittar du på?  Du tittar på en mänsklig befolkning som är oföränderligt ängslig, rädd för att inte överleva.  Och inte bara fysiskt utan finansiellt, genom: Kommer min partner att lämna mig? Kommer jag att mista mitt jobb?  Kommer mitt trossystem att överleva med denna nya information?  Det handlar helt om överlevnad, överlevnad. 

Och varifrån kommer detta?  Du talar till hjärnexperter, hjärnanatomi, etc etc etc och de talar om för dig: det kommer från reptilhjärnan.  Det kommer från reptilhjärnan, som de kallar den, en del av dem kallar det R-komplex.  Jag har skrivit om reptilhjärnan under åratal av uppenbara jäkla orsaker.

Och vad jag säger i boken – och återigen, människor måste känna detta – är att denna genetiska manipulation som de gamle talade om, som du finner om och om och om igen – du ser det i Bibeln: Guds söner korsar sig med människornas döttrar och allt det där, men det är bara en förklaring, den finns överallt – jag säger att detta var sekvensen, grundtemats sekvens: Månen kommer in, förändrar allting, slut på samhället som det var förut, massiv geologisk, biologisk alltings jäkla katastrof, splittrar mänskliga personligheter för dessa som överlevde. 

Och sedan lugnade saker och ting ner sig och nu startar den genetiska manipulationen.  Och så plötsligt börjar samhällen dyka upp i Sumer, Egypten, Indus Valley, Sydamerika, Västafrika, Kina.  Ett som var framför resten av dem.  Jag säger att det är influensen av dessa entiteter. Och naturligtvis har du sedan historierna om Anunnaki i Sumer.  Du har fått berättelser om Chitauri i Sydamerika… i Sydafrika i Zululegenderna. 

Och vad jag säger är att där var en genetisk manipulation av den mänskliga rasen.  Jag säger inte att vi inte hade en reptilhjärna innan dess.  Jag säger att det var ingenting som det är nu. Och jag säger att reptilhjärnan agerar, om du tar datoranalogin – den biologiska kroppens datoranalogi som jag har använt i åratal, där den är en biologisk dator som plockar upp den informationen och gör den till den här verkligheten och för att den är biologisk så har den förmågan att tänka själv till en viss nivå – om du tar den analogin: detta är ett mikrochip, detta är en reptilhjärna och detta mikrochip är kopplat till Moon Matrixen.
 
Och om vi lever våra liv genom karaktärsdragen från reptilhjärnan… vilket i grunden är rädslan för att inte överleva i alla dess uttryck, och också reaktion.  Reptilhjärnan tänker inte, den reagerar!  Och det är en bra sak på många sätt.  Om du kommer körande längs en väg och någon går framför din bil: Tack så mycket, reptilhjärna!  Du vet, du går inte genom hjärnbarken: Oh, den kvinnan går tvärsöver gatan. Vad skall jag göra? Skall jag stoppa? Skall jag svänga?  Nej, Bang!

Men så snart du får den reaktionsmekanismen manifesterad och den påverkar vad du gör… I så många människor gör den det – milde tid – i oss alla, från tid till annan om inte mer än så, generellt sett när vi lever livet, i beslut och interageranden.  Sedan har du ett samhälle som faktiskt är en manifestation av reptilhjärnan.

Och i min bok går jag in på mängder av detaljer om karaktärsdragen i reptil hjärnan och sedan jämför dem med karaktärsdragen i det mänskliga samhället och de är otroliga speglar av varandra på så många sätt.

Och så vad vi fått, slutligen, var: samhället är avslutat – det var där tidigare – genom anländandet av Månen, saker och ting lugnar ner sig, genetisk manipulation börjar tona in den mänskliga arten till Moon Matrix – Månens överföringar – vilken uppenbarligen började med en mycket liten befolkning.  Jag brukar säga att den kom ut från Afrika, det verkar vara vad antropologer kommit överens om, dessa arter, och den manifesterades slutligen som den mänskliga art vi känner idag.

Och jag såg en film… jag tror att den var gjord under 80-talet.  Jag såg den på 90-talet… den hette They Live och den var – inte bara producerad, jag tror att han gjorde allting, han skrev musiken, allting: John Carpenter som har arbetat med Georges Lucas med Star Wars, med specialeffekter och sådant.

När jag först såg den här filmen, They Live – och förresten om du går in på YouTube och skriver ”They Live John Carpenter” så kan du fortfarande se den i sektioner, jag rekommenderar det – jag kunde se vid den tiden, Bill, att det väldigt mycket var ett uttalande om hur, vad jag förstod, världen skulle se ut under kommande år.

Men du milde, från perspektivet att sitta här, det är absolut mitt i prick.  Om den här mannen… ja, naturligtvis John Carpenter påstår att det inte alls är någonting som det, det var bara en historia – nu, snälla John… snälla, kom igen… förolämpa inte vår intelligens!

Och för människor som inte har träffat på den, det var så här: den börjar med en massiv ekonomisk depression i Amerika, och det var i framtiden från 80-talet räknat när den kom ut men den framtiden är omkring just nu.  Det var en stor ekonomisk depression och där fanns folk som levde – huh, förlåt mig – i tältstäder och korrugerad plåt, grupper av hopsnodda sådana, platser att sova på i ödelandskap – detta händer tvärsöver hela Amerika nu – och huvudkaraktären kom fram i början på filmen.  Och han letar efter jobb i byggnadsindustrin, men det finns inget, men han klarar av att hitta ett.

Vid slutet på dagen säger en stor, svart man till honom på byggpatsen: Har du någonstans att bo? Och han säger: Nej, det har jag inte.  Så de går tillbaka (lång historia kort) till den här provisoriska byn på en bit av ödelandskapet – tält och korrigerad plåt, hopsatta byggnader – och de lyckas på något sätt rigga upp en TV, ingen bra sådan, i den här lilla byn.  Och de tittar på den strax efter att de kom dit.

Och plötsligt bryts programmet (slår ihop sina händer) och han sparkar till den och säger: De är här (ord med den effekten, jag kan inte minnas vartenda ord). De är här! Vi ser det inte, de är här! De är här! De kontrollerar oss, de kontrollerar oss! 

I vilket fall som helst, mannen som – jag skall kalla honom byggaren, killen som hade anlänt och blev introducerad till den här byn – han började bli väldigt nyfiken på en kyrka tvärs över gatan på grund av aktiviteten.  En del människor härifrån gick in där, och det var… konstigt. I alla fall går han in och tar en titt.  Och han inser att kyrkomusiken som kommer ut under den här gudstjänsten, när han kryper runt, i verkligheten är en förbaskad tape som rullar och det är en hemlig operation, av dessa människor, för att motstå kontrollsystemet.

För det var inte bara en ekonomisk depression, där var en polisstat – hej, hej!  Det är nu, det är var det är… var placerat.  Så i alla fall, den kvällen där är det en polisstatsräd: där är helikoptrar, poliser, vapen och bulldozers kommer in och de utplånar byn. Nästa dag (en del av dem är arresterade och han kommer undan) han kommer tillbaka till kyrkan nästa morgon. Och jag tror, som jag minns, han hade noterat att där var några boxar och kartonglådor när han först gick dit, och han gick tillbaka och fick tag i en.

Och han sprang ut, där var ingen där just då, han sprang ut ner till… till den här passagen mellan dessa stora byggnader och han öppnar boxen.  Och… det är bara några förbaskade solglasögon!  Och naturligtvis, han är förvånad och besviken att där bara är solglasögon.  Så han tar ett par, lägger dem i sin ficka, kastar bort boxen, går ut.  Och han går ut till huvudgatan och han sätter på sig glasögonen.  Nu är världen totalt annorlunda!

Nu ser han, inte en annons för Coca-Cola, han ser FORTSÄTT SOVA på den annonsplatsen, inte en annons för en semesterplats, utan IFRÅGASÄTT INTE AUKTORITER, LYD! – han kan se dem genom glasögonen.  Sedan går han till det här tidningsståndet och han tittar igenom tidskrifterna, som t ex Newsweek, Times, den sorten, med sina nakna ögon, och där är text och där är bilder som det normalt är.  Han sätter på sig glasögonen, allt subliminalt: FORTSÄTT SOVA, LYD AUKTORITETER, och allt det där.

Sedan kommer en man för att köpa ett papper och han tittar på honom: han ser mänsklig ut. Han sätter på sig glasögonen: mannen är inte mänsklig längre.  Så han börjar gå runt och han börjar inse, inte alla och ingenting som majoriteten, men ett betydligt antal personer, när han fått på sig glasögonen – vilka avkodar verkligheten på ett annorlunda sätt – är faktiskt inte människor!  Men genom det nakna ögat, han fortsätter att göra så här (flyttar glasögonen upp och ner) då är de människor!

Så han förstår vad det är som händer.  Han tittar på TV, presidenten håller tal och han är inte mänsklig, medlemmar av polismakten är inte människor, han går in i en bank och ett antal av dem är inte människor.  Och så fortsätter det. 

Om vi nu drar en slutsats här, hur filmen slutar är att de inser att orsaken till att människorna inte kan se vad han kan se med sina glasögon beror på att på toppen av TV-tornet finns en massiv disk som sänder en överföring som blockerar – jag skulle använda ordet ”brandvägg av”, precis som de kinesiska myndigheternas brandvägg hindrar datasystemet och tillgång till Internet i Kina så att kineserna inte får tillgång till stora delar av Internet som vi andra kan få – att denna signal från den här disken i toppen på TV-tornet var en brandvägg för befolkningens möjlighet att se vad han kunde se med sina glasögon.

Vad jag säger i boken är att om du tar den disken på TV-tornet, symboliskt i filmen, och du sätter upp den på Månen, då har du ganska säkert fått det tema jag talade om.  Och naturligtvis finns där många fler detaljer att känna till, men jag är… i termer av det temat. Och bara gå vidare från det, du vet, därför att information kommer till mig så snabbt just nu på det här sättet jag beskrev tidigare, och jag är övertygad om att denna Moon Matrix opererar inom en större kontrollmatris, vilken… och jag tror att planeten Saturnus är starkt involverad i det.

Jag tror att där är så mycket mer att känna till om Saturnus månar och varför den har så många, och också varför Georges Lucas – ganska bevisligen, när du ser de två sakerna läggas ihop – baserade Death StarMimas, en av Saturnus månar.  Och naturligtvis, som du väl vet, Bill, insiders har talat om ofantliga skepp av obegripliga (från vårt perspektiv sett) storlekar som kommer in och går ut från Saturnus.

BR: Norman Bergrun: The Ring Makers of Saturn.

DI: Yeah. Och jag tror att vid en konferens i Barcelona helt nyligen har människor talat om det också, och…

BR: Bob Dean.

DI: Ja, och saken är den att jag tror att där är en stor omställning som vi måste förstå.  Och det är att för att vi på den här planeten Jorden lever på… ja åtminstone i den holografiska illusionsverkligheten… (skrattar), var lever vi egentligen, inom vad vi kallar tid och rum? Men från vårt sätt att se, i varje fall, lever vi på utsidan på planeten.  Är det nödvändigtvis så alla planeter fungerar?  Jag känner att åtminstone ett stort antal planeter fungerar genom att befolkningen lever inuti planeten och faktiskt inte på utsidan.

Och om vi går tillbaka till… och det är därför jag tror att vi har missat massor, för du tittar på utsidan och du säger: Den är obeboelig!  Jaa, kanske den är det på utsidan men vad finns på insidan?  Men vi går tillbaka till… du nämnde tidigare Avatar.  Jag tror… som jag sa, jag vet inte vad Cameron symboliserade men den uppenbart symboliserade detta för mig: om du tar det Blå folket med lejonnosar – och jag tror att lejonsymbolismen är mycket, mycket kraftfull för jag tror att… jag använder det som en symbol för den verkliga människan som motsats till den förtryckta människan som vi har blivit – du tar då det Blå folket med lejonnosar, du tar dem till att vara mänskligheten före schismen, före rovdjuren anlände – i harmoni, totalt förenat med allting.

Och sedan tar du den amerikanska militären, med deras högteknologi, som kommer in till den Månen, Pandora kallar de den. Och tar över, tar resurserna bara och ingen uppfattning om kopplingen till allting, de bara förstör det – du tar dessa amerikanska militärer i Avatar till att vara dessa reptilrovdjur och jag tror att du är jäkligt nära vad som faktiskt händer. 

BR: Det skulle vara ett mycket intressant tema för en efterföljare av filmen där människor som du har beskrivit metaforiskt som Reptilerna…

DI: Riktigt.

BR: … kom tillbaka in för att infiltrera Na’vi, det Blå folket, med avatarer som inte är de vänliga, som de som vi såg i filmen spelade av Sigourney Weaver och de andra, men faktiskt som infiltratörer.  Därför att vi då har Reptilerna som går in och kontrollerar dessa… strategiskt och militärt kontrollerar dessa positioner på ett politiskt och ekonomiskt slagfält. Med fullmakt, tror jag.

DI: Yeah, jag det var en mycket intressant sak om Avatar-filmen, det var att den hade den där dimensionen jag har skrivit om under ett årtionde eller mer nu, om det faktum att vad vi kallar Illuminatiblodlinjerna är hybrider.  De är människo-reptil-hybrider som var speciellt avlade av dessa Reptiler.

Och de är inte bara just i Månen utan det är en stor del av deras kontrollsystem, det är jag absolut övertygad om.  De avlade specifika blodlinjer som hade en mycket kraftfullare genetisk koppling till dem.  Nu igen: jag talar om genetisk koppling som vi kallar genetik. Det där är ett holografiskt utspel, det är vad genetik är enligt vår uppfattning.  

Vi förstår genetik.  Vad genetik egentligen är är ett datorprogram, det är en informationskonstruktion, inom den vågformiga, metafysiska nivån – vad jag kallar i boken det metafysiska universum, det är hur jag beskriver den vågformiga konstruktionen, informationskonstruktionen som: det metafysiska universum.  I motsats till spelet i det holografiska universum.  Och så, därför att där är den här genetiken – här – koppling (visar en rymd framför sig), vad det är, faktiskt är här (flyttar en plan bakom sig) är en vibrationell informationskoppling.  

Vilket betyder att dessa speciella blodlinjer, vilka vi kallar Illuminati-blodlinjer, korsavlade blodlinjer i toppen på banksystem och det politiska systemet och det militära och hela resten av det, medias ägande, de… denna vibrationella kompatibilitet betyder att dessa reptilentiteter som opererar precis utanför människans åsyn, eller åtminstone kan projicera sig själva på ett sätt så att vi inte kan avkoda dem, de kan behärska den mentala och känslomässiga egenskapen hos dessa – och därför uppförande och agerande – av dessa hybridblodlinjer på ett sätt som är mycket mindre kraftfullt inom den allmänna befolkningen. 

Så när vi tittar på Rothschilds, när vi tittar på Kissingers, Rockefellers och alla dessa andra stora, globala affärs-bank-politiska familjer, då tittar vi egentligen på män och kvinnor i mitten, vibrationellt mellan Reptilerna utanför mänskan åsyn och det mänskliga samhället.

Och när du… ta den här analogin: du vet när en forskare vill arbeta med något som är farligt att arbeta med, vad i helsike det nu är…  Du ser dem från tid till annan, de har en stor tank.  Det farliga materialet är i tanken, forskaren är på utsidan av tanken – tänk vibrationsfält: denna verklighet, deras verklighet, överväldigande, de kan komma in och ut men de kan inte stanna här för länge, det verkar vara ett problem.  Och vad kommer forskarna att göra i laboratoriet, de sätter på sig dessa stora handskar.  Så fastän de är utanför den här verkligheten så kan de arbeta i den.  Dessa Illuminati-blodlinjer är dessa handskar.  De är det fordon som gör det möjligt för dem att infiltrera det mänskliga samhället inom vår frekvens’ räckvidd av förnimmelse, från deras frekvens’ räckvidd av förnimmelse.  Och, som jag sa, de kan komma in till den här verkligheten - jag är säker på att där är några som är inom vår verklighet som kan stanna här, mycket möjligt – men de flesta av dem, den huvudsakliga, kontrollerande makten kan komma in, men den kan inte stanna så länge.

Och jag tror att det finns massor av symbolism i detta, med berättelser om vampyrer och Dracula, som… de kan inte komma ut, du vet, när solen kommer upp måste de försvinna och hela resten av det, och bli utanför solljuset.  Det är massor av symbolism i detta.

För hela grunden för vampyrer, vampyrhistorier, kommer från dessa reptilentiteter. Jag skulle föreslå av den här orsaken: de kan komma in i vår verklighet, som inte är vibrationellt helt kompatibelt med dem, därför kan de inte stanna för länge innan de blir nedmonterade vibrationellt, mycket påverkade, men ett sätt de kan stanna längre genom är att dricka mänskligt blod.

Därför att människans blod, återigen om du tar det från det holografiska – vilket vi ser är rött stoff som går genom venerna – du drar det in till detta metafysiska universums nivå, det är återigen: information.  Det är ett vibrationellt tillstånd.  Och genom att konsumera mänskligt blod så bär det den mänskliga, genetiska koden, därför – metafysiskt universum – vibrationell kod, och den tillåter dem att stanna i den här verkligheten under längre tid.

Så detta är ett skäl, där kommer att bli andra, men detta är en orsak till varför, när du följer dessa blodlinjer hela vägen etc, du slutligen träffar på saker som pedofili och du träffar på satanism, människooffer.  Människooffer till vem?  Gudarna?  Reptilgudarna som lever på den energin av terror och rädsla etc, vilket ett sataniskt människooffrande systematiskt bygger upp på det sättet som det är gjort.

En annan sak är att inom… synligt ljus, inom vårt frekvensområde, vad du nu vill kalla det, elektromagnetiskt spektrum. När dessa varelser är inne i den verkligheten så äter de människor som vi äter kor, får och andra djur.  Och detta är igen ett tema som går rakt tillbaka till den forntida världen, av reptiler som äter människor, offrar till gudarna och hela resten av det.  Men när de är på utsidan av den här verkligheten, i sin egen vibrationella verklighet, då lever de på vår energi, de är ”vampyrer” genom vårt energitillstånd.

Om jag skall suga ut en energikälla, då måste den energikällan vara inom det frekvensläge som jag kan koppla mig till. Om det är radio 1 och jag är radio 2, då kan jag inte suga ut det, jag måste göra den kopplingen.  Så vad de har gjort är att strukturera samhället för att hålla mänskligheten – detta är inte den enda orsaken till att de har gjort detta, de har gjort det för att hålla oss i månmatrisens frekvensräckvidd, som opererar av samma orsak inom denna samma frekvensräckvidd jag talar om – de har strukturerat samhället för att generera ett maximum av ångest, maximum stress, maximum frustration, maximum ilska, maximum av konflikt.

För den låga vibrationsenergin, och krig som Världarnas krig och stoff som det, 9/11, de genererar enorma mängder av låga mänskliga, vibrationer i känsloenergi.  De lever på det här stoffet och sedan är den kraften, den där substansen återanvänd tillbaka in i kontrollsystemet.

Men skälet till att när jag har undersökt nästan varje, inte allihop, men nästa alla av dessa stora Illuminati-namnen, det ledde slutligen till satanism och ständigt ledde det till pedofili… Varför?

Därför att återigen, denna energi är vampyrisk.  Vad dessa pedofiler är, verkligen vad dessa elitpedofiler är – såsom pappa George Bush och människor… jag har nämnt honom under åratal, och Ted Heath, den förre premiärministern i Storbritannien, och ändlöst jädra andra… De dyker upp på CNN och BBC News varje dag förresten, vi kommer att få några verkliga chocker när dessa namn kommer ut och de kommer att – orsaken är att de är besatta entiteter.  Och inom den allmänna befolkningen, där människor inte har berömda namn men är pedofiler, så gäller samma principer. 

Du har fått den mänskliga nivån, hybriden, och de har sex med ett barn – det är ständigt analsex, även om det är en flicka.  Återigen ett vanligt tema.  Och vad gör detta?  De är sammankopplade med barnet i området för baschakrat, vortexpunkten i basen av det mänskliga energifältet.  Medan de har sex med barnet, den besatta entiteten – precis utanför människans synförmåga – drar ut den energin från barnet.  Och där är någonting för dessa reptiler när det gäller energin innan puberteten, ett barns energi före puberteten.

För vi vet alla att när du når puberteten blir det en dramatisk kemisk förändring som äger rum. Från deras synpunkt sett så har detta en effekt på energifältet hos barnet som de helst inte vill ha, det är inte så rent från deras synpunkt sett.  Och när du har det här urgamla temat, Bill, av offrande till gudarna, av unga oskulder… unga oskulder är bara en kod för barn!  De offrade barn!  Och detta på grund av denna förpubertetsenergi.

Så där är en mycket klar förklaring så snart du tar in den här bilden, till varför så många av eliten i banksystemet, politiken och alla dessa andra elitinstitutioner, är både satanister och pedofiler eller ett av dem – vanligen båda om du går djupt nog in i det. 

Och de lever på människans energi, särskilt lever de på barnens energi.  Och jag läste en passus i en av Carlos Castanedas böcker – efter att jag hade förstått allt detta – där han citerar sin shamankälla.  Carlos Castanedas böcker kom på 60-talet och under den sortens period när han skrev om lärdomarna från någon som kallades Don Juan Matus, den här shamanen från Centralamerika. 

En del människor säger att Don Juan inte existerade.  Jag skall säga dig: om han inte existerat, ja, du vet, Castaneda var ett jäkla geni, för vad han satte i hans mun var otroligt exakt.  Och… Don Juan Matus talade om rovdjur.  Rovdjuren som kom från långa distanser i kosmos för att ta över mänsklighetens sinne … direkt citerat:  De gav oss sitt sinne.

Jag säger att det är hur de gjorde det (pekar med fingret till Månen).  Det är så de gjorde det, det är så de gör det.  Och han talade också om det faktum att dessa rovdjurs mål var det rena energifältet hos barn, och de lever av det så att om du såg barnet i dess fulla energetiska storslagenhet, det var ett ljust skinande, vibrerande fält av medvetande…  vad han sa var, om du såg barnet när det gick in i vuxenlivet, skulle det vara ett pyttelitet energifält med bokstavligt talat ingen lyskraft.  Och som han sa det: Just nog för att leva… men inte mer!

Och detta är vad de gör, och alla dessa olika fasetter vi har talat om idag, de passar alla. Det är en bild.  Finns det mer att känna till?  Skojar du?  Gode Gud där är mängder mer att veta! Jag säger inte att jag beskrver allting som finns att veta, absolut inte.  Kaninens hål går så djupt

Men vad vi börjar göra är att få fram strukturen inom vilken det fungerar.  Och så snart… när du plockar ihop ett pussel – jag finner i alla fall, inte för att jag gjort något på åratal, men – när du fått ramen av bilden på plats, alla dessa bitar med raka kanter, sedan börjar du att se mycket lättare var de andra bitarna passar in.  Och naturligtvis ju fler bitar som kommer på plats så börjar du veta var den här biten skall vara, för nu har du fått en mycket bättre idé om hur bilden skall vara, och det är dit vi håller på att gå nu. 

Men, du milde tid, har vi fått några chocker och överraskningar hittills?  Väl och mer därtill av vad jag redan har talat om idag. 

BR: Vad kommer att hända under de närmaste få åren?

DI: Ja, jag säger att vi är på spetsen mellan den gamla epokens energi och den nya epoken. Och kanske jag bara kan förklara vad jag menar med hur detta fungerar.
 
 Vad jag säger i boken är att de svarta hålen – som vi uppenbarligen har ett i centrum av den här galaxen – jag ser mer och mer vetenskapliga förmodanden, åtminstone att det är detsamma i varje galax, men det får vi se.  Men i varje fall, det passar in i bilden att ut ur de svarta hålen kommer basresonansfrekvensen av den här verkligheten, men den är inte statisk, den rör sig genom en cykel, som jag kommer att komma in på.

Denna basfrekvens lockar fram information från solarna i form av fotoner, och i grunden genererar vad jag kallar det kosmiska, trådlösa Internet. Precis som i det här rummet, om den här byggnaden har det trådlösa Internet, så skulle jag kunna dra in det till en dator utan några kablar som går in i väggen och inga kablar in till några kretsar, bara datorn skulle kunna dra ett trådlöst Internet och göra en kollektiv verklighet som alla andra i hela världen kan – ja, utom en del av Kina och andra platser – och sätta på skärmen på samma sätt.

Och jag säger att trådlöst Internet, i vår verklighet, är information kodad i fotoner som kommer från Solen.  Andra saker också, jag säger inte att det är allting, utan säkerligen så är det basen av det, skulle jag vilja säga.  Och vi avkodar den informationen in till vår verklighet.  Till exempel, energin som kineserna kallar Chi och som går genom meridianlinjerna, akupunkturens meridiannätverk i kroppen, är fotonenergi.  Fotonenergi går genom laylinjerna, Jordens meridianlinjesystem, och det är information, detta universum är information.

Och det är information som avkodar information, precis som information kodad in till en dator avkodar information som är kodad i mjukvaran!  Information kan avkoda information! Det beror bara på hur den är programmerad… för att göra vad den gör!  Är du en mottagare eller är du en överförare, eller är du en avkodare eller är du en kodare? Okej, det är vad du är: tryck Enter.

Så den här vibrationen kommer från de svarta hålen, denna rymdvibration – och det kommer att bli mer att känna till, men jag… kan inte sätta in de temana här – då den rör sig genom sin cykel av förändring, innan den kommer tillbaka till den ursprungliga vibrationen, den ändrar vibrationen som kommer ut från solarna i form av fotoner.  Den ändrar informations-konstruktionen.  Därför, vi börjar avkoda allteftersom den rör sig genom cykeln, annorlunda informtion.  Och det är detta som skapar epokerna, som den indiska kulturen kallar ”Yogas”, och den här cirkulära naturen av tid.

Den är egentligen inte en… den är i själva verket inte cirkelformad i meningen av… dess baskonstruktion, vilken är den här informationsvibrationen som jag talade om.  Den vibrationen händer just nu, det enda ögonblicks som existerar: NUET.  Den rör sig inte ut från nuet, den bara vibrerar, den är bara… vibrationen förändras i nuet!

Men när vi avkodar den och vi lägger in den här informationen i sekvens etc, då förefaller det som om vi rör oss från det förflutna genom det nuvarande till framtiden.  Men egentligen är det information som vibrerar i nuet, det är bara det att den förändras.  Och när vi avkodar den är vår förnimmelse rörelsen av vad vi kallar tid. 

Och på grund av att vibrationen går igenom en cykel och sedan kommer tillbaka till den ursprungliga vibrationen, manifesterar vi vad jag har kallat tidigare Tidsöglan.  En uppenbarlig Tidsögla där vi rör oss genom en period av upplevelser och sedan kommer runt för att starta igen.  Och dessa perioder bryts sönder – på grund av vibrationsförändringen, därför lockas informationen fram i form av fotoner, den trådlösa internetförändringen  – till epoker. 

En del är mycket kuvade och mycket begränsade, det är en erfarenhet som medvetandet har, ibland är de mycket expansiva, dessa är Gyllene Tidsåldrar.  Och vi väljer som okroppsliga medvetanden vad vi önskar uppleva, vilken av dessa epoker vi vill uppleva.  Och på grund av att vi kommer in och vi genomgår en viss period när vi upplever tid och sedan lämnar, då vi upplever att tiden går från det förflutna genom det nuvarande till framtiden, men egentligen om vi stannar inom den, då skulle den komma tillbaka till starten.  

Men naturligtvis har den också blivit påverkad av hur dessa som interagerar med denna Tidsöglas dataspel också informerar sitt medvetande, sin erfarenhet, sin information, även in till Internet.  Därför att Internet förändras, när folk bloggar, till exempel.  Så därför är det en interaktiv sak, men jag skulle nog säga att detta är en grundläggande sak, den grundläggande basen. Och det är helt enkelt ett kosmiskt spel…  Så ta det inte för allvarligt, det är ett kosmiskt spel!

Och vi har gått igenom – mänskligheten – och är i en mycket utmanande period i det kosmiska spelet.  Men som jag sagt många gånger, där finns inte en AK47a i någons hand i en annan dimension som säger: Medvetenhet gå in, där, nu, eller jag skjuter!  Vi väljer att uppleva detta. 

Genom den fysiska kroppens lins, när vår expansion av medvetandet är fokuserad, då är dess uppmärksamhet fokuserad på en verklighet – som att vi upplever den här verkligheten nu, vi tror att den är fysisk – då försöker vi förstå varför vi skulle göra det här beslutet eller ens om någon kunde vara tokig nog att tro att vi gjorde det här beslutet att vara här nu och erfara detta, när nivån på vårt medvetande som gjorde beslutet var bortom den här världen och bortom den här begränsningen.

Så erfarenhetsnivån försöker att komma på vad som hände när valet gjordes genom en mycket högre nivå av medvetande.  Och ju mer vi expanderar vårt medvetande, öppnar vårt sinne och kopplar oss kraftfullt med den här nivån, ju mer förstår vi varför vi gjorde valet.  För vi har gjort ett val!

Det är som i Matrix-filmerna där Oraklet säger till Neo: Du har inte kommit hit för att göra ett val, du har redan gjort valet, du har kommit hit för att förstå varför du gjorde valet.  Och det är vad den här erfarenhetsnivån har utmanat oss att göra.  Jag skulle säga att till den överväldigande delen har vi gjort valet att uppleva denna enastående period av transformation från begränsning, förtryck, kontroll, våld och hela resten av det – konflikt, och se en totalt ny, expansiv, fridfull, kärleksfull, multinivåkopplad verklighet som kommer att följa efteråt.

Och jag tror vi har valt mycket bra, jag tror att detta är en fascinerande tid.  Låt oss inte ta den för allvarligt dock, du vet, det är massor av utmaningar som pågår, men ju mer allvarligt vi tar det under de nästa få åren – och tillbaka till din fråga om vad som kommer att hända – ju mer utmanande blir det.  Om vi håller vår känsla för verkligheten ren i de fem sinnena, som den stora majoriteten gör, den överväldigande stora majoriteten har gjort upp till den här punkten, genom den här perioden, då kommer den att bli mycket, mycket utmanande.

Men om vi säger: Stopp här en sekund, jag är inte Jones – jag inte Ethel Jones och Charlie Smith, jag är inte ens David Icke!  Det är inte… Jag är inte David Icke – det är inte mitt namn, i det större schemat över saker, det är namnet från min upplevelse vid den här… tiden.

Så om vi drar ut en observationspunkt från detta, från jag är ett oändligt medvetande och David Icke – Ethel Smith – Charlie Jones är min upplevelse, då jag kommer igenom den här utmaningens period som vi är på väg till, kommer det att bli mycket lättare, för vi kommer att ha ett totalt annorlunda perspektiv på vad som händer.

Vi kommer inte att sitta framför datorn och spela datorspel och tro att vi är spelet.  Vi kommer att inse att vi spelar spelet och därför är det bara en erfarenhet i den stora evigheten av vem vi är.  Detta förändrar totalt punkten från vilken vi observerar utmaningen och vi observerar uppgångar och vi observerar att saker händer som vi hellre ville slippa, om du inte har något emot det.

Men vad jag känner, Bill, är att vi nu ser Sanningsvibrationerna mer och mer göra intryck på dem själva, i den här verkligheten.  Inte hos myndigheterna och stoff som det, för de är… faktum är att de gör vad de gör, de är mycket mer i en tät, sinnesdominerad situation, för de är kopplade till den gamla epokens energi fortfarande. 

Så de får inte Sanningsvibrationerna.  Så den nivån av medvetenhet, kontrollsystemet som vi uppfattar det – banksystemet och politikerna och hela resten av det, militären, mediaägarna – de kommer att försöka med mer och mer kontroll, i sin desperation att hålla fast vid vilken makt de nu har haft. 

Men på samma gång, fler och fler människor – vi ser det, du milde, vi ser det över hela världen, du milde tid, farten som det händer på – fler och fler människor öppnar sina sinnen från en livstids densitet, och de kopplar sig till Sanningsvibrationerna, denna nya energetiska konstruktion, och ser de världen och sig själva på ett totalt annorlunda sätt. 

Och vi är nu vid den här punkten där de två är, om du vill, inte stridande… jag hatar ordet ”stridande”.  Jag hatar ordet ”hat”, kan man hata det ordet – hat?  Det är något av en… men du vet vad jag menar.  Och… men det är en strid som pågår mellan det där som vaknar upp och det där som försöker stå stilla.  Och symboliskt sett är det som om någon står i en flod som rinner snabbare och snabbare: Jag rör mig inte! – kontrollsystemet – och slutligen lägger du så mycket energi på att bra stå still, och sedan visste du inte vad som skulle hända.  Om floden börjar… fortsätter att rinna snabbare och snabbare, då kommer den att skvätta iväg dig slutligen – det är kontrollsystemet som pågår. 

Men om vi lägger oss på luftmadrassen eller i kanoten och vi går ner till vattenkanan – som kommer att inträffa om några få år – då vet du att vi kan… det kan bli ett äventyr för det är en upplevelse; vi är allt som är, har varit och någonsin kommer att vara – har en upplevelse.  Jag struntar i om du sopar gatorna eller du sitter och pratar som jag gör eller du kör buss… jag vet inte, driver en bank!  Det är en upplevelse och en erfarenhet!

Vi är alla oändliga medvetande, oändliga möjligheter.  Och om vi observerar vad som händer nu och vad som kommer från det här perspektivet, då blir det mycket, mycket lättare och mycket smidigare.  Men tiden som vi rör oss igenom… jag tror att 2012 är en… det är inte en total omdirigering, men jag tror att det är en omdirigering.  Det är en omdirigering i vilken människor fokuserar på det året, och när du fokuserar på något som det, då kan kontrollsystemet manipulera och dra in dig.

Kanske de har planerat några händelser för folk att fokusera på: Oh, det är 2012! Oh… - sådana saker.  Men det är speciellt, 2012, i den meningen att det inte är 2011.  Därför att den här vibrationsförändringen blir mer och mer kraftfull, ger mer och mer påverkan på den mänskliga förnimmelsen och den kommer att påverka mer under 2011, ännu mer under 2012 och mer under 2013 och mer 2014 och så slutligen är det en tippningspunkt.

Och där är en tippningspunkt där oemotståndliga krafter – kontrollsystem, tror det är det men är inte… Lägg det någon annanstans (skrattar): orörligt objekt, kontrollsystem (skrattar) – tror att det är det men det är det inte: Oemotståndliga krafter (rörelser på högre plan), Sanningsvibrationer – vilket är?  Och vi ser detta hända (rörelser de två krafterna tippar). Vi ser det hända nu, vi ser det hända mer och mer.

Och de kommer att komma till en punkt, inte i morgon men inte för många år från nu heller, där det där kommer att hända.  Och från den punkten kommer den dominanta energetiska informationen, medvetandekonstruktionen för den här verkligheten att vara Sanningsvibrationerna.  Och det kommer att inträffa under våra barns och barnbarns liv.

Och i slutet av deras liv, som kommer att vara mycket längre på grund av den energetiska förändringen som de kommer att uppleva, jämfört med den här schismen – vilket är en av orsakerna till att människors liv har förkortats… jag menar, när de talade i forntiden om folk som lever otroligt långa liv, de brukade det.  De skojar inte – för energisituationen de levde i var annorlunda.   

Så när våra barn och barnbarn kommer till slutet på sina liv, kommer du och jag att titta på från en okroppslig nivå, från en annan nivå av verklighet och vi kommer att säga: (klappar tre gånger i händerna) Arbetet klart. Och det är därför vi är här.  Så… (muntert till kameran): Låt oss komma igång med det, skall vi?

BR: Det är en underbar och vacker summering.  Vid ungefär samma tidpunkt som vi släpper den här filmen kommer vi att släppa en underbar improviserad konversation som du hade med Jordan Maxwell…

DI: Jordan, yeah.

BR: … och Jordan presenterade en synpunkt som är trolig – jag tror att du och jag skulle hålla med om det – att där faktiskt pågår en militär operation här, mellan s k goda krafter och s k onda krafter, och många människor är fångade i stridselden eller deras bönder på schackbordet eller vilken metafor du nu vill använda, och vilken roll vi kanske tilldelar oss själva att vara i, finns någonstans i den mixen.

Och Jordan, välsigne honom, fokuserade på den solida verkligheten av det här slagfältet och säger: Vet du vad, vi kommer alla att få fullt av kulhål om vi inte ser upp och vi har stora problem.  Och jag undrade om du kunde tala om det också, för det finns en del människor, många människor som ser den här videon och som fortfarande tänker: Vet du vad? Vi har problem för de gör verkligen det här.  Och jag vet att du… och därför måste vi räddas av krafter som är lika starka som den s k mörka sidan som försöker manipulera oss och kontrollera oss för sin egen skull. 

Du har talat om detta till en viss grad, ganska mycket till en viss grad, i den här konversationen vi haft nu.  Kunde du säga lite mer om denna kritiska punkt om varför det är så att den här tippningspunkten kan uppstå utan att hela världen med sju miljarder människor plockar upp sina vapen och ställer till med upplopp på gatorna, för det är ju inte svaret, eller hur?

DI: Ja, om du tänker på den energikonstruktion som vi har haft genom den här perioden, hur vi besvarar faror, svaret på en attack har varit: Ge dem vad de ger dig.  Och vi kallar det krig, vi kallar det uppror och hela resten av det.  Vart har det fört oss? Ingenstans, vad du slåss mot det blir du.  Du vet att om du tänker på att möta aggression med aggression, vad får du då? Dubbelt upp med aggression!  Oh, vi har gått vidare nu, har vi inte, eh, världen är en bättre plats nu!

Och detta är varför, när jag ser sådant som upplopp över ekonomier och stoff som det – som vi har sett i Grekland och på andra platser, och vi kommer att få se mer av det utan tvivel – det är en sådan… det är en sådan bekräftelse på okunskap om hur det är, du vet, vi dras in i låga vibrationer genom den här känslan av att vi måste SLÅSS! VI MÅSTE SLÅSS FÖR FRED! Jag älskar den där…

– Låt oss peppra Bagdad med bomber och skapa fred, skall vi?!

– Din idiot!  Du är en politiker, är du inte? Yeah, jag trodde väl det, yeah… det drar in oss i lågfrekventa tillstånd, och det drar in oss i mycket vibrationella tillstånd som kontrollsystemet vill att vi skall vara i. Och när du tänker på det, även på den fysiska nivån, så bryr de sig inte om uppror, faktum är att det är något bra, sett från deras synpunkt, för då kan de sedan – problem, reaktion, lösning – rättfärdiga ännu mer införanden av kontrollsystemet i termer av våld och trupper och beväpnad polis och dra in militärer på gatorna, du vet: Tackar så mycket! Ni har just gett oss vad vi behöver för att rättfärdiga detta!

Och de är inte rädda för protester heller. Du vet, i förberedelserna för Irak-kriget hade vi – det beräknades – en miljon människor på Londons gator.  Vad hände?  De invaderade Irak! De… du vet… Oh, jag har gjort min bit av protest. Och sedan, du vet, du kan protestera och du kan må bra inom dig själv: Jag har förbaske mig sagt ifrån! Jag protesterade åtminstone! Låt oss gå ner till puben och ha en pratstund om hur bra det var! Och sedan, vad vi kan göra då, senare, vi kan sätta på TVn och se dem invadera landet vi just har protesterat mot att de invaderade – du vet. 

Vad de är vettskrämda för är inte våld, det är inte upplopp, det är inte protester på gatorna – jag säger inte att vi inte skall ha någon, men de är inte rädda för dem. Vad de är rädda för är avsaknad av samarbete, för vi måste komma tillbaka till detta hela tiden med antalet. Antalet människor som har full kunskap – i den fysiska verkligheten som vi kallar den, och inom kontrollsystemet i de ickemänskliga rikena – antalet av de som är involverade i fullt medvetande av vad de håller på med, jämfört med den globala befolkningen av sju miljarder, är ynkligt liten.

Jag menar, min beräkning genom åren… jag har haft några få antydningar här och där som har knuffat in mig i rätt riktning, det är att dessa hybridblodlinjer – och inte alla av dessa är medvetna om vem de är – de kanske är manipulerade till att agera och tänka på ett visst sätt, men de är inte medvetna om att det är det som händer, de tror att de gör sina egna beslut, hur obehagliga de än kanske är – det handlar om fyra eller fem procent av befolkningen.

Så när man ser på det, du vet, jag tror att jag kan se en väg ut ur detta.  Du ser på Kina, det är ett underbart exempel.  Kina är på många sätt, Bill, en blåkopia av det globala samhället, där du har fått trälarna och slavarna och sedan har man fått kontrollsystemet och där finns ingen frihet, och informationen är redigerad, censurerad på Internet – allt det där, vi vet vad Kina är för något.  Och sedan tittar man på antalet.

Jag menar, jag vet inte, var det något mellan 1½ kanske över 2 miljarder nu, eller ännu fler människor i Kina? Massivt antal vad det nu är, otroligt stort antal.  Antalet människor som kontrollerar detta enorma antal är ytterst litet!!  Vi såg en man – underbart det han gjorde – stående framför stridsvagnen, tanksmänniska, berömd, berömd bild.  Naturligtvis utgjorde den en fantastisk bild, den sa: Oh, vilken modig man, är det inte underbart? – och sedan försvann han antagligen och syntes aldrig mer.  Tänk om det fanns en miljon människor framför deras stridsvagnar?!

Tänk om vi… när ett stort antal människor utesluts på grund av att bankerna har orsakat en ekonomisk situation där människor förlorar sina jobb för att företagen går i konkurs och sedan bankerna som har orsakat problemet kommer fram och säger: Du måste gå ut ur ditt hus för vi utesluter dig.  Jag menar Ursäkta mig! Vad gör vi när vi lämnar våra hus när människor som kastar ut oss är samma människor som orsakade situationen som betyder att vi inte kan betala räntan så det är därför vi kastas ut?!  Titta på den cykeln!

Och vi, som en mänsklig ras, i det stora antal vi är, bara går iväg?!

Du vet, en del av den här Moon Matrix, en del av det här bikupesinnet hos Moon Matrix… och detta är en annan aspekt, du vet, hjärnforskare kan berätta för dig, detta är en annan aspekt av reptilhjärnans beteendesystem: det är att den vet sin plats.  Reptilhjärnan är mycket, mycket hierarkisk.  Jag menar, du har kommit upp till toppen i hierarkin – reptilhjärnan – men du har också botten av hierarkin – jag vet min plats.  Det är också reptilhjärnan, bara ett annorlunda uttryck av den.

Denna hierarkiska struktur av topp-botten-makt, där de få är i toppen och resten är i botten och håller upp det där, det är väldigt mycket reptilhjärna och dess rädsla för auktoriteter. Jag läste en artikel där någon som diskuterade reptilhjärnan sa att människor instinktivt, många människor i alla fall, kan instinktivt känna som en rädsla när en auktoritär person av någon sort kommer in i rummet, som chefen eller något sådant.  Och de sa: det kommer från reptilhjärnan.  Och, skojigt nog, vid samma tidpunkt läste jag en artikel om en berömd brittisk artist som är mycket, mycket anti mot den kungliga familjen, inte trodde på institutioner alls. Och hon var på någon mottagning där hon faktiskt sa i den här artikeln: Jag är anti kunglig familj och hela resten av det.  Då kom drottningen in till vår grupp för att säga hej, sa hon, och jag blev ett babblande jävla vrak. Du vet, som med rädslan: Oh, den jävla drottningen! Vi skulle inte ha en kunglig institution och allt det där. Det där var reptilhjärnan som hoppade in, det är vad jag menar.

Och vad den gör, den gör ett stort antal människor medgörliga inför auktoriteter.  Och när befolkningen i allmänhet är medgörlig eller rädd för att utmana auktoriteter, då är auktoriteter genom definition: Ah… okej.  Kontrollsystemet på plats!

Och en av de stora manifestationerna för detta är: Du får inte bryta mot lagen.  Ja, okej, låt oss följa det här en bit, skall vi?  Dessa män i mörka kostymer etc skapar lagar som vi inte har någon kontroll över. Yeah, okej. Så då har de skapat lagar som vi inte har någon kontroll över, men du säger att det är lagen, så du måste böja dig för den. Yeah, ja… vart går vi från det då?!  Jag skall säga dig vad vi skall göra: du håller ut din hand och jag sätter på dig handklovar och sedan går vi allihop ner till puben – för det är vad du säger.

Så om en lag inte respekterar mänsklig frihet, om den inte respekterar mänsklig rättvisa, om den inte respekterar grundläggande rättigheter, om det inte är om nyttiga förändringar i samhället utan om pålagor så att de få kan kontrollera de många, om den inte respekterar frihet och rättvisa – då skall den inte respekteras!  Vad är det vi gör?

När du säger till folk: Kan inte bryta lagen… Okej, skall vi… faktiskt så närmar vi oss detta nu om du tittar på situationen som uppenbarar sig – jag har skrivit ett helt kapitel i boken Stealing the Children.  Om de ändrar sig, de gjorde en lag så att staten kan ta bort dina barn – vilket är vad de egentligen vill, de är i processen med att göra det – skulle du böja dig för det? Nej!  Oh, så vi… Aah, vi har hittat en linje här nu.

Där är en Rubicon (en punkt utan återvändo) då, som du kommer att korsa när lagen blir så mycket av en belastning att den tar bort dina barn.  Så allt vi måste titta på är: kommer vi att gå på den linjen när vi vägrar?  INTE MER! Vid den punkt där – knackning på dörren – Vi vill ha dina barn, tack, vi har kört fram bilen…

Eller kommer vi att komma dit när vi säger: Allt som påverkar min grundläggande frihet och den grundläggande friheten för andra, allting som påverkar orättvisa i mitt liv och andras liv… därför att, om vi tror att andra människors problem inte är våra problem, det är delning och dömande, och iväg vi gå, de har oss fast.

Om vi istället kommer fram till att säga: Aldrig mer!  Då börjar hela dynamiken att förändras.

Därför att vad de håller på med över hela världen, inte minst i England, är att de ganska demonstrativt introducerar mer och mer skandalösa lagar rakt igenom hela samhället ner till detaljerna i våra liv, antingen det är var vi slänger ut våra sopor och när och hela resten av det. Och, om de inte möts med motstånd, då säger de: Inget motstånd? Okej. Ännu fler dumsnutar, ännu fler pålagor, till och med fler pliktdetaljer i ditt liv.  Inget motstånd?  Ännu mer! 

Så, mina damer och herrar, vi måste börja mycket snart – vad sägs om igår – med att sätta gränser, att komma tillsammans kollektivt, där vi åsidosätter dessa motsättningar – skapade till uppdelande och dömande motsättningar – av religion och ras och inkomstkategorier och länder och fortplantning och all den här smörjan, och vi kommer tillsammans och förenar oss under vad vi alla är fundamentalt påverkade av – och det är förstörelsen av mänsklig frihet.

För detta är inte en konspiration för att förslava judiska människor eller islamiska människor eller medelklassamerikaner, eller någonting av det!  Sydafrikaner eller någonting.  Det är en komplott för att förslava oss allihop.  Och om vi inte går tillsammans, om vi tillåter oss själva att vara uppdelade, då, epoken förändras i varje fall, men naturen av förändringen kommer att bli långt mer utmanande då och långt mer obehaglig än den behöver vara om vi kommer tillsammans nu och säger: Hit men inte längre!

Därför att när vi gör det så skapar vi det motståndet och då måste rörelsen för det här kontrollsystemet som går djupare och djupare in i våra liv stoppas!  Men vi motstår det inte! Vi jämrar oss för det!  En del människor står emot det, men vi klagar på det: Oh, storebror, oh du milde, vad skall det bli av det här landet?  Vad är det på TV, älskning?  Och det är det!

Och saken är den, det är inte ”Storebror” som tar in kontrollsystemet.  Det är ”lilla mig” som tillåter det att tas in!  Storebror är impotent utan en mängd perception av lilla mig.  Och jag är samstämd i detta! (skrattar). 

Klicka här för videon

Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits