Dan Burisch

Deze pagina is een geformatteerde en herziene versie van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


Sterrenpoortgeheimen
Dan Burisch opnieuw bezocht

Las Vegas, juni 2007

dan burisch We zijn verheugd de kans te hebben om Dan, bijna een jaar na onze eerste ontmoeting, nog eens te mogen interviewen. Voor details hierover gelieve hieronder te kijken. Tijdens dit tweede diepgaande interview naar aanleiding van onze lange vragenlijst gaat Dan in detail in op zowel de technologie en de politiek van de Sterrenpoorten en Looking Glass. Tevens bediscussieert hij de 'Kubus', die al dan niet hetzelfde toestel kan zijn als het mythische 'Gele Boek', of de 'Zwarte Doos' die wordt gerapporteerd door onze belangrijke getuige Henry Deacon.

Tijdens dit fascinerende interview ontmoeten we Dan nogmaals onverbloemd, uitdagend, informerend, gedreven door waarden, ondeugend, menselijk en sympathiek.

We willen ook de gelegenheid aangrijpen om een aankondiging te publiceren, geschreven door Marci McDowell, die nauw samenwerkt met Dan.  Marci verzocht ons om namens Dan de volgende formele verklaring te publiceren:

Dr. Dan Burisch neemt tijdelijk afstand waarbij geen officieel openbaar contact is tot later dit jaar [December 2007].  Helaas kan ik weinig over de betreffende de activiteiten van Dan meedelen.  We hebben het publiek geïnformeerd dat hij NIET werkt voor Majestic.  Majestic bestaat niet meer.  Dan trok zich uit deze groep terug in September 2006.  Majestic werd formeel geschorst in oktober 2005.

Ik kan stellen dat Dans activiteiten dermate belangrijk, dringend en geheim zijn, dat de aanwezigen in de nieuwe groep, die Majestic eind 2006 heeft vervangen, de groep waaraan zich beschikbaar heeft gesteld, hem voor deze taak heeft uitgezocht en erop heeft aangedrongen, dat hij geen publiek contact zou hebben tot 14 december 2007.  Dit zal hem van de nodige tijd voorzien om zijn activiteiten met hen te voltooien en van deze taak te worden ontheven.  Zijn huidige taak is gerelateerd aan de Nationale Veiligheid.  Gezien de aard van de taak heeft Dan deze geaccepteerd en de Nationale Veiligheidseed gezworen.

Tijdens het opvolgen van zijn activiteiten voor de nieuwe groep zullen Dan en ik ons nieuw boek publiceren, 'Het gevolg van de Solfeggio', welk in detail zal ingaan op het aansnijden van de grensverlegende ontdekkingen op het gebied van de akoestiek.  Volgend jaar zullen hij en ik in het openbaar spreken (persoonlijk) over Project Lotus - het baanbrekende onderzoek over een vreemd silicaat-geassocieerd fenomeen dat mogelijkerwijs de genomen van elk levend organisme op Planeet Aarde kan wijzigen. We zijn momenteel op de agenda geplaatst voor een academisch bezoek en we plannen een algemene presentatie voor toeschouwers.  (Introductie videotrailers kunnen reeds bekeken worden op Google.)  Een nieuwe editie over ons werk op Mars en aardse anomalieën is ook in voorbereiding.  

Tijdens het interview was Dan niet op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen en daarom werd dit niet vermeld of besproken.  We hebben geen nadere vertrouwelijke informatie, maar kunnen wel vermoeden dat op z'n minst sommige onderwerpen, die in het interview naar voren kwamen, hieraan zijn gerelateerd. 

December 2007: inderdaad, dat waren ze. Klik hier voor de volledige details van de informatie die ons werd doorgespeeld (buiten de camera) op 10 december 2007 op het eind van Dans sabbatperiode.  Dit betreft 'T1v83' (Tijdslijn 1 variant 83) en hetgeen er werd gezien van de nabije toekomst en de periode in de tweede helft van 2007. Deze informatie is bijzonder belangrijk om te begrijpen. 

Klik hier voor een transcript van Deel 1 van de video.
Klik hier voor een transcript van Deel 2 van de video.

Klik hier voor een samenvattingspagina van Dan Burisch (handig voor diegenen die mogelijk niet vertrouwd zijn met het bijzonder complexe verhaal).Weg bij Majestic
Dan Burisch ongecensureerd

Las Vegas, juli 2006dan burischDe meeste studenten en onderzoekers van UFO/buitenaardse fenomenen hebben voor Dan Burisch geen introductie nodig. Helder, provocerend, menselijk, fascinerend, en - zoals sommigen beweren - uitdagend geloofwaardig.  Dan en zijn verhaal zijn integrale onderdelen van onze inspanningen om in het wilde labyrint te bevatten, dat de buitenaardsen een mysterie zijn, waarom ze hier zijn, hoe we met hen communiceren en wat er op het spel staat. 

Toen Project Camelot het voorrecht kreeg om een interview van Dan af te nemen, reisden we naar Las Vegas zonder te beseffen wat we konden verwachten. In Dan en zijn collega Marci McDowell zagen we twee heel humane mensen voor wie we al snel sympathie hadden. We bouwden een excellente relatie met hen op en namen meer dan twee uur lang een videofilm op die we hier vertonen.

Over alles, wat je momenteel weet, gelooft te weten, of niet weet over de ervaringen van Dan, zijn we van mening, dat je het aanzienlijk waardevol zal vinden. 

Dan vertelt over zijn ervaringen in Area 51, waar hij werd gesteund door een gevangen J-rod genaamd Chi'el'ah; zijn complexe relatie met Chi'el'ah verspreid over decennia en tijdslijnen; zijn banden met Majestic-12; de oorlog tussen de Majestic en de Illuminati; de race om de technologie van Looking Glass uit te zetten en de zelfgemaakte sterrenpoorten, die ons naar 2012 leiden, af te grendelen; de kansberekening (19%, of 1 op 5) dat 4 miljard mensen zullen sterven door natuurrampen veroorzaakt door de activering van zelfgemaakte sterrenpoorten; de lussen en slingers van de convergente tijdslijnparadox die de buitenaardsen van de toekomst evenzeer beïnvloeden als onszelf; en véél, véél meer.

Tijdens dit unieke interview is Dan grappig, serieus, emotioneel, amusant, helder en bescheiden, terwijl hij antwoordt op doortastende vragen...  op alle vragen die wij hem wilden stellen met het doel zijn ervaringen beter te begrijpen. 

Op het moment van de opnames werd gedacht dat dit misschien wel eens zijn laatste interview zou kunnen worden.  Deze unieke getuigenis zal toeschouwers langdurig een gedetailleerd beeld geven over de echte Dan Burisch. We hopen dat u, evenals wij, waardering heeft voor en plezier beleeft aan de gesprekken met hem. 

Klik hier voor de transcriptie van Deel 1 van de video.
Klik hier voor de transcriptie van Deel 2 van de video.
Klik hier voor de transcriptie van Deel 3 van de video.


_____________________________

Voor iedereen die twijfelt aan de getuigenis en oprechtheid van Dan Burisch Klik hier om een 8 minuten durende video te zien die werd verschaft door Marci McDowell. Dit zijn fragmenten uit de film van de beveiligingscamera in zijn kantoor. Hij spreekt met klem over een aantal belangrijke onderwerpen en was zich niet bewust dat hij werd gefilmd.

dan burisch 2002We vertonen ook deze video uit historische interesse, die is opgenomen in 2002 en die een hoofdrol speelde bij het begin van de stortvloed van belangstelling in de getuigenis van Dan Burisch...  en - voor zover we weten - is deze niet voor het publiek beschikbaar.  (De video staat op de website van Google hier en werd er door onszelf opgezet.)

Klik hier voor een volledige transcriptie van het interview uit 2002.

Hiernaast Dan Burisch, 2002, in gesprek met Bill Hamilton. Klik hier om te verbinden met Google.

_____________________________

Klik hier voor een gedetailleerde pagina over Project Looking Glass (inclusief afbeeldingen).
Klik hier voor een samenvattingspagina van Dan Burisch (handig voor degenen die niet vertrouwd zijn met het bijzonder complexe verhaal).

1. De wormgatgrafiek in de rechter bovenhoek van de fotocollage 'sterrenpoort geheimen' wordt gepubliceerd met goedkeuring van William Henry.
unieke bezoekers