Search

__________________________________________________________

Jordan Maxwell

Project Camelot LA Awake and Aware:

Avskrift av föredrag vid konferensen

Denna sida är en reformaterad version av originalet på Project Camelot sida.


Jordan Maxwell
Project Camelot LA Awake and Aware konferens

20 September, 2009


Introduktion: (startar mitt i en mening, Kerry Cassidy pratar) 

KERRY CASSIDY (KC): … spåren efter sanningen i över fyrtio år.  Om något så är han troligen Experten.  Han har gett upphov till att de flesta av de forskare ni känner, såsom t ex Zecharia Sitchin och David Icke med flera, blivit kända för allmänheten.  Jordan har inte fått äran halvvägs av vad han borde för detta (applåder) och jag vill ge honom det här just nu (applåder).

Han har gett en del av våra ledande forskare viss information och de har aldrig gett honom erkännande för detta – okej? – så ni kanske tror att det kommer från dem och att de är så smarta och briljanta.  Tro mig, de vore inte halvvägs på den plats de är idag om det inte var för Jordan Maxwell.

Så vi vill verkligen hedra honom här idag och vi är mycket stolta över att ha honom här för att tala vid Project Camelots Konferens. 

JORDAN MAXWELL (JM): Tack så väldigt mycket (applåder och visslingar).

Jag tror att det enda jag vill att ni tar bort från vad jag än säger idag är det här påpekandet: Att ingenting i den här världen fungerar på det sätt som ni tror att det gör.  Ingenting!

Polisen är inte vad ni tror att den är, sheriffen är inte vad ni tror att han är, bankerna gör inte vad ni tror att de gör, regeringarna opererar inte ens i närheten av det sätt som ni tror att de gör, och detta är varför idag, när ni tittar på vad som pågår i världen idag, ingenting av det verkar vettigt.  Det är helt galet och fullständigt utan mening.

Det verkar väldigt destruktivt men i själva verket vet ni inte hur systemet fungerar.  Det fungerar alldeles utmärkt!

De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare, folket, den stora massan, underhålls med TV och alkohol och droger och de förmögna fortsätter att bli ännu förmögnare.  Så det fungerar perfekt så snart ni förstår hur världen verkligen fungerar och ingenting fungerar på det sätt ni tror att det gör.

Hela mitt liv har jag varit intresserad av teologi och religion och det är min verkliga kärlek. Jag har spenderat alla mina vakna timmar med forskning i hela landet och i hela världen med att studera teologi och religion – men inte för att lära mig från det utan att lära mig om det.

Det är en fascinerande berättelse när man en gång ser hur våra religioner blivit till.  Man börjar förstå saker som man aldrig förstått tidigare och börjar ha frågor som aldrig förut uppstått inom en.

Så detta är min stora kärlek.  Men jag kom också i kontakt med, tidigt på 80-talet, några människor som var experternas experter på regering och bankväsende och jag befann mig i deras sällskap under många år.  Jag lärde mig hur regeringarna fungerar och det var fullkomligt förbluffande för mig att förstå den verkliga sanningen.

Det har tagit mig 48 år att komma hit ikväll men jag kommer att ge er en hemlighet som jag har lärt mig.  Jag kommer att ge den till er alldeles gratis.  Detta är en hemlighet och det är en mycket kraftfull hemlighet: Finansiellt, och på alla andra sätt, kommer folk alltid att stödja vad de önskar att höra.  De vill inte stödja vad de inte vill höra!

Om du tycker om countrymusik så kommer du inte att betala trettio dollar för en rap-konsert.  Om du tycker om en speciell filmstjärna, då kommer du inte att se någon annan.  Folk vill alltid… jag menar att om du tycker om en viss sorts mat så går du inte till en restaurang som serverar motsatsen till den maten.

Så människor kommer alltid att stödja vad de vill höra.  Alla som har rest och mött allmänheten kommer att finna att det enda folk, generellt sett, inte vill höra är sanningen.  Ingen blir glad när de måste konfronteras med sanningen.

Det finns några modiga människor, som kanske ni här idag, som åtminstone är öppna för att höra någonting som kanske står i konflikt med vad ni tror eller vad ni vet, men ni är i alla fall sanningssökare.  Det är vad jag alltid har varit – en sanningssökare.

Jag brukar alltid säga att jag inte är världens främsta auktoritet på någonting för jag är smart nog att åtminstone veta hur mycket jag inte vet, men när man börjar bryta ner sanningen om hur regeringen och bankerna fungerar, då börjar man se en hel värld som man aldrig har vetat om.

Ordet jag använder är Ockult.  Ockult betyder helt enkelt dold, och detta är exakt vad som pågår i världen idag.  Våra regeringar, banker, institutioner för utbildning etc etc är verksamma på en totalt ockult eller dold grund, så det som berättas för oss och ges till oss för att vi skall förstå det är inte sanningen.

Låt mig ge er ett exempel.  Hur många har hört mig föreläsa eller prata om det maritima systemet för handel?  Okej, så de flesta människor har åtminstone hört talas om ämnet. För de av er som inte har det skall jag bara ge några exempel.

När ni går in i en domstol, varför måste ni gå in i en (court) domstol?  Man spelar tennis på en bana (court), man spelar basketboll på en court.  Hela idén på en bana är att kasta bollen tillbaka på den andres bana.  Så man har ett team av advokater och de kastar bollen tillbaka till den andres planhalva och teamet kastar bollen tillbaka på den andres bana, och domaren är en domare och han bryr sig inte om vem som vinner och vem som förlorar.  Han får betalt i alla fall.

Så han bär en svart klädnad.  Svarta dräkter… de flesta människor ifrågasätter aldrig varför de katolska prästerna bär svarta skrudar.  Ungdomar som tar examen från högskolan bär svarta dräkter, domare bär svarta dräkter, rabbiner bär svarta dräkter – därför att svarta dräkter representerar planeten Saturnus!  De är symboler för planeten Saturnus.  Saturnus kallades av det forntida folket ”Lord of the Rings” och Saturnus är Lord of the Rings.

Detta är anledningen till att kvinnor beordrades i den forntida världen att lyssna till sin Gud och konceptet var att de skulle bära en öron-ringMän skulle gifta sig inför sin Gud, så de bär bröllops-ringar, för den forntida gamla guden i Mellanöstern, en av de forntida gudarna i Mellanöstern, var planeten Saturnus.  Saturnus var direkt kopplad till Jahve, den hebreiska guden, så detta är varför de även idag, judarna, firar dyrkan av Saturnus.

Saturnus var i det gamla feniciska språket kallad Shabath.  Slå upp det i det feniciska språket och ni finner att planeten Saturnus kallades Shabath och han tillbads för att hedra honom en gång i veckan och det kallades Sabhath.  Så när judarna har sabbat ger de faktiskt en hyllning till sin gud Saturnus, Lord of the Rings.  Så när man börjar bryta ner var religionerna har kommit ifrån, teologierna har kommit från…

Den sexuddiga stjärnan, t ex, kallas Davidsstjärnan.  Egentligen är det inte Davids stjärna. Alla uppslagsverk och referensarbeten talar om för er att den kallas Saturnus stjärna.  Det är ett hexagram.  Hexagram representerade planeten Saturnus.

Sedan när man tittar på de kristna tingens ordning… kyrkan är en skam enligt min åsikt. Punkt.  Den kristna kyrkan är en skam. Allting som kommer ut från den kristna kyrkan i Amerika är en skam.  Den är fylld med lögner, bedrägeri och insinuationer.  Det är ett inkomstbringande företag som manövreras under maritima amiralitetslagar och det finns en hel värld av kunskap som de kristna inte har delgivits om skrifterna, om vem som skrev Bibeln och varifrån den kom.

Jag har funnit att inte ens judendomen är en förkristen religion .  Den existerade inte före vår tideräkning.  Så när vi talar om forntida Jerusalem – det fanns inget forntida Israel – Jerusalem, ja, men inte forntida Israel.  Så när man tänker på hur präster och religiösa ledare talar om forntida Israel här och forntida Israel där så är det i själva verket inte en förkristen religion. 

Hela konceptet för det Gamla Testamentet utvecklades alldeles runt 9e, 10e, 11e och 12e århundradet efter Kristus (Anno Domini eller Nådens år) – som nu kallas vår tideräkning och utsägs C.E. men börjar räknas från tiden för Kristi födelse, så Gamla Testamentet är inte en forntida anteckning från forntida människor.  Det fanns inget forntida Israel!

Två av de största lärarna – arkeologer – i Israel har skrivit en bok som heter Unearthing the Bible.  Dessa två män, dessa två arkeologer, är de bästa och de mest begåvade av arkeologerna i Israel.

I deras bok är detta i stort sett vad de har sagt.  Det fanns ingen Moses.  Det fanns ingen Kung Salomon.  Där fanns ingen Kung David.  Hela saken var antagligen skriven under 8e, 9e och 10e århundradet efter Kristus i Europa, utvecklades och slutligen var allt taget av jesuiterna och den Katolska kyrkan och omvävt till en berättelse och ges till oss idag som en forntida historia om Israel.  Där fanns inget forntida Israel, det har aldrig existerat. 

Det fanns ingen Moses, det fanns ingen Kung Salomon.  Solomon var Sol-om-on.  Sol är latin för Solen, Om är ett hinduiskt ord för skapande kraft och On är namnet på Solen i Egypten. Grekerna kallar den Heliopolis, men egyptierna kallade solens stad för On.  Titta i lexikonet. Slå upp order On. Det säger att det är Solens stad i Egypten.  Det är därför man sätter ljusknappen på On, för det var en stad av ljus.

Så man tar Sol-om-on, de tre namnen på Solen i de forntida esoteriska språken, och det blir då Solomon.  Även i de forntida biblarna, de gamla biblarna från 12e, 13e och 14e århundradet, sa man inte Kung David – det talades om Kung Druid.

Och förresten så är det system vi har för regering och lagar som vi lever under i Amerika idag och i Västvärlden ett druidiskt system.  Amerika är ett druidiskt land, Kanada är druidiskt.  Som jag sa, västerns civilisation är ett druidiskt etablissemang.

Druiderna var ett mycket kraftfullt prästerskap i Europa, även innan det romerska riket fanns. De var advokaterna, lagstiftarna, de religiösa ledarna, politikerna.  Det kallades det Druidiska systemet.  En av de viktigaste symbolerna i det Druidiska systemet var en magisk stav, som den som magikern Merlin hade, den magiska staven.  Orkesterledare och dirigenter använder en magisk stav.  Det är en druidsymbol.

Den magiska stavens druidsymbol var gjord av trä från ett heligt träd.  Den är gjord av heligt trä – Holly wood – och hela etablissemanget Hollywood är ett druidiskt system.  Så om man inte förstår druidiska symboler så vet man aldrig vad det är som pågår i Hollywood och hur det finansieras, vem som finansierar det, och hur det där stoffet verkligen fungerar i relation till regeringen.

Det finns en enorm mängd material ute på webben som visar bilder – från rörliga bilder – från fem, sex, sju år innan år 2001, innan 9/11, i vilka 9/11 är med i filmer och i Matrix ursprungliga film.

I den ursprungliga Matrix-filmen har stjärnan fått ett slags intyg att signera, vilket är hans identifikation eller något sådant, och kameran zoomar in på det för bara ett ögonblick när han signerar det.  Men om ni stoppar filmen, stoppar den och backar tillbaka och zoomar in, så ser ni att dokumentet är om något som kommer att inträffa.  Det säger 11 september 2001.  Och detta är långt före den 11 september, innan 9/11.
 
 Chris Carter – ett klassiskt exempel på vad jag talar om… Hollywood.  Chris Carter, skaparen av X-files  (Arkiv X).  När serien X-files avslutades så startade producenten Chris Carter en ny TV-serie som hette The Lone Gunmen. Den allra första filmen var en inledning till den nya TV-serien och i den filmen som kom ut runt februari eller mars 2001…

Februari eller mars 2001, Chris Carters nya TV-show, kallad The Lone Gunmen, startade på Fox TV.  I den allra första episoden talas det om hur grupperingar inom USAs regering skulle flyga 757or in i World Trade Center och slå ner det, avsiktligen, och i filmen ser man planen flyga in i World Trade Center.

Detta var åtta månader innan det ens hade skett.  Chris Carter talar om någonting för oss i filmen, och i filmen frågar de: Ja, varför gör dessa människor i regeringen detta?

En av grabbarna i regeringen sa: Därför att vi måste kontrollera Mellanöstern.  Vi måste kontrollera oljeflödet, vi måste ha en dominerande roll i Mellanöstern så att vi kan befrämja krigen, vilket är bra för affärerna och… Men detta är i filmen och den visar hur planen flyger in i World Trade Center.

General Electric.  Ungefär tre eller fyra år innan 9/11 kom General Electric ut med ett kylskåp i Italien och på framsidan av kylskåpet, målat, fanns två jetflyg som flög in i World Trade Center.  Det visar World Trade Center och två stora plan som flyger in i det och jag har många, många bilder från Hollywood som visar 9/11s jetflyg som flyger in i World Trade Center.

Så, allt jag säger är att Hollywood vet vad som pågår och alltihop är orkestrerat från bakom scenerna för att slå ned World Trade Center.

Den dagen då det hände blev jag så deprimerad att jag helt enkelt slutade upp med att hålla tal.  Jag reste inte längre på turnéer, jag talade inte i radio längre, jag talade inte med någon längre och jag har varit ute ur bilden under många år därför att 9/11 bara stängde av mig.

För min del var jag helt enkelt färdig med Amerika.  Jag var färdig med alltihop för varje land som kan låta tre höghus falla ner till damm och inte ställer några frågor om det… jag helt enkelt gav upp (applåder).

(Svarar publiken): Yeah, för jag är väl medveten om hur regeringen arbetar, hur religionen fungerar, och bankerna.

Låt mig ge er ett exempel.  Det finns bara två saker på Jorden: land och vatten.  Människor lever på land så landets lag är människornas lag som lever på land. Det är därför det kallas landets lag.  Men landets lag är annorlunda i varje land därför att det är människornas lag, de som lever i landet.  Man kan göra saker i Ryssland som man inte kan göra i Amerika.  Du kan göra saker i Sydafrika som du inte kan göra i Kina – så lagen i landet är annorlunda i varje land.

Men vattnets lag är lagen om pengar – kassaflödet, de flytande tillgångarna.  Jag skall ge er ett exempel av hur det här fungerar, för när ett fartyg drar in i hamn så kommer det in på vattnet och det kommer att lämna produkter, så alla farkoster är genom lag feminina.  Detta är orsaken till att man alltid hör en kapten saga att hon är ett bra skepp, hon är sjövärdig.  Hon, eftersom alla skepp är kvinnor, och orsaken till det är att hon producerar produkten. 

När ett skepp går in i hamn så parkerar det vid dockan.  Varje sak som kommer ut från skeppet måste ha ett Certifikat av ett Manifest, och skeppet – där det ligger – är på sin väntplats.

När du föddes kom du ut ur din moders vatten, så du måste ha ett födelsecertifikat som är signerat av en doktor (Doc).  Och om du förlorar din bil eller din TV är det dödfött och du måste ha ett dödscertifikat.  Så din kropp… faktum är att din kropp är en säkerhet på New Yorks aktiemarknad. 

Om du tar ditt socialförsäkringskort – och jag skall inte prata mycket mer om detta, för det finns andra saker jag vill prata om – men detta, tror jag, är intressant.  Om du tar ditt socialförsäkringskort, på baksidan av det ser man en serie av siffror.  Siffrorna är nio och är i rött och dessa siffror på baksidan av socialförsäkringskortet representerar din fysiska kropp på aktiebörsen i New York.

Och om man tar en sedel, vilken slags amerikansk sedel som helst – vad den än är på, 10, 20, 100 eller 1 dollar – så ser man en serie av siffror där, kodnummer, på sedeln.  Siffrorna på sedeln matchar baksidan på socialförsäkringskortet.

Detta beror på att där är omkring sex och en halv miljon dollar eller mer som cirkulerar runt i världen med ditt socialförsäkringsnummer på sedeln, därför att din kropp har en säkerhet på New Yorks aktiebörs.

De köper och säljer din personliga kropp på aktiebörsen i New York.  De flesta människor förstår ingenting av detta och har ingen aning om vad jag talar om, men det är det sätt som bankerna fungerar.

Och så har jag upptäckt också att banker och regering i grunden är baserade på religion.  Religion ligger i botten på allt detta.

Det är därför jag inte har någon respekt.  Jag har en respekt, en resonlig respekt, för lag och ordning.  Jag är inte så dum att jag inte förstår behovet av rött ljus och de saker som krävs i lagen för att människor skall kunna leva tillsammans, men jag har ingen respekt för religion, regering, banker och framförallt utbildningsinstitutioner, för jag vet vem som finansierar dessa organisationer.  Jag vet varifrån pengarna kommer.
 
Våra banker gavs till oss av Tempelriddarna, Tempelriddarnas Frimurarloge i Europa.  Våra utbildningsinstitutioner, universitet och högskolor, gavs till oss av Frimurarordern som kom ut från Rom.

Det är därför som den fyrkantiga kardinalhatten är en katolsk symbol.  Och judar… hur många judar vet att när man bär en kippah (huvudbonad) så är den inte judisk?  Den är romersk.  Det är därför påven bär en kippah.  Det är därför som kardinaler bär en kippah. Det är en romersk symbol, den är inte judisk.

Judarna blev tillsagda att bära kippahn för att visa underkastelse till Rom och de blev så vana vid att använda den att de tror att det är en judisk symbol.  Den är inte judisk, den är romersk!
 
En annan sak som stör mig, också, är att när det gäller religion – det är en himmelsvid skillnad mellan att vara anti-semitisk och anti-judisk.  Det betyder inte alls samma sak. Så när ni hör någon använda termen anti-semitisk, kom bara ihåg att det finns fyra typer av semitisk: norr, öst, söder och väst-semitisk.  Och det finns 13 olika raser av människor i världen som är semitiska.  Araberna är semitiska.

Så när ni säger att någon är anti-semitisk så betyder det att de är emot 13 raser av människor i världen, 13 nationer.  När någon säger något om judisk, då är det anti-judisk, inte anti-semitisk.  Så detta är bara en liten punkt men den är stor för mig, för människor använder termer och de använder fel termer och förstår inte vad de egentligen säger.

Religion, regering, utbildningsinstitutioner: Jag har funnit att så många människor villigt… och som jag sa förra kvällen i det här forumet, så många människor böjer sig villigt för vad deras herrar önskar från dem. Vad era Mästare önskar är att ni skall vara tillmötesgående, ni skall tro på vad de har sagt till er att tro.

Jag har varit bakom kamerorna i nationella TV-studior och sett kvällsnyheternas folk göra sitt jobb.  Vad de flesta människor inte inser är att i kvällsnyheterna från TV-stationerna, när man ser nyhetsuppläsaren tala direkt så talar han rakt in i kameran och ger oss nyheterna.  I själva verket är det inte vad som händer.

Det finns en stor låda, en stor låda med en TV-skärm i botten, och där är ett glas, ett klart glas i ett hörn, och där är en man som sitter på sidan och skriver, eller också är det redan skrivet. Han talar om för nyhetsuppläsaren vad han skall säga, ord för ord.  Och så träffar TV-skärmen glaset och det reflekterar rakt ut så att nyhetsmannen kan sitta precis där och se direkt in i kameran och läsa nyheterna.

Så han läser bara vad någon annan skrev och den mannen skrev det därför att chefen sa åt honom vad han skulle skriva.  Nyheterna är ingenting annat än vad någon högre upp vill att ni skall tro på.

Så detta är varför jag inte har någon respekt för nyheterna.  Jag tittar inte på TV, jag är inte intresserad av Hollywood eller filmer som sådana, men det finns massor av intressant stoff i filmer.

Regeringen: Återigen säger jag, och det är bara min åsikt, jag tror att regeringen krymper ner till kriget mellan Crips och Bloods (skrattar) – det är allt de är.  Det är bara ett gäng som är överlägset andra gäng, såvida inte förstås andra gäng får lite mer pengar och blir lite mer brutala, då tar de över staden.  Så det är ett krig mellan gäng.  För, trots allt, när allt har kokats ner så krymper det ned till en sak: Vi är alla mänskliga, och människor, såsom Martin Luther King sa: Människor är organisationer!

Martin Luther King sa att organisationer är mycket elakare än individer.  Individer kan vara dåliga och korrupta, men när man får en hel grupp av individer som är dåliga och korrupta och de bär uniformer och emblem, då har vi fått ett gäng.  Och polisdepartementet har till och med sagt detta.  De säger saker till mig som: Du vet, vi är det största gänget i stan. Vi är lagen och vi kan göra vad vi vill.

Så jag förstod för länge sedan att regeringen är helt enkelt ett gängkrig.  Vem kommer att styra den här staden?  Vilken familj i mobben kommer att styra det här området i staden? Så det är därför jag inte har någon respekt för regering, bankväsende eller något i resten av det.

Jag skulle kunna gå in på så många olika saker som jag är intresserad av, men igen, som jag sa, religion är en stor sak för mig.  Jag tror att berättelsen om Jesus i Nya Testamentet… det är bara min åsikt, men jag tror att den berättelsen är en kodad berättelse.  Den är en metafor.  Den representerar inte historien som sådan men den är en mycket kraftfullt kodad historia.

Om du förstår symbolerna och orden som använts i Nya Testamentet i historien om Jesus och förstår att hela berättelsen är en metafor, då läser du mellan raderna och börjar förstå att där är symboler och idéer som kommer till uttryck och du ser det inte ens.

Ett klassiskt exempel är – varför gick Judas ut och kysste Jesus? – bara ett exempel.  I Bibeln får vi veta att Judas gick ut och kysste Jesus.  Kristna kommer att säga till dig: Ja, orsaken till varför han gjorde det var för att identifiera honom så att han kunde arresteras.

Nej!  Logiken enbart skulle säga dig att det är inkorrekt, för Jesus skulle inte ha levat på den södra sidan av Chicago eller den norra delen av New York.  Han skulle ha levat i en liten Mickey Mouse-by, antagligen 300 personer där som mest, 15-20 minuter att gå tvärsöver hela staden.

Så hur skulle han kunna gömma sig?  Vem skulle vara så dum så han inte vet vem han är? Han sitter där ute i trädgården med sina följeslagare, så vad behöver du veta för att gå ut och kyssa honom för… för identifikation?

Jaa, det är inte vad Bibeln säger.  Den säger inte att han gick ut för att identifieras.  Den säger att Judas gick ut och kysste Jesus för att förråda honom, inte bli identifierad.  Detta är anledningen till att Maffian, när du skall dödas, ger dig Dödskyssen.  I den antika världen i Mellanöstern när en skorpion biter dig så lämnar den två sår på huden och dessa två sår ser ut precis som mänskliga läppar så det forntida folket sa att du har fått Dödskyssen.  Det är därför, när mobben kommer att smälla till dig, som de ger dig Dödskyssen, eller hur?  Det är för att skorpionen är en baktalare.

Jesus representerar i berättelsen en symbol.  Det är en metafor och Jesus är en metafor för solen. Och så, när man krymper ner det, är Kristendomen soldyrkan baserad på astrologi, för ingen äger solen.  Afrikanerna äger den inte och vi äger inte solen, så uppenbarligen tillhör solen Gud – så det är Guds sol (och/eller son) och han är Världens Ljus.  Naturligtvis är solen ljuset i världen.  Vad annars lyser upp världen om det inte är solen?

Och han har tolv hjälpare.  Yeah, självklart, de tolv tecknen i Zodiaken, de tolv månaderna på året.  Han är vår uppståndne frälsare.  Naturligtvis stiger den upp varje morgon omkring klockan 5.30 och solen är vår frälsare.  Om den inte går upp, då är vi döda!

Så när man en gång bryter ner symbolerna i Nya Testamentet så början man förstå att kristendomen är i grunden astrologi och soldyrkan, men det har varit så väl gömt och så smart förklätt.  När man börjar bryta ner det och läser hela historien så blir det överväldigande uppenbart att detta är vad vi talar om.

Han har en jungfrufödsel, han är född av en jungfru – naturligtvis jungfrufödseln på grund av att en av konstellationerna i Zodiaken är Virgo, Virgo jungfrun.  Låt mig ge er ett exempel på hur det fungerar.  På den första dagen av sommaren, den allra första dagen av sommaren, är solen så hög på det norra halvklotet som den kan bli.  Den går inte längre norrut.

Den första dagen av sommaren är solen hög på norra halvklotet och den börjar arbeta sig söderut.  Varje dag flyttar den sig en grad och eftersom den flyttar sig en grad varje dag, så 90 dagar eller 90 grader senare är den halvvägs ner.  Så nu säger vi att solen var Lejonkungen på sommaren, Lejonkungen därför att solen var i Lejonets stjärnbild … Lejonkungen från Disney.

Men sedan när solen rör sig söderut träffar den slutligen Skorpionen.  Så Guds sol (och/eller son) var verkligen het.  Han var Lejonkungen men nu faller han, så nu kallar vi det höst (fall) därför att han är fallen, och han har fallit söderut, så den flyttar in till fall (höst) i Skorpionen.

Det är därför Judas ger Jesus Dödskyssen för Judas representerar Skorpionen och Skorpionen ger Guds sol (och/eller son) Ljuset i världen, kyssen av död, och nu kommer han att dö i Stenbocken.  Han kommer att dö och gå hela vägen ner.  Men vad som är intressant när det gäller detta är att solen går hela vägen ner åt söder till den träffar vad som kallas Vintersolståndet och det är den 22 december.

Solen träffar den lägsta punkten på himlen i söder den 22 december.  Det kallas för Vintersolståndet, början på vintern och under tre dagar… USAs Marin kan visa och förklara detta för er, att solen kommer upp under tre dagar, den 22, 23 och 24 på samma grad.  Den går inte längre söderut och den kommer inte tillbaka norrut.  På samma grad som den var på under den 22 december stiger solen de nästa två dagarna, den 23 och 24, på samma grad. Så det forntida folket sa att solen (och/eller sonen) levde.  Den var Lejonet i Juda stam, Lejonet, som fick Dödskyssen från Skorpionen, och nu för tre dagar flyttar han sig inte alls, så därför är han i sin grav under tre dagar.

Sedan den 25 december flyttar sig solen en grad norrut, och man kan räkna ut detta så som Marinen gör.  Man kan kalkylera fram det.  Det är mycket lätt men om man har de rätta instrumenten kan man se att solen rör sig en grad norrut.  Därför kom den tillbaka till livet.

Så nu firar vi Gud sol (och/eller son) som är född igen.  Han är född igen.  När?  Den 25 december - så vi firar Christmas (julen) eller Kristus massa.

Allteftersom solen flyttar tillbaka mot det norra halvklotet så korsar den ekvatorn på Spring (våren), för han var död på vintern och nu springer han tillbaka till livet.  Så när han kommer tillbaka till livet och korsar över ekvatorn firades det med Passover (övergång) därför att solen har korsat över ekvatorn och kommit tillbaka till det norra halvklotet.

Så idag när någon dör säger vi: Farmor gick över förra natten, farfar gick bort, eller de gick iväg, men alltid var ordet gick över (passed) associerat med döden.  Så Guds sol (och/eller son) har gått över ekvatorn.  Så en gång runt om i hela världen firar judarna Övergången, vilket är ingenting annat än solen som går över ekvatorn!

Kristna kan naturligtvis inte göra detta för det är judiskt och de vill inte ha någonting att göra med det judiska firandet, så kristna har ett helt annat firande.  De kallar det Uppståndelsen av Guds son.

Och så går de ut på Övergången och går ut och har något de kallar Påskens Soluppgångsservice.  Så man har faktiskt kristna som går ut och väntar på att solen skall gå upp för någonting som kallas en Soluppgångsservice.  Jag menar, vad handlar det om?  Kristna dyrkar solen? 

Och sedan när man börjar titta på hur orden S-O-N och S-U-N är utbytbara i kristendomen… och Gud vet att det finns en hel del information om detta.  Så i princip krymper man ner kristendomen till soldyrkan/astrologi.  Det Gamla Testamentet är astrologi/soldyrkan. Jahve, som jag sa, var förknippad med solen och planeten Saturnus.

Låt mig ge er ett annat exempel på världens forntida religioner.  Moses var en mångud.  Moses var ledaren av månkulten.  Detta är orsaken till att i alla målningar och skulpturer i Europa man alltid ser Moses bärande horn.  Har ni någonsin sett det?  Att Moses bär horn? De finns i Vatikanen.  De finns i världens alla muséer.  

Varför är Moses alltid avbildad med horn?  Därför att Moses var ledaren av en månkult, Måndyrkarna.  Så en gång dyrkade judarna månen och den perioden kallar vi Moses period. Det är därför de infödda amerikanarnas hövdingar bär horn.  Vikingarna bar horn, därför att alla dessa kulter, kulturer – infödda amerikaner, vikingarna och de forntida folken i Mellanöstern – dyrkade månen.  Månen, naturligtvis, när den är mindre än halv, har horn. Och detta är orsaken till att de bar horn.

I Arabien finns en hög bergskedja och på natten från den egyptiska sidan kommer månen upp i öster.  Den kommer upp från en bergskedja, så de forntida folken trodde att månen var en Gud och att den levde i berget.  Så deras religiösa firande av den Gamle mannen i Berget var Månguden. 

I det forntida arabiska systemet var Månguden kallad Sin – S-I-N.  Det var hans namn.  Arabiens Mångud var Sin och ett berg i det forntida språket stavades A-i.  Så man tar ett berg – Ai – med guden som levde i berget, Månguden – Sin – och sätter ihop det och det blir då Sin-Ai.

Så man får alla… Moses går upp i Sinai.  Nej.  Det är Sin-Ai, Mångudens berg. Det är därför judarna har sitt firande efter solnedgången för det är då som månen kommer ut.  De har inte sitt firande under dagtid för det är då som solen kommer ut, så det är tiden för kristna att fira Guds sol (och/eller son).  Judarna dyrkar Månguden Sin.

Jag tänker inte… jag försöker inte att förolämpa någon, men jag försöker att berätta för er varifrån religionerna kommer.  Religioner har getts oss av samma människor som gav oss vår regering, våra banker, våra utbildningsinstitutioner.  Hela vårt jävla system i den västerländska civilisationen är baserat på religion, politik, sex, droger och rock’n roll.  Det är bara affärer.  Det är bara pengar, det är bara kontrollen av människor.

Och om ni tycker att det är galet när jag säger sex, då har ni ingen aning i världen om hur sex spelar en roll i allting.  Själva det faktum att en man bär en svart klädnad… det är en feminin dress… och Gud, det finns så mycket man kan tala om med subjektet sex i religionen.  Jag menar, hela saken är baserad på sex.

Korset är en sexuell symbol.  Även i Egypten, den egyptiska obelisken, den egyptiska obelisken är… som Washingtonmonumentet till exempel.  Washingtonmonumentet har en egyptisk obelisk.  En obelisk representerade en manlig fallos i erektion och den manliga fallosen är kopplad till de kvinnliga äggstockarna (ovaris).  Det kallas Ovala rummet, eller hur? (skrattar).
 
Och vattnet ner… vattenfallet… är hennes vatten och när hennes vatten går kopplas den manliga fallosen till de kvinnliga äggstockarna – det ovala kontoret.  Sexuella symboler överallt.

En sexuddig stjärna, Saturnus stjärna.
 
Så vad jag vill peka på är att våra institutioner runt om i världen, särskilt i den västerländska civilisationen, är baserad på symbolik, lögner, bedrägeri, manipulation av vårt tänkande.  Och någonstans utefter den här linjen, om ni verkligen letar efter sanning – och de flesta människor gör inte det… som den där filmen, när … vem var det? Tom… (publiken svarar) yeah, i filmen … Hursomhelst, grabben säger att han vill ha sanningen och den andra grabben säger: Du kan inte hantera sanningen

(Filmen är A Few Good Men med Tom Cruise och Jack Nicholson inlåsta i en klassisk domstolskamp över sanningen). Jag tror att det är precis rätt.  Jag tror inte att världen av mänsklighet kan handskas med den verkliga sanningen om hur världen verkligen fungerar.

Ni vet, som jag sa den förra kvällen, att jag tror att demokrati är den värsta möjliga formen av regering på Jorden.  Jag tror inte att man kan få en värre regering än demokrati. Och anledningen till att jag säger det skall jag förtydliga nu.  Först av allt, demos på grekiska betyder en mobb.  Det är därför när en mobb är ute på gatorna med plakat, rytande och gormande, då kallar vi det en demonstration – demo-stration är… demo är en mobb av folk.

Och så demo-ocracy – ocracy är regeln.  Så regeln hos mobben är democracy.  Sann demokrati är 45 vita som hänger en svart.  Det är demokrati.  Vi röstade alla och en man måste dö.  Vi röstade alla.  Det är demokrati.  

Amerika grundades som en Konstitutionell republik.  En Konstitutionell republik innebär att det är en uppsättning regler och lagar som alla följer, och den bildades på ett sådant sätt för att skydda personen, individen, från mobben.

Ni vet att i södern, som jag kommer ifrån, kunde Ku Klux Klan plocka ut vem som helst de ville och där var 45 av dem och de tog ut dig och hängde dig och vem skulle säga någonting? Det var en demokrati, vi röstade alla och därför måste det vara lagligt.

Nej, Amerika var skapat som en Konstitutionell republik, vilket betyder att Konstitutionen var en lag och alla, oavsett vem det är i landet, måste rätta sig efter lagen och den skyddade dig som en individ.  Det största problemet med en demokrati är mycket enkelt, om ni bara tänker på det.  Demokrati betyder mobbregel.  Det spelar ingen roll vad lagen säger. 

Och i förbifarten vill jag slänga ut det här till er.  Vi hör hela tiden att Amerika är Lagarnas land, vi är ett land grundat på lag.  Faktum är att det inte är sant.  I själva verket är det precis tvärtom!  Amerika är det mest laglösa landet på Jorden. Punkt och slut!  Det finns ingen lag i Amerika.

Fundera på det, vad jag just sa: Det finns ingen lag i Amerika.  Vad vi har här är vad än domaren säger att det är, och vad än domaren säger att det är, det är vad lagen är.  Om man går till en annan domstol och en annan domare, men med identiskt samma information och fakta och siffror, då kanske han ger en annorlunda dom.  Tja, det är vad lagen säger, det är lagen.  Nej, det är inte lagen, det är vad den där mannen sa.

Jag lärde mig allt detta när jag reste omkring, gick till olika kyrkor och olika sekter.  Jehovas vittnen är ett klassiskt exempel.  Jag skulle kunna använda Mormonerna som ett klassiskt exempel och jag kunde använda någon av dessa kyrkor som klassiska exempel på vad jag talar om här.

Det finns ingen uppsättning lagar i någon religiös organisation, i kyrkan, eller någon sekt, eller någon grupp, eller någon politisk grupp.  De är vad än chefen i den särskilda gruppen säger att de är – det är vad lagen är.

Även inom Jehovas vittnen kommer de att ha den äldste i den kyrkan som kommer att säga till dig: Ja, här är vad Bibeln säger och här är vad lagen är.  Nu, om ni går till en annan man säger han kanske: Åh, den mannen är full av skit.  Här är vad som verkligen gäller… här är den riktiga… 

Och sedan förstår man att det spelar ingen roll vart man går, i alla Mormonkyrkor, i alla Sjundedagsadventisters kyrkor, varje Filadelfiakyrka, varje Guds Världsvida kyrka, varje sekt, varje rabbin, varje synagoga… det spelar ingen roll.  Vem det än är som är chef för den särskilda kyrka du är i – det är lagen!

Och detta är precis vad som pågår i Amerika.  Det spelar ingen roll vad de faktiska lagböckerna säger.  Du kan inte gå in i en domstol i det här landet och vinna på grund av fakta.  Det är ett av livets faktum.  Du kan inte vinna i en domstol i Amerika på grund av fakta.  Punkt och slut.

(Applåder).

Domaren struntar fullständigt i fakta.  Han är chefen och i den domstolen kallas han Skytten. Nåja, men den andra domaren sa… Jag bryr mig inte om vad den andra domaren sa. Detta är min domstol och jag ”skjuter skotten”, så det är jag som bestämmer.  Om jag gillar dig kanske jag ger dig en paus.  Om jag inte gillar dig kanske jag lägger till tio år.  Så, vad skall du göra åt det?

Du säger: Yeah, men lagen säger…

Nej, nej, ta inte upp det.  Detta är min domstol och jag fattar besluten.

Därför finns det ingen lag.  Amerika är ett land av laglöshet.

I Uppenbarelseboken i Bibeln talas det om framträdandet av en man av laglöshet och jag har ofta undrat över det.  Det är mycket intressant… mängder av intressant och viktigt stoff finns skrivet i Bibeln om man vet vad man skall titta efter.

Men i Uppenbarelseboken talas det om framträdandet av någonting som kallas mannen av laglöshet och jag brukade undra vad i hela världen det handlar om, för Amerika har fått så många lagar.  Vi har tusentals lagböcker.  Det är allt vi är: vi har fått lagböcker så hur kan det finnas en man av laglöshet som skulle framträda i världen?

Nåväl, nu förstår jag, Amerika är hemmet för mannen av laglöshet.

George Bush kunde inte bry sig mindre om vad Konstitutionen säger, Bill of Rights… det bara spelar ingen roll.  Han är chefen och vad han än säger du skall göra så är det vad du gör. Du säger: Men lagen säger… De bryr sig inte om det och om du tar upp det igen så hamnar du i fängelse. Varför?  Därför att han representerar Vatikanen!

Bushregeringen var en front för Vatikanen – den viktigaste fienden det här landet har idag. Folk kommer aldrig att förstå det, men den största fienden som den här nationen har idag är Vatikanen!  Vatikanen ligger bakom den smörja som pågår överallt. 

(Applåder).

Vad tror ni att Grundarnas fäder, vad vi nu kallar dem, Grundarnas fäder… Varifrån kom de, människorna som grundade det här landet?  De kom från Europa.  Jaa, för 2 500 år sedan i Rom, Ceasars Rom, och sedan efter Ceasars fall i fjärde århundradet och tillkomsten av Vatikanen under det femte århundradet har hela Europa varit dominerat i mer än 2 500 år av Rom.  Och Europa har dominerat världen under 2 500 år!

Så jag säger att om ni vill ta reda på vem den verkliga fienden till det här landet är, det bästa är att börja titta på den Helige Fadern och det bästa är att börja ta reda på sambandet mellan Vatikanen och nazistpartiet under Adolf Hitler!

(Applåder).

KC: Tack så mycket.  Tack, Jordan.  Jag är ledsen att vi har så begränsad tid och vi måste låta David Wilcock komma upp på scenen nu.

JM: Och jag som just börjar bli uppvärmd.

KC: Jag vet att du är det och… (applåder och skratt).  Gud välsigne dig (applåder/ovationer och visslingar).  Det är riktigt, stå upp för den här mannen.

JM: Tack.

KC: Tack så mycket, Jordan.  Vi skulle gärna vilja göra en Camelot-intervju med dig, Jordan. Jag säger detta här offentligt på scenen.  När som helst.

JM: Jag vill lägga till en kommentar helt kvickt. När ni hör folk tala om judisk konspiration, judiskt hit och judiskt dit… det är Vatikanskt – inte judiskt. (applåder).

KC: Tack så hemskt mycket, tack så hjärtligt.

JM: Tack själv, tack.

 

Klicka här för videon

**Transcript provided by the hard-working volunteer members of the Divine Cosmos/ Project Camelot Transcription Team. All the transcripts that you find on both sites have been provided by the Transcription Team for the last several years. We are like ants: we may be hidden, but we create clean transcripts for your enjoyment and pondering.**Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits