Sök 

Henry Deacon - Uppdatering - Del 2


17 Februari, 2007

Vi har haft fortlöpande samtal med Henry Deacon (se nedan). Läs om Henrys bakgrund och avskrift av vår första intervju, klicka här. Den borde verkligen läsas innan du läser denna sida.

Det vi presenterar här spelades aldrig in utan är ett sammandrag från flera samtal och korrespondenser sedan vårt första möte.

Vi känner Henry mycket bra. Han är en aktningsvärd man med hög intelligens, väl medveten om de uppenbara riskerna han tar när han förmedlar sin viktiga information. Han är en lågmäld person och har en utsökt humor. Han söker inte strålkastarljuset. Han är mycket oroad om världens tillstånd...och den framtid vi tycks gå till mötes.

P.g.a. sitt yrke och sin priviligerade yrkesroll har han insyn i allt som händer - som han beskriver som en snårig djungel av detaljer som ytterst få förstår helheten av. Bilden han förmedlar är komplex, utmanande och betydelsefull.

_____________________________

Dan Burischs vittnesmål

I vår första intervju, sa' Henry att han aldrig hört talas om Dan Burisch. Eftersom delar av Henrys berättelse tycks överensstämma med Dans, övertalade vi honom att se våra tre intervjuer med Dan, se Dan Burisch video intervju.

Den 27:e september, tre veckor senare, fick vi följande epost. Det är nedan återgivet ordagrant och i sin helhet:

Dan Burisch berättar hela sanningen.

Jag bekräftar detta.

tidslinjer och allt

vänliga hälsningar

Detta var extremt viktigt, vi kontrollerade detta med Henry personligen så snart vi kunde. Det visade sig att Dans påståenden  - hur ovanliga och otroliga de än verkar - är sanna.

Henry kommenterade inte om J-Rod, avhandlingarna, eller Lotus, eftersom han inte hade egna erfarenheter eller kännedom om dessa. Men han bekräftade den största hemligheten av alla - som många invigda inte fått ta del av - den om de omfattande problemen som alternativa tidslinjer skapar, att somliga av "besökarna" verkligen är människor från en avlägsen framtid och att det finns stora problem med möjliga framtida händelser som allvarligt kan skada jorden och dess befolkning, vilket är anledningen till att allt detta är så hemlighetsfullt och varför avslöjandet är så problematiskt.

Roswell

Besökarna i Roswell var människor – som Dan Burisch säger. Dom kom inte från en annan planet, utan från en framtida jord - hoppade (vilket är ett bättre ord än "resa") tillbaka i tiden till 1947 för hantera problemen som uppstod tidigare i deras historia. Uppenbarligen, hade också Dan rätt när han sa' att besökarna i Roswell kom från en tidigare framtid än somliga av de som kom senare. Henry angav inga detaljer eller tidsramar.

Roswellbesökarnas uppdrag var rent altruistiskt. De var inte tvingade att komma utan kom av ... medlidande. Men uppdraget gick katastrofalt fel - inte bara för att de kraschade (en olycka orsakad av mycket kraftfull radar - senare insåg militären detta och tog sig an radar som ett vapen), utan också för att besökarna hade med sig en apparat för att orientera sig i tid och rymd för att ta sig tillbaka varifrån de kom.

Apparaten var en liten låda, mycket mindre än "Looking Glass" som Dan Burisch and Bill Hamilton beskrev att miltära forskare därefter undersökte och använde i olika experiment som blev en katastrof i sig och gjorde tidslinjeproblemet många gånger värre pga att det gjorde tidsportalteknologi tillgänglig för oss vid fel tidpunkt... som också visade militären om framtiden.

Henry kunde inte betona tillräckligt starkt hur olycklig Roswellhändelsen var för oss alla. Det var ett mycket, mycket stort bakslag för de från framtiden kommande besökarnas försök att hjälpa till att åtgärda problemet.

Sedan dess, har det förekommit flera försök från de framtida människorna att kurera den besvärliga situationen. Detta är vad som orsakat överlappning av tidslinjer och skapat påtagligt trassliga komplexa situationer som utmanar även de mest briljanta nutida hjärnorna att förstå till fullo.

Vi frågade Henry varför farkosterna fortsatte att krascha, nära nog årligen därefter. Han sa' att det föreföll märkligt att besökarna inte insett faran från radar innan de återkom i tiden. Han förklarade att det var väldigt farligt för dem att vara här, av olika skäl, trots deras avancerade teknologi. Krascher har orsakats av flera faktorer, inklusive aktiva insatser. Viktigast, understryker Henry, är att besökarna inte var "de grå" utomjordingarna. (Han nämnde inte vilka "de grå" var).

 

NOAA, den Mörka Stjärnan ("Dark Star"), och global uppvärmning

I det förflutna utförde Henry uppdrag åt NOAA (the National Oceanic and Atmospheric Administration) och det var där han lärde sig om vad han kallar "den andra solen". Detta är ett massivt astronomiskt objekt som färdas i en lång elliptisk omloppsbana runt vår sol i ett från våra planeter lutande plan. 

Den närmar sig och orsakar resonanspåverkan på vår sol på flera sätt. En liten organisation inom NOAA är medveten att detta orsakar uppvärmning av alla planeter, inte bara jorden. Denna information är hemligstämplad men har varit känd i några år.

Vi berättade om Andy Lloyds utmärkta 'Dark Star' website, vilken han inte sett tidigare. Vi erbjöd honom också att skicka Lloyds bok 'The Dark Star'; men han avböjde med skälet att det fanns en risk att bli påverkad innan han erhållit mer information.

Denna fråga är kopplad till Roswellkatastrofen, beskriven ovan. Problemen de framtida människorna försökte lösa var flera, men i princip - som Dan Burisch sagt flera gånger - speciellt en möjlig händelse utlöst av ett massivt utbrott av solaktivitet någon gång i vår närmaste framtid.

Henry, liksom Dan, är måna om att kraftigt understryka att denna händelse endast är möjlig (efter att ha sett den i "Looking Glass" apparaten i en möjlig framtid)... och för närvarande betraktad som osannolik.

Henry förklarar att den ökade solaktiviteten endast delvis kan förklaras av den Mörka Stjärnan, flera andra komplexa faktorer påverkar. Vissa på det galaktiska planet som kan associeras till naturliga periodiskt återkommande händelser som jorden genomlidigt flera gånger tidigare. Det som gör denna speciella tid fullständigt unik för vår planet är att det finns sammanlöpande allvarliga faktorer - sådana som koldioxidutsläpp, överbefolkning och vår benägenhet att skapa krig - allt detta kombinerat med dessa stora, cykliska solhändelser som hotar biosfären och därmed vårt välbefinnande.

Mars

Henry bekräftade förekomsten av en stor bemannad bas på Mars, försörjd av alternativa rymdfarkoster men även genom stjärnportaler.

Icke-lokal signalering

Henry berättade att han haft erfarenheter från experiment med en arbetsgrupp som genomfört Alain Aspects slutliga 1981-2 experiment för att bevisa Bells Teorem, under beskydd av ett hemligt projekt i Livermore på det sena 1970-talet. Resultatet blev aldrig publicerat - vilket är vanligt för "black budget" forskning.

Den bakomliggande matematiska fysiken är komplex men den utvecklade teknologin är numera vanligt förekommande för omedelbar kommunikation över enorma avstånd.

UFO't som sköts ner i Hunter Liggett

Vi bad Henry att berätta mer om denna händelse. Han angav var det hände: inom en mil (engelsk) från centrum i denna karta. Det hände i slutet på 1972 eller början av 1973. Hans arbetsgrupp experimenterade med laservapen, med olika typer av mål ute på fältet. Plötsligt uppträdde en tefatsformad farkost från ingenstans - omkring 30 meter i diameter, 8 meter hög. Den var 50-60 meter bort. Någon sköt ett laserskott på det med Flygvapnets experimentlaser som testades för tillfället. Huvudlasersystemet var inhyst och styrt från en omgjord M-35 2.5 tons lastbil benämnd "Deuce and a Half". Det blev inga synliga skador, så vitt Henry kunde se eller minnas, men farkosten blev obrukbar. Tre små barnliknande utomjordingar (inte de klassiska "gråa"), oskadda och vid god hälsa, blev levande tillfångatagna och bortförda till en Nike-bas i närheten av Tilden Park, direkt öster om Kensington i Kalifornien. Allt detta hände mycket snabbt och blev minst sagt en chock för alla inblandade.

17 Februari, 2007

_____________________________
 

Klicka här för nästa uppdatering (maj 2007)

Vi har inte hört av Henry Deacon de senaste fem veckorna. Innan vår senaste kontakt, sista veckan i mars, sa' han att han blivit 'nedtryckt'. Fram till dess hade han varit i regelbunden kontakt med oss. Vi är nu säkra på att han tvingats till tystnad.

Eftersom denna senaste uppdatering innehåller ytterligare fascinerande information inom ett flertal områden (omfattande mer information om mars och en del detaljer om insidesaffären om 9/11), tror vi fortsättningsvis att den mest betydelsefulla informationen han delat med sig av finns på denna sida.

2 maj, 2007

__________________________

Klicka här för ett nytt viktigt uttalandet  (december 2007)

Henry har brutit tystnaden efter sex månader och berättar att han är pessimistisk avseende ett antal globala problem. Han refererar igen till The Report from Iron Mountain, och framhåller för oss att uppmärksamma Dr. Bill Deagle och Alex Jones' Endgame. Han berättar mer om mars och solsystemet, det hemliga rymdprogrammet,  Arthur C. Clarke, Apollomånlandningarna, mm.

17 December, 2007


Stöd Project Avalon - Gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp.
Din generositet gör det möjligt
för oss att fortsätta vårt arbete.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits