Sök 

Patrick Geryl : Den globala Katastrofen år 2012

Amsterdam, Holland, Augusti 2009

patrick_geryl_med.jpg "The World Cataclysm in 2012" är titeln på en bok skriven av den belgiska författaren Patrick Geryl under 2005 - och titeln säger det precis som han ser det. Patrick's yttrande är så nedslående och saknar hopp totalt - när han intervjuades i samband med den kommande filmen, "2012", som kommer att släppas nästa månad.

Intervjun innehåller viktig information, inklusive ett tillkännagivande av Patrick Geryl om att han och hans kollega Gino Ratinckx har hittat platsen för "The Labyrinth" som det skrivits om i detalj av Herodotos, den berömda grekiska lärde mannen känd som Fadern av historia. Geryl är övertygad om att inne i "Labyrinth" kommer det finnas bekräftelser som styrker hans teorier. Han berättar att NBC kommer att tillkännage denna upptäckt någon gång i november ...och Geryl har intervjuats i samband med detta också.

Herodotus, som levde i det 5:e århundradet före Kristus, skrev:

... Som en symbol på deras enhällighet beslutade de att lämna ett minnesmärke, och det ledde till byggandet av den labyrinten, som inte ligger inte långt från den södra sidan av Moiris sjön, i närheten av ett ställe som heter Crocodilopolis. Jag har varit där och det är bortom all beskrivning. Om du skulle göra en undersökning av samtliga alla stadens murar och offentliga byggnader i Grekland, så ser du att alla tillsammans inte lagts så mycket möda eller pengar på jämfört med denna labyrint ...

Informationen om labyrinten är spännande. Men detta är långt ifrån allt. Efter mycket övervägande har vi beslutat att släppa den här intervjun ...Även om vi inte överens med Geryl's slutsatser om 2012. Detta är den allra första videon vi någonsin publicerat som innehåller en ansvarsfriskrivning - även om Patrick Geryl är en perfekt välmenande, intellektuell och ärlig forskare (och för en som är säker på att den värld som vi känner den kommer att upphöra existera, är han förvånansvärt glad och vänlig). valde vi att släppa videon med en dementi, så att hans tåg av logik skulle kunna göras tillgänglig för tittare och andra forskare.

Det är vår övertygelse att när vi går in i denna tid av konvergens där en mängd djupgående förändringar som kommer att hända samtidigt, blir utvecklingen av urskiljning mer och mer avgörande. I denna anda erbjuder vi den här intervjun: En rapport om Patrick Geryl's arbete.

I korthet är Geryl övertygad om att solen kommer att genomgå ett polskifte under 2012, som han säger, är en  cyklisk händelse som äger rum vart 26.000:e år och som är dokumenterat. Detta har viss vetenskaplig grund och efter vad vi förstår kan denna upprepade händelse vara försenad. Detta sol polskifte skulle i sin tur medföra en liknande omsvängning på Jorden. Vid den punkten, för att parafrasera Geryl's slutsatser kommer helvetet att bryta löst.

För att förbereda dig för denna video, läs Patrick Geryl egna ord:

2012 är året då nästa polskifte sker på jorden. Detta innebär att Nordpolen kommer att ändras till Sydpolen. Vetenskapligt betyder det att jorden kommer att börja rotera i motsatt riktning, tillsammans med en enorm katastrof av okända proportioner.

I mina böcker avslöjar jag den stora katastrofen som kommer att plåga jorden inom en snar framtid. För närvarande tror de flesta människor och den allmänna vetenskapliga världen i stort, att jordens rotation är stabil, men som jag förklarat i mina tidigare arbeten på detta område, är detta inte fallet.  De fruktansvärda rapporterna från tidigare katastrofer ska förhoppningsvis stå klart för alla.

Det historiska utforskandet av kosmologi i tidigare böcker bygger på översättning av hieroglyfer, knäckning av koder, avslöjandet av det magnetiska polskiftet av solen, studier av gamla kartor, avkodning av astronomiska ledtrådar, geologisk forskning, och upptäckten av de mest spännande arkeologiska fynden i modern tid.

Med tanke på dessa jag kom fram till följande slutsatser:

1. 1. Med klocklik noggrannhet, är plötsliga omsvängningar och pol förändringar naturliga för jorden. Resultatet är världsomfattande förstörelse, och stöds av paleo magnetiska bevis och tidiga dokument.
2. 2. Skifte av polerna är kopplade till det harmoniska cykliska magnetfältet från solen.
3. 3. Polskiften kan beräknas exakt på grundval av solfläcks cykel teori eller magnetisk fältteori, som Maya och de gamla egyptierna var invigt i. Dessa hemligheter finns i labyrinten av Hawara, ett stort komplex bestående av tre tusen rum.

[Artikeln fortsätter här ...]

Idén om en katastrof 2012 är inte bara Patrick's, naturligtvis talar Shamanistiska profeter, liksom många andra första-världen forskare, medium, mfl om kommande förändringar på Jorden inom den närmaste tiden fram till och efter 2012. Detta är väl dokumenterat både i fråga om vetenskap och moderna New Age myter. Patrick Geryl och Roland Emmerich (Regissören för filmen 2012) är inte ensamma i sin diskussion om framtiden.

De som känner till vår webbplats kommer utan tvivel komma ihåg att många av våra vittnen talar om kommande förändringar på Jorden. Till exempel, Bob Dean talar om 2017 och ankomsten av Nibiru - och dess oundvikliga inverkan på vår planet. Vi får höra av en före detta "black project" insider, Jake Simpson, om en kommande "våg" utanför vårt solsystem som är på väg hit i ljusets hastighet ... och som upptäcktes av en klaccificerad  superluminal [snabbare än ljuset] farkost. Och så finns det upprepade varningar från Henry Deacon (hans riktiga namn Arthur Neumann) som uppmanar oss att "förbereda" oss för en potentiellt förödande framtid som kan innehålla livsmedelsbrist, vattenbrist och förändringar över hela världen som kommer att förändra karaktären av liv som vi känner den. Men alla dessa vittnen inger hopp, ingen kommer nära den mörka bild som Geryl's.

Vad som också gör detta område intressant att utforska är att det kommer så många besökare till webbplatsen väl medvetna om att regeringarna i USA och andra länder har spenderat biljoner dollar att bygga hundratals (om inte tusentals) av djupa underjordiska baser, vissa i storlek som små städer med ett komplicerat underjordiskt transportsystem som ansluter dem, och de flesta "black projects" forskare stödjer nu tanken på en hemligt rymd program som kan vara mycket mer sofistikerat och avancerat än man tidigare trott.

Är detta inför en omvälvande händelse som har kunnat förutses med hemlig, avancerad teknik - eller en varning av vänliga Utomjordiska tidsresenärer? Eller är verkligheten mer subtil: att det fanns anledning att vidta åtgärder mot en eventuell händelse av detta slag, men att även militären gjorde vad de gör bäst - att gräva i defensivt - de bästa hjärnorna på vår planet och från någon annanstans skulle arbeta för att undanröja potentiella hot?

Baserat på insider vittnesmål från flertalet av våra egna källor, tror Project Camelot fast på det senare. För mer information om detta kan du läsa våra stora artikel 2009: En berättelse om två tidslinjer, som nämner starka bevis för att framtiden är formbar och föränderlig (och inte fast) - och hur det visar sig att vi alla påverkas inte bara av välvillighet, proaktiv högteknologi, men också i kraft av medvetandet självt.

Detta är, enligt vår mening, den stora bristen i Patrick Geryl analys. Han överväger inte medvetandets påverkan och styrka som kan forma händelser. Geryl erkänner att han inte har kunskap eller är medveten om våran ET härstamning och förekomsten av andra utomjordiska raser som betraktar, och interagerar med oss under denna avgörande tidpunkt.

Vi tror att många hundratusentals Indigo och Kristall Barn, som föregås av mer mogna krigare som oss själva (och det finns många av oss: vi är bara två personer på ett mycket stort världsomspännande team som spänner över alla språk och kulturer), inte skulle vara här om framtiden var förutbestämd. Det finns, från det andliga perspektivet, ett spel som spelas och därmed är utgången oviss.

Här har användningen av ordet "spelet" inte inneburit något trivialt. Sett ur en jordisk synvinkel, kunde det inte vara mer allvarligt - men en andligt lätt beröring ökar vår makt avsevärt för att katalysera och uppmuntra till förändring och omvandling. Idén om ett spel är att resultatet är osäkert - och att det önskade resultatet är värt att sträva efter, kanske mot oppositionen i form av motåtgärder mot andras avsikter och andra logistiska och praktiska utmaningar. Insatserna är höga, resultatet inte är fast, och det finns fler spelare i detta spel - synliga och osynliga, på båda sidor - som båda har mycket stor makt och förmåga.

Detta är den längsta introduktion till en video vi har skrivit, fast det är den kortaste möjliga skriftliga sammanfattning vi kan erbjuda eftersom det är ett stort och mycket viktigt ämne. Den innefattar inte allt som Camelot handlar om, men en ganska stor del, och de av er som har följt oss på resan kommer att vara väl medvetna om mycket av det som skrivits ovan.

Vi uppmuntrar och ber er att stödja processen, var och en på ditt eget sätt, och se till att resultatet för mänskligheten blir den bästa möjliga, och att planeten kommer att vara en som våra barn kommer att få - och där vi själva kommer vilja återgå till våra nästa liv, som vi så önskar.

I slutändan är det ett tillfälle för oss att lära oss genom erfarenhet och använda vårt omdöme vid utvärdering av teorier och profetior om framtiden när de dyker upp .. en efter en, och veta att det är möjligt att fastställa sanning från falskheter och lögner med det som resonerar inom oss alla.

Klicka här för Patrick Geryl webbplats.Stöd Project Avalon - Gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp.
Din generositet gör det möjligt
för oss att fortsätta vårt arbete.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits