Search

__________________________________________________________

  David Icke - Jordan Maxwell
VapenbröderMaj 2010

David Icke (DI): Det verkar från en, bara en medveten femsinnesnivå, att allting är helt förlorat.  Du ser på nyheterna, du ser på kontrollsystemet som pågår, och om du bara ser från det perspektivet då… ja, ni vet, det låter som: Stick iväg, slösa inte bort din tid.

Jordan Maxwell (JM): Det är riktigt.

DI: Och ändå, där finns en annan dynamik, källan till havets dynamik, som har petat på locket hela tiden, ni vet.  När jag först vaknade – började vakna, för det är en process som pågår hela tiden – då mötte jag ett medium år 1990 och det som kom genom henne har alltihop visat sig vara sant.

Och en av de saker som hon sa var att jag skulle gå ut på världens scener och avslöja stora hemligheter och alla de där sakerna.  Och jag sa: Vad pratar du om? Ni vet, jag är ju en TV-presentatör!  Men en av de saker som blev sagda var, budskapet var: Inget behov av mödosamt sökande.  Allt var i grunden arrangerat för länge sedan.  Vägen är utlagd, du behöver bara följa ledtrådarna.

JM: Ja.

DI: Och när jag tittar tillbaka på de senaste 20 åren i mitt liv, och vilket du måste titta på ditt också, och går tillbaka ännu längre när det gäller de saker vi talar om. Så har det varit som att pusselbitar bara har överlämnats till dig.  Och det har inte hänt för skojs skull.  Okej, vi har gett dig några få pusselbitar så nu vet du lite mer.  Okej, nu är det över.

JM: Nej.

DI: Nej, det leder någonstans.  Och vart det leder är, detta kontrollsystem är, som allting, grundat på en vibrationell informationskopia.  Det är dess grund, och när den är uppsprättad, då måste det kontrollsystemet falla.  Och det finns folk som har kommit in till den här verkligheten – eller åtminstone tittar in i den här verkligheten, som jag tror skulle vara mer och mer... göra mer som – som har en specifik sammanlänkande roll i att hjälpa till med att sprätta isär den blåkopian.

Och den kommer att brytas ner! Den kommer ner.  Det är… ödet, det är skrivet, eller hur nu människor vill uttrycka det.  Den kommer att gå ner. Och den kommer att brytas ner dramatiskt kvickt när den väl når en viss punkt i destabilisering.  Och den kommer inte att brytas ner genom protester på gatan – dock, ni vet, protester för all del, så länge som de är fridfulla.  Den kommer inte att brytas ner, faktiskt, genom saker som händer i den här verkligheten, dock kan de medverka.

Den kommer att brytas ner genom att sprätta upp det här vibrationella låset, denna vibrationella blåkopia som den här verkligheten har tagits över på, kidnappats, nertryckts och kontrollerats.

Bill Ryan (BR): Jordan, vad tror du?  För du har inte alltid varit så optimistisk som det här, eller hur?

JM: Jag tror att David har rätt, men vad han sa från början var jag totalt i samma kategori som.  Jag tittade på världen och jag sa: Det finns faktiskt inget hopp!  För människorna tror jag, mänskligheten i sin helhet, den mänskliga rasen, är inte i stånd att skydda sig själva, de kan inte sätta upp något försvar för sig själva.

Det är som det vi talade om den här morgonen.  Jag ser på den mänskliga rasen på Jorden som djur på Afrikas Serengetislätter, de finns där ute i tusental, bara gör vad de normalt brukar göra – de är bara ute i solen med sina ungar och försöker att överleva, försöker att fortsätta med att leva, medan lejonen smyger sig på dem.

Därför att detta är… de goda människorna har aldrig varit organiserade.  Goda människor ser inget skäl till att bli organiserade, det är bara kriminella som blir organiserade.  Och den sortens folk som har makten är det på grund av att de vill ha makt.  Och de har sålt sina själar för att komma i den maktpositionen.

Och den mänskliga rasen kommer aldrig att kunna stå upp emot den sortens människor som är organiserade och onda i sitt uppsåt.  Men… och detta är orsaken till att jag känt bara hopplöshet i så många år. Så vad jag ville göra var att bara kunna – för de människor som vill veta, för dessa människor som håller på att vakna upp och verkligen vill veta – jag vill vara där för att åtminstone ge dem det bästa som jag har fått, det bästa som jag kan ge dem.

Men jag gör inte detta och tänker mig att någon kommer att rädda den här världen, men… och har fortfarande reservationer om var vi slutligen hamnar som en mänsklig ras.  Men det verkar som att där är någon sorts andlig annan världsmatris på gång.  Och det är vad jag verkligen hoppas på, det är att vi har ett kosmiskt kompanjonskap i vad vi gör och att där finns något annat som pågår, som Tempelriddarna har sagt: Såsom ovan så ock nedan.

Och jag börjar tro att där finns någonting i den här idén att vi alla inte är verkliga, vi gör inte detta själva.

BR: Ja, idén om kosmiskt kompanjonskap är en som du har talat om för oss under ganska lång tid, för du har haft direkt, personlig erfarenhet av detta.

JM: Hm mm, ja.

BR: Så…

JM: Och även…

BR: … där är dina bevis.

JM: … även med den direkta, personliga erfarenheten så är jag fortfarande mycket orolig, jag har fortfarande djupa tvivel om allting.  Vilket är absolut löjligt, för jag har fått så många möjligheter och hört så många goda saker, och hade så många upplevelser som bevisar för mig att jag har skydd, och vägledning. 

Och ändå är jag fortfarande på den mänskliga sidan.  Jag är fortfarande rädd att gå ut, jag är rädd… för jag vet vad dessa människor i toppen är för några.  Och jag vet att de inte är mänskliga, som sådana.   

DI: Hmm.

JM: Så de har ingenting emot dödande, de har ingenting emot tyranni och att slänga dig i fängelse eller vad som helst.  Och jag är rädd för… jag är orolig för mitt liv att…

BR: Men om de någonsin skulle göra det så skulle de redan ha gjort det.  Jag menar, de är lite sena med det, är de inte?

JM: …

BR: Skrattar.

JM: Jaa, det är aldrig för sent, för de kan alltid poppa in och göra det närsomhelst.

BR: Riktigt, men tidpunkten för dem att stoppa dig är ju faktiskt innan du har gjort ditt arbete, inte efteråt.  Och så…

JM: Och som jag sa, jag har haft några mycket allvarliga saker – inte bara hot, men de har knackat på dörren, visat sig, feds knackade på dörren med stämningsansökan och häktningsorder för att arrestera mig.  Sheriffen var ute med en häktningsorder för min arrest.  Jag har haft de federala myndigheterna anklagande mig för… en del mycket allvarliga saker. Och i sista ögonblicket, någon, någonstans, hoppade in och smulade sönder det.

BR: Det var som den där mannen som du talade om när Credo precis skulle sättas i brand, någon skrek Stopp!

JM: Yeah.

BR: Det är samma princip…

JM: I sista ögonblicket…

BR: … det är samma princip.

JM: … någon klev in och räddade mig.

DI: Jag tror att det här ”i sista ögonblicket”, jag har haft det själv, är en del av förberedelsen.  För det sista ögonblicket betyder att du måste känna tillit.

JM: Oh, ja.

DI: Och jag har nått en punkt nu där, spelar ingen roll vad som händer, jag litar på resultatet. Det kommer att bli bra.

JM: Jag håller med dig.

DI: Och jag blir mer och mer optimistisk ju mer jag vet, och ju mer jag vidgar min egen medvetenhet ju mer optimistisk blir jag.

Dessa människor är mäktiga inom en box i storleken av en ärta.  De måste hålla mänskligheten i en mindre box än de själva är i.  Det är inte så att de är helt mäktiga, det är inte så att de är allvetande och allsmäktiga.  De har skapat en vibrationell kontrollstruktur i vilken de är i en box, en pytteliten box. 

Ja, de har en viss intellektuell kapacitet som tillåter dem att spela med teknologi, men det är en intellektuell, ah, det är en vibrationell box.  Och de är begränsade till den boxen på grund av deras sätt att vara, på grund av deras behov att kontrollera.  Och vad betyder behovet att kontrollera?  Det betyder att du är i ett tillstånd av extrem osäkerhet.  Bara osäkra och ångestfyllda människor önskar kontrollera andra och vill kontrollera händelser.

Människor som känner frid med sig själva är ganska lyckliga med att vara och ta saker och ting som de kommer.

BR: Det är riktigt…

DI: Och så…

BR: … om det inte fanns något hot mot dem så skulle det inte finnas behov att kontrollera någon annan.

DI: Riktigt.

BR: … du skulle inte behöva någon av dessa strukturer här.

DI: Jaa, varelserna bakom kontrollsystemet, och deras hybrid mellan män och kvinnor, de struttar runt som om de är fulla av, ni vet, självförtroende och allt det där.  Men återigen, ni vet, ni… ja jag har i alla fall mött så många struttare, och när man sedan kommer in bakom den fronten, så är det en liten rädd person bakom, struttandet är bara för att dölja en rädd liten person.  Och detta är vad vi handskas med här.

Så för att kontrollera mänskligheten som de har gjort måste de sätta mänskligheten i en mindre box än de är i.  Så de har skapat det här kontrollsystemet som är designat för att isolera medvetandet hos målbefolkningen inom en verklighet med fem sinnen och för att koppla bort oss, eller koppla bort vår medvetenhet om de högre nivåerna av medvetande.

Så snart du, som människa, bryter dig ut ur den vibrationella tvångströjan av femsinnesdominering, och du börjar expandera ditt medvetande, då expanderar du det bortom boxen som de är begränsade till och inte kan expandera ut från, om de inte ändrar sitt sinnestillstånd.  Och om de ändrar sitt sinnestillstånd, då vill ingen kontrollera någon i alla fall.

Så antingen vi expanderar bortom deras box eller de expanderar bortom sina egna boxar, så måste kontrollsystemet falla i vilket fall.  Antingen vill de inte kontrollera längre eller de kommer inte att vara i kontroll på grund av att expansionen av det mänskliga medvetandet kommer att leda till ett slut på kontrollen. 

Och så snart du expanderar ditt medvetande så får du tillgång till – och alla kan göra det – nivåer av medvetenhet som inte bara ger oss bilden av vad som händer, vilket det här kontrollsystemet vill hålla oss borta från, det kopplar oss också till vad vi kallar skydd. Därför att vi skapar vår egen verklighet i våra huvuden, som en dator tolkar information från det trådlösa Internet. 

Baskonstruktionen i den här verkligheten är en information, en vågformig informationskonstruktion, och precis som det trådlösa Internet så är det här!  Överallt runt oss.  Och vi avkodar det genom kroppens dator in till en holografisk värld som bara existerar i vårt huvud.  Därför, vad vi avkodar, eller hur vi tolkar, dikterar vår upplevelse.

Om vi är i ett tillstånd av expanderad medvetenhet som tar emot högre nivåer av kunskap, information, medvetenhet inom den här konstruktionen, och vi inte faller i fällan att tolka tron att vi kan plockas bort, tron att vi kan bli stoppade, då kan vi inte bli stoppade!  Därför att om jag inte avkodar den informationen, då kan jag stoppas, jag kan bli avrättad, genom det vibrationella, genom det elektriska in till det holografiska, det kan inte manifesteras i min upplevelse.  Det kan inte göra det!

Så många whistleblowers som jag har träffat genom åren, som upprepade gånger har berättat för folk: Jag vet inte hur länge jag kommer att kunna göra detta innan de plockar bort mig. Vad håller de på med?  De har fallit in i den informationsstrukturens nivå som säger: Jag kan plockas bort, jag tillåter att den möjligheten finns, jag blir troligen bortplockad, jag vet inte hur länge jag kan fortsätta att göra detta nu innan de plockar bort mig, ni vet, och här är mina krigsmedaljer och mina krigssår, för jag är en hjälte…

BR: Och för att sätta detta i en lekmans språk, de väntar att det skall inträffa. 

DI: Naturligtvis gör de det!  Det är hela punkten! Så det kommer från den strukturen igenom till det elektriska in till det holografiska: bang, bang!  En självuppfyllande profetia.  Det är inte… den behöver inte vara självuppfyllande men vad du uppfattar och tror på har du en fantastisk chans att få uppleva.

Och jag säger nu: ingen kan ta ut mig, ingen kan stoppa mig, såvida inte jag själv kodar in det i min upplevelse, och jag kommer inte att göra det, så… slut på historien!

Och dessutom, ovanpå det, du har andra krafter som verkar och som också försäkrar att den processen av att avkoda det resultatet inte inträffar.  Och folk säger, jag har hört det genom åren: När kommer kavalleriet?

JM: Ja. 

DI: Kavalleriet, om du vill kalla det så, är redan här, det är inte i rymden – eller vad vi kallar rymden – som vi nu erfar.  Men kavalleriet är bara kavalleriet jämfört med kontrollsystemet för det vibrerar på en högre nivå av medvetenhet!  Det är inte: När kommer kavalleriet över berget?  Det är: när kommer vi att kunna gå vibrationellt över berget och förena oss med kavalleriet. 

BR: När skall vi inse att vi är kavalleriet?

DI: Ja, det är vi, men för att manifestera det kraftfullast och effektivast in i den holografiska femsinnesverkligheten så måste vi förena oss med dessa nivåer av medvetenhet, dessa nivåer av medvetande som kan ge oss denna massiva kraft för transformation och göra ett slut på  kontrollsystemet.

Därför att kontrollsystemet är absolut manifesterat från låga densitetsnivåer av medvetandet, det är så det är: det är låg densitet, det är trögt och det är… det har en soliditet, det har ingen rörelse… det är ett mycket trögt energifält.

Det som händer nu är att energifält börjar brytas upp genom den här energiförändringen som händer, vad jag kallar Sanningsvibrationerna.  Och när den energetiska tätheten bryts upp, blåkopian, grunden på vilken det hela, täta kontrollsystemet är skapat, då faller det ner!

Ni vet, det ser så solitt ut, Oh my God, titta bara på det, det är ett ointagligt kontrollsystem. Men dess grund är en blåkopia vars svängningstal är dömt och är i processen – just nu när jag talar – att bli söndertrasad genom den förändringsvibration som pågår.

Och ju mer människor öppnar sig för den här förändringsvibrationen ju fler människor blir då generatorer och kommunikatörer av förändringsvibrationen och hela den exponentiella kurvan går uppåt.  Ni vet, vi är i en fantastisk tid nu då vi flyttar epoker, tidsskeden, vi förändrar epoker när epoken av densitet eller täthet – av vad människor kallar mörker, av förtryck, av önskan om kontroll… och vi rör oss mot, vi är vid dess spets nu.

Vi förflyttar oss in i en epok av lätthet, av expansion av medvetandet, av harmoni, av medvetenhet, av brist på rädsla.  Brist på rädsla och brist på osäkerhet betyder brist på önskan eller känslan av behov att kontrollera.

BR: Kan du se detta, Jordan, bland en del av människorna runt dig, att dessa förändringar håller på att ske?

JM: Vi håller alla tre med om att vi är… att den mänskliga rasen har varit dominerad av höga intelligenser eller… icke mänskliga, andra än människor – jag skulle säga utomjordiska – intelligenser.  Och min fråga är, min tanke är att tills någonting blir gjort angående dessa varelser från andra världar som har hållit på att bygga den här världen för oss och hållit oss för att vara dumma, tills något blir gjort mot dem, vad tror ni att resultatet blir?

För om inte dessa reptiler eller intelligenser från andra världar, vem de nu är – och jag är totalt övertygad om att vi är manipulerade som en mänsklig ras av utomjordiska…

DI: Absolut rätt.

JM: … intelligenser, och om det är sant, då spelar det ingen roll hur mycket vi vaknar upp och utvecklas andligt, någonting måste bli gjort när det gäller dem, så att säga.

DI: Ja, jag skulle säga att detta är alltihop totalt sammankopplat, därför att denna ande… - jag tycker inte om att använda ordet andlig, det har religiös anknytning – denna vibrationsförändring, denna expansion av medvetandet, dessa Sanningsvibrationer, denna nästa epok, denna nya yoga av mänsklig upplevelse: det är en vibrationsökning. 

Nu, den här vibrationsökningen bär på en högre nivå av vetande, medvetenhet, förståelse. Detta är orsaken till att människor tonar in till den helt plötsligt, wooah, ser sig själva och världen på ett annat sätt.  Men det är inte bara människor som blir påverkade, det påverkar verkligheten i sig själv.  Och dessa manipulerande icke-mänskliga varelser, reptilvarelser och andra entiteter också – och det finns en del ondsinta icke-mänskliga entiteter involverade i mängder – är också påverkade av denna förändringsvibration. 

Och deras vibrationella hemmaplats är den gamla epoken, den gamla energistrukturen, och de byggde detta kontrollsystem på den gamla energistrukturen.  Och en del av det har varit – det faktum att mänskligheten kopplades i medvetandet till den energistrukturen – har varit ett tillstånd av förtryck.  Istället för expanderat medvetande har det varit som Jag är bara Joe Public, jag är Charlie Smith och Ethel Jones och jag har ingen makt.  Så det gör kontrollsystemet verkligt lätt att genomföra.

Allteftersom vi expanderar, bortom boxen som de är i, för det kan vi, då blir det svårare och svårare.  Men det är bara en nivå av det.  Det som verkligen gör att det blir slut på kontrollsystemet är den vibrationsbas på vilken det har byggts, denna täthet bryts nu ner! Och när det bryts ner så måste korthuset komma ner, för det holografiska kontrollsystemet är bara en holografisk representation av blåkopians vibration, på vilket det är grundat!

När det går ner, det här måste också gå!  Och så händer allt på en gång och, för mig, det är absolut ingen tillfällighet att detta, vid just den här tiden, när dessa Sanningsvibrationer – jag kallar dem så – börjar massivt påverka det mänskliga medvetandet och medvetenheten.  My goodness me, jag menar, jag minns 20 år tillbaka, jag menar, milda makter…  Saker har förändrats dock, har de inte, i termer av antalet människor som säger, Whoa vänta en sekund! Livet är inte så som jag trodde att det var, jag är inte lik den jag trodde att jag var.

Så dessa Sanningsvibrationer påverkar mycket, mycket starkt redan nu.  Och allting kommer att gå vidare, och så… det är ingen tillfällighet, som jag sa, att det är vid den här tiden, när detta inträffar, att de slänger allting på oss i termer av kontrollsystemet!

De har HAARP, vilket på många sätt finns där för att skapa en ersättning för verkligheten, för de sänder ut radiovågor på samma frekvenser som hjärnvågor för att försöka påverka sättet vi tänker på och att kuva våra tankar…

JM: Hm-mm.

DI: De fyller folk med kemiska cocktails i mat och dryck för att destabilisera kroppens förmåga att tona in till dessa förändringsvibrationer, de skapar en ersättning för verklighet en genom mikrovågor och elektromagnetisk förorening – även de stora medierna talar om soppan vi lever i nu, särskilt i städerna - de vill införa mikrochips för att externt kväva vibrations- och det elektriska tillståndet i kroppen så att vi inte tonar in oss till denna nya medvetenhet som finns där för att vi skall tona in oss.

Och allt detta händer just nu.  Och återigen: när du är i ett tillstånd av ångest och kaos, och Vad är det som händer? Och Oh min Gud! – då är du i ett tillstånd av låga vibrationer.  Det är det som är ångest och rädsla och det är därför vi säger: Jag känner sådant tryck idag, jag känner mig så tung idag.  Tung är ett tillstånd av låga vibrationer.  Så…

En annan sak som de gör just nu är att de försöker skapa så mycket kaos i världen de kan – kaos inte minst genom den globala ekonomin etc, och krig och vad har vi, terrorism – därför att de vill göra en påverkan på vårt vibrationella tillstånd.  Och där är så många andra saker som vi kan göra en lista på.  Och det är ingen tillfällighet att de kastar detta på oss nu, precis när denna epokförändrande förändringsvibration inträffar, för de försöker desperat att avvärja den.

Jag skulle vilja säga detta, och jag har sagt det under en tid: det som händer nu handlar inte om att dessa människor får mer makt, för de hade all makt de önskade upp till den här tidpunkten.  Därför att medan mänskligheten inte var medveten om att de blev manipulerade, de var inte medvetna om att deras resurser blev stulna, de var inte medvetna om att deras energi blev utsugen – dessa män kunde ha hållit på att kontrollera oss för alltid, vid det stadiet. 

Så vad som händer nu handlar inte om att de får mer makt.  Det är deras desperata sista dödsryckningsförsök att hålla fast vid kontrollsystemet för den makt de redan hade.  Och orsaken att det manifesteras just nu är för att de kan se ner på vad vi kallar tidslinjen från deras nivå av observation, just utanför vår synliga ljusverklighet, och därför kan de se att den här tiden är på väg.  

De har förberett sig för detta under åratal…

JM: Åh, det är jag säker på.

DI: … för att stänga ner det nu.  Och det säger många saker, det säger en otrolig sak om vad det är som händer, och det är: kraften i den här transformationen, kraften i detta uppvaknande, är så djup att de måste kasta allt detta stoff på oss för att försöka hålla den borta från oss.  Och de kommer att hindra en del människor, de kommer att hålla en del personer i boxen.

Men tidvågen vänder, tidvågen är… Det mest viktiga: tidvågen förändras vibrationellt.  Och de kommer att stänga den och under de närmaste få åren, de nästa få åren, kommer det inte att  för en sekund se ut som om – från perspektivet från den stora majoriteten av människor på den här planeten – att något annat händer än att kontrollsystemet får som det vill.  Att kontrollsystemet, det Orwellska kontrollsystemet, det fascistiska globala tillståndet faktiskt kommer att få vad det önskar.

Och folk kommer att säga: Oh, min Gud… vi är dömda.  Och sedan… och sedan… kommer tippningspunkten att ske, vibrationellt.  Och den kommer att komma ned så snabbt, äntligen. Och jag är 58 år och det kommer att hända långt innan jag lämnar här.  Därför att jag vill ha en bit av den andra sidan av epoken, tackar så mycket.  Jag har haft all den här sidan, jag vill ha en bit av den där sidan innan jag lämnar här (skrattar).

BR: (skrattar).

JM: Vad du har sagt påminner mig om att i den judiska traditionen av mysticism finns idén om en Golem, och denne var ett monster som kan skapas av ditt tänkande…

BR: Hm-mm.

JM: … som faktiskt blir ett levande monster.

DI: Riktigt.

JM: Men det kräver ditt… kollektiva tänkande på det här monstret, och det blir levande. Så snart det blir levande så har det sin egen agenda, sitt eget…

BR: Det har sitt eget medvetande!

JM: Ja.

BR: Yeah.

JM: Men det fordras att alla tror att det är här först.  Och sedan kan det göras levande, det kallas Golem.  Som jag sa, det är en mycket gammal, forntida judisk idé att du kan skapa ett monster om du tror på det, och om du… Och, ja, det är i grunden det du säger.

BR: Vad du måste erkänna, Jordan, är att det arbete som du har gjort, som startade för 48 år sedan, faktiskt är en av de saker som de som har kontrollen agerar emot.  Därför att du är en av de första människorna som stod upp och började skrämma dem med släppandet av den information som aldrig var avsedd att bli officiell.

JM: Ja, jag vet, och det är… och det är… jag ser på vad som har läckt ut under de senaste 48 åren, och jag är förvånad när jag ser de förändringar som jag har gått igenom och världen har gått igenom också.

BR: För du måste ha sett massor under dessa 48 år…

JM: Ja.

BR: … du måste ha sett, jag menar…

JM: Jag minns tillbaka under 1962, 63, 64 när John Kennedy… innan John Kennedy blev mördad.  Dagen då han blev avrättad var jag på väg till centrala Los Angeles, till östra Los Angeles, för att ge en föreläsning om hemliga sällskap och världsreligionerna.

Och när jag klev in i bilen för att köra dit hörde jag på nyheterna att John Kennedy hade blivit mördad.  Jag menar att jag har talat om influensen från den mörka sidan som manipulerar oss… några… ni vet, ända tillbaka till 1963, 1962.  Och… men där är, jag känner att det finns någon sorts intelligens från en annan värld som manipulerar oss och antagligen… den har varit här innan vi människor kom hit.  Och den representerar en mycket, mycket kraftfull närvaro, en ondskefull närvaro.

Jag är säker på, som du också har sagt, du har rätt att där är – och Bill, du har sagt samma sak – om att där är en andlig balans i universum och att där är en god sida också.  Men jag känner att, om inte, och tills denna makt från andra världar är avslöjad, vi som människor inte kommer att kunna frigöra oss själva från denna… tragedi.  Vi, ni vet, världen måste förstå att vi inte är styrda av människor.  Vi styrs av en annan värld, en annan planet – för en brist på ett annat ord, utomjordiska livsformer, vilka inte kunde bry sig mindre om oss som människor.  Det spelar ingen roll…

DI: Jag håller helt med dig om det och naturligtvis, ni vet, vi är eniga om det.  Min känsla är att där är andra krafter.  Ni förstår, jag talar inte om att människor skall undanröja detta.  Jag talar om människor som vaknar upp till det, och en del människor har kommit hit – vad vi kallar människor, för vi är endast medvetande, människor är bara ett program på den här planeten – har kommit hit för att spela en stor roll i att undanröja det genom att undanröja sin vibrationella blåkopia.

Men de här andra krafterna i det osynliga kommer att sovra det, överväldigande.  Och dessa som är inom den här verkligheten kommer att spela en roll, med sin nivå av medvetenhet, i att göra detta.  För du har absolut rätt: om inte dessa görs så kommer kontrollsystemet att pågå. Därför att… det som har kontrollerat upp till nu kommer att fortsätta att kontrollera.  Men det kommer inte att ske.  Det kommer att få sitt livs chock.

Därför, ni vet, så som jag ser det – det är allt jag kan säga: så som jag ser det, men – de sätter människor i en box som är mindre än den som de är i, så människor har ett visst perspektiv.  Inte ett väldigt vidsträckt perspektiv om du bara är där, och det är så avsikten är från kontrollsystemets synpunkt sett.  Sedan har du en annan nivå av medvetandet som är entiteternas kontroll.  Och från den nivån av medvetandet är fortsättningen och expansionen av kontrollsystemet en gjord överenskommelse. 

De tror verkligen att det bara kommer att kunna spelas ut, de tror att de är där, de tror att spelet är över.  Men där är en annan nivå av medvetenhet (skrattar) som den – kontrollsystemsnivån – inte kan få tillgång till, vilket har ett helt annat resultat av manifesterandet, och denna nivå påverkar mer och mer in i vad vi kallar det mänskliga samhället.  Och någonstans, inte så långt fram på den vägen om du vill, kommer den att påverka massivt, den här tippningspunkten jag talar om.

Och kontrollsystemet, som tror att spelet är över, kommer att få en chock för evigt.  Ni vet jag har gått genom dessa sista 20 åren av mitt medvetandes uppvakning tills nu, och där har funnits tider genom 90-talet när jag tänkte: Vad kan vi göra åt det här?  Vad menas med det?  Ni vet, man kan inte se svaret på det.  Men jag skall säga er vad: Jag har aldrig varit så totalt säker på att under min livstid kommer det att rasa ihop.

Våra barn och barnbarn kommer inte att leva i ett Orwellskt fascistiskt kontrollsystem, det skall de inte.  De skall leva det mesta av sina liv i en värld med potential, av expanderat medvetande, av incr…  Därför att allteftersom tiderna förändras så blir det mer och mer så att Sanningsvibrationerna dominerar medvetenheten snarare än den nedtryckande epok vi kommer ut från.  Och de kommer att leva ut sina liv, unga människor idag, speciellt de mycket unga, i vad vi skulle anse i den här epoken som ett paradis. En utopia, jämfört – där kommer att vara utmaningar, men jämfört med…

JM: Ja.

DI: … vad vi har gått igenom.  Och vi är verkligen privilegierade människor och vi har valt väl.  När jag säger ”vi” så menar jag alla i världen idag som vill spela en roll i detta, för det är bara ett val.  Vi är på spetsen, men vi spelar en roll och vem som helst kan spela en roll i den här transformationen.

Vilken underbar sak.  Vilken underbar sak, när vi lämnar den här kroppsdatorn, denna genetiska rymddräkt och vi går tillbaka till varifrån vi kom, i ren medvetenhet.  Och vi sitter i baren och tänker: Bra gjort arbete! Jag är glad att jag gjorde det!

Och det värsta som kan hända oss när vi gör den här insatsen, om vi tillåter oss själva att avkoda det, är att någon plockar bort oss.  Nu, om någon plockar bort oss, vad händer då? Mitt medvetande lämnar begränsningen i kroppen, kroppsdatorn, och expanderar in till ett samtidigt medvetande av Allt Som Är.  Puh, min kära, jag är vettskrämd för det där!  Det är det värsta som kan hända!

JM: Jag förstår fullkomligt…

BR: Hm-mm.

DI; Det är det värsta som kan inträffa!  Och om vi bara kan komma från det perspektivet och, därför, se det som det värsta som kan hända, då finns det inga begränsningar längre på vad vi säger och gör.  Vi kommer att göra vad vi vet är det rätta, vi kommer att säga vad vi vet är det rätta och konsekvenserna kan ta hand om sig själva.

Därför att slutligen säger vi, och gör vi, men vi skapar också konsekvenserna av vad vi säger och gör… vi har makten att kontrollera bådadera!  Och när vi inser det: spelet är över, det andra sättet.

JM: Låt mig få berätta om två upplevelser jag har haft som handlar om vad vi talar om.  Jag var i Hawaii, för många år sedan, med min fru och några vänner, vi reste till Hawaii.  Och vi satt i en restaurang tvärsöver gatan från Hilton Village och i restaurangen hade jag ryggen mot dörren.  Och någon kom in.  Jag har ingen aning om vem det var.  Någon kom in och en elektrisk chock gick genom min kropp…

DI: Hm-mm.

JM: … just som om någon kommer upp tyst med en kabel och slår dig, och jag föll över det som fanns på bordet.  Det var en elektrisk chock och allt jag kunde höra i mitt huvud var: Gå upp och spring iväg, kvickt!  Du är i fara.  Ditt liv är i fara.  Och helt ofrivilligt, jag tänkte inte att jag skulle göra det, jag bara gick upp och började springa – vilket innebär att någon annan har makt över min hjärna och min mekanik, för jag försökte inte ens tänka på att springa. Jag bara sprang. 

Och hela tiden sprang jag tvärsöver restaurangen, jag kunde höra rösten som sa: Kvickt, spring ut därifrån. Ditt liv är i fara.  Jag sprang ut genom bakdörren, jag sprang genom baksidan och det var en huvudgata, en huvudboulevard, och rösten sa: Spring över gatan, kvickt, spring tvärsöver gatan.  Och jag skrek: Jag kan inte springa tvärsöver gatan. Det är trafik här.  Och rösten sa: Nej, ingen kommer att skada dig.  Spring tvärsöver gatan.

Och ofrivilligt sprang jag tvärsöver gatan.  Jag beslöt mig inte ens för att göra det.  Och när jag sprang över gatan hände det just att det inte fanns någon trafik i det ögonblicket och sedan sa den: Spring runt utsidan på hotellet.  Så jag sprang runt Hilton Village Hotell till strandsidan och sedan sa rösten: Du är säker nu.  Nu är du säker, du är okej.  Och jag satte mig ner vid den där lilla polen och andades ut…

BR: (skrattar)

JM: … och jag tänkte: Vad var det jag just gjorde?  Min fru sitter där med våra vänner. Alla saker på bordet ligger på golvet.  Jag ser ut som en idiot.  Jag har ingen aning i världen om vad jag just hade gjort och varför och rösten sa till mig: Du är okej nu. Där är du säker.

Jag kom tillbaka till los Angeles ett tag senare och på samma sätt satt jag i en restaurang precis på Wilshire och Fairax, ett litet hamburgerstånd, vid lunchtid.  Och jag satt vid kassan och i periferin såg jag, jag såg dem inte, men jag såg två män som kom in och när de gick in var det omedelbart en elektrisk chock och jag trillade nästan av stolen vid kassan och rösten sa: Gå ut härifrån, kvickt!  Du är i fara.  Spring!

Så jag snubblade, jag måste ta mig upp.  Jag snubblade på golvet.  Jag slängde lite pengar på kassan och jag sprang ut genom sidodörren.  Och rösten fortsatte att säga: Du är i allvarlig fara. Spring kvickt!  Ditt liv är i fara.  Och jag sprang hela vägen uppför Fairfax omkring tre eller fyra kvarter tills rösten sa: Allright, du är säker nu.  Nu är du säker.  Sitt ner!  Och jag satte mig vid en busstation.  Mitt hjärta bankade och jag tänkte: Det här är andra gången det här händer.  Vad i all världen är det som händer?  För det var ofrivilligt.  Jag visste inte… jag vet vad som sas till mig, men jag tänkte inte på att göra det.  Jag gjorde bara vad jag blev tillsagd att göra.

Och jag berättar det här för er för jag fick veta för många år sedan, och gång på gång från många olika personer, som om du har en medial kanalisering, jag har också – och man har sagt till mig: Du har satts här.  Du har kommit tillbaka.  De har tagit hit dig och du har kommit hit för att göra någotDetta är inte bara en tillfällighet att du har blivit född och kommit in till… Nej, nej, du har kommit hit för att inkarnera in i den här världen vid det här speciella ögonblicket i tid.

Så det förefaller mig att där är någon sorts kosmiskt krig som pågår mellan högre intelligenser, goda och onda sådana där ute, som vi inte är medvetna om.  Och de goda gör någonting med den mänskliga rasen medan de onda gör något med oss.  Och så är vi endast brickor i ett större och mer allvarligt… som spelas ut för att skydda eller säkra skyddet för den mänskliga rasen.

BR: Jag skulle inte vilja säga att du är en bricka, Jordan.  Jag skulle säga att du är åtminstone en biskop…

DI: (småskrattar)

BR: … eller kanske en kung, eller en drottning.

JM: Den var bra!

BR: (skrattar)
  
DI: Den var rolig.  

JM: Men jag var…

DI: Vad du beskriver här med det här annorlunda närmandet till… livet, skall vi säga, jag skulle säga, är dessa två epoker.  Det är vid den här tidpunkten två epoker.  Detta är den av förtryck, den representerar den av undertryckande och vi är på spetsen av denna nya epok. Och på grund av att vi är på spetsen, så spelar båda ut tillsammans så vi har fått den här situationen som du beskriver.  Vet du att när vi pratade här, vet du vad jag såg?

Jag såg scenen från The Matrix där Neo är på kontoret och får telefonen i FedEx-paketet, och han öppnar det. Det är en telefon och sedan är Morpheus i telefonen och säger: Okej, du är i fara.  Okej, gå ner väldigt lågt. Gå tvärsöver korridoren och sedan gör det här.  Det är för mig mycket, mycket symboliskt för vad jag kallar den tysta rösten, den tysta rösten som talar till oss genom intuition.  Och vad som hände med Neo är naturligtvis att han följde den för en stund tills det var en verklig utmaning.

Den tysta rösten sa: Gå ut genom fönstret på höghuset, gå runt skiljeväggen och gå sedan neråt. Och det var likadant, medvetandet fick kontroll över Neo vid den tidpunkten och överröstade den tysta rösten – intuitivt vetande, intuitiv guidning.  Och därför blev han fast.  Det är den utmaning som vi har.  Vad förändrade mitt liv?  Totalt, mer än något annat, 1991 beslöt jag att om mitt huvud och mitt intuitiva vetande någonsin var oense så skulle jag gå på min intuition.  Och vad som händer är att när du gör det så sätter du dig själv i en sorts knipa, men ju mer du gör det, precis som när man använder en muskel, ju mer, ju högre blir den tysta rösten.

Detta är vad Gandhi talade om.  Han sa – vad sa han? – ord för påverkan av: Den ende tyrann som jag lyssnar till är den tysta rösten inom mig.  Ord med den effekten, något sådant.  Och valet är, skall vi följa den tysta rösten, det intuitiva vetandet, för om vi gör det så följer vi den nivån av medvetenhet som kan se spelet från källan till havet.  Om vi inte kan det, då är vi fast i de fem sinnenas verklighet som kan se nästa vändning på floden. Så detta är utmaningen för oss. 

Om vi kan följa det där intuitiva vetandet, som du helt klart gjorde genom reflexagerande, då kommer vi aldrig i trubbel.  Och om vi hamnar i trubbel så kommer vi alltid ur det och detta gäller för alla på planeten.  Men på grund av att intuitionen kommer från en totalt annan nivå av medvetande och förnimmelse av den här verkligheten, vad den ofta uppmanar oss att göra, vilket är programmerat från vaggan till graven att se livet som vi är programmerade att se det – det säger: Du kan inte göra det. Du gör oss tokiga. Nej vi kan inte göra det.  Hur är det med det här? Hur blir det med det där? Det listar upp alla skäl till varför du inte skall följa det.

Och om vi gör det, då kommer vi inte bara att vara skyddade som vi talade om, utan vi kommer också att bli guidade till en fantastisk mängd information som väntar på oss om vi följer det, att det talar om för dig: Du borde inte gå dit i morgon.  Du har ett möte. Du kan inte gå dit.  Jag bryr mig inte om vad du säger, du kan inte gå dit, du har bestämt ett möte!  Nej, nej. Jag kommer att avbeställa det mötet.  Jag måste gå dit.

Och när du gör så är det något där som ger dig en massiv insikt om att detta skulle du inte ha gjort.  Och de flesta människor, på grund av programmeringen, är svetsade till den här verkligheten.  Och därför går de runt och runt i den här cirkeln (gör sin röst liten): du måste gå upp på morgonen och sedan går du till arbetet och sedan kommer du hem, du dricker ditt te och sedan tittar du på TV och sedan går du till sängs och sedan går du upp och du går till arbetet och sedan kommer du hem och du dricker ditt te… 

Detta är vad sinnet gör!  Det älskar den här sortens repetition.  Intuition: flöde.  Intuition, flyt med högre nivå av medvetandet.  Källan till havsmedvetenhet.  Och plötsligt när du gör det så blir ditt liv otroligt synkroniserat.  Fantastiska sammanträffanden och…

JM: Åh, absolut.

DI: … mirakler inträffar.  Jag menar, ni vet, vi har alla haft upplevelser, har vi inte? Och det är öppet för alla att ha det, så länge du låter huvudets intellekt tjäna medvetandet istället för att styra det.  Sättet som jag vill säga det på är, när du följer din intuition så lever du livet. När du följer sinnet allena, lever livet dig, vilket är vad som händer med de flesta människor.

JM: Ja.

DI: Och så har du tillgång till detta otroliga bibliotek av vetande, detta otroliga bibliotek av vägledning, och det är inte för de ”utvalda”.  Det är för dem som är villiga att öppna sina sinnen för tillgång till den nivån av kunskap.  Det är inte en klubb.  Du behöver inte en inloggningskod med namn.  Det finns där i rymden som vi nu upplever.  Allt vi måste göra är att öppna upp.  Det är som jag sa tidigare: istället för att säga: när kommer kavalleriet, säg när skall vi gå till kavalleriet?

JM: En Buddhistpräst sa: Tyvärr finns det ingen nyckel till universum. Tyvärr.  Men den goda delen är att det aldrig fanns ett lås på det till att börja med…

DI: Exakt.

JM: … men jag vill gå tillbaka till vad jag sa.  Min erfarenhet säger mig att det inte var en tyst röst som var… Det var ett nödläge, mitt liv var i fara.  Och det betydde – hela den upplevelsen båda gångerna – betydde att det är en sorts militär operation som pågiår med dessa utomjordiska reptiler, vad nu dessa utomvärldsliga entiteter är som har manipulerat oss.  Det är på sätt och vis en militär sak som pågår.  En del goda entiteter, för brist på en bättre term. En god utomjordisk kraft.  Jag menar att detta är ingenting nytt.  Kristendomen och judendomen talar om goda änglar, dåliga änglar och vad det nu är. Så det betyder att det är goda och onda väsen här.

DI: Från mitt perspektiv, Jordan, de spelar ut från en annan nivå av den här energin. Du vet, de är knutna till… jag menar, vi tror att vi är människor och vi… det är bara en art av existens inom femsinnesverkligheten, men där är andra ickemänskliga entiteter som kan ta andra former och de är också subjekt till valet mellan vilket av dessa energitillstånd, dessa medvetenhetstillstånd, de skall välja? Så det är ett spel alltihop. 

Och när du säger om… vad jag menade med en tyst röst, den tysta rösten talar till dig tyst, men när du är i fara, såsom du tydligen har varit, kan den grabba tag i dig i kragen och se till att du kommer ut därifrån.  Du vet, min känsla är, ju mer jag förstår av detta så är guidningen från dessa som spelar en roll i den här transformationen, den är mycket mer kraftfull än vi inser och är mycket närmare till oss än vad vi inser.  Men vi blir inte totalt medvetna om det förrän det uppstår en paniksituation, och så plötsligt boom! Och rösten säger: det här kommer att hända.
 
 Därför att det var ett fal av att vi kommit hit för att försöka göra en insats, och sedan försöker folk att stoppa oss, kommer upp och Bang bang, tackar så mycket, du vet, min fråga är den stora: vad är meningen med att vi kommit hit?  Så där är en mycket, mycket mäktig kraft som finns där för de som har kommit hit för att spela en roll, och på det mest extrema sättet, det kan ta dig ut ur en farlig situation. 

JM: Jaa, jag uppskattar det du säger, men återigen vill jag komma tillbaka till: mina upplevelser har gjort att jag tror att vi är i en sorts militär sak som pågår, med faktiskt andra livsformer som är högre livsformer som är osynliga, som du talade om och som jag också har talat om, de utomjordiska reptilerna…

DI: Riktigt.

JM: … närvarande.  Vad talar vi om, utomjordiska reptiler närvarande?  Jag vet inte exakt vad allt det här betyder, men jag vet att de är här.  Jag har hört alldeles för mycket för att inte veta att här är en utomjordisk reptilras närvarande på Jorden.

DI: Riktigt.

JM: Varifrån kom de? Hur mäktiga är de egentligen?  Hur länge har de varit här och vad är deras koppling till oss?  Hur mycket kan de göra mot oss och manipulera oss?  Och när jag hade de där två upplevelserna så sa de mig att där finns någon sorts verkligt farlig militär aktion som pågår, och ibland kan du möjligen, som jag gjorde, komma in i tät närhet av andra utomjordiska livsformer som är mycket onda…

DI: Det finns inget tvivel om det. 

JM: … och om du gör det så kommer de som beskyddar dig att rycka ut kvickt…

DI: Ja.

JM: … som när FBI får ut sin man i Maffian, och han har blivit utpekad, han blev avslöjad.  Regeringen måste gå in kvickt och få ut dig.  Varför?  Därför att du är en död man.  De kom på vem du är.  Få ut honom därifrån kvickt!

DI: Hmm.

JM: Vad som än fordras, få bort honom från den platsen.  Så jag kände att detta är vad som hände mig.  Det var som om helt plötsligt, ut ur tid och rum, två andra utomjordiska liv… entiteter, kom in.  De såg ut som människor.  De var inte människor.  Och omedelbart, vad det nu är som beskyddar mig…

DI: Riktigt.

JM: … som militärens gå ut därifrån kvickt.  Ja det betyder att där är någonting som pågår här som är militäriskt, från en annan världs synpunkt.  

BR: Men det betyder också att du är beskyddad… 

JM: Jaa, men…

BR: … och vad vi måste komma ihåg är att vilka de här krafterna än är, de är inte allsmäktiga för då skulle vi inte kunnat ha den här diskussionen.

JM: Ja, jag vet tillräckligt…

DI: De är helt säkert inte allsmäktiga.

JM: Men det jag vill understryka är med er är att, jag förstår och jag är totalt med på, att där är någon sorts förändring i epoken, en förändring av… för jag förstår det astrologiska…

DI: Riktigt.

JM: … konceptet för en förändring av yogas och förändringen av perioder och epoker i tiden.

DI: Just det.

JM: Men jag är fortfarande övertygad om att det finns en sorts ond närvaro här, som en militärisk, de är organiserade.

DI: Vad jag säger, och vad Jordan säger, är olika uttryck för samma sak.  Därför att vad jag säger, ni vet, grundkonstruktionen i allting är medvetande och där är en förändring i skyddet i betydelsen av det energetiska tillståndet i medvetenheten i den här verkligheten.  Vi är ute på den här spetsen.  Naturligtvis, på en nivå, så är det ren energi, det är ren medvetenhet.  Men när det kommer ner i nivåerna så uttrycker det sig själv på olika sätt.  Så på den mänskliga nivån har du folk som är vakna och folk som ännu är stängda.  Du har folk som vill ha godhet och fred i världen, och du har folk som vill ha kontroll och manipulerar och utnyttjar och parasiterar. 

Och en av dessa nivåer, vi tar den andra världens nivå som Jordan talar om, vilken är av ickemänskliga väsen, i den här kampen för antingen kontroll av den här verkligheten eller välvilligt beskydd av den här verkligheten.  Och de, också, är uttryck för den här energetiska epokens förändring.  Det är bara: vilken nivå av den tittar vi på?  Så vad jag säger, och Jordan säger om den här militära sortens kamp, är absolut samma sak.  Därför att på en nivå är det vad som händer därför att den är ett uttryck av den här förändringen.  För den uttrycker sig själv på så många olika sätt, och det där är ett av dem.  Och den påverkar fundamentalt den här, vilket är den mänskliga nivåer, på grund av vad som pågår där. 

Vad jag säger är att på grund av den här energitransformationen, den här utvidgade medvetenheten som nu kommer in, allteftersom den blir mer kraftfull och tippningspunkten kommer när den gamla epokens energi har bytts ut till den nya epokens energi som den dominerande i den här verkligheten, då kommer alla dessa olika nivåer av illvilliga, antingen de är ickemänskliga, utomjordiska eller som vi kallar dem, ner till…

JM: Hmm.

DI: … parasitvärlden, deras dagar är över.  Men det är inte över ännu, och som jag sa, för en tid, detta kommer verkligen att bli en utmaning.  Det kommer att bli stora omvälvningar för vi är inte i den nya epoken.  Vi är på spetsen av förändringsprocessen och detta är det mest kaotiska och svåra och det mest utmanande.  Och så är där alla dessa nivåer.  Vi kommer att se otroliga saker inträffa och det är definitivt vad du kanske kallar drabbning eller strid som pågår på denna ickemänskliga nivå.  Absolut.

JM: Och både inom den judiska, kristna och även i den islamiska traditionen talas det om de andliga krafterna i arbete…

BR: Ja.

JM: … i universum.  Ondska, och som jag sa, och kristna talar om de goda änglarna eller demonerna och djävlarna, och de är liknande… de är mycket, mycket dåliga, medan änglarna är mycket goda och beskyddar oss, men de är faktiskt entiteter, väsen, som är i krig i den andliga världen, med varandra, och de har sitt folk på Jorden.  De onda har de onda människorna.  Där är en sorts matris av krig som pågår mellan de goda och de onda på Jorden. Och det spelas upp på ett mycket förnuftigt, legitimt militäriskt sätt.  Där är onda krafter som bevakar dig och försöker att stoppa dig, medan andra, goda entiteter kommer in och skyddar dig och ser till att du är säker.

Så i min vision är det så att vi är… i den fysiska världen spelas vi ut av högre makter som har en design som oss.  Kanske de goda har den design som vi skall utvecklas till och, ni vet, växa i visdom och kunskap och att blomma ut till fromma varelser med visdom och kunskap, och ha en bättre civilisation, ett bättre liv.  Medan å andra sidan det mycket väl kan vara entiteter därute som är fiender till de goda och de har sinneskontrollerat systemet här.  Ingalunda det nonsens om evolution och att människor växer och fred och harmoni.

Nej, nej, de har kommit hit för att äga oss, för att kontrollera oss, och därför ser jag det som ett verkligt legitimt, militäriskt mörker som pågår.  Jag tror att det finns onda krafter här och här finns goda sådana som bevakar oss, och de är i krig.  Och detta är vad Tempelriddarna menade med sin symbol av Så som ovan så ock nedan. Det betyder att om du tror att det är dåligt här mellan militären och arméer och blodspillan, då skulle du se vad som pågår i den andliga världen.  De är mycket kraftfulla väsen i arbete på båda sidor, goda och onda.

BR: Du talade om två makter här.  Finns det inte en tredje makt som är vår egen makt? För om du vill förändra världen, det som vi måste börja med är ju oss själva.  Vi kan inte direkt nödvändigtvis göra någonting med dessa faktorer som du har talat om, men om vi förändrar sättet som vi ser på världen och relaterar till världen och ser oss själva i relation till världen, då kan vi ta makten från dessa krafter som har ett grepp om oss och detta är min tolkning av vad David säger… Det var en fråga. (skrattar). 

JM: Ja, jag tror att hela den här idén om Guds kungarike, det ultimata Kungariket av Gud på Jorden, jag tror att det är ett astrologiskt subjekt, och om man inte tar in astrologi och den astrologiska komponenten av Guds kungarike så kommer vi aldrig att förstå Guds kungarike. Jag tror att Guds kungarike är en tidsperiod, en astrologisk tidsperiod när den mänskliga rasen slutligen kommer att vakna upp och komma i ton med det gudomliga universum och kasta bort alla dessa mörka krafter runt om oss.

Men jag ser och förstår och håller helt med David om den andliga innebörden.  Men jag ser också att där faktiskt är en militär operation, i brist på en bättre term, en militär operation av mörka krafter som är mycket legitimt onda, vilka har enorma mängder av makt för att skada oss människor.  Å andra sidan finns där dessa andra entiteter från andra världar som är här för att skydda projektet för den mänskliga evolutionen, för att skydda oss.  Och det kan mycket väl vara, som David sa, nivåer.  Men hittills är den nivå jag har oroat mig för den nivån som har en militär operation som pågår här.

DI: Ja, jag tror att, du vet, Jordan, när du ser på en sådan insider som George Lucas, när han producerar sådant som Star Wars filmer – det är den nivå du talar om, den sortens stoff som pågår här. Det pågår inte i en galax långt, långt borta.  Det är mycket närmare hemma och det är den nivån du talar om.  Och jag håller med dig.  Men vad jag säger är att en nivå av den här energin spelar ut neråt nivåerna rätt ner till människan.  Och, jag säger dig, att det är så som jag ser det i alla fall.

Vad jag säger i min nya bok är att, de svarta hålen, som det som finns i centrum av den här galaxen, vibrerar det grundläggande vibrationella tillståndet i den här verkligheten.  Men det är inte stabilt i den meningen att det inte stannar för evigt vibrerande på samma sätt.  Det går genom en cykel och så går det genom denna vibrationella cykel och slutligen kommer det tillbaka till början.  Och i slutspelet av den holografiska världen verkar det på sätt och vis ta formen, för på det sätt som vi avkodar det är vad jag kallar en Tidsögla.  Det är vad asiaterna, det indiska folket kallar yogas… 

JM: Mmm.

DI: … det finns olika yogas.  Och när de svarta hålen vibrerar den grundläggande konstruktionen, den här basvibrationella grunden, triggar den information från solarna till att bli överförd i form av fotoner.  Fotonenergi, vilket är information.  Och energin går igenom akupunkturlinjerna, meridianerna är fotonenergi, när vi avkodar den informationen.  Jordens energinät har fotonenergi som går igenom nätet, allteftersom Jorden avkodar den informationen. 

Och när denna vibration förändras, och vem som nu skapade denna verklighets universum – med andra ord, detta massivt avancerade datorspel - så skapade de denna vibrationella cykel. Och då det går igenom sin cykel så förändras informationen som kommer från solarna i fotonenergin, och så avkodar vi den här förändringen.  Så vi går igenom perioder av vad man i forntiden kallade Den Gyllene Tidsperioden, när där är en massiv expansion av medvetenhet och inkoppling och harmoni och hela resten av det.  Och sedan är där andra perioder där energin och informationen är mycket mer undertryckt och begränsad.  Och dessa olika cykler går tilla de kommer tillbaka från början och alltihop startar om igen.

Så medvetande… ni vet… I slutet på dagen, för mig, jag kan bara tala för mig, när vi är i medvetandets rike, rent medvetande, ser vi hela det här spelet helt annorlunda.  Jag menar, vi ser det genom linsen av vad vi kallar den fysiska kroppen och där ser vi det på ett visst sätt. Och det fokuserar vår uppmärksamhet i den femsinniga världen, vilket beror på att vi ser ut genom våra ögon, eller tror att vi gör, och ser den här världen och det är vår främsta känsla för verkligheten.  Men innan vi väljer att komma in till, inte att det nödvändigtvis är in, men att… det blir för detaljerat här – innan vi väljer att komma in, den nivån av val görs av medvetandet i medvetande om sig själv.  Okroppslig medvetenhet. 

När vi kommer in i den här verkligheten försöker vi ta in varför vi är här och varför vi skulle välja att vara här, om folk tror att det är vad vi gör – jag gör det verkligen.  Vi försöker att förstå valet genom vår kropps begränsade lins, ett val som är gjort när vi var i ett tillstånd av medvetenhet.  Det är som Oraklet i The Matrix när hon säger: Du har inte kommit hit för att göra valet.  Du har redan gjort valet.  Vad du har kommit hit för att göra är att förstå varför du gjorde valet. Så du säger till folk: Ja, ni vet, det finns inte någon på en annan nivå med en AK-47a som säger ”Gå in i den kroppen eller jag skjuter”.  Du väljer att vara här, så om du väljer att vara här, varför valde du att vara här?

 Och ibland väljer vi att komma in i vissa delar av den här förändringsepoken för verkligt stora utmaningar vilka, i en förkroppsligad mening, vi skulle säga: Jag valde att göra detta? Du måste ha skrattat!

JM: Hm-mm.

DI: Och jag känner att vad den här epokförändringen är som jag talar om, är att den här vibrationen rör sig nu från en period av den här tidsöglan in till en annan period av den här tidsöglan.  Och genom den här perioden av förtryck, av vad vi skulle kalla mörker och begränsning och kontroll, en viss medvetenhet – för grundtillståndet var så applicerbart och stödjande för det – har varit dominant.  Men nu när vi går in i en annan epok av en större expansion finns inte längre den vibrationella grunden i den här verkligheten, alltmer för varje dag och varje timma stödjer den den medvetna medvetenheten i alla dess former, antingen det är utomjordingar i rymdskepp eller det är rent medvetande eller det är människor som manipulerar människor.

Den är inte längre ett stöd för det där medvetandet.  Och allteftersom vi rör oss framåt och fram genom spetsen där det är en förändringsprocess och båda är aktiva, som vi är nu, in till där den nya epokens energi kommer att vara den som dominerar – som det har varit upp till den här punkten – då det som har manipulerats här inte kommer att kunna manipuleras där, för den energins miljö kommer inte att vara på något sätt ledande för det.  Vad vi har fått nu, och detta kommer tillbaka till din punkt om den här sortens militära krig som pågår, den sortens Star Wars-nivå av det – jag håller absolut med dig – är att på grund av att vi är i förändring så är det stoffet nu… vi får båda, vi får båda! 

Och striden är igång, för upp till den här punkten, vad du kallar de mörka krafterna, de manipulativa, kontrollerande krafterna, har de spelat hemma.  De har varit den dominanta makten. Nu händer inte det längre, där är någon annan som kommer in, så vi har fått det här kriget som pågår.  Och det är inte så att den här nivån av de välvilliga utomjordingarna plötsligt har manifesterat och uppträtt för första gången – de har existerat hela vägen genom allt detta! – men de har inte varit i en befrämjande energimiljö för att visa sig själva i den här verkligheten.

Nu är det alltmer så och vi ser nu de två - och kampen.  Men kampen är en uppgjord sak för den energetiska miljön är inte längre tjänlig för denna, så någonting måste förändras.  Och det är vad vi kallar framtiden – vilket egentligen inte är framtiden, det är bara den förändrade energetiska miljön – och den kommer att bli mycket annorlunda mot den vi har nu.  Och ja, det är en kamp som pågår, ja, där är en strid som pågår, men resultatet är en uppgjord överenskommelse.

JM: Jaa... liksom vi…

DI: Så som jag ser det i alla fall.

JM: Vad vi talar om den här morgonen: båda håller med om att folk har sett reptilaliens och de är mycket onda och mycket verkliga.

 DI: Absolut.

JM: Och det är det jag talar om.  För om här är reptilaliens här – vilket jag är helt övertygad om därför att jag har hört alldeles för många historier överallt de senaste 40 åren, jag har hört många historier om detta, så jag är totalt övertygad om att det finns reptilaliens här…

DI: Jag håller absolut med dig.

JM: … och så, när nu detta är fallet, trots det är de verkliga, legitima onda och närvarande på Jorden med oss.

DI: Ja.

JM: Detta innebär att det måste även vara några mycket legitima och verkliga andra entiteter här, som anses vara goda. Eller för att skydda oss eller hjälpa oss.  Och det är vad jag talar om när jag säger att det är en militär operation som pågår på Jorden.  Dessa reptilaliens är legitima.  De är verkliga.

DI: Men deras – jag kan bara tala om vad jag känner, Jordan – deras energetiska överlägsenhet genom den här perioden kommer nu att resultera i att mattan dras bort under dem, för vi håller på att gå in i en ny energetisk epok.  Och dessa är entiteter med mycket låga vibrationer.  Du vet, de är mycket klipska, men de har ingen visdom.

JM: Ja…  

DI: De har ingen visdom, annars skulle de inte göra det de gör, men de är mycket, mycket intelligenta och intelligens utan visdom är den mest destruktiva kraft du kan råka på, vilket är varför de är mycket, mycket destruktiva.  Så de har varit klipska, och de ha använt teknologi och sådant… Du vet du kan få mycket avancerad teknologi i dessa intellektuella tillstånd eller på dessa nivåer, men det intellektuella tillståndet är en mycket låg nivå av medvetenhet, och som vi nu förflyttar oss in till den här nya epoken, deras förmåga att dominera som de har gjort, så kommer den mattan nu att dras undan under dem.

Men som jag sa, i den här förändringsprocessen, den kampen du talar om mellan dessa reptilentiteter och dessa som söker efter att ta bort deras kontroll av mänskligheten hela tiden, de är tillsammans i vad vi kallat en strid.  Men vad jag säger är att utfallet är något som överenskommits.

JM: Det förstår jag.

DI: Ja.

JM: Men då håller du med om att det faktum är en form av krig som pågår.

DI: Absolut, jag håller helt med om det.

BR: Hm-mm. 

DI: Vad jag säger är att det kriget, striden, är ett uttryck för den medvetandeepok som är manifesterad, manifesterar sig själv som dessa…

JM: Oh, jag förstår, ja.

DI: … kontrollfreaks, reptilentiteter.  Och medvetandeförändringen som kommer, denna epoks energetiska förändring som kommer, att den manifesteras av dessa som inte alls vill kontrollera.  

JM: Ja.

DI: Och för ögonblicket, därför att vi är på spetsen, så har vi fått den här striden, på den nivån. Och det manifesteras ner in till den mänskliga erfarenheten som Illuminati-familjerna, representanter för reptilernas kontrollsystem, och dessa som är representanter av epokens energetiska förändring.  Detta är, om du tycker… jag vill inte strida med någon annan, jag vill inte slåss med någon – det du slåss mot det blir du – men om vi använder den term som du gör och de saker som du använder: den striden här manifesteras som en strid här, men den energetiska förändringen kommer slutligen att tvätta bort det som är manifestationer av den gamla energetiska blåkopian.  Och det är därför våra barn och barnbarn inte kommer att leva i en fascistisk, global verklighet, även om det för några få år kommer att se så ut, för vi är på spetsen nu och… 

JM: De kommer att försöka att bekämpa det, ja…

DI: … kontrollsystemet kommer att bli ett sparkande och spottande och försök att förständiga sig själv under de nästa få åren.  Men, jag är ledsen grabbar, ta en kopp te, glöm det, öppna era förbaskade sinnen, sluta med att försöka kontrollera – för det finns ingenting av oroa sig för, därför att ni är oändliga medvetanden i vilket fall som helst – och kliv bara upp på luftmadrassen och flyt med i den här förbaskade nya energin.  Sluta upp att slåss, var nu inte dumma!  Ni vet…

Jag är inte rädd för dessa entiteter.  Jag känner för dem och tänk dig, föreställ dig att vakna upp på morgonen och inse att de fortfarande är vettskrämda för allting, skräckslagna för sin födokälla, skräckslagna för sin resurskälla.  Allt beroende av att människorna fortsätter att sova.  Och vi fortsätter inte längre att sova, enormt antal av oss gör inte det i alla fall.  Så de kommer att vakna upp och vara ännu räddare, med varje vecka som går, att deras födokälla och deras kontrollsystem och deras kapital är mer och mer under hot från en uppvaknande mänsklighet.  Jag menar, underbart, hellre ni än jag, grabbar.  Kom och bli med oss, låt oss ta en öl.  Sluta upp med att vara så dumma.  Det är vad jag säger.

JM: Jag förstår vad du säger.

BR: (skrattar),

DI: Allteftersom människor vaknar och utvidgar sitt medvetande och vi går in i den här epoken, den här expanderade epoken, denna epok med högre vibrationer, då kommer mänskligheten att förflytta sig in i ett tillstånd av vibrationer – fler och fler människor gör det nu – där dessa vampyrer från den gamla epoken inte kan kopplas in längre och de förlorar sin källa för makt.  Det är en otrolig förändring i det globala, sannerligen verklighetens energidynamik, från detta till detta, och det kommer att transformera verkligheten som vi nu uppfattar den in till någonting extraordinärt, fantastiskt, otroligt, för våra barn och barnbarn som kommer att leva det mesta av sina liv där och njuta av det.   

JM: Det är, på den här Jorden just nu, mörka krafter som är från någon annanstans, och det är goda krafter här från någon annanstans, och de spelar upp ett sorts krig, som vi har diskuterat. Någon slags kontrollfaktor är i krig med någon slags god kraft som försöker rädda mänskligheten under den här övergången.

BR: Och du är också från någon annanstans.

JM: Ja.

BR: Du gav oss två timmar av videobevis… för det.

JM: Ja, jag har just sagt det.

BR: Och jag tror att vi antagligen alla är från någon annanstans.  De flesta människor som ser på den videon är troligen från någon annanstans.  Bönderna i världen är de människor som du ibland har refererat till som inte har en aning om vad det är som pågår.  Men det är många som faktiskt inser att de också är från någon annanstans, metaforiskt eller bokstavligt, och de är det kavalleri som vi har väntat på.  Vi är alla här, kavalleriet är redan här.  Vi måste bara vakna upp.

DI: Jag tror att den stora bilden är att vi alla är från överallt.  Du har detta oändliga medvetande, det oändliga allt, Alltet Som Är, har varit och alltid kommer att vara, alltid kan vara.  Alla möjligheter.  Det tysta allt.  Allting och ingenting.  Överallt och ingenstans.  Alla möjligheter.  Det är kärnan i oss alla, och när vi upplever dessa olika kosmiska spel får vi – i ökande mening en begränsning jämfört med kärnan av vårt varande, All Möjlighet, vad jag kallar Oändlig Kärlek – vi upplever oss själva som att vara härifrån, eller därifrån, eller från varsomhelst. Vilken planet kommer du ifrån?

Då vi faktiskt är allting som är, har varit och någonsin kommer att bli.  Och det riktar sig till de krafter som människor kallar onda, det vänder sig till de krafter som människor kallar goda.  Skillnaden mellan dessa två är endast deras observationspunkt av verkligheten, vid den tidpunkt de observerar.  Och det är som – jag citerar inte Bibeln särskilt mycket, jag är berömd för det (småskrattar), men – den slösaktiga sonen.  Sonen går ut och orsakar, ni vet, detta, och han förväntas vara en dålig son, och den goda sonen som inte lämnar sin fader, är den goda sonen.  Men sedan kommer den slösaktiga sonen tillbaka och fadern välkomnar honom med samma kärlek och hängivenhet som han har för den son som stannade hemma med honom, symboliskt, inte gick ut till den mörka världen, den mörka nivån.

Och detta är vad vi spelar.  Vi spelar det kosmiska spelet som genom den fysiska kroppens lins, eller vad vi anser som fysiska kroppar, det påverkar fundamentalt vår observationspunkt. Och en reptil i förfärlig ångest för att inte överleva och på grund av det tänker: Jag måste kontrollera allting men jag är rädd att överleva och allt det där, är en observationspunkt.  En mycket desperat begränsad, tät, hellre patetisk och mer än det, sorglig punkt av observation av självet i världen.  Men slutligen kommer allt att samlas.  Allt kommer att samlas in.  Och det som nu anses ont, och det som nu anses gott och upplysande, kommer slutligen att minnas att det helt enkelt är Alla Möjligheter som har en upplevelse eller en erfarenhet.

Och ju mer du expanderar ditt medvetande och medvetenhet för att förstå att det är vad vi är, ju mer går din observationspunkt från storleken av en ärta – jag är Ethel Jonse, jag är en reptil och jag måste manipulera människor – till jag är Allt Som Är och har en upplevelse, Och jag kan ha den här upplevelsen, men jag vet vad det är att ha upplevelsen.  Jag har inte fallit för illusionen att jag är upplevelsen.  De reptila entiteterna tror att de är sin upplevelse, det är därför de är så begränsade och ganska patetiska.  De har manipulerat mänskligheten till att tro att de är sina upplevelser.

Vad som händer när den här epokförändringen fortsätter är att fler och fler människor minns att de inte är sina upplevelser, att de har en upplevelse, men vad de är är något annorlunda. Och när det skiftet äger rum blir det ett massivt energiskifte som sker, och förmågan på den nivån av medvetenhet – kontrollsystemet upp till den punkten – att fortsätta med kontrollerandet… korthuset är borta.  Det har försvunnit, det har rasat.  Kan inte göra det längre.  Och detta är vad vi nu upplever och erfar.

JM: Ja, jag är totalt…

DI: Fantastisk tid att leva i, förresten.

JM: … jag är fullkomligt övertygad om att vi är på samma sida.  Vi ser samma saker.

DI: Jag kan inte hålla med dig mer.

BR: Är detta dina slutord, Jordan, för det är kväll här, som de som ser på den här videon kan se, från det mörka nedstigandet på världen utanför fönstret här, metaforiskt endast.  Och vi har fått in middag på bordet så vi måste sluta och äta den om ett ögonblick.

JM: Ingen dum idé.

BR: Och, för en vecka sedan eller så Jordan, så talade vi om 19-åringarna, de flickor och pojkar som är i den ålder när du hade de enastående upplevelserna med din flickväns far, och de vaknar nu upp i hundratal och tusental över hela världen, tittar på den här videon och många andra som de vill veta vad som pågår, som inte får veta sanningen av sina föräldrar, lärare eller regeringen. Vad är dina ord och uppmuntran för dem?  Du kan få de sista orden här.

JM: All right, du frågar mig om min subjektiva åsikt och jag vill ge den till dig.  vad jag skulle vilja föreslå är att alla människor, alla människor som hör min röst och som tittar på detta skall göra är att tyst finna en plats där ni är för er själva och tyst fråga Anden.  Tala hörbart, tala hörbart till den store Anden som människan har kallat Gud – jag bryr mig inte om vad du kallar den, men den gudomlige, närvaron av Gud.

Jag tror att där är en mycket kraftfull närvaro som iakttar och skyddar oss så jag vill föreslå att ni talar till den store Anden och be om att den skyddar er, vägleder er och att ni får möta vad det nu är meningen att ni skall möta och fullfölja ert öde, om den har ett för er.  Så det är vad jag vill föreslå alla unga människor: börja med detta.  Bara tala till Gud, så att säga.  Tala till Anden och be Anden att skydda dig, att vägleda dig. att visa dig vad det är meningen att du skall göra, vad det är meningen att du skall lära dig.

DI: Så snart människor gör det så börjar äventyret.

JM: Definitivt, ja.

DI: Äventyret börjar.  Det är då livet blir ett äventyr, när du kommer till den nivån och flyter med det, som Jordan sa, och livet är inte längre ett trälande.  Det är glädje och det är ett äventyr som bara blir en glädje att uppleva.

JM: Du har exakt rätt.

DI: Det är det verkliga jaget.  Inte det som vi har blivit manipulerade att tro på, den falska identiteten…

JM: Riktigt.

DI: … och det är skillnaden.  Falsk identitet, försvunnen epok.  Verkliga självet, avslöjande epok.  En fantastisk tid att leva i, ärligt sagt.  En underbar tid att få leva i.  Låt oss göra det. Bra gjort, kompis.  Hej då.

JM: Tack så mycket.  Vilket nöje!

DI: Trevligt att prata med dig.

JM: Vilket nöje.

BR: (småskrattar).

JM: Vilken glädje, glad att vara med dig, David.

BR: Fem stjärnor, gentlemän.  Bra gjort. 

DI: Höj handen, definitivt.  Dubbelt runt om (skrattar).

JM: Det var en tanke!

BR: (skrattar).

DI: Den var bra.

BR: Okej, Jordan.  Du måste säga något djupt här.

JM: Adjö och lycka till.

BR: (skrattar).

DI: (skrattar).

Kvinna: Och välsignelse…

JM: Och välsigne dig, min son.

Kvinna: (skrattar).

JM: Det är ungefär så djupt det kommer att bli i kväll.  

Klicka här för videon

Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits