Sök 

David Wilcock i L.A.

2012 : Återkomsten till CamelotProject Camelot LA Awake and Aware Conference
20 September 2008

KERRY CASSIDY (KC): David Wilcock är en stjärnmänniska, som alla vet, och vi tackar honom så mycket för att han är den han är och för att han sätter sig själv i en så dedikerad plats, för att tjäna mänskligheten med sitt liv.  Vi hedrar honom för det och vi står vid hans sida.

Det betyder inte att vi håller med om allting, men i stort sett håller vi med.  Och vi är mycket glada över att presentera honom här idag: David Wilcock!

(Applåder).

DAVID WILCOCK (DW): Tack så mycket.  Tack, Kerry.  All right, vi har mängder av material att täcka, vi har inte så mycket tid. Hur många av er här behöver ett avbrott för toalettbesök, eller är ni färdiga för att bara sätta igång?

ÅHÖRARNA: Sätt igång!

DW: Bara sätt igång? Okej, ni videograbbar, behöver jag bära en Lavalier-mikrofon för inspelningen?  Eller är ni okay?  All right.

En annan sak är, om ni grabbar gör den här liveinspelningen, kan ni klippa framåt och bakåt mellan mina diabilder och mitt ansikte som om det går ut direkt?  Kan ni göra det?  Okej, för det kommer att bli massor av dia och det kommer att gå ganska fort.

Okej, nu får vi ta hand om det hela, låt oss börja med det verkliga arbetet, vilket är subjektet år 2012!

Vad jag vill föreslå ikväll är definitivt inte det typiska närmandet till 2012.  Det är mycket viktigt att förstå på en verklig nivå att vad det handlar om är inte kanalisering, det är inte en Maya-profetia, det är inte en forntida, religiös kunskap, det är inte spekulation och det är inte något övernaturligt.

Det fordras ingenting förutom den exakta mätningen av den vetenskapliga processen och insikten för att kunna ta information som redan har tagits fram av NASA, genom de främsta forskarna som studerat mysterierna om vad det betyder att vara en biologisk livsform, mysteriet i Solsystemet, mysteriet i energi och materia och hur materian och energin verkligen fungerar.

När man börjar titta på de dolda mysterierna inom vetenskap, som redan finns ute nu, så ser man att den mänskliga arten går igenom en massiv evolutionsprocess just nu.  Och jag skall bevisa det för er.

Jag kommer att bevisa för er att naturen i denna evolutionsprocess i grund och botten skriver om DNA och biologiskt liv i så stor utsträckning att inom en generation – jag skall visa er bevisen i den här presentationen – att en varelse kan föda någonting som blir en helt och hållet annorlunda art än den varelse vars livmoder den kom ut ur…

… och att det är ingenting mer som behöver göras för att skapa den där energiförändringen än att helt enkelt träffa embryot med en ljusvåg som kommer från ett annat embryo som har det genetiska mönster som du önskar transformera till. 

Det enda sättet att få detta att låta någotsånär förnuftigt är att vi börjar se DNA som mottagligt för mängden vågeffekter.

Ni kanske har sett, de flesta av er har troligen sett 2012 Enigma, som är en av mina videor som jag är stolt över att tala om att den var nummer ett av mest sedda på Google den 1 december förra året.

Orsaken till det är för att informationen har skakat Internet.  Det har lett till att jag har fått stjärnposition på en Syfy-dokumentär som kommer ut i november på Syfy Network.

Det ledde till att Penguin kontaktade mig och ville att jag skulle skriva en bok som baserades på videon, ett av de största bokförlagen där ute.

Detta har i sin tur lett till mitt arbete med – jag säger detta offentligt nu – Jim Hart, som skrev filmen Contact med Jodie Foster.  Det är vår manusförfattare. 

(Applåder).

Tack så mycket.  Jag arbetar med Wanderer Awakening, som är det album ni ser här på diabilden, med den nio gånger Grammy-vinnande musikern Larry Seyer.

Orsaken till varför den här stora talangen och varför all denna uppmärksamhet har fokuserats här beror inte på att jag kanske var någon annan i en annan livstid.  Det beror inte heller på att jag har gjort mediala tolkningar.  Det är inte för att jag skrivit profetior på Internet som senare visade sig vara sanna.

Det största jag kan ge till planeten just nu är att helt enkelt titta på urgamla profetior som vi vet existerar, som vi kan dokumentera i minsta detalj, och sedan ge en vetenskaplig ram för dessa profetior på en så avancerad nivå att vi ser på saker och ting på ett totalt annorlunda sätt.

Så, låt oss gå tillbaka till 2012 Enigma för en liten stund. De flesta av er har sett den videon. Ni kanske kommer ihåg att jag diskuterade ett experiment som hade utförts i vilket en pytteliten, vad man kallade en ”buckyboll”, sköts genom ett galler.  Gallret är 100 nanometer brett.  Bollen i sig är bara omkring en eller två nanometer vid.  Den går genom gallret och görs till en våg. 

Bollen är avsedd att vara ett makroskopiskt objekt och går genom den här lilla springan, och av någon orsak blir den till en icke-lokal våg.

Vad menas egentligen med quantum non-locality?  Med det menas att du inte vet var någonstans i rymden som vågen befinner sig.  Du vet inte heller var vågen är i tid.

Quantum non-locality visar att ju mer du försöker komma på var den är i tid, ju mindre kan du finna den i rymden, ju mer du försöker komma på var den är i rymden, ju mindre kan du finna den i tid.

Om du tittar på kvantfysikens ekvationer så är det välkänt inom kvantmekaniken att tiden måste vara både bakåt och framåt – den måste vara komplett ickelinjär i traditionell mening.

Albert Einstein har gett oss Relativitetsteorin och den kan tala om för dig att när du reser genom rymden så är det inte en tom rymd.  Vad kallade Einstein rymden?  Han kallade den inte rymden, han kallade den rymdtid.

Orsaken till att han kallade det rymdtid beror på att han sa att vi rör oss genom något som gör att tiden börjar gå snabbare när vi går genom rymden.  Så man kan bokstavligt talat vara i ett rymdskepp, lämna Jorden under två veckors resa med ljusets hastighet, komma tillbaka och det är 500 år senare.

Vi vet att detta har gjorts.  Det gjordes faktiskt med en jumbojet som flög i den högsta höjd de kunde, där de hade små klockor på sig, eller små radioaktiva tidhållare, och de fann mycket subtila, men definitiva förändringar i tidens hastighet, bara baserat på hastigheten av en jet som går runt Jorden.

Så föreställ er vad som kan hända när ni går upp mot ljushastighet.  Detta är en bevisad princip inom fysiken: Allteftersom du rör dig genom rymden, rör du dig också genom den s k tidsväven, rymd-tid-väven, som Einstein kallade den.

Det var ett misstag som Einstein gjorde i sin vetenskapliga förståelse av tid-rymd.  Det kan vara ett misstag, eller det kanske är så att han räknade ut det och att han inte ville tala om vad han hade upptäckt.

I Einsteins Relativitetsteori förmodas det att den enda riktningen du kan röra dig in i är framtiden – om det är rymd-tid så är tidsdimensionen bara endimensionell.

Men vi vet faktiskt nu från Dewey Larsons fysik, som ni kan se på min 2012-video, att hela det sätt som kvantvärlden är byggd på är att där är en domän i vilken tiden som vi tänker oss den är tredimensionell, och rymden som vi tänker oss den är endimensionell.

Världen utväxlar hela tiden energi fram och tillbaka med rymd-tid. Vi kallar det tid-rymd där och vi kallar det rymd-tid här.

Så detta tid-rymd-rike över där sänder energi in till rymd-tid och det går fram och tillbaka – och det är vad som skapar materia.

Skälet till att detta är viktigt är att om man kan gå över till tid-rymd, då kan man faktiskt resa en fysisk distans och gå tillbaka till rymd-tid. och man har nu tidsrest… och det är inte bara framtiden.  Man kan faktiskt resa till det förflutna.

Om ni reser i den riktning som Jorden roterar och ni reser framför där Jorden roterade när ni lämnade den, då hamnar ni i framtiden, för ni återkommer i rymd-tid framför var Jorden var i sin tidslinje när ni lämnade den.

Om ni reser västerut så är det till det förflutna.  Österut är framtiden, väst är det förflutna.  Och återigen, det kommer att låta idiotiskt, för de som är outbildade i detta kommer att förinta mig på Internet och säga att jag pratar strunt.

Men faktum är att detta mycket väl kan bevisas.  Jag har haft skrivelser från människor som säger att vetenskapen i 2012 Enigma är löjeväckande.

Ja, gå till www.reciprocalsystem.com.  Läs Dewey Larsons böcker för där finns flera av dem, och se själva hur han bryter ner vartenda litet problem i kvantummekaniken och visar att man måste ha tredimensionell tid.

Så vad jag säger är, om man kan gå över till tid-rymd så kommer det att se ut som allting gör här, därför att varje atom och molekyl runt mig just nu är här därför att det växlar med tid-rymd.  Så det är tid-rymd-materia på alla platser runt mig.

Det betyder att all den här materian existerar som en parallell struktur i ett parallellt universum och när man går över dit blir det den tredje dimensionen av rymden.  Det kommer att se likadant ut för energin i det är samma energi som finns här i rymd-tid.

Och det är här det verkligen blir förvirrande, om det inte redan är det (skrattar).

Ni förstår, i mitt sinne bekymrar jag mig inte över de här sakerna, de är för mig mycket naturliga.

Ni har faktiskt ett energetiskt par till er fysiska kropp som är i tid-rymd, okej? Men det finns alla dessa fördelar som er energikropp har i tid-rymd som den fysiska kroppen inte har här.

Vad jag bokstavligen berättar för er är att varje springa och vrå, vartenda litet veck i era hjärnor existerar som en parallell energistruktur som är kopplad med cellerna i era hjärnor, som passar ihop med cellerna i era hjärnor, som passar ihop med varje molekyl av DNA i era kroppar.

Detta är var ALLA tankeprocesser faktiskt uppträder.  De uppträder inte i era nervsystem alls, när vi talar om termer som intellektet.

Kroppen producerar vissa former av tankar.  Ni har ett autonomiskt nervsystem.  Ni har en cerebellum (lilla hjärnan) som gör att ni inte tappar balansen, försäkrar att man är balanserad genom att den arbetar med vätskan i kammaren i öronsnäckan, cochlean.

Ni har alla dessa grundsystem som försäkrar att hjärtat slår, att lungorna andas, att ögonen inte tar in all information som finns i periferin, så att ni kan fokusera på det ni tittar på.

Ni har en sållningsmekanism som sållar ut bakgrundsljud så att, om TVn är på och någon talar till er, ni kan lyssna på deras tal och inte höra TVn. Ni kommer inte att höra alla i ljuden och väga in dem samtidigt.

De här sakerna är biologiskt drivna system.  Kroppen gör dessa tankar för dig.

Hela det faktiska intellektet, allt av det faktiska tänkandet som ni gör i ert sinne är inte alls i kroppen.  Ni har en parallell kropp, en parallell hjärna, ett parallellt nervsystem som är ett handlingskraftigt nervsystem.

Men det liknar inte den fysiska kroppen för den fysiska kroppen har inte miljarder och miljarder strängar som kommer ut från den.  Den har inte en omedelbar energikoppling som gör att man kan se allt annat i omgivningen.

Vad jag ber er att visualisera som strängar är helt enkelt ett energifält.  I tid-rymd är ni en del av det energifältet och ert sinne är inte bara det som är skapat inom ert eget energifält.  Det är väldigt mycket påverkat av alla dessa andra saker som finns runt om er, inklusive tankarna från andra människor.

Det mycket fascinerande fallet med Norman Mailer, den berömde författaren som skrev en roman kallad Barbary Shore… i den här romanen började han med att skriva om en huvudkaraktär och gradvis ändrades romanen till att han skrev om en rysk spion.  Den ryske spionen blev fokus i hela romanen.  Han går in i minsta detalj.

Inom samma vecka som han avslutade Barbary Shore, blev en rysk spion arresterad i samma byggnad som han bodde – uppe på trappan och ner för hallgången.

Betyder detta att det fanns en ledning som gick genom luftventilen så att han kunde höra vad den här mannen sa?  Naturligtvis inte! 

Vad det betyder är, dock, att den där mannen var känslomässigt laddad, därför att han var i slutet på sin bana och han visste att han skulle åka fast, att hans sinne sände ut signaler.  Och Norman Mailer sinne är ett energifenomen som är känsligt för sin omgivning och han plockade upp signalerna som hade genererats.

Nu, igen, jag talade om experimentet där små bollar skjuts genom ett hundrananometers galler, en pytteliten springa.  De blev vågor bara genom att träffa gallret.  Det är som om det får dem till att kastas in och ut och går från rymd-tid, där de är en parikel, in till tid-rymd.

Den där solida partikeln, som har 120 atomer i sig… det är inte bara som en pytteliten sak.  Det är en boll, den har struktur, den har form. Den bokstavligen hoppade ut ur rymd-tid helt och hållet.

Den hoppade över in till ett rike där tid är tredimensionell, rymd är endimensionell, och den smetas ut – den är delvis i det förflutna, den är delvis i det nuvarande, den är delvis i framtiden.  I det tillståndet ser den ut som en våg för du kan inte mäta var allting är längre.

Så, ta nu in massor av detta. DNA-molekylerna är bara lite större än en ”buckyboll”, vilket betyder att DNA-molekylerna också är subjekt till kvantumeffekter i vilka molekylerna inom vårt DNA anpassas mellan att vara här i rymd-tid och bli i tid-rymd där de faktiskt dras ut genom linjär tid, och de är känsliga till alla de andra energifälten runt om dem.

Återigen, detta är vetenskap.  Allt vi gör är att vi börjar med Einsteins Relativitet.  Vi säger att allteftersom du rör dig genom rymden så rör du dig genom tid.  Ju fortare du rör dig genom rymden, ju fortare reser du genom tiden.

I tid-rymd kan du röra dig inte bara in i framtiden utan också in till det förflutna, beroende på vilken riktning du reser i.

Ryssarna har identifierat ”tidsfältet”, vilket betyder att om man skyndar på tidsfältet i ett litet område så kommer tiden att gå fortare eller långsammare i det området jämfört med allting annat runt omkring.  De har gjort massor av experiment med små armbandsklockor och saker där de satte in dem i tidsfält och tidsfältet gör att de går fortare eller långsammare.

Nu, pyramider är en av dessa saker som kommer att göra att dessa klockor förändrar sin hastighet, så en pyramid är en faktisk symbol av någonting som orsakar att en förändring uppstår.

Pyramiden är en symbol men den är också en teknologi – det är också en maskin.

Pyramidsymbolen är den som sträcker sig upp, den är någonting som sträcker sig mot himlen. Den representerar geometri och där är geometri som får tidsfältets energifält som jag talar om, att fungera.  Allt är baserat på geometri, vilken är mer komplex än vad vi kommer att visa i den här presentationen.

Tidsfältet är något som inte bara påverkar passagen av den linjära tiden, den påverkar också hälsan i våra kroppar.  Ju mer av detta tidsfält som flyter genom vår kropp, ju friskare kommer den att vara och, paradoxalt nog, ju långsammare kommer den att åldras.

Det är när tidsfältets flöde stoppas som man rör sig ut ur evigheten, det är då man rör sig ut ur tidlöshet.  Det är när tiden slutar att flöda genom dig som du stoppar upp med att vara en evig varelse och du börjar åldras.

Kom ihåg att den vetenskapliga studie som Deepak Chopra talade om i Ageless Body, Timeless Mind , där han tar ett antal äldre personer och han sätter dem i ett rum där det finns magasin och tidskrifter som är 40 år gamla.  Det finns radiosändningar, de har alla möbler, där finns allting från 40 år tillbaka.

Vad han fann var att inom en mycket kort tidsperiod hade personerna en märkbar omvändning där de började vända på åldrandet.  De faktiskt började bli yngre på ett sätt som är molekylärt och biologiskt mätbart.  Det beror på att tidsfältet började flöda igen.  De började få hopp.

Tidsfältet är det som ger dig inspiration.  Om du vill veta om tidsfältet verkligen flödar genom dig eller inte, så vet du det därför att du kommer att vara i ett tillstånd av upplyftande tacksamhet och positiva känslor.

Det är ett vetenskapligt faktum att ju mer ditt sinne går in i det tillståndet av resonans, av positiv attityd, av oräddhet, av mod, då orsakar du att tiden flödar snabbare genom dig vilket betyder att du har makten till evigheten på dina fingertoppar, vilken i sin tur betyder att du är i förgrunden på den mänskliga evolutionsprocessen.

Men, detta är inte något som bara beror på din genialitet och din hängivelse för en andlig väg. Det är något som har gjorts för dig av krafter som är mycket mystiska för de är mycket större än vad du normalt skulle tänka dig som ditt medvetande.

Ni vill tala om monoliten från 2001 (en film) och hur mystisk den var?  Det är inte ens början av vad vi talar om nu. 

Den här stora stenbumlingen visade sig och helt plötsligt så lärde sig alla dessa grottmänniskor hur man använder verktyg, och de kan döda varandra nu och de blev den dominanta arten.

Sedan, vid en tidpunkt när filmen går in i det nuvarande, visar sig monoliten på Månen.  Kommendörkapten David Bowman, i slutet på filmen, blir den nye Adam, den nya arten av mänskligheten, efter att han gått genom en stargate.

Det finns mängder av saker som är kända på insidan och det här materialet är ingen  hemlighet.  Det är inte en hemlighet.  Även då det har hållits hemligt, man har försökt att hålla det hemligt, men det är ingen hemlighet.

All den information vi behöver finns redan här så att vi definitivt kan förstå att vad som händer på Jorden är en naturligt uppkommande process.  Det är en gudomlig process som är motiverad av krafter av intelligens som skulle förbluffa vår föreställningsförmåga.

På den gamla tiden hade vi ett LAN-system, i vilket en dator var bara en monitor, och en skrivmaskin.  Du pluggade upp det till en central dator och allas lilla ”dummy- terminal”, som den kallades, pluggades in till den enda datorn.

På någon nivå är vi alla den här dummy-terminalen.  Vi förefaller separata, vi förefaller att vara någon som har ett ego som har en kropp, och vi identifierar oss med kroppen.

På någon större nivå är kroppen mer som en projektion.  Det är som om du har en prisma och ljus som går genom prisman och när den roterar ser du dessa regnbågar runt om i rummet.

Var och en av er är en av dessa regnbågar men skulle ni säga att i var och en av dessa regnbågar är alla en individuell ljusgenerator?  Nej.  Ljuset genereras genom vad det än är som träffar prisman.  Dessa individuella bitar av regnbågsljus är bara reflektionerna av det enda ljuset som träffar prisman. 

Om du verkligen vill gå in i den esoteriska vetenskapen och förstå vad de urgamla profetiorna berättar för oss och varför det är så relevant till det du kommer att få höra i det här föredraget, försök då att känna in till det faktum att hela det manifesterade universum som räknas, och energin i sig själv, endast är reflektioner av detta enda ljus.  Att allt som är synligt i universum, allting vi kan mäta, är en reflektion till vad vi tror är rymd och vad vi tror är tid.

Men när du verkligen börjar förstå vad tid är så inser du att du kan gå i vilken riktning du vill – framåt, bakåt och åt sidan.

När du förstår rymd, så inser du att rymd inte utgör något hinder om du kan hoppa genom tid-rymd, fram och tillbaka från rymd-tid till tid-rymd.

Du kan gå genom ett maskhål, eller genom en portal, eller vad du nu vill kalla det, från vilken punkt som helst i universum till vilken annan punkt som helst, omedelbart!  Det är så det görs för det finns ingen verklig lokalisering.

Lokalisering är en illusion som är baserad på vägens normer, så att vi har EN intelligent Supervarelse som har önskat uppleva mångfald, som har önskat uppleva separation så att den kan återförena.

I termer av hur det fungerar i vår Galax så genererar den intelligenta vågor vilka ni kommer att få se bevis för i den här presentationen, och dessa vågor uppgraderar hastigheten i det här tidsfältet eller av vad jag kallar ”källans fält”.

Vibrationshastigheten i källans fält håller på att öka.

Om den hastigheten representerar hur väl du tänker så är det inte annorlunda än att du uppgraderar din dator och går från den här löjligt dåliga processorn, där du knappast kan få någon av dina webbsidor att ladda ner för det tar för lång tid, och får denna verkligt snabba maskin där nu varenda sida – POOF! (blåser in i mikrofonen).

Ber om ursäkt för det (skrattar). Hon hoppade nästan ur stolen. Jag skall försöka göra det lite mer försiktigt nästa gång.

Okej, ni bröt mig ur min trans nu.  Nu, jag måste faktiskt tala från egot: (ändrar till falsk accent) Hur går det? (skrattar). Vad i helsike talade jag om?

(Tillbaka till sig själv) All right, vi måste få nerladdningen tillbaka här.  När vi förstår att det här energifältet är en del av Galaxen, att Galaxen är en medveten varelse, att den har energi som måste vara medveten, då förstår vi också att hela universum måste vara medvetet och det måste skapa liv.

Liv är den gudomliga sanktionen av all energi i universum.  All energi i universum är byggd för att skapa liv.

Fysikerna kalla detta ”Goldilocks Principle” och de har inte den ringaste aning om hur långt den principen går – den är inte för het, den är inte för kall, den är bara helt rätt.
 
 Detta är vad de talar om i termer av planeter som våra och hur vi har just rätt mängd av oxygen, just rätt mängd vatten, just den rätta temperaturen, allt detta är perfekt.

Det är inte en olyckshändelse. Livet på Jorden är inte någon slumpmässig liten sak som bara händer en gång i kosmos historia.  Livet på Jorden är faktiskt programmerat att vara här.

Vi måste göra oss av med den här idén att… ja, vi måste inte.  Jag försöker att inte använda måste och borde för dessa ord är mycket starka.  

Det skulle vara en fördel att vi lär oss att det finns krafter där ute som är mycket större än det mänskliga intellektet, mycket större än egot, mycket större än kroppen.

Där är former av medvetenhet som kunde vara en hel planet, som kunde vara Solen, som kunde vara Galaxen, vilket verkligen inte är mer än en bunt solar och planeter i ett stort kluster.

Ja, vi kan bevisa att det är vad som pågår.  Så jag skall börja visa er några saker här.

Den första kritiken någon kommer att ha när vi går in på en diskussion om 2012 är att de säger: Ja, det är ingen större skillnad, allting är sig likt.

(Diabild: Är detta bara en annan ”ordinär” tid i historien?).

Vi gör i stort sett samma saker nu som vi alltid har gjort.  Vi har ett litet framsteg här, en liten bit av framåtskridande här, men ingenting pågår just nu.  Det är ingenting unikt eller speciellt med den här tiden i historien.

Jag ber att få uttrycka en avvikelse.  Det här är en bild som ni kommer att se från eldsvådorna i Australien.

(visar diabild av en Koalabjörn som dricker vatten från en liten vattenflaska som hålls av en brandman, med en tass i handen på brandmannen).

Ni tänker kanske inte på det här, men vilda Koalabjörnar är faktiskt ganska farliga.  De klöser och river dig, de attackerar dig ilsket för att skydda sitt hem.

Men när det kommer till de här förändringarna på Jorden, var dessa Koalas mer än villiga att acceptera näring och kärlek från en människa.  En vild Koalabjörn!  Han varken river eller attackerar.

Detta är saker som människor inte verkar förstå.  Universum är byggt till att leverera de upplevelser som redan inträffar. 

Universum är inte en kosmisk tröstare som överräcker en slickepinne när du inte älskar dig själv och säger: Oh, jag skall just sända över alla de här personerna som kommer att älska dig för du älskar inte dig själv eller Oh, jag är så ledsen att du inte älskar dig själv, låt mig få sända över några älskande människor.

(skratt) Fungerar det så där? Vad händer dig när du inte älskar dig själv? Vad sänder universum till dig? Sänder det en slickepinne?
 
 Hej, titta på det där! Den personen älskar inte sig själv, den där personen har inte någon högre uppfattning om sig själv.  Jag har en docka nu, jag kan manipulera den dockan, jag kan göra så att den personen gör vad jag vill, för hon är för rädd för att gå emot mig.  De vill vara artiga. De har en så låg självkänsla att om jag säger till dem något jag vill att de skall göra så vill de inte göra mig upprörd.
 
Så vad universum faktiskt gör är, om du har en svaghet, om du har något du inte gillar, då säger universum: Oh, du tycker inte om det, jaa, jag har lite till, ta lite mer.

Tills du kommer till den punkten att du helt enkelt accepterar livserfarenhet och accepterar dig själv. Och när du lär dig att acceptera dig själv så kommer du inte att bli manipulerad, för du kommer att bestämma dig för att det är bättre att bevara din suveränitet än att vara manipulerad av någon annan.

Du bestämmer dig för att ditt sinnestillstånd, att vara positiv och upplyftande, är ett bättre tillstånd för dig att vara i än det tillstånd du kommer att tvingas gå igenom tillfälligtvis för att verkligen stöta bort någon som försöker manipulera dig.

Därför att de kommer att ta det personligen, de kommer att bli arga, de kommer att ösa hat över dig.  Det är vad de gör.  Det är vad dessa typer av människor gör.

Vi skall inte döma dessa människor, utom det att de än så länge är förvirrade.  De lever i en förvirring som gör att de tror att kroppen är vad de är och de försöker göra saker som tillfredsställer kroppen, på din bekostnad.

Detta är vad som pågår på hela den här planeten.  Detta är vad massor av detta prat som du hör om handlar om.  Vi talar om hur mycket korruption och girighet och ruttenhet som har förgiftat vårt samhälle och strukturen av civilisationen på Jorden.

I regeringarna, inom militären och företagen, inom skolsystemen, inom de finansiella systemen – igenom allting finns korruption, denna förmultning som uppstått.

Låt oss komma ut ur idén att detta är ett offermedvetande som vi går igenom.  Det är vad jag skulle rekommendera.

Du gör vad du vill, men detta är hur jag har bestämt mig för att leva: Jag vill inte bli någons offer.  Jag vill inte vara någons slav.

Jag begär och jag ber er att med mig just nu, genom era applåder, kräva er frihet och er suveränitet i det här ögonblicket.  Låt oss ta i hand på det!

(Applåder, hoande, visslingar) All right!

Om du kan kräva din frihet att vara positiv, din frihet från rädsla så är det den mest hotfulla saken till de negativa kontrollanterna i den här världen, för detta är ett frekvenskrig.

 En av de saker de inte vill att du skall ha är en positiv, älskande känsla i ditt dagliga liv. Om de kan få dig att tänka att du är på randen till undergång, att atommissiler är klara att förbränna Jorden, att ekonomin är färdig att kollapsa, att din regering är färdig att fösa iväg dig till koncentrationsläger, så är detta precis det de önskar.

De har piskat upp den här rädslan till en sådan grad att folk tar med sig vapen till folksamlingar där presidenten är, därför att Fox News vill att du skall tänka dig att Obama är samma gamla sak.

Jag struntar i om detta är vad ni tror på eller inte, men varje gång som Fox News talar om för mig att någonting är sant så är jag benägen att tänka att det inte är sant, baserat på deras tidigare historia.  Kan jag få ett ”Amen” på det?

(Applåder och hoanden).

Det är lite störande när ni börjar lyssna å Bill O’Reily och Glenn Beck och de säger exakt samma saker som alla era favoriter bland konspirationswebbsidorna.  Det är inte bra, det är inte vad vi vill ha, för Fox är en företagsentitet.  Det är ett propagandaorgan.

Det är också viktigt att förstå att många av konspirationssidorna har blivit sådda med propaganda.  Dessa sidor är inte oberoende bloggare som faktiskt försöker skaffa pengar och göra en ärlig inkomst.  Detta är människor som får sin inkomst från Pentagon och NSA.  Vi har haft intensiva diskussioner med människor om detta, människor som är insiders.

Så vad som händer nu är att på grund av att vi, som en planet, inte har älskat oss själva – vi har blivit fast i det här självföraktet och den här självfördömningen och den här rädslan för vår egen potential, den här rädslan för vår kraft – att universum inte har sänt oss dessa majestätiska, älskande, kosmiska ledare som är allvetande och allsmäktiga och kan anförtros värmen och oskulden hos ett ungt barn.

De har sänt oss onda mördare som inte sparar på några utgifter för att våldta oss, att stjäla varje cent av våra pengar.  Detta är vad som händer i universum, men det händer bara tills du inte längre behöver lektionen eller läxan. 

Om du lär dig att älska dig själv, kan då de negativa personerna fortfarande bli fixerade på ditt liv i en sådan utsträckning att det är allt du någonsin haft?  Nej.

Om du är en av de människorna som har gått igenom självförakt och skaffat dig ett positivt självkoncept och självförtroende, om du har lärt dig makten i att säga ”Nej”, i motsats till makten av ”Nu”, och du kan säga Nej till någon som försöker att manipulera dig – då helt plötsligt är du inte längre fjättrad vid den här känslan av skyldighet mot någon som är groteskt orättvis och ojust.

Du har nu möjligheten att säga ifrån, att stå upp för dig själv, till att möta dina behov, även om det betyder att det upprör någon.  Därför att om någon har nekat dig den respekt, den suveränitet och kärlek du förtjänar som ett perfekt Guds barn, då förtjänar du att skydda dig själv från den personen.

 Du förtjänar att kunna älska dig själv tillräckligt för att kräva din rätt att existera.

Universum ser att du lärt dig din läxa.  De personer som har berövat dig din frihet, och har tagit ifrån dig din suveränitet, kan inte längre göra det, för även en glimt av ljus i mörkret är tillräcklig för att visa dig hur rummet ser ut.
 
 Vi har haft tillräckligt av det där nu och det är ett massivt uppvaknande som pågår.

Project Camelot – och jag var en del av detta – råkade bli involverade i centrum av den här svininfluensakonspirationen.  Vi hade en situation som vecklade ut sig på scenen i Zürich mellan mig själv och ett annat vittne som argumenterade till favör för vaccinationer och är faktiskt en före detta operatör inom Majestic, som är den UFO-arbetande gruppen inom den neokonservativa, republikanska fraktionen av Den Nya Världsordningens världselit.

Han säger till dig: Du skall ta vaccinet.  Nu, garanterat, det finns mängder av forskning som säger att vacciner ger immunitet.  Vi säger inte emot detta.

Men vi överväger också vittnesutsagan från människor som Jane Burgermeister, en välkänd journalist som råkat gå den alternativa vägen när hon började komma på att Baxter Pharmaceuticals, som ni alla känner till, hade släppt ett vaccin och – tack gode Gud – dessa människor i Norge injicerade det i några råttor innan de gav det till människor, och alla råttorna fick svininfluensa och dog.

Oops! Hur kunde det hända? Jag vet inte hur det hände. Gjorde vi det?  Nej, naturligtvis inte.

Så, vi har också folk inom regeringen som inte är tillräckligt högt upp för att veta att den här svininfluensasaken kanske blivit manufakturerad och de har en mycket legitim oro för svininfluensan.

Det har hållits hemligt, men de tror att den kan mutera som den gjorde 1918, vilken, när du blir sjuk första gången inte blir så dålig, men när du blir sjuk andra gången och alla är döende – miljoner människor är döende!  Detta är teorin.

Låt oss ha i minnet att 1918 var världen inte tillnärmelsevis så civiliserad som den är nu. Saniteten var mycket sämre.  För att du skall kunna få någon av dessa influensor, oberoende av vad de är… får din hälsa skadad på ett negativt sätt, ditt immunsystem måste vara utarmat.

Vad är den största saken i den här nya vetenskapen som jag kommer att lära er om och som utarmar ert immunsystem?  NEGATIVA TANKAR!

Så, om de kan hålla er i rädsla, vilket betyder att du avskyr regeringen, du hatar presidenten, du hatar vad som händer dina barn i skolan, du hatar ekonomin, du hatar Federal Reserve.  Om du är arg och skräckfylld hela tiden och de sedan skickar ut ett litet virus, gissa vad som händer med dig?  Du får viruset!

Ett virus är en frekvensbaserad entitet.  Som ni såg i min 2012 Enigma video, polio, röda hund, alla dessa olika virus har en geometrisk struktur som är vågpartikelstruktur.  Geometri kan studsa runt in till tidsfältet och bli en våg.

Budakovski, vilket ni kommer att få se i den här presentationen, bevisade att vågstrukturen i en sjukdom är tillräcklig för att infektera frisk vävnad i ett hermetiskt tillslutet kärl.  Man kan ta en vågstruktur av en sjukdom, skjuta in den i ett hermetiskt tillslutet kärl och få dessa celler på insidan av kärlet att fånga sjukdomen.

En sjukdom är en sinnets sjukdom som har, som dess medium av överföring, medvetenhetsfält.  Det är på det sättet du blir sjuk.  Det är genom att gå ut ur din integritet. Näringskomponenten kommer i andra hand efter det.

När du befinner dig i ett område där alla är deprimerade för att deras levnadsvillkor är mycket svåra, då kommer de att bli mycket mer sjuka för att de är så negativa.

Så, nu frågar jag er detta, om ni kan respektera er själva tillräckligt för att inte längre låta dessa människor komma in i era liv på en personlig nivå, finns det då en Hundrade-apan-effekt för planeten?  Naturligtvis!  Naturligtvis! Det är vad som händer just nu!

Vad jag sa på den här panelen i går kväll, vad jag sagt i radioshowen och som jag just gjorde med Project Camelot på torsdagen, vad jag förbereder att säga på min webbsida är, att vi nu är vid en punkt där vi har tagit examen.

Jag fick veta detta för ett år sedan.  Jag började faktiskt få veta detta för två år sedan.  Det har nu hänt.

Vi har tagit examen från behovet att ha Den Nya Världsordningen till att styra showen.  Det är över.  Det kommer att ta slut inom ett år.

(Applåder)

Jag försöker inte att vara ett medium.  Jag talar om fakta, jag talar om det enkla faktum att ni inte kan ljuga för människor som känner sanningen.

Vad krävs för att en lögn skall existera?  Det krävs en frånvaro av information.  Det krävs att du inte vet om att det är en lögn.  Därför att om man ljuger för dig och du vet att det är en lögn, då är det ingen lögn.

Den blir en uppenbar, löjlig krok som den här personen ger dig.  Det blir en situation som kan avhjälpas därför att du kan börja skratta när den personen säger en lögn. Därför att du känner till sanningen.

Vi tittar på det avledande systemet, Ponzi-skammen och internationella bankirer som blir  slitna isär därför att de andra länderna är trötta på att spela spelet. De har nu mer ekonomisk makt än de gamla europeiska vita män som styr NWO och Illuminati – de har inte längre det inflytande som fordras för att kunna göra det de gör.

Vad jag föreslår till er på en även mer väsentlig nivå är, att allt detta är något som verkar hända som ett resultat av naturliga följder av händelser.

Men på en annan nivå är det ett energetiskt fenomen som är programmerat att inträffa genom en rörelse in till en högre energetisk frekvens.  Den frekvensen gör oss mer närvarande i oss själva.

Det bästa du kan göra för planeten, det bästa du kan göra för att rädda barnen, för att undvika svininfluensan, för att skydda dig själv och dina finanser, och att skapa en bättre värld för framtida generationer, är att stanna i det där tillståndet av positiv, upplyftande frid och tacksamhet.  Kan jag få ett ”Amen” till det?

(applåder) Tack så mycket.

Och jag menar inte att jag är den ni skall gå till för svar.  Ni kan sända mig era emails. Jag är glad åt att få läsa dem.  Jag läser alla mina emails.

Men detta är någonting som var och en av oss gör.  Jag har bara märkt en effekt som händer hos alla.  Om du vill bli religiös för en minut, återkomsten av Kristus, eller Messias återkomst är något som händer alla.

Jag talade med Jordan (Maxwell) över en middag med Bill och Kerry häromkvällen och han berättade för mig att om du verkligen går tillbaka till det ursprungliga Gamla Testamentets dokumentation, att Messiasgestalten inte är en person, så ser du att den representerar den här förändringen in till ett helt nytt sätt att vara.

Så nu har han övertygat mig om att jag måste gå och titta efter detta själv.  Han har orsak att tro på att det är sant och jag är säker på att han har rätt, men jag behöver leta upp mina egna fakta.  Jag väntar inte på att någon annan skall komma och lära mig saker och ting.  Om jag hör talas om någonting som jag gillar så går jag och tittar efter och finner ut för mig själv.

Jag fick veta från min egen ledning, vilket är drömmar och visioner och profetisk information, att det skulle bli en stor förändring för Jorden och solsystemet.  Jag nickade inte bara med huvudet som en underdånig slav till någon högre makt och sa: Ja, ni har rätt, ni har rätt. Oh, min älskade mästare.  Jag skall göra vad du säger.

Jag sa: Nej, jag kan inte tro det.

Jag kan inte tro att hela världen kommer att förändras på en energinivå som kommer att göra vad vi är i nu att verka som den mest miserabla depression i jämförelse.  Att det liv som vi har nu kommer att bli 100 gånger mer harmoniskt.  I vilket saker som omedelbar telepati, levitation, telekinesi, healing och flygande är så utan ansträngning att det är lika lätt att göra som att öka och minska diafragman så att dina lungor kan andas.  Det krävs ingen extra ansträngning.

Det verkar vara vad som är på gång.  Där är alla dessa människor som har funnits i Jordens historia från en variation av kulturer – inklusive Jesus.  Och om du inte vill tro på att Jesus verkligen existerar så finns det mängder av andra kulturer du kan gå till och titta efter s k uppstigna Mästare… de finns där ute, män som har dessa förmågor, män som gör dessa otroliga saker.

Allt vad detta representerar är någon som är en liten bit längre kommen än vad du är… inte så mycket.

Vi vet att ETs som besöker oss är nästan helt och hållet människor.  Den största skillnaden från ett mänskligt utseende, som du någonsin kan få, är de så kallade Grå.

Majoriteten av människor – och vi får fler och fler whistleblowers som kommer fram och berättar för oss samma sak: ETs är vår familj.  De ser ut som oss, de har liknande typer av röster som vi har, även om de inte använder dem längre, därför att telepati fungerar mycket bättre och mycket snabbare.

Detta (visar på talande) är som ett uppringningsmodem.  Det är inget vidare, eller hur? (skrattar). Om jag kunde tala telepatiskt till er… PFFT.  Ursäkta (blåser försiktigt i micken) – hur är det?

Om jag kunde tala telepatiskt till er och bara ge er nerladdningen, BOOM, ni skulle få hela saken och jag kan gå ut.  Tack så mycket, god kväll!  Och jag var färdig.

Det händer redan, eller hur? Jag ger er holografiska plåtar.

Vad vet vi om en holografisk plåt? Man kan skära den i små bitar, man kan lysa med laser in i var och en av dessa bitar och vad händer?  Ser ni en sida av hologrammet?  Ni ser hela hologrammet!  Kanske bara lite dimmigare.

Så vad jag gör är att jag ger er alla dessa små bitar som verkar vara mycket odisciplinerade. Jag talar om kost, jag talar om hälsa, jag talar om politik, jag talar om vetenskap.

Men jag talar om samma sak.  Jag talar om er.

Vad är din identitet?  Vad… är… din… identitet?

Är det din kropp? Nej.  Är det rummet runt om dig just nu?  Det är en del av det.  Din kropp är del av det.  Människorna som sitter intill dig i det här auditoriet, eller om du tittar på detta på Internet, dataskärmen som du tittar på – den är en del av dig.

Stolen som du sitter på är en del av dig, den är din identitet.  När du går på marken, så är marken och Jorden också promenerande mot dig, inte bara det att du går mot marken. 

När du går ut och du ser den blå himlen, och du ser molnen, och du ser fåglarna, och du ser träden, och du hör vinden som blåser genom träden – det är du! Det är vem du är.

Energimässigt kan vi bevisa detta.  Energimässigt kan vi bevisa at alla cellerna i din kropp ändras vart sjunde år.  Vem du är just nu, den kropp du har, även om du har en stor, otrevlig vårta på ditt ansikte eller någonting sådant, så har den vårtan blivit komplett omgjord över sju års tid.

Okej, fint, vad betyder det?  Det betyder att energin som gjorde att du förändrades vart sjunde år flyter genom dig, men den fastnade inte där. Den fortsätter att vara.

Är det inte sant att luften som ni andas just nu när jag talar till er har potentiellt delats av varje person i människans historia? (skrattar). 

Varje person i världshistorien har andats luften som ni andas.  Den går runt och runt och runt och runt.  Den kanske blir renad men all energin är där och ni kan spåra den tillbaka.  Det kan bli vetenskapligt bevisat, lätt.

Så vem är du? Vem är du, egentligen?  Om energifältet som gör att ditt medvetande är interpenetrerat med andra människors medvetande, och vi kan bevisa det, vem är du då?

Är du bara det här egot?  Är ju bara den här delen av dig själv som känns som om det fattas någonting?

Därför att kroppen behöver saker för att överleva.  Kroppen behöver renhållning.  Om du inte duschar den för en tid kommer den att lukta ganska illa.  Om du inte går på toaletten kommer du att bli sjuk och slutligen dö.

Om du inte äter något kommer du att svälta ihjäl.  Om du inte dricker något kommer du att torka ut och dö.

Kroppen är skör.  Den kan skäras, den kan få brutna ben.  Du kan tappa håret, hudproblem. Allting kan gå fel med kroppen, och därför, när kroppen känner smärta så känner du smärta och det känns nu som om din identitet är i fara för kroppen är så identifierad med identiteten att vi förmodar att vår identitet är kroppen.  Men vi har nu vetenskapliga bevis för att detta inte är sant. 

Så din identitet är slutligen Jorden – The Gaia Hypothesis, James Lovelock. 

Din identitet är slutligen Solen – den som skapade alla de partiklar och molekyler som gör dig till den du är nu.

Din identitet är Galaxen.  Din identitet är Universum.  Energin som skapar det Universella Sinnet är du – det är bara i en långsammare, holografiskt fragmenterad form, liksom den där prisman som jag sa roterar och alla de små regnbågarna är där.  Det är allt det är, det är allt du är.

Men, det är allt du behöver vara för det bevisar att du är ljuset, du är kärleken, du är den Ende Oändlige Skaparen.

Det är allt du någonsin har varit, det är allt du någonsin kommer att vara och det är mer än tillräckligt, för vad det betyder är att du har gränslös potential.

Det är ingenting speciellt med mig.  Det enda som är annorlunda är att jag är mycket målmedveten för att göra det jag gör och jag är i kontakt med den del av mig själv som har tillgång till det högre medvetandet och det gör mig mer och mer förkroppsligad av vem jag är.

Ju mer du kommer i kontakt med det Högre Självet, med din sanna kosmiska identitet, ju mer blir du ett av de Levande Mästargenierna på den här planeten.

Om du hade en aning om vidden av vad du KUNDE vara om du uppriktigt får tillgång till din potential, då skulle det golva dig därför att varenda en av oss har potentialen att vara en Messias-figur, att vara världens frälsare.

Vi har alla den potentialen och vi gör alla det i varierande grad när vi börjar uppvaknandet.

(applåder) Tack så mycket.

Jag skulle kunna prata om detta hela dagen men vi har en mängd dia att se på, så låt oss fortsätta med det.

 (laser på dian: “Interplanetariska klimatförändringar: NASAs största hemlighet”)

Galaxen pumpar ut dessa vågor av energi som nu förändrar solsystemet och vi skall prata om det i mycket konkreta termer.  Ni kommer att få se alla bevisen för detta.

De fossila dokumenten går igenom 26 miljoner år gamla cykler såväl som 62 miljoner år gamla cykler som ni ser på diagrammet här. Vad orsakar att det händer? Allt liv på Jorden förändras spontant även i intervaller av tid?

Åh, det måste vara någon stor sten där ute som virvlar runt.

62 miljoner år är inte någon stor sten. Det är som en tredjedel av hela galaxen. Det är en fjärdedel, för galaxen är omkring en 240 miljoner år gammal sfär.  62 är ca, ungefär, en fjärdedel.  Den kanske är exakt en fjärdedel… det kanske är precis det.

Vad visste de forntida människorna, och varför måste vi komma ihåg nu?  Vad gör pyramiderna egentligen? Pyramider utnyttjar kraften i källfältet. Vi kommer till det om en minut.

Vi vet, och vi kan bevisa det nu, att den atlantiska civilisationen inte var något nytt.  Dessa pyramider runt om i världen är någonting som byggdes i konventionell historia.  De var byggda innan dess.

På den västra sidan på Kuba, som ni kan se på den här kartan, på detta Guanahacabibes – jag kan inte ens uttala det – på ön Guanahacabibes, söder om den västra spetsen på Kuba, där går ni ner 1½ km. Ja, det är inte så långt, men det är en lång väg ner under ytan av oceanen och där nere hittar man en nedsänkt stad, som den här länken säger på BBC News.

Detta är det enda officiellt släppta sonarfotografi av vad som faktiskt kan ses där nere. Ser detta ut som en slumpmässig bit av sand på havets botten?  Nej!

Detta är hur det faktiskt ser ut om du rekonstruerar det i en dator.  Det är en datorgrafisk tolkning av vad ni just ser här.  Är alla med mig? Det är inte något som bara kom upp som ett resultat av slumpmässiga geologiska processer. Detta är en struktur som byggts av människor.

Det här området kunde inte ha legat ovanpå marken, över havsnivån, innan 11 000 år sedan.

Paulina Zelitsky är här i en grotta på Kuba, som brukade vara Atlantis högland, och hon tittar på inskriptioner på grottväggen.  De är precis desamma som inskriptionerna som de såg målades på väggarna av dessa nedsänkta städer som de sände in sänkbara ubåtssonder i. Vad ni ser här är ett diagram av energifälten i solsystemet, vilka är, naturligtvis, koncentriska ringar som emanerar ut från centrum av solen.

De såg också dessa korsformationer målade på inskriptioner i dessa nedsänkta städer.

Här är det enda andra fotografi som hon någonsin släppt. Detta är en stillbild från en mycket längre film, där hon flyger en slags undervattensbåt genom den här staden.

Vad ser ni i fönstret på hennes monitor?  Skulle ni vilja se det närmare?

Det är inte bara en liten bit av sand på oceanens botten.  Det är en pyramid.  Skulle ni vilja se en pyramid i Egypten som den liknar väldigt mycket?

Här är den, den kallas Bentpyramiden i Dahshur, till höger.  Den är nästan identisk med vad ni ser till vänster och den är nedsänkt vid den västra spetsen på Kuba.

Den är där nere just nu.  Varför går vi inte dit och tittar på den?

Varför sålde de den här historien till National Geographic och det bara råkade vara så att de inte fick ut detta under 2003?  National Geographic gjorde ett 360-gradigt kontrakt.  De köpte alla rättigheterna.  Avsikten var att det skulle bli den största nyheten någonsin och komma ut under 2003 - och gissa vad som hände?  Pfft, ingenting!

Så vad vi har nu är bevis för att någon där ute som har ansvaret för att bygga in sigillet på dollarsedeln vet att dessa pyramider utnyttjar någon sorts energifält, därför att vad ni ser här är helt klart en energetisk, ickefysisk struktur som går ned till pyramidens topp här.

(På diabilden kan man läsa: Använder forntida platser ”energi”?

Detta ger nästa fråga. Jag talade om tidsfältet, jag talade om ryssarna. Finns det en teknologi i vilken man kan bygga någonting som tar den här naturliga energin, som gör fysisk materia och som flyter genom allting, och utnyttjar den energin i en given riktning?  Svaret på det är ”Ja”.  Ni kommer att få lite roligt nu.  Ni kommer att få se på några saker som redan är väl kända för sin existens och jag kommer att låta er bara tänka på dem.

Den första är bautastenar, som är uppresta stenar.  Jag vill att ni har i åtanke att höjden på en människa är bara en liten bit högre än var toppen av skuggan är på det här fotografiet. Dessa är enorma, enorma stenar.

Tror ni att kanske dessa enormt höga stenar byggdes av en orsak?  Tror ni att kanske dessa forntida folk satte dem här därför att de fick ut något av det? Är det endast en religiös symbol, eller sattes de där därför att de hade en teknisk användbarhet?

Satte de dessa gravstenar på er grav därför att det bara är dekorativt? Eller hoppas de att gravstenen ge någon slags energetisk effekt som håller er kropp bevarad och visar vägen in till livet efter detta?

Kan dessa stenar faktiskt skapa energivågor som ökar vår frekvens av medvetenhet, som får oss att må bättre, som gör oss friskare, som gör allting runt oss mer harmoniskt?

Om ni tror på möjligheten att dessa stenar kunde ställas i en position och förändra sättet som ditt sinne arbetar på, då går era tankar i rätt riktning.

De är enorma och det skulle vara massor av arbete att göra dem enbart som någon slags religiös symbolism.  Det skulle vara mycket mer troligt att människor skulle gå igenom allt det här arbetet om de kunde använda dem till någonting.

Nästa sak vi skall ta en titt på är dolmens (förhistoriska megaliter). Dessa är stenkällare.

Hur skulle det vara om du kunde bygga en liten stenkällare, en liten stenstruktur, gå in i den och låta den dra in energi så att, medan du sitter där, du mediterar och den ökar din vibration?

Den höjer medvetandefrekvensen inom dig medan du är på insidan och allt du måste göra är att sitta under den här absolut kolossala stenen som, om den skulle falla, skulle krossa dig till en platt pannkaka ögonblickligen (skratt).  Mycket riskabelt.

Det här är Kilclooney på Irland.  Titta på den här saken!  Titta på hur den här gigantiska stenen som väger mer än 2 18-hjulslastbilar, minst, om inte mycket mer.  Om den lilla stenen skulle falla ner på toppen av andra stenar, skulle den platta till dig helt.  Och ändå, där är den och med alla jordbävningar och med alla Jordens förändringar som har pågått, så är den fortfarande riskabelt balanserad här uppe.

Här är en annan som är riskabelt balanserad.  Varför går de genom så mycket besvär? Tror ni verkligen att en grupp människor gör detta bara för att det verkar roligt att göra det?  Tror ni verkligen att de skulle gå igenom det här med risk att bli krossade genom att försöka att så riskabelt balansera dessa mycket, mycket massiva stenar, bara för att det är skoj att göra det?  Jag tror inte det.

I det här fallet ser ni att den egentliga delen av stenen har brutits av och fallit ner på marken. Men meningen är densamma.  Syftet är, titta på vad som pågår där. Du går ner under, du mediterar och du blir uppladdad.

Detta är ett exempel på en mer avancerad struktur där en vägg har byggts runt om dig. Så snart du gått på insidan av den väggen har du en mycket, mycket högre energetisk laddning, och du har fått ett litet andningshål.

Det här är en annan från sidan.

(Någon i publiken frågar efter platsen där fotona togs).

Ah, du vill gärna veta det, ja? Nej, faktiskt så gjorde jag dessa i hastigheten och jag vet inte var alla dessa platser är, men de är lätta att hitta på nätet.  Bara titta efter dolmens och du hittar dem snart.

Gå till Google bilder, Google dolmen, ordet dolmen och du börjar hitta dessa saker.

Barrows är nästa sak.  Barrows är kullar. Idén är här att du faktiskt borrar ett hål i marken, under kullen.  Där är en rund kammare på insidan av kullen – detta är välkänt – du går in där och du har en liten fest och du mediterar.  Den är tillräckligt stor för att du kan ta med en grupp människor.

Den gör samma sak som en dolmen utom det att du gräver in i Jorden nu. Så, här ser ni några kullar eller rösen.  Och här ser ni hur väl strukturerad den är: Silbury Hill är den största.

Här är entrén… naturligtvis, den engelska regeringen har varit vänlig nog att sätta järngaller framför så man kan inte gå in där.  De vill inte att du skall kunna använda den teknologin mer och de är antagligen oroade över att hitta kondomer och sådant på insidan, ärligt talat (skratt). Men det är inte det den byggdes för, nödvändigtvis, eller kanske den var det.

En del av dessa kullar eller rösen är längre, och du har också Mound Builders i USA.  Ni har alla dessa andra saker som Serpent Mound i Ohio som ni kan gå till och se det här i USA.  Jag tar bara upp de engelska kullarna just nu.

Stonehenges är som alla känner så väl till och alla älskar.  Därför att nu har vi stående stenar som den ensamma stenen vi såg tidigare, förutom det att nu är det vissa områden där energin är så hög att långa rader av stenar har ställts tillsammans för att det skall bli ännu mer kraftfullt. 

Fåren tycker verkligen om att vara nära dessa stenar.  Faktum är att djuren faktiskt kan känna detta mer än vi kan.

Dessa stenar ställdes inte där av en olyckshändelse.  Och igen, i det här fallet, har vi en kombination av en kulle och en stencirkel. Vi har en stencirkel på framsidan, här, och om man går genom den vägen ner till mitten går man in till kullen och man går in och mediterar.

Kanske stencirkeln framtill hjälper till att fokusera energin som flödar genom centrum av kullen.

Här är en annan stencirkel, en som bara hänger ut i mitten på den engelska landsbygden. En del av dem finns i Frankrike, en del finns i Tyskland.  De finns på Irland också.  De finns över hala platsen.  Här är en till.

En av de mest imponerande, vilket tyvärr har tappats bort genom tidens härjningar i stor utsträckning, är Avebury.  Vad ni kommer att få se här, om ni tittar närmare, är att alla dessa olika stenar, alla dessa olika små prickar som ni ser när vi fortsätter här, representerar individuella stenar.

Den här ser ut som en jätteorm.  Här är huvudet och här är vad den har ätit, i dess mage… om ni tittar uppe på toppen i mitten här så ser ni två små ringar på stenens insida.  De representerar måltiden och sedan är här svansen nere på botten.

Här nere är en av kullarna.  Detta är Silbury Hill, den bästa kullen av alla, den mest berömda och den mest välstrukturerade.

Titta på geometrin.  Titta på hur den är en perfekt jämsidig triangel mellan huvudet på ormen och svansen på ormen, Silbury i mitten och sedan här är området här uppe.

Vad detta var till för, det var en gigantisk teknologi.  Detta är en maskin.  Det är en maskin som är byggd för, baserat på… när ni tittar runt den, konturerna av bergen, konturerna av land så att några människor går in i det här området just här och de har ett stort party och alla mediterar de och sjunger och springer runt och gör roliga saker, och de förändrar sitt medvetande hos sig själva och hos planeten.

Detta är vad allt det här byggdes för.  Det är en medvetenhetsteknologi.  Naturligtvis, Stonehenge är det bästa exemplet av alla, dessa Sarsen Stones som de kallas är gigantiska i storlek och mycket vackra att se på.

Vad ni kanske inte inser är att, en gång i tiden, var det en hel ring av dem, som det här. Detta är vad de brukade se ut som.

Alla stenarna som har fallit har identifierats i jorden, för ju mer de faller ner under tid som går, ju mer det regnar varje år, så faller de mer och mer ner i marken.  Men de har hittats alla.  Så detta är känt för att vara sanningen, jag hittar inte på det.

Vad vi vet är att Stonehenge användes till att identifiera solstrålar och när Månen och Solen förflyttade sig, och vad som skulle hända då, för under vissa planetariska uppställningar, vissa tider på året, blev dessa zoner på Jorden mycket mer energetiskt aktiva.

Är dessa forntida strukturer sammankopplade? Svaret är ”ja”, genom vetenskapen om leylinjer.  Detta gjordes av Sir Alfred Watkins och vi skall tala lite om honom.

Han fann på 20-talet att forntida platser linjerades upp i raka linjer, som han kallade leys. Platser från extremt skilda tidsåldrar, hundratals år mellan dem, vara alla kopplade med varandra.  Detta inkluderar den Neolitiska tidsåldern (vilket är stenåldern) bronsåldern, järnåldern och den kristna eran.

Han kunde använda den här kameran till att i grunden kunna se över långa distanser och se om saker låt i en rak linje.  Vad ni ser här är summeringen av den massiva mängden av forskning han gjorde. Vad ni ser här är, vartenda ett av dessa ord är olika forntida, heliga platser.

Ingen har någonsin kommit ut öppet och sagt: Oh, förresten, alla dessa heliga platser har byggts i en rak linje.  Det fordrades en man som Alfred Watkins för att analysera detta och upptäcka det för sig själv.

Men gissa vad mängder av dessa saker är?  De är katedraler.  Tror ni att kanske Tempelriddarna visste att där var något som pågick?  Hm.  Tror ni att kanske de visste att de skulle bygga på den linjen och inte bygga utanför den?

Tror ni att kanske, om man bygger en kyrka som fungerar som en tratt för den här medvetandeenergin, att om man bygger det där kupoltaket på kyrkan av sten, över den där linjen, att det kommer att dra till sig mer av det här energifältet från universum och att, genom att göra så, det kommer att uppenbara ett högre medvetande?

Tror ni att kanske blyglasfönstren och den gregorianska mässmusiken skapar harmoni som hjälper er att harmoniseras med fälten? Absolut!

Så, här är samma människor från hans Stonehenge klubb, Straight Track Club som den kallades för, jägarna efter leylinjer.

Här är en kulle som hade träd som växte runt den.

Här är en liknande ring av träd utan en kulle.  Detta är en naturlig effekt, orsakad av dessa energifält, därför att de har cirkulära formationer.  Ja, det är en hyperdimensionell effekt. Dessa utnyttjar hyperdimensionell energi därför att den energin är vad som gör materialet som bygger stenarna.

Låt mig säga det igen. Materialet som skapar dessa stenar, stenen själv, det faktiska hårda materialet, är byggt från hyperdimensionell energi, energi från tidsfälten som flödar in till vår rymdtid.

Enligt Dr Dewey Larson: Vad allt material är byggt av är detta hyperdimensionella utbyte mellan tredimensionell tid och tredimensionell rymd.  Detta är allt det är.

Så naturligtvis kommer vi att få tidsavvikelser.  Men det är också energi som bygger oss.  Den bygger vårt DNA.  Den bygger din kropp, så när du får mer av det flödandet genom dig, då får du mer hälsa och vitalitet.

Därför att det är energin från ditt medvetande, därför att det ÄR medvetande, det kommer också att ge dig ett mer avancerat intellekt.

Så sättet som vi faktiskt kan bevisa att detta globala nät, dessa energilinjer, har en hyperdimensionell effekt som kan totalt putta ut dig från vår tredimensionella rymd av längd, bredd och höjd – den tredimensionella världen – är med Ivan Sandersons forskning.

Han undersökte ett massivt antal olika försvinnanden av skepp och flygplan.  Vad han gjorde var att han tog allting från början av flygningarna, han gick hela vägen tillbaka till de första flygplanen och ännu tidigare för skeppens dokumentering.  Han tittade på vartenda fall av försvinnande sedan planen upptäcktes.

Han fann att majoriteten av vad han hittade samlades alla runt tolv punkter på Jordens yta. Det var totalt oförutsett.  Det är inte den förhärskande informationen och detta gjordes på 60-talet.

Den här mannen skulle ha behandlats med så mycket respekt som t ex Edison eller Einstein eller Alexander Graham Bell eller bröderna Wright på grund av hans enorma upptäckt.  Tolv nyckelpunkter runt om i världen där plan och fartyg försvinner helt spontant.

Han tänkte inte på något särskilt när han började med att göra detta.  Allt han gjorde var att han slog upp varje försvinnande och gav det ett häftstift, och var fanns alla häftstift när han var färdig?  De fanns på tolv platser.

Ännu underligare är att de tolv platserna inte är bara slumpartat spridda runt Jorden – de är alla på samma avstånd från varandra.  De är harmoniskt balanserade med varandra. De är alla på samma distans oavsett när man tittar på de som är nära varandra.

Om ni förenar punkterna får ni en helig geometri som råkar vara samma geometri som finns i polioviruset, samma geometri som är i många andra virus på kvantnivå, inklusive HIV.

Men det är inte bara en negativ, giftig sak som virus, det är en mycket positiv sak som är den fundamentala byggstenen i fysisk materia, och biologi, och liv.  Det är en ikosaeder (en kub med 20 sidor).

Så här är det – detta är Bermudatriangeln.  Uppenbarligen känner ni till den här.  Tro mig när jag säger er att det är många, många flygplansförsvinnanden som inte kan förklaras och de har aldrig hittat någon oljefläck på vattenytan.  Allt de funnit är försvunna plan.

Det är på radarn ena minuten och det är försvunnet den nästa.  Där finns ingen oljefläck, där finns inget vrak, ingenting.  Och de hittar inte någonting på ytan, inte på havsbottnen heller. Det är försvunnet.

Vad som hänt är att det passerar genom en portal.  Det passerar genom en tidväg – en väg in till en annan verklighetsfrekvens, ett parallellt universum i vilket tiden är tredimensionell.

Här är de tolv punkterna som han upptäckte med sina häftstift.  (refererar till diabilderna: Ivan Sandersons Vile Vortices – som visar en världskarta med trianglar i ett mönster).  Ta en nära titt här.

Ni ser Bermudatriangeln utanför Floridas kust.  Ni ser en annan nära Brasilien i Sydamerika. Ni ser ännu en här på Afrikas land.  Och en annan här nere vid Sri Lanka.  Ni ser en som finns i Himalayas berg… allt detta galna stoff som Mästare och läran om Bortre östern Life and Teaching of the Masters of the Far East), Tibet, allt detta här uppe.

Ni har också en del som ligger ute i mitten på Stilla havet här, vilket är ett verkligt ensligt område att fastna i. Påskön ligger här nere.  Sedan har ni en här som är Djävulstriangeln. Den har officiellt deklarerats som ett katastrofområde av den japanska regeringen.  De tillåter inte att man flyger eller seglar genom det området.

Ni har också två områden här i Australien, och detta är mycket viktigt.  Australien, om ni ser här, är den enda kontinent som är totalt fäst mellan – faktiskt fyra stycken.

Därför att vad han inte visade oss på den här kartan är att där är en här nere på Sydpolen, en här uppe på Nordpolen.  Så ni har fått en, två, tre, fyra… Australien är geometriskt perfekt i centrum av fyra av de viktigaste knutpunkterna.  Så det finns massor av konstigt stoff här.

Och det exakta, geometriska centret av knutpunkterna råkar vara precis där Pine Gap är, vilket är en av de största underjordiska baserna där allt det här görs. 

Man förenar punkterna och får en ikosaeder, som ni ser här till vänster är geometrin.  Detta är vad som ser ut som överlagrad över Jordens yta, här till höger.

Det här är när det blir ännu mer intressant.  Dessa tre ryska vetenskapsmän, och alla skrattar när jag säger deras namn: Goncharov, Morozov och Makarov.  Se, ni skrattar inte därför att jag sa att det inte är artigt att skratta, så nu vill ni inte skratta (skratt).

Vad de gjorde är att de gick igenom och de tittade på varenda linje som upptäckts av Sir Alfred Watkins, minns ni mannen som gjorde leylinjerna?  Vi talade nyss om det, hur alla dessa kyrkor och alla dessa neolitiska platser och järnåldersplatser och bronsåldersplatser… de ligger alla på raka linjer.

Jaa, dessa ryssar tog varenda en av dessa saker som Alfred Watkins upptäckte, och de tog varenda ANNAN struktur de kunde hitta runt om i världen – den Stora pyramiden, Stonehenge, Påskön, tempel och pagoder i Asien, Kina och Japan.

De tittade på varenda mystisk, monolitisk (vilket betyder stor stenstruktur) de kunde finna varsomhelst i världen och de fann att varenda en av dem passade in i ett enskilt nät som var mycket enkelt att konstruera.

Allt man behövde göra var att börja med samma tolv knutpunkter som Ivan Sanderson fann, där dessa tid-rymd-böjningar skall ske, ta dessa tolv knutpunkter, förena punkterna precis som jag gjorde… det är ikosaeder. 

Men sedan, ikosaedern har en underlig egenskap.  Det är en geometri som, för att den är perfekt, kan vara omvänd.  Det är en matematisk sak man kan göra när man vänder geometri in och ut, bokstavligen talat.  Det är vad det skulle bli.  Om man lägger till strukturen, gjord av trådar, kan man faktiskt vända den in och ut och bygga om den, men bygga den baklänges.  Bygga geometrisk omvändning av den.

Allt du behöver göra är att vända på ikosaedern och göra den så att den passar in tillsammans med den ursprungliga ikosaedern och du får det här nätet.  Här är det.  Så, jag vill påpeka för er igen, för detta är lite förvirrande om ni inte vet vad ni tittar på, att alla de ursprungliga punkterna är fortfarande där.  Här är Bermudatriangeln, här är den som finns på den södra spetsen, här är de två som jag talade om runt Australien, den är här uppe, här är den på Sydpolen. Så de är fortfarande här allihop, men nu har vi lagt till i den geometriska motsatsen.

Om ni enkelt bygger den här geometrin har ni nu ett diagram som visar var varenda forntida plats i hela världen har konstruerats på.  Över 4 000 platser.  De kunde inte finna en enda en som var någotsånär imponerande som inte var byggd på det här nätet.  Varför tror ni att det är så?

Om ni har en ståltråd som skall gå till någonting som ger kraft till en elektrisk anordning, skulle ni då sätta ståltråden under armhålan och vänta på att det skall fungera?  Nej.  Ni pluggar in den i väggen.

Om man bygger en pyramid och man inte bygger den på det här nätet, tror ni att det skulle fungera?  Inte i närheten av att bli bra.

Ni måste bygga den där energin är.  Detta är varför de som bygger fusionsreaktorerna letar efter vissa platser där utrustningen fungerar. Men om de flyttar den till en annan plats så fungerar den inte längre.

De har tagit upp detta på 60 Minutes och talat om det.  Ja, vi förstår det inte. Oh det kan inte fungera.  Sedan säger forskaren: Jaa, hela teknologin är fel.

Nej.  Det beror på att om du är på nätet så fungerar det. 

Det är mycket enkelt. Låt oss sätta allt av kall fusionsutrustning på nätet där den fungerar, sedan skall vi vira upp den och så är vi färdiga.  Bara bygg den där den måste placeras.

Det är mycket enkelt.  Vi har energi på en plats och inte någon annanstans.  Det råkar vara tidsfältets energi. 

Titta här på vad som finns mer.  Ni har åsen mitt ute i Atlanten.  Detta är den vulkaniska åsen som definierar vad som trycker isär de två kontinenterna.  

Om ni tittar på nästa nät, som är Becker-Hagens nät, så har de i grunden tagit samma sak… de svarta prickarna är Ivan Sandersons tolv virvelrörelser, igen, allt det där med tid-rymd-böjningen som pågår där.  Ni har alla de punkter av den geometriska omkastningen av ikosaedern.

Men vad de gör är att de faktiskt tar två ikosaedrar och de sätter en av dem ur fas med den andra.  Hellre än att kasta om den tar de bara en andra ikosaeder och gör den lite ur fas.

Vi har en telefon som ringer.  Det är ett tecken.  Behöver ni en paus? (publiken svarar). Nej?

Ser du Kerry, vi har ett myteri här, vad skall vi göra?  Trupperna vet inte vad de skall göra.

Okej, vi gör en kort meditation och mentalt rengör rummet.  Det var därför vi fick en telefon som ringde och distraherade mig.

Jag ber att ni bara tar några minuter och tar ett djupt andetag nu.  Om ni behöver använda toaletten så var snälla och gå, det kommer att bli nog med tid för att ni kan få en paus om ni behöver det.  Jag blir inte förolämpad, jag lovar.

En del av er är orubbliga och kommer bara att stanna kvar och gå igenom det här, det är fint. Hur ni än gör är okej, jag dömer ingen.  Vi kommer bara att skratta åt er så fort ni är ute ur rummet.  Jag kommer att skämta om er (skratt).

Låt oss gå in till den oändliga friden i det här ögonblicket.  Du kanske vill blunda, du kanske vill koppla av lite.  Bara ge dig själv över till kosmos kärleksfulla närvaro.  Låt dig känna ljudet av intelligent oändlighet som talar till dig i ögonblicken mellan ögonblicken.

Ge dig själv en möjlighet att koppla av in till fullt medvetande om vem du är. Känn dig bekväm i skönheten hos dig.  Njut av den gudomliga energi som gör dig till den du är.

Allteftersom du går djupare och djupare in i dig själv blir du en pyramid, du blir en upprest sten, du blir en lins av ljus för kosmisk energi att flöda igenom. 

Det fordras inte att du ger några pengar, det fordras inte någon avancerad grad eller universitetsutbildning.  Det fordras inte att du skall dricka något, äta något, ta några piller eller röka något.

Allt som fordras är frid.  Allt som fordras är stillhet.  Allt som fordras är vetskapen om att du är mer än din fysiska kropp, att du är ett gudomligt ljus, en strålande gåva från kosmos.

Att all negativitet som har hängt runt dig kan bli renad, liksom en traditionell husmor skulle rena hemmet med en sopborste.  Med alla dörrarna öppna kommer dammet att flyga ut.  Golven blir rena.

Det blir lättare och lättare att gå runt ostörd, att uppskatta belöningen i ditt eget utrymme, belöningen i din egen suveräna identitet.

För när du lär dig att älska dig själv kan du ha dessa gränslinjer, du kan sopa ut dammet i ditt eget liv som vi nu gör på planeten.

Den luft som passerar genom dina lungor är den levande passagen för universellt ljus som bär dig som en flygande matta för att landa osynlig som en flotta i skyn, land som är bortom fysiken. 

Du har äran att få vara dig själv i det här ögonblicket.  Du har en möjlighet att expandera ditt medvetande så att sinnet som tänker genom hjärnans hårdvara inte bara är ditt personliga egos sinne utan det universella sinnet som är mycket mer än bara ditt eget personliga själv.

Det är Självet med stort S. Låt oss uppleva det Självet, därför att när du gör det flyter energin genom dig och det är en energi som skapar en ogenomtränglig sköld där ingen negativitet kan komma in.

Det är en levande farkost av ljus, den Heliga Graalens skål, som tillåter dig att vara perfekt suverän i sinnet och i kropp och ande.  Genom att leva genom det medvetandet lever du i närvaron av din eviga medvetenhet, din oändliga identitet, som aldrig kommer att upphöra genom förlusten av en kropp.  Det är mycket mer än den.

Ditt sinne är information och informationen har identitet och identiteten är Universum.

Så, nu vill jag börja med att ta er tillbaka till era medvetna sinnen.  De flesta av våra vänner har varit på toaletten nu, så vi är alla tillbaka i rummet.

Jag vill att ni tittar igen på det här nätet.  Öppna era ögon och låt oss meditera på det nätet under en minut.  Ni ser det underliggande, geometriska ramverket av Jordens sinne.  Detta är hur det har byggts och detta är vad som strukturerar kontinenterna på det sätt de är.

Titta på hur kusten utanför Rio de Janeiro har tryckts in av den här knutpunkten.  Se på hur hela formen på Sydamerika definieras genom linjerna som omger det.  Det finns många, många exempel på detta.

Detta är det utsträckta mönstret som Jorden gör allteftersom den expanderar.  Ni kan se kedjorna av öar som är delar av cirklar. Här är en annan ökedja som är del av en större cirkel.

Koppla ihop dessa knutpunkter.  Titta på de två punkterna i mitten, de ser ut som celldelning. Och det är inget misstag.

(Lyssnar och svarar någon som talar till David): Oh, verkligen?  Det är intressant.  Jag var just informerad om att det var en UFO-iakttagelse alldeles utanför byggnaden vid tiden när mobiltelefonen ringde. (David skrattar, publiken svarar an). Tro det eller inte!  Men, ah, det är ganska häftigt.

Ja, tack för att ni visade er.  Faktiskt så är det en hel drös av dem i taket här (skrattar).

(Applåder)

Häftigt, all right, förhoppningsvis är ni lite mindre hypnotiserade nu och vi skall gå tillbaka till ett tänkande sinne så att ni kan följa mig här.

Vi bevisade att de forntida platserna utnyttjade användningsbar energi.  De ryska pyramidforskarna har nyckeln.  Ryssarna, efter att järnridån fallit, hade allt från sina militärindustriella komplex, allt från sin infrastruktur och de hade laboratorier tillgängliga för att kunna bygga pyramider och studera vad de skulle göra.  Och det var vad de gjorde.

Här är verkliga fotografier av de ryska pyramiderna.  Titta på de här.  Dessa är enorma, de här är små, mycket små, dessa små prickar här nere.  Dessa är människor, okej?  Så titta på den där, titta på storleken på den.

Här är någon som poserar framför den.  Här är vad som ser ut som insidan.  Det är gjort av PVC-plastikpipor med fiberglas.

Ibland är de byggda nära oljefält, som ni kan se här.  Ibland byggdes de ute på landet.  Det där är en mindre pyramid och här poserar han framför.

Något mycket, mycket underligt inträffade när de gjorde detta.  De byggde en över en oljebrunn.  Det blev 25 % mer produktivt och oljan som kom upp var 25 % renare!

Det skulle göra att giftiga kemikalier inte längre var giftiga för kroppen.  De skulle bli säkra nog att dumpa det på skinnet eller dricka det och du skulle må fint.  Jag rekommenderar inte att du försöker det, okej?  Men det var vad de sa att de fann.

Sjukdomar skulle läkas, även cancer.  Den är ett energetiskt fenomen.

De hade vita möss och de injicerade dem med ett gift som normalt sett skulle förstöra dem.  Om 60 % av mössen dog av giftet i laboratoriet och när de satte samma möss under pyramiden, gissa hur många av dem som dog?  Bara 6 %. Så 94 % av alla injicerade möss med ett dödligt toxin som placerades i pyramiderna som de byggt här, som ni just såg, dog inte.  Upp till 400 % ökning i produktiviteten av jordbruksgrödan.  Man kastar dessa grödor in i pyramiden – gissa vad som händer?  Samma plantor växer men nu är de 400 % större och de fick bättre frukt, allting är bättre med dem.  Så man kan odla supergrödor!

Stark elektrisk aktivitet.  Ni kan sätta ett litet batteri på toppen av pyramiden och den genererar ström.  Det är fascinerande. 

Betydelsefull jordbävningsreducering.  Detta är när ni börjar se hur Jordens energifält är relaterade till hårt väder och svåra jordförändringar.

Om man bygger dessa pyramider, gissa då vad som händer med jordbävningar?  Man får inte en stor, jättejordbävning längre.  Man får ett antal små som inte orsakar någon skada.

Ni kan också se en enorm pelare av energi hundratals miles bred runtom pyramiden.  Detta är inte elektromagnetisk energi.  Detta är den energin som ryssarna kan mäta och som de kallar vridna fält, eller tidsfält.

Den energipelaren, den hundratals miles breda energipelaren från en pyramid, är nog att orsaka att stora stormfronter kommer igenom och går runt den som om det är en stor cirkel där.  De bara WROOP!  De går runt den.  Det är helt galet och det har bevisats.

Vad de också gjorde är att de tog en jätteplatta av granit som de skulle använda till att bygga dessa fängelseceller i Ryssland – det där är bra mycket bättre än en amerikansk fängelsecell, eller hur?

De tar dessa granitplattor och de bygger 5 000 fängelseceller från dessa granitplattor och de iakttar dessa fångar.  De gjorde ingenting annat med deras omgivning, de gjorde ingenting annat när det gäller deras mat eller mediciner.

Man kan ju hävda att fångarna faktiskt var glada att de hade en fin granitcell som de kunde vara i. Men det är inte tillräckligt för att förklara det som hände, för de hade en djupgående förbättring i sina attityder och uppföranden, inklusive en betydande ökning i tillfrisknandet från missbruk av alkohol och droger.

Så alla dessa fångar som lever i dessa fängelseceller som laddades upp med granit från pyramiden… och det är allt det var… allas uppförande började förbättras därför att de lever på insidan av en harmonisk resonanskammare.  Granitkristallerna har faktiskt ändrat deras struktur.

Om ni tänker på hur ni kan magnetisera en järnspik: Ni tar en bit järn, som en spik. Och ni börjar stryka den med en magnet.  Ju mer ni gör detta blir den slutligen magnetiserad och ni kan ta upp saker med den.

Ja, vi vet att skälet till varför det fungerar är att alla molekyler i järnet nu pekar norr till söder i sin elektriska laddning, i samma riktning.  Det är vad som orsakar att det händer.

Så vi vet att man kan göra detta med metall.  Man ser ingen skillnad på spiken, men vi vet att den blir magnetisk för atomerna är förändrade inuti den.

Pyramiden gör samma sak med kristaller.  Ni lägger granitkristaller på insidan och kristallerna förändras.

Jag har inte med detta i bildspelet här men en annan sak de gjorde var att just ta en bunt med granitstenar och bara kasta dem över hela golvet och lämna dem där.  Vad de fann var att, om de kom tillbaka efter några månader – graniten är vanligen rödaktig i färgen – de kom alltså tillbaka efter några få månader och där var ringar i stenarna de hade kastat på golvet och ringarna var vitaktiga till färgen.

Graniten hade ändrat färg.  Det ändrades faktiskt från rödaktig till vitaktig färg i en ring.  Det är hur mycket dessa fält förändrar kristaller och deras faktiska struktur. 

När vi kommer till jordbävningar och hur dessa kan förändras och reduceras av pyramider och hur mänskligt beteende förbättras av pyramider – man sätter bara fångarna i dessa granitceller och de blir mycket bättre – detta bevisar att vårt medvetande är kopplat till Jordens medvetande.

Ni utnyttjar Jordens medvetande med pyramiden som agerar som en tratt för den här energin. Energin som bygger varje molekyl i pyramiden är en energi som är inom er.  Så energin som gör er till den ni är kan utnyttjas i pyramiden bara genom det faktum att den är skapad på det sättet.

Där är en energi som flyter in i varje atom i den där pyramiden, och om pyramiden är en perfekt sfär då kommer allt att flyta på samma sätt, men, om den är trattformad kommer den att flyta in med en ledande ström.  Det är allt det är – det är en tratt!  Det är mycket, mycket enkelt.

Detta bevisar kopplingen mellan vårt medvetande och jordbävningar, en koppling mellan vårt medvetande och hårt väder, en stor sannolikhet för att vårt medvetande direkt påverkar Jorden.  Det är en mycket viktig punkt.

Naturligtvis den största pyramiden av alla, inte överraskande, kallas den ”Stora Pyramiden”. Vi vet att när man går in i den Stora Pyramiden ser man dessa sarkofager som man ligger i och den forntida tekniken var att du skulle få ha det där mötet med din skugga, en projektion av din skugga.

Du går in i ett ut-ur-kroppen-medvetande, och du går in i detta andra rike som är tid-rymd som vi kommer att kalla det nu.  Du möter din skuggprojektion.  Om du kan hela dig själv, vilket betyder att du kan omfamna din skugga…

Du vet vad som är det bästa du kan göra om du är i en mardröm och något jagar dig och du är vettskrämd för det – fortsätt inte att springa.  Stoppa upp, vänd dig om och säg: Vem är du och vad vill du?  Bli inte det minsta rädd, gör dig av med rädslan. 

Vad du kommer att finna är att, om du inte är rädd för det, då kommer du att se att det förändras.  Ju mer det förändras ju mer kommer du att förstå att det är du själv.  När du inser att det är du själv, omfamnar du det och det blir en enorm blixt av vitt ljus – du har den här otroliga upplevelsen och du vaknar upp i tårar.

Många människor har rapporterat detta.  Det är integreringsprocessen som pyramiden talar om utom att i pyramiden är det så kraftfullt att du bokstavligen kommer ut med förmågor att göra din uppstigning.  Du kan bokstavligen göra saker som vi skulle anse vara mirakel, såsom telekinesi, levitation, omedelbar healing, telepati etc etc.

Jaa… det är ju inte allas erfarenhet.  Napoleon gick in i Kungens kammare.  Vad tror ni hände en man som han när han tillbringade en natt i sarkofagen?  Detta är vad han skrev efter att det inträffade: Han var absolut vettskrämd.  Han hade en förskräcklig natt.  Han ville aldrig mer gå i närheten av den igen.

Så fråga er detta. När äpplet föll framför Sir Isaac Newton, var det den första gången den gravitationen fungerade? (skrattar).  Nej, det var första gången någon insåg att gravitation fungerade.

Är den här presentationen och de tecken som vi har satt ihop nyligen den första gången som någon har insett att detta fungerar på Jorden?  Nej, eller hur?

Beroende på vad?  Pyramider – globalt nät – alla byggde den på nätet.  Varför byggde de den på nätet?  Därför att de såg äpplet falla, de visste att där fanns ett energifält som var ansvarigt för det.  Utom i det här fallet då det inte är ett äpple som faller, det är en medvetandeökning.

Så har vi sett äpplet falla i modern tid?  Svaret är NEJ.  Vi försöker förklara allting om den elektromagnetiska energin och vi förstår inte att där är en energi under elektromagnetisk energi som till och med är ännu viktigare.

(läser på skärmen: Är där verkligen en Gud som kan förklaras vetenskapligt?)

Det här blev verkligen en vetenskaplig värdering av idén om Högre makt, att där finns en Gudomlig intelligens som är mer än dig och mig i separerade hjärnpannor, och där finns ingenting annat där.  Det är det gamla sättet att tänka.

Det nya sättet att tänka är att medvetande är ett fält och det fältet måste existera genom hela universum, därför att medvetande är det grundläggande beteendet hos materia.  Så materia finns inte bara i den här Galaxen – det är överallt.  Det verkar som om allt har samma, om inte liknande, regler, därför är medvetande mycket sannolikt överallt.

(Läser på skärmen: Sädesfältcirklar och 2012 – Meddelanden från ”GUD”).

Vi kommer tillbaka till 2012.  Så, vi har byggt en mängd bakgrund för detta, så låt oss gå till år 815 efter Kristus, vilket faktiskt är den första dokumenterade anteckningen om att sädesfältcirklar har gjorts.

Sädesfältcirklar är inte något nytt.  De har budskap i sig i form av bilder, skrivna i säden och dessa bilder visar oss att där är någon där ute som vill att vi skall lura ut ett puzzel, som vill att vi skall lösa ett mysterium.

815 efter Kristus.  Om ni tittar på dessa frikostiga, soliga, underbara bostäder, så är de mycket gotiska och tråkiga. Detta är ärkebiskopen av Lyon som läser upp en kungörelse kallad Against the Foolish Opinion of the Masses About Hail and Thunder (Emot den dåraktiga uppfattningen hos massorna om hagel och åska).

Människor trodde på ”molnskepp” från en plats som de kallade ”Magonia”.  Vad tror ni att ett molnskepp är?  Tror ni att det är ett moln? 

Nej.  Tänk på det.  Ett molnskepp är inte ett moln.  Ett molnskepp är någonting som de ser flyger i luften och de säger: Jaa, moln flyger i luften.  Det är ett molnskepp

De trodde att dessa molnskepp var tillplattade grödor i cirklar, därför att molnskeppen säger: Ja, jag kommer att skydda er från dåligt väder, men här är vad ni behöver göra för mig.  Om jag skall skydda er då måste ni låta mig platta ut dessa cirklar i era grödor.

Det är en sorts knepig överenskommelse att göra med molnskepp, men, för sjutton, det är vad de trodde skulle ske.

Agobard utfärdade ett förbud mot att någon skulle ta bort säd från sädesfältcirklarna för hedniska fruktsamhetsritualer.

Så vad det betyder är att människor fick en sällhetskänsla från de energifyllda cirklarna.  De byggde små hyddor av dem och de ville ha en hednisk fruktsamhetsritual i dem, vilket naturligtvis betyder att det var det de gjorde i de små gräshyddorna? Hm, Jag undrar. (skratt).

Det var helt omedvetet.  Jag har ingen aning om vad jag gör där (gnuggar sitt pekfingrar).  Eller, jag skulle kunna gå… (gör suggestiva gester med användande av mikrofonen, publiken skrattar).  Nej, där är ingen undertext.  Jag ger er ingen textremsa.

Uppenbarligen är det så att bönderna blir riktigt arga därför att de förlorar sina skördar.  Så bönderna börjar säga: Hej, ni däruppe, sluta upp med att göra detta.

Och de säger: Nej, människor, kolla in det här.  Energin är otrolig!

Och bönderna säger något sådant som: Oh, min Gud!

Så tillbaka till den tiden så var kyrkorna i grunden regeringen, så de gick till… motsvarande regeringen, och de sa: Hej, titta här, vi måste stoppa de här människorna.  Så Agobard, som också är guvernör, måste gå med på det förbudet.

Jaa, gissa vad det hela var byggt runt?  Det var byggt runt sädesfältcirklar, perfekta cirklar i sädesfälten för 1200 år sedan.  Är sädesfältcirklar något nytt?  Nej!

(Visar dia: 1880 illustration av vackra ringar).

”Elferingewort” (älv-ring) är en snygg ring – en ring av påskliljor orsakad av älvors dans – en legend som daterar sig till 1200-talet.  Jag hittade detta på Wikipedia av alla platser.  Detta är människorna som har fester och dansar och gör att saker faller ner i änglarnas rike.  Detta är vad de trodde orsakade dessa ringar, från 1880.

Detta är en underlig historia.  Titta på det här.  Detta är motsvarigheten till huvudrubriken i nyheterna år 1678.

Detta är vad som hände: Någon kom över för att hugga ner en bondes sädescirkel.  Han kallas en gräsklippare och ville ha massor av pengar.  Bonden var inte villig att betala så mycket, så bonden blir förbaskad och säger: Jag skulle hellre ha djävulen till att kapa ner dessa cirklar än du,

Den natten, bonden är i sin säng och hela fältet lyser upp som om det brann.  Den perfekta cirkeln uppstår i sädesfältet nästa morgon, som sägs i den här saken ni just såg: Så snyggt gjort att ingen dödlig människa kunde ha gjort det.

Ja, nu tror vi att det var en bunt med druckna män som gick runt där. Eh, är inte det fantastiskt?  Vi gör en sädesfältcirkel (härmar brittisk accent).  Det är inte så det fungerade på den tiden.  De var kloka nog att veta att ingen person kunde ha gjort detta.

Så det här är illustrationen.  Så, naturligtvis, om ingen person kan ha gjort det, då måste det ju vara djävulen.  Det är uppenbart.  Alla vet det.  Så, det är djävulen.

(Visar dia: ”Den klippande djävulen”, bild från 1678).

Där är han och gör sitt lilla jobb. Han har inte bråttom, han går runt och gör sitt jobb.

(Nästa bild: Dr Robert Plot – 1640-1696).

Okej, nu har vi Dr Robert Plot, som levde i början på Renässansen, en mycket bildad och upplyst vetenskapsman som var smart nog att titta på höftbenet på en Megalosaurus och såg någonting helt annorlunda.  Det är världens första homoerotiska paleontolog för han såg pungen på en jätte här. Vilken tabbe det skulle vara.  (skrattar).

All right, så vad han gjorde var att han började titta på dessa sädesfältcirklars formning och han ritade bilder av dem på 1600-talet.  Detta är hans bilder.

Detta är inte bara ”cirklar”.  Det där är en spiral.  Den där ser ut som någons öra med en ljudvåg som går in i det.  Och här är en perfekt kvadrat inuti en perfekt cirkel.

Så Dr Robert Plots bildade hypotes var: Oh, ja, där är en bit av kvadratisk vind, förstår ni. Kvadratisk vind gör ett kvadratiskt hål i säden (härmar brittisk accent).

Det är faktiskt inte mycket bättre än vad moderna vetenskapsmän försöker säga angående sädescirklar nu, så ingenting har förändrats under 400 år, tyvärr.

Han fann också att jorden under sädescirklarna var mycket torrare än vanligt och luktade som mögligt bröd.  Men sedan, vad gjorde han?  Han tog den i munnen och smakade på den – det var en hängiven vetenskapsman!  Oh min Gud, det är förfärligt. Blah! (härmar brittisk accent)

Utom det att han fann att det inte smakade dåligt, så vad vet vi om vad detta är?  Detta är allt vattnet som kramats ut ur jorden, den är totalt uttorkad.  Det är en kosmisk sak som hände.  Det är utomjordisk teknologi.

Dr Gil Levengood dokumenterade samma sak på 1990-talet, exakt samma sak, så det fungerar fortfarande på samma sätt.

(Visar dia: William Cyril Williams, sent 1940-tal).

På senare delen av 40-talet bevittnade någon en virvelvind som rörde vid och formade en cirkel i majs.  Han trodde att det var vinden.  På bara tre eller fyra sekunder har ni en perfekt, skarpeggad cirkel som var väldigt stor, tre eller fyra meter vid.  Det är omkring 30 feet – inte helt trettio feet, men den är stor, ca 15, 20 feet.

(Visar diabild: Bryce Bond/en Shuttlewood 1972).

Augusti 1972 i Warminster hör han ett ljud, någonting trycker ner vetet. Men titta här på den sista linjen, vad säger den?  Luften var vad?  Komplett stilla!  Där fanns ingenting som rörde sig, ingen vind som kunde förklara vad som hänt här. 

Framför mina ögon kunde jag se ett stort avtryck som tog form.  Vetet tvingades ner i en klockvisares riktning.  Han hör ett intensivt hummande ljud och cirkeln öppnas upp som en orientalisk solfjäder som vecklas ut.

Gissa vad?  Det är inte vädret, det är inte vind, det är inte en grupp av druckna personer som går runt och stampar ner säden.  Den här mannen bevittnade det.  Vi kan sätta folk i fängelse på grund av ögonvittnes bevis.  Detta är vad han såg.

(Nästa dia: en bild av sädescirklar).

Ja, låt oss sluta upp med att tala om dem och börja titta på dem, för det är då det blir roligare. Här har ni den ursprungliga typen av cirklar ni har sett och sedan börjar vi få dessa mönster av fyra, och där är en liten en där nere – det är vad som ursprungligen kallades druvhagel.

(nästa bild)

Den här sortens mönster började visa sig hela tiden: två cirklar förenade genom en linje med den här lilla arken – ibland var det där, ibland fanns det inte – vilket, i hednisk symbolism, är den gravida gudinnan.  Detta är den gravida magen, här är huvudet och här är armarna.

Men, naturligtvis, de som gör cirklarna kunde inte vara konsekventa genom att visa oss så primitiva diagram, så de kom tillbaka för några år sedan och de gjorde detta: 

(Nästa bild: Gudinnas sädescirkelfoto).

Här har vi gudinnan, naturligtvis, i en geometrisk form, men det är mycket uppenbart att det är vad vi ser igen.  Detta är pånyttfödelsen av Jorden som kommer in i sitt varande.

(Nästa bild).

Ni ser tre gudinnors formationer i den här från 1990. Detta var Alton Barnes 1990. De gjorde den på omslaget på Led Zeppelins CD-box, faktiskt.  Det är en mycket finare version av fotografiet också, innan alla pressade ner det som ni ser här.  Alla dessa fotsteg rör till det här. Det är inte så här.

(Nästa bild: Barvurys slott, 11 augusti 1991 – foto på sädesfältcirkel).

Den här är en av de bästa när vi talar om den påverkan som den hade.  Richard Hoagland är faktiskt den som gjorde den här mest populär.  Den visar… vi tror att den visar… första dimensionen, andra dimensionen, tredje dimensionen och sedan den fjärde i mitten, geometri. Dessa linjer är perfekt likställda med en tetraeder inom en sfär.

(Nästa bild).

Detta är en situation där ett antal människor satt runt och studerade en sädescirkel och de säger: Oh, wow, skulle det inte vara fantastiskt om de gjorde en Mandelbrot set, så här fraktal?  Nästa dag visade den sig i säden, så någon lyssnade! (Mandelbrot set är ett set av punkter).

(Nästa bild: Stonehenge den 7 juli 1996, foto av sädescirklar).

En lastbilschaufför kör sin bil på sin sida av fältet, han ser ingenting där.  Femton minuter senare går boden ut där och han ser den här saken i sitt sädesfält.  Det var inte där 15 minuter tidigare, det kom upp inom 15 minuter, 1996.

Inspektörer frågar hur lång tid det skulle ta att göra detta om man plattade till allt på marken. De fick svaret: minst 2-3 dagar och det skulle vara om du verkligen arbetade hela dagen och hela natten.  Det är en vacker formation på bara 15 minuter!

(Nästa bild: Windmill Hill den 29 juli 1996 – foto av sädescirkel).

Det här är en som är till och med ännu mer uppseendeväckande, 1996, för nu har ni fått tre av dem istället för bara en.

(Nästa bild).

Och de formade dessa intressanta Cat’s Cradle (am. spel) av liksidiga trianglar när man ser det ovanifrån.

(Nästa bild: foto av sädescirkel som ser ut som en snöflinga).

Här är ett annat objekt och, naturligtvis, skeptikerna säger: Jaa, detta är verkligen inte en Koch snöflinga.  Kochs snöflinga tar triangeln och gör omkastningen och sedan upprepar det mer och mer, sedan får du den här saken som ser ut som en snöflinga.

De som gör cirklarna säger: Åh, du tror inte att det är en Koch snöflinga?  Jaha, du är verkligen korkad, så vi vill ge dig ännu en.

(Nästa bild: foto av sädescirkel – ser ut som en snöflinga på insidan av en snöflinga).

Vi ville sätta en snöflinga inuti den här gången, bara så att ni kan lura ut hur. (skrattar). Folk förstår det fortfarande inte.

(Nästa bild: komplicerat detaljerat sädescirkelfoto).

(Talar med brittisk accent): Nu, det där är uppenbarligen orsakat av en armé av igelkottar som springer runt och runt och runt.  Det finns en perfekt rationell, vetenskaplig förklaring, en grupp av druckna gentlemän kommer från puben en kväll med långa stavar på fötterna och en skojig mössa med en snodd på och de går runt och runt, trampar ner sädescirklarna och har den bästa stunden i sina liv genom att tillverka absolut geometriskt precisa formationer på rekordtid över en natt.

Jag tror inte att detta är vad som inträffade.  Och detta är den sortens aktivitet de gjorde för 1200 år sedan och orsakade att Agobard förbjöd hedningarna från att ta bort detta för fruktsamhetsritualerna, all skörd från dessa cirklar. 

(Nästa bild).

Det här är min favorit hittills.  Jag har aldrig sett en som gör mig lyckligare än den här.  Se på precisionen.  Där är inte en enda del av den som är geometriskt utanför linjerna. Ingen på marken kunde ha gjort detta på en kväll som den visade sig på, den är bara för komplex.

(På nästa bild läser man: Förslag på genetiska förändringar/evolution?)

Jaa, det finns ett budskap här inne.  Genetisk förändring är i evolution.

(Nästa bild: foto av Froxfield ”kromosom”-formation, 18 augusti 1991).

Titta på detta. Detta är kromosombrytning 1991.  När kromosomer bryts så betyder det att cellen håller på att dela sig.  Det är detta som visas här, så där är någon sorts evolution som inträffar.

 (Nästa bild: tre DNA-formationer på fotot här).

Ni tittar på 1996 och ser en mycket klar illustration av DNA.  Ser ni den dubbla helixen där? Kan alla se den? Jag vill också att ni lägger märke till formen här.  Jag vill att ni tittar på den utformningen, kom ihåg den där lilla delen.  Vi skall gå tillbaka till den om en minut.

Detta är samma sorts sinusvåg som ni ser här, men den är i ett geometriskt mönster.  Detta är från 1999. Nu, se vad som händer mindre än en månad senare.  Exakt samma formation men nu har den fått ännu fler strängar.

Så den säger att något kommer att hände med DNA.  Det är antydningen.  Det är ett förslag… det finns andra.

(Nästa bild).

Här är en igen som visar DNA men den är i en perfekt cirkel, en perfekt ring.  Ni kan tydligt se den dubbla helixen och de små stegarna som förenar de två sidorna.  Det är underbart.

(Nästa bild).

Men denna är den som verkligen får mig att hoppa till.  Ni har Galaxen i centrum, Vintergatans galax, och sedan har ni dessa vågar av DNA och ni har det här mönstret som blivit utmärkt.  Titta på detta.  Där är den dubbla helixen, alla kan se det?  Denna pumpas ut av Galaxen.  

Men titta på det här.  I den hebreiska mystiska traditionen finns en speciell form som kallas ”Yod”, vilket refererar till Gudomligt ljus som kommer ner till manifestation på Jorden.

Jag har den inte i just den här diabilden, men om ni ser på kortet Tornet i tarotleken så finns alla dessa Yods runt tornet som träffas av blixten.  Det representerar Gudomlig Manifestation.

Så detta är faktiskt ytterligare ett budskap som säger att den här DNA-energin är en Gudomlig Manifestation.

(Nästa bild: Formation av solen med planeternas bana runt den). 

Den definitiva 2012-formationen är just här.  Den uppkom förra året och vad den gör – eller det kanske har varit det här året, var det inte?  Det var väl inte så länge sedan?  Oh, nej, jag tror att det var förra året, ursäkta mig.  Jag har använt den här hela tiden sedan den visade sig.

Det finns några intressanta saker som pågår här.  Vi tittar på Solen, okej?  Nu, titta på Solens diameter.  Vi vet att alla dessa objekt representerar planeterna och att det är en speciell planetarisk uppställning.

(Nästa bild: ”Den inre delen av Avebury Manor matchar vårt inre solsystem på ett datum av 23 december 2012” med diagram!)

Ja, det är faktiskt den 21 december.  Den här mannen gjorde ett misstag men det är nära nog. Med två dagar bort kan det inte bli särskilt mycket i skillnad när det gäller dessa positioner.

Men runt den 21 december 2012 – Red Collie heter mannen som gjorde detta – titta på det här.  Ni ser att alla positionerna på planeterna är desamma som det som finns i sädens bekräftelse.  Saturnus, Jupiter och Mars, de är alla i samma position.

Uranus, Neptunus, Pluto.  Pluto är inte i samma position.  Det kan vara så att det skulle ha brutit den geometriska harmonin, för det måste ha varit just omkring här.

Jag har fått ett litet tips från, låt oss säga, en källa.  Detta är en mänsklig källa.  Detta är någon här, inte någon utomjordisk person.  Han sa till mig att vara uppmärksam på det här.

Han säger att också detta är en del av budskapet, även då det ser ut som om det bara är en oregelbundenhet i marken.  Varför var det byggt så att det är just där?  Är där någonting som vi kanske kan träffa på i framtiden som är just där i solsystemet?  Det är vad som har sagts oss.

Det är allt jag kan säga om detta, men jag vill att ni tänker på det.

(Nästa bild).

Titta på vad som händer här.  Solen, efter några dagar, är nu utvidgad mot Venus omloppsbana.  Kan inte detta ge en antydan om att någonting kommer att inträffa i solsystemet på - gissa vilken dag?  21 december 2012.

De gav er den planetära uppställningen och de ger er vad som kommer att hända.  De visar er Solen.  De visar er att Solen förändras på ett mycket, mycket, mycket, mycket dramatiskt sätt.  Detta betyder inte att den kommer att döda oss.

Det andra som man visar oss är en energiförändring.  Och det skulle också visa sig att detta indikerar någon sorts energetisk tillströmning och att detta indikerar alla ET-grupperna som omger oss vid den tidpunkten. 

(Nästa bild läses: Interplanetarisk klimatförändring: NASAs hetaste hemlighet).

Så, det här tar oss in i den interplanetariska klimatförändringen.  Jag kommer inte att ägna massor av tid angående detta, för där finns så mycket av dessa data, men det är ingen rök utan eld.  När någon säger till dig: Oh, där är ingenting som ändras och det är samma gamla material – det är inte sant, det är helt enkelt inte sant. 

(Nästa bild: ”Solaktiviteten den högsta på 8 000 år!” med diagram).

Först och främst, låt oss titta på Solens aktivitet.  Den är den högsta som någonsin varit på 8000 år.  Den här har tagits från Antarktis och arktiska iskärnsprover som har satts i relation till tre ringar och allt det andra materialet de använder.

För 11 000 år sedan – då Atlantis föll – se på hur hög den är.  Den är nästan så hög nu.  Det är den högsta aktivitet som varit på 8 000 år.

(Nästa bild: Telegraph.co.uk-artikeln ”Forskare förbryllade över hastigheten i solstormarna).

Solen sänder nu ut stormar som vanligen tar två eller fler timmar att komma hit, duschar av protoner.  Förra året – ja det var 2005 – ursäkta.  År 2005 kom en av dem hit på 15 minuter.

Med det menas att energin i solsystemet skickar iväg dessa partiklar snabbare, vilket betyder att den laddas upp.  Energin vibrerar snabbare, partiklarna rör sig snabbare.  Det är mycket enkelt. 

NASA varnar nu för ett andra Katrina under, gissa vilket år?  2012!  De säger att Solen kan ha en massiv strålningsstorm, precis som det är möjligt att sädesfältcirkeln visar oss här.

Även militära studier visar att Solen kan vara orsaken till klimatförändringarna på Jorden. Tydligen ser vi detta i en 8 000-årig cykel.  Solvindarna saktar ner, det händer fortfarande, de är mycket svaga.  Och på samma gång har Solens magnetiska fält blivit 25 % mindre.  Den troligaste förklaringen för det är det trycks in från utsidan. 

Där är någonting som trycker in det och gör det mindre.  Detta är vad som är mest troligt, vilket återigen pekar på att vi rör oss in till en area i Galaxen där det är högre energetisk laddning.

Vi har varit i kontakt med insider vittnen, tack vare Project Camelot, och en av de saker vi har hört är att vi har den här flottan av farkoster där ute, utanför Solsystemet, och de har iakttagit den här vågen som kommer in.

De vet att där är en våg, de vet att den kommer in och de studerar den och de ser att den kommer in i Solsystemet.  Så de observerar men de kommer inte att säga något förrän i den allra sista minuten, vilket är just tillräcklig tid för alla att råka i panik när de springer iväg.  (Ed noterar: Det är den Galaktiska Supervågen).

Men det är inte den det handlar om.  Detta handlar om den genetiska förändringen, och detta är om evolution, och det är inte en sak om undergång och mörker. 

Även då jag visar er material som ni kanske tänker på som något ångestladdat, så är alla de här budskapen, alla dessa sädesfältformationer som de har byggt upp under 1 200 år av trovärdighet, ett sätt att visa vår genetiska evolution.  De visar inte undergång och mörker. 

Vad skulle det vara bra för? Om det är ett intelligent kosmos, varför skulle det skapa liv på den här underbra planeten bara för att förstöra den i ett stort solutbrott?  Det är inte det som det här handlar om.

Galaktiskt damm – där finns mer damm som kom in mellan åren 2000 och 2001, 300 % mer, än under hela 90-talet.  Det är en annan stor studie som har hittats.

Om man tittar på Merkurius, dess magnetsfär år 2008 var mycket mer kraftfull än den varit under 70-talet som visades med Mariner 10.  Här är den huvudsakliga publiceringrn där detta visades.

Nu, helt nyligen, går de tillbaka ett år och de ser till och med mer material.  De fann magnetiska tornador, magnetiska tromber och de säger att en av de största överraskningarna var hur starkt dynamiken på planetens magnetfälts/solvinds interagerande hade ändrats från den första flygningen som passerade Merkurius i januari 2008.

Så, vad detta talar om för oss är att Merkurius har förändrats dramatiskt i sitt magnetfält på bara ETT ÅR!  Så är det, Merkurius håller på att bli knäpp! Den är den första planeten i Solsystemet.

Den är inte den enda planeten som gör så här.  Titta på Venus: 2 500 % ökning av det gröna skenet på mindre än 20 år.  Den ser ut som det här.  Det är totalt otroligt.

På Mars har vi uppträdandet av moln.  Ni ser molnen här som inte fanns där.  Mars brukade inte ha moln eller ozon.  De har bara funnits där under de senaste 30 åren eller så.  Det är en annan stor förändring.

De stora medierna har rapporterad om global uppvärmning på Mars.  Gissa vad?  Det finns ingen som driver en SUV på Mars.  I varje fall, om de gör det, så är det troligen många färre än där är på Jorden och de går troligen på fri energi, enligt vad våra whistleblowers talar om för oss.  Men någonting smälter istäcket på Mars.

Jupiter har den här plasmatorusen som man inte kunde se innan 1974 och just nu ser den ut som det här.  Allteftersom tiden går blir tätheten på den här torusen, som ni ser här, 200 % tjockare – detta är den naturliga rörelsen som den gör när månen Io går runt dess bana.

Ja, de blir så uttråkade att de säger: Ah, uh, starkare än väntat.

200 % ökning i hela densiteten på den här saken på 25 år, 15 år – mycket, mycket kort tid. Femton år, varenda partikel på insidan av den här saken blir 50 % trögare.  De säger: Jaa, det översteg förväntningarna.  Okej, ingen större sak. 

Jupiters vita ovaler försvann på tre år.  Det finns tre av dem här uppe, sedan ser ni att tre blir två och nu finns bara en.  Dr Phillip Marcus trodde att detta kunde orsaka en 18 graders global uppvärmning på Jupiter på bara en tioårsperiod.

Jaa, gissa vad?  Det är 10 år senare nu och Jupiter har rasande heta åskstormar som de kallar global omvälvning – just det som han förutsåg skulle hända.

Dessa är infraröda värmesignaturer som inte fanns där förut, mycket högre intensitet.

Nu, ni som sköter kamerorna, kan ni ta en av de här, för jag har just insett att över här har vi ljus på den bildskärmen och här borta har vi inget ljus, så den är bättre för mig att använda min pekpinne på.  Jag tror att jag skall byta till den här nu.

(Applåder).

Oh!  Någon kastade stenar på idioten här (skratt).  All right, vi struntar i det.  Låt oss fortsätta.

Stormarna uppträdde under en dramatisk planetstörning över hela Jupiter och pågår än.  Det är ännu inte förklarat men den har förändrat färgen på ränderna.  Dess stormar är antagligen knutna till den globala omvälvningen.

Ios jonosfär, månen som vi visade för en stund sedan: 1 000 % högre!  Det är alla de laddade partiklarna som kommer från Solen.  Ah, det var oväntat!

Detta är löjligt, detta är hela vår bakgård, jag har visar er varenda planet.

Merkurius har magnetiska tornador.  Merkurius har så många pågående förändringar att inom ett år kommer den att flippa ur.

Venus har en ökning på 2 500 % i sitt gröna sken.

Mars har global uppvärmning och ozon i atmosfären och moln som inte fanns där tidigare.

Nu går vi ut till Jupiter, ni ser den här plasmatorusen som kommer upp, alla partiklarna blir större, det finns fler och fler av dem.

Ni ser på månen Io, det är samma sak där. Jonosfären är 1 000 % högre. Ytan har blivit 200 % varmare, tre gånger varmare än Merkurius.  Hur kunde det hända? Förvånad?  Oh ja, vi kan inte förklara det. (gör ett snarkande ljud).  Okej.

Europa är mycket ljusare än väntat.  Detta är vad de trodde det skulle se ut som, baserat på hur det brukade se ut, och det här är vad de faktiskt fått.  Titta på allt det där ljuset! 

Ganymede samma sak. (den ljusaste av Jupiters satelliter).  Den är ungefär 200 % ljusare.  En 1 000 %-ig ökning i tätheten i dess atmosfär.

Saturnus plasmatorus, 1 000 % tätare, samma sak, kort tidsperiod, ungefär 12 år.

Aurorae har setts i polarregionerna på Saturnus.  Här är en annan ny sak: den har hetta som inte fanns där tidigare.  Massiv strålning har setts för första gången nära ekvatorn på Saturnus under år 2004.

Uranus var lika enformig som en köboll år 1986, men titta på vad som hände med den 1999.

Dr Erich Karkoschka har äntligen något av den barnsliga entusiasm vi borde få se.  Detta är verkligen stora, stora förändringar, gott folk! Titta på det här!  Det är otroligt.  Den har träffats av enorma stormar.  Så han har äntligen fått det rätt.

(Gör ett snarkande ljud).  Säsongsbetonade förändringar i ljusstyrkan, inte så väl förstådda. Vi går vidare – detta är den officiella NASA-rapporten. 

Uranus år 2004 är ännu ljusare.  Jag kommer nu att lägga över originalet det vi har här.  Titta på hur mycket detta förändras.  Allt det här materialet är nytt.  Allt det här ljusa materialet var inte här tidigare. 

Jaa, gissa vad som händer när man går ut till Neptunus?  Exakt samma sak.  Så här såg den ut 1999.  Detta är hur den såg ut 1996: noll grader, en kvarts rotation, halv rotation, tre kvarts rotation, doom, doom, doom. doom. 

Sedan går vi fram till år 1998, ni ser att det kommer in mer ljus.  Men se vad som händer år 2002.  Den blir 40 % ljusare i nära infrarött, vilket är just ovanför synligt ljus.  Om ni kunde se detta spektrum, detta är vad det då skulle se ut som.  För det nakna ögat förändras det inte så mycket, men detta har gjort det, knappt över vad våra ögon kan se som synligt ljus.

(Diabilder visar: 1989-2002: massiva förändringar).

Så nu skall jag visa er vad det ser ut som när vi kommer från 1989 till 2002. Titta här! Titta på bottnen.  Titta på hur mycket det förändras.  Tror ni att detta är bara en slumpmässig sak som har orsakats av en tippning av ekvatorn på planeten, relativt till Solen? Nej.  Detta är en planetomfattande, Solsystemsomfattande effekt.

Global uppvärmning på Pluto: 300 % ökning i dess atmosfäriska tryck från år 1989 till 2002. Den flyttar iväg från Solen, men ytan på planeten blir hetare allteftersom den flyttar iväg från Solen, vilket orsakar att atmosfären laddas upp.

Så detta visar oss att Jordens förändringar inte är unika för Jorden – de händer överallt.

Nu, Bill och Kerry, jag ser er där borta.  Hur mycket tid har vi, vad har vi kvar här? Okej?

Jaa, det finns alla sorters olika platser vi kan stoppa vid och börja på i den här presentationen och som jag ville ge er alla.  Ungefär som när jag gör dessa långa weekends med konferenser – som en som jag har i London nästa månad – vi kan faktiskt gå ännu mer in på olika data och där är mängder av fler data än jag har haft tid att gå in på här, men det är därför jag gör dessa presentationer modulära. 

Vad ni ser här är, om ni tittar noggrant, jag skall summera en del av det här materialet och visa det lite snabbare så vi kan komma fram till slutknorren.

(Diabilden visar kurva, läser: Fortsatt ökning av jordbävningar).

Vi ser en fortsatt ökning av aktivitet i Jordens förändring – låt mig göra det från den här sidan – jordbävningar, vulkanisk aktivitet ökar, havsnivån stiger, temperaturen går upp, antalet tornador ökar, katastrofer, naturliga katastrofer, ekonomiska förluster på Jorden – allt det här.

Hela Stilla havets golv värms upp, vilket tydligen är vad som händer när Solen värmer upp vattnet på oceanens yta.  Sedan sjunker dessa varmvattenpartiklar ner till botten, där de värmer upp bottnen i oceanen.

Det är vad forskarna faktiskt säger inträffar.  Så, naturligtvis, nästa gång ni vill koka vatten för att koka några ägg, ta bara en hårtork och brrrrrr – det fungerar jättebra, jag lovar.  Hm, hm.

Detta här hur de har förklarat det här, för de kan inte berätta för er att Jorden värms upp från insidan.  Det är allt det är.  Planeterna värms upp från insidan. 

Varför hettas de upp från insidan?  Galaktiska energifält.  Vad kommer de galaktiska energifälten att göra?  Förändra vårt DNA!  Så låt oss gå in på det.  

Vi måste gå igenom visst material här, all right.  Ja, vi skall gå in på det här, för det är bra.

Bakterier.  Om man tittar in i den Antarktiska isen, in i mitten på en vulkan, även in i en atomreaktor, så kommer man att finna små kryp.  De finns överallt.  De överlever till och med i rymden, de har repat sig efter att ha varit frusna under 10 miljoner år.

Det är som om någon livskraft tar den existerande kroppen som fanns där och du tinar upp den och säger: Oh, okej, det är en kropp.  Jag skall göra den levande.  Så någonting håller på att hända här, någonting mer än vi vanligtvis tänker oss att livet är.

Vissa bakterier trivs i infrarött ljus, de genomgår fotosyntes i nästan totalt mörker och de har hittats flera kilometer under ytan på havsbottnen.

Det är fantastiskt att tänka sig att alla dessa kryp växer från levande bakterier, från andra levande bakterier.  Det blir mycket mer rimligt att dessa små bakterier som växer på insidan av en atomreaktor inte kom från andra bakterier som växer på insidan av atomreaktorer, som ett slags omkringflytande, säger: Hm, låt mig hitta en atomreaktor, oh titta, där är en.

Nej, dessa atomreaktorer är hermetiskt tillslutna av en orsak, men de är inte förseglade från ursprungsfältet.  De är inte förseglade från den här energin som går in där och säger: Oh, här är en plats där jag kan göra liv. – Detta är likt det som händer i en stjärna: Låt mig gå vidare och hoppa in där och de börjar skapa liv.

Så de kallar detta för ett ”problem”, men det är faktiskt ett bevis.  Det är ett bevis på att livet finns överallt i Universum.

Dr Chandra Wickramasinghe – säg det snabbt tre gånger och försök att stava det medan du uttalar det (jag måste öva på det kan jag tillägga) – har bevisat att det organiska materialet i kometer är biologiskt, det har småkryp i sig.  Det finns miljarder av kometer i solsystemet enbart, och han tror att allt liv på Jorden kanske har kommit hit från en komet. 

Detta är Dr Francis Crick, en av de som fann DNA. Vad han visar oss är att det är alldeles för komplext för att ha utvecklats av en slump.  Det är som om hela Encyclopedia Britannica föll ner från skyn, ett ord i taget, och allt hände för att arrangera det som dessa apor på skrivmaskiner.  Det är den sortens logisk idioti som är involverat för att försöka säga att DNA är en Darwinsk mutation från slumpmässiga olyckshändelser.

(Botten på filmbilden, läser: ”99,9 % av allt damm i Galaxen har den spektrografiska signaturen av bakterier.”)

Här är hans största upptäckt!  Nu, detta är samma man som upptäckte DNA. Varför är inte detta lika populärt som hans andra upptäckter?  Han ser på allt det damm som finns att se i en linje mellan var vi är på Jorden och centrum av Galaxen och alltihop ser precis ut som bakterier i sin värmesignatur och i sin ljussignatur.  Exakt samma sak.  Det ÄR bakterier!

Så detta är Howard Hughes värsta mardröm: rymden är fylld med bakterier (skratt).  Res inte in i rymden om du har bakterieskräck.  Även de stora medierna säger att rymddamm som skapar mänskligt liv har hittats i andra solsystem.

Vi vet att rymden har dessa skillnader i ursprungsfälten.  Det finns en ursprungsfältsenergi i rymden som man inte ser här på Jorden.  Det kallas Översiktseffekt eller Rymdeufori.  Astronauter går ut där och de får den här massivt höga energin från att vara i rymden.  Det har rapporterats av många av dem.

Kineserna har tagit frön och flugit in dem i rymden – och det är viktigt att man gör detta i en rymdkapsel som inte har PVC-plastfönster och inte har aluminium i chassit.  Om man gör det, vilket är vad NASA-sonden är gjord av, då fungerar det inte.  Det kan inte fungera.  Om man har någon PVC-plast vid något tillfälle över fönstren så fungerar det inte.  Om man har aluminium i kroppen av sonden så fungerar det inte heller.

Kineserna byggde en som inte gjorde det på det sättet och vad som händer då är att de sänder dessa frön ut i rymden, och kom ihåg vad jag sa om pyramiderna som byggdes av ryssarna, de kastade in fröna och vad hände med fröna?  400 % mer produktiva frön, 400 % större plantor.

Skulle ni vilja se den sortens grödor som kineserna lät gro när de bara flög fröna in i rymden? Låt oss titta på det. Bang!  Där är er pumpa.  Den är den enda sak de har gjort, de har låtit den växa i en jordfri odling och vanligt växande pumpor gör inte så här.  Detta är en rymdpumpa.  Det enda de gjorde vara att flyga den in i rymden.

(Med låg röst) Det är mysteriet med den fantastiska pumpan från rymden.  Varje Halloween kommer den i ett UFO (skrattar).

Se på detta, är inte det fantastiskt?  Den kallas faktiskt bitterväxt.  Det är inte en valpenis. (skratt).  Tvärtemot vad ni tror – det är faktiskt en melon.

Nu, ni vet dessa små starka pepparfrukter, eller hur?  Den här lilla starka ”Oh, Jesus”, eller kanske ni verkligen tycker om den, kanske ni är sadister och, ”Oh, den här är underbar”. Okej.   Låt oss titta på vissa ”hot peppers”.  Den där är mycket större än de förväntas vara. Den är otrolig.

Så, är detta källan till allt liv?  Har allt liv hittats i en energivåg?

Jaa, se på den här.  Detta är Dr James Strick, Sparks of Life, stor vetenskaplig konspiration i 19e århundradet.  Många av dessa män argumenterade för Darwins slumpmässiga mutation och andra argumenterade för spontan generation, liv från icke-levande saker.  De visste inte om det var den ena eller andra.

De fann otaliga experimentella exempel av ”spontan generation”.  Pasteur hade fall där liv kom från icke-levande saker, så det är inte så lätt avfärdat som vi helst skulle vilja tro.  Louis Pasteur är orsaken till att vi har pastöriserad mjölk.

Alla dessa män skapade en konspiration där de begravde data, där man har steriliserade provrör där ingenting kunde växa i och kryp växte där inne i alla fall.  De slängde bort allt för de ville tro på att Darwin hade rätt, därför att överlevnad av det lämpligaste är en filosofi hos Illuminaterna som säger: Om jag är den bästa mördaren, då är jag den mest utvecklade på planeten.  Det är så de känner om sig själva, så de tvingade in det i den vetenskapliga strukturen i världen.  Historien har blivit totalt omskriven till fördel för den modellen.

Så nu, det här är en stor munfull, och här är mannens namn, vilket också är en munfull.  
 
 Professor Pacheco, ni kan hitta det på http://www.orgone.org/articles/ax2001igna01a.htm . [Prof. Ignacio Ochoa Pacheco] .

Det är mycket enkelt.  Vad han gjorde var att han tog sand från stranden och hettade upp den till vit, het luminiscens (ljus), det är bokstavligen talat vitt hett, och sedan tog han den steriliserade strandsanden och slängde in den i ett steriliserat provrör med steriliserat, destillerat vatten i ett vakuum, så det finns ingen väg som någonting kan ha kommit in där.

Fem dagar senare har detta skum växt till toppen i provröret.  Han skrapar av det och tittar på det under mikroskop.  Skulle ni vilja se lie av de små sakerna han såg där inne?  Låt oss göra det.

Detta är den första.  Det ser ut som en liten hjärna.

Här är någonting som ser ut som om det möjligen är en del av kanske en havsgrönsak, som ett av löven som bryts av när han lägger det under mikroskopet.  Låt oss titta närmare på den lilla grejen och säg om ni tror att detta är biologiskt.

Varifrån kom hans DNA? Allt det var, var ju sand, där fanns ingenting annat där inne. Han steriliserade sanden, han steriliserade vattnet, steriliserade luften, och ändå, det här lilla krypet växte där inne.  Och det där är bara en del av en större växt.  Där finns bilder där ni kan se växten.

Här är en annan som ser ut som en röd blodcell.  Här är en som liknar en vit blodcell eller en leukocyt.  Men här kommer – en trumrulle kanske – en bomdiggity.  Den här lilla saken har troligen 20 000 till 30 000 gener, vilket är ungefär detsamma som vi har.  Den liknar en liten rund mask eller något sådant.

Den här har en mycket komplex DNA-struktur för den har ett försvarssystem, den har ett huvud, den har en mun, den har antagligen exkrement här någonstans, vilket är för mycket information – men där är den.

Varifrån kommer DNA?  DNA är i rymden, det är överallt.  DNA-vågen säger: Oh, detta är kiseldioxid, basen i sand, jag behöver bygga små sjövarelser i det här materialet. 

Precis som när det är inne i atomreaktorn säger det: Oh, det här är radioaktivt, jag behöver bygga radioaktiva bakterier här inne. Livet blir skapat överallt.

Men det även bortom det.  Nu, det här fick mig verkligen att hoppa till.  Titta på det här: National Geographic den 15 februari 2009 hittade identiska arter vid både Nord- och Sydpolen men BARA vid polerna!  Det är den enda plats man kan hitta dem på.

De försökte förklara det som att kanske där är fartyg som går från Sydpolen till Nordpolen. De analyserade vartenda fartyg i världen, inget enda av dem gör detta alls. 

Så, de fann 235 olika arter som är identiska vid båda polerna.  De var häpna, de visste inte vad i helsike det var som pågick.  Detta inkluderar valar, ormar och kräftdjur, mycket underliga kräftdjur som ni skall få se.

Exakt var dessa arter kom från och hur de hamnade en hel värld ifrån varandra med relativt varma oceaner däremellan kvarstår som ett mysterium.  Så de vet inte vad i helsike dessa djur är för något och hur de kom dit.  De har inte en aning. Skulle ni vilja se en del av dessa djur som kommit direkt från medvetandets fält?  Låt oss ta en titt, de ser väldigt underliga ut.

Den här kallas Limacina helicina.  Den är mycket underlig.  Den ser ut som någon sorts snigel men den har fått dessa solfjädrar på sig som en bläckfisk.  Den ser väldigt konstig ut.

Den här kallas Clione limacina limacina – en annan mycket egendomlig liten varelse.

Den här är Gatanus brevispinus.  Detta är ett kräftdjur av något slag.

Till sist har vi Mimonectes sphaericus.  Han har fått ett försvarssystem framtill som ser verkligt elakt ut, eller hur?  Han är en liten baddare, men han är därute och gör det han ska, och gissa vad som skapade honom?

Jordens medvetande genererade spontant dessa små varelser vid båda polerna.  Det finns ingen ledning med havsvatten som går från Nord- till Sydpolen.  De skulle ha brunnit upp på vägen genom kärnan.

Tänk på det, orsaken till varför han är där är att fältet genererar honom, för han skall vara här, för Jorden gör honom.  Jorden har gjort oss.

Så Solsystemet skapar evolution – DNA utvecklas genom energi från utsidan.

Jag måste hoppa över genom allt det här materialet, så ge mig bara en sekund här. Ah, det är en bra plats att gå vidare till för vi börjar få ont om tid.

(Hoppar framåt till diabild där det står: Dr Tszyan Kanchzhen: DNA-transformation genom en våg).

Så vi har redan sett nu att vi har DNA som har skapats utifrån etern, samma arter vid båda polerna.  Ni har sett den lilla varelsen som växer i provröret från ingenting annat än destillerat vatten och steriliserad sand.  Där är lite skum som växer i toppen och ni ser på det under ett mikroskop och – BOOM! – Här är de små krypen.

Hur är det med DNA som förändras från en form till en annan? Och hur är det med transformering av DNA från en form till en annan så att du har det givna genetiska materialet för en art och det transformeras till något annat?

Jaa, Kanchzhen är mannen här och där är massor av olika vägar för att uttala hans namn.  Helt nyligen har jag sett det stavas Chiang.  Chiang är hans första namn.  Så det finns många olika stavningar av den här mannens namn, vilket gör det extremt svårt att hitta hans arbete online, tyvärr. 

Så, vad han gör i det här anatomiskt korrekta diagrammet är att han får en anka här borta. Ni kan se fjädrarna, huvudet, quack, quack, quack, där är han.  Och här borta har ni en perfekt beskriven höna – tydligen har jag skämtat.

Vad vi har här är dessa små trattar som har blivit byggda in i sidorna på en liten femsidig box. Han träffar den här lilla ankan med mikrovågor och alla mikrovågorna går genom de här kopparrören från ett rum till ett annat.  Om du talar in här så hör du det här inne. Det är luft som kan passera igenom.

Han träffar den med mikrovågor, som inte kommer att döda ankan, det bara så att säga träffar dess energifält tillräckligt för att göra att det ger resonans, gör att DNA ger genklang.  Och här borta har ni en höna som har ägg i sin livmoder.

(Diabild: bild av en vit anka).

Jag vill att ni tittar på fysiken på en anka.  Notera den långa näbben, simfötterna, den långa nacken, de större inre håligheterna för organen. Allt medan en höna, genom jämförelse – detta är förresten inte vad de såg ut som när de kom ut, det är bara för att skoja med er.  Jag hittade faktiskt detta när jag sökte efter bilden av hönan med simfötterna och sedan fann jag henne med ankor och jag blev som Wow, är inte det en synkronicitet!

Så i varje fall, titta här: kortare näbb, ingen simhud mellan tårna.Detta är vad som faktiskt kläcktes.  Dessa kallas för ankhönor.  Ni ser simhuden mellan tårna, ni ser det här huvudet som ser underligt ut.  Vi kan se bättre här. Ögonens position är olika. Ni får det ankformade huvudet, den längre näbben och simhuden mellan tårna.

Så här är statistiken.  Dessa lägger totalt 500 ägg, 480 av dem kläcks, 80 % hade ett platt, ankformat huvud som det ni såg nyss, 90 % hade en ändring i ögonens position – 90 %! Och 25 % hade simhud mellan tårna.

Det är en kinesisk forskare som gjorde detta.  Det är en fantastisk bit av forskning.  Ni går från det här och ni blandar det med det här, och då får ni ankhönor som är hälften av varje. Det är ett otroligt fenomen.

Så om ni någonsin undrade över vad i hela friden är ett anknäbbat näbbdjur? Så kanske det bara hände sig att en skock ankor och en skock tjurar gick tillsammans och gjorde ”det som vi inte kan tala om i belevat sällskap”, och Gud blev så arg att han träffade dem med en blixt. Sedan fick de massor av små bebisar och bebisarna säger något likt: Pappa, Mamma, Oh, wow!  Vad i hela friden är jag? (skrattar).  

Det kan vara det som hände, eller kanske Gud bara har en konstig känsla för humor.

(Diabild läses: Dr Peter Gariaev – Häpnadsväckande DNA vågtransformation).

Gariaev är där vi har kommit till slutpunkten som kommer att hjälpa att runda av hela talet om DNA-transformation.

Ni har grodägg, okej?  Grodäggen läggs och de ligger alla där.  Sedan har vi salamanderägg, och vi tar en laserstråle som inte kommer att bränna dem, den kommer inte att döda dem, den tar bara upp våginformationen från salamandern.  Vi tar upp salamanderäggen, lyser genom dem och omdirigerar strålen till grodäggen.  Gissa vad som händer med grodäggen?

Ni får en komplett metamorfos.  Det genetiska materialet i grodäggen blir slaktade genom vågen från salamandern.  Slaktade är kanske ett starkt ord att använda, men det glupar i sig allt det genetiska materialet som skulle gjort en groda och totalt skriver om koden och transformerar den in i en salamanders kropp. 

Detta händer i EN generation.  Ni har ägg som kom ut från en grodas kropp och de ändrades till en totalt annorlunda art. Det tar inte särskilt lång tid. Det är en omedelbar energiförändring

Så vad vi ser är motorn av evolution.  Detta är vad Solsystemet håller på med just nu.  Solsystemets energi som orsakar att alla planeterna laddas upp är samma energi från lasern som går genom salamandern och lyses in i grodan, transformerar grodäggen till salamanderägg och de blir friska, vuxna salamandrar.

De kan avlas med varandra.  De får inte alla de genetiska problemen när de blir äldre.  De har inte komplikationerna som associeras med genetisk kloning, av genetiska, svåra problem som de hade med fåret Dolly, som t ex att fötterna blir dåliga när hon blir äldre.

Så åter igen, jag vill att ni tittar än en gång på den urgamla dokumenteringen, denna 26 miljoner årscykeln. Varför tror ni att det händer med så regelbundna intervaller av 26 miljoner år?

Detta är Raup och Sepkoski.  Varför tror ni att de fann en annan cykel som är 62 miljoner år lång?  Vad representerar dessa zoner egentligen?

Ja, här är vad vi skall prata om för att klippa av hela talet för er: Galaktiska bioenergifält kanske bär ansvaret.

Vi vet nu, tack vare Dr William Tifft, att även då de flesta forskare associerar rödförskjutning, vilket är just en mikrovågsfrekvens – det är allt det är, mikrovågsljus – de associerar det med distans.  Tifft har tittat på – och hans kollegor och folk som har följt efter honom – har tittat på hundratals och åter hundratals galaxer och varenda galax som de ser på har en struktur som den här, okej?

Vad ni ser här är, detta är högintensiv rödförskjutning, eller högintensiva mikrovågor, och sedan går de lägre och lägre tills de går ut.  Så dessa frekvensförändringar är mycket regelbundna, detta är inom en regelbunden galax nu.  Vad som inträffar är – ni kan se ett annat exempel av det här.  Dessa är rödförskjutna strukturer.  Ni ser lagren.

Vad är det som händer, vi vet från Dr Rosine Lallement – och här är länken där det kan verifieras: [http://web.archive.org/web/20021231023909/http://www.wkap.nl/prod/a/ISBN_0-7923-7196-8_50_WEB.PDF]

Hon tror att detta är bara en tillfällighet, men vad hon ser är att det lokala interstellära mediet, molnen som finns runt vårt Solsystem, rör sig direkt bort från centrum av Galaxen.  De utvidgar sig bort från Galaxens centrum. 

Så vad vi ser nu är dessa moln i Galaxen som kommer att expandera bort från centrum i regelbundna intervaller, precis som Lallement upptäckte.  Dessa förefaller ha energin från Galaxen som programmerar om allt DNA och allt liv på Jorden.

Nu frågar jag er detta: Om ni har dessa 62-miljoner-års cykler i det fossila dokumentet, om ni har 26-miljoner-års cykler i det fossila dokumentet, om ni har dessa tvåstrimmiga, jämnt olika frekvenser av mikrovågsenergi i Galaxen, om Dr Rosine Lallement har bevisat att molnen flyger mot oss direkt från Galaxens centrum – sedan, tror ni inte att kanske, bara kanske, interplanetarisk klimatförändring orsakas av galaktiska energifält som kramar in heliosfären och gör den 25 % mindre, skjuter in partiklar till Solsystemet och orsakar att alla planeterna blir uppladdade, hetare, ljusare, mer magnetiska och att den energin faktiskt har DNAs våginformation för att transformera varenda levande art på den här planeten in till nästa nivå?

Därför att, gissa vad?  Detta är en 62-miljonerårscykel och sista gången den dök upp var för 65 miljoner år sedan.  Denna är antagligen nära på grund av variationerna i tillflödet av solstrålning.  Vi är i slutet av cykeln just nu.

Det finns en sak som vi skall avsluta med och det är det slutliga beviset som kommer att göra att allt det här faller på plats för er.

(Diabild, läser: Mänsklig evolution är dramatiskt ökande).

Jag kan bevisa för er att människans evolution redan gör vad vi väntade oss, baserat på interplanetarisk klimatförändring, baserad på den forskning jag har visat er.  Jag har de vetenskapliga bevisen att ni verkligen evolverar, genetiskt, baserad på den här forskningen. Titta på det här!

John Hawks, University of Wisconsin, antropolog, studerade evolution i mänskliga varelser – det kallas för positivt urval.  Han fann att under de senaste 5 000 åren har vårt DNA uppgraderats hundra gånger snabbare än någonsin i den mänskliga historien.  Faktum är att de senaste 40 000 åren har varit en tid av superladdad evolutionär förändring.

Vi är mer genetiskt olika från människorna som levde för 5 000 år sedan… det är 3 000 år före Kristus.  Det är tiden för saker som tiden för Sumerna, och det är tiden för de indiska Hinduiska skrifterna.

Normalt tänker vi på dessa människor, det Gamla Testamentet och bara lite grann efter det, forntida Egypten, folk som bygger pyramider… vi tänker inte på dem som så mycket annorlunda än vad vi är.

Men om man jämför dessa människor som bygger pyramider i Egypten med Neandertalarna – Neandertalarna, eller hur?  Med de stora, klumpiga brynen?  Ingenting som mina, mina bryn har ingenting som liknar det där.  Jag är inte en Neandertalare.

Han jämförde dessa människor i Egypten med Neandertalare och de är mer lika varandra än de är oss. Man tänker inte på det för vi ser oss omkring och säger: Yeah, de är människor. Alla är samma, du vet.

Men titta, det genetiska beviset finns redan här.  Vi har förändrats mer under 5 000 år än någonsin i den mänskliga historien och han kallar det superladdat.  Detta är ett verkligt mediabevis på det. 

Och här är ett annat bevis som visar att vår evolutionära snabbfil har blivit alltmera annorlunda och hundra gånger snabbare under de senaste 5 000 åren.

Här kommer en sista sak. Vårt genomsnittliga IQ har ökat med tre punkter per 10-årsperiod. Det har studerats i över 20 olika länder av Flynn och det har fortsatt i mer än 100 år. Och vårt IQ ökar mest i abstrakt, ickeverbalt mönster, vilket betyder att det inte har att göra med att vi läser mer tidskrifter, tidningar och surfar på Internet.  Det är en symbolisk intelligens.

Så detta är kraftiga bevis, vetenskapligt mätbara, orsaken till varför IQ går upp så här, för en poängberäkning av 100 anses vara medeltal… det är hur det beräknas.  Så för att hålla 100 som medeltal måste man höja upp det med tre punkter vart 100e år – därför att alla blir så mycket smartare, man måste fortsätta att slå ned deras IQ-poäng.

Därför att allas medeltal är nu 100, vilket betyder att alla är så mycket smartare, nu är era IQ på väg att gå ner och ner och ner, vilket, om ni har låg självkänsla, verkligen kan såra er. Jag säger inte att ni skall ta livet av er, naturligtvis, såvida ni inte är verkligt högmodiga när det gäller era IQ.

Hur som helst, detta är vart vi är på väg.  Det går vidare till en kulturell renässans

Så Galaxen – och detta är slutklämmen – 20 år av studier av ESP har bevisat, vetenskapligt grundliga studier… Han tittade på allt i dessa studier – Spottiswoode är hans namn – för att se om människor var mediala när det är middagstid eller en särskild tid på dagen.  Han fann inte någonting en normal dag, vilket är när Solen är relativ till centrum på Jorden, men när Jordens position relativt till centrum av Galaxen studerades, fann han att när man är i linje med Galaxens centrum går förmågan till ESP upp med 400 %!  Detta är en stor vetenskaplig studie.

Så tänk på detta.  Vi har nu bevisen och detta är vad jag vill sluta med, vi har nu bevisen att galaktisk energi, som ni ser här, han gjorde 20 års studier om ESP, och han fann att människor blir mer mediala när det galaktiska energifältet träffar dem. 

Jag har visat er lager av fält i Galaxen som är mätbara på en ytlig nivå av mikrovågor, just som nästan infraröda visar sig på planeten, samma sak.

Jag har visat er bevis från Rosine Lallement att dessa galaktiska energivågor faktiskt expanderar iväg från Galaxens centrum när de går ut.  Det är inte bevis, men det är i alla fall indicier som starkt leder i den riktningen.

Jag har också visat er bevis för att Solsystemet förändras. Bevis att Solens heliosfär krymper, vilket visar mycket starkt på en galaktisk orsak.
 
Om den galaktiska energin kan göra oss mer intelligenta och om alla arterna på Jorden blir omprogrammerade i sin DNA i 62- och 26-miljonerårs-cykler, och om vi är i slutet på en annan 62-miljoner-års-cykel just nu, då, låt oss lägga ihop våra händer, för vi är uppvaknade och medvetna och vi promenerar in i den Nya Tiden, kanske år 2012.     
 
Tack så mycket.  

(Applåder och ovationer).

All right, jag får ett stående O, baby, ett stående O.

(Bill Ryan och Kerry Cassidy går upp på scenen för att tacka och hylla David Wilcock).

 Jag är glad att ni tyckte om det.

KC: David, tack så mycket.  Det var absolut superbt, som vanligt.  Jag önskar att vi hade mer tid för dig, verkligen.

David Wilcock, mina damer och herrar, och tack så mycket för att ni varit med oss hela den här tiden och varit så tålmodiga.
 
 
 
 
  

Klicka här för video intervjun


Stöd Project Avalon - Gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp.
Din generositet gör det möjligt
för oss att fortsätta vårt arbete.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits