Zoek

__________________________________________________________

Jake Simpson

Deze pagina is de geformatteerde versie van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


Het grootste geheim

Op onze terugreis vanuit Sydney naar Europa na de NEXUS Conferentie van 2008 in Australië hebben we een stop gemaakt in Thailand om een goede vriend te bezoeken, die op het eiland Koh Samui woont. Samui staat bekend als een kruispunt van internationale reizigers en is tevens de plaats waar zich een aantal emigranten van allerlei nationaliteiten heeft gevestigd.

Daar hadden we groot geluk om Jake Simpson [een overeengekomen pseudoniem] te ontmoeten. We hebben met hem een paar dagen doorgebracht en leerden hem en zijn familie goed kennen. Zijn verhaal, dat we in groot detail hebben aangehoord, was een van de meest belangrijke en interessante verhalen die we ooit hebben vernomen.

Geen van de vele lange conversaties die we met hem hadden werden vastgelegd, maar we hopen binnenkort een audiointerview met Jake op te nemen. De volgende beknopte samenvatting werd gemaakt na terugkomst in de VS en is door Jake zelf gecontroleerd.

Om een aantal redenen, die hierna duidelijk worden, waren we aanvankelijk onzeker of we dit überhaupt moesten vrijgeven. Na lang te hebben nagedacht en met Jake te hebben beraadslaagd hebben we besloten deze informatie beschikbaar te stellen. Aangenomen dat het waar is - en wij geloven dat het waar is - kan het nauwelijks van grotere betekenis zijn. Het sluit aan bij al het andere, dat we weten. En we zouden willen, dat het niet het geval was.

Veel van hetgeen volgt is amper te geloven, dus dit kan de beste verdediging zijn. Degenen die ervoor kiezen deze informatie helemaal niet aan te nemen, kunnen zich ontspannen - een beetje maar en niet te lang - in de wetenschap dat hiervan op dit moment niets  kan worden bewezen. Tegen degenen wier taak het is om deze informatie in de gaten te houden kunnen we zeggen, dat we over geen enkele documentatie in welke vorm dan ook beschikken. We zijn echter verheugd om Jake als een goede vriend te beschouwen. Wij zijn er volstrekt zeker van, dat hij is, die hij zegt te zijn, en we hebben met een aantal mensen gesproken die hem vele jaren hebben gekend.

In de volgende rapportage worden de exacte, geschreven citaten van Jake zelf als ingesprongen schuine tekst weergegeven, zoals in deze alinea te zien is.


Versterkte vermogens

Jake Simpson zat in een 'specialistenveld' [zijn voorkeursterm] dat werkte voor een bevriend land van de VS. Een van zijn eerste trainingen, waarover hij nog steeds beschikt, gaf een versterking te zien van zijn vermogen om geschreven informatie in zich op te nemen. Het is ongelofelijk, dat hij een leessnelheid bereikt, die ligt tussen 80.000 en 100.000 woorden per minuut. Als examenstof kreeg hij een exemplaar van George Orwells Animal Farm en had drie minuten de tijd om het te lezen, voordat hij over ieder detail examen moest doen. Hij haalde een score van 90%. Dit was voldoende om te slagen, maar was niet de hoogste score... een andere student behaalde 100%.

Jake is tot vandaag de dag een zeer bekwaam helderziende. Hij is in staat het AI [kunstmatig intelligente] informatieverzamelsysteem waar te nemen, zodra het op zijn persoon staat gericht en maakte af en toe gebruik van exacte momenten, waarin hij ons iets vertelde. Dit merkten we keer op keer op. Terwijl het voor ons allemaal op hetzelfde leek, vertelde Jake ons soms dat het veilig was om te spreken, terwijl het op andere momenten niet veilig was om iets te zeggen. We hebben er een tijdje over gedaan om te begrijpen wat hier aan de hand was.

Hieronder kun je er meer over lezen. We zijn deze informatie nergens anders in de literatuur of op het internet tegen gekomen, we hebben ook niet gehoord dat andere getuigen het vermeldden. Maar ik [Bill] had een ervaring, die me rechtstreeks liet zien, dat dit inderdaad heel echt is.

Toenadering tot Project Camelot 

Jake had het volgende bij wijze van introductie geschreven:

Voorheen heb ik vele jaren voor diverse betrokken partijen in abstracte gebieden van de nationale veiligheid gewerkt. Ik ben erg onder de indruk van het commentaar van een aantal van jullie geïnterviewden. Ga door met dit geweldige werk.

Jake had Project Camelot benaderd, nadat ons werk door een vriend onder zijn aandacht was gebracht. Aanvankelijk was hij er niet van overtuigd dat we 'echt' waren. Zijn relaties echter stelden hem in staat om de nodige achtergrondcontroles uit te voeren en hij vertelde ons dat het snel duidelijk werd dat we de test hadden doorstaan.

Hij vertelde ons dat hij alles over ons wist, maar dat we "niets te vrezen hadden". Iedereen die ooit had geprobeerd iets te doen, zoals hetgeen wij deden, waren blijkbaar vermoord. Hij vertelde ons dat hij al onze video's had gezien, dat hij bewonderde wat we deden, en dat we een grote dosis moed hadden. Hij verzekerde ons, dat een hoeveelheid van het materiaal, dat we hadden gerapporteerd, heel dicht bij de waarheid zat en dat we zijn respect verdienden.

Jake is een van de velen in militaire inlichtingenkringen, die zich schaart onder de 'withoeden'. Zo idealistisch als hij was, maakte hij op jonge leeftijd een keuze voor zijn carrière; hij wilde voor de mensheid werken en een rol spelen bij de verbetering van Planeet Aarde. Ondanks zijn ontdekking van de ware, verwarrende complexiteit van de wereld waarin hij was beland, behield hij zijn idealisme en zijn baan... en besloot vele jaren later om Project Camelot te benaderen met een deel van hetgeen hij nu weet.

Hij vertelde ons, dat we veel juiste puzzelstukken bij elkaar hadden en dat het verder duidelijk was, dat we op een integere manier te werk gingen en dat we niet probeerden een inbreuk te maken op de wettelijke, nationale veiligheid. Hij benadrukte dat we door een aantal 'withoeden', die ons in de gaten houden, in de smaak vallen, ondanks dat we op een aantal uiteenlopende 'screenlijsten' staan vermeld.

Jake maakte ons duidelijk, dat we veilig zouden blijven, zo lang we onze informatie algemeen houden en niet proberen om iets te gaan bewijzen (met documentatie of op andere manieren). Hij benadrukte, dat het van groot belang is, dat we niet te gedetaileerd ingaan op bepaalde gevoelige kwesties en goed moeten uitkijken om nooit beslag te leggen op welke onomstotelijke documentatie ook.

Geclassificeerde technologie en het geheime ruimteprogramma

Jake benadrukte, dat de huidige staat van geclassificeerde technologie ongeveer 10.000 [tienduizend] jaar vóór ligt op de technologie van de publieke sector - en dat deze zich versnelt met 1.000 jaar per kalenderjaar ten opzichte van technologie in de publieke sector.

Dit wekte onze belangstelling.

Jake vertrok geen spier, toen we tijdreizen en de basis op Mars te berde brachten en de geavanceerde vloot voertuigen, waarover we gehoord hadden van Henry Deacon die daar in dienst is geweest. Jake vertelde ons dat bepaalde geavanceerde voertuigen zich in vijf seconden van de geostationaire baan (35.680 km) naar de hoogte van een boom kunnen bewegen. (Uitgerekend is dat 25,6 miljoen kilometer per uur - hoewel Jake duidelijk maakte, dat het voertuig zich in feite niet door de ruimte beweegt in de algemene zin van het woord... en dat het ook nooit gezien zal worden, tenzij dit de bedoeling is.) Sommige voertuigen zijn "van binnen groter dan van buiten".

Zijn ze naar de buitenste gebieden van het zonnestelsel geweest? Ja. Voorbij ons zonnestelsel? Ja. Zijn sommige voertuigen superluminaal (i.e. in staat sneller dan het licht te reizen)? Ja. Zijn sommige voertuigen heel groot? Ja. Toen waren we niet langer verrast door Jake's antwoorden. De betekenis van het superluminale voertuig zou worden benadrukt in een volgend gesprek.

Het menselijk ras had al vóór de Tweede Wereldoorlog contact met buitenaardsen. Jake vertelde ons, dat het heel waarschijnlijk is, dat de hartaanval van Eisenhower in 1955 tenminste deels te maken heeft gehad met zijn stress over bepaalde informatie die hij had gekregen van buitenaardsen, die hij korte tijd eerder persoonlijk had ontmoet (na verscheidene voorafgaande, inleidende ontmoetingen met oudere authoriteiten uit het leger.

Om kort te gaan, Jake vertelde ons, dat de buitenaardse bezoekers uit verscheidene rassen, planetaire stelsels, en tijden afkomstig zijn en dat het menselijk DNA "vergelijkbaar is" met honderden verschillende rassen. Van al deze buitenaardse rassen kan op betekenisvolle wijze worden gezegd, dat ze "menselijk of mensachtig zijn".

AI bewaking en toegang tot kennis

Het AI [kunstmatig intelligente] bewakingssysteem, vertelde Jake ons, is letterlijk "niet van deze wereld". Het werkt hyperdimensioneel en is gebaseerd op een zeer geavanceerd quantum computingmodel, dat in principe door ons is ontwikkeld, maar dat is gebaseerd op verkregen buitenaardse technologie. Dit systeem is zo vergevorderd, dat de buitenaardsen zelf niet blij zijn, dat wij erover beschikken.

Het geeft niet alleen toegang tot hetgeen een willekeurig persoon zegt, of zelfs denkt - indien hij een doelwit voor onderzoek vormt - het kan ook de tijd zelf overstijgen en daarbij toegang krijgen tot gedachten en woorden van historische figuren. Of dit systeem in de toekomst kan kijken - de film Minority Report door Tom Cruise gebaseerd op een verhaal van de vermaarde auteur Philip K. Dick schiet ons te binnen - hebben we niet gevraagd.

Jakes gedrag, waarbij hij gevoelig was voor dit apparaat (als apparaat het juiste woord is) - en wachtte op de juiste 'opening' waarin hij de gelegenheid had ons bepaalde dingen te vertellen - werd door ons niet goed begrepen, totdat ik (Bill Ryan) de volgende ervaring had.

Tijdens de laatste nacht dat we samen waren en na een barbecue rond 2 uur 's nachts nog buiten zaten, besloot Jake me een paar dingen te vertellen, die hij eerder niet had onthuld, met of zonder bewaking. Toen hij begon te spreken kreeg hij onmiddellijk problemen, alsof hij zich door een barrière moest heenwerken. Tegelijkertijd merkte ik, dat ik in slaap werd gebracht en kon mijn ogen amper open houden. We kregen beiden in de gaten wat er gebeurde en wisselden er met elkaar opmerkingen over uit.

Jake dwong zichzelf te blijven spreken en ik zorgde ervoor, dat ik bleef luisteren dwars door de betovering van een overweldigende bedwelming heen. Deze episode duurde een half uur of misschien langer. We werden in werkelijke tijd met kracht weerhouden van een poging om op effectieve wijze te kunnen communiceren als rechtstreekse en onmiddellijke reactie op onze intenties.

Het is van groot belang te begrijpen, dat dit niets te maken had met electromagnetica, verborgen microfoons, gerichte straling, of dergelijke zaken. Mijn eigen herkenningspunt van hetgeen gebeurde was een soort negatieve radionics (die ook hyperdimensioneel werkt, maar dan als een positieve genezingsmethode).

Op het eind sloten we onze conversatie af, maar we waren behoorlijk moe. De volgende ochtend kon ik me eenvoudig niets herinneren van hetgeen Jake me had verteld - en dat kan ik nog steeds niet. Toen ik hem weer ontmoette en hem vertelde dat ik geen woord van ons gesprek kon herinneren behalve de vreemde effecten die we beiden hadden ervaren, antwoordde hij droogjes:

Misschien is dat juist wel goed.

Het grootste geheim

Het internationale netwerk van diepe ondergrondse bases, bevestigde Jake, werd kort na het eind van de Tweede Wereldoorlog in een onafgebroken programma opgebouwd en heeft triljoenen dollars gekost. De kwestie hier was, dat de militaire leiding door buitenaardse contacten te weten was gekomen, dat de mogelijkheid bestond voor een potentiële catastrofe met een gigantische omvang, die vroeg in de 21ste eeuw zou plaats vinden. Deze informatie is zeker bekend geweest bij Eisenhower, zei Jake, (en kan deels hebben bijgedragen aan zijn hartaanval) en het is heel goed mogelijk, dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog al bekend was.

Precies zoals we in ons belangrijke overzichtsartikel, The Big Picture, hebben beschreven betreft dit probleem potentieel omvangrijke veranderingen van de Aarde, die in extremis onze civilisatie zouden kunnen bedreigen. De situatie is uitgebreid onderzocht en geëvalueerd en men is tot de conclusie gekomen, dat het publiek dit niet mag weten.

Jake beschreef de dreiging - figuurlijk - als een golf die onze kant uitkomt. Het is onduidelijk of deze 'golf' een produkt is uit een gebied in de ruimte en dat ons zonnestelsel binnenkomt - of dat het een gevolg is van een dichte nadering van een groot onheilspellend hemellichaam, of zelfs een combinatie van twee of drie gelijktijdige situaties, of andere ongebruikelijke, aanstaande kosmologische gebeurtenissen. Maar toen ik vroeg hoe dit allemaal bekend is geworden, kwam het antwoord, dat het superluminale voertuig erop uit is gestuurd om goed rond te kijken en inmiddels met de informatie is terug gekeerd.

Jake benadrukte, dat HET NIET BEKEND IS welke de gevolgen van deze situatie kunnen zijn, of wat het tijdstip is, waarop dit kan plaats vinden. De militairen bereiden zich voor op de slechtste scenario's en daarin zijn ze het beste. Lezers die bekend zijn met ons werk zullen het verband zien met het rapport van de Noorse Politicus en ook de informatie van Dan Burisch die samenvalt met het rapport over Timeline 1, variant 83 [T1v83].

Van bijzonder belang is de tegenstrijdigheid met de T1v83-informatie, waarover Dan ons vertelde, namelijk dat in de tweede helft van 2007 een hoog geclassificeerd project van tijdonderzoek (bij gebrek aan een betere omschrijving) een aantal mogelijkheden van alternatieve, toekomstige tijdlijnen had geanalyseerd en had geconcludeerd, dat variant 83 - de meest waarschijnlijke van de velen die waren onderzocht - had aangetoond, dat de catastrofe van 'Tijdlijn 2' was afgewend en dat, hoewel de civilisatie niet werd bedreigd, de eerstvolgende paar jaar grote problemen met zich zouden meebrengen. Hiertoe behoorden nucleaire uitwisselingen over een langere periode wegens een globaal conflict onder een regering, waarin Hilary Clinton tot President van de VS was gekozen.

Sinds die informatie werd onderzocht - een jaar geleden, toen dit artikel werd geschreven - is heel duidelijk geworden, dat de tijdlijnvariant is 'verbroken' en dat we nu over een andere, niet in kaart gebrachte tijdlijn denderen. In de woorden van Dan aan ons een paar maanden geleden, "Alle weddenschappen zijn gemaakt" - en toen we deze zin van Dan aan Jake voorlegden, antwoordde hij,

Dat is waar. Ik kan het daar helemaal niet mee oneens zijn.

De informatie van Jake is, dat het nooit zeker is geweest, of de catastrofe is afgewend geworden, en hij bevestigde, dat de regeringen van veel Eerste Wereldlanden doorgaan met het maken van gedetaileerde en uitgebreide voorbereidingen. Australië, werd ons verteld, is de "Ark van de Wereld" en werd vele jaren eerder voor die functie aangewezen.

Jake bevestigde dat hij persoonlijk een paar geclassificeerde kaarten had gezien van toekomstige kunstlijnen, die ernstig waren gewijzigd. Hij bevestigde tevens de mogelijkheid van een zeer geavanceerd hogesnelheidssysteem als een soort pendeldienst, dat vele plaatsen onder de Stille Oceaan met elkaar verbond, zoals de VS en Australië. Dit is een langdurig maar altijd onbevestigd gebleven gerucht binnen de UFO-gemeenschap, dat een semi-mythologische status heeft gekregen sinds de onthutsende rapporten van John Lear en William Cooper op het eind van de jaren '80. Jake vertelde ons, dat

...de acceleratie je gedurende een hele lange tijd in je stoel geperst houdt.

Dit is allemaal eerder gebeurd

Een van de meest verbijsterende flarden informatie, die Jake onthulde, was dat op bepaalde lokaties de bouwkundig ingenieurs van ondergrondse bases op faciliteiten zijn gestoten, die veel ouder waren en daar al duizenden jaren aanwezig zijn - kennelijk gebouwd ten behoeve van een identiek defensief doel. Dit allemaal, vertelde Jake ons, was eerder ook gebeurd: catastrofale gebeurtenissen zijn cyclisch.

Op basis van hetgeen is geleerd van oudere faciliteiten, die door een voorgaande aardse cultuur zijn aangelegd, is op bepaalde lokaties de beslissing genomen om de diepte van de nieuwe faciliteiten te vergroten tot 30.000 voet [9.000 meter].

De grote, geclassificeerde bibliotheken in de wereld, in het Vaticaan en elders, bevatten allemaal gedetaileerde gegevens over de destructie van voorgaande civilisaties. De mythe van de Zondvloed, die door vele antropologen is beschreven, komt voor in tientallen verschillende culturen uit de hele wereld. Dit wordt allgemaal beschreven in ons artikel Het Grote Verhaal.

De bedreiging van heimelijke virussen

Deze catastrofale gebeurtenissen, vertelde Jake ons, zullen niet in 2012 gebeuren, maar verscheidene jaren later, ofschoon de data niet precies bekend zijn. Toen we de datum van 2017 van Bob Dean (Bob Dean's date of 2017) aan hem voorlegden (in de context van de komst van Nibiru), was Jakes antwoord, dat dat het tijdstip benadert, voor zover hij weet.

Wat dichterbij is, zei Jake, is de dreiging van een opzettelijke verspreiding van virussen gevolgd door,

...de verborgen effecten van spontane uitbarstingen van nieuwe generaties opportunistische bacteriën, zoals Necrotizing Fasciitis en meer geavanceerde versies van gouden staphylococci, die de wereldbevolking verder zullen reduceren na een reeks inleidende, eerstelijns rampen die wereldwijd gaan plaats vinden.

Dit zou een wereldwijde ineenstoring van de infrastructuur tot gevolg hebben, het zou chaos veroorzaken en het zou gemakkelijker worden om de bevolking onder controle te houden.

Jake voorspelde dat het heel goed mogelijk is, dat ergens voor het eind van 2009 - of mogelijk vroeg in 2010 - er een plotselinge en snelle escalatie gaat ontstaan van internationaal gerapporteerde uitbraken van extreem gevaarlijke virussen (hetzij door de mens gemaakt of anderszins). Hij benadrukte dat aankondigingen van een pandemie plotseling de kop kunnen opsteken en "in enkele uren tijd" uit het niets kunnen komen, en dat het slim zou zijn om daarop te zijn voorbereid: hij benadrukte dat bepaalde landen snel in quarantaine worden gedaan, of zelf in quarantaine gaan, hetgeen grote gevolgen heeft voor het internationale reisverkeer en de haven- en luchthavencontroles.

Gekoppeld aan deze uitbraken bestaat er een reële kans op voedseltekorten. Wat zelfs nog belangrijker is, er is een grote kans dat er tekorten komen van kwaliteitsvoedsel, dat alle nodige niveau's van actieve en opneembare vitaminen en mineralen van de noodzakelijke soorten in de juiste en proportionele hoeveelheden bevat, waarmee het menselijk lichaam zich adequaat kan voeden.

Deze tekorten en het gebrek aan een aantal fundamentele substanties uit verscheidene voedselsoorten verzwakt het immuunsysteem van de mensen, zodat het immuunsysteem niet langer in optima forma functioneert, terwijl mensen worden blootgesteld aan deze nieuwe kwaadaardige ziekten. Dit stelt letterlijk honderden miljoenen mensen bloot aan ziektekiemen vanaf 2011-2012 en daarna.

Technologische toegang tot andere dimensies

Tenslotte vertelde Jake ons over onderzoek dat technologie had ontsloten rond de toegang tot andere dimensionele staten van het bestaan.

Uit deze andere realiteiten blijkt soms, dat ze hier op Aarde en in ieder ander deel van dit universum heel kort en spontaan kunnen manifesteren, heel af en toe en heel natuurlijk. In hele speciale omstandigheden kunnen ze zich spontaan manifesteren niet alleen in dit hele universum, maar inderdaad in alternatief universele realiteiten.

Er wordt een geweldige hoeveelheid onderzoeksgeld besteed aan dit  buitengewoon obscure deel van een breed spectrum aan bijzondere toegangsprogramma's uit 's werelds toelaatbare budgetten ten behoeve van deze soort programma's. Deze fondsen worden bestuurd en gekanaliseerd vanuit ieder denkbaar gebied van de meerderheid van de landen in de wereld via een verbazingwekkend arsenaal aan abstracte instrumentaria en publieke financieringsprojecten.

Het onderzoek, dat bij dit onderwerp betrokken is, heeft de hoogste prioriteit bij de machtige wereldelite. Dit is de reden waarom er slechts zeer selectieve inzichten zijn op enkele van de grootste wetenschappelijke programma's, die zich op dit moment in de hele wereld afspelen.

De geografische lokatie (in drie dimensies) is in bepaalde speciale gevallen absoluut van kritisch belang. Jake schreef,

De specifieke rotatie van de Aarde is ook van belang alsmede de relatie tot de zon en andere planetaire lichamen binnen ons zonnestelsel - vooral de grotere. In de loop van een jaar worden er op subtiele wijze heel veel gelokaliseerde effecten waargenomen in relatie tot de specifieke lokatie van andere gelokaliseerde hemellichamen, die zich binnen en buiten de heliosfeer bevinden, behalve onze zon.

Op een ruimere schaal is de positie van ons zonnestelsel in relatie tot onze melkweg ook van vitaal belang. In Jakes woorden,

De positie van onze melkweg, de snelheid en de richting in verhouding tot verscheidene nabijgelegen melkwegstelsels zijn ook van belang. Behalve dit is er een idee van een technologie, die niet alleen leidt tot absoluut universeel reizen en een kapitalisatie van de geweldige macht, die het met zich meebrengt, maar voorziet tevens in het vermogen om zich dimensioneel te bewegen of te reizen.

Jake legde uit, dat deze kennis van essentieel belang is voor de volgende fase in de ontwikkeling van de 'Aardemens'...

...als wij, Aardse mensen, zelfs worden bevrijd van dit bepaalde deel van het bestaan en de universele / multiversele beperkingen.

Jake stelde, dat er, zoals in ieder aspect van de geschiedenis van de mensheid, hier op Aarde, zowel supporters als uitvreters en uitgesproken vijanden zijn geweest...

...zowel op Aarde als niet van de Aarde. Er is na al deze eons tijd niet veel veranderd. Het spel is grotendeels hetzelfde gebleven met allemaal dezelfde motieven en bondgenoodschappen.

Het geluk van sommigen, dat ten koste gaat van velen, lijkt altijd uit te wijzen de hoogste prijs te zijn samen met het verlies van het Individu en het Eeuwige Grote Zelf/ Ziel/ Spirit, vooral wanneer het individu alles, wat heilig is voor de voortgang van het bestaan van ons ras, in de uitverkoop gooit.

Jake legde uit, dat bepaalde motieven van deze machtselite bestond uit...

...een levensvatbaar en duurzaam niveau van een zwaar gemanicuurde en sterk gereduceerde bevolking met de pretentie om eerst de planeet te moeten redden en vervolgens de grote meerderheid van alle andere verschillende levenssoorten hier op Aarde te moeten redden.

Jake vertelde ons dat hem het volgende was uitgelegd:

"Je zal eerst een paar eieren moeten breken om echt een grote maaltijd te maken. De Vernietiger der Werelden [sic] brengt de belofte met zich mee van een geheel vernieuwde, schone en vruchtbare groei voor weer een volgende nieuwe richting in de evolutie van de Aardemens. Voorns blijven altijd voorns. Er moet iemand zijn die ze onder controle houdt."

Dit citaat deed ons denken aan de inlichtingen die Henry Deacon kreeg, waarin hem werd opgedragen The Report From Iron Mountain te lezen en hem werd gezegd, “Er zijn wolven en er zijn schapen en wij zijn de wolven.”

Jake zei, dat wat hem was verteld, uitermate verontrustend voor hem is en benadrukte hoe hij in onenigheid leefde,

...met de belangrijkste agenda van een aanzienlijk element van de absolute machtselite.

Jakes sterke, persoonlijke ethiek en moraal heeft hem er altijd van weerhouden de grote voordelen te ontvangen, zoals hij zei, waarvan hij wist dat hij ze had kunnen krijgen. Hij vertelde ons dat hij...

...gelukkig [is] om obscuur te blijven, terwijl hij nog steeds een bijdrage kan leveren, wanneer het geschikt is, om de mensheid op een betekenisvolle en positieve manier bij te staan.

We kregen de indruk, dat de machtselite Jake goeddeels met rust heeft gelaten. Het was voor ons duidelijk, dat hij over intieme kennis van hun cultuur beschikt en weet hoe hij de veiligheid van zichzelf en zijn familie moet verzekeren.

We sluiten hier af met de eigen woorden van deze opmerkelijke man:

Dit doet een zelfs nog machtiger, buitenaardse groep of gezelschap vermoeden, waarmee ik een zeer bijzondere relatie heb en die - waar mogelijk - een zeer discrete helpende hand biedt.

We hopen, dat we een stemvervormend audiointerview met Jake mogen hebben. Hoewel dit is besproken, is het nog niet geregeld en is er nog niet in toegestemd. We zullen zo snel als we kunnen meer informatie posten.

We danken onze vriend hier voor zijn moed bij het beschikbaar stellen van zijn opmerkelijke getuigenis. Kerry en ik zijn er zo zeker van als we kunnen zijn, dat deze man zowel goed geïnformeerd is en beschikt over de grootste integriteit.

Bill Ryan en Kerry Cassidy
PROJECT CAMELOT
8 januari 2009


unieke bezoekers
Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits