Search

__________________________________________________________

Dr. Pete Peterson

Del 2 - David Wilcock:

Avskrift

This page is a reformatted version of the original Project Camelot publication.


Dr. Pete Peterson, Del 2 - David Wilcock

Interior US, 29 Juni , 2009


DAVID WILCOCK (DW): Okej.  Nu, Pete, en av de frågor som jag hade för dig är att du hade nämnt tidigare att du inte tyckte om termen medvetandefält och att du skulle föredra termen informationsfält.  Jag undrar om du kunde förklara varför den åtskillnaden gjordes i din diskussion.

DR PETE PETERSON (PP): Därför att, för mig, medvetandefält handlar om medvetande och informationsfält är för det mesta omedvetet.

DW: Jag skulle vilja dubbelklicka på det och få mer information på den länken.

PP: Jaa, (skrattar) informationsfältet innehåller allting i det kända universum, och där är medvetande – varje person har sitt eget medvetande och sitt eget medvetandefält.  Det är ett av kännetecknen på individualitet, eller skall jag säga informationsfält.  Det är ett av kännetecknen på informationsfältet som jag tror att det bästa engelska ordet för är själen eller anden.  Det individuella medvetandefältet hos varje person är mycket, mycket olika.

Informationsfältet rymmer allas medvetande, medan medvetandefältet innehåller varje individuellt medvetande, eller deras… jag antar att vi kan säga andliga eenskaper, dock använder jag andlighet på ett annorlunda sätt än det används av religionerna.

DW: Mitt vittne Daniel refererar till ande som intellektet.  Han sa att de intellektuella aspekterna av sinnet är ickefysiska, att de inte inträffar i nervsystemet på något sätt. De är i fältet där dessa kognitiva processer inträffar.

PP: Det håller jag absolut med om.  De är definitivt inte fysiskt lokaliserade.  De är i medvetandefältet, vilket inte är lokaliserat med personer överhuvudtaget.  Det är överallt och närsomhelst.

Det är inte en apparat.  Det är inte en del av nerverna eller ens icke-neural anatomi. Det är ett fält.   Det är som ett magnetfält eller ett elektriskt fält i vissa avseenden – med avseende på ett fält – men det är ickefysiskt, även då det verkar vara något som centreras runt den faktiska individen.

Det kan vara vad en del kalla aura.  Men det har också tentakler, om du förstår, som vidgar sig genom tid och rymd till oändligheten.

DW: Det finns en rysk vetenskapsman vid namn Budakovski som tar holografiska fotografier av en frisk hallonväxt, lyser med ljuset in i en hallontumör, och tumörcellerna ställer om sig till friska hallonceller och det växer upp en ny växt.  Känner du till något sådant?

PP: Ja, det gör jag.  Jag kände inte till det där experimentet och skulle väldigt gärna vilja göra det, för jag söker efter saker som jag kan undersöka och observera, för att försöka komma till någon slags slutsats.  Men det är för mig… det skulle vara en nödvändighet att saker och ting är på det sättet.

DW: Just det.

PP: Jag skulle gärna vilja bekanta mig mer med det experimentet, men, t ex så fann jag i mänsklig medicin när jag drog den slutsatsen – och jag känner att jag kan bevisa det för varje kompetent nervanatom – att DNA är mer en faktor som genererar den fysiska delen av kroppen.  DNA får sin information från informationsfältet om hur det gör det, så du ser att informationsfältet är evigt och håller anden eller varelsen eller informationen hos personen i perfektion – varifrån perfektionen sedan körs genom fabriken.  Om fabriken saknar saken som sätter på hjulen så kommer hjulen att falla av, om du förstår.

Och så, DNA-problemen som du får med människans hälsa och anatomi är fel som finns i DNAt vilket, som det verkar, i hög grad ärvs ner genom familjeträdet och det visas i ett stort arbete som gjordes av Joseph Chilton Pearce t ex, rapporterat av honom i The Magical Child.

Där är information som är överförd till hjärtvävnad – egentligen hjärnvävnad som finns i hjärtat – och det håller det mesta av personens information om känslomässiga saker och massor av information om smak.

Till exempel så fann man människor med hjärttransplantat som helt plötsligt älskade senap, när de inte kunde stå ut med det förut.  Och de fann att personen som var donatorn älskade senap.  De fann att personen som var donator var en mycket kärleksfull person, där personen som förlorat sitt hjärta förlorade det på grund av stor frustration och stress, inte var en person som var en kärleksfull person.  Nu blev han en mycket kärleksfull person, och folk runt om hade ingen aning om hur de skulle hantera detta.

DW: Har varje person samma grad av kontakt med det här informationsfältet eller medvetandefältet?

PP: Jag skulle tvivla på att de har det för alla är individuella.  Till exempel finns människor som bara verkar ha informationsmässiga problem, om du förstår, vilket inte har någonting att göra med att ha personliga problem.  Men de verkar ha problem, även när man går in och korrigerar saker i deras…

Detta är från området för hälsa, för jag spenderade många år inom det området och byggde medicinska instrument.  De är alla datoriserade och vi hade många år och tusentals patienter på besök som vi kunde gå tillbaka till och ta en titt på och korrelera långtidsdata.  Det var de instrument som funnits därute nu under 28 år på marknaden och några 16 000-plus instrument runt om i världen och långt över en och en halv miljoner patientbesök.

Så vi korrelerade dessa data och har visat att många av dem måste vara på det sätt som saker och ting är.  Så, liksom det uttalande du gjorde som jag absolut håller med om, är det en nödvändighet att det måste finnas ett informationsfält, och av nödvändighet så måste det finnas någonting som driver DNA.

Nu har vi gjort en del experiment som visar att vi kan skapa detta fält runt kroppen och kroppen agerar som om DNA var perfekt.  Om de hade en genetisk sjukdom så försvinner den.  Numera med tillkomsten av stamcellsforskning så finner vi att vi kan använda en persons egna stamceller i kroppen och öka detta fält runt kroppen och de celler de hade, som är reproducerbara celler, som hade ett genetiskt problem försvinner därför att informationsfältet håller den perfekta informationen istället för den bristfälliga informationen i genen i sig.

DW: Jaa, det är som Budakovskis hallonsak som jag berättade om för dig.

PP: Precis.

DW: Tumören blev ombildad, yeah.

PP: Japp.

DW: Hur kan någon stärka sina kontakter med det här fältet som de har?  Har du några övningar, eller sätt, eller teknologi kanske, något som de kan göra?

PP: Jag har teknologi som skulle kunna göra det och det är en av de produkter som jag avser att komma ut med så snart vi får laboratoriet och fabriken färdigbyggda.

DW: Ja, det är lockande, men vad har du gjort?  Vad kan du göra? Vad kan det göra för någon?

PP: Vi vet att när vi väl får det gjort och gör testerna på det, så… jag vet vad jag tror att det kan göra och, du vet, vi har varit mycket framgångsrika med dessa instrument.  American Medical Association publicerar varje år ett antal kliniska diagnoser där deras läkare, de känner att deras läkare fått rätt där.  Det här året hoppade det hela vägen upp till 6 % från 5 % under föregående år.  Vi har 85 % av de patienter som använder den medicinska utrustning som jag talar om, 85 % av patienterna anser att inom två dagar hade de inte vad de hade när de kom. 

DW: Tror du på akupunkturpunkterna på kroppen?

PP: Ja, jag måste tro på dem eftersom de är där och du kan gå till Radio Shack, eller du kan gå till Harbor Freight, och köpa en mätare för 4 eller 5 dollar och justera den korrekt och köra den över kroppen och hitta varenda en av punkterna, sätta en liten prick där, jämföra med akupunkturkartan och du ser att de är exakt likadana.

Jag kom på hur akupunktursystemet fungerar.  Det har varit ett antal människor som har gjort antaganden men de har inte visat att det fungerade.  Jag arbetade med Dr Jean Claude De Roche vid Franska Institutet of Science.  Han är en mycket berömd akupunktör och lärde ut den kinesiska akupunkturen.   De gjorde sig av med akupunktur under 20-talet och gjorde det olagligt trots att det praktiserades i varje gränd, och sedan under Kulturrevolutionen tog de tillbaka den.

Orsaken till detta var att de hade en enorm pest och akupunktur skulle inte kunna bota pesten men penicillin skulle det.  Så de franska missionärerna tog in penicillin och de slutade med akupunktur och använde penicillin istället.  Men akupunktur har sina definitiva användningsområden liksom systern till akupunktur, vilket är kinesisk örtmedicin.  Det är logiskt att om du sätter in kemikalier i kroppen och vissa grundsubstanser, då får man vissa kemiska reaktioner från kroppen.

I varje fall är akupunktursystemet mycket intressant.  Vad vi gjorde var att vi injicerade radioaktivt kalium in i varje akupunkturpunkt medan personen var i en höghastighets CAT-scanmaskin, och vi fann att radioaktiviteten flyttade sig direkt till det organ som var associerat med den punkten…

Kerry Cassidy (KC): Åh, wow.

PP: … under de 3 300 år som Neijing har funnits och talats om, och under de 6 200 år som Ayurvedisk medicin har talat om det.

Så vi fann att där var en direkt korrelation till, inte bara till organsystemet, utan till faktiska delar av det.  Till exempel har du på utsidan av tummen en punkt som ger dig information om hela det lymfatiska systemet – alldeles nedanför den första leden.  Men ovanför den första leden talas det om det lymfatiska som är i tonsillernas ring.

När vi injicerare här (rör vid sidan på sin vänstra tumme) går det radioaktiva materialet till tonsillernas ring.  När vi injicera här (rör vid samma tumme, men närmare nedre leden) så går det till hela lymfsystemet.  Du går ner (anger olika punkter nerför sidan av tummen) och, du vet, det går nerför kroppen.

Samma sak om du arbetar tvärsöver handen har du lymfa och lungor och cirkulationen och etc, etc (pekar på olika platser på sin hand).  Du kommer över hit och du har hjärtat och tunntarmen.  Du kan gå ner och injicera här och det går till mitralisklaffen. Här går den till aorta och här går den till den här kammaren, den där kammaren, etc etc.

Sedan går du ner på fötterna och akupunkturpunkterna är samma sak här.  Vi fann också att akupunkturpunkterna, akupunkturmeridianerna är inte vener, de är inte ådror.

Akupunkturmeridianerna, som de kallas, är inte egentligen meridianer.  De är gjorda av en… Om du någon gång har rensat en kyckling så märker du att mellan organen – eller gjort kirurgi – så finns ett vitt filmlager.  Det lagret är uppbyggt av något liknande en baklava.  Det byggs upp i ett antal lager och vart och ett av dessa lager är en kapacitiv, ledande yta, inte avsedd för ledande material såsom radioaktivt kalium (skrattar) men det fungerar som inget annat i kroppen.

Kroppen är en biologisk mekanism.  Den fungerar som tarmen gör, peristaltiskt, som hjärtat gör, peristaltiskt.  Den är joniskt till sin natur, så den är polariserad och den pulserar och flyttar information.  Punkterna är just ovanför och nedanför varje led och du har dem nere på varje sida på handen.  De finns runt ett område som är omkring 45 graders vinkel mot fingret. Och du kan ta något liknande en kulspetspenna – jag ser ingen här (plockar upp en penna) – men du kan ta, inte punkten på pennan utan punkten på fodralet och du kan tränga in omkring en 45 graders vinkel just ovanför och nedanför varje led.
 

De flesta människor vet inte om att där är en punkt precis som den här punkten och den här punkten och den här punkten (pekar på baksidan av handen med pennan), rakt ner här vid handleden.  Du kan känna av dessa punkter och när du har problem i något organ eller organsystem kan du hitta en liten förhårdnad under skinnet, just ovanför och under punkten vid omkring 45 grader.

Om du gnuggar fram och tillbaka på dem, på de som inte är alltför dåliga eller som du inte har stora problem med, så kan du känna den lilla knölen, men den kommer faktiskt att palpera som om det var ett litet risgryn fyllt med sand.  Du kommer att känna en grynighet eller en kornighet.  Och du går uppåt och under punkten och så kan du tala om var du har ett problem.

Vad akupunktören inte vill att du skall veta är att, om du tar något som är lite rundat och gnuggar på den punkten, det känns riktigt bra om du har ett problem där.  Och om du tar en bit metall och gör samma sak så kommer olika punkter att kännas annorlunda för metallen tenderar att avlasta ett överskott av elektriskt fält där, och plast verkar tendera att ladda upp en punkt av extra fält där.

Det visar sig att det finns en typ av material som kallas elektret.  Ett elektret är för elektriska fält som vad en magnet är för ett magnetfält.  Så där är ett sätt att få en permanent elektrisk laddning på en bit av plast.

Alla mikrofoner i små bandspelare du någonsin sett, 99 % av dem är elektretmikrofoner där du har en liten bit film med en permanent laddning.  När en röst träffar den så vibrerar filmen. Sedan är där en bit metall bredvid och du mäter spänningen mellan dessa två, matar in den i enheten och det är där som röstsignalen kommer från.

Så du kan göra en elektret och gnugga de olika punkterna och det kommer att kännas riktigt skönt. Och du gnuggar den en eller femtio gånger och, helt plötsligt, så slutar det att kännas skönt och du flyttar vidare till nästa punkt. Om du gör det på dina fingrar och på dina fötter så känns det riktigt, riktigt skönt.  Det kommer normalt sett att lindra nästan varje problem du har.

Detta är vad en akupunktör gör.  De kan hitta var dessa platser är som du behöver ha en behandling på och gör på det sättet.  Ett annat sätt att göra det på är att använda en akupunkturnål och sticka in den i punkten för att ladda den eller ladda ur den, och det finns ett sätt att sätta in den för att göra det ena eller det andra.

Så en av de produkter som vi har kommit fram med är två små bitar av metall som du kan ha små inbuktningar på och du kan gnugga dina punkter.  Dessa bitar av metall har ett antal hål i sig och folk frågar oss vad hålen är där för, om de är viktiga för användningen, och jag sa: Nej, det är där du knyter ett skosnöre, och om du lånar ut det till någon så håll ena handen om skosnöret för de kommer inte att lämna tillbaka det till dig för det känns så bra.

Så vi har verktyg för att göra dem och jag behöver antagligen göra en ny sats av dem.  Men i varje fall har vi funnit att dessa var där och nu visar det sig att dessa punkter – som att detta är det lymfatiska systemet här (pekar på baksidan av sin hand) – och detta är lungsystemet här, och om du går vidare till slutet av vad… och där är punkter uppför hela kroppen.  Om du går till slutet på var den meridianen är så slutar de alla i en tandrot.  Tänderna är piezoelektriskt material och när du klämmer på ett piezoelektriskt material så genererar det spänning.

DW: Urladdning.

PP: Eller om du tar en bit av piezoelektriskt material och lägger till spänning så expanderar det eller drar ihop sig.  Tänderna är piezoelektriska så det är därför du skall ta väl hand om dina tänder och inte göra en rotfyllning om du absolut inte måste, och, inte för att du kommer att dö, men din hälsa blir sämre.

Så det finns vissa saker som vi har, dessa små enheter, som kompenserar för detta och som du får betala för.  Särskilt människor som saknar en hel del tänder får en verklig framgång av detta och de har mycket, mycket tydliga små knutar, och deras knutar är vanligtvis hårda som sten.  Om de fortsätter att massera dem då och då tills de slutar att kännas… Det känns lika skönt som att klia på ett myggbett, och när det slutar att kännas bra, flytta till nästa punkt. Och efter en tid kommer du att känna kornigheten och efter ännu en tidsperiod blir det bara mjukare och där kommer inte att finnas någon liten knöl under skinnet.

DW: Min mor hade en stor knöl här och den gick slutligen bort, men hon arbetade på den under några år.  Den var på långfingret.

PP: Jag har en här faktiskt (skrattar), och den kommer och går.

DW: Så du säger att vävnaden runt organen har ett joniskt överföringssystem som är…

PP: Nej, till organen.  De är runt organet men de går hela vägen upp i kroppen.  Om du börjar utelämna nervvävnad… faktum är att det på sätt och vis är en intressant sak.  De flesta människor vet inte att lejon och tigrar aldrig äter muskelvävnad för den är mycket giftig. De skrapar ur blodådrorna, blodkärlen och nervvävnaden.  De äter tarmarna och de äter, du vet, hjärta och de inre organen.  De äter inte muskelvävnad.

DW: Verkligen.

PP: Japp, om de matas med muskelvävnad och de bara ger dem muskelvävnad, då äter de den, men de blir mycket sjuka.  Det är väldigt giftigt.  Men folk äter all muskelvävnad och slänger bort de goda bitarna.

BILL RYAN (BR): Betyder det att vi inte borde äta en god rå stek om du är en köttätare?

PP: Tyvärr (suckar).  Det är mycket uppenbart att jag äter allting som är långsammare än vad jag är (skrattar).  Men det betyder det.  Så gott som det smakar, det är inte bra för dig.

DW: Jag bara försöker att förstå…

PP: Det är också orsaken till att kosherköttet fås genom ett mycket specifikt sätt att smyga sig på djuret och inte alarmerar dem och mycket barmhärtigt för dem till deras… bortgång.  Det beror på att de inte vill att djuret blir upphetsat och frigör en massa gifter in i muskelvävnaden.

DW: Hm, detta är inte…

PP: Antingen de vet det eller inte.

DW: Detta är inte det typiska nervsystemet du talar om, med natrium…

PP: Nej, det är inget nervsystem där.  Det är vad jag säger.

DW: Precis.

PP: Det är ett helt annat system.  Det fanns en koreansk man, Kim Bong Jung, som förutsatte att det fanns… Han sa: Jag fann nervsystemet och här är bilder av det lilla röret som bär en gul vätska etc, etc.  Och allt detta har rapporterats.

Du kan hitta detta över hela Internet och du kan hitta det över hela den medicinska litteraturen.  Men vad som inte rapporteras är att fyra år senare begick han självmord och sa att han var ledsen för att ha kommit med en sådan bluff.  Där är inte något sådant i det systemet.  Folk tittade efter det och kunde inte hitta det och slutligen måste han erkänna att han hade hittat på alltihop.

DW: Hm.

PP: Och så, det finns inte i systemet.  Vi fann hur det fungerade för vi injicerade radioaktivt kalium och sedan tittade vi på det och såg hur det gick igenom kroppen.  Och det går oerhört snabbt.  Om man tog blod från fingertoppen och spårade det tillbaka till hjärtat så rör det sig inte särskilt snabbt.  Det rör sig mycket, mycket långsamt.  Det rusar inte genom dina ådror.

Men om du injicerar radioaktivt kalium där var vi tvungna att få en högre hastighet på CAT-scanmaskinen för att ens kunna se det.  Det rusar verkligen.  Det är frekvensen på denna.  Det är som att mjölka en ko eller en get – det är en peristaltisk åtgärd och det rusar verkligen igenom där.  Det är en mycket hög frekvens.

DW: Du säger att detta är allt som händer, några samspel med medvetandefältet eller informationsfältet?

PP: Informationsfältet.

DW: Okej, kan du förklara det där? Vilken är den energetiska komponenten?

PP: Jag verkligen… Yeah, det är några timmars föreläsning.

DW: Jaha, men kan jag få ”hissversionen”? (skrattar).

PP: Det finns egentligen inte en hissversion.   Det beror på var den är, vad det är, vad problemet är, och vilken meridian det är.

DW: Okej.  Om ett organ inte fungerar, varför spelar det en roll vad som händer i din hand?

PP: Det gör det inte.  Det orsakar vad som händer i din hand.  Det skapar vad som händer i din hand.  

DW: Okej, så på grund av att de är extremiteter, på något sätt…

PP: Därför att vi är byggda på det sättet.

KC: Du säger att du kan antingen läka det på handen eller du kan läka det direkt på organet, eller hur?

PP: Nej.

KC: Nej?

PP: Nej, jag sa inte det alls.  Vad jag säger är att problemen i organet manifesterar sig själva både fysiskt och informativt på de lämpliga punkterna på kroppen.

Om ni tänker på det, när man bygger en bil, en bil som du har haft under de senaste tio eller tolv åren har en elektrisk kontakt under sätet.  Du pluggar in en dator där och den kommer att säga: Sensorerna för syre är dåliga. Bromsarna håller på att bli svaga.  Den säger ett antal saker.

Så låt oss anta att på något sätt, oavsett om det är gudomligt eller genom genetik, vi var designade så.  Varför inte konstruera ett system där du kunde testa saken?  Jag menar, vi kommer inte hit med en bruksanvisning, men kanske kommer vi med ett system som är mycket lätt för oss att komma på vad problemet är och sedan förändra det.

En sak vi har funnit är att varje ämne har ett informativt fält runt sig.  Vi upptäckte ett sätt att ta den substansen, placera den på en apparat och därifrån finna en numerisk signatur för det informationsfältet.  Sedan hittade vi ett sätt, på grund av det, att lagra det i en dator.

Nu kan vi ta datorn och köra den informationen tillbaka ut och generera ett informationsfält. Vi kan göra det fältet större så det omger kroppen.  Och vi kan sedan mäta i realtid på dessa punkter, varav vissa – av vilka de flesta – är akupunkturpunkter och en del är det inte.  Där är vissa akupunkturpunkter som vi fann inte gör någonting, även då de är klassiska punkter.

Nu, du vet, för 6 000 år sedan, eller 3 300 år sedan, hade de inte någon form av mätinstrument så nu har vi ett biofeedbacksystem som faktiskt gör det.

DW: Många i publiken kommer att tänka på Rife-maskinen när du säger dessa numeriska signaturer.

 PP: Det är mycket olyckligt.

DW: Okej.

PP: Därför att det inte finns någon korrelation överhuvudtaget.  Det har ingenting att göra med Rife-maskinen. 

DW: Okej.

KC: Arbetade inte du för Royal Rife?

 PP: Jag arbetade för Royal Rife under en period, ja.  Jag vet hur hans instrument fungerar och det har ingen betydelse för detta överhuvudtaget.  Detta är en mycket grov, mekanisk sak.

DW: Okej.

 PP: Och det fungerar inte alls såsom någon tror.  Det är en annan historia.  Men i alla fall… ni förde bort mig lite grann från mitt tänkande om detta.

DW: Du kan göra en signatur för en specifik blandning.

PP: Yeah, vi kan göra en signatur av en blandning, och vad som då händer är att kroppen reagerar på det informationsfältet, som om du hade gett personen den substansen. Så du kan gå till en akupunkturpunkt och få information från den som du kan föra över till en maskin och den kommer att tala om för dig om organet är i någon slags inflammationsprocess eller i en degenerativ process, och hur mycket, hur länge det har varit så, om den vinner kampen eller förlorar kampen.  Sedan kan du sätta personen i ett informationsfält från en substans som du tror kan lösa problemet och fråga kroppen.  Kroppen kommer att reagera exakt som om du har gett den substansen, så du kan välja typen på behandlingen.

BR: När någon ges en placebo, påverkar de då sitt eget informationsfält?

PP: Absolut, placebon arbetar 50 % av tiden och det beror inte på att placebon har en fysisk effekt.  Den har en mental effekt i några exempel och den har en informativ effekt i några exempel.

BR: Så du kan påverka ditt eget informationsfält utan placebo?

PP: Ja, folk frågade mig när jag byggde dessa mycket komplicerade, datoriserade maskiner som gör diagnosen och valet av behandling, de frågade mig: Vad är ditt mål för den här maskinen?  Och jag sa: Mitt mål är, när läkarna slänger saken i Dempsey Dumpster, och bara gör det.

Det kan göras.  Emellertid tar maskinen bort hans känslomässiga tillstånd och hans känslomässiga inblandning i det och patientens känslotillstånd och patientens känslokaraktär med det.

Men en av maskinerna som jag vill komma ut med i framtiden är en som är en apparat med biofeedback som låter patienten sätta sig själv i ett informativt eller mentalt tillstånd som påverkar problemet i kroppen.  Detta kan göras.  Det kan lätt bli gjort, och annat än en svår förgiftning, eller stor överkonsumtion av något…
 
Till exempel är det mycket fördelaktigt att ta A-vitaminer.  Vi får inte nog med A-vitaminer i våra kroppar.  Men tar du för mycket A-vitaminer dricker du för mycket vatten och kan få det som kallas vattusot, och en del människor dör från det.  Många människor dör nästan från det. Så för mycket av något bra är för mycket, oavsett hur bra det är.

DW: Många människor kommer att vilja veta – använder någon den här tekniken?  Finns det någon läkare som använder det?

PP: Just nu är det, i USA, som jag känner till, 18 000 kliniker.

DW: Arton tusen?

PP: Arton tusen kliniker använder den här tekniken.  Jag undervisade sju företag i hur man gör det.  Ungefär fem andra företag kom in och stal information från dem, vilket, om de hade kommit till mig och bett om det, jag hade överlämnat den till dem.

DW: Hm.

PP: För jag visste att det behövdes 20 eller 25 år där ute innan den tekniken blev etablerad Så vad jag gjorde var att jag lät andra människor göra den och jag sprang omkring framför dem som mannen som springer framför en curlingsten och sveper en väg för den.  Jag gick runt framför dem svepande en gångstig framför FDA.

Vi fick en mycket, mycket god PR-man vars mor hade fått, jag vet inte, åtta eller tio veckor kvar att leva och vi höll henne vid liv under ytterligare 17 år.

DW: Oh, du milde!

PP: Han var mycket lycklig för det så han hoppade på vår vagn som ett stöd.  Från detta blev det slutligen så att omkring 10 eller 12 år senare finns faktiskt en alternativ medicinsk gren i FDA och den grenen handlägger saker som de vi har.  Under tiden la jag massor av pengar och massor av tid och möda och fick den här apparaten faktiskt godkänd av FDA.

DW: Det var min nästa fråga.  Det måste finnas publiceringar, det måste vara dokumentation där ute.  

PP: Ja, den enda dokumentation jag känner till är att när du skriver mitt namn i en dator så kommer det upp och berättar om vilken bluff den apparaten är och hur den är en kvacksalvareapparat.  Men om du kommer på vem som satt in det där finner du att han säger samma sak om mängder av andra saker som fungerar.  Sedan, om du går vidare och tittar på mannen så kommer du att finna att checkarna han löser in i banken är från stora farmaceutiska företag och från regeringen ibland.

DW: Precis.

KC: Så vilket namn kommer de att sätta i datorn för den apparaten?

PP: Jag säger inte det.  Jag är inte intresserad av att tusentals människor associerar det och kan visa sina vänner att jag är en bluff.  Vem som helst som vill veta om den är en bluff, kom till mig.  Jag ger dig närmaste läkare och du kan gå dit och fråga honom om hans 3, 5, 7, 10 000 patienter som kom dit, och två dagar senare gick ut utan sina problem, tror att den är en bluff.
 
Jag vet att det inte är 100 % placebo för placebo verkar bara 50 % av gångerna.  Och även då medicinfolket - AMA – säger att deras läkare bara får 5 % av sina kliniska diagnoser rätt… Om de bara får, ni vet, 5 % eller 6 % nu i år, av sina kliniska diagnoser korrekt, vad tror ni de får korrekt med behandlingen?  Ni vet väl varför de säger praktiserar medicin?
 
Å andra sidan, titta på TV-showen House och i varje incident försöker de fem, eller sex eller sju behandlingar, de nästan tar död på patienten varje gång, och sedan kommer de på vad lösningen är.  Ni vet, han förmodas vara den bästa diagnosställaren i världen – på TV.  Men det är mycket likt livet.  Den kommer från Kanada och de är mycket mer frispråkiga där.  Och, ni vet, man får bilden av praktiserande medicin.  De har ingen aning, de har inte den minsta aning.

Så jag är nu klar, efter att ha haft den här apparaten i 28 år där ute och omkring någonting mellan, åh, antagligen 1,2 till 4 miljoner dollar, eller kanske mer, och patientbesök bakom det, allt datoriserat.  I den medicinska terminologin är det som en anekdot, för patienterna kan inte tala om för dig om de mår bra eller om de inte har symtomen längre – det är olagligt!

Men jag är nu redo att stå upp mot vem som helst av dem, för jag kan bevisa att mina diagnoser med den här typen av maskin är absolut korrekt, därför att när de tittar med konventionella diagnosverktyg och utrustning så ser jag problemet så mycket som 20 år innan det manifesterar sig i kroppen, där vanliga medicinska saker kan testa det.

Hur kan jag bevisa det?  Jaa, jag skall vänta 20 år och bevisa det.  Det är vad vi har gjort.  Det är varför jag har 27 års testning som gjorts på den.  Det är orsaken till att jag har människor som kom och trodde att det var bedrägeri och inte accepterade medicinen, men jag iakttog dem över en period och såg dem slutligen dö av vad jag sa till dem att de skulle dö av.

Så jag har nu tillräckligt med bevis.  Jag är färdig att gå ut och göra detta, förutom att jag inte kommer att göra det, för jag har inte någon önskan om att bli avrättad.  Jag har folk som har fler testiklar än vad jag har som är villiga att göra det… ursäkta mina 10 år i Marinkåren.

DW: Du sa att det finns mängder av kloner av den här teknologin där ute, folk har stulit den från dig och…

PP: De stal den inte från mig.  De stal den från andra människor.  Jag gav bort den, så de kunde inte stjäla den från mig.  Om de hade kommit till mig så hade jag gett dem den.

DW: Är det olika i termer av hur bra de arbetar, som…

PP: Åh, absolut.  Det första jag gjorde var… i mitt instrument, när man rör vid kroppen, i början, vet inte personen var punkterna är, så jag satte dit en Punktsökare.  Och denna gjorde en ton, vilken alla liknade vid ljudet av en ko som var döende. (skrattar).  Okej?

Så när jag gav folket anvisning om hur man bygger den här saken, så byggde de den, och alla säger: Oh, det låter som en döende ko, så de ändrade ljudet.  De eliminerade 80 % av effektiviteten på maskinen för tonen bar mängder av information som, om läkaren bara hade fortsatt med den under en månad, han sedan kunde höra den tonen och han hade kunnat kapa diagnostiden från 35-40 minuter till 2½-3 minuter.
 
DW: Wow.

 PP: Den blev bara neutral.  Han sa: Oh, jag vet vad det där betyder.  Jag vet vad den där tonen betyder.  Låt mig försöka det här, låt mig försöka det där.

Han kan nu slå upp på maskinen ungefär 850 000 olika substanser som finns i den här världen.  Alla medicineringar av alla medicinska kända system, alla örter inom alla kända örtsystem, alla magiska healingdrycker i alla kända magiska healingdryckssystem, alla de kemikalier som finns där ute som är gjorda av människor, alla de kemikalier som du kan finna i naturen, alla vitaminer, alla mineraler, alla läkemedel inom homeopatin och i den allopatiska läkekonsten.  Allting finns där.  Så, du kan göra det, maskinen hjälper dig att sortera ut dessa och ser exakt vad som kan lindra problemet.

Och många gånger hittar du någonting som kan lindra ett problem i, till exempel, tunntarmen, men finner att det kommer att försvåra nervsystemet.  Så du säger: Oh, jaha, där måste finnas en annan medicinering som fungerar och inte motverkar något här.  Så du kan gå tillbaka och finna den speciella medicineringen.  Nu vet du vad du skall ge.

Nu kan du fråga: Okej, om jag ger detta, hur mycket skall jag ge?  Den talar om för dig den exakta mängden.  Och liksom allting i naturen finns en producerad klockkurva, en kurva som ser ut som en klocka, och du vill ha den medicinering som är precis på toppen av klockkurvan.  Du vill ha just den mängden som producerar den reaktionen och – BANG – du ger den!

Många gånger när vi ger medicineringen till en patient så studsar de upp och ner som om de var på Disneyland på Mr Toads Wild Ride, och de säger: Åh, ah, jag har haft den smärtan under 20 år och nu har den försvunnit.

Helade vi honom? Nej.  Botade vi dem? Nej. Varför säger jag: Nej?  Därför att det är emot lagen.  Tror de att de var helade? Ja. Tror de att de blev botade? Ja. Vad gör skillnaden?

DW: En sak som jag tror är verkligt viktig är, om den här videon är därute på linjen, att det blir massor av människor som vill påstå att de har den här teknologin för att tjäna pengar på den.

PP: Åh, absolut.

DW: Och det kanske inte är den som du egentligen pratar om.

PP: Absolut. 

DW: Hur hindrar vi detta?  Finns det någon sökningsterm som vi kan ge folk på Google?

PP: Jag vet inte om vi kan skydda oss mot det.

DW: Eller läkare som faktiskt använder den rätta maskinen?  Eller…

PP: Problemet är att de första, jag tränade omkring 6 000 läkare, och de hade maskiner som muade som en ko och den var verkligen bra, och efter det gick det neråt.  Så, igen, jag bygger ett laboratorium och en fabrik där jag kommer att producera dessa maskiner och istället för att jag måste, som du måste idag, betala mellan 12 och 50 tusen dollar för en av maskinerna…

DW: Oh.

PP: Jag har en som är byggd i en bläckpenna och vi kommer antagligen att sälja den för omkring 99 dollar.

DW: Wow.

BR: Men det existerar liknande healingmodeller som är… 

PP: Oh, det finns de som fungerar underbart.

BR: Radionic, du vet. Fortsätt…

PP: Ja, yeah, där finns radionic-maskiner som… (testmaskiner)

BR: Jag säger inte att de är de samma. Jag säger bara att det är något som fungerar…

PP: Yeah, de fungerar mycket bra.

BR: … i informationsfältet.

PP: Oh, de fungerar mycket bra och de fungerar med… precis rätt. De fungerar genom informationsfältet.

DW: Har du hört om SCANAR, den ryska SCANAR?

PP: Jag har definitivt hört om SCANAR, har spenderat omkring åtta månader med folket som gör den…

DW: Verkligen?

PP: … och arbetade tillsammans med dem.  Det finns en annan maskin för smärta.  Den kallas Acuscope, vilken togs till det här landet av Tony Nebrinski som var en KGB-man i det här landet som sökte efter medicinsk teknologi för att skicka hem till Ryssland. 

DW: Det finns en man vid namn Dr Hartmut Muller som byggde den här LED-saken som du sätter på huden.  Är det en annan som du tror fungerar?

PP: Nej.

DW: Den fungerar inte?

PP: Nej, det sa jag inte.

DW: Åh.

PP: Jag sa att där är saker som fungerar mycket bättre.  Det är vad jag menade att säga.

DW: Okej, men folk kan också, som du sa, massera dessa punkter på sina händer.

PP: Den bästa medicinska maskin jag någonsin uppfunnit var dessa två små saker som vi kallar Acu-Combs som du bara gnuggar dina punkter med och blir bra.

DW: Finns det något sätt som folk kunde bygga dessa själva?

PP: Det kan de troligen så snart de såg en, men det är lättare och billigare att köpa en från mig för jag betalade tusentals dollar för verktygen och de stansar ut dem som…

DW: Bra.

PP: … skal som kommer ut från ett maskingevär och de lägger dem i en tumlare och tumlar dem och de har faktiskt ett elektriskt material som vi uppfann för att göra laddningen.  Det är intressant för du kan ta en av enheterna och göra det.

Förresten så kan du finna ut hur du kommer att reagera på alla födoämnen.  Ett av de bästa sätten är, att vad som helst du stoppar in i kroppen så säger du: Hur reagerar mina organ på det här?

Det är en orsak till att den högst betalda läkaren är anestiologen.  Det beror på att han måste betala den högsta försäkringen.  Och jag tror… jag kanske har fel, du måste kolla vad det är dessa dagar, men när jag arbetade med det, två av 100 personer dödades av anestetiken.

BR: Det är ungefär rätt.

PP: Den här saken kommer att berätta för dig exakt, för det här fingret och den distala sidan av långfingret talar om om absorption av maten här, och allergi här. Den talar om för dig om du har en allergisk reaktion emot den medicinen.  Den där anestetiken, den kommer att tala om för dig hur din kropp reagerar på den.

KC: Hur talar den om det för dig?

PP: Genom att göra en indikation.  Det finns en indikation på en mätare och på en tabell. När du lär dig hur du skall läsa mätaren och lär dig hur du skall läsa tabellen, vilket kan bli gjort på ungefär en minut, så kan du tala om huruvida du kommer att få en allergisk reaktion eller inte.

En annan sak vi fann var, från ett stort universitet med en avdelning för djurhushållning, att där är 33 ämnen som alla människor och alla djur är allergiska mot.  De flesta av dem är en fenolhartsblandning som har en 6-sidig kolatomring i molekylerna, och några är hormoner och några är proteiner.

Vi kom på att vi kan mäta det här och vi kan finna ut exakt – om du har allergier, exakt vad du är allergisk mot.  Sedan kan vi ta det materialet och förbereda det homeopatiskt och ge dig några droppar under tungan och den allergin försvinner helt och hållet.

Sedan, efter en tid, kanske det kommer tillbaka, och vi kommer att finna att du behöver ett homeopatiskt botemedel av en annan, vad de kallar potens eller styrka, och sedan tar du det. Ibland tar det tre eller fyra dagar för att söka efter och komma på exakt vad det är du behöver, men slutligen kommer du till en slutpunkt och du har ingen allergi längre. Så vitt jag vet.

DW: Wow.

PP: Och vi handskas här fullständigt med ett informationssystem som den moderna vetenskapen vägrar att godkänna.  Men det verkar inte göra någon skillnad för dessa människor vem som har allergi eller inte, den moderna vetenskapen gillar det inte.  Det passar inte in i deras paradigm, vilket är fel.

BR: Jag vill bara säga framför kameran här att vad vi har helt klart för oss efter att ha tillbringat ganska lång tid med att tala med dig, att du inte försöker bli rik genom något av detta.  Du vill bara att den här teknologin skall bli tillgänglig. 

PP: Ne, det gör jag inte. Nej, jag har inget behov av att göra mer pengar.  Det enda skälet till att jag vill bygga dessa saker är så att de blir byggda på rätt sätt och de muar som en ko (skratt) – en döende ko.  Därför att det ger… det där låter läkaren göra behandlingen för mycket mindre eller diagnosen, för mindre pengar.

BR: Yeah.

PP: Det är därför vi i början bara sålde dem till AMA med kortinnehav och, MDs med kortinnehav.  Sedan sålde vi några få till kiropraktiker.  Vi sålde några få av dem till osteopater och några få till naturläkare.

Sedan, den första personen att få en som var en veterinär var Staten Nevadas statsveterinär, och hon började använda dem. Sedan har vi nu… jag har slutat att hålla räkningen när jag försökte hålla dessa personer från att råka i trubbel genom att använda dem.  Och vi har inte haft några tråkigheter genom att använda dem för vi håller dem borta från trubbel.

Hur som helst, vid den tiden – allt detta var för kanske 18 år sedan – där var omkring 350 veterinärer som använde dem och de fungerade perfekt.  De kunde komma på vilka problem djuren hade och hur man skulle lösa problemet.

BR: Gott folk, vi börjar komma till slutet av vår tredje timma och där kanske är ett antal andra ämnen som vi ville gå in på förut och ja, när vi får möjligheten.  Jag vet att det finns ett antal andra ämnen.  Jag har haft min del av intervjun och David, är det fler saker du skulle vilja ta upp här?  Jag vet att Kerry har några frågor också.

DW: Yeah.  Jag känner för alla e-mails som kommer att komma in.  Folk kommer att vilja veta hur man köper dessa små plattor, så om du säger at du kan tillverka dem i maskiner, när du är färdig att göra det, kan du ge oss informationen då?

PP: Om jag hade order så kunde jag troligen leverera dem inom två veckor.

DW: Okej.

PP: Jag kan inte tala om vad de kostar.  Jag vet att en av plattorna måste vara av koppar.  Jag vet att en av plattorna, fabriken som brukade göra mitt elektriska material, har gått i konkurs.

DW: Hm.

PP: Så, antingen måste jag göra den eller hitta en fabrik som gör den.  Men vi har redskapet som passar in i en maskin kallad Amada Punsch Press som klipper ut den snabbare än du ens kan se och sedan måste den bara tumlas i rätt kombination med saker för att göra den slät och lätt att handskas med så att den inte har skarpa kanter.  
 
DW: Men den är inte så dyr och det är det viktiga.

PP: Den är inte särskilt dyr.  Kopparn i den kostar nu omkring 7 eller 8 dollar för plattan, och antagligen samma för den elektriska plattan.  Sedan måste vi stämpla den och tillverka den. Den kommer normalt sett i en liten väska med separation mellan de två.

DW: Okej.

PP: Och ett litet set av kort som du kan vika ut som visar alla de punkter som finns på handen, alla punkterna på foten.  Så är där tryckpunkter där det är saker som du tar hand om, t ex magbesvär och huvudvärk och den sortens saker.

DW: Ja, du har din första order just nu (videon visar dr peterson_orders@projectcamelot.org längst ner).

PP: (Skrattar). Yeah, jag har tagit dem till, oh, jag vet inte, kanske några hundra marknader och psykotroniska möten, Global Science Congress och Tesla Society möten och så vidare, och jag har aldrig tagit dem… jag började med att ta med 20 st och sedan tog jag med 50 st och sedan 100 st och jag har aldrig varit på ett möte där jag inte sålt ut allt innan klockan 12…

DW: Precis.

PP: … den första dagen.  Så snart jag sålt tre eller fyra så vill alla ha… folk kan inte lägga bort dem.  Så de står där och gör det, folk säger: Jaa, var fick du det där? Vad gör det? Och någon säger; Här, låt mig försöka. Nej, jag har inget skosnöre.  Sedan började jag ge ett skosnöre med dem så att de tog tillbaka dem.

Så, hursomhelst, folk tycker om hur den får dem att känna sig, som hur det får deras händer att kännas, och de bestämmer själva utan någon hjälp från myndigheterna att de faktiskt gör någonting som de gillar och så köper de dem. 

DW: Hm. Ja, jag tror att det faktiskt är viktigt att notera att helandet finns inom oss.  Vi har alla den kraften att hela oss själva.

PP: Som jag sa, i vilken medicinsk apparat som vi någonsin gjort… Och jag har också funnit, genom att ha maskinen som ett redskap för biofeedback, ett antal av substanser som gör mirakulösa saker för kroppen. 

DW: Såsom?

PP: Utifrån alla dessa substanser och alla maskinerna, det bästa jag någonsin gjort var plattorna: de är inte dyrbara.  Vad jag talar om för folk är: Om du tänker rätt på det här så kan du bara slänga bort plattorna…

… vilket drar upp en annan utrustning som jag kommer att lägga ut som ser ut som ett cigarettpaket – det är dåligt att använda – som ett paket med spelkort, och kanske det också är något som är dåligt att använda.  Men det är en liten utrustning som har ett huvudband som du har en liten elektrod i som du blötlägger i saltvatten på framsidan och baksidan, och det…

DW: Saltvatten?

PP: Salt vatten, bara vanligt salt vatten, bordssalt.  Du lägger det på och det blir en ton och vi ger en liten kassettape som skapar en ton, och du kan lära dig också, med din hjärna, du kan lära dig att matcha den.  Det är som om jag hummar eller visslar Yankee Doodle tio gånger, då kan du humma Yankee Doodle.  Och om jag gör Mary had a little lamb, då kan du också göra Mary had a little lamb.  Detta skapar ett ljud och du lär dig att generera det ljudet genom att hålla din tunga rätt.  Har du någonsin sett en urmakare arbeta?

DW: Positionen av din tunga förändrar tonen?

PP: Nej, nej, det är vad jag inte vill säga.

DW: Oh.

PP: Om du tittar på någon som gör ett precisionsarbete, som en gravör eller urmakare, då gör de så här (sticker sin tunga ut på sidan av sin mun).

DW: Okej.

PP: Ja, de måste hålla tungan på ett visst sätt och den låter dem göra saker.  Men du måste inte nödvändigtvis hålla din tunga rätt, du lär dig hur du håller ditt sinne rätt.

DW: Så detta ger en jämn nivå?  Men nivån varierar?

PP: Nej, det är inte en jämn nivå, det är en varierande nivå. Det låter som att vissla en ton.

DW: Okej.

PP: Så du lär dig att göra en ton genom att tänka rätt, och slutligen sätter du på den och om du mentalt sett gör olika saker så får du olika toner.  Så du lär dig att hålla dessa toner så att du gör den ton som var på den lilla tapen.  Och när du kommer till den punkten så kan du sedan ändra dessa saker utan plattorna.  Du kan bara göra det mentalt.

DW: Detta kommer att göra att jag låter dum, men folk i publiken kommer att jämföra detta med Monroe-tapen, med den binaurala synkroniseringen i öronen.

PP: Yeah.

DW: Finns det något förhållande mellan dessa?

PP: Inte på något sätt.

DW: Jag trodde väl inte det.  Är det här som ett EKG, som om det är en hjärnvåg?

PP: Nej, nej.

DW: Okej, vad är det som gör tonen?

PP: Ett elektriskt fält som genereras av kroppen.     
 
 DW: Så, varför då de två punkterna? (rör vid sin panna och bak på sitt huvud).

PP: Därför att det är de två som fungerar (skrattar).

DW: Okej.  Så, är den använd bara för healing?  Eller är där andra…

PP: Min favoritsak att göra med detta är att hitta någon som är inne på hjärnvågsanalys och hjärnvågsarbete och få dem att genomföra detta på mig och sedan spela Yankee Doodle för dem med min hjärna.  De kommer omedelbart att säga: Oops, maskinen är sönder.  Vi måste fixa den för ingen kan lära sig att göra det där.  Tyvärr, jag kan lära vem som helst att spela Yankee Doodle med deras hjärna på två veckor.

DW: Men, jag menar, är där…

PP: Och så snart du lärt dig att göra Yankee Doodle så kan du göra Mary had a little lamb på tio minuter.

DW: Låt oss säga att du har en man som kan flytta saker med sin tanke, han har telekinesi.

PP: Yeah.

DW: Och han sjunger en sång på den här saken.

PP: Han gör en sång och du köper sången från honom, som att köpa en mp3-sak, och du gör den sången… chanserna är mycket goda att du kommer att köra det där lilla kullagret runt genom labyrinten med ditt huvud.

DW: Verkligen.

PP: Yeah.

DW: Det är mycket intressant.

PP: (talar tyst), jag kan säga dig att myndigheterna har köpt dessa i tusental.
 
DW: Hur skulle du få en elektrod på baksidan av huvudet? Måste inte den gå genom ditt hår?

PP: Ja, från ett överskott köpte jag ca 10 000 små utfällbara rakhyvlar som används till att skrapa bort håret på kroppen när en kirurg behöver sy igen den.  Du sätter bara lite rakkräm på den och skapar bort en liten bit och…

DW: Och där är ett pannband som du bär?

PP: Där finns ett panband som du bär och där är två små elektroder tillverkade av en speciell metall och de har en liten bomullssocka över sig.  Du blöter dessa, du tar vatten och du lägger det i en liten skål och rör om vattnet med salt i tills där inte finns mer salt att lösa upp och så doppar du dem däri och kramar ut lite.  Använd en liten tvättlapp med lite tvål på och torka bort fett på området här (pekar på sin panna) och fettet i området här bak som du har rakat. Du sätter på den och det fungerar alldeles utmärkt.

DW: Wow, hur exakt måste du vara med placeringen?  Måste det vara precis på punkten?

PP: Nej, inom några centimeter.

DW: Åh.

PP: Nej, det går inte på det ”tredje ögat”.  Mängder av folk kommer att fråga det.  Det går till en annan punkt.

DW: Okej.

PP: Men det är mycket lätt att tala om vart det går för du sätter det på och det gör inte… vi kallar det hjärnvågsljud.  Det är inte vad det är, men allting som inte är anslutet direkt till hjärnan är inte hjärnvågsljud i alla fall.

BR: Jag har en 60-sekunders fråga innan tapen tar slut. Varför skulle myndigheterna vara intresserade av det här?

PP: Åh, det vet jag inte om jag kan säga.

BR: Okej, vi lämnar det till fantasin.

PP: Lämna det till din fantasi.

BR: Okej.

PP: Jag kan berätta för dig att där var mängder av dem som köpte på SRI (Stanford Research Institute).

BR: Uh-huh.

PP: Och massor av dem köptes av…

KC: För att lära ut fjärrpåverkan.

PP: Det sa jag inte.  Jag inte ens tipsade om det.

KC: Jag sa det.

PP: Jag skulle inte göra det om jag var du.
 
KC: Åh.

PP: Inte om du inte vill ha besök.  Du kommer att få besök om du nämner det.  Och du tycker inte om det.

Musik spelar över PPs röst som säger… varit involverad med försök att bygga flygande tefat, du finner vanligen honom med flygande tefat, om du ser på de flesta filmer det verkar alltid vara en robot inblandad i det…Klicka här för video intervjun

**Transcript provided by the hard-working volunteer members of the Divine Cosmos/ Project Camelot Transcription Team. All the transcripts that you find on both sites have been provided by the Transcription Team for the last several years. We are like ants: we may be hidden, but we create clean transcripts for your enjoyment and pondering.**Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits