Sök 

Ett Brev Från En Norsk Politiker

Sedan vi publicerade denna rapport har vår brevlåda varit full av meddelanden från hela världen.

 Det har varit komplett omöjligt att besvara alla, men vi har noggrant läst igenom alla meddelanden vi fått.

 Efter en veckas tystnad hörde vi från vår källa igen.  Han mår bra men av förståeliga orsaker har han dragit sig tillbaka för en tid.  Han har erbjudit sig att besvara all relevant korrespondens genom ett noggrant urval.  Han lovade också att han skall teckna de utomjordiska symboler han såg och faxa dem till oss.

 Till dem som har frågat förståeliga frågor angående hans trovärdighet kan vi bara säga att vi gjort allt vi kan för att bekräfta hans identitet och äkthet och är övertygade om att han är den han säger sig vara.

 Under tiden för ytterligare bekräftande information från andra källor i en detaljerad rapport inkl kartor och fotografier.Följande meddelande mottogs av oss kort efter att vi postat vår tribute page till Benazir Bhutto. Trots att vi inte personligen kan intyga den information som givits här kan och får vi inte med gott samvete undanhålla detta från publicering.

De personer som skrev detta meddelande till oss gjorde det under sitt eget namn (vilket vi har kollat), och bifogade ett antal fotografier av dem med Norges premiärminister och (separat) med Benazir Bhutto. Vi är övertygade om deras äkthet, men som ni förstår kan vi inte avslöja deras rätta namn eller publicera något foto utan deras medgivande.  Innehållet i detta meddelande, om det är sant, kan knappast bli mer viktigt.

”Jag är en norsk politiker och jag vill tala om att svåra saker kommer att hända från år 2008 fram till år 2012.  Den norska regeringen håller på att bygga fler och fler underjordiska baser och bunkrar.  När man frågar om detta får man bara svaret att det är för skyddande av den norska befolkningen.  När jag gjorde en förfrågan om när allt skulle bli färdigt, svarade man ”innan 2011”. 

Israel gör samma sak och så gör även många andra länder.

Mina bevis för att det jag säger är sant är i fotona jag sänt av mig själv och alla de premiärministrar och ministrar jag brukar möta och är bekant med. 

Planet X kommer att anlända och Norge har börjat med lagring av matvaror och säd,  storage of food and seeds, i Svalbardområdet och i norra Arktis med hjälp av USA och EU och alla runt omkring i Norge.  De kommer bara att rädda makteliten och de som kan vara med och bygga upp ett samhälle igen, doktorer, forskare och så vidare.

När det gäller mig själv så vet jag redan att jag kommer att lämna före 2012 och gå till området vid Mosjøen där vi har en djup underjordisk militärförläggning.  Där är vi uppdelade i sektorer, röda, blå och gröna. Märkningarna för de norska militärmyndigheterna har redan överlämnats till dem och militärlägren har redan byggts för länge sedan.  De människor som kommer att bli lämnade uppe på ytan för att dö tillsammans med alla andra har ingen hjälp att vänta över-huvudtaget. Planen är att 2 milj norrmän kommer att bli räddade och resten kommer att dö.  Detta betyder att 2,6 milj norrmän kommer att försvinna i natten utan att veta vad dom skall ta sig till.

Alla sektorer och arken, som kallas NOAH 12, är sammankopplade med tunnlar och har rälsbussar som kan ta dig från det ena området till det andra. Detta så att de kan hålla kontakt med varandra.  Enbart de stora dörrarna separerar dem så att de olika sektorerna inte äventyras på något sätt.

Jag är väldigt ledsen.  Jag gråter ofta tillsammans med andra som också vet att så många människor kommer att få veta alldeles för sent, och då är allting över för dem.  Regeringen har ljugit för befolkningen från 1983 och tills nu. Huvud-delen av alla politiker i Norge vet det men få vill tala om detta för allmänheten – därför att de är rädda för att de också missar NOAH 12s rälsbussar som skall ta dem till arkområdet där de blir räddade.

Om de talar om detta för någon är de med säkerhet dödsdömda.  Men jag bryr mig inte om mig själv längre.  Mänskligheten måste överleva och arterna måste också överleva.  Folk måste få veta detta!

Alla regeringar i världen är medvetna om detta och de säger bara att det kommer att hända.  För de av befolkningen som kan rädda sig själva kan jag bara säga: försök att nå högre områden och hitta grottor där du kan lagra mat för åtminstone fem år i konservburkar och dessutom vatten som räcker för en tid. Piller för strålningsskydd finns tillgängligt för dem som har råd till det

För en sista gång säger jag: må Gud hjälpa oss alla ...  Men Gud hjälper oss inte, det vet jag.  Bara varje person individuellt kan göra en skillnad. VAKNA UPP, snälla ..!

Jag kunde ha skrivit till er och använt ett annat namn, men jag är inte längre rädd för någonting.  När du vet vissa saker blir du oövervinnlig och ingenting kan skada dig när du vet att slutet är nära. 

Jag försäkrar dig till 100% att saker och ting kommer att hända.  Det är fyra år för att förbereda sig för slutspelet.  Skaffa vapen och skapa överlevnadsgrupper och en plats där ni kan vara säkra och med mat för en tid.

Fråga mig vad som helst och jag skall svara på så mycket jag kan och vet om den norska anknytningen till allt detta.  Och bara se er omkring, de håller på att bygga underjordiska baser och bunkrar överallt.  Öppna era ögon, folk!  Fråga regeringen vad de bygger och de kommer att svara: Å, det är bara lager för mat och så vidare.  Dom förblindar er med alla sina lögner.

Tecknen på utomjordisk närvaro finns också där och jag ser ofta att den politiska eliten inte är vad de säger att de är. Det är som om de är kontrollerade i varje tanke och det dom har att säga är precis som om dom blivit tillsagda att säga och göra saker på ett visst sätt. Det är klart för mig vem dom är och inte är.  Man kan se det i deras ögon och i deras sätt att vara.

Kom ihåg att de som kommer att befinna sig i och omkring stadsområdet 2012 är de som kommer att bli träffade och dö först.  Senare kommer armén att samla ihop resten av de överlevande, och de har en order om att skjuta för att döda om där finns något motstånd, och sedan ta dem till lägren där var och en blir märkt med ett nummer och en lapp.

Jag ser också att Benazir Bhutto är omtalad på er hemsida.  Hennes död var tragisk.  Jag har mött Benazir, som du kan se. Ni kan också se på fotona att jag har mött ett antal andra framstående politiker och världsledare.

Befolkningen kommer inte att få veta vad som händer förrän alldeles i slutet för regeringen vill inte skapa masspanik.  Allting kommer att hända i tysthet och regeringen kommer bara att försvinna.

Men jag säger detta: Gå inte i tysthet in i natten.  Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig och din familj.  Gå ihop med andra grupper.  Arbeta tillsammans för att finna vägar att lösa alla de många problem du kommer att möta!”

Vänliga hälsningar  (namn och bevis för hans identitet bifogades).

Från omedelbart fortsatt korrespondens, och för svar på våra specifika frågor, kan vi tillägga följande förtydliganden i vår källas egna ord:

Jag har varit i flera underjordiska baser och vi använde rälsbussar för att åka omkring.  Bara ett fåtal speciellt utvalda personer fick visas runt.  De som ingår i eliten vet om detta.

Jag har bevis för mina påståenden och jag litar på mina källor till 100%. Men de är rädda för att tala om vad de vet.  Folk är rädda för sina liv, och det är just så det är.  Jag vill bara att folket skall veta vad i helsike som håller på att ske. Jag är inte rädd för döden eller någonting annat.

Alla elitpolitiker i Norge vet om detta.  De vet också att om de avslöjar något av det de kommer att bli avlägsnade från sitt jobb och vägras tillträde till de olika underjordiska baserna när tiden är inne.

NOAH 12s rälsbussar är transporträlsbussar mellan de olika baserna i underjorden.  De har ett stödsystem av dessa runt om från den ena basen till den andra.  De är huvudsakligen använda av militärer och de kontrollerar dem alla. Där finns orange triangelsymboler på varje bas och platsen för incheckning är en form av energifält som alla måste gå igenom.

Framtiden för mina barn är allt jag tänker på – och för alla de andra barnen som skall växa upp i den nya världen.  Vi måste göra en skillnad för dem, så att de växer upp med vetskapen om vad deras föräldrar gjorde för dem, såsom ge den här informationen till folk som ni själva.

Under år 2009 kommer de styrande i FRP att komma till makten och Siv Jensen blir vald till premiärminister.  Detta är redan känt.  Det är viktigt att förstå detta. Alla valen är bluff och samma personer och maktelit blir valda i tur och ordning. Slå upp Norges politiska historia och de personer som styr landet nu!

Var snälla och dela med er av den här informationen på resten av Internet-sidorna.  När tiden är inne kommer folk att överleva på grund av den informa-tion de har lärt sig från de olika sidorna på nätet.   

Jag får ingenting annat än besvär genom att posta detta och jag har inget behov av att missleda någon.  Jag gör det bara för att avslöja vad som kommer att hända i mitt land och att kanske några människor överlever det som komma skall.

Vänliga hälsningar (namnet bifogat)Stöd Project Avalon - Gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp.
Din generositet gör det möjligt
för oss att fortsätta vårt arbete.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits