Sök 

Ett Brev Från En Norsk Politiker - Uppdatering - Del 2


Sedan vår senaste publicering av brevet vi fick från en norsk politiker angående underjordiska baser och ländernas förberedelser för en framtida katastrof, har vår brevlåda blivit full av meddelanden från hela världen. Vi är helt oförmögna att besvara dem alla men vi har läst allihop noggrant.

_____________________________

 

 Ytterligare bekräftelser

Många vänner och korrespondenter i både Norge och Sverige har hört av sig, en del erbjuder fascinerande detaljer. För många av dem var denna information inte ny och bekräftade bara vad de vet från andra källor. Vi mottog specifik bekräftelse från två vetenskapsmän och en före detta underrättelsekälla att dessa baser existerar (och att både Sverige och Schweiz har möjligheter att ta hela befolkningen under jorden om det behövs). Några har bett om att få möjligheten att komma i kontakt med den politiker som skrev till oss.  En av korrespondenterna bekräftade en stor del av detaljerna. Hans meddelande är så viktigt att vi har publicerat det här i sin helhet (vi har tagit bort personlig information som skulle ha kunnat identifiera honom för myndigheterna).  Hans familj har förstahandserfarenhet om faciliteterna som vår källa rapporterade om.

 

Kära Projekt Camelot team!

Jag har just läst artikeln om den norska politikern och hans brev och information till er angående underjordiska baser, år 2012 och så vidare.

Jag måste säga att jag fann detta ganska fascinerande.  Jag känner redan till lagerplatsen på Svalbard vilken, när den blev annonserad, gav en signal till mig att tänka att det måste vara en specifik orsak till detta för något de vet snart skall hända.

Angående resten, jag är också norrman från en militärfamilj, så har jag fått veta av min mor, som tjänstgjort under lång tid i det militära och i andra institutioner inom staten, att det finns underjordiska baser. 

Jag vet var en av de här baserna är belägen och har själv sett den.  Den ligger inuti ett stort berg i den gamla stad där jag brukade bo och där jag växte upp ända tills jag flyttade från Norge för några år sedan.  Platsen kallas Baneheia.

Min mor vägrade att tala om några detaljer om det förutom att det är skapat för en nödsituation.  Endast speciella människor är tillåtna, sådana som hon själv och anan militär personal, andra viktiga personer såsom politiker och vetenskapsmän samt civila personer som de anser är viktiga.

Hon har också besökt en annan bas som ligger i ett område kallat Evje och denna underjordiska facilitet är enorm sa hon, mycket större än den bas som ligger i Baneheia.  Hon talade också om att det finns en bas i området kring Stavanger som hon vet om.
Soerreisa_sm.jpg
Hon försåg mig även med ett foto av en bas i Sørreisa och sa att detta är en  annan underjordisk bas, men hon är  osäker på storleken på den här.  Ett foto  på den basen visas här.  Detta är toppen av basen som finns inne i berget och hon berättade att dessa klot antagligen är kraftfulla radarsystem som övervakar ett enormt område.

Hon talade om andra mycket intressanta saker, såsom att de stora elektronikbolagen i världen i realiteten ägs av samma personer som sitter i den allra högsta toppen på planeten, men de bara skapar olika namn och varumärken och förpackningar av samma produkter, eller snarare produkter som är utvecklade och ägs av folk högt upp i samhället som styr dessa elektroniska företag och tillverkare med total kontroll.

När det gäller Baneheia sa min mor att resten av vår familj kommer INTE att tillåtas att gå ner där ifall det händer en olycka.

Hon sa också att hon inte kunde säga något mer om vad som finns på insidan eller hur det ser ut därför att hon svurit på och lovat sina överordnade att inte säga någonting mer.  Och hon är en kvinna som håller vad hon lovar.

Vid ett annat tillfälle fick jag möjlighet att tala i korthet med en annan person från det militära som också hade varit där.  Han gav mig lite fler detaljer.  Han sade att basen är enorm och har många separata rum för olika ändamål, men han tilläts inte att gå in i dessa rum och de var begränsade till ett specifikt rum där han arbetade med datorrelaterade system för det militära.  Men han sa att, efter vad han kunde se, denna bas kunde hysa flera tusen människor och den var extremt stor och högteknologisk.

Det fanns också rapporter om att av sju män som arbetade tillsammans i något projekt på den här basen hade fyra av dem dött i cancer.  Detta var publicerat i Fedrelandsvennen, en norsk tidning från Kristiansand, år 2001. Tyvärr så är den artikeln inte längre på nätet.

En av mina vänner som arbetade för NSA under flera år har också försett mig med en del förbluffande information angående underjordiska baser och andra aktiviteter från regeringen.

Han bekräftade att där är mängder av dessa baser runt om och att i några av dem gör man några mycket märkvärdiga experiment och forskning som är relaterad till sådant som tidsresor, resor till andra dimensioner, utomjordisk teknologi etc. Själv var han inne i en process av att återskapa ett rymdskepp och arbetade med datasimulering för det ändamålet.  Han visade mig komplicerat datagenererat material, relaterat till detta, såväl som illustrationer av detta rymdskepp.

Han sa att för ögonblicket är regeringen i kontakt med Mars och har även haft ”Stargates” som anslutits till Mars så att de kan resa dit på några få sekunder istället för att använda rymdskepp.  Han påstod också att de just nu arbetar på att ”terraforma” Mars – med detta menas att göra Mars till en passande och möjlig plats för människor att leva på!  För närvarande är Mars mer eller mindre död på ytan, även om det verkar finnas liv i underjorden. (Se artikeln om Boriska som minns flera liv i underjorden på Mars. Boriska - Indigo pojken från mars

Jag kan emellertid nämna att han är adopterad och, enligt honom själv, uppfostrad till och förberedd för att arbeta för staten sedan tidig barndom på grund av hans höga intelligens och andra ”förmågor”.  Han är verkligen en extremt begåvad individ, personligen skulle jag säga genialisk, och han var involverad i extremt komplicerat matematiskt och vetenskapligt material som han visade och diskuterade med mig vid flera tillfällen.

Jag vill först av allt presentera några mappar och foton av det område där denna huvudfacilitet jag nämnt är belägen.

Det översta fotot till höger om den sammansatta bilden nedan är vad som kallas Gimlemoen, som brukar tillhöra det militära och var avsedd för icke auktoriserad personal. Jag var där flera gånger medan min mor arbetade för dem.

Nyligen stängde man officiellt de militära operationerna i Gimlemoen och gjorde om det till ett universitetsområde istället.

Hur som helst så finns några av de gamla bunkrarna och underjordiska systemen fortfarande i området.  Jag har personligen besökt några av dem och varit djupt nere i underjorden.  Vid ett tillfälle hamnade jag i ett stort rum som hade en enorm järndörr med ett stort metallhjul på och flera lås. Jag kunde inte öppna den här dörren så jag vet inte vad som fanns bakom.

Där finns alltså ett områdesfoto av Baneheia där den nuvarande under-jordiska basen är belägen.  Detta är högst upp till vänster på det stora fotot nedan.  Jag har gjort en röd cirkel över ingångens läge.

Baneheia_base_entrance_sm.jpgDen rektangulära strukturen är ingången som leder in i berget. Den vita strukturen till höger om den är några andra byggnader som jag förmodar är relaterade då de har torn med antenner i toppen och satellitdiskar etc och andra konstiga anordningar.

Som du ser så är det ett stort berg med sjöar på toppen så hur djupt det går in i berget kan vi bara spekulera i.

Lägg också märke till att Gimlemoen och Baneheias berg ligger mycket nära varandra och bara är separerade av floden.  Om någon underjordisk förbindelse någonsin var etablerad mellan faciliteterna i Gimlemoen och faciliteten i Baneheias berg nedanför floden har jag ingen aning om. Men som jag nämnde så fann jag en bunker som gick djupt ner under jord och som ledde till rummet med en enorm järndörr som var omöjlig att öppna. Detta var i Gimlemoen och rummets golv var fyllt med en halv meter vatten.

vent_sm.jpg

Jag har upptäckt något som liknar luftventiler i mitten av skogen och på toppen av det här berget, vilka jag förmodar förser basen inunder med luft. Ventilerna är placerade i ganska otillgängliga områden långt från några vägar.  De ser ut som på bilden här nedan förutom att de är mer moderna.
 

Gimlemoen_Baneheia_sm.jpg
[Google Earth or Acme Mapper N 58.16, E 8.00]

Jag har vid flera tillfällen sett tungt beväpnad militärpersonal utanför entrén till den militära faciliteten.  Och detta är egendomligt eftersom Norge inte är ett land där militärer och poliser normalt går omkring med vapen.  Faktum är att det inte är tillåtet att bära vapen såvida det inte är en nödsituation.  Det är faktiskt den enda situation jag har sett militärer bära vapen offentligt så länge jag levde i Norge.

Livet i Norge borde vara ganska säkert, jag menar att Norge är ju inte precis likt Irak med speciella behov för sådana baser och militärt arbete såvida det verkligen inte är något som de vet skall komma som resten av oss inte vet något om.


Stöd Project Avalon - Gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp.
Din generositet gör det möjligt
för oss att fortsätta vårt arbete.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits